Thursday, January 28, 2010

MURID LEMAH FAKTOR JIHAD DALAM PENDIDIKAN

Jihad adalah satu perjuangan untuk mempertahankan sesuatu yang baik atau untuk menentang sesuatu yang tidak baik. Peperangan jihad di antara orang-orang  Islam dan Keristian telah berlaku pada Zaman Pertengahan. Orang Islam perlu berjihad dengan ikhlasnya  ke jalan Allah.

                Setiap aktiviti pembangunan kehidupan adalah ibadah kerana Allah. Maka itu ia memerlukan keikhlasan dan semangat juang demi merealisasikan matlamat agenda berkenaan. Dalam profesion keguruan seorang pendidik wajar memahami tugasnya sebagai tanggungjawab membentuk manusia menjadi pemain yang berilmu dan berwawasan.

                Mengilmukan manusia menjadi perjuangan setiap pendidik dalam mewujudkan  kehidupan yang bertamadun. Menelusuri perjuangan memerlukan semangat yang kuat demi mengukuhkan suasana jihad dalam hati setiap pendidik. Berjihad di jalan Allah wajar dimurni kan dengan kekuatan iman dan takwa kerana faktor tersebut menjadi tulang belakang kepada tanggunjawab sebagai pendidik.

Anak murid sekolah semimangnya insan yang dahagakan ilmu pengetahuan kerana ilmu itu memudahkan manusia memahami tanggungjawabnya sebagai pemain dalam membentuk dan memurnikan kehidupan bermasyarakat. Orang yang berilmu adalah pertahanan pembangunan dan menjadi pemain di seganap lapis masyarakat dalam memurnikan tamadun kehdiaupan.

                Murid yang lemah pula tidak tergiur hendak mengilmukan dirinya atas alasan belajar adalah satu bentuk penyeksaan. Maka itu pendidik yang mulia dan didikasi menjadikan murid yang lemah itu sebagai jihad dalam pendidikan. Tanggungjawab sebagai pendidik adalah amanah Allah. Dalam erti kata lain seorang pendidik ditauliahkan oleh kerajaan mendukung tanggung jawab memanusiakan manusia agar setiap insan tahu diri sebagai ahli masyarakat yang berwawa- san dan berketrampilan.

                Ibubapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan harapan, anaknya mendapat didikan yang sempurna. Pendidik wajar memahami bahawa setiap murid mempunyai kelemahan dalam berbagai dimensi maka itu adalah menjadi amanah bagi guru menemukan solusi penyele- saian kepada masalah yang di alami oleh anak-anak muridnya.

                Mencari faktor penyelesaian kepada kelemahan anak murid merupakan jihad kepada Allah. Jihad adalah nadi perjuangan dalam hidup seorang guru. Dalam berhadapan dengan masalah murid dalam suasana pembelajaran, seorang guru tidak wajar menyandarkan faktor-faktor kekeluargaan yang dialaminya dari rumah sehingga murid yang memerlukan bantuan dalam pembelajarannya menjadi mangsa dibalasah dengan kata-kata yang melukakan hati anak murid yang bersemangat menuntut ilmu. Murid berkenaan meminta gurunya memberi kerja rumah kerana sentiasa ditegur oleh ibubapanya setelah memeriksa bukunya, mengapa tidak ada pelajaran di sekolah.

                Seorang guru tidak wajar membawa masalah peribadinya ke sekolah dan menjadikan muridnya sebagai mangsa, gara-gara anak murid itu seorang pelajar yang lemah dan ingin meminta bantuan dari gurunya. Menggunakan kata-kata hinaan dalam melepaskan geram  terhadap murid berkenaan akan menampar balik kepada keluarga anak tersebut kelak menjadi satu perbuatan yang bukan mendidik dan jauh dari amalan jihad kerana Allah, tetapi ia berbentuk keganasan kerana tugasnya sebagai guru sekolah rendah tidak kena pada tempatnya untuk berbuat demikian.

                Profesion keguruan diwujudkan oleh kerajaan untuk menyahut firman Allah S.W.T.  yang berbunyi: “Bacalah dengan nama Allah.” Allah S.W.T. seolah-olah berkata ‘hai manusia jangan hidup menjadi bodoh’! Institusi pendidikan wujud kerana ada anak murid yang lemah dan memerlukan bantuan dari seorang guru.

Guru berjihad membentuk anak didiknya menjadi manusia berilmu dengan biayaan kerajaan. Guru berjihad tidak dengan tangan kosong maka itu fahamilah tugus  sebagai guru merupakan punca pendapatan untuk menyerah keluarga sendiri. Kegagalan seorang guru melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendidik akan menerima ganjaran bulanannya yang ‘haram’ kelak akan dimakan oleh keluarga sendiri. Memakan benda yang haram tidak membentuk anak menjadi mulia malah anak itu akan membesar dengan zat yang haram.

                Ingat, permasalahan seorang murid dalam pembelajarannya, yang di bawah didikan seorang guru, akan beralih kepada keluarga guru itu sendiri jika tanggungjawab seorang guru diabaikan. Lebih para lagi jika guru yang mempunyai masalah hubungan dengan murid berkenaan, menghina murid dengan menggunakan kata-kata seperti “anak malaikat” serta dihukum memeluk pohon bunga di luar bilik darjah di bahawa terik panasnya mata hari buat seketika, sebagai deraan kepada murid yang meminta tolong untuk diberi kerja dalam pelajarannya.

                Berjihad menerusi pengajaran dan pembelajaran anak murid yang dahagakan ilmu menjadi nadi perjuangan setiap pendidik. Berjihad bermaksud berjuang, berkerja keras, berperang dan bersungguh-singguh hendak menghapuskan kejahilian dan kobodohan anak murid, pada jalan Allah dan landasan-landasan kebenaran yang diredhai-Nya. Setengah-setengah ulama mentarifkan jihad sebagai kesungguhan sehingga tercapai sesuatu cita-cita.

                Dalam pengertian lain, jihad bermaksud bersungguh-sungguh (mujahadah) menentang musuh (kejahilan); berperang  dan berjuang pada jalan Allah. Rengkasnya, jihad adalah kesung- guhan menggunakan tenaga dan keupayaan dalam bentuk ilmu atau perbuatan disertai dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah S.W.T.

                Firman Allah dalam surah ash-Shaff: 1-11 yang bermaksud “Hai orang-orang beriman sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? (Iaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.”

                Jihad meliputi semua kegiatan yang menyeluruh yang meliputi usaha menyuruh kepada makruf dan kebaikan serta mencegah kemungkaran dalam kontek mentaati Allah. Berjihad boleh dilakukan dengan bermacam cara; tentera dengan perjuangannya di medan pertempuran; pemimpin dengan kepimpinan dan pemerintahannya, penulis dengan hasil-hasil penulisannya, petani dengan kerja-kerja pertaniannya; guru dengan ajaran kepada muridnya dan seumpama nya.

                Seorang pendidik harus faham, bahawa kepimpinan seorang pemimpin adalah hasil dari khidmat seorang guru di sekolah. Tidak ada orang yang pintar tanpa melalui pendidikan seorang guru. Baginda Rusul Nabi Muhammad s.a.w. pun mendapat didikan dari langit (Allah) melalui malaikat jibril. Maka itu menjadi seorang guru adalah insan yang mulia di sisi Allah S.W.T.. Peliharalah kemulian itu agar ia menjadi saksi kepada manusia yang inginkan kebahagiaan di Surga nanti.

                Mendidik adalah satu bentuk jihad. Jihad adalah senjata  ampuh serampang empat mata yang bertindak dari empat jurusan iaitu lidah, dengan harta, dengan diri, dan dengan nyawa. Seorang guru mengunakan lidahnya untuk kefasihan mengajar demi memudahkan pelajaran diterima dan difahami oleh anak muridnya. Lindah yang ampuh dapat membawa susanan pembelajaran ke arena keseronokan murid kelak melahirkan suasana kegembiraan dalam bilik darjah yang menggamit ukhuwah kemanusiaan.

                Berjehad dengan harta bererti mengorbankan wang ringgit untuk menegakkan kepen- tingan pembelajaran murid. Seorang guru menggunakan banyak wang untuk menuntut ilmu di sekolah, maktab dan di universiti demi kesempurnaan pengajaran dan pembelajaran murid-murid di sekolah. Pengajaran yang kreatif dan inovatif melahirkan strategi pembelajaran yang mudah diterima oleh pelajar kerana dapat mewujudkan suasana kelas yang menyeronokkan.

                Berjihad dengan diri ialah mengorbankan tenaga badan sendiri untuk kepentingan umum iaitu mengilmukankan pelajar dan melahirkan murid-murid yang berketerampilan dan berwawa- san. Meyediakan pemain yang bermutu tinggi dalam semua bidang pembangunan. Berjihad melalui pendidikan kadangkala mengorbankan keselisaan hidup yang diuntukkan kepada keluarga dan menumpukan kepada perkhidmatan kelas tambahan di luar jadual waktu yang di sediakan oleh pehak pentadbir sekolah.

                Bejihad dengan nyawa bermaksud kita bersedia  menggadai nyawa dan jiwa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi meninggikan kalimah Allah S.W.T. khusus kepada tenaga pengajar dalam mata pelajaran agama Islam. Khidmatnya sebagai tenaga pendidik untuk mengilmukan manusia tentang kebenaran agama yang diredhai Allah S.W.T. amat mencabar sekali.

Berlaku dalam satu situasi di sekolah menengah kerajaan di mana muridnya datang dari berbagai agama dan kepercayaan. Seorang murid beragama Keristian, terbuka hatinya hendak memeluk agama Islam dengan kerelaan hatinya sendiri. Setelah mengucap dua kalimah syahadat  dan masuk Islam tanpa pengetahuan ibubapanya maka berlakulah satu pandemonium atau huru-hara di sekolah yang dilahirkan oleh keluarga saudara baru berkenaan.

Mereka datang dengan rombongan seramai lapan orang dalam keadaan keganasan, semuanya ahli keluarga saudara baru berkenaan; menuntut supaya mereka diberi tahu siapakah yang memaksa adik mereka masuk Islam. Pehak sekolah yang dipertanggungjawabkan mengenai pengislaman adik saudaranya ialah Pengetua Sekolah dan ustaz yang mengajar agama Islam. Masalah tersebut dapat diselasaikan oleh Pengetua sendiri tanpa berlakunya kejadian yang tidak diingini. 

 Seandainya penyelesai mengenai masalah tersebut tidak dapat ditangani oleh Pengetua, maka pasti nyawa akan tergadai samada Pengetua  sendiri atau  ustaz berkenaan yang melaksana kan pengislaman tersebut. Masalah yang berlaku adalah mengenai agama Islam. Permasalahan serupa juga berlaku kepada ibubapa yang tidak faham mengenai perjalanan disiplin di sekolah apabila berlakunya perlanggaran peraturan sekolah dengan seorang murid. Pasti tenaga pengajar sekolah berkenaan menjadi mangsa oleh ibubapa pelajar yang tidak puas hati mengenai disiplin yang diterima oleh murid berkenaan.

Bagitulah kehidupan seorang guru dalam menangani profesionnya apabila berhadapan dengan murid yang lemah atau yang pintar. Kedua-duanya memelukan kepekaan guru dalam menyediakan pembelajarannya. Walau apa sekali pun permasalahan timbul dalam mendidik murid di sekolah, tidak wajar seorang guru mendera murid yang tidak bersalah dengan hukuman yang tidak tersinarai dalam perlambagaan sekolah.

HUBUNGAN GURU DENGAN MURID BAGAI BUNGA DENGAN SEEKOR LEBAH


Allah S.W.T. telah membentuk alam kehidupan sedemikian rupa untuk berlakunya suasana menang-menang antara kehidupan berbagai makluk Tuhan. Dalam erti kata lain kehidupan itu mempunyai mata rantai yang sentiasa mengharapkan keberadaan makluk lain untuk kelang- sungan hidup sesama sendiri. Ada makluk yang hidupnya ditentukan oleh kehadiran makluk lain. Dalam bahasa Inggerisnya mengatakan “live to eat.” Ia membawa maksud ia hidup dengan memakan haiwan lain seperti halnya seekor harimau, singa, ular dan sebagainya.

            Bagitulah juga falsafah kehidupan makluk manusia, di mana disiplin hubungan sesama manusia wajar dimurnikan demi kelangsungan hidup bertamadun. Kemurnian pembangunan kehidupan adalah disebabkan kehadiran orang lain yang membentuk wawasan kehidupan itu  sebagai ibadah. Setiap  amalan yang berbentuk kebajikan merupakan ibadah kerana Allah.

Setiap manusia mempunyai tahap-tahap tertentu yang diberikan Allah S.W.T. dalam usaha mengilmukan diri sebagai satu kekuatan peribadi untuk menelusuri teka-teki kehidupan. Seorang manusia tidak mampu menguasai segala ilmu yang Allah berikan kepada manusia untuk keperluan dalam memurnikan tamadun kehidupan.

            Nabi Musa a.s. pernah diuji oleh Allah, gara-gara merasa cukup dengan ilmunya atas alasan, telah berjaya menumbangkan kerajaan Firaun. Maka itu Allah perintahkan beliau untuk berjumpa dengan nabi Hijir dan menuntut ilmu daripadanya. Nabi Musa berjaya berjumpa dengan Nabi dan diperlawakan menjadi muridnya buat seketika dengan syarat Nabi Musa tidak dibenarkan menegur atau bertanya kepada Nabi Hijir apa yang dilakukannya nanti.

Setelah menyaksikan perbuatan Nabi Hijir itu tidak dapat difahami oleh Nabi Musa maka berlakulah perlanggaran syarat yang diberi padanya sebanyak tiga kali. Maka itu Nabi Hijir tidak membenarkan lagi kepada Nabi Musa meneruskan niatnya untuk menimba ilmu darinya. Bagitulah keadaan kehidupan manusia, jangan melahirkan kemegahan dalam diri jika ada sesuatu yang membolehkan anda merasa lebih menyerlah atau lebih mampu melaksanakan sesuatu disiplin kehidupan dari orang lain sebab ilmu itu tidak mampu dikuasai semuanya oleh seorang diri.   

            Hubungan guru dengan seorang murid bagikan hubungan seekor lebah dengan bunga-bunga yang mekar menghiasi alam sekeliling kehidupan. Mengapakah seekor lebah tertarik hendak hinggap di atas bunga yang sedang mekar? Seekor lebah memahami sekuntum bunga yang mekar dengan warnanya yang cerah bahawa kehadiran madu ada di situ. 

Lebah mempunyai misinya sebagai satu tanggungjawab dalam hidup seperti mendapatkan madu dari bunga untuk disimpan ke dalam sarangnya demi kegunaan makluk lain. Sekuntum bunga mempunyai warna-warni yang indah dan cantik serta menarik bagikan hidangan permadani yang menghiasi alam sekeliling. 

Mesej yang dihidangkan Allah kepada hambah-Nya dari sekuntum bunga ialah mendidik manusia bahawa sesuatu yang bersih dan indah itu wajar ada dalam kehidupan sebagai pemangkin jiwa menggamit perasaan kasih sayang antara sesama makluk demi kehadiran Allah dalam jiwa yang khusyuk dan tawadhu. Lebah diwujudkan oleh Allah di alam ini sebagai satu tamsil bagi manusia untuk melaksanakan ibadah dalam hidupnya bagi makluk lain kerana Allah.

            Allah S.W.T. telah berfirman kepada manusia untuk membaca memahami wahyu Illahi yang terucap iaitu al-Qur’an nul Karim dan juga memahami kewujudan alam yang tercipta oleh Allah. Alam yang dimaksudkan ialah seperti kewujudan berbagai jenis makluk sama ada yang bernyawa, yang tumbuh, atau yang tidak bernyawa atau tidak aktif. Allah wujudkan semua makluk tersebut dengan satu tujuan iaitu menjadi kemanfaatan kepada kehidupan makluk berbagai jenis termasuklah manusia.

            Seekor lebah diibaratkan sebagai guru dan sekuntum bunga ditamsilkan sebagai anak murid di sekolah. Kehadiran seekor lebah menjadi agen perubahan kepada sekuntum bunga. Makluk tersebut akan mewujudkan dua perkara kepada bunga berkenaan iaitu melakukan pendebungaan (pollination) dan kedua ialah melahirkan pensenyawaan (fertilization). Kedua-dua fenomen tersebut amat penting bagi sepohon pokok atau tanaman demi mengeluarkan buah untuk membiak dan juga untuk kegunaan makluk lain sebagai tambahan makanan.  

            Kehadiran guru di sekolah akan menjadi agen perubahan kepada seorang murid. Guru melaksanakan dua perkara iaitu mengilmukan manusia dan memanusiakan ilmu. Apabila dua fenomena ini berlaku kepada seorang insan maka ia menjadi agen pembangunan kepada umat manusia. Kehadiran ilmu pada manusia amat penting sebagai pemakmur alam kehidupannya.  

Walau bagaimanapun kehadiran ilmu semata tanpa dimurnikan dengan ilmu akidah (Islam) tidak melahirkan kemanafaatan kepada pembangunan ummah seutuhnya. Sebagai contoh, ramai orang mempunyai ilmu tidak tahu bagaimana menggunakannya sebaik mungkin. Manusia telah dipilih Allah sebagai khalifah di bumi-Nya ini untuk memkmurkan alam kehidupan maka itu fahamilah tanggunjawab anda sebagai pemain dalam kehidupan.

Memanusiakan ilmu bermakna mengenali tanggungjawab sebagai hambah Allah. Segala perlaksanaan tanggungjawab kebajikan merupakan ibadah kerana Allah. Ilmu yang dimanfaatkan demi kepentingan agama   dan bangsa melahirkan budaya amal jariah yang akan mensahkan kehadiran anda di hadapan Allah S.W.T.

Akibat kegagalan manusia memanfaatkan ilmu untuk kemakmuran kehidupan maka berlakulah budaya penyalahgunaan ilmu kelak memandunya ke arena kemaksiatan dan kekufu- ran. Hatinya tidak sehaluan dengan nafsunya dalam menelusuri kehidupan. Nafsu kekufuran lebih dominan atau lebih kuat daripada nafsu pembangunan. Semakin tinggi ilmunya semakin kuat nafsunya untuk menyelami agenda yang mementingkan dunia semata.

Hidup semestinya dihiasi dengan ilmu agama yang memandu manusia ke arah yang diredhai Allah S.W.T. Tanpa agama maka berlakulah budaya menghaiwankan akhlak manusia kelak membudayakan amalan yang menyungsangkan kemakmuran hidup bertamadun seperti perompakan, memperkosakan, pembunuhan dan penipuan. Peraturan yang digarisbawahkan oleh al-Qur’an tidak dijadikan sebagai cara hidup.

Manusia serupa ini hanya mampu membaca ilmu duniawi semata tetapi merasa asing dengan ilmu al-Qur’an serta gagal memahami ilmu yang tercipta oleh Allah S.W.T. seperti alam ini. Ilmu al-Qur’an atau ilmu wahyu menggarisbawahkan kehidupan yang conducive demi melahirkan kehidupan yang bertamadun.

Seperti juga halnya sekuntum bunga, ia banyak manfaat kepada keadaan alam di sekelilingnya. Warnanya sahaja menghidupkan suasana keadaan alam yang akan melahirkan kecantikan dan kebersihan dan menyegarkan pada mata memandang. Bunga itu sendiri mendapat manfaat dari mempunyai warna yang cerah dan cantik kerana dapat menarik bermacam jenis serangga untuk melawatinya dan menghisap madu kelak membantunya dalam proses pendebungaan.

            Apabila proses tersebut berlaku maka persenyawaan atau fertilization pada bunga berkenaan berlaku yang mengakibatkan kejadian buah yang menjadi aset pembangunan kepada manusia. Bukan itu sahaja tetapi buah itu boleh disemai menjadi pokok yang baru kelak menjadi kemanfaatan kepada kehidupan makluk Allah yang ada di alam ini.

            Seorang murid sekolah menerima ilmu dari gurunya yang akan membentuk manusia berakal dan berpengetahuan serta berwawasan. Orang yang berilmu lebih berguna kepada masyarakat berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Allah lebih suka hambah-Nya yang berakal dan berpengetahuan daripada manusia yang hanya menjadi penonton kepada pembangu- nan manusia sahaja.

            Dalam firman Allah yang pertama yang diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. ialah mengarah manusia supaya membaca. Mesej tersebut memberi kefahaman bahawa sebagai kahlifah di bumi Allah ini kehadiran ilmu menjadi kemestian kepada setiap insan. Dengan ilmu yang disulami dengan ilmu akidah, hidup itu lebih terarah dan bermanfaat kepada orang lain serta makluk-makluk yang hidup di alam ini.

            Profesion keguruan membawa banyak kemanfaatan kepada kehidupan. Sesiapa yang memilih pekerjaan sebagai guru handaklah bersedia membantu orang lain untuk mengilmukan dirinya agar menjadi pemain yang berwibawa dan berketerampilan. Tugas sebagai pendidik merupakan ibadah kerana Allah. Tidak ada dalam kehidupan ini yang tidak melalui pendidikan kecuali Baginda Rasul Nabi Muhamad s.a.w. yang mendapat didikan dari langit melalui Malaikat Jibril iaitu dari Zat  yang Maha Besar.

            Masyarakat jahiliah telah memboktikan kepada dunia bahawa kegagalan mengilmukan diri terutama sekali ilmu tauhid akan menyunsangkan pembangunan manusia sebagai hambah Allah. Perasaan kasih sayang antara sesama, sukar hidup dalam masyarakat jahiliah. Peraturan hidup mengikut undang-undang rimba. Siapa yang gagah maka dialah yang berkuasa.

            Hidup ini merupakan satu perjalanan jauh menuju ke alam akhirat di mana disediakan Allah kemakmuran di syurga  atau kesangsaraan di neraka jahanam. Manusia tidak wajar berpandukan kepada alasan tidak menjadi pemain yang berwibawa kerana Allah telah sediakan segala keperluan hidup termasuklah membekalkan akal kepada manusia.

            Ilmu, memanusiakan manusia yang dibekalkan oleh seorang guru di sekolah. Akhlak manusia dimurnikan dengan ajaran dan panduan agama (Islam) yang disediakan oleh Allah melalui seorang guru agama atau ustaz/ustazah. Memurnikan pembangunan manusia dapat diselenggarakan dengan kehadiran ilmu pengetahuan. Hubungan antara sesama insan dapat dihidupkan dengan kehadiran perasaan kasih sayang kelak melahirkan budaya ukhuwah kemanusiaan yang menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dengan ilmu yang dimurnikan dengan kesucian beragama, hidup menjadi terarah. Oleh itu jadikanlah sebagai pemain yang lengkap dengan ilmu duniawi  dan ukrowi agar amalanmu sentiasa mendapat keredaan Allah S.W.T.   InsaAllah!

Monday, January 4, 2010

PEMBELAJARAN 3M MENGGAMIT UKHUWAH KEMANUSIAAN

Memperolehi sesuatu ilmu memerlukan kehadiran orang lain yang akan menyampaikan ilmu berkenaan atau dalam erti kata lain kehadiran orang lain adalah agen perubahan pada keadaan kehidupan seseorang. Manusia lahir di alam ini adalah dalam keadaan bersih dan suci dari segala kemuderatan hidup kerana ia tidak mengetahui segala apa yang dilihat dan disentuh nya melainkan mengeluarkan tangisan apabila ia berkehendakkan sesuatu.

Kehadiran seorang ibu di sisinya adalah wajib bagi seorang bayi kerana segalanya dapat dipelajari dari ibu yang mengasuhnya. Bayi yang baru lahir adalah dalam keadaan yang amat lemah dari segi fisikal, dan mentalnya dan memerlukan bantuan orang lain sepenuh masa. Anak itu dalam keadaan takut kerana tidak memahami keadaan sekelilingnya. Telapak tangannya sahaja sukar nak dibuka kerana hendak mengelakkan dirinya diri dari ketakutan. 

Anak itu mula memahami lapar semestinya ada dimakan atau diminum untuk menghi- langkan rasa lapar atau dahaga. Mengeluarkan tangisan merupakan satu alat berkemunikasi dengan alam di sekelilingnya untuk meminta bantuan. Bayi itu mula memaham kod-kod bahasa melalui ibunya dengan menggunakan mata dan telinga. Apa sahaja keperluannya terutama dari segi keselesaan hidup ia meminta bantuan dari seorang ibu dengan mengeluarkan tangisan.
 

Oleh sebab kehadiran seorang ibu, bayi mendapat keselesaan hidup maka hubungannya dengan ibu lahir kasih sayang yang menjadi pemangkin kepada seorang bayi untuk tidak merasa takut. Maka itu lahirlah ukhuwah kemanusiaan antara si anak dengan seorang ibu yang menjadi pemangkin untuk membina hubungan dengan orang lain di sekelilingnya.
Keadaan demikian meningkat setahap demi setahap sehinggalah bayi itu mula sampai usia hendak menerima pendidikan secara formal di sekolah apabila ibubapanya menghantarnya untuk menerima didikan dari seorang guru yang bertuliah demi mengukuhkan ilmu yang diterimanya dari kedua ibubapa terutama sekali seorang ibu.
Bekalan si anak datang ke sekolah hanya kasih sayang yang telah dipelajari dari ibubapa maka itu anak di peringkat awal wajar diperkenalkan suasana keadaan sekolah yang menggem birakan. Bahasa seorang ibu apabila berkemunikasi dengan anaknya di rumah sentiasa manis dan indah didengar oleh anak itu maka adalah amat membantu dalam pembelajaran seorang anak jika seorang guru menyampaikan pendidikannya dalam suasana kasih sayang yang sentiasa melahir kan keselesaan dan kegembiraan kepada anak murid.

Situasi di sekolah wajar conducive atau membantu bagi si anak agar ia tidak merasa terasing dalam kehadiran anak-anak yang lain. Seorang guru seharusnya menjadikan sekolah itu sebagai rumah anak-anak yang kedua dari rumahnya sendiri. Ketiadaan seorang ibu bersama anak di sekolah wajar dimurnikan dengan kehadiran seorang guru yang memainkan peranan utama dalam menyelesaikan rasa kesunyian seorang anak. Maka itu adalah penting dan bersesuai bagi seorang guru wanita yang penyayang (pada lazimnya) ditugaskan untuk memegang kelas penyesuiyan.

Di rumahnya, anak itu mempelajari makna kasih sayang dari seorang ibu. Maka itu adalah amat penting bagi seorang guru mewujudkan situasi demikian sebagai strategi pempela- jaran seorang guru kepada anak murid yang belum faham apa itu ilmu. Apabila situasi demikian dapat diterima oleh anak-anak murid maka di situlah benih-benih ukhuwah kemanusiaan dapat disemai dalam sanuberi anak-anak. Maka itu anak mula berkawan kepada kumpulannya sesiapa sahaja yang bercakap atau bergaul dengannya. Sebarang permasalahan yang dialami oleh anak murid, guru wajar bersedia bersama mendampinginya seperti halnya yang dilakukan oleh seorang ibu di rumah.
 

Pembelajaran yang sesuai bagi anak yang masih belum memahami keadaan sekolah ialah dengan menggunakan banyak alat yang bersesuaian yang dikenali sebagai ‘alat bantu meng- ajar’. Strategi pembelajaran demikian sentiasa menggamit keseronokan anak-anak berpatisipasi dalam kelas atau kumpulan disebabkan mereka dapat menggunakan sebanyak yang boleh, deria-deria yang membantunya untuk memahami mesej yang disampaikan oleh guru.

Kesemua lima deria yang Allah beri kepada setiap manusia amat penting untuk memban- tu manusia memahami keadaan di sekelilinnya seperti mendengar, melihat, menyentuh, merasa dan menghidu. Penerimaan ilmu dengan mudah dan cepat apabila menggunakan banyak deria. Kata-kata seorang pelajar apabila telah mengikuti ceramah atau pengajaran seorang guru berkata: “Saya dengar saya ingat; saya lihat saya tahu; saya buat saya faham”. Mesejnya ialah dalam semua strategi pembelajaran, deria sentuhan dan amalan melahirkan pengalaman yang menjadi pendidik amat bijaksana.

Mendekati anak dalam menyampaikan pengajaran wajar gunakan sentuhan dan pujian apabila anak itu mengeluarkan pendapatnya atau menjawab persoalan yang diajukan oleh guru. Pendapat yang dicadangkan oleh murid mungkin tidak bersesuaian dengan agenda yang dibin- cang tetapi guru wajar menerimanya dengan meminta pendapat orang lain yang lebih tepat lagi. Jangan menghalang murid memberi pendapat dengan mengatakan “salah” atau “tidak betul.” Jika strategi negetif digunapakai dalam berkomunikasi dengan murid dalam perkembangan pem-belajaran, akan membunuh minat murid untuk berpatisipasi dalam perbincangan.
Anak kecil suka mengembara dalam pemikirannya. Tugas utama sebagai pembimbing atau guru ialah menyelami dunia pemikiranya guna untuk mengambil hati anak kelak menjadi strategi untuk ia menerima anda sebagai pengganti seorang ibu. Dalam pada itu suasana ukhuwah kemanusiaan telah anda bina dalam pembelajaran seorang anak.

Bayi, dalam peringkat memahami apa yang dilihatnya ialah menyentuh dan memasukkan dalam mulutnya. Kedua-dua amalan ini ialah sentuhan dan merasa maka itu melahirkan pembela jaran yang menggamit kefahaman wajarlah menggunakan sebanyak yang boleh deria-deria manusia.
Kemahiran asas 3M menggunakan kelima-lima deria manusia dalam pembelajaran. Dalam aktiviti membaca anak itu menggunakan mata untuk melihat dan mengenali kod bahasa; menggunakan telinga untuk mendengar mesej bahasa dan membaca dengan mengeluarkan suaramelahirkan satu perasaan bersuara.

Mengira melibatakan sentuhan apabila menggunakan alat bantu mengajar; rasa seronok dalam hati apabila berjaya menyelesaikan masalah kira-mengira. Melihat dan mengunakan alat bantu mengajar dalam mengolahkannya untuk mendapatkan jawapan teka-teki kira mengira. Kesemua, sentuhan, merasa, dan melihat, adalah keseronokan dalam pembelajaran kelak mejadi pemangkin kepada jiwa anak-anak untuk lebih giat hendak mengetahui permasalahan alam sekelilingnya.

Menulis adalah satu cara mengukuhkan pengalaman anak apa yang di lihat. Dalam pembelajaran menulis ia menggunakan deria sentuhan dengan alat tulis; merasa seronok dengan pembentukan huruf-huruf kod bahasa; dan apabila kod bahasa itu tidak sesuai di tempatnya seperti salah eja, maka rasa terhidu dalam hati ketidak sesuaian susunan huruf-huruf bahasa. Dalam erti kata lain penempatan huruf-huruf tertentu rasa terasing pada tempatnya dalam penglihatan pada mata memandang.

Dengan menggunakan kemahiran asas dalam pembelajaran sebenar akan melahirkan satu perasaan hubungan kemanusiaan dengan menggunakan semua fakulti kemahiran yang Allah berikan kepada seorang insan. Kemahiran itulah yang menggamit perasaan ukhuwah kemanu- siaan kelak mendekatkan kita kepada kekuasaan Allah S.W.T.

Teknologi Allah dalam membentuk manusia jauh lebih canggih berbanding dengan teknologi manusia yang Allah berikan kepada hambah-Nya. Dengan teknologi yang hanya sedikit sahaja Allah berikan kepada manusia menjadikan manusia anggkoh dan sombong sehingga sampai ke peringkat membelakangi kekuasaan Allah S.W.T.. Manusia harus faham bahawa tiada yang kekal di alam dunia ini hanya Allah sahaja yang tiada permulaannya dan tidak penyudahnya, Dia kekal abadi.

Manusia yang terpanjang usianya di alam dunia ini ialah manusia pertama iaitu Nabi Adam a.s. yang menjangkau umurnya sehingga sampai dua ribu tahun. Tetapi akhirnya menemui ajal juga untuk meninggalakan alam ini dan kembali kepada Allah S.W.T. Allah berfirman yang bermaksud: “Setiap yang hidup itu mesti mengalami mati.”
Dalam pembelajaran, kemahiran menulis merupakan satu pusaka yang tidak ada akhir atau penyudahnya dikecuali kehendak Allah S.W.T.. Segala yang tercatit dalam pendokumen- tasian pembangunan kehidupan menjadi kekal sehingga hari kiamat apabila dunia sudah menjadi  
hancur-hancuran. Dokumen inilah menjadi saksi abadi kepada generasi akan datang yang melakarkan satu pengesahan bahawa ada pembangunan telah wujud masa yang lampau.

Setiap mukmin wajar mengejar kesempatan-kesempatan yang bermanfaat kepada kehidu- pan di alam barzakh yang berbentuk amal jariah. Ilmu yang diperolehi melalui berbagai pembela jaran yang menjamin kesejahteraan hidup di alam berikutnya terbahagi kepada tiga kategori. Pertama ialah mempunyai anak yang saleh yang akan meneruskan ibadah yang murni seorang ayah setelah ia meninggalkan dunia ini dan berpindah ke alam barzakh. Amal ibadah seorang anak akan mengingatkan keberadaan seorang ayah semasa di dunia yang telah berbakti kepada bangsa dan agama. Nama kita tidak terpisah menjadi agenda di dunia walaupun jasad sudah tidak ada hubungannya lagi.

Amal jariah yang kedua ialah mengambil kesempatan semasa hidup di dunia, untuk membina gedung-gedung ilmu seperti madrasa atau sekolah agama dan juga rumah Allah seperti mesjid dan surau. Rumah-rumah ibadah tersebut akan menyemikan anak didik yang cintakan agama kelak mengenali dirinya sebagai hambah Allah. Ia menjadi pemimpin masyarakat yang dihiasi dengan ilmu tauhid demi memurnikan kehidupan di dunia sebagai persediaan hidup di alam yang berikutnya nanti. Hidup dengan kemurnian beragama akan menempuhi pembangunan yang terarah.

Pembelajaran 3M membina manusia yang mengenali ibadahnya kerana Allah. Amal jariah yang ketiga ialah menggunakan ilmu yang ada pada diri anda untuk dijadikan sebagai
kekuatan dakwah melalui penulisan. Buku yang terhasil dari melaksanakan dakwah akan menjadi saksi bahawa keberadaan anda di dunia kekal sehingga kiamat walaupun anda telah berpindah ke alam barzakh.

Dakwah melalui penulisan lebih luas dan kuat pengaruhnya berbanding dengan dakwah secara langsung. Maka itu hiasi masa lapang mu dengan kegiatan dakwah dalam penulisan kerana ia tidak memerlukan masa yang khas untuk berbuat demikian seperti mana halnya dalam menjalankan dakwah secara langsung. Semoga Allah S.W.T. memberi taufik dan hidayah dalam penilisan anda. Insa Allah!