Friday, April 28, 2017

MEMBUDAYAKAN KESUKURAN , IBADAH YANG PALING SEMPURNA

 (Disiarkan pada 28. 4. 2017)
               Hidup dengan ilmu kemestian pada setiap insan. Ilmu akan mendekatkan kita kepada Allah kelak akan membawa kita ke satu sinario untuk mengenali diri demi menuju kepada kesempurnaan  hidup bertamadun. “Kenali diri mu maka anda akan mengnali Zat Yang  Maha Pencipta.” Ini penting kerana itulah tujuan hidup di dunia ini sebenar.
               Allah mencipta manusia adalah dengan tujuan maka itu menjadi tanggungjawab setiap insan mencari kefahaman kepada tujuan tersebut agar ia menjadi pemangkin jiwa untuk mendekati serta mengenali Allah s.w.t.. Membudayakan kesyukuran dalam hidup merupakan ibadah yang paling sempurna di sisi Allah s.w.t..
               Ibadah kesyukuran sebenarnya mendekatkan kita kepada Allah kerana Allah sentiasa berhubung dengan manusia setiap detik masa dalam hidup ini, melalui rahmat dan nikmat-Nya samada di dalam diri kita sebagai pengguna mahupun di luar badan kita. Rahmat  dan nikmat Allah tidak pernah putus-putus walau sedetik masa pun sejak kita lahir hinggalah ajal menjemput nyawa. 
               Tidak ada dalam hidup ini yang  boleh perolehi tanpa kekuasaan Allah s.w.t. Segala keperluan hidup adalah ganjaran dari Allah lewat usaha bertawakal memohon keredaan-Nya. Maka itu setiap apa yang kita laksanakan dalam pembangunan kehidupan, Allah bersama kita untuk menilai ibadah berkenaan samada mematuhi kehendak pembangunan  atau sebaliknya. Maka itu wajib kita membudayakan rasa kesyukuran sebagai rasa terima kasih kepada Allah yang Maha pengasih dan Maha pemberi itu.
               Sejak kita lahir di dunia ini ribuan rahmat dan nikmat Tuhan datang dari semua penjuruh alam saban detik atau saban waktu dengan tak putusnya, sejak kita lahir sampai  kita mati. Tuhan berikan kepada kita segala rupa keperluan hidup. Firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 14:34 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Sekiranya kamu coba meghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan sanggup menghitung kerana terlalu banyak, tetapi sayang masih banyak manusia yang zalim, tidak  pandai berterimakasih atau bersyukur atas nikmat Allah itu.
               Allah bukan hanya menciptakan manusia, tetapi saban detik dari kehidupan kita Allah selalu menghubungi kita dengan bermacam rahmat dan nikmat. Allah tak pernah putus hubungannya dengan kita.
Nikmat Allah yang berupa bumi dengan segala isinya, matahari, bulan dan bintang dengan sinarannya, hawa, udara, air, buah-buahan yang menjadi keperluan hidup yang amat penting, adalah sebahagian kecil dari rahmat dan nikmat Allah itu.
Apa lagi nikmat yang berupa kaki, tangan, paru-paru, jantung dan semua bahagian dari badan kita, yang berupakan mata, hidung, otak dan fikiran, jiwa atau roh yang menghidupkan kita, adalah nikmat yang tidak dapat dinilai dengan emas dan perak sekalipun berapa saja banyaknya.
Semua itu saban waktu dan ketika kita terima dan kita peroleh dari Allah yang menciptakannya,  yang kita harus mengingatnya dan mensyukuri, jangan sampai dilupai begitu saja.
Coba kita renungkan dan khayalkan agak sejenak, alangkah susah dan sengsaranya seorang manusia yang tak mempunyai kaki atau tangan. Kalau kita dapat satu orang manusia tak mempunyai kaki atau tangan, itu adalah sebagai contoh dan peringatan kepada semua manusia, agar manusia ingat selalu dan bersyukur akan hebat dan pentingnya nikmat Tuhan yang bernama kaki dan tangan itu.
Coba  pada renungkan bagaimana sangsaranya manusia kalau tidak punya mata atau telinga, manusia yang buta dan tuli. Tuhan jadikan manusia ada yang buta dan tuli agar kita jadikan contoh, agar kita mengertilah faedahnya mata dan telinga, agar kita dapat merasakan hebatya nikmat Allah yang bernama mata dan dan telinga itu.
Pendek kata, tidak ada satu nikmat dan rahmat Allah yang kecil ertinya, tidak ada pemberian Allah yang rendah nilainya. Semuanya pemberian Allah mempunyai erti yang penting bagi hidup, mempunyai nilai yang amat tinggi dalam hidup manusia.
Kalau nikmat dan pemberian Allah begitu besar erti dan nilainya, maka sudah selayaknya semua manusia itu jauh lebih besar erti dan jauh lebih tinggi nilainya.
Tetapi mengapa masih ada manusia yang berakal, yang begitu tinggi memberikan erti dan penilaian terhadap nikmat dan pemberian Allah, tetapi mereka tak sedikit juga memberi nilai terhadap Tuhan yang menciptakan semua nikmat dan pemberian itu.
Manusia berakal yang semacam inilah yang dicap oleh Allah dalam ayat Al-Qur’an sebagai manusia zalim. Iaitu manusia yang ganas dan aniaya pula sebagai manusia-manusia kaffar, yang ingkar, ta’ tahu budi dan tak tahu membalasbudi, iaitu manusia yang hanya terbuka mata, telinga dan mulutnya, tetapi tertutup pintu hati dan kalbunya.
Manusia semacam ini dapat jugalah merasa sebahagian kecil kebahagian di dunia ini, tetapi tertutup baginya segala macam nikmat dan kebahagian di akhirat nanti.
Semoga Allah s.w.t. menjadikan kita semua manusia-manusia yang dapat mengingati nikmat dan pemberian Allah, yang menciptakan semua nikmat dan pemberian itu.
Begitulah Allah menghubungi kita dengan rahmat dan nikmat-Nya terus menerus dengan tidak putus-putusnya. Sekarang mari kita meninjau pula bagaimana kita manusia mengadakan hubungan atau kontak dengan Allah.
Dengan sedih dan perasaan menyesal sehebat-hebatnya harus kita akui, bahawa di samping ada manusia yang sentiasa mengadakan hubungan dengan Allah, tetapi lebih banyak manusia yang putus sama sekali hubungannya dengan Allah. Mereka lupa seratus persen terhadap Allah. Allah tidak menjadi perhatian dalam hidup mereka. Allah adalah suatu yang tak menarik dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan ada di antara manusia sampai benci dan tak suka mendengar, membaca dan memperkatakan Allah. Na’uuzu billahi min zalik. Mudah-mudahan Allah melindungi diriku dan saudara sekalian dari sifat yang demikian terhadap Allah.
Kita manusia harus dapat menginsafkan akan diri kita secara peribadi agar jangan kita terpersona dengan segala macam rahmat dan nikmat Allah saja, sehingga lupa kepada  Allah yang memberi rahmat dan nikmat itu. Bagaimana pun kita harus mendidik diri untuk selalu ingat terhadap Allah. Harus memelihara hubungan yang baik dengan Allah.
Kita jangan terpesona dengan harta kekayaan yang terdiri atas emas dan perak atau wang yang bagaimana pun banyaknya. Jangan terpesona dengan sawah ladang dan tambak yang bagaimana pun luasnya. Jangan terpesona dengan pangkat dan kedudukan yang bagaimana pun tingginya. Jangan terpesona dengan manusia-manusia ayu bagaimana pun
ayunya. Jangan terpesona dengan berbagai permainan dan tontonan.
Allah berfirman dalam Surah Al-An’am ayat 6:32 yang bermaksud: (terjemahan)
“Ta’ lain kehidupan di dunia ini, hanyalah permainan dan gurau senda, dan  seme- mangnya akhirat jugalah terlebih baik bagi mereka yang takwa. Tiadakah kamu berakal.
Maksudnya: Kesenangan dan kelazatan hidup yang dinikmati oleh manusia di dunia ini hanyalah dalam masa yang  singkat dan sedikit sahaja. Tempohnya sangat terbatas, ibarat bermain dan bergurau tentulah akan habis tempohnya, kerana dia bukanlah  kekal. Kehidupan dunia ini  diibaratkan sebagai bermain dan begurau kerana  permainan dan pergurauan itu sangat cepat habisnya dan sangat pendik waktunya. Sedang hidup di akhirat pula (di syurga) adalah terlebih baik dan lebih utama daripada hidup di dunia. Dan ini disediakan bagi orang-orang yang takwa, iaitu yang takut berbuat syirik dan maksiat. Maka hal yang seperti ini tidakkah kamu fikirkan walhal kamu ada mempunyai akal.
Carilah kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa kepada Allah. Jangan batas tertentu  dalam mendapatkan wang atau kekayaan itu, dan kalau sudah  dapat, pergunakanlah wang atau harta itu untuk hal-hal yang diperbolehkan Allah.
Jangan mendapatkan wang dan kekayaan dengan sewenangnya, dengan jalan haram, dengan jalan penipuan, korupsi, penggelapan dan sebagainya. Semua wang kekayaan yang didapat dengan cara tidak halal. Apa lagi dengan mencelakakan pihak lain, dengan jalan merugikan orang lain, adalah wang dan kekayaan yang tidak  memberi berkat, wang dan kekayaan yang bukan membawa kesenangan dan kebahagian dalam hidup, tetapi akan mem- bawa kesengsaraan dan kecelakaan dunia, juga kesangsaraan dan kecelakaan akhirat. Kalbu atau jiwa manusia itu  adalah suatu yang suci. Harta yang tidak halal tidak mungkin dapat memberi kebaikan terhadap kalbu dan jiwa kita itu.
               Harta yang ta’ halal dan harta yang didapati dengan merugikan orang lain ta’ mungkin dapat membawa kebahagian batin, tetapi hanya dapat muaskan nafsu sendiri yang pasti akan mengakibatkan kesengsaraan batin.
               Kelupaan manusia terhadap Allah, telah menjadikan wang dan harta bukan menjadi sumber kebahagiaan, tetapi akan menjadikan wang dan harta itu  sumber sebagai keseng- saraan dan kecelakaan.
               Kelupaan manusia terhadap Tuhan, meskipun akan menjadikan pangkat, kedudukan yang tinggi dan kaya raya, tetapi itu kesemuanya bukan menjadi  sumber kebahagiaan dan kesenangan, sebaliknya menjadi  sebab berbagai kegelisahan dan kesengsaraan batin.
               Bila di antara anda yang kaya dan berpangkat tinggi terasa kegelisahan, itu adalah disebabkan kerana saudara ta’ berhubungan  baik dengan Allah.
               Maka dianjurkan, kembali dan perbaikilah hubungan saudara dengan iman dan takwa kepada Allah s.w.t.
               Kalau kita biarkan semua manusia lupa kepada Tuhan, akhirnya seluruh rahmat dan nikmat akan diganti Tuhan dengan laknat dan bahaya yang akut. Kerana begitulah sunnah Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia.
               Semua harta kekayaan, semua ilmu pengetahuan, semua alat dan teknik akan dijadikan manusia menjadi sumber kecelakaan dan kesengsaraan manusia.
               Manusia selalu ingatkan terhadap Allah agar mereka takut berbuat kejahatan. Kalau manusia tidak ingatkan kepada Allah, bererti tidak ada yang mereka takut dalam hidup ini. Itulah sebabnya mereka berbuat sekehendak hatinya di muka bumi ini.
               Dunia yang kita diami ini pernah  mengalami penuh kebahagian dan kesenangan, iaitu dikala manusianya sama insaf dan sedar, sama ingat kepada Allah.
Tetapi dunia yang kita diami ini pernah pula mengalami penuh dengan kacau bilau, berbagai kerusuhan dan ketidak-amanan, iaitu manusianya sudah  sama lupa kepada Tuhan, sudah sama tidak takut dan gentar terhadap Tuhan.
Di saat sekarang ini, dunia yang kita diami ini sedang ditimpa berbagai kesulitan dan kerusuhan. Hampir segenap manusia berakal sekarang ini menghadapi kekhawaitaran dalam  hidup. Kekhawatiran ekonomi, rumah tangga, kekhawatiran nasional dan internasional.
Kekhawatiran Yang paling menakutkan ialah yang merupakan kelupaan manusia tehadap Allah. Sebab itu di saat yang bagaimana pun modernnya janganlah manusia dibiarkan lupa terhadap Allah. Dengan lain perkataan, manusia harus selalu berhubungan dengan Allah.
Firman Allah Surah Ali Imran ayat 3:112 yang bermaksud: (terjemahan)
“Mereka itu ditimpa kehinaan di mana mereka berada kecuali (Kalau berperang) dengan tali Allah (janji-Nya) dan tali manusia (perdamaian). Mereka itu kembali dengan mendapat kemurkaan daripada Allah dan mereka ditimpa kemiskinan. Yang demikian itu kerana mereka kufur dengan ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak berhak, yang demikian itu disebabkan mereka derhaka  dan berkeadaan melampaui batas.”
Mengikut al-Khazim: Tiadalah orang-orang Yahudi itu didapati mempunyai kerajaan yang pekasa dan ketua yang muktabar, bahkan sentiasa mendapat tekanan di mana-mana negeri.
Ayat ini menjelaskan bahawa penghinaan tersebut tidak akan lenyap selagi mereka
belum berpegang dengan tali Allah iaitu  janji-Nya yang juga janji mereka dahulu dengan Allah untuk memasuki  Islam, dan berpegang pula dengan tali perdamaian di antara mereka dengan manusia iaitu menjadi Ahli Zimmah (orang yang dilindungi dengan pembayaran jizyah).
Digunakan perkataan “tali Allah” ganti perkataan “perjanjian Allah” dalam ayat ini – kerana  tali itu kegunaannya untuk pengikat, adalah digunakan untuk pengikat perdamaian yang mendatangkan keamanan dan menghindarkan ketakutan.
“Mereka itu kembali dengan mendapat kemurkaan daripada Allah dan mereka ditimpa kemiskinan.”
Mereka akan tinggal hidup di dalam kemurkaan Allah dan ditimpa kemiskinan. Dimaksudkan kemiskinan di sini; iaitu orang-orang Yahudi itu memperlihatkan dirinya papa dan mempertunjukkan kemiskinannya walaupun dia kaya dan mewah
Semua perkara yang disebutkan tadi, ialah disebabkan kederhakaan mereka, kekeja- man mereka dan pencerobohan mereka terhadap batas-batas agama.

Orang-orang Yahudi adalah manusia yang tidak mengenangkan pemberian Allah kepada mereka. Membudayakan rasa kesyukuran terhadap nikmat dan rahmat Allah amat asing dalam kehidupan mereka. Ini disebabkan bahawa dunialah menjadi syurga bagi mereka. 

Friday, April 21, 2017

SYUKUR, RASA TERIMAKASIH KEPADA ALLAH

 (Disiarkan pada 21. 4. 2017)
               Segala keperluan hidup sama ada untuk jasmani mahupun rohani, semestinya diperolehi dari usaha orang lain. Usaha tersebut merupakan fitrah Allah berikan kepadanya demi keperluan hidupnya atau  orang lain maka wajar diimbali dengan rasa terimakasih atau bersyukur  atas kehadirannya  untuk memenuhi keperluan hidup.
               Berterima kasih merupakan naluri dalaman pada dirinya demi membudayakan rasa kerendahan hati menerima ihsan dari pertolongan orang lain. Orang yang ikhlas memberi pertolongan itu demi menguatkan perasaan siraturahim sebagimana disiplin hidup yang dipimpin oleh akidah Islam sebagai cara hidup. 
               Mengucap terimakasih membuka pintu kasih sayang yang akan melahirkan perasaan ukhuwah kemanusiaan sebagai teras perpaduan ummah. Manakala budaya syukur memateri kan dalam jiwa kerendahan hati mengingati Allah yang membekalkan fitrah tersebut kelak menjadikannya sebagai sebahagian dirinya demi pembangunan kehidupan.
               Hidup ini dipimpin oleh Allah (Islam) agar hidup itu mengikuti sistem yang diredai Allah s.w.t. Manusia membiak semestinya melalui sistem perkahwinan. Oleh itu  penyelewi- ngan yang berlaku di luar batas perkahwinan adalah dianggap tidak sah dan tidak dapat diakui ianya anggota masyarakat Islam.
               Dengan penyaluran sistem pembikan manusia, akan berkembang baiklah zuriat manusia dari semasa ke semasa dalam satu ikatan yang kuat serta berada di bawah lindungan undang-undang perkahwinan yang rapi. Dengan itu terjadilah persahabatan di antara satu dengan lain dengan penuh kasih sayang dan kemesraan. Sesiapa yang melanggar jinjang pelamin untuk mendapat keturunannya, nescaya dengan sendirinya dia terkeluar dari golongan manusia yang sopan.
               Atas sistem kehidupan yang begitu teratur dan sempurna wajar kita merasa syukur dan berterima kasih kepada Allah s.w.t. kerana memberi ilham yang begitu sempurna demi membina tamadun manusia untuk pembangunan jasmani dan rohani. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4:1  yang bermaksud: (terjemahan)
               “Hai sekalian manusia! Takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu daripada diri yang satu, dan menjadikan daripadanya isterinya, dan dikembangkan-Nya daripada keduanya lelaki yang banyak dan kaum perempuan. Dan takutlah kamu kepada Allah yang kamu meminta-minta dengan (menyebut-nyebut nama-Nya) dan (takutlah pula daripada memutuskan) tali silaturrahim. Sesungguhny Allah itu menjaga terhadap kamu.”                               
               Allah memulakan surah ini dengan menyeru manusia daripada sekalian anak Adam supaya takutkan Allah – iaitu suruhan supaya mematuhi perintah-Nya dan meninggalkan tegahan-Nya. Lalu dijelaskan-Nya tentang kesempurnaan kudrat-Nya.
               “Yang menjadikan kamu daripada diri yang satu.”
 Daripada asal yang satu iaitu Nabi Adam (alaihisalam), dan dialah bapa kepada  segala manusia – demikian pendapat kebanyakan (jumhur) ulama.
               “Dan menjadikan daripadanya isterinya.”
Allah telah menjadikan daripada diri Nabi Adam (a.s.) seorang manusia yang lain iaitu Siti Hawa untuk menjadi isterinya.
               Mufassirin telah menceritakan bahawasanya Allah (subhanahu Watalah) manakata telah menjadikan Nabi Adam lalu ditakdirkan-Nya ia tertidur. Kemudian dijadikan-Nyalah Siti Hawa daripada tulang rusuknya yang kiri ianya itu pendek. Bila ia terjaga dari tidurnya dilihatnya Siti Hawa duduk di sebelah kepalanya.  Ia bertanya: “Siapa engkau?” Dijawabnya: “Seorang perempuan.” Ditanyakannya pula: “Mengapa engkau dijadikan?” Jawabnya: “Saya dijadikan supaya engkau tinggal bersama-sama saya.” Maka cenderunglah Nabi Adam kepadanya dan menjadi jinaklah dengannya kerana ia dijadikan daripada dirinya. 
         Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis Nabi (s.a.w.) yang berbunyi: (terjemahan)
 “Sesungguhnya perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Maka seandainya engkau bertindak meluruskannya patahlah ia, dan seandainya pula engkau diamkan dia masih bengkok engkau akan dapat menikmatinya.”         
“Dan dikembangkan-Nya daripada keduanya lelaki yang banyak dan kaum perempuan.”
Dari kedua-dua orang iaitu Nabi Adam dan isterinya Siti Hawa itulah maka berkembang umat manusia dengan banyaknya di muka bumi ini – yang terdiri daripada kaum lelaki dan kaum perempuan.
Jika ditilik dari  susunan ayat ini lelaki yang banyak tidak pula menyebutkan perempuan yang banyak, hanya menyebutkan lelaki sahaja, adalah mengisyaratkan bahawa dari jenis lelaki itulah yang banyak terdapat orang-orang yang sempurna mutunya, orang-orang yang terkemuka dan termashyur jika dibandingkan dari jenis perempuan – walaupun banyak bilangannya.
Jangan kata dalam semua bidang dan lapangan hidup. Sedangkan dalam lapangan masak-memasak atau jahit-menjahit, walaupun banyak kaum perempuan yang pandai dalam lapangan itu, jarang yang sampai meningkat kedudukanya sebagai pakar memasak atau pakar menjahit yang termashyur dan ternama – seperti yang dicapai oleh kaum lelaki. Demikian pulalah pada lapangan-lapangan  hidup yang lain.
Jelasnya walaupun kaum perempuan itu terkadang lebih banyak bilangannya dari kaum lelaki, tetapi yang banyak kemasyuruhannya ialah kaum lelaki yakni banyak pada mutunya (kualitinya) bukan banyak pada jumlahnya (kuantitinya).
“Dan takutlah kamu kepada Allah yang kamu meminta-minta dengan (menyebut-nyebut nama-Nya) dan (takutlah pula daripada memutuskan) tali silaturahim.”
 Allah menguatkan lagi perintah-Nya supaya taat kepada-Nya. Kerana kamu dalam masa meminta pertolongan selalu menggunakan nama Allah, misalnya kamu katakan: Tolonglah saya kerana Allah,  atau kamu bersumpah pun dengan menggunakan nama Allah. Begitu pula hendaklah kamu takut kepada Allah daripada memutuskan tali silaturahim, iaitu perhubungan kasih sayang yang terjalin dengan baik  sesama kerabat, saudara-saudara dan sahabat-sahabat itu janganlah  sekali-kali diputuskan kerana memutuskan tali silaturahim itu besar dosanya.   
Bersyukur dan berterima kasih kepada kurnian Allah semestinya orang yang mukmin. Merasa kesyukuran atau berterima kasih kepada Allah merupakan pancaran naluri iman dalam dadanya. Beriman kepada Allah ialah asas kehidupan rohani. Ia juga menjadi punca kepada semua ketenangan serta menjadi sumber kepada kebahagian.
Penulis amat bersyukur dan berterimakasih kepada Allah s.w.t. atas karunia-Nya, diberi hidayah yang amat berguna dalam hidupnya kerana Allah menerangi kegalapan dalam hidupnya. Mengucap dua kalimah syahadat merupakan bermulalah bab kehidupan yang baru selepas mengharungi kegelapan hidup dan menduakan Allah s.w.t. selama 43 tahun!
Para peminat rencana Bicara Minda sejak tahun 2002, sering bertanya, bilakah berakhirnya usaha yang dipaparkan dalam “column Bicara Minda” di surat khabar tempatan The News Sabah Times, berlandaskan akidah Islam yang amat berfaedah kepada masyarakat mukmin?
Penulis menjawab, “Syukur Saya Sudah Islam!” Selagi Allah melimpahkan Hidayah Nya, selagi itu rencana Bicara Minda akan berterusan. Sebenarnya usaha ini merupakan rasa kesyukuran dalam hati terhadap Allah s.w.t. kerana membolehkan seorang hamba-Nya yang musrikin sejak kelahirannya hingga hampir setengah abad usianya; barulah mendapat hidayah yang melahirkan iman dan takwa kepada Allah demi mengenal Islam sebagai agama Allah dan cara hidup sebenar.
Beriman  kepada Allah membebaskan seseorang daripada belenggu kebendaan. Dan tidak tunduk kepada nafsu dan tidak  memperdulikan faedah dan bahaya yang khas. Beriman
kepada Allah akan menerangkan kegelapan hidup kita ini. Dalam saat kegagalan, seseorang mukmin akan mengingati bahawa dia mempunyai tempat untuk minta tolong iaitu Allah (s.w.t.). Jadi, tidak ada sebab baginya untuk putus asa. Hatinya menjadi tenang dan peristiwa malang yang dialaminya akan dianggap sebagai perkara kecil sahaja. Allah memberitahu orang-orang mukmin bahawa Allah sentiasa menolong mereka.
Ada beberapa firman Allah dalam Al-Qur’an menunjukkan bahawa Allah sentiasa menolong orang yang beriman seperti berikut:-
Surah At- Taghabun ayat 64:11 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan sesiapa yang beriman kepada Allah maka Allah sentiasa memberi petunjuk atau memimpin hatinya”.            
Orang yang beriman dengan Allah serta tahu setiap kejadian mengikut qadak Allah dan qadarNya, nescahaya orang itu akan dikurniakan sifat sabar dan reda serta tetap iman di dalam hatinya.                                                                                               
Firman Allah lagi dalam surah Al-Hajj ayat 22:54 yang bermaksud: (terjemahan)
“”Dan sesungguhnya Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus”.
Allah itulah yang telah memberi petunjuk dan pimpinan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya dengan memberi kemudahan-kemudahan untuk menda- patkan perkara yang hak lagi benar serta jelas lagi terang. Begitu juga dengan menghapuskan perasaan ragu-ragu yang dibisikkan oleh syaitan ketika rasul membaca Qur’an, dan memeli- hara dasar-dasar agama yang benar, serta beramal seberap yang boleh ke arah jalan tersebut.
        Allah juga berfirman  dalam surah Al-Baqarah ayat 2:257 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)”.
               Allah yang menjadi penolong, pemimpin dan pengurus orang yang beriman. Mereka diberi petunjuk, ditolong dan dikeluarkan dari bahaya kegelapan yang merupakan kekufuran kepada keselamatan dan kebahagian yang merupakan keimanan.
               Iman yang disertakan dengan amal soleh adalah menjadi jalan untuk mendapat nikmat dunia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 16:97 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesunguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari yang telah mereka kerjakan”.
               Antara lelaki dengan perempuan dalam beramal salih, akan mendapat ganjaran yang sama dengan syarat mereka itu orang yang beriman, sebagai tanda rahmat dan kemurahan Allah tidak membeza-bezakan kedua orang yang berlainan jenis itu selagi masing-masing berusaha menunjukkan kebaktiannya.
               Amal salih yang dimaksudkan di sini ialah kerja-kerja yang baik yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya supaya ditunaikan. Sedangkan orang itu beriman, yakni percaya kepada Allah yang menjanjikan pahala bagi yang taat dan menjanjikan seksaan bagi yang derhaka dan berbuat maksiat.
               Jadi manusia dalam kehidupannya ini berada di tengah-tengah gelombang dukacita dan kesusahan. Sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menjadikan-Nya sebagai tempat memohon pertolongan ketika susah maka dia adalah menjadi manusia yang paling malang dalam hidupnya. Hal ini berlainan dengan orang mukmin yang dengan imannya, dia dapat hidup dengan baik seperti yang dinyatakan oleh Al-Qur’an.
                Hubungan utama antara manusia dengan Allah menurut Al-Qur’an adalah berasaskan keimanan kepada Allah, kasihkan-Nya dan bersyukur kepada nikmat-Nya yang tidak terhingga.
               Tetapi di samping itu ada tiga tujuan lain yang dikehendaki oleh Al-Quran iaitu:
Mendidik jiwa manusia, mencapai kebahagian jiwa dan mengubati penyakit-penyakit jiwa. Jiwa dapat dikatakan sebagai pemandu untuk mengarahkan tingkalaku seseorang dalam hidupnya. Jiwa itu jugalah yang memperlihat akibat-akibat perbuatan orang lain.
               Jiwa adakalanya menjadi lemah, tetapi ia boleh menjadi subur dan kuat melalui pendidikan individu dan masyarakat. Perbezaan jiwa sama ada lemah atau kuat juga berlaku antara individu dengan individu yang lain. Sesungguhnya nilai hati yang terbesar ialah percayakan Allah Yang Maha Berkuasa menghitung perkara besar dan kecil serta dapat melihat apa yang disembunyikan oleh hati seseorang. Seorang ahli falsafah mengatakan: “Hati yang tidak percayakan Allah umpama mahkamah tanpa hakim”.
                    Al-Quran menggambarkan hati melalui firman Allah dalam surah Qaf ayat 50:16 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan sesunggunya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikan oleh hatinya, dan Kami telah lebih dekat kepadanya daripada urat leher”.                 
“Was-was” ini merupakan bisikan hati yang tidak  tersembunyi daripada pengetahuan  Allahh”.
Kebahagian jiwa pada pandangan Al-Quran, juga merupakan hasil dari adanya perhu- bungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Faktor utama yang memberi kebahagian kepada jiwa kita ialah perhubungan dengan Allah. Allah sentiasa bersama kita dan kita tidak kese- orangan meghadapi bencana hidup ini, malah Allah sentiasa menolong dan memberi rhamat kepada kita. Maka itu adalah wajar kita

sentiasa rasa bersyukur dan berterimakasih kepada Allah s.w.t.

Friday, April 14, 2017

IBADAH SYUKUR WAJAR DALAM PEMBANGUNAN INSAN

 (Disiarkan pada 14. 4. 2017)
               Kewujudan manusia di alam kehidupan merupakan kehendak Allah s.w.t.. Makhluk manusia merupakan penghulu kepada segala kehidupan yang Allah ciptakan di alam maya ini. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah aya 2:30 yang bermaksud: (terjemahan)
               “(Ingatlah) ketika  Tuhannu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang Khalifah di atas muka bumi(Adam). Maka jawab  mereka: Adakah patut Engkau jadikan di atas bumi orang yang akan berbuat bencana dan menumpahkan darah sedangkan kami tasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Allah berfirman: Sesungguhnya Aku mengatahui apa-apa yang tidak kamu ketahui.”
               Tuhan memberi ingat kepada Rasul-Nya, iaitu Muhammad tentang cerita bagaimana asal mulanya bapa kita (Adam a.s. itu dijadikan oleh Allah). Ia itu apabila Allah hendak menjadikan jenis manusia, terlebih dahulu Allah  memberitahukan malaikat-Nya: Bahawa Dia (Allah) akan melantik seorang khalifah yang akan duduk di bumi melaksanakan hukum-hukum-Nya iaitu Nabi Adam a.s.
Tetapi malaikat itu membuat bantahan dengan mengatakan: “Adakah patut Tuhan akan menjadikan orang yang akan menduduki bumi itu bangsa pembinasa dan menumpahkan darah, seperti yang pernah berlaku kepada bangsa jin yang dahulunya tinggal di bumi dan membuat keganasan dan derhaka?”  Pada hal kami, kata mereka, “makhluk yang taat dan setia mengucap tasbih memuji dan mensucikan Tuhan. Maka kamilah layak tinggal di bumi.” Demikianlah kata mereka.
Allah menjawab: Aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Allah tahu hikmat dan tujuan menjadikan manusia, kerana ada yang taat dan ada yang derhaka, masing-masing kelak akan diberi balasannya.  
Kisah Adam mengikut ayat-ayat di atas adalah ringkas. Setelah Adam dijadikan Tuhan, lalu diajarkan-Nya berkata-kata dengan menggunakan beberapa bahasa. Dengan bahasa itu diajar-Nya segala nama benda, sehingga hatinya berisi pengetahuan.
Sampailah masanya Tuhan menempalak malaikat, yang dahulunya memperkecilkan Adam dengan anggapan merekalah yang lebih mulia, lebih layak berjawatan khalifah. Tuhan mendatangkan segala macam barang-barang di hadapan malaikat untuk menanyakan nama tiap-tiap barang tadi. Mereka sudah tentu tidak tahu apa nama barang itu, kerana Tuhan tiada mengajarkannya. Bila datang pula giliran Adam ditanya apa nama barang-barang itu, dengan mudah ia menyebutkannya satu persatu. Maka Tuhan pun berfirman maksudnya:
“Bukankah sudah Ku-katakan kepada kamu bahawa Aku mengetahui yang ghaib-ghaib – baik di langit  mahupun di bumi – serta Aku mengetahui apa-apa yang kamu nyata kan dan yang kamu sembunyikan, (oleh itu turutilah perintah-Ku iaitu) tunduklah kamu semua kepada Adam.”
Malaikat itu pun semuanya tunduk kepada Adam, mengakui akan kelebihannya, bahawa Adam lebih mulia dari mereka kerana ternyata Adam lebih ilmunya. Kecuali iblis sahaja tiada mahu tunduk kepada Adam, pantang ia kerendahan, enggan menerima kekalahan, teguh rasa bongkaknya, tumbuh perasaan melawan Tuhan. Oleh Tuhan iblis itu dihalau sehingga terjauh ia dari rahmat-Nya, dan jadilah ia orang yang  kafir.
Iblis tidak merasa syukur kepada Allah kerana diberi segala nikmat dan rahmat hidup maka dengan rahmat dan nikmat itu ia menjadi bongkak dan sombong pula dan bukan merasa syukur kepada Allah s.w.t. Makhluk yang tidak bersyukur terhadap rahmat dan nikmat Tuhan berikan, Allah akan mengambil balik segala pemberiannya.
Allah s.w.t. menjadikan manusia sebagai makhluk yang teristimewa dan mulia berbanding dengan makhluk yang lain. Firman Allah surah Al-Isra’ ayat 17:70 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan manusia dan Kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan, serta Kami berikan mereka rezeki daripada barang-barang yang baik- baik serta Kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan dengan sebenar-benar kelebihan.”
Ayat ini menyatakan keutamaan manusia di mana ayat pertama dan kedua menerang kan bahawa manusia menjadi khalifah Allah s.w.t. di bumi ini sementara ayat ketiga menyata kan bahawa manusia diberi kelebihan dan kemuliaan, jadi diberikan tiga kurniaan yang paling besar dan tidak pernah diberikan kepada makhluk-makhluk lain. Manusia itu dimuliakan dengan sebab mereka dibekalkan: Akal, dipandaikan bertutur kata, tahu memilih di antara yang baik dengan yang buruk, tahu menulis dan melukis, seterusnya dikurniakan kefahaman.
Kami kurniakan kepada mereka bermacam-macam  keinderaan yang boleh mengangkut mereka di darat, di laut dan di udara seperti Unta, kuda keldai dan lain-lain daripada jenis binatang. Juga daripada berjenis-jenis keinderaan yang berjentera: seperti kereta, kapal laut dan kapal terbang.
“Dan kami beri mereka rezeki daripada jenis yang baik-baik.”
Makanan dan minuman yang sedap lagi lazat sama ada daripada tumbuh-tumbuhan mahupun haiwan. Di antara yang baik lagi sedap rasanya, ialah yang sudah  dimasak dan dirempahi pula, atau yang masak di pokoknya boleh dimakan begitu sahaja.
“Serta Kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan berbanyak-banyak kelebihan.”
Manusia itu Kami jadikan melebihi daripada makhluk yang lain tentang kemuliaan nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka menyembah Adam – jangan menyekutukan-Nya dengan menyembah yang lain.
Di permulaan ayat ini Allah menyebutkan tentang kemuliaan dan di akhir ayat tentang kelebihan yang dikurniakan kepada manusia. Maksud kemuliaan di sini, iaitu Allah menjadikan manusia lebih mulia daripada haiwan kerana diberi akal, boleh bertuturkata pandai menulis dan melukis serta bagus pula rupa dan bentuk tubuh badannya.
Dan maksud kelebihan pula iaitu Allah menjadikan manusia berkelebihan kerana dengan akal dan kefahamannya dapatlah dia memperbaiki kepercayaan atau iktikadnya dengan betul serta memperbaiki budi pekertinya menjadi mulia.
Allah melebihi manusia itu  daripada lain-lain makhluk, adalah terbatas kepada yang bukan malaikat. Setengah ulama pula mengatakan: Bahawasanya anak-anak Adam (manusia) yang kenamaan seperti para nabi, mereka lebih mulia daripada para malaikat yang kenamaan seperti: Jibril Mikail, Israfil, ‘Izarail dan seumpama  mereka. Dan golongan malaikat yang kebanyakan lebih mulia daripada golongan manusia yang kebanyakan (awam). Kelebihan ini hanyalah dikira daripada kalangan orang-orang Mukmin, sedang orang kafir tidak ada kemuliaannya langsung.
Firman Allah yang terkandung dalam surah al-Isra’ayat 17:70 ini menjelaskan kelebihan-kelebihan manusia daripada makhluk ciptaan Allah yang lain. Kelebihan serta kemuliaan tersebut menjadi pemangkin jiwa untuk lebih bersyukur tentang kurniaan Allah sehinggalah manusia ditinggikan derajatnya dengan kehadiran akal sebagai faktor kefahaman kepada segala fenomena alam sama ada sebagai ujian atau pahala, maka wajarlah manusia sentiasa bertemankan rasa syukur dalam segala pencaturan hidup.
Hakikat ini perlu diketahui oleh setiap orang yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim dan beriman kepada Allah s.w.t.. Kerana Islam telah menempatkan diri manusia ke tempat yang istemewa dan mulia sesuai dengan bentuk kejadian, keadaan dan  keperibadan manusia.
Allah s.w.t. menempatkan bumi ini untuk manusia, mereka bebas bekerja di mana sahaja yang mereka suka, bebas bergaul, bebas memilih tempat tinggal dan sebagainya. Oleh kerana Tuhan telah sediakan di alam ini sumber-sumber ekonomi untuk keperluan hidupnya.
Firman Allah s.w.t. surah Al-A’raf ayat 7:10 yang bermaksud: (terjemahan)
          “Sesungguhnya Kami menempatkan kamu di bumi ini dan Kami sediakan kepada kamu berbagai-bagai sumber kehidupan bagi kamu, semoga kamu bersyukur; tetapi sedikit sahaja yang bersyukur.”
               Allah telah menentukan semua manusia ada mempunyai tempat kedudukan yang tetap di muka bumi. Sama ada untuk sementara waktu atau menetap di tempat itu, sehingga berasa kedudukannya dan bebas menjalankan sebarang kerjanya.
               Allah juga telah menentukan lapangan hidup masing-masing, untuk mencari rezeki dan sara hidup selama masih ada hayatnya. Ada dua punca yang menjadi sumber lapangan hidup manusia. Pertama lapangan pertanian dan kedua lapangan perniagaan, maka selainnya itu adalah bergantung kepada keduanya.
               Pada umumnya semua manusia itu adalah menikmati akan hasil pertanian seperti tanam-tanaman, buah-buahan, ternakan dan sebagainya untuk menjadi makan minum, pakaian dan tempat tinggalnya. Juga menikmati hasil perniagaan yang dijalankannya atau pertukangan yang dikerjakannya. Daripada keuntungan hasil inilah digunakan untuk menyarakan hidupnya dan semua keperluannya.  
               Semua ini adalah nikmat Allah dan dikurniakan kepada manusia serta menjamin rezeki mereka asal sahaja rajin bekerja dan tekun berusaha. Tetapi Allah mencela pekerti mereka, kerana sedikit benar orang yang bersyukur untuk mengenang  akan nikmat-nikmat tersebut dengan mentaati Allah, bahkan ramai yang melupakannya.  
               Ibadah syukur wajar ada dalam pembangunan insan kerana Islam merealisasikan perasaan-perasaan Islam demi memantapkan semangat bermasyarakat dalam pembangunan umah. Peranan masyarakat Islam untuk memasti terlaksanannya perasaan-perasaan Islam terdiri daripada perkara-perkara berikut:-
               1 Mengukuhkan perasaan-perasaan ini serta memantapkannya dan menyebarkannya melalui apa saja alat informasi dan pendidikan seperti masjid, sekolah, buku, akbar, radio, televisyen, fiksyen dan apa cara sekalipun yang dapat membantu merealisasikan matlamat ini.
               Sama-sama kita maklumi bahawa Rasulullah telah berdoa setiap kali selepas solat supaya diperkukuhkan perasaan persaudaraan antara umat Islam. Masudnya: (terjemahan)
               “Ya Allah Ya Tuhanku, Tuhan segala sesuatu serta Pemiliknya. Aku bersaksi sesung- guhnya semua hambaMu adalah bersaudara.”
               Ini adalah sebagai pengukuhan kepada nilai persaudaraan yang amat besar ini.
               Amatlah bersyukur kepada umat Islam kerana semua idea dan perasaan yang dibawa oleh agama mereka tidak membiarkannya sekadar sebagai teori yang berkembang. Sebaliknya Islam telah mengaitkan dengan syiar-syair serta  etika hariannya. Jika kita mengkaji tentang  solat harian kita dapati di dalamnya terdapat satu pemantapan yang berterusan terhadap seruan-seruan Islam seperti berkenal-kenalan, persaudaraan, kasih-sayang dan persamaan. Begitu juga keadaannya dengan puasa, haji, adab memberi salam, mendoakan orang yang bersin, menziarahi orang sakit dan lain-lain lagi  etika sosial yang dianjurkan oleh Islam.
                    2  Merialisasikan perasaan-perasaan Islam ini di dalam alam nyata dan secara prak- tikal. Perasaan belas kasihan dan persaudaraan di kalangan kaum kerabatnya wajib dilaksanakan dengan hubungan sillaturrahim, ziarah-menziarahi dan bergotong royong. Perkara ini dijelmakan di dalam sistem ‘nafkah’ di dalam Islam, yang wajib ke atas kerabat yang mampu untuk memberikan nafkah kepada kerabatnya yang memerlukan sepertimana firman Allah s.w.t. dalamSurah Al-Isra ayat 17:26 yang bermaksud: (terjemahan)
                    “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya.”
                    Perasaan persaudaraan dan kasih-sayang di kalangan umat Islam wajib dijelmakan dalam bentuk setiakawan sosial. Kerjasama ketenteraan, kesatuan politik, dan kerjasama ekonomi. Dalam erti kata lain, dijelmakan persaudaraan ini umpamanya melalui “zakat” yang diambil dari orang kaya mereka serta diberikan pepada orang muskin dan melalui jihad yang diwajibkan ke atas umat Islam (secara kerjasama) untuk mempertahan setiap jangkal bumi Islam yang dijijak-jijak oleh musuh  yang kafir.
                    3  Semua perasaan-perasaan yang bertentangan dengan perasaan-perasaan Islam tidak dibenarkan unuk diwujudkan serta mempengaruhi masyarakat Islam. Akar-akar umbinya mestilah dipangkas agar ia tidak tumbuh. Jika ia zahir juga ia hendaklah diburu agar ia mati ditempat buaiannya.
                    Oleh sebab itu, kita dapat melihat Rasulullah s.a.w. menolak ‘asabiyyah  (fanatik kesukuan) yang bertentangan dengan persaudaraan Islam serta menentangnya dengan terus-terang kerana khuatirkan masyarakat Islam yang bakal lahir dikoyak-koyakkan oleh fanatik kesukuan Jahiliyyah yang pernah bermaharajarela suatu masa dahulu.
                    4  Menutup pintu-pintu yang memberi laluan kepada angin kebencian, permusuhan dan perpecahan serta  membentraskan Islam dan perasaan Islam.
                    Inilah rahsia kepada pengharaman ghibah (godip), fitnah dan mempermain-mainkan makhluk Allah serta lain-lain perbutan keji yang boleh memutuskan tali persaudaraan serta membunuh jiwa kasih sayang di kalangan manusia.
                    Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud (terjemahan)
“Orang yang paling aku kasihi dan paling dekat kedudukannya pada Hari Akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya di kalangan kamu dan orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya pada Hari Akhirat ialah orang buruk akhlaknya, banyak bercakap (takabur) dan belagak (dibuat-buat) ketika berbicara.

Berdasarkan perkara ini, Islam menolak perbezaan yang ketara antara individu dan kelas sosial dengan kewujudan kefakiran yang keterlaluan di samping kemewahan yang amat sangat dan kewujudan si kaya yang membazir dan si miskin yang melarat, lantaran tidak dapat digambarkan bagaimana mungkin akan wujud persaudaraan antara si kaya yang tenggalam dengan kemewahan sehingga sampai ke dagunya dan si miskin yang merintih kelaparan dan kekeringan tekak.

Friday, April 7, 2017

KESYUKURAN MEMANTAPKAN IBADAH KEPADA ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 07. 4. 2017)
Iman dan takwa kepada Allah s.w.t. merupakan jati diri seorang manusia yang  mukmin. Walaubagaimana pun sifat kesyukuran terhadap segala kurniaan Allah s.w.t. yang ada dalam hidup seorang mukmin wajar dijadikan benteng pertahanan keimanan dan ketakwaan kepada Zat yang Maha Pengasih dan penyayang itu. Kerana manusia yang sentiasa bersyukur terhadap segala kebahagian dan kenikmatan hidup, Allah sentiasa tambah nikmat-nikmat-Nya.
Orang yang bersyukur memahami dirinya bahawa tiada yang dapat dilaksanakan tapa pertolongan dari Allah s.w.t. Pada dirinya sendiripun segala keperluan hidup adalah keredaan Allah yang Maha Berkuasa lagi amat bijaksana. Kesempurnaan manusia dalam menangani hidup adalah disebabkan kehadiran segala fitrah hidup yang dibekalkan Allah kelak membolehkan manusia memanfaatkan pembanguanan kehidupan seutuhnya.   
Ramai manusia yang mendapat nikmat yang melimpah ruah, berupa kekayaan, kekuasaan, kesihatan dan sebaginya. Akan tetapi nikmat-nikmat tersebut tidak dianggap sebagai satu  bentuk rezeki yang diredai Allah s.w.t. kepada hamba-Nya. Oleh kerana ia tidak dijadikan sebagai pemangkin jiwa untuk mendekati Allah dan kehadirannya dalam hidup individu berkenaan hanyalah semakin menjauhkannnya dari keredaan Illahi. Manusia seperti inilah kerap kita saksikan dalam pembangunan kehidupan khusus kepada orang-orang musyrikin,
Adapun manusia golongan yang ke dua ialah  yang menunjukkan sikap mensyukuri nya (berterima kasih) ketika mendapat nikmat. Dia merasa wajib menyatakan syukur itu sebagai ucapan terima kasih. Sedangkan sesama manusia yang memberikan sesuatu pertolongan dirasakan perlu mengucapkan terima kasih, apa tah lagi terhadap Allah s.w.t. yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat hidup yang tidak terhitung jumlahnya.
Firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 14:7 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu; sekiranya kamu mensyukuri nikmat,pasti Kami beri tambahannya kepada kamu. Dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya siksaan-Ku sememangnya amat pedih.”
               Adapun asal bersyukur atau berterima kasih itu ialah membayangkan di dalam fikiran akan nikmat Tuhan serta memperlihatkannya. Dan hakikat bersyukur pula ialah mengakui serta mengagungkan Tuhan yang memberikan nikmat itu, dengan mempersiapkan diri supaya bersikap sedemikian.
               Seseorang hamba yang mengenangkan nikmat Allah dan mengenangkan segala macam kelimpahan, kelebihan dan kebaikan-Nya kepadanya, bererti dia berterima kasih terhadap nikmat tersebut, dan patut mendapat tambahannya. Dengan hal demikian maka ia benar-benar mencintai Allah, dan ini satu darjat yang mulia. Ada lagi darjat yang lebih tinggi daripada itu, iaitu  kecintaan terhadap Allah semata-mata tanpa pengaruh nikmat, maka inilah darjat yang dipunyai oleh para Siddiqin.
Siapa bersyukur di atas rezeki Allah nescaya diluaskan-Nya lagi rezekinya, siapa yang besyukur di atas kemudahannya mentaati Allah nescaya ditambah lagi pada mentaati-Nya dan siapa bersyukur di atas kasihatan yang dikurniakan kepadanya nescaya Allah menambahkan nya lagi kesihatan dan demikianlah seterusnya.
                   Kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewah kan hidupnya ia tidak bersyukur, tetapi terus bercakap takbur serta berkata dengan sombongnya: Tuhanku telah memuliakan daku. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 89:15 yang bermaksdu: (terjemahan)
               “Adapun manusia itu apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberi-
Nya kesenangan, maka dia berkata:Tuhanku telah memuliakan.”
               Resmi orang kafir yang sangat sombong, tidak mahu menerima kebenaran semasa dia
mendapat nikmat dan hidup mewah, dan berkeadaan putus asa ketika mengalami kesusahan dan kesempitan hidup. Manusia itu  apabila Tuhan mengujinya dengan berbagai-bagai cubaan dan dugaan yang berupa nikmat, misalnya dia mendapat kehormatan kerana dia berpangkat dan berjawatan tinggi, mendapat penghasilan dan gaji yang besar serta mempunyai pengaruh dan kekuasaan di kalangan bangsa atau  masyarakatnya dan dinikmati nya di dunia, dia pun bersenang-lenang bersama anak penaknya, lalu  mengatakan: “Tuhanku  telah memuliakan aku dengan nikmat yang ku peroleh.” Sedang dia tidak sedar bahawa nikmat inilah yang merupakan ujian baginya, dan juga tidak sedar adakah dia mesti bersyukur ataupun kufur tidak mengenang budi.  
               Bagi orang yang baru mengucap dua kalimah syahadah atau yang biasa dikatakan sebagai saudara baru, hatinya sentiasa melihat keunggulan kekuasaan Allah s.w.t. yang mewujudkan segala bentuk kehidupan di alam dunia mahupun di alam akhirat. Hatinya sering mengucapkan Syukur saya sudah Islam! Kerana memahami Islam  merupakan cara hidup yang diredai Allah s.w.t.
               Melafazkan dua kalimah syahadah akan melahirkan kesyukuran dalam hati kerana pertama ia menjadi umat Islam dan kedua ialah dihidangkan tujuh nikmat Allah sama ada di alam jasmani dan juga di alam ukhrawi semuanya terbuka menjemputnya masuk ke dalamnya. Pintu-pintu nikmat Allah tersebut ialah seperti  Pintu pemikiran yang waras; Pintu kasih sayang; Pintu kecemerlangan; Pintu kesyukuran; Pintu ukhuwah kemanusiaan;Pintu Taubat; dan pintu ketakwaan kepada Allah s.w.t..
               Orang yang beriman  dan bertakwa kepada Allah s.w.t. hidupnya sentiasa dihiasi dengan rasa kesyukuran terhadap segala nikmat Allah yang tidak terputus itu walau sesaat pun. Hidup ini merupakan ibadah kepada Allah di atas landasan tauhid yang terkandung dalam ajaran Islam sebagai cara hidup.
Mengucap dua kalimah syahadah yang membawa maksud tiada ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh-Nya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadhan, naik haji kalau kuasa.
Pintu pemikian yang waras yang dihidangkan oleh Allah kepada hambanya mengga- mit kesyukuran dalam hidup kerana ia merupakan nikmat Allah sebagai pembalut ketamadunan hidup seorang Insan. Manusia mempunyai akal yang  memimpin segala kebaikan dalam hidup. Bertemankan akal yang diserikan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah merupakan jaminan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat.
Akal itu diumpamakan sebagai Malaikat, makhluk Allah yang sentiasa mempunyai kiblatnya kepada kemakmuran dan kemurnian hidup di sisi Allah s.w.t. Berfikir adalah satu ibadah yang wajib diamalkan agar manusia tidak terpedaya dengan pandangan-pandangan yang menjemput kepada kekufuran kepada nikmat Allah.
Rasulullah s.a.w. telah bersabda bahawa berfikir sejam adalah lebih bermanfaat daripada sembahyang sunat 70 tahun. Ahli Fikir Kung Fu Tsu (confucius) berkata : “Anda akan tersesat jika belajar tanpa berfikir; tetapi jika anda berfikir tanpa belajar, anda akan
 berada dalam bahaya.”
               Semasa mengikuti ajaran Christian (Catholic) masa dahulu, sempat berdebat dengan seorang Padri untuk mendapat kefahaman mengenai falsafah keyakinan three in one atau three in one blessed trinity. Kesyukuran dalam hati kerana apabila diundang untuk meyakini falsafah tersebut sebagai mystery tidak sama sekali mengundang hati untuk menerimanya apabila menggunakan kemahiran berfikir yang waras yang Allah berikan kepada hamba-Nya.
               Membudayakan kemahiran berfikir akan menampilkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Dalam sistem bermasyarakat, ilmu dianggap sebagai satu keutamaan tertinggi dalam sisitem nilai peribadi dan masyarakat di setiap peringkat. Budaya ilmu menjanakan nilai pengatahuan yang tinggi dan menjadi kunci segala kebaikan. Mengikut pengertian Prof. Dr. Syed Muhammad Naqi Al-Attas, bahawa ilmu ialah kedatangan sesuatu makna hasil daripada maklumat yang benar ke dalam diri seseorang. Adanya kehadiran ilmu dalam diri manusia maka dapatlah kita memahami maknanya hidup.
               Dari situ terbukalah pintu kefahaman yang waras sebagai hamba di sisi Allah s.w.t. Mengucap dua kalimah syahadah sebenar menandakan era baru dalam memahami diri untuk menanam bibit-bibit ketakwaan kepada Allah s.w.t. kelak menggamit rasa kesyukuran kerana memahami hidup itu sebagai ibadah.
               Pintu kasih sayang menjemput jiwa mendekati Allah s.w.t. yang mewujudkan manusia sebagai kahlifah-Nya. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka itu sewajarnyalah kita bersyukur memahaminya sebagai benting mempertahankan kekufuran terhadap segala nikmat Allah berikan dalam hidup ini.
               Dengan terbukanya pintu kasih sayang maka mengenali diri di sisi Allah s.w.t. menjadi pedoman untuk menangani hidup bermasyarakat kelak melahirkan suasana ukhuwah kemanusiaan.  Allah itu besifat pengasih dan penyayang kepada segala hambanya tidak kira Islam atau tidak; tetapi Ia hanya penyayang  kepada hambanya yang telah mengucap dua kalimah syahadah dengan hati yang ikhlas sahaja.  
               Dari perspektif orang Islam, kehidupan terbaik adalah mereka yang menumpukan perhatian untuk memperolehi ilmu pengetahuan sehinggalah ilmu pengetahuan boleh dianggap sebagai suatu tanggungjawab agama yang suci, yang dikenakan ke atas setiap orang Islam baik lelaki mahu pun perempuan. Ilmu pengetahuan mestilah bersifat benar dan hakikat seperti apa yang dikatakan oleh Al-Qur’an sebagai haq  dan mestilah  diperolehi untuk tujuan kegunaan dalam kehidupan seharian
Pintu kecemerlangan memfokoskan kepada akal fikiran yang dianggap sebagai pemimpin yang harus ditaati, sarang berfikir dan perakam yang boleh mendekati segala sesuatu yang besifat misteri. Apa yang terasa sempit oleh mata dan jiwa akan terasa luas bagi akal fikiran. Akal sebagai tempat hikmah dan  sarang ilmu pengetahuan. Semakin banyak ilmu yang dikuasai semakin tinggi pula potensi seseorang. Potensi yang tinggi adalah pintu kepada kecemerlangan. Walaubagaimana pun akal itu tidak mungkin mempu menjangkau hakikat akal itu sendiri.
Akal fikiran dikemaskinikan dan dicipta dari bahan yang murni oleh Allah. Jika manusia menggunakan akal fikiranya dengan baik, dia akan selamat dan mencapai kecemerlangan. Sebaliknya, jika akal fikirian itu dijadikan bedasarkan hawa nafsunya, dia akan binasa dan merugikan dirinya sendiri.
Mengikut Al-Qur’an, akal itu sebagai sarana yang multi demensional dan disampaikan dalam latar belakang. Ini menunjukkan bahawa manusia itu memiliki kemampuan untuk berfikir. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2:75 yang bermaksud: 9terjemahan)
“Adakah kamu masih mengharapkan (orang-orang yahudi) supaya percaya kepada kamu, sedang segolongan mereka mendengar perkataan Allah (yang tersurat dalam kitab Taurat), kemudian mereka ubah akan dia setelah mereka memahaminya, pada hal mereka mengetahuinya.”
Allah memberi ingatan kepada Nabi Muhammad s.a.w. serta sahabat-sahabatnya bahawa jangan mengharapkan orang-orang Yahudi mendengar kata-kata mereka sedangkan mereka ada mendengar perkataan Allah (surat dalam kitab Taurat). Mereka itu mengubah setelah mereka memahaminya. Pada hal mereka tahu dan sedar, tetapi menyalahinya. Maka orang seperti ini tidak boleh diharapkan keimanannya.
Pintu Kesyukuran merupakan nikmat pintu yang terunggul dalam semua pintu-pintu yang terbuka menjemput kita memasukinya setelah menerima akidah Islam. Islam mendidik kita supaya sentiasa bersyukur tehadap segala nikmat hidup Allah berikan kepada hamba-Nya. Merasa syukur itu bermuara daripada hati sebagai raja dalam kehidupan manusia. Orang yang sentiasa bersyukur adalah manusia yang mengenali dirinya sebagai hamba Allah. Dia berbuat demikian kerana tahu bahawa segala keperluan hidup yang dihidangkan Allah s.w.t. merupakan nikmat Allah dan wajar diimbali dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah kerana memenuhi keperluan hidup sebagai khalifah Allah s.w.t.
Kelahiran syariah sebagai suatu bimbingan ke jalan Allah dan juga cara untuk bertindak bagi menyedarkan manusia tentang masa depannya. Syariah juga merupakan satu rahmat. Ia adalah undang-undang Allah untuk manusia yang tidak boleh ditukarkan. Dalam Islam, hanya Allah sebagai penentu undang-undang yang mutlak.
Syariah mengandungi lima unsur. Pertamanya berkaitan dengan kepercayaan bahawa para penganutnya melafazkan dengan lidah dan yakin dengan bersungguh-sungguh dalam hati;  kedua untuk pengabdian, temasuk ibadah sembahyang, puasa, zakat, menunaikan fardhu haji dan lain-lain; ketiga ialah hal muamalat seperti perkawinan, penceraian dan perintah Allah dalam beberapa hukum tertentu seperti  yang tersebut dalam Al-Qur’an (Hudud), berjual beli, zakat atas pendapatan bertani; keempat mu’asyarah, iaitu bagaimana cara untuk berkelakuan, bergaul dan melayani seseorang, bagaimana untuk berkelakuan semasa menjadi tetamu atau sebagai tuan rumah, bagaimana seseorang pergi  ke rumah orang lain dan bagaimana untuk mendapat izinnya sebelum memasuki rumah. Kelima, ialah ikhsan, sesuatu aspek pegangan yang dipanggil Tasawuf, yang secara kasarnya boleh diterjemahkan sebagai ilmu pembersih jiwa atau diri seseorang.

Islam mempunyai landasan hidup yang penuh dengan kegembiraan dan kemuafakatan samada sesama insan mahupun kepada makhluk hidupan yang lain. Kesyukuran dengan kata-kata yang diucakan seperti alhamdulillah, atau ucapan yang mampu membawa kepada kegembiraan seperti “assalamualaikum” dan lain-lain lagi.