Friday, September 24, 2010

KJUJURAN DAN KEIKHLASAN BERIBADAH

KEJUJURAN DAN KEIKHLASAN BERIBADAH
(Disiarkan pada 25. 09. 2010)
Mendidik dan menimba ilmu adalah ibadat yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain kerana Allah. Mendidik dan menimba ilmu merupakan amal jariah yang akan membentuk tamadun kehidupan manusia. Semua yang kita laksanakan untuk mewujudkan perubahan pada diri dan alam kehidupan adalah ibadat jika ia dilaksanakan dengan kejujuran dan keikhlasan hati. Fenomena tersebut merupakan fitrah Allah sebagai pelengkap diri menggamit tamadun kehidupan. Manusia diamanahkan Allah sebagai khalifah maka itu menjadi kewajipan setiap individu membudayakan naluri kejujuran dan keikhlasan.
Kejujuran dan keikhlasan itu dilakukan berlandaskan kepada keredhaan Allah s.w.t. Budaya inilah yang membezakan manusia dengan makluk ciptaan Allah yang ada di alam kehidupan ini. Ia merupakan hikmah dalam diri manusia demi membentuk akhlak dan peribadi mulia di sisi Allah s.w.t. Kedua-dua fakulti ini memurnikan pembangunan insan sejajar dengan amalan untuk melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Pembangunan yang diserikan dengan kejujuran dan keikhlasan menggamit keredhaan Allah s.w.t. kelak akan memperolehi dana pahala sebagai ganjaran-Nya kelak untuk bekalan hidup di alam akhirat setelah selesai agenda di dunia yang fana ini. Setiap amal ibadat yang dimurnikan dengan keikhlasan dan kejujuran jika dilakukan secara istikamah akan menggamit keseronokan hidup berdisiplin.
Orang yang menghiasi hidupnya dengan budaya kejujuran dan keikhlasan akan sentiasa dilindungi amal ibadatnya oleh Allah s.w.t. Dilindungi dari kecacatan dan kelemahan dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Di samping itu ia sentiasa dikurniakan hidayah dan petunjuk dalam menyelesaikan teka-teki kehidupan. Hidayah dan petunjuk akan sentiasa memimpin manusia ke alam kecemerlangan dan kesempurnaan hidup. Dalam melaksanakan muamalah hidup kita sukar dihinggapi dengan ketandusan idea dan fikiran dalam mengolah pembangunan.
Dalam surah al-Fatihah: “Kepada Allah kami sembah dan kepada Allah kami meminta pertoloongan” membawa maksud jika nakbudunya sempurna maka pertolongan dari Allah sentiasa ada. Maka itu wajar pemikiran itu sentiasa kiblatkan kepada Allah s.w.t. yang maha pengasih dan penyayang lagi maha berkuasa dalam segala-gala kewujudan serta keperluan hidup di alam ini. Dalam suasana memohon pertolongan harus dilaksanakan dengan naluri kejujuran dan keikhlasan kerana melaksanakan ibadat dalam rasa keraguan samada Allah menolong atau tidak, Allah sukar hendak menunaikan permintaan kita.
Maka itu melaksanakan ibadat atau muamalah dalam hidup seharusnya dengan kejujuran dan keikhlasan. Mendidik dan mengilmukan anak murid memerlukan kesabaran yang dimurni kan dengan kejujuran dan keikhlasan. Jujur melaksanakan pengajarannya dan ikhlas untuk membentuk insan berilmu. Peranan seorang guru amatlah berat kerana pendidiklah yang ditauliahkan untuk memanusiakan manusia agar ia kenal dirinya kelak akan melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada manusia. Doa dan ibadat seorang guru untuk memohon kekuasaan dalam memurnikan pengajaran dan pembelajarannya sentiasa diredhai oleh Allah s.w.t.
Pengajaran yang decemari oleh kekufuran dan jauh dari kejujuran dan keikhlasan meng- ilmukan anak murid sukar mendapat kemenangan dalam usaha mengilmukan manusia. Dengan kejujuran dan keikhlasan akan menggamit perasaan kasih sayang yang membentuk ukhuwah kemanusiaan sebagai kekuatan dalam kelangsungan hidup bersosial.
Kejujuran dan keikhlasan boleh wujud dalam nawaitu diri sendiri dengan Allah s.w.t. atau dalam diri dengan masyarakat umum jika disulami dengan kesungguhan beribadat. Hubungan antara diri dengan Allah wajar dilihat dalam dua perspektif iaitu jasmani dan rohani. Dari dimensi jasmani, kejujuran dan keikhlasan wajar dilihat dari suasana penampilan diri di khalayak orang ramai seperti kesungguhan dan kegigihan dalam melksanakan ibadat.
Seorang mukmin yang menceburi diri dalam bidang seni harus faham bahawa apa yang dihidangkan kepada penonton ada kemanfaatannya kepada pembangunan insan dari segi moral dan etika kemanusiaan. Penampilan wanita seperti tidak menutup aurat, mendedahkan badan yang cantik dengan berpakaian potongan ala Yahudi seperti low cut di bahagian depan yang menjolokkan mata penonton, akan menghairahkan penonton kepada kemaksiatan. Suasana penampilan demikian adalah muamalah tanpa keikhlasan dan kejujuran kepada industri kesenian. Dengan perlakuan seperti itu anda telah melemahkan iman seseorang dan menggalakkan mereka ke jurang kehinaan di lembah kehaiwanan dalam bermasyarakat.
Hubungan kita dengan Allah wajar dilihat dari sudut tanggugjawab kita sebagai khalifah Allah s.w.t.. Mendedahkan aurat yang mengashikkan penonton, anda telah mengkufuri fitrah Allah yang menganugerahkan kecantikan paras muka serta badan yang molek. Selain dari itu kita telah mengkufuri larangan-larangan Allah dan menjauhi perintah-periatah-Nya.
Apakah akibat kepada pembangunan umat mengenai hidang-hidang tersebut yang menjauhi larangan Allah dan membelakangi perintah-Nya? Martabat kemanusiaan sudah men- jadi pinggiran, akibatnya pembunuhan manusia yang tidak berdosa menjadi budaya tanpa segan silu kepada undang-undang, memperkosakan gadis-gadis bawah umur, pembuangan anak tanpa perasaan belas kasihan sering berlaku.
Rumah-rumah Allah sentiasa lapang dan hanya diisi oleh jemaah masyarakat emas. Remaja dan kanak-kanak yang dipaksa oleh orang tuanya datang ke masjid bersamanya hanya datang ke ruang masjid dan manjadikan rumah Allah itu sebagai satu tempat berpesta untuk berjumpa dengan jiran dan rakan sekolah sahaja. Orang tuannya yang bersama dalam jemaah mendirikan solat hanya memekakkan telinga tanpa menasihatkan anak-anak mereka untuk turut sama memenuhi sap-sap berjemaah mendirikan solat.
Dengan keadaan demikian anak tidak difahamkan bahawa masjid itu adalah rumah Allah dan wajar dihormati dengan mengerjakan solat berjemaah. Andaian masyarakat bahawa datang ke masjid sudah melaksanakan ibadah solat! Ramai anak-anak termasuklah para remaja tidak suka duduk di masjid mendengar khutbah. Mereka lebih suka berada di luar mesjid dan mengashikkan diri dengan perbincangan agenda yang menyeronokan mereka.
Apakan agenda yang difikirkan sesuai untuk mengawal permasalahan yang mengakibat kan keruntuhan akhlak dan moral para remaja? Satu idea telah wujud untuk mengelakakan manusia (remaja) membuang anak ialah mengadakan sekolah untuk pelajar atau remaja yang hamil! Idea tersebut ada manfaatnya tetapi keburukannya lebih menyerlah. Bukankan ia akan mengiklankan kepada dunia bahawa negara Islam seperti Malaysia mempunyai pembiakan anak tanpa bapa yang sah. Di samping itu juga ia akan menggalakkan ramai remaja tampil ke hadapan untuk membentuk keluarga tanpa bapa.
Keikhlasan dan kejujuran dalam membentuk generasi pelapis sudah disalahgunakan. Banyak diperkatakan oleh ulamak di seluruh dunia termasuklah Malaysia menimbulkan keibaban masyarakat New York di Amerika Syarikat dengan mengatakan bahawa penduduk Bandar Raya tersebut mengikut bancian lima belas tahun yang lalu seperti mana yang direncanakan oleh Prof. Dr. Yusof Al-Qardhawi dalam bukunya yang bertajuk Wawasan Islam antara Keaslian dan Kemodenan, ialah 75 peratus masyarakat New York adalah manusia yang mempunyai single mother. Mewujudkan sekolah single mother bukankah ia serupa dengan masalah penduduk New York pada satu masa nanti?
Apa yang penting dalam membina masyarakat bertamadun ialah mengetatkan undang-undang Allah iaitu mematuhi perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya seperti mana yang digariskan oleh Islam sebagai cara hidup.. Agama Allah adalah agama perpaduan di samping membentuk peribadi mulia manusia dalam melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah-Nya.
Allah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah (yang diberikanNya) kepada mu, ketika kamu berbusuh-musuhan (dahulu), lalu dipersatu kan-Nya hati kamu, sehingga kamu jadi bersaudara dengan nikmat-Nya dan adalah kamu di atas pinggir lobang neraka lalu Allah melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-Nya kepada mu, mudah-mudahan kamu menerima petunjuk.”Surah Ali Imran
(3) ayat 103.
Berpeganglah kamu dengan isi kitab Allah dan dengan perjanjian antara kamu dengan Allah kerana setiap manusia dahulunya telah pun menyaksikan adanya Allah dan berjanji untuk bersetia dengan-Nya. Dan tali Allah di sini ialah agama-Nya yang menuju ke jalan yang lurus. Dan dilarang kami bercerai berai, yakni jangan berselisih di antara kamu sesama Islam kelak membawa ke jalan yang sebaliknya iaitu jalan yang ditegah oleh Allah
Berbalik kepada masalah pembuangan anak, setiap yang berlaku itu semestinya ada kesepakatan antara dua pehak kerana tangan bertepuk sebelah tidak akan ada bunyinya. Oleh yang demikian kedua-dua pehak, lelaki atau perempuan, bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka. Manusia semengnya lemah (Surah Al-Ma’arij ayat 19-20). Oleh itu kesedaran diri harus dijadikan budaya mendekati Allah dan merasakan diri itu tidak ada apa-apa yang boleh ditujuk kan kehebatannya tanpa pertolongan dari Allah.
Persoalannya ialah mengapa minyak dengan api harus berhampiran? Tidakkah itu mengundang bahaya? Anak lelaki dengan anak perempuan mengapa sering dibenarkan bersama dalam semua aktiviti kehidupan. Berilmu dan beramal sifat yang amat disukai Allah. Segala ilmu yang dipelajari terutama sekali ilmu kemanusiaan yang digariskan oleh agama Islam wajar dijadikan panduan dan kekuatan diri menangani pujuk rayu syaitan yang mengundang manusia kepada keganasan seks.
Iman yang kukuh dan kuat dalam hati seorang insan tidak akan menyerah kepada kekufuran dan keganasan manusia menangani kehidupan. Orang yang bersalah wajar menerima hukuman. Tidak ada kemanfaatannya untuk memelihara sesuatu yang benihnya dari benda yang haram kerana ia akan membiak subur sebagai sampah masyarakat. Apa yang penting ialah menangani bagaimana berlakunya kemaksiatan? Jangan salahkan alat, kerana tangan yang memegang alat itulah yang patut diteliti mengapa alat itu tidak bermanfaat.
Keikhlasan dan kejujuran hendak menangani kemaksiatan wajar dilandaskan kepada jalan yang Allah redhai. Sikap yang adil mengikut pandangan Syari’at Islam ialah: menghindari dan menjauhkan diri daripada perkara buruk, negatif dan salah, dan berusaha untuk menggapai kebaikan, kebenaran dan kemaslahatan, sama ada daripada perkara lama ataupun yang baru.
Mengikut ulamak dunia, Prof. Dr. Yusof Al-Qardhawi, Islam adalah Kalimah Allah Yang Maha Tinggi yang tidak boleh ditentang dan dikritik. Islam itu ciptaan Allah Ta’ala untuk kebaikan seluruh hidup manusia di setiap tempat dan zaman, baik dahulu, sekarang dan akan datang. Islam itu adalah cara hidup dan wajar kiblat pembangunan insan berlandaskan kepada akidah Islam dan bukan mewujudkan sesuatu yang disandarkan kepada pemikiran manusia yang mendokong kemodenan menangani kemaksiatan. Sesuatu yang berlaku adalah akibat perbuatan tangan manusia yang menyunsangkan kemurnian hidup bertamadun seperti pepatah Melayu mengatakan ‘meludah ke langit akan jatuh ke muka sendiri juga.’

Thursday, September 23, 2010

Bicara Minda

KEJUJURAN DAN KEIKHLASAN BERIBADAH
(Disiarkan pada 25. 09. 2010)
Mendidik dan menimba ilmu adalah ibadat yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain kerana Allah. Mendidik dan menimba ilmu merupakan amal jariah yang akan membentuk tamadun kehidupan manusia. Semua yang kita laksanakan untuk mewujudkan perubahan pada diri dan alam kehidupan adalah ibadat jika ia dilaksanakan dengan kejujuran dan keikhlasan hati. Fenomena tersebut merupakan fitrah Allah sebagai pelengkap diri menggamit tamadun kehidupan. Manusia diamanahkan Allah sebagai khalifah maka itu menjadi kewajipan setiap individu membudayakan naluri kejujuran dan keikhlasan.
Kejujuran dan keikhlasan itu dilakukan berlandaskan kepada keredhaan Allah s.w.t. Budaya inilah yang membezakan manusia dengan makluk ciptaan Allah yang ada di alam kehidupan ini. Ia merupakan hikmah dalam diri manusia demi membentuk akhlak dan peribadi mulia di sisi Allah s.w.t. Kedua-dua fakulti ini memurnikan pembangunan insan sejajar dengan amalan untuk melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Pembangunan yang diserikan dengan kejujuran dan keikhlasan menggamit keredhaan Allah s.w.t. kelak akan memperolehi dana pahala sebagai ganjaran-Nya kelak untuk bekalan hidup di alam akhirat setelah selesai agenda di dunia yang fana ini. Setiap amal ibadat yang dimurnikan dengan keikhlasan dan kejujuran jika dilakukan secara istikamah akan menggamit keseronokan hidup berdisiplin.
Orang yang menghiasi hidupnya dengan budaya kejujuran dan keikhlasan akan sentiasa dilindungi amal ibadatnya oleh Allah s.w.t. Dilindungi dari kecacatan dan kelemahan dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Di samping itu ia sentiasa dikurniakan hidayah dan petunjuk dalam menyelesaikan teka-teki kehidupan. Hidayah dan petunjuk akan sentiasa memimpin manusia ke alam kecemerlangan dan kesempurnaan hidup. Dalam melaksanakan muamalah hidup kita sukar dihinggapi dengan ketandusan idea dan fikiran dalam mengolah pembangunan.
Dalam surah al-Fatihah: “Kepada Allah kami sembah dan kepada Allah kami meminta pertoloongan” membawa maksud jika nakbudunya sempurna maka pertolongan dari Allah sentiasa ada. Maka itu wajar pemikiran itu sentiasa kiblatkan kepada Allah s.w.t. yang maha pengasih dan penyayang lagi maha berkuasa dalam segala-gala kewujudan serta keperluan hidup di alam ini. Dalam suasana memohon pertolongan harus dilaksanakan dengan naluri kejujuran dan keikhlasan kerana melaksanakan ibadat dalam rasa keraguan samada Allah menolong atau tidak, Allah sukar hendak menunaikan permintaan kita.
Maka itu melaksanakan ibadat atau muamalah dalam hidup seharusnya dengan kejujuran dan keikhlasan. Mendidik dan mengilmukan anak murid memerlukan kesabaran yang dimurni kan dengan kejujuran dan keikhlasan. Jujur melaksanakan pengajarannya dan ikhlas untuk membentuk insan berilmu. Peranan seorang guru amatlah berat kerana pendidiklah yang ditauliahkan untuk memanusiakan manusia agar ia kenal dirinya kelak akan melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada manusia. Doa dan ibadat seorang guru untuk memohon kekuasaan dalam memurnikan pengajaran dan pembelajarannya sentiasa diredhai oleh Allah s.w.t.
Pengajaran yang decemari oleh kekufuran dan jauh dari kejujuran dan keikhlasan meng- ilmukan anak murid sukar mendapat kemenangan dalam usaha mengilmukan manusia. Dengan kejujuran dan keikhlasan akan menggamit perasaan kasih sayang yang membentuk ukhuwah kemanusiaan sebagai kekuatan dalam kelangsungan hidup bersosial.
Kejujuran dan keikhlasan boleh wujud dalam nawaitu diri sendiri dengan Allah s.w.t. atau dalam diri dengan masyarakat umum jika disulami dengan kesungguhan beribadat. Hubungan antara diri dengan Allah wajar dilihat dalam dua perspektif iaitu jasmani dan rohani. Dari dimensi jasmani, kejujuran dan keikhlasan wajar dilihat dari suasana penampilan diri di khalayak orang ramai seperti kesungguhan dan kegigihan dalam melksanakan ibadat.
Seorang mukmin yang menceburi diri dalam bidang seni harus faham bahawa apa yang dihidangkan kepada penonton ada kemanfaatannya kepada pembangunan insan dari segi moral dan etika kemanusiaan. Penampilan wanita seperti tidak menutup aurat, mendedahkan badan yang cantik dengan berpakaian potongan ala Yahudi seperti low cut di bahagian depan yang menjolokkan mata penonton, akan menghairahkan penonton kepada kemaksiatan. Suasana penampilan demikian adalah muamalah tanpa keikhlasan dan kejujuran kepada industri kesenian. Dengan perlakuan seperti itu anda telah melemahkan iman seseorang dan menggalakkan mereka ke jurang kehinaan di lembah kehaiwanan dalam bermasyarakat.
Hubungan kita dengan Allah wajar dilihat dari sudut tanggugjawab kita sebagai khalifah Allah s.w.t.. Mendedahkan aurat yang mengashikkan penonton, anda telah mengkufuri fitrah Allah yang menganugerahkan kecantikan paras muka serta badan yang molek. Selain dari itu kita telah mengkufuri larangan-larangan Allah dan menjauhi perintah-periatah-Nya.
Apakah akibat kepada pembangunan umat mengenai hidang-hidang tersebut yang menjauhi larangan Allah dan membelakangi perintah-Nya? Martabat kemanusiaan sudah men- jadi pinggiran, akibatnya pembunuhan manusia yang tidak berdosa menjadi budaya tanpa segan silu kepada undang-undang, memperkosakan gadis-gadis bawah umur, pembuangan anak tanpa perasaan belas kasihan sering berlaku.
Rumah-rumah Allah sentiasa lapang dan hanya diisi oleh jemaah masyarakat emas. Remaja dan kanak-kanak yang dipaksa oleh orang tuanya datang ke masjid bersamanya hanya datang ke ruang masjid dan manjadikan rumah Allah itu sebagai satu tempat berpesta untuk berjumpa dengan jiran dan rakan sekolah sahaja. Orang tuannya yang bersama dalam jemaah mendirikan solat hanya memekakkan telinga tanpa menasihatkan anak-anak mereka untuk turut sama memenuhi sap-sap berjemaah mendirikan solat.
Dengan keadaan demikian anak tidak difahamkan bahawa masjid itu adalah rumah Allah dan wajar dihormati dengan mengerjakan solat berjemaah. Andaian masyarakat bahawa datang ke masjid sudah melaksanakan ibadah solat! Ramai anak-anak termasuklah para remaja tidak suka duduk di masjid mendengar khutbah. Mereka lebih suka berada di luar mesjid dan mengashikkan diri dengan perbincangan agenda yang menyeronokan mereka.
Apakan agenda yang difikirkan sesuai untuk mengawal permasalahan yang mengakibat kan keruntuhan akhlak dan moral para remaja? Satu idea telah wujud untuk mengelakakan manusia (remaja) membuang anak ialah mengadakan sekolah untuk pelajar atau remaja yang hamil! Idea tersebut ada manfaatnya tetapi keburukannya lebih menyerlah. Bukankan ia akan mengiklankan kepada dunia bahawa negara Islam seperti Malaysia mempunyai pembiakan anak tanpa bapa yang sah. Di samping itu juga ia akan menggalakkan ramai remaja tampil ke hadapan untuk membentuk keluarga tanpa bapa.
Keikhlasan dan kejujuran dalam membentuk generasi pelapis sudah disalahgunakan. Banyak diperkatakan oleh ulamak di seluruh dunia termasuklah Malaysia menimbulkan keibaban masyarakat New York di Amerika Syarikat dengan mengatakan bahawa penduduk Bandar Raya tersebut mengikut bancian lima belas tahun yang lalu seperti mana yang direncanakan oleh Prof. Dr. Yusof Al-Qardhawi dalam bukunya yang bertajuk Wawasan Islam antara Keaslian dan Kemodenan, ialah 75 peratus masyarakat New York adalah manusia yang mempunyai single mother. Mewujudkan sekolah single mother bukankah ia serupa dengan masalah penduduk New York pada satu masa nanti?
Apa yang penting dalam membina masyarakat bertamadun ialah mengetatkan undang-undang Allah iaitu mematuhi perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya seperti mana yang digariskan oleh Islam sebagai cara hidup.. Agama Allah adalah agama perpaduan di samping membentuk peribadi mulia manusia dalam melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah-Nya.
Allah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah (yang diberikanNya) kepada mu, ketika kamu berbusuh-musuhan (dahulu), lalu dipersatu kan-Nya hati kamu, sehingga kamu jadi bersaudara dengan nikmat-Nya dan adalah kamu di atas pinggir lobang neraka lalu Allah melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-Nya kepada mu, mudah-mudahan kamu menerima petunjuk.”Surah Ali Imran
(3) ayat 103.
Berpeganglah kamu dengan isi kitab Allah dan dengan perjanjian antara kamu dengan Allah kerana setiap manusia dahulunya telah pun menyaksikan adanya Allah dan berjanji untuk bersetia dengan-Nya. Dan tali Allah di sini ialah agama-Nya yang menuju ke jalan yang lurus. Dan dilarang kami bercerai berai, yakni jangan berselisih di antara kamu sesama Islam kelak membawa ke jalan yang sebaliknya iaitu jalan yang ditegah oleh Allah
Berbalik kepada masalah pembuangan anak, setiap yang berlaku itu semestinya ada kesepakatan antara dua pehak kerana tangan bertepuk sebelah tidak akan ada bunyinya. Oleh yang demikian kedua-dua pehak, lelaki atau perempuan, bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka. Manusia semengnya lemah (Surah Al-Ma’arij ayat 19-20). Oleh itu kesedaran diri harus dijadikan budaya mendekati Allah dan merasakan diri itu tidak ada apa-apa yang boleh ditujuk kan kehebatannya tanpa pertolongan dari Allah.
Persoalannya ialah mengapa minyak dengan api harus berhampiran? Tidakkah itu mengundang bahaya? Anak lelaki dengan anak perempuan mengapa sering dibenarkan bersama dalam semua aktiviti kehidupan. Berilmu dan beramal sifat yang amat disukai Allah. Segala ilmu yang dipelajari terutama sekali ilmu kemanusiaan yang digariskan oleh agama Islam wajar dijadikan panduan dan kekuatan diri menangani pujuk rayu syaitan yang mengundang manusia kepada keganasan seks.
Iman yang kukuh dan kuat dalam hati seorang insan tidak akan menyerah kepada kekufuran dan keganasan manusia menangani kehidupan. Orang yang bersalah wajar menerima hukuman. Tidak ada kemanfaatannya untuk memelihara sesuatu yang benihnya dari benda yang haram kerana ia akan membiak subur sebagai sampah masyarakat. Apa yang penting ialah menangani bagaimana berlakunya kemaksiatan? Jangan salahkan alat, kerana tangan yang memegang alat itulah yang patut diteliti mengapa alat itu tidak bermanfaat.
Keikhlasan dan kejujuran hendak menangani kemaksiatan wajar dilandaskan kepada jalan yang Allah redhai. Sikap yang adil mengikut pandangan Syari’at Islam ialah: menghindari dan menjauhkan diri daripada perkara buruk, negatif dan salah, dan berusaha untuk menggapai kebaikan, kebenaran dan kemaslahatan, sama ada daripada perkara lama ataupun yang baru.
Mengikut ulamak dunia, Prof. Dr. Yusof Al-Qardhawi, Islam adalah Kalimah Allah Yang Maha Tinggi yang tidak boleh ditentang dan dikritik. Islam itu ciptaan Allah Ta’ala untuk kebaikan seluruh hidup manusia di setiap tempat dan zaman, baik dahulu, sekarang dan akan datang. Islam itu adalah cara hidup dan wajar kiblat pembangunan insan berlandaskan kepada akidah Islam dan bukan mewujudkan sesuatu yang disandarkan kepada pemikiran manusia yang mendokong kemodenan menangani kemaksiatan. Sesuatu yang berlaku adalah akibat perbuatan tangan manusia yang menyunsangkan kemurnian hidup bertamadun seperti pepatah Melayu mengatakan ‘meludah ke langit akan jatuh ke muka sendiri juga.’

Thursday, September 9, 2010

ILMU DAN AMAL TITIAN KECEMERLANGAN PENDIDIKAN
(Disiarkan pada 04. 09. 2010)
Ilmu adalah kedatangan sesuatu makna manakala amal adalah perlakuan seseorang dengan menggunakan ilmu tersebut. Ini bermakna amal seseorang itu tidak ada kemanfaatannya tanpa menggunakan ilmu berkenaan. Dalam erti kata lain ilmu dan amal tidak boleh dipisahkan untuk mewujudkan sesuatu fenomena kejadian. Ilmu melibatkan potensi intelek seseorang untuk menterjemahkannya agar menjadi sesuatu makna dalam hidup yang disalurkan kepada amal perbuatan.
Beramal tanpa ilmu akan menyesatkan seseorang tetapi berilmu tanpa diamalkan juga tidak ada kemanfaatan dalam kehidupan. Manusia dibekalkan Allah dengan fitrah kemahiran berfikir guna untuk menterjemahkan ilmu itu kepada amal perbuatan. Itulah yang dikatakan sebagai pembangunan. Pembangunan wujud apabila ilmu itu digunakan sebagai nadi pengerak kepada pembangunan dengan menggunakan kemahiran berfikir.
Firman Allah s.w.t. yang pertama diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril adalah menyeruh Rasul membaca; ini bermakna seruan itu adalah kepada seluruh umat manusia. Melalui pembacaan ilmu akan timbul dan menjadi pembaharuan kepada keadaan hidup orang yang melaksanakan pembacaan.
Apa yang dibaca? Dalam alam kehidupan ada dua fenomena yang perlu dibaca dan menjadikannya sebagai sebahagian daripada kehidupan kita iaitu ilmu yang terucap oleh Allah seperti al-Quran nul Karim dan kedua ialah ilmu yang tercipta oleh Allah seperti alam ini. Islam itu adalah cara hidup maka itu setiap makluk manusia wajar membaca dan memahami ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran.
Disamping itu wajar juga memahami ilmunya Allah yang tercipta seperti alam tumbuh-tumbuhan, alam haiwan, alam metafisika, mahau pun alam ghaib. Kehadirannya melengkapkan disiplin kehidupan manusia sebagai khalifah. Segala alam kehidupan mempunyai berbagai analogi hidup selain dari menjadi bahan pembangunan. Allah tidak mewujudkan sesuatu itu tanpa tujuan dan segalanya adalah kelengkapan kepada kehidupan berbagai makluk di alam ini termasuklah manusia.
Kita dapati cara kehidupan manusia berbagai ragam disebabkan ketebalan ilmu yang diperolehi dengan sajian amal mengikut kemampuan individu. Ilmu dan amal adalah titian kecemerlangan dalam Pendidikan. Ilmu itu merupakan satu anjalan paradigm dalam pembangu- nan kehidupan jika ia diterjemahkan kepada amalan, maka lahirlah pembaik pulih atau penokoh tambah kepada keadaan hidup yang sedia ada.
Mempunyai ilmu tetapi tidak diamal diberatkan manusia yang lumpur. Ia mempunyai segala idea untuk pembangunan manusia tetapi ia tidak ada keupayaan untuk bergerak, oleh itu ilmu yang ada padanya tidak memberi kemanfaatan kepadanya. Untuk menyalurkan ilmunya kepada orang lain juga sukar kerana kemampuannya untuk berkomunikasi amat terhad. Hendak mencatat segala pandangan yang ada padanya juga sukar kerana anggota tangannya tidak mempunyai keupayaan berbuat demikian.
Manusia yang berilmu dan menggunakan ilmu untuk kepentingan manusia adalah insan yang dikategorikan sebagai orang yang hidup. Cintanya kepada ilmu membentuk dirinya sebagai manusia yang bertanggungjawab untuk membuat perubahan kepada masyarakat agar lebih peka untuk memehami peranannya sebagai ahli masyarakat yang membudayakan kemuafakatan demi kestabilan ukhuwah kemanusiaan.
Kita hidup harus berpegang kepada satu idelogi bahawa dengan kehadiran ilmu dalam diri seorang insan memberikan satu tanggungjawab untuk membudayakan pemikiran yang
proaktif. Dengan amalan demikian kehadiran ilmu dalam diri kita dapat dimanfaatkan untuk membangunkan manusia.
Walaubagaimanapun, manusia tidak mempunyai ilmu dan tidak pula membuat sebarang amalan, diketegorikan sebagai bangkai bernyawa. Kumpulan manusia ini adalah sampah masyarakat atau dalam erti kata lain manusia yang tidak melihat pembangunan itu sebagai satu ketamadunan hidup. Manusia sedemikian rupa tidak mensyukuri fitrah segala kecanggihan bentuk dan sifatnya. Ia memilih jalan yang tidak mendapat keredhaan dari Allah s.w.t.. Apa yang penting baginya ialah untuk mendapatkan makanan apabila lapar, soal apakan perancangan masa depannya tidak menjadi agenda dalam hidupnya. Menjadi penonton daripada pemain merupakan pilihannya.
Dalam tulisan Al-Ghazali, mencari ilmu adalah satu bentuk pengembaraan untuk melengkapkan diri bagi kehidupan yang akan datang dan bukan bertujuan untuk mendapatkan kuasa, pengaruh dan kemewahan. Mempunyai ilmu pengetahuan memperolehi banyak kelebihan dan ini dapat dibuktikan oleh Al-Ghazali memetik ayat-ayat Al-Quran seperti:
“Allah menyatakan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Malaikat dan orang yang berilmu, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran (3) ayat 18.
“Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Surah Al-Ankabut (29) ayat 43.
Ilmu diibaratkan pakaian yang menutup tubuh badan. Oleh itu manusia yang tidak berilmu laksana seorang manusia yang berbogel. Allah berfirman: …….”dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Surah Al-A’raaf (7) ayat 26.
Al-Ghazali berpendapat bahawa ilmu pengetahuan membentuk manusia. Manusia yang berilmu sahajalah dapat dianggap manusia cemerlang dan sejati kerana manusia dijadikan mempunyai potensi untuk mengetahui. Menurut beliau sajian hati ialah ilmu dan hikmah sebagai mana makanan untuk keperluan jasad. Oleh itu hati akan kelaparan sekiranya tidak disajikan dengan ilmu pengetahuan dan hikmah selama tiga hari. Hati yang kekurangan ilmu pengetahuan akan merana dan akibatnya kematian merupakan sesuatu yang pasti walaupun ia mungkin tidak menyedari.
Penggunaan ilmu yang sempurna akan melahirkan akal kemalaikatan. Ia akan menguasai keinginan manusia melayani nafsu dan kiblatkan fikiran kepada kebaikan dan kemanfaatan dalam hidup. Selain daripada menguasai ilmu pengetahuan para ilmuan atau ahli fikir dapat mempunyai hikmahnya kepada manusia. Allah telah menabaurkan hikmahnya di seluruh alam, di alngit, di angkasa lepas, bintang-bintang, bulan dan matahari, di lautan, di perut bumi di alam kehidupan manusia sama ada di duniawi mahupun ukhrowi dalam alam rohani semuanya mempunyai hikmah Allah S.W.T. Manusia tidak akan menemukan hikmah-hikmah itu jika penguasaan ilmu pengetahuan tidak dijadikan budaya kehidupan manusia.
Beberapa hadis Rasulullah menyentuh tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Antaranya ialah:
1. Orang yang berilmu dan berpengetahuan berada 70 darjah lebih tinggi dari orang yang beriman biasa.
2. Martabat yang tertinggi iaitu orang yang berilmu menguasai orang yang rajin beribadat adalah sama dengan kelebihan bulan dengan menguasai bintang-bintang lain apabila bulan menjadi penuh.
3. Manusia yang berpengetahuan merupakan pemegang amanah Allah di muka bumi ini.
4. Kematian seluruh anggota masyarakat untuk sesuatu kaum atau suku kaum dapat
diterima tetapi kematian seorang yang berilmu adalah sukar dicari ganti.
5. Manusia yang hampir kenabian adalah mereka yang berilmu pengetahuan dan
berjuang ke jalan Allah (jihad). Orang yang berilmu akan memimpin manusia ke jalan Allah yang disuruh oleh para Nabi. Orang yang berjihad pula ialah mereka yang memegang pedang di atas jalan Nabi dan Allah.
6. Manusia yang terbaik ialah seorang yang beriman dan bijaksana. Jika dia dikehen- daki, dia akan menjadi seorang yang berguna. Jika sekiranya dia tidak dikehendaki dia boleh berdikari.
7. Apa yang terdapat di langit dan dibumi disediakan untuk manusia yang berilmu.
Hadis-hadis tersebut menghuraikan keistemewaan orang yang berilmu. Kewajipan hidup ialah mendekati Allah dan ini dapat dimanfaatkan melalui amalan yang sentiasa ditemani dengan kesyukuran terhadap kurniaan Allah samada hidayah mahupun musibah kepada kesempurnaan kehidupan manusia dan memahami diri bahawa segala apa yang diperolehi adalah hidangan Allah kepada hambah-Nya yang membudayakan kesyukuran.
Hati yang bersih dengan sajian ilmu pengetahuan yang tinggi dapat melandaskan segala amalan manusia jauh dari kekufuran kepada nikmat-nikmat Allah. Budaya kerja merupakan suatu aktiviti kehidupan menangani keperluan-keperluan semasa untuk pembangunan manusia. Budaya bermaksud suatu cara hidup yang berkaitan dengan kesungguhan, kesukaan, kemanisan kerja. Islam melihat kerja sebagai ibadah dan melaksanakan kerja dengan bersungguh-sungguh dengan penuh kerelaan, kesedaran dan ketakwaan kepada Allah.
Ilmu dan amal yang disajikan dengan kesungguhan beribadah kepada Allah merupakan titian kecemerlangan hidup bertamadun. Dalam suasana membudayakan kerja, manusia juga dibentuk sedemikian rupa agar ia dapat menyeimbangkan kehidupan dalam kedua-dua alam, iaitu alam jasmani dan alam rohani (hablum menallah dan hablum minanas).
Dalam hubugan manusia sesama insane, perlu juga memanfaatkan alam di sekelilingnya seperti alam haiwan dan alam tumbuh-tumbuhan. Kewujudan alam tersebut mempunyai hubungan dengan manusia agar dapat menyeimbangkan suasana kehidupan yang harmoni dan saksama.
Dalam hubungan manusia dengan Allah, fakulti otak dan akal memainkan peranan utama. Manusia diwujudkan untuk menyembah Allah. Surah Az-Zariyaat (51) ayat 56. Menyembah Allah bermaksud menghambakan diri kepadaNya, menjauhi segala laranganNya dan berbuat segala kebaikan di bumi agar kebaikan itu mendatangkan kemanfaatan kepada orang lain, atau makluk yang ada di bumi ini.
Dalam melaksanakan amal ibadat sebagai hamba Allah, kita diperintahkan supaya sentiasa mengingati Allah dan mensyukuri segala pemberianNya. Mensyukuri sesuatu bukan dengan kata-kata sahaja tetapi wajib sujud kepadaNya sekurang-kurang tiga puluh empat kali sehari semalam yang dipanggil sembahyang lima waktu.
Menyembah Allah dengan sembahyang lima waktu, Allah senang tetapi Ia lebih senang lagi kalau amalan-amalan membantu orang yang susah, memantu fakir miskin, menjauhi segala penyakit rohani seperti hasad dengki, benci, menipu, mencuri,merosak dan mengambil hak-hak orang lain dan membantu orang yang memerlukan pertologan samada dalam bentuk material atau semangat tolong menolong.
Bagitu juga Allah senang jikalau Ia melihat hambah-hambahNya menyayangi makluk-makluk lain termasuklah tumbuh-tumbuhan di alam sekelilignya. Segala geraklaku manusia yang berlandaskan kepada kebaikan Allah sentiasa melimpahkan hidayahNya maka dengan itu orang-orang yang beramal sedemikian rupa pasti mendapat perlindungan dari Allah s.w.t. Berlandaskan kehidupan segala amalan yang Allah redhai akan menjamin kita dengan kemudahan hidup dan sentiasa dihiasi dengan keseronokan bermasyarakat. Demikianlah buahnya ilmu yang diamal akan menghasilkan kecemerlangan dan kesejahteraan hidup umat bertamadun.
TOLERANSI DALAM PENDIDIKAN
(Disiarkan pada 28. 08. 2010)

Mendidik adalah satu ibadah yang diamanahkan oleh Allah melalui badan-badan berkanun seperti kerajaan mahupun swasta untuk membentuk dan membina generasi pelapis agar menjadi pemain dalam kelangsungan hidup berdisiplin. Amanah ini memerlukan kesabaran serta ketekunan dalam melaksanakan kerja-kerja amal kerana kita berhadapan dengan manusia yang masih dalam kepompong kejahilan tentang pembangunan diri mahupun pembangunan jasmani dan juga rohani.
Di samping faktor kejahilan, para generasi muda juga menghidangkan kerenah-kerenah yang kalau tidak ditangani sebaik mungkin serta dengan kesungguhan hati mengikut tahap pembesaran individu berkenaan, maka generasi pelapis tersebut akan tergelincir dari landasan tamadun kemanusiaan. Seorang guru dilengkapkan dengan berbagai kaidah dan cara dalam usaha membentuk manusia demi mensesuaikan pembawaan diri seirama dengan acuan yang disediakan oleh pemimpin.
Guru wajar memahami arah tuju pendidikannya disamping memahami pembawaan diri pelajar dalam menerokai arena pembangunan minda. Bertoleransi dalam pendidikan menangani kerenah-kerenah pelajar serta juga arus birokrasi kepimpian dalam menjalankan ibadah merupakan perjuangan seorang pendidik dalam usaha membentuk tamadun kehidupan. Di samping mengilmukan insan, guru juga wajar melengkapkan diri dengan ilmu sesuai dengan pembangunan tamadun.
Allah wujudkan makluk manusia dengan satu tujuan supaya menjadi khalifah di muka bumi ini maka itu tanggungjawabnya dalam hubungan dengan sesama makhluk Allah di alam semesta ini menjadi agenda dalam hidup. Memahami arah tuju hidup serta bertanggugjawab memurnikannya sesuai dengan acuan yang digariskan oleh agama menjadi perjuangan setiap insan sebagai khalifah Allah.
Membentuk akhlak dan keperibadian insan wajar bermuara dari pembangunan rohani iaitu membina hubungan manusia dengan Zat yang Maha Berkuasa. Ciri-ciri pembentukan akhlak seorang insan wajar berlandaskan budaya kasih sayang antara sesama yang menjadi nadi keperibadian seorang insan yang bertoleransi dalam segala pemurnian agenda kehidupan. Sabar itu adalah sebahagian daripada iman maka adalah wajar ia menjadi nadi pembangunan minda seorang insan dalam membina tamadun kehidupan.
Konsep pendidikan Islam adalah pembelajaran sepanjang hayat yang menjadikan al-Quran dan as sunnah sebagai acuan dasar dan landasan. Ia merangkumi akidah, syariah, akhlak, muamalat dan sangat bergantung kepada asuhan yang bermula dari dalam keluarga, para guru di sekolah, kebijaksanaan kerajaan yang berkuasa dan masyarakat.
Ibu bapa adalah guru dan pendidik yang pertama dan utama. Kerana itu adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk mendidik anak seawal yang mungkin sekurang-kurangnya dalam perkara tauhid, syariat,dan akhlak. Ini adalah suatu kewajipan di sisi agama Islam dan sekaligus amanah dari Allah s.w.t. Amanah inilah menggamit semangat bertoleransi dalam membina insan yang solih dan solihin.
Pendidikan anak bermula semasa bayi itu masih di dalam rahim ibu. Maka itu segala gerak laku serta muamalah dalam hidup seorang bapa dan ibu menjadi acuan kepada pembesaran bayi sebelum lahir ke dunia ini. Ibu bapa sebagai guru dalam arena pembangunan keluarga wajar memainkan peranan utama dalam pembentukan bayi semasa sembilan bulan sepuluh hari sebelum kelahirannya. Maka itu kedua suami isteri wajar bertoleransi dalam disiplin pembangunan keluarga agar anak-anak akan terbentuk dengan zat pembangunan yang sentiasa berkiblat kepada tamadun kehidupan yang diredhai Allah s.w.t.
Mendidik orang lain mengenai pembangunan rohani wajar bermuara dari diri sendiri. Ibu bapa disarankan untuk menunjukkan amal ibadah kepada Allah sebagai acuan kepada anak-anak tersayang. Muamalah serta kerja-kerja amal menjadi pemingkin kepada anak-anak muda yang dahagakan ilmu sebagai landasan ketamadunan hidup berdisiplin. Pepatah mengatakan “kalau guru kencing berdiri anak muridnya kencing berlari,” jelas menunjukkan bahawa seorang ayah atau ibu menjadi acuan dalam membentuk akhlak generasi muda.
Faktor-faktor lain bagi memastikan kejayaan pendidikan dan perjalanan hidup anak adalah ibubapa seharusnya mampu menciptakan suasana sakinah dan damai di dalam rumah, memberi nafkah dengan rezeki yang halal dan sentiasa mendoakan kesejahteraan anak-anak mereka. Kedamaian, pendamaian atau damai, dalam bahasa al-Quran, biasa ditunjuukkan dengan perkataan salam. Namun perkataan tersebut mudah disebut tetapi sangat susah dipraktikkan.
Kegagalan ibubapa di dalam mendidik anak disebabkan oleh beberapa faktor. Pada umumnya kegagalan itu berpunca daripada faktor dalaman seperti kecuaian mereka, semakin hilangnya ghirah ibubpa terhadap anaknya, uswah hasanah yang cendrung turun, rezeki (nafkah) yang haram, keruntuhan keluarga seperti pergaduhan dan penceraian dan lain-lain. Bagi mengatasi masalah ini hanya dengan kembali ajaran al-Quran dan mengikuti tunjuk ajar Rasulullah s.a.w.
Penddikan di rumah yang dilaksanakan oleh ibubapa mahupun pendidikan di sekolah yang dijalankan oleh seorang guru yang bertauliah, kedua-duanya wajar bertoleransi dalam menyampaikan ilmu kepada generasi muda. Setiap individu sentiasa mempersembahkan pembawaan diri yang menyunsangkan akhlak dan tingkahlaku bermasyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya kerenah-kerenah anak-anak disebabkan setiap individu pelajar mempunyai satu naluri semulajadi iaitu suka dipuji terutama sekali apabila individu berkenaan dapat mempersembahkan sesuatu kejayaannya.
Naluri ingin tahu wajar diperkuatkan serta diperkukuhkan agar ia menjadi motivasi dalaman individu untuk lebih giat lagi mengetahui sesuatu yang baru baginya. Inilah yang dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran dalam arena mengilmukan insan. Keinginan dan kegiatan yang dipersembahkan oleh individu dalam menerima dan mengetahui sesuatu ilmu yang baru baginya adalah tanggungjawab seorang guru untuk mengekalkan suasana tersebut. Sinario ini menjadi agenda terpenting pada setiap pembangunan minda kepada seorang pelajar.
Walaubagaimanapun dalam penerimaan ilmu yang baru itu setiap individu akan mempersembahkan suatu kerenah yang menjadi tanggugjawab seorang guru menanganinya serta bertoleransi dalam menjalankan ibadah pendidikan. Tiada yang lebih menyeronokkan dalam hidup seorang guru selain mencapai kejayaannya dalam mengilmukan insan dan mendapat kejayaan untuk mengeluarkannya dari kepompong kejahilan dalam menangani kehidupan.
Arena pendidikan mempunyai skop yang amat luas. Ia merangkumi mengilmukan generasi pelapis, memelihara hubungan yang baik dengan kakitangan jentera pelaksana dan memelihara suasana kesetiakawanan sosial antara guru dengan pehak pentadbir. Pehak pentadbir merangkumi Kementerian Pendidikan, Ketua Pengarah Pendidikan, Pengarah Pendidikan negeri, Ketua Bidang atau Sektor hinggalah ke paringkat jentera pelaksana atau guru. Setiap individu dalam semua peringkat perlaksanaan mempunyai permasalahan yang wajar bertoleransi dalam menenganinya.
Di peringkat Kementerian Pendidikan, bertanggungjawab menggubal Dasar sesuai dengan acuan pembangunan manusia sebagai pemain dalam arena mentamadunkan kehidupan. Dasar-dasar yang telah didokumentasi dilaksanakan dalam berbagai pendekatan yang diketuai oleh Ketua Pengarah Pendidikan yang kelak akan menurunkan amanah tersebut kepada berbagai bidang atau sektor dalam arena pendidikan untuk disibarluaskan sebelum diimplimantasikan kepada kumpulan sasar di peringkat sekolah. Dalam semua jentera pelaksanaan semimangnya wujud berbagai faktor dalam pergesaran nilai yang wajar mendapat kesepakatan yang boleh dijadikan sebagai common ground untuk diterimapakai oleh semua pehak. Pergeseran nilai itulah yang wajar setiap individu bertolerensai untuk menerima dengan lapang dada.
Walaubagaimanapun berlaku juga satu suasana birokrasi terpimpin di mana budaya mementingkan diri terpaksa wujud dalam satu disiplin pengelolaan oleh Ketua Sektor mahupun Pengarah. Anak buahnya atau staf sokongan di peringkat perlaksanaan dasar mendapat peluang untuk menyertai kursus dalam Perkhidmatan untuk mengilmukan diri di peringkat universiti. Segala dokmentasi perjalanan dan penerimaan calon di peringkat pendaftar universiti telah pun diperolehi hasil dari pengurusan sendiri. Hanya satu dokumen sahaja yang belum selesai iaitu kelulusan pelepasan dari ketua sektor.
Dengan hati yang penuh harapan dari seorang Pengarah yang sentiasa menggalakkan stafnya untuk menimba ilmu demi memurnikan kredibiliti dalam menjalankan amanah sebagai pendidik di peringkat universiti, dan dimurnikan lagi dengan prestasi kerjanya dalam keadaan baik, guru berkenaan tanpa menunggu hitam putih dari pelepasan dari Pengarahnya, telah mengadakan jamuan perpisahan secara besar-besaran. Semua keluarga, sahabat handai serta kakitangan sekolahnya turut diundang bersama mesrah dan rasa bersyukur kepada yang Berkuasa telah mendapat pelung keemasan itu.
Kegembiraan dalam hati seorang guru kerana mendapat cita-cita yang diidam-idamkan sejak dibangku sekolah lagi, tidak menjadi kenyataan apabila menerima surat pelepasan dari ketua Majikan mendukacitakan. Inilah permainan dalam gelangang pendidikan yang wajar setiap guru bertoleransi menghadapinya. Mujur guru berkenaan mempunyai kesihatan badan yang baik, tanpanya masalah serangan jantung pasti berlaku!
Tetapi bagaimana suasana kehidupan seorang guru apabila ketua majikanya menutup peluangnya untuk memperbaiki diri dalam pendidikan? Kerana perkara kecil sahaja iaitu pengurusan untuk mendapatkan tempat di universiti tidak melalui ketua majikan, maka sampai hatinya untuk mengharamkan peluang keamasan itu.
Manusia menjalankan kekhalifahannya di bumi Allah ini maka itu wajar melihat dalam berbagai dimensi kehidupan. Apa sahaja peranan kita dalam kehidupan menjadi penting kerana ada orang lain yang bersama dengan kita. Kehadiran merekalah maka kita menjadi orang yang terpenting sebagai ketua sektor di arena yang kita ceburi.
Mereka adalah makhluk Tuhan yang dibekalkan dengan berbagai fitrah dari Allah s.w.t. Menjalan kekuasaan kita wajar disandarkan kepada suasana perasaan Allah redha atau tidak. Dengan rasa syukur kerana mendapat amanah dan kekuasaan itu maka wajar mengimbali kesyukuran itu dengan menolong orang lain yang kadangkala diselubungi oleh kejahilan mengenai disiplin pengurusan.
Kegagalan guru mengotakan janji pada dirinya serta anak-anak tersayang dengan sologan “saya mesti berubah,” menjadi egauan hidup hingga ke liang lahad. Bagimana perasaan Ketua Majikan terhadap fenomena tersebut? Adakah ia merasa berjaya menjalankan tanggungjawabnya sebagai Ketua Majikan atau merasa gagal bertoleransi dalam menangani kerenah birokrasi dalam pengurusan amanah yang dipertanggungjawabkan? Jawapannya tepuk dada tanyalah iman!
Baginda rasul s.a.w. telah banyak mengalami kerenah-kerenah dalam menggembangkan akidah Islam kepada umat manusia yang masih dalam kepompong kejahilan. Kadang kala nyawa menjadi taruhan tetapi semuanya diterima dengan lapang dada dan meminta Allah yang Maha Berkuasa untuk membimbing beliau hingga ke akhir hayatnya di dunia ini. Contoh dan tauladan
yang ditinggalkan oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. wajar digunapakai dalam menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dan jangan mengambil kesempatan untuk menghukum umat manusia supaya menjadi musuh dalam selimut. Ingat hidup di dunia hanya sementara sahaja dan segala perbuatan yang telah kita lakukan akan dipertang gungjawabkan untuk menjawab persoalan oleh Kadi Rabul Jalil semasa di Padang Myshar nanti.

Saturday, September 4, 2010

PERANAN DAN TANGGUGJAWAB SEORANG GURU

Nadi dalam kelangsungan hidup bertamadun ialah ilmu yang mencerimkan perkembangan minda manusia sesuai dengan kelahiran budaya yang didokong oleh para cendekiawan sebagai tanggung jawab mewujudkan masyarakat berilmu dan berketerampilan. Dasar sosial Negara yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan, bertujuan mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial.
Guru-guru yang dilengkapi dengan tahap keilmian yang tinggi secara dasar dipertang gungjawabkan mendokong cita-cita murni tersebut. Masyarakat guru merupakan kumpulan pendakwah membina insan berlandaskan Akta Pendidikan dan Rukun Negara. Prinsip-prinsip dalam Rukun negara dibina sebagai suatu idelogi negara, agar rakyat Malaysia memiliki system nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang dipersetujui bersama.
Sistem pelajaran yang ada sekarang ialah suatu usaha yang disedari dan bersungguh-sungguh untuk memberi jawapan atau penyelesaian kepada masalah perpaduan dengan kaedah-kaedah yang praktikal, wajar dan dapat diterima oleh sebahagian besar rakyat negara Malaysia. Perpaduan mempunyai ciri-ciri yang meliputi perasaan, emosi, sentiment, sikap dan nilai. Guru-guru adalah dipertanggungjawabkan membimbing dan mendidik generasi pelapis untuk memupuk sifat-sifat yang sihat dan membina yang boleh membawa ke arah perpaduan negara.
Selain perpaduan sebagai kunci kesejahteraan umat, institusi pendidikan juga menam- pung masyarakat pelapis memain peranan yang penting dalam menghasilkan pemuda-pemuda dengan world view yang tersendiri dengan mewujudkan Sekolah Arab dan Agama. Keinsafan tentang world view Tauhid berpunca daripada kefahaman wahyu dan seterusnya penyalurannya dan penyerapannya ke dalam falsafah memulakan titik pertama Ilmu dari perspektif Islam yang berbeza dengan knowlwdge dari Worldview “secular”.
Worldview mengajar manusia melihat alam, kehidupan, fenomena hidup sebagai kesatuan (unity) yang berbagai tetapi dengan mempunyai tujuan yang satu. Dalam worldview tidak ada dualisme, tidak ada kontradiksi, tidak ada kesangsian. Semua kejadiaan alam adalah di dalam hakikat teratur, rapi, dynamis, saling berkaitan, saling bersangkutan, harmonis, seimbang terus lengkap dan setia mengikut hokum-hukum yang telah ditetapkan oleh Pencipta, Allah s.w.t. iaitu Sunatullah.
Selepas perang Dunia pertama seorang reformis Mohamed Abduh dari Asia Barat telah mengasaskan Sekolah Pondok/Arab dan Agama di merata tempat di Semenanjung Malaysia seperti di Kelantan, Kedah dan Pulau Pinang. Sekolah-sekolah Madrasa menjadi satu alternatif pendidikan yang amat sesuai kepada masyarakat yang mana Islam menjadi perkara utama dalam segala aspek kehidupan. Sistem pendidikan ini memerlukan kekuatan, bimbingan dan semangat untuk menghadapi segala cabaran dan dugaan kepada proses sekularisasi.
Sistem pendidikan di zaman British bertujuan melahirkan pelajar yang hanya memenuhi kehendak penjajah semata tanpa membuka ruang untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi fisikal mahu pun spiritualnya. Setelah mencapai kemerdekan penggubalan dasar pendidikan telah mengambil tempat untuk memenuhi kehendak pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan termasuklah fisikal dan kerohanian.
Kementerian Pendidikan dipertanggunggjawabkan membina satu rangka strategi di mana semua bangsa dan keturunan rakyat Malaysia mendapat kemanfaatannya. Pelajar Islam dengan sukatan pelajaran yang didokong oleh mata pelajaran agama, manakalah pelajar yang buka beragama Islam dapat kemanfaatan yang serupa dengan mengikuti mata pelajaran Moral. Mata pelajaran teras serta pelajaran dalam berbagai bidang semua pelajar dihahalkan untuk mengikuti.
Dalam semua aspek pembelajaran guru-guru telah disediakan untuk mengambil peranan mengilmukan pelajar selaras dengan Akta Pendidikan dan Rukun Negera. Pembangunan manusia adalah di bahu para guru yang cendekiawan untuk memupuk rakyat yang berilmu dan berwawasan yang akan menjadi pemain di berbagai lapangan pembanguan.
Sejajar dengan pembangunan yang dimainkan oleh Sains dan Teknologi, seorang guru wajar bersedia mengikuti perubahan sejagat demi membina satu persediaan menangani dunia tanpa sempadan. Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mathatir Muhamed menjadi agenda bagi setiap institusi pendidikan mendukong cita-cita tersebut. Berjayanya wawasan yang melambangkan pembangunan Melayu alaf baru itu adalah hasil khidmat cemerlang para pendidik yang membentuk tamadun manusia.
Kelahiran teknologi tinggi yang diilhamkan oleh bangsa Melayu akan membawa pemiki ran manusia setanding dengan pembangunan sejagat yang menjadi agenda utama dalam wawa san 2020 tersebut. Maka itu adalah menjadi tanggungjawab setiap guru agar dapat mengeluarkan graduan-graduan berteknologi tinggi sebagai pemain dalam merealisasikan agenda murni itu menjadi kenyataan.
Pendidkian merupakan satu usaha menyampaikan ilmu atau membentuk insan agar menjadi pemain dalam pembangunan tamadun kehidupan. Ilmu adalah antara nilai yang tertinggi yang dibawa oleh Islam serta dibangunkan kehidupan manusia di atasnya sama ada kehidupan maknawi atau kebendaan, kehidupan Akhirat atau dunia, menjadikannya sebagai jalan keimanan dan perangsang kepada amalan. Ia juga faktor pertama yang menjadikan manusia sebagai kahlifah; kerana mereka paling kuat beribadat kepada Allah sedangkan mereka dijangka (oleh Malaikat) akan melakukan kemusnahan dan menumpahkan darah di atas permukaan bumi. Lalu Allah telah menolak sangkaan para Malaikat dengan firmanNya yang bermaksud:
“Sesungguhnya aku Maha Mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Allah mengajar kan Adam nama-nama keseluruhannya.” Al.Baqarah: 30-33.
Islam adalah agama ilmu, al-Quran al-Karim adalah kitab ilmu dan ayat pertama diturukan kepada Rasullullah s.a.w. ialah berkenaan dengan ilmu. “Bacalah dengan Nama Tuhanmu yang telah menciptakan.”
Membaca adalah pintu keilmuan sementara al-Quran telah mejadi ilmu sebagai asas perbezaan antara manusia (al-Zumar: 9). Al-Quran juga telah menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai orang-orang yang bersaksi kepada Allah dengan ketauhidan bersama para Malaikat.(Ali Imran: 18). Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah serta bertkwa kepadaNya.(Fathir:28)
Tidak ada orang yang takut kepada Allah kecuali orang yang mengenali Allah. Allah s.w.t. hanya dapat dikenali berdasarkan kepada kesan-kesan kekuasaan dan rahmatNya terhadap makluk. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. (Fathir: 27 – 26.
Al-Quran al-Karim adalah kitab teragung yang membangunkan ‘mentaliti ilmiah’ makluk manusia. Al-Quran menolak segala bentuk taqlid buta kepada nenek moyang para tokoh dan segala orang-orang ternama lebih-lebih lagi kalau orang awam atau orang bodoh. Ia juga menolak keraguan dan hawa nafsu dalam kontek perbahasan hakikat akidah yang berdasarkan kepada keyakinan, serta tidak menerima sebarang kenyataan melainkan jika dilihat dalam persoalan yang bersifat fisikal atau logika yang benar.
Al-Quran menganggap analisa itu sebagai kewajipan, berfikir itu sebagai ibadah, mencari hakikat itu sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama besependapat bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan ke atas setiap Muslim danMuslimah. Di antara ilmu-ilmu tersebut ada yang fardhu ‘ain dan ada yang fardhu kifayah.
Fardhu ‘ain ialah ilmu yang mesti dipelajari oleh setiap muslim untuk memahami agamanya dari segi akidah, ibadah dan akhlak serta urusan keduniaannya sehingga ia dapat menyerah kehidupannya, keluargnya dan menyumbang ke arah keperluan umatnya. Ilmu fardhu kifayah ialah setiap ilmu yang mendukung agama dan dunia untuk umat Islam umumnya iaitu yang terdiri daripada ilmu-ilmu agama dan dunia. Mempelajari ilmu perubatan, kejuruteraan dan lain-lain lagi cabang ilmu adalah fardhu kifayah ke atas umat Islam
Peranan dan tanggungjawab seorang guru adalah memastikan bagaimana ilmu itu dapat diamalkan dan diterjemah menjadi faktor kehidupan. Membangunkan mentaliti ilmiah di kalangan generasi pelapis menjadi agenda utama dalam arena pendidikan. Bangunnya tamadun Islam yang tinggi binaanya, kukuh tiangnya yang menyepadukan antara ilmu dan keimanan.
Mendidik adalah satu bentuk jihad. Orang yang berhati ikhlas di dalam berjihad dapat melahirkan rasa zuhud terhadap kepentingan dunia. Martabat dan nilai manusia di sisi Allah s.w.t. adalah mengikut kadar tinggi rendahnya di dalam melaksanakan jihad sebab jihad itu sendiri sebagai manifestasi daripada iman seseorang
Jihad merupakan satu nilai yang sangat tinggi dan berharga kepada setiap pelaksanaanya. Demikian juga ilmu dan takwa. Kedua-duanya salah satu bahagian daripada subtansial jihad. Hanya dengan ilmu seseorang boleh melaksanakan jihad dengan baik dan jujur, mengetahui cara dan kaedah-kaedahnya, serta sentiasa menjalani kehidupannya di atas jalan-jalan jihad.
Dengan ketakwaan pula seorang muslim mampu menumpukan dirinya untuk berjihad menentang hawa nafsu dengan sentiasa mentaati Allah s.w.t. dan meninggalkan segala laranganNya. Maka itu ilmu dan takwa adalah hasil daripada jihad di jalan Allah s.w.t. (Al-Angkabut: 69).
Seorang guru dengan ilmu dan ketakwaanya kepada yang Maha Pencipta akan membuahkan jihad. Ia akan memimpin diri merasa zuhud terhadap profesionnya dan menggamit kecintaan diri kepada tugas dan tanggungjawab sebagai pembentuk tamadun kehidupan. Kecintaan kepada ilmu akan dapat melahirkan sifat-sifat mahmudah sebagai asas kepada pembanguan rohani.
Mengilmukan manusia harus diikuti dengan memanusiakan ilmu kerana jika ilmu itu tidak ada unsur-unsur ketamadunan hidup, maka ia akan kembali kepada manusia untuk merosakkan martabat kemanusiaan itu sendiri. Alat-alat yang digunapakai dalam pertempuran atau dalam peperangan seperti roket peluru perpandu, bom atom, nuclear, senjata biologi dan sebagainya merupakan rekaan manusia yang berilmu. Pemusnah manusia sebenar bukan peralatan senjata tetapi “The man behind the gun” yang mempunyai ilmu yang tidak ada unsur-unsur kemanusiaannya.
Ilmu adalah keperluan asas manusia untuk menjana ibadah kerana Allah s.w.t.. Ilmu merupakan akitek dalam pembangunan tamadun manusia. Jentra pembangunan negara berpaksikan kepada keupayaan ilmu untuk memurnikan kehidupan manusia. Masyarakat pendidik mempunyai kemampuan memurnikan akhlak manusia kerana adanya ilmu pengetahuan dalam dada mereka.
Masyarakat Pendidik mempunyai idelogi yang sama (common) yang tidak berbelah bagi antara dirinya dengan profesionnya. Naluri keibubapaan sentiasa menghiasi penampilannya yang dimurnikan dengan perasaan kasih sayang yang tidak berbelah bagi antara semua pelajar tidak kira di bawah jagaannya mahupun pelajar dari institusi lain asalkan individu itu seorang pelajar.
Individu yang mempunyai suasana demikian dapat dikesan dari pandangan urat wajah yang sentiasa memaparkan awit mudanya. Jika suasana demkian tidak kelihatan pada seorang guru bermakna individu berkenaan telah membuat kesilapan dalam memilih profesion sebenar. Kemurnian profesion keguruan sentiasa bersama hayatnya dengan memegan ‘title’ Cikgu. Maka
itu tanggungjawab dan peranan seorang guru menjadi nadi dalam hidupnya hingga ke akhir hayat.