Saturday, February 28, 2015

KESETIAAN KEPADA IBADAH TANGGUNGJAWAB SETIAP MUKMIN (Disiarkan pad 28 . 2. 2015)
Ibadah adalah satu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh setiap mukmin demi kesetiaan kepada disiplin beragama dan kecintaan kepada Allah S.W.T.. Rahmat serta nikmat Allah berikan kepada makhluk manusia tidak pernah terhenti walau sesaat pun maka itu menjadi tanggunjawab setiap manusia mukmin menghiasi hidupnya dengan ibadah kepada Allah sebagai tanda kesyukuran kepada nikmat hidup.
                Allah telah menguatkan disiplin tersebut, firmannya dalam Surah Az-Zaariyat ayat 51:56 yang bermaksud:
                “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepada-Ku”.
                Tujuan manusia dihidupkan di dunia adalah sebagai hamba Allah dan wajib sujud menyembah dan memuji Allah. Dengan terlaksananya ibadah wajib kepada Allah bermakna hubungan manusia dengan Allah sentiasa terpelihara. Melaksanakan ibadah kerana Allah sebenar merupakan satu aktiviti minda demi memahami tanggungjawab sebenar manusia mengapa ia diwujudkan di alam kehidupan ini.
                Putaran bumi mengelilingi mata hari secara istiqamah merupakan satu teknologi Allah demi memberi peluang kepada alam kehidupan melaksanakan aktiviti kehidupan. Setiap kali mata hari mensinsing di sebelah timur menandakan kesediaan makhluk manusia melaksnakan ibadah. Orang yang setia kepada ibadahnya merasa syukur melihat sinaran sang suria memancar cahayanya ke bumi menandakan aktiviti kehidupan mula digerakkan dan menjadi aktif.
                Walau bagaimana pun apabila mata hari membelakangi sebahagian bumi kelak menjadi gelap Allah mengizinkan makhluknya untuk berehat melepaskan lelahnya  setelah melaksanakan ibadah selama 12 jam. Memberi rehat kepada jasmani manusia bermakna kita melaksanakan keadilan kepada badan (jasad).
Walau bagaimana pun masyarakat mukmin yang setia kepada ibadahnya demi kecintaan kepada Allah S.W.T. menggunakan sepertiga  masa malamnya untuk melaksanakan ibadah terutama sekali mereka yang sentiasa kiblat pemikirannya tertumpu kepada Allah yang Maha pengasih dan Maha penyayang itu yang tidak pernah rehat membekalkan rahmat dan nikmat kepada semua makhluk-Nya yang hidup.          
Masyarakat mukmin yang setia kepada ibadahnya menumpukan kehidupan akhirat lebih diutamakan berbanding dengan kehidupan dunia. Allah telah menegaskan dalam al-Quran bahawa kehidupan dunia  hanyalah sebagai sandiwara sahaja tetapi kehidupan akhirat juga yang lebih istememewa dan kekal abadi. Maka itu rebutlah peluang untuk mengumpul dana pahala sebagai persediaan untuk hidup akirat dan janganlah tertipu oleh buaian keseronokan dunia yang fana itu.
Kesetiaan kepada ibadah akan melambangkan kecintaan kepada Allah serta rasul-Nya.  Mengikuti jejak langka rasul melaksanakan ibadah yang amat tinggi disiplinnya menunjukkan kecintaan kepada Allah serta kekasih-Nya Rasul Nabi Muhammad s.a.w.,yang digelar sebagai rahmat bagi sekalian alam.
Kehidupan dunia dianggap rasul sebagai persingahan belaka yang besifat sandiwara dan tumpuan kepada kebajikan rohani lebih diberi keutamaan. Kesenangan hidup di dunia tidak mengiurkan jiwa para kekasih Allah malah tidak mendekati sekali pun. Budaya hidupnya lebih mengutamakan hidup dalam keseksaan daripada membelakangkan khidmat kepada Allah.
Menegakkan tauhid dengan sentiasa menyemerakkan rumah-rumah ibadah menjadi agenda utama. Memanfaatkan masa diberi keutamaan yang amat sempurna maka itu kecintaan kepada agama menjadi perjuangan dalam hidup. Banyaknya aktiviti keagamaan akan bertambah kecintaan kita kepada Zat yang Maha Berkuasa itu.
Perlaksanaan ibadah secara istiqamah yang kiblatnya  kepada Allah akan mendapat petunjuk serta hidayah dalam menelusuri kehidupan. Allah sentiasa memberi ilham kepada hamba-Nya dalam semua perlaksanaan ibadah kelak memudahkan urusan demi penyelesaian satu-satu agenda pembangunan. 
Orang yang istiqamah memelihara hubungannya dengan Allah s.w.t. akan mendapat perlindungan dalam semua disiplin perlaksanaan ibadah di samping memperolehi pahala sebagai bekalan hidup di akhirat nanti. Allah telah membenarkan makhluk iblis dalam permintaannya supaya ia jangan dimatikan sehingga hari kebangkitan kerana hendak membalas dendam kepada manusia, gara-gara Adam yang iblis gagal mematuhi perintah Allah untuk sujud (hormat) kepadanya maka dia disingkir oleh Allah dari syurga-Nya.
Allah mengingatkan kepada iblis dalam meluluskan permintaan tersebut bahawa orang yang setia kepada ibadahnya, iblis tidak mampu hendak menggodanya. Maka itu keselamatan manusia dari diganggu oleh iblis dalam melaksanakan ibadahnya mendapat jaminan dari Allah s.w.t.. Bukan hanya keselamatan ibadah semata tetapi juga akan mendapat ilham serta gajaran pahala dalam melaksanakan aktiviti pembangunan. 
Perlaksanaan ibadah kepada Allah secara istiqamah mengundang keseronokan untuk memikirkan pembangunan secara positif. Ia mempunyai sandaran kepekaan untuk memikirkan bahawa segala aktiviti ibadah mempunyai hubungan positif dengan Allah untuk mendapatkan keredaan-Nya.
Hidup seharusnya mempunyai keserasian dengan pembangunan umat kerana kehadiran manusialah maka keadaan sesuatu alam kehidupan mengalami perubahan. Manusia sebagai catalyst atau pemangkin kepada perubahan untuk menjadikannya berubah wajah daripada aslinya kepada sesuatu yang baru. Setiap perubahan itu wajar berkiblat kepada kebaikan atau bersifat moden. Naluru manusia sentiasa inginkan sesuatu yang baru maka ibadahnya biasa tertumpu kepada melahirkan sesuatu yang moden.
Manusia yang inginkan perubahan kepada keadaan kehidupannya sebenar adalah insan yang membangun. Kewujudan sesuatu yang baru disebabkan manusia menggunakan fitrah akal fikiran untuk memahami sesuatu keadaan bagaimana ia boleh diperbaiki atau diubah menjadi yang lebih menyerlah daripada aslinya. Kelahiran yang baru akan memantapkan kesetiaan naluru manusia kepada ibadah kelak akan merapatkan hubungan kepada Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Berkuasa itu.
Memantapkan hubungan kita dengan Allah adalah wajar kerana Dialah yang sebenar melahirkan sesuatu perubahan menjadi lebih menyerlah daripada  asalnya. Allah itu maha kaya dalam segala-gala bentuk pembangunana yang ada di alam
kehidupan.
Kesetiaan kita kepada ibadah merupakan satu bentuk zikirullah kepada Allah. Istiqamah dalam perlaksanaan ibadah akan mendapat keredaan Allah s.w.t.. Maka itu laksanakanlah ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesetiaan kerana Allah sentiasa meredai ibadah yang jujur yang bersifat istiqamah.
Orang yang membudayakan sifat istiqamah dalam melaksanakan ibadah, Allah akan memperkayakan ilham kepadanya maka itu ia menjadi pemangkin  diri untuk lebih giat melaksanakan ibadah. Manusia merasakan dirinya lebih seronok dalam menyelesaikan agenda pembangunan jika ia sentiasa mendapat ilham untuk memperbaiki amal ibadahnya.
Pepatah mengatakan bahawa: “Semakin saya tahu semakin saya tidak tahu”. Inilah konsep pembangunan kehidupan yang disediakan Allah S.W.T.. Apalah makna setitir air membasahi jari jika diculup ke dalam laut berbandinng dengan air laut  yang tidak bertepi itu. Setitis air yang membasahi jari ditasilkan sebagai ilmunya manusia dalam mengola pembangu-
nan berbanding ilmunya Allah seluas air laut yang tidak bertepi itu. Maka itu menuntut ilmu tidak ada penyudahnya.
                Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. meninggalkan satu falsafah hidup yang wajar dilaksanakan oleh setiap insan hidup di alam dunia ini. “Tuntutilah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahad”. Konotasi ini memberi ingatan kepada setiap makhluk manusia bahawa hidup di dunia sewajarnya dengan ilmu. Orang yang berilmu adalah lebih disukai dan disayangi Allah berbanding dengan orang yang tidak berilmu.
                Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. memberi peringatan kepada umatnya dengan sabdanya: “Jika inginkan kebahagiaan di dunia semestinya dengan ilmu, dan jika inginkan kebahagian di akhirat wajar dengan ilmu dan jika inginkan kebahagian dalam ke dua-duanya, dunia dan akhirat semestinya juga dengan ilmu. Ilmu itu merupakan zat pembangunan minda manusia untuk membolehkannya mendekti kebahagiaan hidup sama ada di dunia mahupun di akhirat.
                Antara ilmu yang wajar diperolehi oleh seorang mukmin ialah melaksanakan amal ibadah yang mendekatkan kita dengan Allah. Zikir dan doa adalah antara ibadah yang sentiasa mendekatkan kita kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan kata-kata zikir dikalangan umat Islam ialah ZIKIRRULLAH, iaitu mengingat akan Allah, menyebut akan Nama Allah, mempelajari dan membaca firman-firman Allah (kitab Suci Al-Qur’an).
                Ingat adalah pekerjaan hati  (akal) semata, sedangkan sebut ialah mengingat dengan menurut-sertakan lidah. Mengingat Allah dengan hati atau  akal saja adalah baik, tetapi dengan menurut serakan lidah (sebutan) adalah lebih baik. Mengingat Allah dengan jiwa dan raga bersama-sama.
                Seluruh ayat Kitab Suci Al-Qur’an bila kita ingat, sebut atau pelajari, itu adalah zikir. Kita fikirkan atau pelajari kejadian langit dan bumi dan dengan segala isinya, itu adalah zikir. Semua itu dapat kita lakukan sedang duduk, berdiri (bekerja) atau berbaring. Tetapi cara yang paling hebat berzikir itu ialah dengan melakukan solat (sembahyang).
                Allah memerintahkan kita agar kita sebanyak-banyaknya mengingati Allah dengan hati, sebanyak-banyaknya pula meningati Allah dengan lisan (kata-kata dan membaca ayat-ayat Al-Qur’an) dan sebanyak-banyaknya pula melakkan sembahyang (solat) yang wajib dan yang sunat.       
                Di antara ucapan-ucapan yang sangat besar ertinya bila kita ucapkan ada lima kalimat, yang kelima-lima di dalam Al-Qur’an diberi nama “Al-Baqiyaatus Shalihaat”, iaitu manfaatnya akan terus menerus tidak akan putus-putus selamanya. Di dalam hadis Rasulullah saw menamakan kalimat-kalimat itu masing-masingnya amat ringan disebut oleh lidah, tetapi amat berat timbangannya di akhirat nanti. Kalimat itu adalah seperti di bawah:
1         Alhamdu lillah: Ertinya “Segala punji untuk Allah”. Kalimat ini dinamakan “tahmid” (memuji). Bertahmid ertnya memuji Allah dengan mengucapkan kalimat ini. Iaitu berterima kasih, bersyukur atau berterima kasih kepada Allah.
Dalam sebuah  hadis Rasulullah menerangkan bahawa, jikalau seluruh harta kekayaan di permukaan bumi diserahkan kepada seseorang lalu orang itu berkata “Alhamdulillah”, maka ucapan  Alhamdulillah itu  lebih besar manfaatnya bagi orang itu daripada seluruh harta kekayaan itu.  
        Hadis tersebut berbunyi: “Sekiranya dunia dan seluruh harta kekayaan yang ada padanya diserahkan kepada seseorang dari umatku, lalu ia mengucapkan Alhamdulillah, maka ucapan Alhamdulillah itu lebih baik dan lehih berharga baginya (daripad harta benda yang banyak itu.”
Sebab itu mengucap Alhamdulillah itu amat luar biasa ertinya disisi Allah, amat besar gunanya
dan pengaruhnya baik bagi orang yang mengucakannya sebagai tanda terima kasih kepada Allah setelah menerima nikmat Allah apa jua.
        Kalimah yang kedua, Allahu Akbar: Ertinya “Allah Maha Besar”. Kalimat ini dinamai takbir, ertinya membesarkan Tuhan. Kalimat ini pun mempunyai erti yang amat besar pada sisi Allah bila kita ucapkan sebagai tanda pengakuan dan kesedaran kita  atas kebesaran Allah. Allah yang kita akui Maha Besar itu akan selalu memberikan pertolongan kepada kita yang selalu merasa diri kita lemah untuk mengatasi segala macam kesulitan dan kesusahan  yang kita hadapi. Biasakan menyebut kalimat ini dalam hidup kita. (bersambung)

Friday, February 13, 2015

HIDUP BERIBADAH DALAM PANDANGAN ISLAM

 (Disirkan 14 feb 2015)
Allah mewujudkan manusia dengan satu tujuan iaitu beribadah kepada-Nya. Allah berfirman dalam al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 51:56, yang bermaksud:
               “Tidaklah Aku(Allah) menjadikan jin dan manusia melainkn supaya mereka menyembah kepadku.”
               Allah menjelaskan, bahawa tujuan-Nya menjadikan makhluk  dari bangsa jin dan manusia tidak ada maksud yang lain, kecuali untuk memberi tugas kepada mereka supaya menyembah Allah dengan mengabdi diri kepada-Nya dan mengesakan-Nya – bukan supaya mereka mencari kepentingan hidup di dunia dan bertungkus-lumus untuknya. Kerana mereka tidak memiliki manfaat atau muderat bagi diri mereka, bahkan tunduk kepada qadak-Nya.
Bukanlah menjadi tugas al-Quran untuk memberi tahu kepada akal manusia tentang masalah-masalah dunia dan hakikat kewujudannya sains, tetapi al-Quran itu ialah kitab yang menjadi pertunjuk dan panduan kepada manusia tentang kehidupan beragama dan kehidupan di dunia.
Al-Quran menceritakan bahawa Allah tidak mengutus seorang Rasul kecuali untuk menyeru manusia supaya mentauhidkan (mengesah) Allah. Dengan sebab itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. :
“Dan Kami tidak mengutus  seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami mewahukan kepadanya: Bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka sembahlah oleh mu akan Aku” Surah Al-Anbia’ ayat 21:25.
Allah menguatkan dalil-dalil tentang keesaan-Nya dengan menyatakan: Bahawa Kami tidaklah mengutus para rasul kepada umat, melainkan mereka Kami berikan wahyu untuk memaklumkan, bahawa tidak ada Tuhan yang disembah, baik di langit mahupun di bumi, melainkan Aku sahaja. Oleh itu kalau kamu hendak menyembah dan beribadat, sembahlah Aku dengan tulus ikhlas – jangan pula menyembah kepada Tuhan yang lain.
Islam teristemewa daripada agama-agama lain kerana mengambil jalan tengah antara tuntutan rohani dengan kehendak jasad. Islam tidak melarang seseorang menggunakan keben- daan selama diperolehinya kebendaan itu dengan cara yang betul. Banyak terdapat ayat Al-Quran yang memberi galakan untuk mendapatkan kedudukan secara bersama. Allah berfirman dalam Surah Al-Qasas ayat 28:77 yang bermaksud:
“Dan carilah dengan perantaraan (kekayaan) yang dikurniakan Allah kepadamu akan (kebahagian) kampung akhirat, dan janganlah engkau lupakan bahagian engkau di dunia ini, dan buatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepadamu dan jangan engkau membuat bencana di muka bumi. Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang berbuat bencana”.
Ayat ini ada kaitannya dengan kisah Qarun dari bangsa  kaum Bani Israel yang menyom- bongkan diri dengan kekayaan yang banyak. Lantaran itu ia ditegur dan dinasihati oleh kaummnya supaya ia jangan leka dengan bersenang lenang sahaja.
Seterusnya ia diingatkan dengan nasihat-nasihat yang baik  seperti yang tersebut dalam ayat ini. Tentunya yang menjiwai nasihat-nasihat itu ialah Allah sendiri.Walaupun pada lahirnya kepada Qarun, namun tujuan nasihat-naihat itu  untuk umum, supaya dijadikan panduan oleh siapa sahaja
Hendaklah engkau tuntut keselamatan di kampung akhirat dengan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada Engkau. Hendaklah engkau cari pahala yang ada di sisi Allah di akhirat dengan membelanjakan harta yang dikurniakan Allah kepadamu pada jalan yang mendatangkan keredaan Allah. Hendaklah engkau rebut  kebahagian hidup di kampung akhirat
itu dengan membelajakan kemewahan dunia yang sedang engkau nikmati, kerana kebahagian hidup di kampung akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari bersenang-lenang  dengan kemewahan dan kelezatan dunia.
               Caranya ada banyak, misalnya: dengan memberi sedekah atau derma kepada fakir miskin, untuk mendirikan masjid, surau, sekolah, madrasah, kelas-kelas bimbingan agama, taman didikan kanak-kanak dan perpustakaan.  Untuk membangunkan rumah sakit, klinik, rumah-rumah kebajikan, pemulihan akhlak, musafir-khanah dan lain-lain.
               Maka membelajakan harta menggunakan kekayaan yang melimpah-limpah, kenikmatan, kemewahan dan kemudahan moden yang ada, untuk perkara-perkara yang disebutkan tadi adalah merupakan jalan ke arah mendampingkan diri kepada Allah, dengan mendapat balasan di dunia dan pahala serta kebahagiaan hidup akhirat.
               Hidup beribadah semestinya memurnikan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan utama antara manusia dengan Allah menurut Al-Quran adalah berasaskan keimanan kepada Allah, kasihkan-Nya dan beryukur  kepada nikmat-Nya yang tidak terhingga.
               Tetapi di samping ini ada tiga tujuan yang dikehendaki oleh Al-Quran iaitu: Mendidik jiwa manusia, mencapai kebahagiaan jiwa dan mengubati penyakit-penyakit jiwa.
               Mendidik jiwa amatlah penting kerana jiwa dikatakan sebagai pemandu untuk  mengarahkan tinngkahlaku seorang dalam hidupnya. Jiwa itu jugalah yang memperlihatkan akibat-akibat perbuatan orang lain.
               Jiwa adakalanya menjadi lemah, tetapi ia boleh menjadi subur dan kuat melalui pendidikan individu dan masyarakat. Perbezaan jiwa sama ada lemah atau kuat juga berlaku antara individu dengan individu yang lain. Sesungguhnya nilai hati yang terbesar ialah percayakan Allah Yang Maha Berkuasa menghitung perkara-perkara besar dan kecil serta dapat melihat apa yang disembunyikan oleh hati seseorang. Seorang ahli falsafah mengatkan: “Hati yang tidak percayakan Allah umpama mahkamah tanpa hakim”.
               Al-Quran menggambarkan hati melalui firman Allah yang bermaksud:
               “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher”. Surah Qaaf ayat 50:16
               Ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan manusia, kemudian membangkitkannya dari kubur serta mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya sama ada baik atau buruk tanpa dikenakan seksa – berdalilkan
hadis Nabi s.a.w.
“Sesungguhnya Allah melepaskan umatku (dari dosa) apa yang dibisikkan oleh hatinya selagi belum dituturkan atau dilakukan.”
  Kebahagian jiwa pada pandangan Al-Quran, juga merupakan hasil dari adanya perhubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Faktor utama yang memberi kebahagian kepada jiwa kita ialah perhubungan dengan Allah. Allah sentiasa bersama kita dan kita tidak keseorangan menghadapi bencana hidup ini, malah Allah sentiasa menolong dan memberi rahmat kepada kita.
Beriman kepada Allah ialah asas kehidupan rohani. Ia juga menjadi punca kepada semua ketenangan serta menjadi sumber kepada semua kebahagian. Iman ini tidak hanya setakat beriman bahawa ada Tuhan yang menguasai alam, tetapi dengan mengetahui kesucian Allah, kebesaran-Nya dan melahirkan kesan keimanan ini dengan perbuatan-perbuatan yang lahir.
Beriman kepada Allah membebaskan seseorang daripada belenggu kebendaan. Dia tidak tunduk kepada nafsu dan tidak mempedulikan faedah dan bahaya yang khas. Seseorang yang Beriman akan berusaha untuk dirinya, untuk bangsa dan umat manusia seluruhnya. Jadi, setiap apa yang berlaku kepada orang itu sama ada amalan kebajikan dan pengorbanannya adalah kerana imannya dengan Allah. Hakikat ini disokong oleh pengalaman-pengalama manusia secara umum.
               Sesungguhnya beriman kepada Allah dan amal soleh melahirkan keredhaan Allah dan diberi ganjaran di akhirat. Allah berfirman dalam al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 18:30 yang bermaksud:
               “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih (baik), Pasti Kami (Allah) tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik amalanya”.
               Ayat ini menganjurkan agar manusia selalu berbuat kebaikan, kerana kebaikan yang dilakukan itu tidak akan disia-siakan. Allah menjelaskan, bahawa orang-orang yang beriman, yakni percaya kepada perkara yang hak dan benar yang telah diwahyukan kepada rasul-Nya lagi pula mereka mengerjakna pekerjaan yang baik yang diperintahkan kepada mereka, sesungguh nya Allah berjanji tidak menyia-nyiakan atau menghilangkan pahala dan upah mereka yang berbuat kebajikan itu, sebab Allah tidak menganiaya sesiapa pun.
               Beriman kepada Allah akan menerangkan kegelapan hidup kita ini. Dalam saat kegelapan, seseorang mukmin akan mengingati bahawa dia mempunyai tempat untuk minta tolong iaitu Allah s.w.t.. Jadi tidak ada sebab baginya berputus asa. Hatinya menjadi tenang dan peristiwa malang yang dialaminya akan dianggap sebagai perkara kecil sahaja. Allah memberitahu orang-orang mukmin bahawa Allah sentiasa menolong mereka.
Firman Allah dalam al-Quran surah At-Taghabun ayat 64:18 yang bermaksud:
               “Sesiapa yang beriman dengan Allah sentiasa memberi pertunjuk atau memimpin hatinya”.
               Firman-Nya lagi yang bermaksud:
               “Dan sesungguhnya Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus”. Al-Hajj ayat 22:54.
Allah juga berfirman dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2:257 yng bermaksud:
“Allah  pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).”
Iman yang disertakan dengan amal soleh adalah menjadi jalan untuk mendapat nikmt dunia: Surah An-Nahl ayat 16:97 yang bermaksud:
“Barang siap yang mengerjakan amal soleh baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.
Di sini Allah menerangkan persamaan antara lelaki dengan perempuan dalam beramal salih dan akan mendapat ganjaran yang sama, dengan syarat mereka itu orang yang beriman, sebagai tanda rahmat dan kemurahan Allah tidak membeza-bezakan kedua orang yang berlainan jenis itu selagi masing-masing berusaha menunjukkan kebaktiannya
Amal salih yang dimaksudkan disini ialah kerja-kerja yang baik yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya supaya ditunaikan. Sedangkan orang itu beriman, yakin percaya kepada Allah yang menjanjikan seksaan bagi yang derhaka dan berbuat maksiat. Sama ada lelaki mahupun perempuan, apabila telah mengerjakan amal salih tersebut, nescaya Allah akan memberikan balasan dan upah kepadanya, iaitu menyediakannya hidup yang senang di dunia dan balasan pahala yang sebaik-baiknya di akhirat sebagai balsan atas apa yang mereka kerjakan.
Bagaimanakah yang dikatakan kehidupan yang senang itu? Berbagai pendapat telah
diberikan oleh para ulama mengenainya. Al-Hasan mengatakan kehidupan yang senang itu ialah al-Qana’ah, ertinya memadai dengan yang ada. Maka sesiapa yang mempunyai sifat qana’ah dengan rezeki yang dikurniakan Allah kepadanya dan reda dengan apa yang ditakdirkan Allah kepadanya, dia akan merasakan kehidupan yang senang.
               Sa’id bin Jubair mengatakan kebahgian yang senang itu ialah rezeki yang halal. Muqotil mengatakan; ialah hidup di dalam ketaatan. Atau dikatakan kelezatan taat. Dan ada pula yang  mengatakan rezeki yang didapat sehari-hari.

Apapun kehidupan orang Mukmin  di dunia meskipun papa, dia lebih senang daripada orang kafir meskipun kaya. Ini disebabkan orang Mukmin itu mengetahui bahawa rezeki yang diterimanya adalah kurnia daripada Allah yang ditakdirkan (ditetapkan) dan diatur oleh Allah.

Saturday, February 7, 2015

UKHUWAH KEMANUSIAAN

 (Disirkan pada 7. 2. 2015)
Allah wujudkan makhluk manusia di bumi-Nya ini sebagai Khalifah-Nya. Walau bagaimana pun rancangan Allah tersebut ditentang oleh malaikat kerana mereka berkeyakinan  bahawa makhluk manusia akan membawa kemusnahan, kekufuran, kemaksiatan dan pertumpahan darah di dunia. Antara tujuan para Malaikat berkata demikian disebabkan mereka mempunyai cita-cita untuk menjadi khalifaah di muka bumi ini.
               Allah memberi alasan kepada tindakanNya bahawa para malaikat tidak mengetahui mengapa Allah mewujudkan manusia. Antara fakta-fakta yang Allah memilih manusia sebagai khalfah ialah manusia mempnyai ilmu yang makhluk malaikat tidak mempunyainya. Apabila Allah meminta sebutkan nama-nama benda yang ada di bumi maka para malaikat tidak tahu mengenainya dan begitu juga kepada makhluk lainnya seperti iblis, syaitan, bulan, bintang, bukit, gunung dan sebagainya.  
Kesemua makhluk tersebut tidak mampu memberi tahu Allah nama-nama benda yang ada di bumi; tetapi giliran manusia diminta menamakannya, ia dengan mudah memberi tahu semua nama-nama benda yang ada di dunia pada masa itu. Maka Allah perintahkan semua sujud (hormat) kepada manusia (Adam). Semua makhluk mengikuti perintah Allah dikecuali iblis.
               Pembangunan manusia dihiasi dengan hubungan sesama agar berlaku system “Give and Take”. Tidak semua keperluan makhluk manusia boleh disediakan oleh mereka sendiri. Ini berlaku sebab setiap individu, Allah bekalkan berbagai kebolehan berupa fitrah kepada setiap individu. Maka berlakulah budaya tolong menolong antara satu sama lain. Pepatah bahasa Inggeris mengatakan: “You scratch my back and I scratch yours.”
               Ukhuwah kemanusiaan lahir atas dasar bahawa perasaan ingin menolong kepada orang lain sentiasa ada. Naluri kekitaan itu ada pada setiap individu maka jiwa mereka suka menolong tanpa undangan pun. Biasa kita dengar konotasi berbunyi: “mereka sentiasa ringan tangan hendak membantu.”
               Lahirnya budaya ukhuwah kemanusiaan akan menyinarkan cahaya perasaan kasih sayang antara sesama. Maka teguhlah prinsip hubungan kemanusiaan demi membina solidaritas sosial. Pembangunan sosial merupakan antara elemen yang wajar ada dalam suasana bermasyarakat. Maka keunikan makhluk manusia berbanding makluk Allah lainnya ialah ia sentiasa bermasya- rakat.
               Kedatangan Islam menguatkan lagi suasana ukhuwah kemanusiaan kerana Islam adalah agama persaudaraan. Jalinan atau ikatan semangat keIslaman lebih teguh memelihara jaringan persaudaraan berbanding dengan persaudaraan yang lahir dari keturunan. Sebagai contoh persaudaran sedarah iaitu sebapa tidak mustahil mempunyai kerenggangan dalam hubugan kasih sayang berbanding dengan persaudaraan yang lahir dari keimanan kepada keIslaman.
               Kelemahan manusia menelusuri kehidupan adalah antara  faktor  yang memaksa manusia menerima dan membudayakan semangat ukhuwah kemanusiaan. Dalam pepatah bahasa Inggeris mengatakan “Two heads are better than one,” membawa maksud berfikir seorang dalam menyelesaikan masalah tidak sebaik berbanding dengan dua orang atau lebih yang dilibatkan untuk mencari penyelesaiannya. Ukhuwah kemanusiaan melandaskan falsafah tersebut demi memudahkan urusan.
               Ukhuwah kemanusiaan juga menelurkan semangat kesetiakawanan sosial yang akan menghasilkan perasaan kasih sayang antara sesama. Perasaan kasih sayang itu menghalalkan persempadan ethnik kelak merapatkan siraturahim sebagai bibit-bibit ketamadunan kehidupan. Maka Islam menggalakkan umatnya untuk membudayakan ukhuwah sebagai satu lambang persaudaraan umat manusia sejagat.
               Semangat ukhuwah ini dapat kita saksikan  dalam lapangan rekreasi bersukan seperti main bola sepak, hockey, bola keranjang dan sebagainya. Dalam arena main bolasepak  satu pasukan itu mempunyai sebelas ahli. Kesebelasan ahli itu mempunyai satu disiplin iaitu memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Untuk menjayakan misi tersebut haruslah menggunakan semangat ukhuwah sebagai taktik untuk membolekan bola itu sampai ke gawang lawan.
               Setiap ahli dalam permainan bola sepak mempunyai tugas masing-masing Penjaga gawang tugasnya ialah menjaga bola supaya jangan sampai masuk ke dalam gawang.  Kemudian dua orang ditugaskan sebagai fullback atau tugu pertahanan; di atasnya ada tiga orang ditugaskan sebagai permain tengah dan kemudian yang dekat dengan pihak lawan ada empat orang iaitu dua orang pemain sebagai sayap kanan dan kiri dan dua orang lagi ialah penyerang tengah atau center forward.
               Dalam permain bola sepak disiplin kerja sama amatlah penting. Semasa bermain semestinya ada kesepaduan dalam membawa bola ke kawasan lawan. Kesepaduan yang dimak- sudkan disini ialah kita sebagai pemain dan pada masa yang sama kita memikirkan juga pemain yang lain serta memahami posisi masing-masing.  
Permainan yang biasa diamalkan ialah jangan terlalu lama menyimpan bola di kaki dan haruslah memikirkan pemain lain maka wajar menghantar bolah kepada kawan seberapa cepat yang boleh. Ukhuwah kesebelasan pemain wajar dijelmakan; dengan cara demikian akan menggamit semangat juang akan tertanam dan hati semua pemain.
               Tanpa ada ukhuwah dalam perlawanan bola sepak, sukar hendak mengalahkan pihak lawan sebab akan berlaku kekucar-kaciran dalam mengatur stratigi permainan dan kelemahan seperti ini pihak lawan akan mengambil kesempatan untuk membuat serangan bertubu-tubi hinggalah mereka berjaya menembusi gawang lawan.
               Dalam pembangunan umat manusia kita disarankan untuk membudayakan semangat kekitaan. Budaya ukhuwah amat penting dalam membina masyarakat yang berkerja sama demi melahirkan rukun hidup bertamadun. Kekuatan naluri manusia untuk melahirkan ukhuwah kemanusiaan berlandaskan kepada fitrah kasih sayang lahir dari ciri-ciri kerohanian setiap individu.
               Rohani manusia merupakan ciptaan Allah. Allah yang mewujudkan roh sebagai fakulti manusia dalam menelusuri kehidupan. Tanpa roh tidak ada manusia wujud di alam kehidupan. Firman Allah dalam al-Quran surah Al-Hijr ayat 15:29 yang bermaksud:
               “Apabila telah siap Ku buat dan Aku tiupkan ke dalamnya roh-Ku (yang Aku jadikan), maka hendaklah kamu merendahkan diri kepada-Nya berkeadaa sujud (tunduk)”
               Allah mengatakan kepada malaikat-malaikat itu, Apabila telah siap tanah yang kering itu  Aku buat menjadi bentuk manusia dan Aku tiupkan ke dalamnya roh-Ku. Yakni, Allah menyan- darkan perkataan roh kepada diri-Nya, adalah sebagai penghormatan kepada Nabi Adam. Perkataan roh Allah disini dibahaskan sebagai roh yang dijadikan oleh Allah. 
Penampilan manusia sebagai khalifah Allah wujud kerana kehadiran roh kepunyaan Allah. Allah itu Maha Pengasih dan maha Penyayang maka itu wajar manusia mempunyai ciri-ciri tersebut sebagai kekuatan naluri mewujudkan persaudaraan.
               Ukhuwah kemanusiaan itu ciri-cirinya didasari oleh perasaan kasih sayang. Jika fitrah kasih sayang itu tidak dijadikan sebagai intisari membina ukhuwah maka kita telah mengkufuri nikmat mempunyai rohani. Jika budaya demikian berlaku maka manusia dipimpin oleh nafsu kehaiwanan yang sukar menginap naluri kasih sayang dalam bermasyarakat.
               Konotasi yang biasa diungkapkan oleh para ulamak mengatakan “kenali diri mu sebelum anda mengenali Tuhan;” membawa maksud memahami diri bagaimana kewujudan anda sebagai hamba Allah dan mengapa dipertanggungjawabkan sebagai khalifah di muka bumi. Apa maknanya hidup ini dan apa tujuan pembangunan rohani dalam melahirkan pembangunan jasmani dalam kehidupan.
               Melahirkan ukhuwah adalah antara ciri-ciri kefahaman mengenai hubungan kemanu- siaan itu mempunyai kesamaan dan persamaan dari segi fitrah. Hanya yang membezakannya ialah ketakwaan kepada Allah s.w.t.. Orang yang takwah dan beriman kepada Allah adalah umat
yang bersaudara. Maka itu Islam mendasari naluri persaudaraan yang dibalut  dengan ketakwaan kepada Zat yang Maha Pencipta dan Maha Berkuasa serta Maha pengasih dan penyayang kepada makhluk ciptaan-Nya.
               Ukhuwah boleh membawa makna kepada ikatan sesuatu yang kita sayangi dalam kelangsungan hidup. Islam adalah addin yang membawa maksud cara hidup. Islam adalah juga agama persaudaraan. Maka itu manusia hidup sewajarnya mempunyai ukhuwah kepada Agama Islam yang bermaksud bahawa Islam itu adalah agama Allah maka itu sewajarnyalah manusia ada ukhuwah dengan Allah yang semestinya wujud kerana hidup ini ada kerana Allah sayangkan kita.
               Allah berfirman dalam al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 51:56 yang bermaksud:
               “Tidaklah Aku jadikan manusia melainkan supaya mereka menyembah Aku”
Menurut Islam, manusia mempunyai dua tugas yang berbeza, tetapi saling berkaitan antara satu sama lain, iaitu tugas sebagai hamba Allah dan juga tugas sebagai khalifah Allah di dunia ini. Perlaksanaan kedua-dua tugas tersebut manusia dianggap beribadah kepada Allah.
               Allah itu Maha Pengasih dan Maha penyayang kepada hamba-Nya. Kejadian manusia dibekalkan Allah dengan rahmat dan  nikmat yang tidak terkira banyaknya. Dalam diri manusia itu segala yang ada dalam kelangsungan hidup adalah milik Allah yang ditumpangkan-Nya sebagai firah hidup.
Untuk membetulkan cara hidup kita Allah bekalkan dengan agama. Allah berfirman dalam al-Quran Surah Al-Maaidah ayat 5:3 yang bermaksud:
“….Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat-Ku dan telah Ku redhai Islam  itu jadi agama bagi mu.”
Dengan turunnya ayat ini, nyatalah kepada kita bahawa agama Islam telah sempurna, berisikan perkara-perkara yang fardu dan sunat, ada batas-batas hukuman, terangkan perkara-perkara yang halal dan haram sehingga tindak ada diturunkan lagi selepas itu. Syariatnya berkekalan hingga  hari kiamat.
Dengan sempurnanya Islam, menjadikankanlah  ia suatu nikmat dari Allah, di antaranya orang-orang mukmin dapat mengerjakan haji dengan aman, tidak ada pula yang turut mengerjakan haji semenjak itu. Agama Islam telah diredai oleh Allah. Sehingga siapa yang menghendaki agama lain dari Islam, tidaklah Allah terima agamanya, dan rugilah ia di akhirat.
Ukhuwah dalam Islam mewajibkan umatnya mempunyai ikatan demi melahirkan kesatuan dan persatuan di dalam satu landasan Islamiah. Jiwa Islam kiblatnya ialah Allah S.W.T. sebagai pencipta yang berkuasa terhadap segala-galanya yang ada dalam kehidupan.

Kewajiban beragama menunjukkan kecintaan kepada Allah S.W.T.. Islam memimpin umat manusia untuk sentiasa dekat dengan Allah dan mematuhi segala laranganya dan melaksanakan segala yang difardhukan demi memelihara keutuhan bermasyarakat. Utuhnya masyarakat merupakan hasil ketakwaan serta keimanan yang sempurna kepada Allah S.W.T.

SYURGA DUNIA DAN SYURGA AKHIRAT

 (Disiarkan pada 31. 1. 2015)
Allah wujudkan manusia dalam dua unsur iaitu unsur jasmani yang berbentuk nyata dan unsur rohani yang bersifat ghaib. Jasmani berasal dari sari pati tanah dan akan kembali kepada tanah apabila roh telah berpisah dengannya, manakala unsur rohani asalnya roh Allah yang bersifat zat ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah yang Maha Pencipta dan Maha Berkuasa di alam mayah ini sama ada di alam dunia mahupun di alam akhirat.
               Dunia juga bersifat tidak kekal atau fana manakalah akhirat kekal tidak ada penghu- jungnya. Kehidupan manusia itu juga ada dua iaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat  iaitu kehidupan selepas agenda dunia selesai. Allah wujudkan manusia sememangnya menempuhi perjalanan hidup yang jauh menuju akhirat. Tetapi kejadian manusia itu adalah dalam keadaan lemah dan tidak tahu keadaan hidupnya termasuklah tidak mengenali dirinya sendiri.  
               Maka itu Allah bekalkan agama (Islam) kepada mereka untuk mengetahui ciri-ciri pembangunan kehidupan yang wajar setiap insan mengetahuinya dan telusuri dalam hidup. Firman Allah yang bermaksud:
               “.........Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmatKu dan telah Ku redhai Islam itu jadi agama mu.” Surah Al-Maaidah ayat 5:3.
               Ayat ini telah diturukan kepada manusia pilihan Allah iaitu Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. dalam perantaraan Malaikat Jibril. Rasul diberi tanggungjawab untuk mentarbiah agama Islam sebagai addin atau cara hidup kepada umat manusia. Persoalan timbul; mengapakah wujud agama manusia berbagai macam di dunia?
               Allah bekalkan manusia akal, kemahiran berfikir serta nafsu untuk memimpinnya dalam menangani hidup. Oleh sebab kelemahan manusia sentiasa menemaninya dalam menelusuri hidup maka berlakulah penyelewingan akidah yang telah disempurnakan Allah. Fitrah akal dan kemahiran berfikir telah disalahgunakan oleh manusia maka berlakulah berbagai jenis agama rekaan manusia sendiri.
               Dengan pada itu juga manusia sentiasa diawasi oleh iblis  laknatullah yang mempu- nyai agendanya yang tersendiri untuk membalas dendam kepada amanusia kerana gara-gara manusialah  maka iblis telah disingkir oleh Allah dari kehidupan bahagia di syurga dan menempuhi hidup yang sentiasa sengsara di alam dunia.
               Manusia yang berjaya diporak-poranda hidupnya oleh iblis akan mengikuti telunjuknya yang sentiasa menyesatkan ufuk pemikiran manusia di jalan  yang benar yang diredahi Allah S.W.T.. Pembangunan yang dibina manusia mengikut kepimpinan iblis laknatullah bertentangan dengan pembangunan yang digaris bawahkan oleh agama Islam yang ditarbiahkan oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w..
               Allah, melalui agama-Nya yang diturunkan kepada manusia (Muhammad) memimpin manusia cara hidup yang mendapat keredhaan Allah hingga ke syurga di akhirat sebagai distinasi mutlak manusia sebagai hamba Allah. Untuk mendapat petunjuk jalan yang benar menuju akhirat Islam memimpin manusia membetulkan persepsi manusia untuk mengenali antara yang benar dengan yang salah.
               Allah telah sediakan distinasi akhirat kepada semua makhluk manusia. Menempuhi jalan yang benar ganjarannya syurga tetapi mengikuti jalan yang salah yang dipimpin oleh iblis laknatullah ganjarannya ialah neraka jahanam. Untuk menentukan jalan yang benar Allah telah sediakan dunia di mana manusia boleh mengupulkan dana pahala untuk akhirat(syurga) atau kedosaan untuk neraka jahanam.
               Persepsi manusia yang membentuk dunia sebagai syurganya akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan keyakinannya. Manusia yang kiblat pembangunan kehidupannya menganggap syurganya di dunia adalah mereka yang menganggap rasulnya iblis. Kemewahan
hidup di dunia akan membelakangi akhirat kelak akan merelakan dirinya masuk ke neraka yang kekal itu. Ingat selepas kematian di dunia tidak ada lagi kematian di akhirat. Seberat mana keseksaan di neraka tidak ada lagi fenomena kematian dan keseksaan itu sentiasa dialami tidak ada penghujungnya.     
               Antara syurga dunia dengan syurga akhirat, manusia selalu membuat kesilapan. Surga dunia adalah kemewaan hidup yang dapat dirasai dan dilihat oleh manusia. Manakala syurga  akhirat bersifat ghaib pada kehidupan di dunia; dan kita dapat merasakan enaknya apabila selesai agenda di dunia.
               Syurga dunia, manusia sendiri  menciptanya tidak semacam syurga akhirat Allah mewujjudkannya. Mereka yang menganggap kehadiran syurga dunia  adalah khusus kepada orang yang tidak beriman. Tidak meyakini bahawa kehidupan akhirat  itu ada setelah selesai kehidupan di dunia.
Syurga dunia penghuninya adalah orang-orang yang mencintai kemaksiatan serta mereka yang suka memuaskan nafsu kehaiwaannya. Malik bin Dinar pada mulanya penghuni syurga dunia. Namanya sahaja sudah orang tahu orangnya adalah yang paling kaya.
Malik ertinya kaya dan dinar maknanya duit. Rumahnya begitu cantik dikelilingi beberapa timbuk yang cantik dan indah dan dikawal oleh puluhan pengawalnya. Malik sentiasa tidak sunyi dengan perempuan yang  cantik-cantk belaka dengan berpakaian terdedah auratnya yang sangat mengiurkan nafsu mansia yang melihatnya. 
Kekayaan Malik menghanyutkannya ke lembah kehinaan kerana hidup diwarnai oleh kemaksiatan. Ia lupa daratan dan jauh mensyukuri kekayaannya kerana hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mengira kekayaannya adalah pemberian dari Allah s.w.t. Malik tidak sama sekali mendengar nasihat orang malah orang yang menasihatinya akan mendapat tamparan mulut untuk berdiam sahaja.
Ibadahnya ialah minum arak sehingga mabuk, bertemankan perempuan yang cantik-cantik, bermain judi dan segala aktiviti kemaksiatan, Maliklah menjadi raja. Dia tidak takut apa sahaja bahaya datang kerana ia mempunyai pengawal yang ramai. Pengawalnya serta wanita-wanita kesemuanya mendapat upah yang lumayan dari Malik.
Pada satu ketika Malik bin Dinar bermimpi dia dibuang ke neraka. Sebaik sahaja  dia dilemparkan ke neraka lalu ia tersedar dari tidurnya. Hatinya bergelataran seraya berkaat: Syukur, hanya mimpi! Pada keesokan harinya Malik mendapati seluruh badannya terkelopak kulitnya seolah-olah terkena api.
Ia merenung sejenak lalu teringat mimpinya semalam. Ia yakin bahawa kesan terkelopak pada tubuhnya kerana ia bermimpi dibuang ke neraka! Alangkan hebatnya dimimpikan sahaja dilempar ke neraka begitu kesan pada badannya. Ia berfikir kalalah betul-betlul ia dicampak ke  neraka tidak terbayang dalam hatinya keadaan badannya.
Akibat mimpi yang ngeri itu ia bertukar menjadi manusia yang tekun beribadah. Ia tanggalkan pakaiannya yang mahal-mahal itu serta berjenama tinggi dan keluar dari istananya untuk melaksanakan ibadah dakwah di seluruh dunia sehingga pengikut-pengikutnya mencerca seribu orang.
Satu keluarbiasaan akhlak Malik bin Dinar dalam melaksanakan dakwah Islamiah ialah dia tidak pernah senyum sehingga ditegur oleh pengikut-pengikutnya, mengapa ia tidak pernah senyum dalam urusan berdakwah? Malik bin Dinar berkata: “Macam mana saya boleh senyum kerana memikirkan mimpi yang saya dilimpar ke neraka tetapi kesannya kepada tubuh saya kelihatan berkelopak!
Demikianlah satu kisah  seorang hamba Allah yang pada  mulanya membelakangi akhirat  dan mementingkan dunia semata yang dianggapnya sebagai syurganya. Orang yang berakhlak demikian jiwanya telah dihanyutkan oleh kemewahan dunia maka imannya tidak lagi menjadi pemimpinnya dan nafsu syahwatnya  memimpin hidupnya.
Syurga dunia  amat terkenal kepada masyarakat kafirun kerana wawasan hidup mereka
hanya pemberatan kepada dunia semata. Ia tidak mengenali iman dan hanya meletakan keyakinannya terhadap kewujudan alam kehidupan sebagai “Nature” atau kejadian semula jadi. Rasa syukur terhadap segala rahmat Allah tidak dijadikan agenda dalam kehidupan. Segala kejayaan yang diperolehi lewat usahanya diyakini sebagai nasib.
               Walau bagaimana pun giliran kesihatan badan menjadi murung barulah merujuk kepada Allah untuk meminta pertolongan tetapi apabila kesihatan itu bersamanya lupa kepada Zat yang memberi kebahagian. Kadangkala apabila keresahan dan kesulitan dialami dalam hidup akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kemarau yang berpanjangan dipersalah kan Tuhan pula yang mengakibatkannya. Tidak pernah menginap dalam jiwanya bahawa kejadian malapetaka alam sebenarnya ada hikmahnya.
               Syurga akhirat adalah satu tempat yang disediakan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin yang sentiasa memelihara ibadah dan menjauhi segala larangan Allah. Manusia yang ahli syurga akhirat sentiasa merasakan hidup ini penuh dengan rahmat dan nikmat Allah S.W.T. maka itu sentiasa membudayakan rasa kesukuran kepada Allah
               Hidupnya sentiasa dihiasi dengan ukhuwah dan kasih sayang antara sesama manusa dan sentiasa mengamalkan tolong menolong dalam segala hal pembangunan kehidupan. Mereka bertoleransi untuk menangani sebarang permasalahan terutama sekali lewat perselisihan faham dalam membina disiplin kehidupan.
               Memelihara dan menjaga hak-hak manusia adalah antara elemen yang penting dalam membina masyarakat berbilang bangsa dan keturunan serta kepercayaan. Kita tidak akan diiktiraf sebagai manusia moden jika kita tidak menjaga dan mengakui hak-hak insan dalam perlembagaan dan undang-undang sama ada di institusi kerajaan ataupun swasta. Kita wajib menghormati dan menjaga hak-hak orang lain dan menanamkan sikap seperti ini kepada para generasi muda, bangsa dan para pemimpin kerajaan, khususnya hak-hak kaum mustad’afin dan orang-orang miskin.
               Professor Fathi Uthman dalam bukunya bertajuk “Hak-hak Insan antara Syari’at Islam dan Pemikiran Undang-Undang Barat”; beliau menjelaskan bahawa pengakuan dan pengiktirafan hak-hak manusia yang dilakukan Islam mencakupi seluruh jenis hak-hak manusia, baik yang terdahulu atapun yang akan datang.
               Beliau menulis:
(i)Pengakuan Islam terhadap hak-hak manusia meliputi hak-hak peribadi, pemikiran, politik, undang-undang, sosial dan ekonomi.
(ii) Pengakuan Islam terhadap hak manusia meliputi jenis lelaki dan perempuan. Kerana perempuan ini adalah teman seperjuangan bagi kaum lelaki, seperti yang dinyatakan dalam hadith baginda Nabi Muhammad S.A.W.; juga meliputi kalangan kanak-kanak, kerana mereka adalah ‘zuriat’ yang masih lemah dan memerlukan bimbingan, perlindungan dan pengajaran dari semua unsur dan pihak yang ada: keluarga, masysrakat dan negara.
(iii) Pengakuan Islam terhadap hak-hak manusia mencakupi orang-orang Islam dan bukan Islam di dalam negara Islam dan diluarnya. Kerana makna “al-Birr” (kebajikan) dari perspektif Islam adalah mencakupi seluruh ummat manusia dalam dunia antarabangsa. Firman Allah Ta’ala bermaksud:
               “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada menerangi kamu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Surah al-Mumtahanah ayat 60:8)
(iv)  Pemelihraan dan penjagaan hak-hak insan mengikut perspektif Islam adalah menjadi tanggugjawab semua pihak: individu, masyarakat dan negara. Firman Allah Ta’ala bermaksud:
               “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang
makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surah at-Taubah ayat 9:71).

               Demikianlah hak-hak kemanusiaan yang wajar mendapat pengiktirafan dalam membina masyarakat mengikut syariat Islam. Perlaksanaannya wajar dan penting demi memelihara ukhuwah kemanusian.