Monday, October 25, 2010

JENDILA IMAN
(Disiarkan pada 23. 10. 2010)
Iman membawa maksud pegagangan teguh di hati akan adanya Allah dan mematuhi segala hukumnya. Ia merupakan ketetapan, kekuatan batin. Berkeyakinan sepenuh-penuhnya; berpegang teguh kepada ajaran agama. Apabila kita memikirkan tentang iman, yang timbul dalam minda kita ialah empat kemponen perkataan, iaitu Islam, iman, ilmu, dan amal. Hidup tanpa keempat-empat perkataan tersebut sering membuat manusia hilang perkiraan dalam mengola pembangunan kehidupan terutama sekali apabila gejolak sains dan teknologi menghantui jiwa manusia.
Menjauhi fenomena kehidupan tersebut juga mengakibatkan keadaan hidup yang tidak menentu seperti pepatah Melayu mengatakan hidupnya bagikan abu di atas tunggul. Ia akan terbang mengikut arah ke mana sahaja angin itu bertiup. Kehidupan sedemikian rupa tidak punya pegangan hidup yang kukuh. Prinsip hidupnya mengikut telunjuk hawa nafsu yang sentiasa melihat keseronokan dunia lebih diutamakan daripada memelihara kebahagian kerohanian serta membuat persediaan untuk kehidupan di akhirat nanti.
Islam adalah agama Allah. Allah mewujudkan Islam sebagai agama manusia (Al-Maaidah(5) 3. Maka itu tanggungjawab seorang muslim ialah beriman kepada Islam kerana Allah. Iman memahami dan melihat Islam sebagai satu kekuatan naluri dan dapat melihat Allah s.w.t.. Islam itu agama suci kerana Allah adalah zat yang maha suci. Tidak ada kecacatan Allah maka itu Islam terbentuk dalam keadaan suci dan sempurna. Sesiapa yang menyelami samudera keislaman dalam hidup pasti mempunyai jiwa yang bersih dan suci dan sentiasa mendapat perlindungan serta hidayah dari Allah s.w.t..
Melihat keimanan itu bagikan zat atau perkara yang ghaib. Kita hanya dapat mencernakannya dalam jiwa. Ia tidak boleh disentuh oleh pancaindera dan tidak boleh dilihat. Hanya yang boleh dilihat adalah kesan keislaman itu dalam hidup. Oleh sebab Islam itu adalah dalam keadaan ghaib maka kita memerlukan iman untuk menyelami felosofi ajaran-ajarannya.
Al-Quran sebagai roh bagi orang beriman. Kehadiran rohlah maka seseorang itu berperasaan dan dapat mengetahui segala bentuk pembangunan. Manusia akan mati jika roh atau nyawanya telah keluar daripada jasad, begitu juga seseorang akan mati hati dan jiwanya sekiranya tidak lagi menjadikan al-Quran sebagai rohnya.
Berkaitan dengan al-Quran menjadi roh bagi orang-orang yang beriman, Allah berfirman surah As-Syaura 52 – 53, yang bermaksud:”Dan demikianlah Kami mewahyukan kepada kamu roh (al-Quran) dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab (al-Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hambah-hambah Kami. Dan Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, (iaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahawa kepada Allahlah kembali semua urusan.”
Al-Quran adalah sebagai hidangan bagi roh. Ini bermakna bahawa al-Quran sangat diperlukan oleh roh dan jiwa manusia, sebagaimana tubuh memerlukan makanan. Tubuh boleh menjadi sakit atau kurang selesa kerana kekurangan zat-zat makanan, begitu juga jiwa dan hati manusia akan menjadi sakit bahkan mati tanpa al-Quran.
Begitu juga segala makluk Allah di alam ini kita memerlukan iman yang kuat dan kukuh untuk memahami kewujudan segala makluk yang ada di alam dunia ini, termasuklah binatang, ikan, seranggan, tumbuhan-tumbuhan, kuman dan berbagai hidupan lainnya. Iman mendidik kita untuk menghormati kejadiannya kerana Allah tidak wujudkan sesuatu tanpa tujuan.
Iman adalah pegangan hidup di hati mengenai kehadiran Allah s.w.t. di samping mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Asas keperibadian seorang muslim yang beriman dan bertakwah ialah melakasankan ibadah wajib seperti mendirikan solat lima waktu tetap pada waktunya atau melaksanakan solat 17 rakaat sehari semalam.
Mengerjakan solat lima waktu adalah satu aktiviti batin yang memusatkan seluruh pemikiran serta kehidupan kita kepada kesucian Allah s.w.t. yang pengasih dan penyayang. Megerjakkah ibadah solat dengan kyusyuk dan tawadhu amatlah penting kerana ia akan menyedarkan kita tentang tanggungjawab sebagai hambah Allah dan memenuhi kehendak kekalifahannya di alam kehidupan di dunia ini.
Memelihara solat lima waktu menjadi kewajipan seorang muslim kerana ia menjadi penghulu kepada amal ibadah yang lain. Tuntutan beragama berpaksi kepada sembahyang 17 rakaat kerana masa itulah pegagang hidup berdisiplin untuk memelihara dan mensucikan aktiviti kehidupan yang manusia laksanakan dalam sehari suntuk. Hidup itu adalah fitrah Allah maka sempurnakanlah kehidupan anda dengan sentiasa bersama Allah s.w.t.
Mendirikan solat lima waktu tidak menjadi pegangan hidup bagi kebanyakan manusia walhal rahmat Allah limpahkan kepada mereka dalam sehari se malam, iaitu 24 jam tidak pernah putus. Mengerjakan lima waktu atau 17 rakaat dalam sehari suntuk hanya memakan masa paling minamal setengah jam untuk mengerjakan ibadah solat. Masa itulah kita bersama dengan Allah berbanding rahmat Allah yang kita terima 24 jam. Perlaksanaannya memerlukan iman yang kukuh dan kental untuk menentang dugaan untuk tidak mendirikan solat.
Pemangkin kepada pelaksanaan solat lima waktu adalah iman yang kuat dan kukuh, tanpanya manusia mudah menjadi mangsa kekufuran kepada nikmat hidup yang Allah hidangkan. Maka manusia menjadi pembelot dan tidak mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Iman dapat melihat dan mendengar seruan Allah apabila kita merasakan kelezatan hidup sebagai ujian dari-Nya. Dengan nikmat hidup yang sihat, selerah makan yang baik, pemikiran yang riang dan menerawang, kawan yang ramai, paras muka yang cantik, semuanya ini adalah nikmat hidup yang tidak ada tandingan nilainya dalam kehidupan. Memiliki fitrah tersebut memerlkan iman yang kuat.
Iman itu dapat melihat dari dalam diri sendiri dan juga dari memahami penampilan orang lain mengenai segala hidangan Allah. Kehidupan manusia sewajarnya setiap detik masa dalam hidup wajar dihiasi dengan mengingati Allah s.w.t. Manusia hidup wajar bertakwa kepada Allah kerana tidak ada kemampuan manusia dalam segala segi kehidupan tanpa pemberian dan pertolongan dari Tuhan.
Allah menyarankan kepada makluk manusia supaya membaca alam kehidupan yang Allah ciptakan dan membaca ilmu yang terucap oleh Allah seperti al-Quran nul Karim. Allah perintahkan makluk manusia untuk membaca dan memahami kedua-dua ilmu yang terucap dan juga ilmu yang tercipta. Ilmu yang tercipta oleh Allah seperti segala makluk yang ada di bumi Allah ini memberi peringatan atau tamsil kepada pembangunan manusia.
Sebagai contoh jika manusia memilih menjadi penonton dalam kehidupan maka banyak perkara yang manusia tidak ada kemampuan untuk melaksanakan. Orang sedemikian rupa Allah memberi tamsil seperti hidupnya seekor umang atau hermit crab. Haiwan ini dijadikan Allah tanpa tempat berteduh dan tidak pandai membuat rumahnya sendiri dan mengharapkan haiwan lain seperti siput untuk dijadikan sebagai rumahnya. Kulit siput yang sudah mati diambilnya sebagai tempat berteduh.
Mujur siput yang telah mati ada manfaatnya kepada umang-umang sebagai tempat berteduh dalam hidup. Amat mengerunkan apabila seekor umang itu merampas kulit siput yang masih hidup. Dibunuhnya siput itu kemudian setelah mati, mengambil kilit siputnya sebagai rumahnya. Seekor umang tidak punya prinsip hidup dan hanya mengharapkan makluk lain untuk menyediakan tempat tinggalnya.
Dalam kehidupan manusia di dunia keadaan demikian masih berlaku. Ilmu yang ada pada manusia tidak digunakan sebagai faktor untuk membantunya dalam pembangunan. Ilmu itu disalah guna dan digunakan untuk semata-mata keperluan peribadi sendiri. Satu contoh yang paling baik ialah masyarakat Yahudi yang bergelar Israil. Pada mulanya masyarakat ini adalah masyarakat buangan di seluruh dunia terutama sekali negara-negara Europah. Negara Islam Palistine mempunyai perasaan kemanusian seperti mana di gariskan oleh Islam. Semua manusia adalah berketurunan yang sama iaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, maka itu setiap umat manusia mempunyai persaudaraan sejagat.
Setelah diberi tempat oleh masyarakat Palestine yang berhampiran dengan tanah tempat kelahiran Nabi Isa a.s. bernama Bathelham, mereka menjadi musuh utama pula kepada masyarakat Islam seluruh dunia amanya dan masyarakat Palestine khasnya. Masyarakat Yahudi itu menggunakan berbagai taktik untuk merampas tanah tumpah darah masyrakat Islam terutama sekali di semananjung Gaza.
Perjuangan Israil ialah menjatuhkan Islam di muka dunia. Masjid Baitul Maqadis adalah pusat Islam kerana disitulah tempat Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. singgah dan sembahyang berjemaah dengan Nabi-Nabi terdahulunya termasuklah Nabi Adam a.s. dari Masjidil Haram di Mekah semasa baginda diisrak meraajkan ke Sidrantul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah dan menerima rukun Islam sembahyang lima waktu sehari semalam.
Tali barut Israil ialah Amerika Syarikat yang menjadi pendorong utama untuk meneruskan usaha yang jahat itu. Masyarakat Yahudi itu surganya ialah dunia dan tidak beriman kepada Sang Pencipta. Antara tindakan Israil untuk meruntuhkan Islam ialah meruntuhkan Masjidil Aqsar dengan mengorek tanah kawasan bawah masjid tersebut. Rancangan mereka ialah apabila masjid itu runtuh maka akan dirampasnya sebagai pusat pentadbirannya.
Walau bagaimana pun kekuasaan Allah tiada sesiapa pun yang boleh menghalang berlaku kehendak-Nya. Walaupun pada pandangan mata kasar, apabila sesuatu itu telah berada di udara tanpa apa-apa yang memegangnya dari jatuh ke bawah, mengikut teori Newton, yang dikenali sebagai gravitional force atau tarikan bumi, objek berkenaan pasti akan jatuh. Tetapi tidak berlaku kepada masjidil Aqsar. Jika demikianlah keadaan sudah berlaku di hadapan mata kasar manusia mengapakah manusia tidak terlintas dalam jiwanya untuk beriman kepada Allah s.w.t.?
Iman itu bagikan jendila di mana kita dapat menyaksikan keadaan sesuatu dalam kehidupan. Iman tidak memilih bulu atau bangsa mahupun keturunan. Semua manusia adalah sama; hanya perbezaannya ialah ketakwaan dan keimanannya kepada yang Maha Pencipta. Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Hujerat ayat (49) 13.
Dalam semua perlaksanaan ibadah harus diserikan dengan ketakwaan kepada Allah s.w.t. kerana dengan berbuat demikian akan terpelihara dari godaan iblis dan syaitan; di samping dimudahkan urusan kita dalam berbagai aktviti kehidupan. Bagitu jugalah orang yang sentiasa ringan tangannya menolong orang yang memerlukan pertolongan. Menolong orang lain yang mempunyai masalah adalah satu ibadah dan menolong mereka adalah sebenar menghidupkan masyarakat yang membentuk pembangunan sosial.
Islam, iman, ilmu dan amal adalah matarantai pembinaan tamadun kehidupan. Islam itu wujud kerana ada keimanan; iman menjadi kuat dan kukuh kerana kehadiran ilmu dan ilmu dapat membina tamadun dengan adanya amal. Keempat-empat fenomena tersebut menjadi tulang belakang kepada setiap muamalah manusia mukmin. Dalam erti kata lain fenomena tersebut adalah usaha memanusiakan manusia.
Manusia dipilih Allah sebagai khalifah-Nya atas sebab kehadiran fitrah tersebut yang tidak dibekalkan kepada makluk ciptaan Allah yang lain. Maka itu manusia wajar memilih antara dua kehidupan: menjadi penonton atau menjadi pemain dalam arena pembangunan manusia sejagat. Memilih cara hidup mengkufuri hidayah Allah, ganjarannya jelas atau melaksanakan
dengan hati yang ikhlas dan tawadhu akan meraih kemenangan hidup di alam akhirat.
MENGILMU DAN MENDIDIK SERAMPANG DUA MATA
(Disiar pada 9.10.2010)
Guru boleh diacronymkan sebagai ‘g-guna u-untuk r-rakyat u-umum,’termasuklah diri sendiri. Seorang guru boleh melaksanakan berbagai aktiviti pembangunan dan pada masa yang sama ia boleh melaksanakan sesuatu untuk penambabaikan pada penampilan diri dalam arena mengilmukan generasi pelapis. Pepatah mengatakan sambil menyelam sambil minum air. Setiap guru mempunyai visi yang jauh untuk membina tamadun kehidupan di samping membina keluarga sendiri.
Guru adalah agen perubahan kepada masyarakat majmuk. Perubahan kepada kebaikan dan kemurnian kehidupan sebagai pemain dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam erti kata lain guru adalah pembentuk acuan pembangunan sejajar dengan perubahan masa dalam semua segi kehidupan. Tidak ada seorangpun manusia yang mengilmukan dirinya tanpa melalui khidmat seorang guru. Gurulah mewarnai kehidupan seseorang itu dan terpulanglah kepada individu berkenaan untuk membaikpulih keadaan kehidupannya dengan menggunakan ilmu yang diperolehi dari seorang guru.
Mengilmu dan mendidik dapat berlaku dalam dua sinario kegiatan iaitu mendidik orang lain dan pada masa yang sama mengilmukan diri untuk memperkayakan ilmu yang sudah sedia ada. Dalam membuat kajian mengenai istratigi pengajaran dan pembelajaran kerap kita temui bahan-bahan ilmu yang baru yang boleh memurnikan pengajaran. Maka itu di samping mendapat bahan untuk memperbaiki pengajaran, bahan berkenaan juga menjadi pengkayaam ilmu kepada diri sendiri.
Mengilmukan diri boleh berlaku dalam dua muamalah. Mendidik murid wajar mendapat kan bahan yang sesuai sebagai pengkayaan kepada pengajaran itu, dan pada masa yang sama seorang guru boleh mendaftarkan diri di institusi pegajian tinggi atau iniversiti untuk mengikuti khurus berbagai peringkat yang ia belum memperolehinya.
Seorang guru yang hanya mempunyai sijil perguruan sahaja dari institute perguruan, boleh mengambil peringkat sarjana Muda dalam bidang yang telah diceburunya dalam pendidi- kan. Jika seorang guru itu telah mendapat sijil Sarjana Muda ia boleh mengikuti peringkat Sarjana dan seterusnya ke peringkat yang tetinggi iaitu Ph.D. atau Doktor Falsafah.
Dengan memperolehi sijil pengikhtirafan yang tertinggi atau Ph.D. akan memudahkan anda untuk menjawat jawatan yang lain dari bidang keguruan. Inilah cara yang terbaik untuk mendapat pertimbangan dari ketua majikan untuk mengubah status perkhidamatan serta tempat berkhidmat.
Dengan berbuat demikian seorang itu sebenar telah sedar diri bahawa tanggungjawab manusia dalam perjuangan hidup adalah mengilmukan diri seperti mana yang disarankan oleh Baginda Rasul Nabi Muhhamad s.w.s. yang menggesa manusia untuk menuntut ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahad. Ia membawa maksud hidup ini wajar diserikan dengan ilmu pengetahuan sepanjang zaman. Dalam erti kata yang lain: Education is a long life learning.” Bermaksud, belajar adalah sepanjang zaman.
Manusia digesa untuk menemani hidupnya dengan menimba ilmu pengetahuan. Ini penting kerana mengikut seorang doktor perubatan, orang yang menemani dirinya dengan menimba ilmu sehingga akhir hayatnya adalah mereka yang sukar didekati dengan penyakit “Lali”, iaitu sejenis penyakit yang pemikirannya tidak seirama dengan perbuatannya lagi.
Ramai orang, tidak kira lelaki atau perempuan apabila meningkat usia emas iaitu 65 tahun ke atas mengidapi penyakit tersebut yang mengakibatkan penampilan diri kembali seperti kanak-kanak. Pemikirannya tidak lagi mengikut logikan pemikian seperti orang-orang yang normal. Kadangkala ia tidak kenal saudaranya! Amat mengaibkan lagi ialah apabila tidak tahu mengurus diri sendiri sehingga sampai ke peringkat tidak tahu menggunakan tandas apabila membuang najisnya.
Ada di antara mereka yang telah bersara wajib dari perkhidatannya mengatakan bahawa mendengar ceramah atau nasihat dari seorang yang ditauliahkan tidak wajib lagi bagi warga emas atau untuk mereka yang telah bersara! Antara sebab, mengikut mereka, ialah tidak ada kemanfaatannya lagi dan kedua jika dipaksa juga mereka akan hanya tidur dan bukan men- dengar! Pandangan demikian amat sempit sekali. Mungkin mereka berkenaan memikirkan bahawa mereka sudah “banyak makan garam” maka itu tidak ada manfaatnya lagi nasihat dari orang lain yang semata-mata menyedarkan anda amal perbuatan yang menyunsangkan pembangunan!
Tahukah anda bahawa ilmu yang kita perolehi semasa hidup di dunia boleh diibaratkan seperti air yang membasahi jari kita setelah diculupkan ke dalam air laut. Itulah ilmu yang kita ada berbanding dengan ilmu yang Allah taburkan di alam dunia untuk manusia menerokainya seperti air lautan yang tidak bertepi itu.
Para ulama dan cerdik pandai pernah berkata bahawa menimba ilmu itu mempunyai hikmah yang amat luar biasa. Ia membuat kita tidak bosan menimba ilmu kerana “semakin kita tahu semakin kita tidak tahu!” Ia bermaksud semakin kita mengali dan menerokai ilmu semakin banyak lagi ilmu yang kita perlu ketahui.
Orang yang mempunyai ilmu yang banyak lebih mulia berbanding orang yang mem- punyai sedikit atau orang yang tidak ada ilmu. Kehidupan seorang yang banyak ilmu sentiasa diserikan oleh kehadiran ilmunya manakala orang yang daief merasa hidup ini monoton dan membosankan.
Ilmu adalah salah satu faktor yang menyebabkan manusia menjadi makluk yang paling mulia berbanding dengan makluk lain. Hal ini tersirat di dalam ayat 32 – 34 surah al-Baqarah, sehinggalah para malaikat sujud sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam a.s. kerana ilmu itu ada pada baginda a.s.
Ilmu itu penting bagi setiap insan dan setiap ilmu yang kita perolehi wajar disampaikan kepada orang lain untuk menambah ilmu pengetahuannya. Mengikut pendapat Abu Mazayah Al-Hafiz dalam bukunya bertajuk “Di Bawah Cahaya Al-Quran Sepanjang Zaman,” beliau mengungkapkan bahawa berbagai pendapat ulama di dalam memberikan definisi tentang ilmu dapat dirumuskan bahawa: “Ilmu adalah anugerah Allah s.w.t. yang sangat bernilai yang diberikan kepada manusia. Dengan bekalan ilmu tersebut manusia mampu menjadi khalifah di muka bumi dan mentadbir dunia dengan pertimbangan-pertimbangan akal yang sehat. Dengan ilmu ini juga manusia menjadi makluk yang paling mulia sehinggalah Allah s.w.t. memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam a.s. sebagai sujud (tanda) penghormatan.”
Perkataan ulama adalah berbentuk Jamak daripada alim yang bermakna “orang yang berilmu.” Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah s.w.t. daripada hambah-hambah-Nya adalah hanyalah ulama.” Dengan demikian berdasarkan ayat Allah tersebut; orang yang berilmu, mestilah dia akan merasa takut kepada Allah s.w.t. Maksudnya ia akan sentiasa mengamalkan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Dengan perkataan lain walaupun seseorang itu pandai dan mengetahui segala sesuatu termasuk ilmu-ilmu agama, namun ia tidak takut kepada Allah s.w.t. maka orang tersebut tidak akan disebut sebagai orang yang berilmu. Maka di sini letaknya perbedzaan yang mendasarkan tentang konsep ilmu di dalam al-Quran dengan berbagai teori ilmu yang dikemukakan oleh manusia.1
Ibnu Kathir, seorang pentafsir terkenal mengatakan ayat tersebut berkata: “Sesungguh nya yang paling takut kepada Allah s.w.t. dengan sebenar takwa adalah hanya ulama yang memahami tentang Allah s.w.t., kerana jika pengetahuan mereka semakin mendalam dan semakin sempurna nescahaya ketakwaan kepada Allah s.w.t. juga semakin tinggi.”
Ayat tersebut juga menjadi dalil bahawasanya seorang alim (orang yang berilmu) adalah lebih tinggi darjatnya daripada seorang ahli ibadah. Hal ini dikemukakan oleh al-Fakhrur Razi menambahkan bahawa Allah berfirman yang bermaksud: “Semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”
Makanya kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan, dan ketakwaan hanya diukur dan diper- olehi dengan ilmu, kerana itulah kemuliaan itu sangat bergantung kepada ilmu dan tidak banyak mengambil kira ke atas amal. Hubung-kait ilmu dan amal bagikan roh dan jasad. Ia ibarat bapa dan anak, amalan muncul kerana adanya ilmu dan ilmu tidak muncul kerana adanya amalan.
Maka itu menimba ilmu tidak ada penghujungnya. Ia boleh berlaku sepanjang masa dan zaman kerana kemanfaatan kepada diri dan kepada masyarakat khususnya kepada zuriat kita amat bermanfaat. Persaraan bukan menjadi faktor bahawa menimba ilmu itu tidak ada keman- faatannya lagi. Masa penantian anda untuk mendapat giliran balik ke rahmatullah biarlah diserikan dengan ilmu dan jangan biarkan masa(umur) itu berlalu tanpa diisi dengan ilmu.
Mendidik adalah satu amalan mulia. Tetapi amalan semata tidak menepati kesungguhan beribadah tanpa diserikan dengan ilmu dan ketakwaan. Khidmat seorang guru menjadi mulia jika pengajaran dan pembelajarannya meliputi segala segi termasuklah ilmu keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang membawa kepada kemurnian pembangunan tamadun kehidupan generasi pelapis..
Apabila usia persarahan itu tiba anak murid pun sudah menjadi bapa atau pemimpin masyarakat atau pemain dalam pembangunan manusia, mereka masih memerlukan panduan serta ilmu demi mengangkat darjat kepimpiannya di peringkat global. Guru yang pernah mendidik mereka semasa di bangku sekolah dahulu tentu sekali mereka ingin sangat menyerti bersama menyalami pandangan dan cadangan yang anda kemukakan dan juga menjadi bahan ilmu untuk mengilmukan zuriat mereka di samping menjadi imbuhan kepada kredibiliti diri dalam menjalankan ibadah.
Mengilmu dan mendidik adalah serampang dua mata jika dilihat dari segi kemanfaatan diri dan juga kemanfaatan kepada pelajar. Semakin banyak ilmu yang kita perolehi semakin dewasa kita dibuatnya. Bagitu juga para pelajar semakin manyak ilmu yang mereka ketahui dari mengikuti pengajaran seorang guru semakin luas sinario pemikiran mereka tentang kehidupan ini di dunia mahupun kehidupan di akhirat kelak.
Orang yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah akan menempah kemuliaan kehidupan di akhirat. Kualiti kehidupan sedemikian rupa akan dengan sendirinya memelihara kuliti kehidupan di dunia. Dan inilah jalan yang sebaik-baiknya tetapi jika kuliti kehidupan hidup di dunia diutamakan maka jangan mimpi kehidupan di akhirat nanti menempuhi kemuliaan dan kebahagian.
Ramai orang melaksanakan ibadah di dunia lebih mengutamakan daripada kebahagian kehidupan rohaninya dengan melibatkan diri dalam arena perniagaan. Aktiviti perniagaan dalam pemikiran ramai manusia adalah semata-mata mengejar kebahagian dunia. Islam menyarankan umat manusia bahawa jika anda inginkan kekayaan ceburkan diri dalam perniagaan. Ini benar dengan syarat perjuangan dalam aktiviti perniagaan dilandaskan kepada keredhaan Allah s.w.t.
Birokrasi dalam bidang perniagaan telah mendidik manusia untuk mengenali manusia lebih diutamakan daripada mengenali usahanya sebagai ibadah. Usaha yang berlandaskan kepada
amalan yang bersih mendapat manfaat dan keuntungan hidup di akhirat nanti tetapi jika amalan berniaga itu dicemari dengan aktiviti bawah meja maka kebahagian itu hanya dapat dirai di dunia sahaja. Amat mengaibkan lagi apabila hasil perniagaan yang kurang bersih itu menjadi makanan zuriat keturunan anda maka mereka akan terbentuk sedemikian rupa yang hanya
mementingkan kebahagian dua semata.
1 Di Bawah Cahaya Al-Quran Sepamjang Zaman. Abu Mazaya Al-Hafiz. h 106

Saturday, October 9, 2010

MENGILMU DAN MENDIDIK SERAMPANG DUA MATA
(Disiarkan pada 9. 10. 2010)
Guru boleh diacronymkan sebagai ‘Guna Untuk Rakyat Umum,’termasuklah diri sendiri. Seorang guru boleh melaksanakan berbagai aktiviti pembangunan dan pada masa yang sama ia boleh melaksanakan sesuatu untuk penambabaikan pada penampilan diri dalam arena mengilmukan generasi pelapis. Pepatah mengatakan sambil menyelam sambil minum air. Setiap guru mempunyai visi yang jauh untuk membina tamadun kehidupan di samping membina keluarga sendiri.
Guru adalah agen perubahan kepada masyarakat majmuk. Perubahan kepada kebaikan dan kemurnian kehidupan sebagai pemain dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam erti kata lain guru adalah pembentuk acuan pembangunan sejajar dengan perubahan masa dalam semua segi kehidupan. Tidak ada seorangpun manusia yang mengilmukan dirinya tanpa melalui khidmat seorang guru. Gurulah mewarnai kehidupan seseorang itu dan terpulanglah kepada individu berkenaan untuk membaikpulih keadaan kehidupannya dengan menggunakan ilmu yang diperolehi dari seorang guru.
Mengilmu dan mendidik dapat berlaku dalam dua sinario kegiatan iaitu mendidik orang lain dan pada masa yang sama mengilmukan diri untuk memperkayakan ilmu yang sudah sedia ada. Dalam membuat kajian mengenai istratigi pengajaran dan pembelajaran kerap kita temui bahan-bahan ilmu yang baru yang boleh memurnikan pengajaran. Maka itu di samping mendapat bahan untuk memperbaiki pengajaran, bahan berkenaan juga menjadi pengkayaam ilmu kepada diri sendiri.
Mengilmukan diri boleh berlaku dalam dua muamalah. Mendidik murid wajar mendapat kan bahan yang sesuai sebagai pengkayaan kepada pengajaran itu, dan pada masa yang sama seorang guru boleh mendaftarkan diri di institusi pegajian tinggi atau iniversiti untuk mengikuti khurus berbagai peringkat yang ia belum memperolehinya.
Seorang guru yang hanya mempunyai sijil perguruan sahaja dari institute perguruan, boleh mengambil peringkat sarjana Muda dalam bidang yang telah diceburunya dalam pendidi- kan. Jika seorang guru itu telah mendapat sijil Sarjana Muda ia boleh mengikuti peringkat Sarjana dan seterusnya ke peringkat yang tetinggi iaitu Ph.D. atau Doktor Falsafah.
Dengan memperolehi sijil pengikhtirafan yang tertinggi atau Ph.D. akan memudahkan anda untuk menjawat jawatan yang lain dari bidang keguruan. Inilah cara yang terbaik untuk mendapat pertimbangan dari ketua majikan untuk mengubah status perkhidamatan serta tempat berkhidmat.
Dengan berbuat demikian seorang itu sebenar telah sendar diri bahawa tanggungjawab manusia dalam perjuangan hidup adalah mengilmukan diri seperti mana yang disarankan oleh Baginda Rasul Nabi Muhhamad s.w.s. yang menggesa manusia untuk menuntut ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahad. Ia membawa maksud hidup ini wajar diserikan dengan ilmu pengetahuan sepanjang zaman. Dalam erti kata yang lain: Education is a long life learning.” Bermaksud, belajar adalah sepanjang zaman.
Manusia digesa untuk menemani hidupnya dengan menimba ilmu pengetahuan. Ini penting kerana mengikut seorang doktor perubatan, orang yang menemani dirinya dengan menimba ilmu sehingga akhir hayatnya adalah mereka yang sukar didekati dengan penyakit “Lali”, iaitu sejenis penyakit yang pemikirannya tidak seirama dengan perbuatannya lagi.
Ramai orang, tidak kira lelaki atau perempuan apabila meningkat usia emas iaitu 65 tahun ke atas mengidapi penyakit tersebut yang mengakibatkan penampilan diri kembali seperti kanak-kanak. Pemikirannya tidak lagi mengikut logikan pemikian seperti orang-orang yang normal. Kadangkala ia tidak kenal saudaranya! Amat mengaibkan lagi ialah apabila tidak tahu mengurus diri sendiri sehingga sampai ke peringkat tidak tahu menggunakan tandas apabila membuang najisnya.
Ada di antara mereka yang telah bersara wajib dari perkhidatannya mengatakan bahawa mendengar ceramah atau nasihat dari seorang yang ditauliahkan tidak wajib lagi bagi warga emas atau untuk mereka yang telah bersara! Antara sebab, mengikut mereka, ialah tidak ada kemanfaatannya lagi dan kedua jika dipaksa juga mereka akan hanya tidur dan bukan mendengar! Pandangan demikian amat sempit sekali. Mungkin mereka berkenaan memikirkan bahawa mereka sudah “banyak makan garam” maka itu tidak ada manfaatnya lagi nasihat dari orang lain yang semata-mata menyedarkan anda amal perbuatan yang menyunsangkan pembangunan.
Tahukah anda bahawa ilmu yang kita perolehi semasa hidup di dunia boleh diibaratkan seperti air yang membasahi jari kita setelah diculupkan ke dalam air laut. Itulah ilmu yang kita ada berbanding dengan ilmu yang Allah taburkan di alam dunia untuk manusia menerokainya seperti air lautan yang tidak bertepi itu.
Para ulama dan cerdik pandai pernah berkata bahawa menimba ilmu itu mempunyai hikmah yang amat luar biasa. Ia membuat kita tidak bosan menimba ilmu kerana “semakin kita tahu semakin kita tidak tahu!” Ia bermaksud semakin kita mengali dan menerokai ilmu semakin banyak lagi ilmu yang kita perlu ketahui.
Orang yang mempunyai ilmu yang banyak lebih mulia berbanding orang yang mem- punyai sedikit atau orang yang
tidak ada ilmu. Kehidupan seorang yang banyak ilmu sentiasa diserikan oleh kehadiran ilmunya manakala orang yang daief merasa hidup ini monoton dan membosankan.
Ilmu adalah salah satu faktor yang menyebabkan manusia menjadi makluk yang paling mulia berbanding dengan makluk lain. Hal ini tersirat di dalam ayat 32 – 34 surah al-Baqarah, sehinggalah para malaikat sujud sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam a.s. kerana ilmu itu ada pada baginda a.s.
Ilmu itu penting bagi setiap insan dan setiap ilmu yang kita perolehi wajar disampaikan kepada orang lain untuk menambah ilmu pengetahuannya. Mengikut pendapat Abu Mazayah Al-Hafiz dalam bukunya bertajuk “Di Bawah Cahaya Al-Quran Sepanjang Zaman,” beliau mengungkapkan bahawa berbagai pendapat ulama di dalam memberikan definisi tentang ilmu dapat dirumuskan bahawa: “Ilmu adalah anugerah Allah s.w.t. yang sangat bernilai yang diberikan kepada manusia. Dengan bekalan ilmu tersebut manusia mampu menjadi khalifah di muka bumi dan mentadbir dunia dengan pertimbangan-pertimbangan akal yang sehat. Dengan ilmu ini juga manusia menjadi makluk yang paling mulia sehinggalah Allah s.w.t. memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam a.s. sebagai sujud (tanda) penghormatan.”
Perkataan ulama adalah berbentuk Jamak daripada alim yang bermakna “orang yang berilmu.” Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah s.w.t. daripada hambah-hambah-Nya adalah hanyalah ulama.” Dengan demikian berdasarkan ayat Allah tersebut; orang yang berilmu, mestilah dia akan merasa takut kepada Allah s.w.t. Maksudnya ia akan sentiasa mengamalkan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Dengan perkataan lain walaupun seseorang itu pandai dan mengetahui segala sesuatu termasuk ilmu-ilmu agama, namun ia tidak takut kepada Allah s.w.t. maka orang tersebut tidak akan disebut sebagai orang yag berilmu. Maka di sini letaknya perbedzaan yang mendasakan tentang konsep ilmu di dalam al-Quran dengan berbagai teori ilmu yang dikemukakan oleh manusia.1
Ibnu Kathir, seorang pentafsir terkenal mengatakan ayat tersebut berkata: “Sesungguh nya yang paling takut kepada Allah s.w.t. dengan sebenar takwa adalah hanya ulama yang memahami tentang Allah s.w.t., kerana jika pengetahuan mereka semakin mendalam dan semakin sempurna nescahaya ketakwaan kepada Allah s.w.t. juga semakin tinggi.”
Ayat tersebut juga menjadi dalil bahawasanya seorang alim (orang yang berilmu) adalah lebih tinggi darjatnya daripada seorang ahli ibadah. Hal ini dikemukakan oleh al-Fakhrur Razi menambahkan bahawa Allah berfirman yang bermaksud: “Semulia-mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.”
Makanya kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan, dan ketakwaan hanya diukur dan diper- olehi dengan ilmu, kerana itulah kemuliaan itu sangat bergantung kepada ilmu dan tidak banyak mengambil kira ke atas amal. Hubung-kait ilmu dan amal bagikan roh dan jasad. Ia ibarat bapa dan anak, amalan muncul kerana adanya ilmu dan ilmu tidak muncul kerana adanya amalan.
Maka itu menimba ilmu tidak ada penghujungnya. Ia boleh berlaku sepanjang masa dan zaman kerana kemanfaatan kepada diri dan kepada masyarakat khususnya kepada zuriat kita amat bermanfaat. Persaraan bukan menjadi faktor bahawa menimba ilmu itu tidak ada keman- faatannya lagi. Masa penantian anda mendapat giliran balik ke rahmatullah biarlah diserikan dengan ilmu dan jangan biarkan masa(umur) itu berlalu tanpa diisi dengan ilmu.
Mendidik adalah satu amalan mulia. Tetapi amalan semata tidak menepati kesungguhan beribadah tanpa diserikan dengan ilmu dan ketakwaan. Khidmat seorang guru menjadi mulia jika pengajaran dan pembelajarannya meliputi segala segi termasuklah ilmu keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang membawa kepada kemurnian pembangunan tamadun kehidupan generasi pelapis..
Apabila usia persarahan itu tiba anak murid pun sudah menjadi bapa atau pemimpin masyarakat atau pemain dalam pembangunan manusia, mereka masih memerlukan panduan serta ilmu demi mengangkat darjat kepimpiannya di peringkat global. Guru yang pernah mendidik mereka semasa di bangku sekolah dahulu tentu sekali mereka ingin sangat menyerti bersama menyalami pandangan dan cadangan yang anda kemukakan dan juga menjadi bahan ilmu untuk mengilmukan zuriat mereka di samping menjadi imbuhan kepada kredibiliti diri dalam menjalankan ibadah.
Mengilmu dan mendidik adalah serampang dua mata jika dilihat dari segi kemanfaatan diri dan juga kemanfaatan kepada pelajar. Semakin banyak ilmu yang kita perolehi semakin dewasa kita dibuatnya. Bagitu juga para pelajar semakin manyak ilmu yang mereka ketahui dari mengikuti pengajaran seorang guru semakin luas sinario pemikiran mereka tentang kehidupan ini di dunia mahupun kehidupan diakhirat nanti.
Orang yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah akan menempah kemuliaan kehidupan di akhirat. Kualiti kehidupan sedemikian rupa akan dengan sendirinya memelihara kuliti kehidupan di dunia. Dan inilah jalan yang sebaik-baiknya tetapi jika kuliti kehidupan hidup di dunia diutamakan maka jangan mimpi kehidupan di akhirat nanti menempuhi kemuliaan dan kebahagian.
Ramai orang melaksanakan ibadah di dunia lebih mengutamakan daripada kebahagian kehidupan rohaninya dengan melibatkan diri dalam arena perniagaan. Aktiviti perniagaan dalam pemikiran ramai manusia adalah semata-mata mengejar kebahagian dunia. Islam menyarankan umat manusia bahawa jika anda inginkan kekayaan ceburkan diri dalam perniagaan. Ini benar dengan syarat perjuangan dalam aktiviti perniagaan dilandaskan kepada keredhaan Allah s.w.t.
Birokrasi dalam bidang perniagaan telah mendidik manusia untuk mengenali manusia lebih diutamakan daripada mengenali usahanya sebagai ibadah. Usaha yang berlandaskan kepada
amalan yang bersih mendapat manfaat dan keuntungan hidup di akhirat nanti tetapi jika amalan berniaga itu dicemari dengan aktiviti bawah meja maka kebahagian itu hanya dapat dirai di dunia sahaja. Amat mengaibkan lagi apabila hasil perniagaan yang kurang bersih itu menjadi makanan zuriat keturunan anda maka mereka akan terbentuk sedemikian rupa yang hanya mementingkan kebahagian dua semata.

1 Di Bawah Cahaya Al-Quran Sepamjang Zaman. Abu Mazaya Al-Hafiz. h 106

Monday, October 4, 2010

HARGAI MASA DEPANMU DENGAN HIASAN IMAN DAN KETAKWAAN
(Disiarkan pada 02. 10. 2010)
Setiap agenda perjuangan adalah peruntukan dan persediaan masa depan setiap manusia. Para ibubapa melihat pendidikan sebagai cara untuk menyediakan anak-anak mereka bagi menghadapai masa hadapan. Para guru mengingatkan, bahawa tanpa pendidikan kesempatan anak-anak maju dalam dunia masa depan akan tehalang. Jabatan kerajaan, masjid, media masa – semuanya mendorong anak muda tetap bersekolah dan menekankan, bahawa sekarang. lebih daripada sebelumnya, masa depan seorang hampir sepenuhnya bergantung kepada pendidikan.
Walaubagaimanapun pendidikan di Malaysia belum mencapai tahap yang melibatkan undang-undang. Ibubapa tidak dipertanggungjawabkan dari segi undang-undang jikalau mereka gagal menyekolahkan anak mereka. Dalam erti kata yang lain, adalah tidak menjadi kesalahan kepada setiap rakyat Malaysia dari segi undang-undang jika ada di antara anak-anak mereka yang tidak dihantar ke sekolah untuk menerima didikan atau mengilmukan diri..
Pendidikan adalah rapat dengan rohaniah manusia maka itu seseorang itu dalam menerima ilmu atau mengilmukan orang lain wajar terlebih dahulu mengetahui ilmu-ilmu rohaniah ini. Manusia boleh bercakap dan menerima ilmu kerana kehadiran roh dalam dirinya. Jasad atau jasmani manusia adalah seperti benda yang tidak ada fungsinya tanpa kehadiran roh.
Sebagai contoh orang yang sudah ditinggalkan rohnya atau mengikut bahasa yang biasa digunakan ialah sudah mati, jasmaninya masih utuh. Mulutnya ada tetapi tidak lagi boleh berkata-kata. Matanya masih ada tetapi tidak mampu lagi melihat; jangankan melihat terbuka sahaja pun tidak. Maka itu hargailah masa depan mu dengan menghiasi dan membekalkan roh dengan berbagai ilmu yang mendekatkannya kepada Allah.
Segala parajurit pelaksana dalam badan seperti otak yang fungsinya menjadi central prossessing unit kepada semua pergerakan anggota badan; jantung untuk mengepum darah ke seluruh anggota badan termasuklah otak; paru-paru untuk melaksanakan mekanise pernafasan; kaki dan tangan untuk melaksanakkan pergerakan serta amal-amal kebajikan; hati yang dianggap sebagai raja dalam semua kerja amal antara manusia dengan Allah dan juga semua makluk yang hidup dan sebagainya. Semua felosofi kehidupan manusia berpandu kepada kehadiran roh, maka itu menjadi kemestian kepada setiap insan mengetahui ilmu kerohanian.
Jika makanan jasmani adalah benda pepejal seperti zat berbagai jenis dan vitamin-vitamin maka makanan rohani ialah ilmu, takwah, pahala, kasih sayang dan sebagainya. Kedua-dua jenis makanan tersebut amat dipelukan oleh seorang insan dalam kelangsungan hidup bertamadun. Kedua-dua fenomena makanan tersebut diperlukan untuk menangani serta memurni kan masa depan kehidupan.
Manusia berkerja atau beribadah untuk memenuhi kehendak jasmani dan rohaninya. Segala amal ibadah itu adalah untuk pembangunan jasmani dan rohani. Maka itu dalam melakasankan amal ibadah manusia bertanggungjawab membekalkan dua fenomena makanan iaitu jasmani dan rohani. Kedua-dua fenomena tersebut memerlukan keredhaan Allah s.w.t. maka itu amal ibadah manusia adalah semata-mata tawakal. Keberhasilannya adalah prerogatif Allah s.w.t. Maka itu manusia wajib beriman dan bertakwa kepada yang Maha Pemberi dan Maha Mengasihani.
Masa depan itu ada kerana pergerakan masa yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. Usia atau umur seseorang itu dimainkan oleh masa maka itu manusia harus peka tentang perjalanan masa yang menentukan peningkatan usia seseorang. Dengan usia yang meningkat mengikut pergerakan masa maka seorang insan bertanggungjawab terhadap kebajikan jasmanainya dan juga rohaninya. Tanggungjawab inilah yang penting untuk menentukan halatuju atau matlamat hidup seseorang di dunia samada ke syurga atau ke neraka.
Setiap individu wajar bersiap sedia menangani masa depan hidupnya. Untuk membantu menghindarkan kejutan masa depan, setiap individu wajar mengikuti perubahan semasa yang sering mencabar pembangunan kehidupan. Pencapaian hari ini wajar dipertingkatkan lebih baik berbanding dengan hari kelmarin dan hari ini wajar lebih menyerlah lagi berbanding masa esok dan seterusnya.
Kehadiran sains dan teknologi membuat manusia merasakan kecepatan pergerakan masa. Ia berlaku kerana manusia sentiasa bergerak ke hadapan mencipta teknologi baru yang difikirkan sesuai bagi memudahkan hidup manusia mengikut peredaran masa. Maka itu setiap insan wajar menghargai masa depan itu agar ia tidak merasa terkecut tentang fenomina yang baru.
Dunia masa kini sudah dianggap sebagai satu perkampungan yang kecil kerana budaya hidup yang diwarnai oleh sains dan teknologi. Kalau dahulunya mereka yang menunaikan haji di tanah suci Mekkah memakan masa tiga bulan tetapi masa moden ini memakan hanya sehari suntuk untuk sampai ke tanah suci.
Apakan persediaan anda untuk menghadapi masa depan? Keutamaan adalah memper- olehi ilmu yang akan memandu anda menangan pembaharuan. Ini penting kerana untuk mengelakkan kejutan masa depan. Walaubagaimana pun menghiasi diri dengan iman dan takwa kepada Allah s.w.t. akan sentiasa mendapat pelindungan dari yang Maha Berkuasa. Segala faktor yang dianggap pembaharuan tidak mengejutkan kita kerana Allah s.w.t. sentiasa bersama kita menangani pembaharuan itu.
Sebenarnya pembaharuan itu adalah keredhaan Allah s.w.t. menuju kehidupan yang lebih bertamadun. Apa yang penting pada penerimaan pembaharuan itu ialah serikan diri dengan ketakwaan kepada yang Maha Berkuasa. Segala teka teki kehidupan akan dipermudahkan oleh Allah untuk setiap umat menangani kemodenan itu.
Hiasi masa depan mu dengan iman dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. membawa maksud jangan membiarkan masa hidup mu berlalu tanpa diisi dengan aktiviti pembangunan rohani seperti melaksanakan ibadah seperti amal amal kebajikan, rengan tangan menolong orang lain, memelihara kesucian beragama dan melaksanakan amal jariah.
Perjuangan asas dalam pembangunan manusia wajarlah berlandaskan kepada tiga faktor utama seperti membina keluarga salihin, melaksanakan amal-amal kebajikan untuk memurnikan kesempurnaan bergama seperti membantu mendirikan rumah-rumah Allah sama ada surau atau masjid serta mewujudkan Sekolah Ugama Islam (SUI) dan menggunakan keilmuan agama itu untuk kemanfaatan orang lain atau melaksanakan dakwah melalui penulisan.
Membina keluarga salihin amat diutamakan dalam mengembangkan Islam di dunia. Anak yang terdidik dengan akidah Islam dan mengamalkan budaya kemurnian beragama menjadi pemimpin kepada generasi pelapis. Kebajikan yang anak laksanakan itu akan dipusakai oleh seorang ayah yang telah balik ke rahmatullah. Nama baik seorang ayah sentiasa berada di dunia dan menjadi idolah kepada masyarakat akan datang.
Membantu dalam membina rumah-rumah ibadah amat digalakkan oleh agama kerana ia
sebagai pelaburan akhirat. Masjid dan surau yang didirikan itu menjadi lambang kemurnian beragama semasa hidup di dunia hinggalah ke akirat walaupun orang yang membinanya telah balik ke rahmatullah. Jasa anda dikenang sepanjang zaman selagi rumah ibadah tersebut digunapakai oleh jemaah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah semasa hidup di dunia. Inilah pelaburan dana pahala yang amat besar semasa hidup di akhirat nanti.
Memanfaatkan ilmu agama yang anda ada amat digalakan dalam beribadah. Menuntut ilmu tidak semua dapat melaksanakan atas sebab berbagai faktor kehidupan yang menghalang kan seseorang itu berbuat demikian. Maka itu membantu mereka yang daif menjadi tanggung jawab orang yang mempunyai ilmu keagamaan.
Berbagai saluran dapat digunakan untuk menyampaikan ilmu atau dakwah kepada mereka. Antaranya ialah menyampaikan dakwah melalui ceramah atau taskirah secara langsung; menggunakan media seperti kessette dan compact disk (cd), dan yang paling baik sekali ialah berdakwa melalui penulisan.
Nukilan seseorang yang telah dibukukan dan diterbit oleh penerbit yang bertauliah kemudian dijual di pasaran umum di merata tempat di dunia ini amat bermanfaat kepada semua yang ingin membaca buku tersebut termasuklah mereka yang dari masyarakt bukan Islam. Buku ini adalah satu media yang boleh sampai kepada semua lapisan masyarakat tidak kira orang itu kawan atau musuh. Mereka boleh membaca bahan ilmu tersebut secara sulit mahu pun secara terbuka.
Berdakwah melalui penulisan amat tinggi nilai pahalanya kerana bahan itu boleh diperolehi oleh semua masyarakat manusia dari berbilang bangsa dan keturunan di seluruh dunia. Dakwah dalam bentuk penulisan adalah satu bidang yang merupakan pusaka yang tidak ada
tandingan nilainya.
Murnikan hidup mu dengan ketakwaan kepada Allah adalah cara mendekatkan diri kepada Zat yang Maha Suci itu. Bertakwah mempunyai beberapa ciri yang membentuk manusia sentiasa mengingati Allah. Perasaan tawadhuk adalah sesuatu yang membentuk manusia untuk merendah diri sebagai hambah. Tidak ada ciptaan Allah di bumi ini yang berhak untuk merasa sombong melainkan Allah sendiri kerana Dialah mewujudkan segalanya untuk kemanfaatan segala bentuk kehidupan dalam alam ini.
Manusia dalam mendisiplinkan diri mengerjakan ibadah sembahyang. Dalam sembah- yang, bahagian badan yang amat bermutu dan berguna kepada diri manusia ialah bahagian kepala. Tetapi apabila kita sujud kepada Allah kepala kita diletakkan sama rendah dengan telapak kaki menunjukkan bahawa manusia sujud merendahkan diri di hadapan Allah s.w.t.
Dalam mengolah aktiviti kehidupan, umat Islam harus memimpin dirinya supaya sentiasa menjaga diri jangan sampai hilang pedoman dan membelakangi kekuasaan Tuhan. Harus ingat bahawa segala amal perbuatan kita dalam hidup adalah tawakal semata dan keberhasilannya adalah prerogatif Allah s.w.t.
Merasakan cukup dengan apa yang ada adalah ciri ketakwaan kepada Allah. Kenaah memberi satu kefahaman bahawa umat Islam tidak tamak dan haloba. Apa yang ada seharusnya besyukur terhadap pemberian Allah. Walaubagaimana pun Islam juga menggalakan mencari harta seberpa banyak yang boleh dengan syarat ia mesti membayak zakat harta.
Harus ingat bahawa segala kejayaan yang diperolehi bukan mengubah seseorang itu untuk menjadi megah dan sombong tetapi haruslah dijadikan kejayaan itu sebagai ikhtiar untuk membantu orang lain berbuat demikian. Segala kemampuan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya bukan manusia yang menentukan. Tidaklah wajar bagi seseorang itu mengatakan bahawa apa yang ada pada dirinya adalah hakmutlaknya dan tidak mensyukuri pemberian Tuhan
Yang Maha Pengasih. Segala kejayaan itu hanyalah hak guna pakai manusia sahaja.
Amalan subahat adalah membawa manusia ke lembah hina. Amalan-amalan hidup yang sentiasa memelihara kesucian Islam itu akan membawa manusia bertemankan iman. Iman merupakan benting segala kekufuran dan kebatilan. Iman itu adalah jaminan Allah untuk memasuki SyurgaNya. Iman dan amal merupakan landasan hidup yang membawa kemurnian dunia dan akhirat. Kekuatan iman menjamin kehidupan manusia itu lebih sempurna dan terbela. Maka itu hiasi masa depan anda dengan kemurnian iman kepada Allah.