Sunday, January 23, 2011

HIDUPKU, IBADAHKU DAN MATIKU HANYA KEPADA ALLAH
(Disiarkan pada 22. 01. 2011)
Hidupku, ibadahku dan matiku merupakan jaringan kehidupan yang setiap manusia mukmin menelusui dalam kehidupan sebagai hambah Allah. Perjalanan hidup itu harus dilihat dalam tiga perspektif di mana ketiga-tiganya mempunyai hubungan yang amat erat kepada Zat Yang Maha Pengasih, Penyayang dan Berkuasa terhadap segala-galanya sama ada di alam dunia mahupun di alam ghaib (akhirat).
Hidup mempunyai dua unsur iaitu jasmani sebagai benda yang nyata dan roh yang berupa ghaib yang tidak nyata. Allah membentuk jasad manusia dari tanah yang busuk dan ia menjadi hidup atas kehadiran roh Allah di dalamnya. Jasad tanpa roh dikategorikan sebagai bangkai dan tidak bertahan lama ia menjadi buruk dan busuk kelak akan kembali kepada asalnya tanah.
Allah hembuskan roh-Nya ke dalam jasad manusia apabila janin, iaitu hasil dari percantuman air mani seorang ibu dangan air mani si suami semasa hubungan kelamin, dalam rahim ibu genap usianya 120 hari maka jadilah manusia yang berperasaan. Maka hidup ini hanya kepada Allah kerana dialah yang menciptanya dan bukan kepada makluk Allah.
Untuk hidup memerlukan pembangunan berupa material mahu pun spiritual. Pembangu- nan material atau yang biasa dikenali sebagai pembangunan jasmani kita perlukan zat makanan yang membina cel-cel otak. Organ otak adalah central prosessing unit atau pusat pemprosesan unit. Organ-organ lain seperti hati, paru-paru, ginjal, ursus dan sebagainya adalah perajurit pelaksana dalam mengekalkan pembanguan kehidupan seorang insan.
Segala keperluan dalam badan untuk mengekalkan kehidupan adalah pregoratif Allah s.w.t.. Sebagai contoh, mengikut pengetahuan seorang doktor, Mohd. Alifuddin, satu molekul darah hanya mampu hidup dalam badan manusia selama lima belas hari sahaja, kemudian ia menjadi tidak aktif atau mati dan diganti dengan molekul yang baru.
Menukar ganti molekul tersebut, kepakaran sains belum mendapat jawapannya bagaimana ia berlaku dan fenomena mana yang bertanggungjawab mengenai kewujudan system berkenaan. Tetapi doktor yang mukmin memahaminya adalah kekuasaan Allah s.w.t.. Inilah teknologi Allah yang tidak dapat difahami serta diterokai oleh ilmu sains.
Pergerakan jantung mengepum darah ke seluruh anggota badan telah bermula sejak bayi berumur 120 hari dalam rahim ibu iaitu apabila roh Allah ditiupkan-Nya ke dalam janin berkenaan. Maka bermulalah hidup seorang manusia hinggalah ia lahir ke dunia dan menjadi pemain dalam kelangsungan pembangunan kehidupan di alam dunia sehingga ajal menjemput nyawa. Maka itu hidup itu hanyalah kepada Allah. Allah berhak menciptanya dan Allah juga bertanggungjawab membekalkan segala keperluan hidup berupa fitrah kepada seorang insan.
Manusia hidup dengan satu tujuan iaitu beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud:(terjemahan) “ Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepada ku” Surah Az-Zaariyat (51) 56. Menyembah Allah sebagai zat yang amat berkuasa terhadap ciptaan-Nya melalui berbagai ibadah. Manusia dipertanggungjawabkan memegang dan memelihara amanah Allah iaitu melaksanakan kekhalifahannya di atas bumi ini.
Allah memberi tanggungjawab kepada manusia sebagai pemurni dalam kehidupan di muka bumi ini. Untuk melaksanakan amanah Allah s.w.t. Ia membekalkan fitrah kemahiran berfikir untuk memahami teka-teki kehidupan serta ranjau-ranjau dalam kehidupan. Melaksana kan amanah tidak semudah yang difikirkan. Ia memerlukan pengorbanan dan untuk kelangsung an hidup kita berjuang dengan sedaya upaya yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan segala fitrah Allah s.w.t.
Amanah adalah satu tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup di alam dunia ini.
Bermula dari dirinya sendiri, kemudian kepada keluarga dan seterusnya kepada masyarakat termasuklah makluk-makluk haiwan hinggalah kepada negeri dan negara yang bertamadun sebelum kepada tanggungjawab kepada pembanguan antarabagsa,
Tanggungjawab terhadap diri sendiri adalah yang amat berat sekali kerana segala liku-liku pembangunan alam kehidupan berpaksi kepada kesempurnaan pembentukan diri sebagai pemain yang berwibawa untuk mendukung visi dan misi pembangunan alam sejagat. Manusia, oleh Allah diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Amanah ini telah diberi kepada makluk Allah yang lain seperti bumi, gunung, malaikat, langit dan sebagainya tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya tetapi manusia sebagai makluk Allah yang mempunyai potensi intelek bersedia menjadi khalifah Allah di alam kehidupan ini.
Melaksanakan kekhalifahan di muka bumi ini wajar berlandaskan kepada kebaikan, kebajikan dan kesempurnaan hidup dan bukan melakukan amalan-amalan yang mengikuti telujuk hawa nafsu yang dipimpin oleh iblis laknatullah dan membelakangi panduan-panduan agama Islam sebagai agama Allah.
Makluk manusia oleh Allah dibekalkan dengan fitrah kemahiran berfikir serta kehadiran akal mengola ranjau-ranjau pembangunan. Dengan kepekaan akal serta kekuatan mental dapat mentafsir dan menterjemanya agenda pembangunan demi kemanfaatan hidup bertamadun. Menajamkan kemahiran berfikir manusia memerlukan ilmu pengetahuan yang cukup termasuklah ilmu yang berkiblat kepada pembangunan rohani.
Ilmu wajar dalam landasan Allah redha atau tidak kerana untuk mengurus pembangunan jasmani wajar bermuara dari kesempurnaan pembangunan rohani. Sebagai analogi hidup, jika kita tanam padi tanpa diundang rumput rumpai turut sama tubuh subur! Tetapi jika kita tanam rumput jangan mimpi padi turut sama tumbuh.
Dalam erti kata yang lain, jika kita utamakan pembangunan rohani (agama) dengan sedirinya pembangunan jasmani akan terbela; tetapi jika kita utamakan pembanguan jasmani belum tentu pembangunan rohani turut sama membangunan. Sebagai contoh, kita lihat sahaja keadaan pembangunan manusia sejagat atau antarabangsa yang kita ketahui, mengutamakan pembangunan sains dan teknologi iaitu keblat pembangunannya adalah kesempurnaan hidup bersifat duniawi semata, tidak mendapat jaminan keselamatan daripada Allah s.w.t. mengenai arus pembangunan yang serba canggih itu.
Buminya sahaja pun seolah-olah sudah bosan menangani kerenah-kerenah manusia yang tidak memikirkan kebersihan alam kehidupan. Berlakunya amalan-amalan yang menyunsangkan kesempurnaan hidup seperti ajaran yang ditarbiahkan oleh agama Islam (wahyu Illah) iaitu al-Quannul Karim.
Bumi Allah yang bersih untuk tempat menabur benih-benih pembangunan, dicemari dan dikotori dengan kemaksiatan manusia seperti gadis-gadis hamil tanpa bapa yang sah; pembuangan bayi akibat melayani nafsu seks kehaiwanan; pembunuhan bermaharajarela di merata tempat tanpa segan silu dan mengenepikan undang-udang awam mahupun undang-undang agama yang dianggapkan sebagai bonika kehidupan semata.
Di merata tempat di pelusuk dunia tidak ada lagi yang sesuai untuk dihuni oleh masyarakat manusia terutama sekali mukmin; maka itu Allah datangkan musibahnya setimpal dengan olahan tangan manusia. Gempa bumi dan banjir yang dasyat meranap perkampungan penduduk dan beribu jiwa terkorban. Ada negara yang ditimpa kemarau berpanjangan mengakibatkan berlakunya hutan belantara dijilat api yang menjadikan industri pertanian seperti padang jarak padang tekukur yang mengalami kerugian berjuta-juta dollar Amerika.
Masyarakat dunia berlumba-lumba untuk meningkatkan kecanggihan sains dan teknologi
masing-masing. Negara-negara kaya tidak bersyukur terhadap kekayaanya malah meningkatkan kecanggihan persenjataannya dengan tujuan memusnahkan manusia dari negara miskin. Persau- daraan sejagat sudah menjadi bahan kelucuan bagi masyarakat membangun. Inilah akibat memen tingkan pembangunan dunia semata.
Keluarga masyarakat Islam terutama sekali masyarakat saudara baru pada keseluruhannya, tidak mempercayai pendidikan agama kepada anak-anak mereka maka menutup mata sebelah tidak menghantarkan anak-anak mereka ke sekolah madrasa atau sekolah Agama Rakyat (SAR) walaupun sekolah tersebut berada di hadapan pintu rumah mereka.
Mereka yang mengucap dua kalimah shahadat kebanyakannya melalui perkahwinan dan tidak kurang pula mereka masuk Islam semata-mata mengambil jenamanya sahaja sama ada melalui keturunan keluarga Islam mahu pun mengambil kesempatan sebagai penyokong satu-satu institisi pembanguan politik semata.
Setiap ibadah dalam kelangsungan hidup makluk Allah terutama sekali manusia, kiblat perjuangannya adalah kerana Allah. Dialah yang berkuasa tehadap segalanya yang ada di alam kehidupan mahupun di alam nyata atau di alam ghaib. Prerogatif Allah s.w.t. terhadap segala keberhasilan ibadah tidak dapat dipertikaikan. Dialah yang berkuasa keberadaan segala-galanya yang bernama hidup mahupun makluk yang tidak hidup.
Maka itu setiap kali kita memulakan ibadah atau usaha untuk membuat perubahan dalam hidup wajar diserikan dengan ucapan “Bismillah”. Kita perlukan keizininya kerana ibadah yang dilaksnankan tanpa keizinan-Nya akan diporakporandakan oleh iblis yang sentiasa rasa cemburu terhadap penghasilan manusia dalam hidupnya. Mulut orang yang sentiasa dibasahi dengan kalimah Allah akan sentiasa mendapat perlundungan dari-Nya.
Setiap yang bernama hidup mesti mengalami mati. Walau panjang usia sekalipun ia akan memasuki pintu kematian juga. Nabi Adam a.s. bapa kepada semua manusia di alam dunia ini usianya mencerca dua ribu tahun tetapi ia menemui mati juga. Tiada yang kekal hanya Allah sahaja yang tidak ada permulaannya dan tidak ada penghujungnya.
Penutup kepada segala agenda di dunia yang dipertanggungkan oleh Allah s.w.t. adalah kematian. Setelah mengalami mati segala hubungan manusia dengan dunia sudah tidak ada lagi kecuali tiga perkara. Yang pertama ialah mempunyai anak yang saleh; kedua ialah ilmu yang dimanfaatkan semasa hidup di dunia dan ketiga ialah amal jariah.
Mempunyai anak yang saleh amalan seorang bapa dapat diteruskan oleh si anak maka masyarakat dunia masih mengingati keberadaan seorang bapa atas khidmat menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh seorang anak yang saleh. Ia menjadi contoh kepada masyarakat mukmin terutama sekali dan rakyat jelata keseluruhannya dengan ingatan dalam hati mahupun percakapan umum bahawa anak yang saleh itu adalah bekas didikan seorang ayah yang telah pulang ke rahmatullah. Nama si bapa masih berada di dunia walaupun ia sudah berada di alam barzakh.
Hubungan manusia yang sudah menjadi arwah dengan dunia masih ada melalui ilmu yang diamalnya semasa hidup di dunia. Seorang penulis buku yang sentiasa mendapat sambutan masyarakat umum tentang penulisannya tentu sekali namanya sentiasa segar dalam ingatan mereka yang masih hidup di dunia.
Sebagai contoh hasil penulisan seorang tokoh agama seperti Prof. Dr. HAMKA masih giat diperbanyakkan di pelusuk tanah air terutama sekali di Asian Tenggara untuk diperolehi oleh pelanggan yang setia mengikuti arus pemikiran beliau tentang perkembangan agama yang telah dibukukan oleh Allahyarham. Buku beliau yang bertajuk “TAFSIR AL-AZHAR” mempunyai 9 jilid yang mengandungi 30 juzu’ al-Quran ditulis dalam dua gaya bahasa iaitu
bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia adalah antara karya beliau yang amat bermanfaat diper- olehi oleh orang yang cintakan ilmu agama.
Perkara ke tiga yang masih memegang nama baik orang yang telah balik ke rahmatullah ialah amal jariah. Membina madrasa atau sekolah agama dan mendirikan surau atau mesjid semasa hidup di dunia adalah antara peninggalan yang mengekalkan ingatan masyarakat umum tentang nama baik Allahyarham.
Bangunan tersebut terutama sekali yang masih digunakan oleh masyarakat umum, nama orang yang membinanya akan sentiasa segar dalam ingatan para pengunjung atau jemaah yang menggunakan bangunan yang mulia itu. Maka itu rebutlah peluang tiga perkara yang mengekalkan keberadaan kita di alam dunia walaupun kita telah balik ke rahmatullah.
Allah mewujudkan hidup seseorang dan membekalkannya dengan segala fitrah pembangunan maka Allah juga yang berhak menarik balik apa yang dicipta-Nya. Maka itu hidup ku, ibadahku, dan matiku adalah kepada Allah s.w.t.

Monday, January 17, 2011

HIDUP BETAWAKAL MENURUT AJARAN ISLAM
(Disiarkan pada 15. 01. 2011)
Menurut Syaikh Muhammad Nawawi, tawakkal ialah percaya kepada Allah dan mengharapkan rezeki diri-Nya. Berusaha dan bertawakal merupakan amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah s.w.t. kepada hambah-hambah-Nya sebagai proses untuk memenuhi kehendak takwa. Penghasilannya adalah satu kejayaan atau kemenangan yang besifat rahmat Allah kelak akan menggamit keimanan yang akan membetulkan persepsi pembangunan manusia.
Berusaha melaksanakan sesuatu ibadah wajar ditemani dengan semangat tawakkal kerana segala penghasilan daripada ibadah berkenaan mengharapkan keredhaan Allah s.w.t.. Hidup ini adalah kerana Allah dan segala disiplin serta felosofi pembangunan kehidupan wajar di atas landasan ketakwaan kepada yang Maha Pencipta.
Dalam semua perlaksanaan ibadah jalan pemikiran itu adalah berkiblat kepada Allah yang mempunyai prerogatif terhadap keberhasilan setiap ibadah. Hidup ini adalah satu perjuangan dan perjuangan itu merupakan pengobanan. Berkorban kerana Allah untuk tujuan mendapatkan sesuatu penghasilan yang setimpal dengan kehendak naluri manusia sebenar adalah tawakkal.
Hidup bertawakkal membawa maksud untuk meneruskan hidup wajar berusaha dan usaha itu adalah tawakkal untuk mengharapkan redha Allah s.w.t.. Bertawakkal memerlukan kepekaan mengola pembangunan mengikut arus perkembangan tamadun kehidupan. Tidak ada alasan mengapa manusia tidak ada kemampuan membuat perubahan hidupnya kerana Allah telah bekalkan bermacam fitrah sebagai kekuatan untuk melahirkan pembangunan.
Hidup bertawakal adalah satu kemestian kepada setiap individu yang beriman untuk membuat perubahan pada kehidupan itu. Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Raa’d (13)11 yang bermaksud (terjemahan) “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (apa yang ada pada bangsa) selagi mereka tidak mengubah keadaan (sesuatu) yang ada pada diri mereka sendiri.”
Setiap individu disarankan supaya membuat perubahan pada diri sendiri. Gunakan fitrah kemahiran berfikir bagaimana hendak mengubah keadaan hidup itu. Ilmu pengetahuan adalah zat yang wajar ada pada setiap individu kerana kehadirannya akan memudahkan seseorang itu membuat perubahan atau membuat pembangunan kehidupan.
Hidup ini tidak statik begitu juga keadaan infrastruktur pembangunan. Ia berubah mengikut perubahan masa. Setiap sesuatu itu akan menjadi lapuk akibat peredaran masa begitu cepat. Untuk menangani fenomena tersebut, manusia perlukan usaha atau tawakkal membuat perubahan agar hidup ini sesuai dengan tamadun yang dimainkan oleh masa.
Tawakkal adalah satu sifat yang terpuji, iaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah s.w.t. Apabila dalam kesusahan ia tidak bergantung kepada sebarang harapan kepada makluk. Tawakkal itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Dalam keadaan cemas itu dia bertawakkal kepada Allah semoga terselamat dari bahaya.
Nabi Ayyub a.s. telah mengalami berbagai musibah temasuklah mengalami sakit selama 7 tahun sehingga kesemua isterinya meninggalkannya. Dalam masa kecemasan itu Nabi Ayyub tidak meminta tolong kepada makluk. Ia sentiasa bertawakkal kepada Allah semoga penyakitnya akan sembuh. Semasa dalam keadaan darurat pun Nabi Ayyub sentiasa melaksanakan ibadahnya kepada Allah.
Nabi Ayyub adalah seorang mukmin sejati, ahli ibadah yang tekun. Dari rezeki yang luas dan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, ia mengenepikan sebahagian untuk menolong orang-orang yang memerlukan para fakir-miskin. Hari-harinya terisi penuh dengan ibadah, sujud kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat dan kurnia yang diberikan kepada nya.
Malaikat mengakui kebenaran mengenai kekayaan Nabi Ayyub. Nabi Ayyub bergelim- pangan dalam kenikmatan duniawi, tenggelam dalam kekayaan yang tidak ternilai besarnya, mengepalai keluarga yang besar yang hidup rukun, damai dan berbakti kepada masyarakat.
Walaubagaimana pun Nabi Ayyub tidak tersilau matanya oleh kekayaan yang dimiliki dan tidak tergoyah imannya oleh kenikmatan duniawinya. Siang dan malam Ayyub berada di mihrabnya melakukan solat, sujud dan bersyukur kepada Allah atas segala pemberian-Nya. Mulutnya tidak berhenti menyebut nama Allah berzikir, berasbih dan bertahmid.
Iblis gagal dalam usahanya memujuk Ayyub membelakangi akdahnya. Telinga Ayyub pekak terhadap segala bisikannya dan fitnahnya dan hatinay yang sudah penuh dengan iman dan takwa tidak ada tempat lagi bagi bibit-bibit kesesatan yang ditaburkan oleh iblis. Cinta dan taatnya kepada Allah merupakan benteng yang ampuh terhadap serangan iblis dengan peluru kebohongan dan pemutar belitkan kebenaran yang semuanya mengalami kegagalan dan tidak mendapatkan sasaran pada diri Ayyub.
Walaubagamana pun iblis tidak putus asa. Ia meminta izin kepada Allah supaya ia memusnahkan segala kebesaran, kekayaan dan kemasyuran Nabi Ayyub. Allah inzinkan iblis, maka seluruh pembantu-pembantu iblis dikerahnya untuk melaksanakan tugas untuk menyesat kan Ayyub. Dengan berbagai cara gangguan akhirnya berhasillah sekawanan syaitan itu menghancur-luluhkan kekayaan Ayyub.
Mulai dengan haiwan-haiwan ternakan Ayyub yang bergelimpangan mati satu demi satu sampai habis sama sekali. Kemudian disusuli ladang-ladang dan kebun-kebun tanamannya yang rosak menjadi kering dan gedung-gedungnya yang terbakar habis dimakan api, sehingga dalam waktu yang singkat sekali Ayyub yang kaya-raya tiba-tiba menjadi orang papa kerana tidak memiliki selain hatinya yang penuh iman dan takwa serta jiwanya yang besar.
Kejatuhan Nabi Ayyub menjadi papa mendapat percakapan dari masyarakatnya bahawa ia tidak ikhklas dalam ibadahnya dan semua amal kebajikannya. Seorang lain memfitnahkan dengan mengatakan bahawa mungkin amal ibadah Ayyub tidak diterima oleh Tuhan, kerana ia tidak melakukkan itu dari hati yang bersih dan sifat riya’ dan ingin dipuji dan banyak lagi cerita-cerita orang tentang kejadian yang sangat menyedihkan itu.
Iblis yang menyerupai sebagai orang tua itu mengakhiri kata-kata hasutannya seraya memperhatikan wajah Ayyub
yang tetap tenang berseri-seri tidak menampakkan tanda-tanda kesedihan atau sesalan yang ingin ditimbulkan oleh iblis dengan kata-kata racunnya. Nabi Ayyub berkata kepada iblis: “Ketahuilah bahawa apa yang telah aku miliki berupa harta benda, gedung-gedung, tanah lading, dan haiwan ternakan serta lain-lainnya, semuanya itu adalah barang titipan Allah yang dimintanya kembali setelah aku cukup menikmatinya dan memanfaatkannya sepanjang masa atau ibarat barang pinjaman yang diminta kembali oleh pemiliknya jika saatnya telah tiba.”
“Maka segala syukur dan puji bagi Allah yang telah memberikan kurnia-Nya kepada ku dan mencabutnya kembali hari ini. Dia adalah Maha Kuasa dan mengurnia kekayaan dan kerajaan kepada sesiapa saja yang Dia kehendaki dan mencabutnya pula dari siapa saja yang Dia suka. Dia adalah yang Maha Kuasa mengangkat darjat seseorang atau menurukannya menurut kehendak-Nya. Kami sebagai hambah-hambah makhluk-Nya yang lemah patut berserah diri kepada-Nya dan menerima segala qadha dan takdir-Nya yang kadang kala kami belum dapat mengerti dan menangkap hikmah yang terkandung dalam qadha dan takdir-Nya itu.”
Iblis segera meninggalkan rumah Ayyub dengan rasa kecewa bahawa racun hasutannya tidak termakan oleh hati hambah Allah yang bernama Ayyub itu. Walaubagaimana pun iblis tidak putus asa dia merencanakan melanjutkan usaha gangguan dan godaannya kepada Ayyub melalui penghancuran keluarganya yang sedang hidup harmoni, damai dan saling cinta-mencintai dan harga menghargai.
Iblis berjumpa kepada Tuhan dan memberi tahu bahawa Ayyub tidak termakan oleh hasutannya dan sedikitpun tidak goyah iman dan aqidahnya kepada-Mu meski pun ia sudah kehilangan semua kekayaannya dan kembali hidup papa dan miskin, kerana ia masih mempunyai putera-putera yang cekap yang dapat ia percahayai untuk mengembalikan semua yang hilang itu dan menjadi sandaran serta tumpuan hidupnya di hari tuanya.
Menurut dugaan iblis Ayyub tidak akan bertahan apabila ia kehilangan putera-puteranya yang cekap dan tanpan itu yang ia sangat cintai dan sayangai. Maka iblis meminta izin kepada Allah untuk mencuba kesabarannya dan keteguhan hatinya melalui godan yang akan iblis lakukan terhadap keluarganya dan putera-puteranya.
Allah meluluskan perminataan Iblis dan berfirman: “Aku mengizinkan engkau mencuba sekali lagi untuk menggoyahkan hati Ayyub yang penuh iman, tawakkal dan kesabaran itu dengan cara mu yang lain, namun ketahuilah bahawa engkau tidak akan berhasil mencapai tujuanmu melemahkan iman Ayub dan menipiskan kepercayaannya kepada Ku.”
Iblis bersama pembantu-pembantunya pergi ke gedung Ayyub yang penuh dengan segala kemewahan dan kemegahan lalu digoyangkanlah gedung itu hingga roboh berantakan dan menjatuhi dan menimbuni seluruh penghuninya. Iblis cepat-cepat mengkunjungi Ayyaub di rumahnya dan menyampaikan takziah atas kematian putera-puteranya.
Ayyub mendengar kahabar musibah menimpa putera-puteranya ia menangis seraya berkata: “Allahlah yang memberi dan Dia pulalah yang mengambil kembali. Segala puji bagi-Nya Tuhan yang Maha Pemberi dan Maha Pencabut.” Ayyub hanya menangis kehilangan putera-puteranya namun ia masih tetap dalam keadaan mental yang kuat dan sihat. Batinnya, jiwanya, iman dan kepercayaannya kepada Allah tidak tergoyah sama sekali.
Iblis masih belum berjaya mengoda Ayyub tetapi kali ini ia dan kawan-kawannya mencoba mengganggu kesihatan Ayyub dengan tujuan jika Ayyub jatuh sakit ibadahnya kepada Allah menjadi lumpuh. Iblis lalu memerintahkan kepada anak-buahnya agar menaburkan benih(kuman) penyakit ke dalam tubuh Ayyub.
Kuman-kuman yang ditaburkan itu segera membinasakan kesihatan Ayyub yang menjadi
ia menderita berbagai-bagai penyakit, demam, panas, batuk dan lain-lain lagi menyebabkan badanya makin lama makin kurus dan tenaganya makin lemah. Akhirnya ia dijauhi oleh orang-orang sekampungnya dan oleh kawan-kawan dekatnya kerana penyakit
Penyakit Ayyub semakin berat tetapi mulutnya tidak berhenti berzikir menyebut nama Allah. Iblis kemudian menghasut isteri Ayyub meminta Ayyub memohon supaya Allah melepas kannya dari keseksaan dan kesangsaraan hidup. Ayyub bertanya kepada isterinya berapa lamakah mereka hidup senang lenang dan bergembiran bersama putera-putera mereka? Isterinya menjawab lapan puluh tahun. Ayyub bertanya lagi berapa lamakan mereka hidup dalam penderitaan ini? “Tujuh tahun” jawab isteri.
Ayyub merasa malu memohon dari Allah membebaskan mereka dari kesengsaraan dan penderitaan yang mereka telah alami belum sepanjang masa kejayaan yang telah Allah kurniakan kepada mereka. Ayub bersumpah akan menyebat isterinya seratus kali apabila Ayyub sembuh. Ayyub kemudian halau isterinya dari rumah tinggal Ayyub sendirian sahaja menderita penyakitnya.
Kemudian Ayyub berdoa: “Wahai Tuhanku, aku telah diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan kesusahan serta seksaan dan Engkaulah wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang”.
Allah menerima doa Nabi Ayyub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman serta berhasil memenangkan perjuangannya melawan hasutan dan pujukan Iblis. Allah mewahyukan dan berfirman kepadanya: “Hentakkanlah kaki mu ke tanah. Dari situ air akan memancut dan dengan air itu engkau akan sembuh dari semua penyakitmu dan akan pulih kembali kesihatan dan kekuatan badanmu jika engkau gunakannya untuk minum dan mandimu.”
Dengan izin Allah setelah dilaksanakan petunjuk Illahi itu, sembuhlah segera Nabi Ayyub dari penyakitnya. Seolah-olah tidak pernah terasa olehnya. Ia kembali kelihatan lebih sihat dan lebih kuat daripada sebelum ia menderita.
Demikianlah satu kisah seorang hambah Allah yang sentiasa bertawakkal kepada Allah. Ia tidak mengharapkan kepada makluk. Permasalahan dalam hidup ia sentiasa bertawakkal kepada Allah kerana Dialah yang Maha Mengetahui dan amat Maha Mengetahui.

Saturday, January 8, 2011

UNDANG-UNDANG CERMIN KEIMANAN SEORANG MUKMIN
(Disiarkan pada 08.01.2011)
Bagi umat Islam, syariat dianggap sebagai satu juzuk yang tidak terpisah dari agama Islam, maka keimanan umat Islam tidak dikira sempurna melainkan dengan berhukum berdasar kannya. Kita tidak mempunyai pilihan yang lain setelah mana kita berpegang dengan Islam serta merelakannya sebagai agama, Syariat dan system kehidupan.
Agama Islam adalah agama Allah.(al-Maaidah (5)3.) Allah mensyariatkannya sebagai perundangan dalam kelangsungan hidup masyarakat manusia mukmin. Maka itu Islam merupa kan cara hidup yang unggul dan bertamadun memberi kefahaman mengenai persepsi kehidupan yang diredhai Allah s.w.t.
Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Ahzab ayat 36 yang bermaksud: “Dan tidaklah patut bagi lelaki dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada lagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan barang siapa yang menderhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.”
Prof. Dr.Yusuf Al-Qardhawi, ulama dunia yang terkenal dan disegani oleh masyarakat Islam antara bangsa, mengatakan dalam bukunya bertajuk: “CIRI-CIRI UNGGUL MASYARAKAT ISLAM YANG KITA IDAMKAN”, bahawa Perundangan Islam yang diidam-idamkan bukanlah terbatas kepada mana-mana mazhab fiqh.
Ia bermakna kaedah-kaedah dan hukum asasi telah ditetapkan oleh al-Quran dan al-Sunnah. Ia telah hidup subur di dalam naungan al-Quran dan al-Sunnah semenjak zaman Rasulullah s.a.w. dan generasi selepas mereka sepertimana yang telah dirakamkan oleh kitab-kitab berbagai mazhab dan juga kitab-kitab Hadith dan fiqh perbandingan.
Sudah menjadi hak semua masyarakat berhukum dengan pensyariatan yang diimani, keadilannya, keunggulannya dan ketinggiannya berbanding perundangan-perundangan lain. Masyarakat Islam berkewajipan yang utama ke atasnya bukan sekadar hak semata-mata. Tetapi setiap masyarakat Islam berhak menyeru melaksanakan perundangan Islam. Perundangan Islam adalah yang terulung dan manifestasi kepada akidah, nilai, kesopanan, dan pandangannya terhadap alam serta Penciptanya, manusia serta kesudahannya, malah kehidupan serta risalahnya
Ketundukan kepada undang-undang Islam adalah ketaatan kepada Allah yang telah mensyariatkannya untuk kebaikan hamba-hambahNya. Kepatuhan kepada undang-undang Islam merupakan perlaksanaan tuntutan keimanan serta kerelaannya kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman yang bermaksud:
“Sesungguhnya jawapan orang-orang yang beriman apa bila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya agar Rasul mengadili di antara mereka ialah ucapan: “Kami mendengar dan kami patuhi.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Surah al-Nur ayat 51.
Kewujudan undang-undang dalam kelangsungan hidup di dunia adalah untuk menyedar kan umat manusia terhadap tanggungjawabnya sebagai pemain dalam tamadun kehidupan. Orang yang mematuhi undang-undang adalah sebenar mereka yang mempunyai keimanan kepada Allah s.w.t.. Jika seseorang itu tidak melihat kewujudan Zat yang Maha Berkuasa, maka
undang-undanglah membetulkan persepsi terhadap bermasyarakat.
Undang-undanglah yang telah mensyriatkan manusia untuk akur kepada peraturan awam seperti yang digaris bawahkan oleh Islam. Seseorang itu mungkin tidak mengenali Tuhannya tetapi apabila ia dipaksa menerima dan mengamalkan undang-undang maka individu berkenaan melihat kebenaran dalam hidup dan mungkin dapat melihat dengan mata hati faktor-faktor hidup beragama.
Orang yang menyalahi undang-undang dan didapati bersalah maka ia bertanggungjawab terhadap salahlaku yang telah dilakukan. Kebertanggungjawapan tersebut mengakibatkan ia dimasukkan ke dalam penjara buat seketika. Hidup dalam lokap tidak semudah yang difikirkan kerana masa itu hak-haknya hidup bebas telah diambil sementara waktu oleh pemerintah(Tuhan) seperti hidup bersama keluarga; hidup bebas seperti orang lain; kasih sayang terhadap tanggungjawab sebagai ahli masyarakat telah diputuskan buat sementara.
Merengkok dalam penjara tidak banyak yang boleh dilakukan kecuali orang yang menyedari kesalahannya. Menyedari kesalahan sebenar ialah iman telah tumbuh dalam dirinya dan dapat melihat dengan mati hatinya kekuasaan Allah s.w.t. Ia menyedari bahawa merengkok di penjara adalah sebahagian daripada hukuman Allah semasa hidup di dunia. Hukuman Allah di akhirat nanti apabila gilirannya sampai untuk kembali ke rahmat Allah pasti dipertanggunjawabkan. Maka itu ada banduan yang berfikiran sedemikian menggunakan masanya dalam lokap menyelami lautan ilmu dengan mengikuti “krusus jarak jauh” sehingga ia berjaya mendapat pengikhtirafan sebagai Ahli Falsafah atau Ph.D.
Undang-undang cermin keimanan kepada seorang mukmin bermaksud peraturan awam memberi kesedaran kepada individu berkenaan bahawa hidup ini wajar difahami sebagai tanggungjawab atau amanah Allah s.w.t. maka itu wajar berpartisipasi dalam pembangunan mengikut lunas-lunas peraturan awam yang dibina oleh kerajaan untuk membina wawasan tamadun kehidupan yang diiredhai Allah.
Dengan terpahatnya dalam dada individu mengenai kefahaman tentang undang-undang awam maka timbullah keimanan kepada kekuasaan Allah s.w.t. yang bertanggungjawab terhadap segala-galanya di alam kehidupan ini. Iman yang mantap akan membawa individu berkenaan menghormati dan memelihara ukhuwah kemanusiaan sebagai terasa kesepaduan bermasyarakat.
Tujuan undang-undang sama ada ciptaan mahu pun perundangan Islam ialah untuk memelihara fitrah kemanusiaan dan memberi kesedaran kepada individu kelak melahirkan iman dan takwa kepada Allah s.w.t.. Walau bagaimana pun ketaatan kepada undang-undang Islam bukanlah ketundukan kepada Parleman yang dibentuk atau perintah yang menetapkannya, sebaliknya ia adalah ketaatan kepada Allah yang telah mensyariatkannya untuk kebaikan hambah-hambahNya.
Kepatuhan kepada undang-undang Islam merupakan perlaksanaan tuntutan keimanan serta kerelaannya kepada hukum Allah dan RasulNya. Hukuman bukanlah faktor terbesar dalam membendung perlakuan jenayah menurut pandangan Islam. Sebalaiknya mencegah darinya dengan menghalang segala punca-puncanya merupakan faktor terbesar kerana mencegah adalah lebih baik dari merawat.
Perkara-perkara yang lebih utama lagi ialah pendidikan terhadap orang-orang yang beriman lelaki mahupun wanita agar memelihara akhlak dan menghormati diri dengan merendahkan pandangan dan memelihara kemaluan dari kelakukan perkara-perkara keji. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:
“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar menyekat pandang-
an mereka (daripada memandang perkara yang haram) dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui apa
yang mereka lakukan. Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah menempahkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Hendaklah mereka melabuhkan kain tudung sehingga ke dada mereka..” (al-Nur: 30-31).
Undang-undang merupakan disiplin kehidupan. Manusia memerlukan disiplin dalam
kelangsungan hidup dan ini wajar ada disebabkan kehadiran ilmu pengetahuan serta kemahiran berfikir mengola aktiviti kehidupan manusia. Dengan kehadiran fitrah berfikir maka Allah amanahkan makluk manusia menjadi khalifah-Nya di muka bumi ini.
Kesempurnaan hidup wajar diwarnai dengan disiplin serta akhlak yang mulia agar dapat melaksanakan tatacara pembangunan untuk melahirkan tamadun kemanusiaan. Mematuhi peraturan atau disiplin dalam kehidupan adalah cermin keimanan seseorang mukmin kepada Zat yang Maha Berkuasa.
Dalam pengkajian ilmu peraturan hidup atau undang-undang dalam kehidupan, usaha itu akan mendekatkan individu berkenaan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Felosofi dalam setiap undang-undang atau peraturan itu tidak ada yang mendidik manusia menjauhi kebaikan dalam hidup. Ia juga tidak mendidik manusia untuk menjadi ‘duri dalam daging’ dalam pembangunan tamadun. Ia merupakan sebagai barometer atau ukuran menetapkan had-had kesempurnaan hidup bertamadun.
Dalam hidup beragama manusia dipimpin mematuhi disiplin kehidupan yang diredhai Allah s.w.t. seperti mana yang termaktub dalam al-Quranul Karim yang diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. dari langit dalam perantaraan Malikat Jibril dan diperjelaskan lagi dalam Sunnah Baginda.
Dalam erti kata lain undang-undang dan peraturan dalam hidup adalah cermin keimanan seorang mukmin. Orang yang memelihara undang-undang dan peraturan hidup adalah sebenar mereka yang beriman kepada kesempurnaan hidup yang digaris bawahkan oleh agama Islam iaitu agama Allah s.w.t.
Bermuara daripada bagaimana Allah bentukkan manusia dengan berbagai fitrah seperti berfikir, berkemahuan, menghendaki berbagai fenomena kehidupan, kasih sayang, berkahwin, berkeluarga, membiak, mendidik dan sebagainya kesemuanya itu diatur dengan cara atau disiplin yang amat sempurna.
Mengikut kata Pro. Dr. Yusof Al-Qardhawi lagi, Islam bukanlah merupakan semata-mata pensyaritan dan perundangan. Sebaliknya Islam juga merupakan akidah yang mentafsirkan erti kehidupan, ibadah yang mendidik rohani, akhlak yang membersihkan jiwa, pemahaman-pemahaman yang memperbetulkan gambaran, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia dan adab kesopanan yang menghiasi kehidupan.
Islam bukanlah hukum yang kasar dan kaku sepertimana kandungan akta undang-undang. Sebaliknya Islam adalah pensyariatan, dakwah, bimbingan, didikan, dorongan dan ancaman. Masyarakat tidak dibina berdasarkan pensyariatan sahaja, sebaliknya ia memerlukan dua jalan yang berlainan iaitu dakwah dan pemahaman, kemudian pengajaran dan pendidikan di samping pensyariatan dan perundangan. Bahkan pensyariatan dan pengaktaan adalah jalan yang terkemudian.
Islam telah bermula dengan peringkat dakwah dan didikan yang berlaku di Mekkah sebelum peringkat pensyariatan dan penyusunan yang berlaku di Madinah. Pada peringkat kedua kita dapati pensyariatan juga bercampur dengan pendidikan.
Penggubalan perundangan semata tidak boleh mengubah masyarakat. Mengubah apa yang terdapat di dalam jiwa manusia itulah yang paling utama. Perkara yang dapat membantu pengubahan seperti ini ialah keimanan yang mampu mengubah manusia menjadi manusia yang amalannya pasti mendapat balasan dunia dan pahala di akhirat.
Manusia serta keimanannya terhadap Allah dan juga undang-undang atau peraturan awam dalam kelangsungan hidup bermasyarakat yang digubal oleh kerajaan menjadi tanggug jawab setiap masyarakat mukmin memelihara serta mengamalkannya dalam hidup bertamadun.