Saturday, November 27, 2010

IMAN DAN TAKWA
(Disiarkan pada 27. 11. 2010)
Iman dan takwa bagikan gulai dengan garam tidak dapat dipisahkan. Kewujudan iman semestinya ada kehadiran takwa. Iman tidak mampu sendirian. Bagitu jugalah takwa tidak mampu berjalan sendirian. Keberadaan keduanya dalam diri seseorang akan membina insan yang mulia dan bersopan santun. Kedua-duanya adalah dalam keadaan yang ghaib, tidak boleh dilihat hanya boleh dirasi dalam jiwa manusia.
Kebersamaannya adalah dalam naluri manusia mukmin. Orang yang beriman semestinya ada ketakwaannya dan orang yang bertakwa wajar ada keimanannya. Iman dan takwa menginap dalam hati seseorang yang ada kesempurnaan hidupnya. Kepentingan pembangunan rohani disajikan dengan pembangunan jasmani.
Kehadiran iman dalam diri apabila kita mengalami sesuatu kepuasan diri bahawa apa yang kita pohonkan kepada Allah mendapat keredhaan-Nya. Sebagai contoh pengalaman seorang mualaf merasakan kehadiran iman dalam diri apabila ia berjaya mendapat keredaan Allah s.w.t. terhadap amal ibadahnya.
Setelah megucap dua kalimah syahadat ia tidak meninggalkan amalannya semasa hidup di luar Islam kerana tidak mengetahui amal-amal ibadah yang digalakkan Tuhan dan dilarang oleh-Nya. Sembahyang dan puasa di bulan Ramadan dilakukan juga tetapi tidak mengetahui rukun-rukun ibadah puasa. Ia meneruskan amalan kegemarannya iaitu minum arak, berbuat maksiat dan bergagai-bagai lagi amalan yang biasa dilakukan semasa hidup sebagai kafir. Beliau menerusakan amalan hidup sedemikian keadaan selama tujuh tahun setelah memeluk Islam.
Antara masalah yang dialaminya ialah tidak ada yang tampil ke hadapan membantu mendidiknya tentang ilmu tauhid. Setelah hidup sekian lama bergelomang dengan kemaksiatan, pada suatu ketika apabila ia bertemu dengan adik saudaranya yang juga seorang mualaf, adiknya mendidik abangnya mengenai satu amalan iaitu sembahyang sunat tahajud.
Sembahyang tersebut diamalkan setelah tidur kemudian bangun di waktu malam dan mendirikan sembahyang sunnat tahajud dua rakaat. Setelah selesai sembahyang kemudian membaca surah al-Fatihah tiga kali untuk dihadiakan kepada saudara muslim yang telah kembali ke rahmatullah. Bagitulah dakwah adik saudaranya kepada abang mualaf berkenaan.
Mualaf itu dengan hati yang ikhlas dan gembira, melaksanakan sembahyang sunat tahajud tepat pada 15 haribulan Ramadan. Setelah tiga hari berlalu mualaf berkenaan bermimpi kepada ipar saudaranya yang juga mualaf yang telah lama meninggal dunia, datang berkunjung ke rumahnya lalu berjumpa dengannya. Dengan perasaan sedar dalam mimpi bahawa ipar saudaranya itu sudah meninggal dunia, mualaf berkenaan lalu memeluknya seraya berkata bahawa dia sangat rindu kepadanya. Kata-kata itu kemudian dijawab oleh iparnya bahawa demikian juga perasaanya.
Mualaf itu tersedar dari tidur tepat jam lima pagi. Ia bangun lalu mengambil air wuduk kemudian mendirikan solat Subuh. Setelah selesai solat ia bergagas ke tempat adik saudaranya yang mendidiknya tentang sembahyang sunat tahajud lalu meminta tafsir mimpinya. Adik saudaranya bertanya tentang dakwah yang disampaikan itu. Dengan ikhlas memberi tahu bahawa ia telah mengamalkannya. Adik sudara itu memeluknya dengan erat seraya menangis kerana gembira sambil berkata: “Syukur alhamdulilah amalan mu itu telah disampai oleh Allah s.w.t.”
Abang saudaranya juga turut sama mengeluarkan air mata kerana memikirkan bahawa sehina-hina hidupnya yang tidak faham mengenai disiplin hidup sebagai muslim, Allah perkenankan juga ibadahnya. Dengan keadaan demikian ia bersyukur kepada Allah lalu iman yang kukuh tertanam dalam dadahnya. Ia meninggalkan amalannya yang mengotorkan Islam dan mencari ilmu di bawah bimbingan adik saudaranya.
Kegigihannya menuntut ilmu tauhid begitu kuat sehingga ia menjadi pendakwah bebas melalui penulisan. Ramai orang mengikui rencananya yang disiarkan dalam surat khabar tempatan keluaran setiap minggu. Fokus dakwahnya ialah mengenai pembangunan rohani dan jasmani manusia dalam kefahaman bahawa Islam adalah addin.
Iman itu satu kekuasaan dalam jiwa manusia yang meyakini bahawa segala sesuatu itu ada penciptanya. Tidak ada kewujudan sesuatu itu dengan sendirinya melainkan diciptakan seperti bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, langit dan sebagainya. Semua yang ada dalam alam kehidupan adalah kekuasaan Allah s.w.t. mewujudkannya. Allah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Allah itu tidak mempunyai bentuk atau rupa. Ia adalah zat dan pengetahuan-Nya menjangkau di mana-mana sahaja. Berlaku pada suatu masa seorang guru mempunyai 20 orang murid dalam kelasnya tahun enam. Setiap masa apabila guru tersebut meminta tolong ia hanya meminta kepada sorang murid bernama Mohd. Nabil sahaja dan tidak pernah meminta tolong kepada murid-murid yang lain. Apabila keadaan itu telah diketahui oleh semua murid yang lain maka mereka merasa curiga dan cemburu mengapa mereka tidak diberi peluang untuk membantu guru mereka.
Satu ketika, bertanyalah murid-murid kepada guru itu mengapa Mohd.Nabil sahaja yang diminta membantunya. Guru tidak menjawab tetapi ia meminta, pada keesokan harinya, semua murid termasuklah Mohd. Nabil, masing-masing membawa sebila pisau ke sekolah. Apabila guru datang ke sekolah ia membawa 20 ekor burung merpati. Ia memberi setiap muridnya seekor burung dan sebilah pisau yang sudah sedia ada pada setiap murid.
Guru memberi tahu kepada semua murid supaya membawa burung itu ke satu tempat di mana mereka fikir tidak ada yang melihat, dan sembelihkan burung itu. Semua pelajar pun berkeliaran mencari tempat yang sunyi yang tidak ada yang melihat. Mereka berada dibawah jambatan, di dalam gua, di dalam hutan, di dalam parit, di dalam rumah kosong dan sebagainya.
Mereka diberi tempoh lima minit sahaja untuk menguruskan penyembelihan burung tersebut. Tidak lama kemudian pelajar yang pertama, yang sering membuat kenakalan dalam kelas, kembali selepas tiga minit dengan kepala burung telah terpisah dari badannya; diikuti oleh pelajar yang lain, semuanya berjaya menyembelih burung masing-masing kecuali Mohd.Nabil yang belum pun kembali lagi setelah tempuh yang diberi telah tammat.
Rakan-rakan menungguh Mohd. Nabil datang. Sepuluh minit kemudian ia pun kembali dengan muka yang sedih. Ia menyembunyikan tangannya di dalam bajunya. Guru bertanya mengapa ia lambat. Mohd. Nabil menjawab bahawa ia terlambat kerana tidak dapat tempat yang sesuai untuk ia menyembelih burungnya. Di mana sahaja ia berada ada sahaja yang melihat. Guru itu bertanya siapa yang melihatnya. Mohd. Nabil berkata Allah yang melihatnya.
Dengan muka yang sedih ia mengembalikan burung itu kepada gurunya seraya meminta maaf kerana tidak berjaya menyembelihnya. Guru kemudian memberi jawapan kepada pertanyaan anak-anak muridnya mengenai Mohd Nabil yang selalu diminta menolongnya. Guru mempunyai keyakinan kepada Mohd. Nabil kerana ia mempunyai iman yang tertanam dalam dadanya. Sebarang perlakuannya ia sentiasa memikirkan kebenaran dan mempunyai keyakinan bahawa Allah itu sentiasa mengawasinya.
Imam Al-Ghazali mengklasifikasi iman kepada tiga tingkat: pertama iman mat’buk, iaitu keyakinan yang tetap atau stabil, yang tidak berlebih dan tidak juga berkurang seperti imannya para Malaikat. Malaikat tidak ada nafsu, tidak ada perbuatan yang negatif. Kehidupan Malaikat bukan kehidupan perjuangan. Hidupnya tanpa alternatif.
Kedua ialah iman ma’sum, iaitu iman yang terpelihara dari segala dosa, sebagaimana iman para nabi-nabi. Imannya terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Kehidupan Nabi sentiasa susah tetapi semakin berat kehidupan semakin mantap perjuangannya. Tidak ada Nabi yang dianak-emaskan.
Tingkat yang ketiga ialah iman maqbul, iaitu iman yang bersih yang diterima oleh Allah, seperti iman orang-orang mukmin. Iman ini tidak statik mengikut amalan individu berkenaan. Iman bertambah dalam ketaatannya, sekali berkurang kerana perbuatan yang terlanjur melakukan maksiat. Ulama’-ulama’ Syafie menjelaskan bahawa iman itu berlebih dengan taat dan berkurang dengan maksiat.
Selain dari ketiga peringkat iman tersebut, terdapat dua peringkat iman lagi yang tidak diterima oleh Allah seperti iman orang-orang munafik dari umat Muhammad yang dinamakan mauquf. Tetapi apabila kemunafikan dalam hatinya itu sudah lenyap, maka imannya itu sah kembali. Kelima, iman mardud, yang ditolak sama sekali tidak diterima dan diperhitungkan seperti iman orang-orang kafir terhadap Allah.
Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Hujerat ayat (49) 13 yang bermaksud “………Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Alah ialah orang yang lebih bertakwa.”
Dalam menelusuri hidup jaminan keselamatan buat sekalian umat ialah membudayakan ketakwaan mereka kepada yang Maha Berkuasa di samping memenuhi jiwanya dengan ilmu pengetahuan sebagai faktor untuk membimbingnya ke jalan yang benar demi menggapai kebahagian di dunia dan juga di akhirat.
Perkataan takwa memberi tiga pengertian iaitu tawadhu, qannah dan warak. Orang yang bertakwa kepada Allah mempunyai pembawaan diri yang bersifat tawadhu atau rendah diri. Rendah diri adalah satu pembawaan atau sifat yang tidak mahu dipuji dan tidak sombong dan angkoh. Ia memahami hidupnya Allah sahaja yang lebih berkuasa dan Allahlah yang sepatut berhak merasa sombong.
Qannah adalah sikap orang yang sentiasa bersyukur dan merasa cukup apa yang dia ada dari pemberian Allah s.w.t. Sifat memadai sekadar apa yang ada tanpa merasa tamak dan haloba. Sebagai faktor keselamatan negara pemimpin harus membudayakan keadilan dan memikirkan mereka yang dipipinnya lebih diutamakan daripada segala-galanya.
Tidak lengkap dan kukuh ketakwaan seseorang itu jika ia tidak menjauhi diri dari pekerjaan yang subahat yang membawa manusia ke lembah hina. Dalam perkataan takwa itu ada menyentuh mengenai perasaan warak atau tidak subahat, lebih-lebih lagi perkara yang haram. Manusia apabila mendapat peluang yang memenuhi kehendak nafsunya ia akan hilang perkiraan dan lupa akan dirinya sebagai hambah Allah. Ramai orang ibadahnya kepada Allah tekun tetapi amalan yang haram juga jalan terus. Ia mengenali perkara yang subahat dan juga yang haram tetapi dia membenarkan dirinya menghalalkannya untuk kepuasan dunia semata.
Dalam mendisiplinkan diri menangani pembangunan, manusia mengerjakan ibadah sembahyang lima waktu dalam sehari semalam kerana Allah. Tetapi apabila dia sujud kepada Allah kepalanya diletakkan ke atas lantai sama rendah dengan telapak kaki menunjukkan bahawa sujud merendahkan diri di hadapan Allah s.w.t. Dalam mengolah aktiviti kehidupan, umat islam harus memimpin dirinya supaya sentiasa menjaga diri jangan sampai hilang pedoman dan membelakangi kekuasaan Tuhan.
Amalan-amalan hidup yang sentiasa memelihra kesucian Islam itu akan membawa manusia bertemankan iman. Iman merupakan benting segala kekufuran dan kebathilan. Iman itu adalah jaminan Allah untuk memasuki Syurga-Nya. Kenikmatan mempunyai keimanan kepada Allah s.w.t. akan mendorong kita lebih bertawakal dan mensyukuri segala apa yang ada pada diri. Iman dan takwa membina manusia sempurna di sisi Allah s.w.t.

Saturday, November 20, 2010

TANGGUNGJAWAP SEBATAS UMUR.
(Disiarkan pada 20. 11. 2010)
Manusia dijadikan khalifah Allah semasa hidup di alam dunia. Penangungjawapan sebagai khalifah itu wajar dimurnikan dengan ilmu pengetahuan. Manusia wajar menerokai alam kehidupan yang tercipta oleh Allah dan mempelajari serta menterjemahkan dalam diri anda ilmu-ilmu yang terucap oleh Allah iaitu al-Quranul Karim.
Hidup harus dipenuhi dengan berbagai aktiviti pembangunan dan tidak boleh biarkan kosong tanpa perubahan. Masa berlalu begitu sahaja tanpa berkempromi dengan aktiviti pengisian dengan ibadah. Hidup ini adalah ibadah maka itu bertanggungjawablah tentang diri anda, agama, masyarakat, dan manusia sejagat kerana Allah. Masa hidup itulah kita curahkan tanggungjawab kita terhadap pembanguan kehidupan antara sesama manusia, makluk-makluk Allah yang ada di alam kehidupan dan terhadap mereka yang telah balik ke rahmatullah.
Usia setiap insan telah ditentukan oleh Allah tetapi manusia sendiri tidak tahu berapa lamakah ia berada di alam dunia. Faktor masa untuk menentukan kita hidup di alam dunia ialah ibadah kerana Allah. Kita penuhi hidup itu dengan kerajinan beribadah akan mendidik manusia bagaimana mendekati Allah kelak akan mengetahui masa kita berada di dunia.
Malik bin Dinar telah dikurniakan kekayaan hidup di dunia tetapi kekayaan itu telah mengkufurkannya untuk mendekati Allah. Kesedaran beribadah tidak terlintas dalam hati kerana dibuai dengan kemewahan dunia serta segala kesoronakan hidup bersama gadis-gadis yang amat cantik. Pengawal peribadinya hampir tidak terkira banyaknya. Malik bin Dinar telah diuji Allah dengan harta kekayaan dunia, dan jelas penampilan manusia dengan kekayaannya telah memesongkan hidupnya dengan pembangunan akhirat.
Sebarang nasihat dari orang yang memahami hidup ini adalah ibadah, Malik bin Dinar tidak mengindahkan sehingga pada satu malam ia termimpi dibuang dirinya di api neraka. Apabila tersedar dari tidar ia tidak menghiraukan kejadian itu. Ia tidak juga berkhtiar meminta orang lain mentafsirkan mimpi yang ngeri itu kerana ia adalah hanya mimpi sahaja. Selepas sehari dua ia mendapati seluruh badannya melecur seolah-olah ia benar-benar termasuk dalam api. Ia mengingat kembali mimpinya yang di dicampak kea pi neraka. Ia berfikir mujur mimpi sahaja kalaulah ia benar-benar belaku tidak terlintas dalam fikiran betapa sakit rasanya.
Ia bertaubat dengan meninggalkan kekayaannya. Segala pakain yang mahal-mahal belaka ditanggalkan dan hanya memakai baju biasa sahaja kemudian keluar dari rumahnya yang mewah itu untuk memulakan ibadahnya menyebarkan agama Allah s.w.t. Sejak dia keluar dari rumahnya yang mewah itu ia mempunyai satu tabiat yang luar biasa. Ia tidak mudah senyum.
Apabila diajukan pertanyaan mengapa bersikap demikian? Ia menjelaskan bahawa macamana boleh senyum kerana termimpi sahaja dilemparkan di neraka jahanam badan sudah menjadi lecur apa lagi kalau benar-benar dilemparkan ke neraka itu tidak dapat dibayangkan seksanya. Ia menyesal terhadap amalan hidup dahulunya itu dan hendak bertaubat memohon ampun kepada Tuhan.
Pepatah Melayu mengataka sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak ada gunanya lagi. Mujur, Malik bin Dinar diberi amaran dalam mempi mengenai akibat amalan hidupnya yang mementingkan dunia dan membelakangi akiharat. Ia masih diberi kesempatan dalam hidup untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah s.w.t.
Hidup ini tidak demikian keadaannya. Agama mendidik kita untuk menggunakan masa hidup itu sebaik mungkin untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Setiap individu muslim disarankan supaya memelihara kedua-dua unsur kehidupan iaitu jasmani dan rohani. Tanggung jawab kita dalam memurnikan kehidupan ialah memastikan kebajikan rohani kita diutamakan dan jasmani dengan sendirinya terbela kehidupan.
Keadaan hidup wajar dijaga kerana hidup ini tidak seorang pun yang tahu bila masanya agenda dunia akan berakhir atau bila roh berpisah dengan jasad. Hidup manusia ibarat buah kelapa. Buah yang masih kecil pun jatuh ke tanah, yang sederhana besarpun juga gugur ke bawah; apatah lagi buah yang sudah tua hendak menanti sahaja ia jatuh ke tanah. Dalam erti kata lain tanggungjawab di alam kehidupan yang dipikul oleh setiap manusia hanya sebatas umurnya. Setelah itu apabila di alam barzakh tanggungjawabnya tidak ada lagi.
Apakah tanggungjawab dalam hidup yang diamanahkan Allah kepada manusia? Manusia bermula hidupnya semasa umur 120 hari dalam rahim ibu iaitu kehadiran roh dalam janin maka bermulalah hidup sorang insan. Walau bagaimanapun sebelum usianya 120 hari dalam rahim ibu percantuman air mani seorang suami dengan air mani seorang isteri berlaku. Semasa dalam keadaan telur indung, air mani suami akan becantum dengan air mani si isteri dalam rahim si isteri semasa hubungan kelamin. Tanggung jawab suami isteri sudah bermula di peringkat pembinaan janin.
Peringkat ini tanggungjawab yang wajar diamalkan oleh kedua suami isteri ialah menjaga amalan serta tutur kata dalam semua hubungan kemanusiaan mahu pun hubungan dengan haiwan. Amalan-amalan yang bertentangan dengan akidah Islam haruslah dijauhi oleh kudua pasangan terutama sekali pehak suami.
Amalan menghina orang lain tidak sama sekali bermanfaat kepada pembinaan janin dalam rahim ibu termasuklah perlakuan-perlakuan yang berunsur penipuan oleh seorang suami atau isteri seperti mengambil hak orang lain tanpa izin. Tidak bersyukur terhadap segala pemberian Tuhan akan mengakibatkan budaya mengkufuri nikmat Tuhan tersebut.
Setiap geraklaku suami demasa isteri mengandung haruslah menjauhi amalan yang menghianati si isteri. Jika perkara tersebut berlaku juga maka pembawaan anak yang bakal dilahir akan mempusakai tingkah laku si suami. Inilah perangai anak-anak di zaman sains dan teknologi ini yang bagaimana dididik dengan agama apabila sudah lahir sukar akur dengan peraturan yang digariskan oleh Islam. Keadaan demikian berlaku kerana bahan yang membina seorang bayi dalam perut ibu adalah bahan yang dipusakainya dari amalan seorang ayah atau ibu.
Kejadian-kejadian yang menganggap dunia adalah syurganya seperti mengandung tanpa bapa yang sah; pembuangan anak yang tidak ada perikemanusiaan; pembunuhan yang tidak ada perasaan kasih sayang dan sebagainya. Perlakuan ini adalah jenayah number satu dan tidak ada ruang untuk dikompromikan dengan undang-undang kemanusiaan. Kalaulah membunuh itu hukumannya di tali gantungan maka mengapakah keada yang serupa tidak dihukumi serupa.
Di negara lain mengamalkan undang-undang yang dikenali sebagai “kawin kontrak”. Pada dasarnya ada kemanfaatannya tetapi kemuderatannya adalah lebih serius lagi. Keadaan demikian adalah serupa dengan apa yang telah dilaksanakan di negara Malaysia baru-baru ini; hanya perbezaannya ialah tidak ada bapa yang sah. Persamaannya ialah kehadiran budaya meng- galakkan gadis-gadis untuk melelayani nafsu seksnya yang buas.
Setelah lahir di dunia dalam usia sebelum baligh tanggugjawab seorang anak tidak kelihat sangat kerana kita masih di bawah pangkuan seorang ibu. Tetapi setelah meningkat usia perseko- lahan mulalah tanggungjawab membebani seorang anak. Dia mesti pergi ke sekolah mengilmu kan dirinya dan mengikuti perkembangan semasa dalam arena pembangunan manusia.
Tanggungjawab utama dalam hidup ialah menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu dipelajari mengikut tahap kemampuan anak itu berfikir. Belajar menuntut ilmu sebenar adalah melatih diri tentang kemahiran berfikir. Hidup ini wajar difahami matlamatnya iaitu mengenai visi dan misi nya. Bermuara dari tanggungjawab kepada diri; kemudian kepada keluarga, masyarakat, agama dan hinggalah ke pringkat negara atau kebangsaan.
Semasa hidup dalam jagaan ibubapa seorang anak wajar memahami kasih sayang yang dicurahkan oleh kedua orang tuanya. Tanggungjawab ini amat penting kerana elemen-elemen yang memurnikan hubungan seisi keluarga wajar menjadi pemangkin untuk diterjemahkan dalam masyarakat di sekolah.
Kepimpinan guru di sekolah bukan setakat membekalkan ilmu semata kepada anak-anak muridnya tetapi juga memberi segala persediaan bagi si anak untuk membolehkannya menjadi ahli masyarakat nanti setelah keluar dari bangku sekolah dan menjadi pemain dalam pembangu- nan tamadun manusia.
Seorang guru juga adalah pelapis kepada kepimpinan ibubapa di rumah, maka itu setiap pelajaran dan pembelajaran yang dihidangkan oleh seorang guru kepada pelajar haruslah mencer minkan tingkah laku yang mulia seorang pendidik. Pepatah Melayu mengatakan: Kalau guru kencing berdiri murid kencing belari.” Tanggungjawab seorang guru adalah serupa dengan sepasang suami isteri di rumah. Mereka adalah pewarna kepada keperibadian seorang anak
Tanggunjawab kita terhadap masyarakat ialah menghidupkan ukhuwah kemanusiaan dan melahirkan kasih sayang sesama manusia. Suasana demikian akan membentuk masyarakat penyayang yang membudayakan suasana tolong menolong serta mementingkan kebajikan orang lain lebih diutamakan.
Dalam membina masyarakat yang perihati terhadap kebajikan ahlinya, tanggungjawab kita ialah memasyarakatkan agama dan mengagamakan masyarakat. Memasyarakatkan agama membawa maksud mengimarakkan rumah-rumah Allah seperti surau dan mesjid dengan cara mengadakan ceramah sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dan taskirah setiap solat Subuh dan Maghrib. Selain dari itu menggalakkan masyarakat untuk menunaikan ibadah solat secara berjemaah di mesjid. Memelihara solat lima waktu menjadi tanggungjawab setiap mukmin. Amalan inilah yang sentiasa mendapat keradaan Allah s.w.t.
Mengagamakan masyarakat membawa maksud kesucian beragama dapat dilahirkan dengan adanya suasana tegur-menegur antara sesama untuk membina keluarga bahagia. Baginda Rasul pernah mengatakan bahawa apabila memasak lauk banyakkan supnya dan bagikan kepada jiran tetanggan kita. Ini bermaksud hubungan kita dengan masyarakat begitu murni sekali sehingga segala yang kita ada dalam dapur kita, jiran sentiasa dibagikan.
Di mana-mana ada kesempatan dalam melaksanakan ibadah harus dalam keadaan berjemaah menjemput ahli masyarakat menyertai sebarang upacara keagamaan. Kenduri-kendara yang dimurnikan dengan baca doa selamat, baca Yasin danTahlil; menggunting rambut bayi yang baru lahir, pernikahan dan sebagainya wajar dilibatkan semua masyarakat terutama sekali yang tinggal sekampung.
Tanggungjawab kita terhadap negara dan bangsa menjadi agenda yang wajar dilaksana kan kerana kita adalah barisan pemimpin dan pemain kepada pembangunan tamadun kehidupan. Undang-undang serta peraturan awam dipertenggungjawabkan kepada kita untuk memimpinnya. Keberadaan kita dalam masyaratkat dan melakukan tanggugjawab untuk kemanfaatan masyara- kat akan sentiasa disukai oleh masyarakat awam.
Pepatah mengatakan “tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah”. Ini bernaksud orang yang rengan tangan membantu orang yang berwajar akan di mudahkan urusnya hidup di dunia. Kesemua amalan kita dalam menangani kehidupan akan dapat mengumpul dana pahala yang menjadi bekalan kita di akhirat kelak.
Demikianlah tanggungjawab manusia semasa hidup di alam dunia. Jika ajal menjemput nyawa lebih awal pun kita telah mengumpul dana pahala sebagai bekalan hidup di alam yang berikutnya. Maka itu tidak ada yang dikatakan bahawa jika usia seseorang itu lebih panjang maka peluangnya untuk mengumpul dana pahala adalah lebih beruntung. Ingat, semakin lama kita hidup di dunia semakin banyak dosa yang kita lakukan kecuali perlaksanaan tanggunjawab itu telah berkiblat kepada kemurnian beragama.

Friday, November 12, 2010

RANJAU-RANJAU DALAM KEHIDUPAN
(Disiarkan pada 13. 11. 2010)
Setiap makluk di alam dunia, Allah telah sediakan dengan bermacam jenis bencana yang akan memuderatkan atau membahayakan keselamatan hidup makluk berkenaan. Allah wujudkan fitrah kehidupan dan Allah juga wujudkan kematian. Ini bermakna setiap makluk Allah, tidak ada kekuasaan terhadap dirinya sendiri selain dari memohon kepada Sang Pencipta mengenai keselamatan dan kebajikannya.
Kematian itu berlaku disebabkan berbagai resiko dalam menangani hidup yang dikenali sebagai ranjau-ranjau kehidupan. Tidak ada makluk yang hidup tanpa menemui kematian. Nabi Adam telah hidup dua ribu tahun di dunia tetapi akhirnya menemui ajal juga. Setiap yang hidup itu mesti menemui mati.
Mengapakah Allah ciptakan kematian? Apakah kematian itu dalam kefahaman seorang hambah Allah di muka bumi ini? Kematian itu adalah berakhirnya kehidupan di alam dunia. Tetapi agama mendidik kita bahawa kematian itu adalah perpisahan antara roh dan jasad. Dan kematian itu adalah ketentuan Allah s.w.t.
Ini bermaksud hidup itu adalah satu perjalanan jauh oleh roh. Bermula dari alam roh, bertemu dengan jasad di alam rahim ibu; kemudian lahir ke alam dunia. Setelah selesai agenda di alam dunia, roh akan berpisah dengan jasad kemudian hidup di alam barzah atau alam kubur. Setelah dunia hancur-hancuran berlaku maka roh akan bertemu kembali dengan jasad kemudian beralih ke alam akhirat berjumpa dengan Zat yang Maha Pencipta di Syurga.
Dalam semua perjalanan roh itu keberadaannya di alam dunia bersama jasad akan mengalamai berbagai ranjau kehidupan. Ranjau-ranjau itulah yang akan menentukan perjalanan manusia sama ada ke syurga atau ke neraka. Untuk menangani ranjau-ranjau kehidupan di alam dunia, Allah turunkan satu dokumen wahyu-Nya sebagai panduan manusia memahami teka-teki kehidupan yang dihidang oleh Allah s.w.t.
Manusia pada mulanya (Adam) tidak punya permasalahan hidup di syurga. Tetapi kelemahan manusia menangani kehidupan yang telah diporak-porandakan oleh iblis laknat Allah, maka itu manusia dimurkai Allah dan dipindahkan ke alam dunia dengan segala keperluan hidup terpaksa diusahakan sendiri untuk mendapatkannya. Kita berusaha barulah Allah kurniakan rahmatNya. Maka itu hidup ini adalah ibadah sebenar.
Dalam usaha beribadah kita mengalami berbagai kemuskilan yang dikenali sebagai ranjau-ranjau kehidupan. Oleh yang demikian mahu atau tidak terpaksa manusia melalui segala permasalahan hidup di alam dunia untuk memurnikan kehidupan dunia dan mengumpul dana pahala untuk keperluan kehidupan di alam akhirat.
Hidup di alam dunia merupakan satu keadaan yang amat memerlukan kepekaan manusia memahami tanggungjawabnya yang diamanahkan Allah s.w.t. Kehidupan di alam dunia adalah diwarnai oleh ujian demi ujian Allah. Dan jika manusia lulus ujian tersebut maka perjalanannya ke alam akhirat akan dimudahkah oleh Allah s.w.t. Ujian yang dimaksudkan ialah ranjau-ranjau kehidupan. Kekuatan manusia menempuhi ujian adalah iman dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. Allah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud:
“Hai manusia sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (ibu dan bapa) dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat) dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa. Sungguh Allah maha mengatahui lagi maha amat mengetahui.” Surah al-Hujerat ayat (49) 13.
Permasalahan dalam hidup termasuklah kemuderatan kesihatan; kemiskinan; kekayaan; perselisihan pendapat; permusuhan; ketidak jujuran; penipuan; merompak dan mencuri; merogal gadis-gadis bawah umur dan pembunuhan; jenayah; perpecaan keluarga; tidak berkerjasama; kerengangan ukhuwah; mementingkan diri; musuh dalam selimut; mengumpat dan bermacam-macam lagi kerenah-kerenah hidup.
Dalam menepoh hidup, hanya dua perkara yang menunggu kita iaitu malang dan mujur. Semua orang ingin mujur dan takut mendapat kemalangan. Sebab itu dengan segenap kekuatan dia berusaha menyingkirkan kemalangan dan mengejarkan kemujuran. Hendak terhindar sama sekali dari kemalangan, tentu tidak boleh, tetapi menggosok dan menghias diri, mencukupkan bekal, adalah kewajipan kita semua. Sebab kemanusiaan yang ada pada diri kita itu adalah laksana berlian. Siapa pandai menggosok, akan bercahayalah dirinya dan kalau tidak digosok tidaklah timbul cahayanya.
Malang itu boleh dalam bermacam kategori. Mengalami kemuderatan kesihatan adalah malang hidup yang amat digeruni oleh sesiapa sahaja yang mengalami. Badan yang sakit tidak mampu melaksanakan apa jenis kerja pun. Orang yang mengalami kesihatan yang malang sukar mengubah keadaan hidupnya terutama sekali orang yang mengalami penyakit lumpuh.
Menempuhi hidup yang malang disebabkan manusia itu sendiri. Allah berikan keadaan kesihatan demikian baik tetapi manusia tidak menjaga kemujuran dirinya. Allah tidak mewujudkan sesuatu itu tanpa ada manfaatnya. Jika diteliti secara mendalam punca mengapa berlakunya kemalangan pasti kita menemui faktornya.
Manusia sememangnya lemah(Surah An-Nisa ayat 28). Ia mesti waspada dalam hidup kerana ia tidak seorangan tetapi sentiasa bersama dengan makluk halus yang sentiasa menanti saat terbuka peluang untuknya mengoda manusia untuk bertindak. Iblis telah meminta Allah supaya ia tidak dimatikan dan diberi peluang untuk membalas dendam kepada manusia kerana gara-gara Adam ia di singkir dari kehidupan bahagia di Surga. Allah kabulkan permintaan itu tetapi Allah mengingati iblis bahawa mereka yang dekat dengan Allah iblis tidak mampu mengoda mereka.
Dalam bermasyarakat kita tak boleh takabur dan mencari nama, tetapi kita tidak terlarang berusaha mencari kehormatan dengan memperbaiki budi sendiri. Gila hormat tidak boleh. Tetapi menjadi orang yang terhormat, haruslah menjadi tujuan hidup. Lantaran jasa yang baik dan budi yang tinggi, kita harus beroleh kehormatan dari sesama manusia. Kehormatan dan pandangan orang kepada kita dapatlah menimbulkan kegiatan hati berusaha membuat yang lebih indah dan mulia.
Tetapi begitu kita melangkah dan berhasil, akan ada sahaja orang yang dengki. Maka timbullah yang sangat sayang dan yang sangat benci. Orang yang benci itu kepercayaannya bukan kerana kita tidak patut dihormati. Kebenciannya ialah hendak memungkiri kehormatan kita itu. Sebab itu hendaklah selalu diusahakan supaya budi bertambah tinggi. Kehalusan dan ketinggian budi akan menambah jumlah yang sangat sayang dan sangat benci itu.*
Kemeskinan dan kekayaan adalah dua faktor hidup yang menjadi ujian dari Tuhan. Kemeskinan hampir menjadi faktor yang membuat manusia meninggalkan agamanya atau kemurtadan. Keadaan hidupnya dia persalahkan kejadiannya atau keturunannya. Orang yang dilanda kemiskinan akan menerima apa sahaja yang boleh mendatangkan kemanfaatan hidupnya
Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. memilih hidup miskin daripada hidup kaya. Allah sendiri mengurniakan kekayaan kepada baginda tetapi ia menolaknya. Baginda sering berdoa yang bermaksud: “Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin; matikanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku di akhirat nanti bersama-sama dengan orang yang miskin.”
Riwayat Muslim.
Kekayaan juga merupakan ujian dari Allah s.w.t. Allah mengurniankan kekayaan itu kepada sesiapa sahaja yang Allah pilih. Dengan pada itu manusia apabila diuji dengan kekayaan ia lupa daratan. Penampilannya di khalayak ramai sama sekali tidak menunjukkan kesetiakawanan sosial. Ibadahnya sudah menjadi pinggiran dan tidak ada yang menunjukkan kesyukuran kepada Allah terhadap segala kejayaannya.
Dalam pembangunan kehidupan wajar ada kemuafakatan dalam segala segi pengurusan. Tolong menolong antara sesama menjadi keutamaan. Walau bagaimanapun pergisiran pendapat adalah satu penyakit yang mengerohkan kemuafakatan dalam pembangunan. Apabila suasana demikian timbul maka tidak ada yang boleh dilaksanakan untuk mengubah keadaan.
Ranjau-ranjau dalam kehidupan datang dengan tidak terduga. Bersusah hati kerana sengsara, dan banyak penderitaan. Peringkat penderitaan itu ada berbagai. Jika kita tinjau penderitaan yang dialami oleh para rasul lebih berat lagi berbanding dengan apa yang kita ketahui mengenai penderitaan.
Manakah yang besar penderitaan kita dengan penderitaan Nabi Adam? Yang di dalam syurga bersenang-senang dengan isterinya, lalu disuruh keluar. Manakah yang susah penderitaan kita dengan penderitaan Nabi Muh, yang menyeru umat kepada Islam, padahal anaknya sendiri tidak mahu mengikuti? Sehingga seketika di suruh Tuhan segala ahli kerabatnya naik perahu, anak itu tidak ikut. Malah sama karam dengan orang ramai di dalam gulungan banjir, di hadapan matanya! Kemudian datang pula ketetapan Tuhan bahawa anak itu bukan keluarganya.
Pernahkah kita lihat cubaan serupa yang ditanggung Ibrahim? Disuruh menyembelih anak untuk ujian, ke manakah dia lebih cinta kepada Tuhannya kah atau kepada anaknya? Yakub dipisahkan dari seorang anknya Yusof. Yusuf diperdayakan seorang perempuan. Ayub ditimpa penyakit yang parah. Kesemua penderitaan itu tidak ada tanding taranya dalam penderitaan kita hidup di alamdunia ini.
Pernahkan mereka mengeluh? Tidak; kerana mereka yakin bahawa kepercayaan kepada Tuhan menghendaki perjuangan dan keteguhan. Mereka tidak menuntut kemenangan lahir, sebab mereka menang terus. Mereka memikul beban seberat itu, menjadi Rasul Allah, memikul perintah Tuhan keranan mencintai manusia. Sebab itu mereka tempuh kesusahan, pertama membuktikan cinta akan Tuhan, kedua menggembeleng batin, ketiga kerana rahim yang sayang segenap umat.**
Hidup yang mengingkari Tuhan amat berbahaya dan jika menular kalangan suatu bangsa alamat budi pekerti dan kesopaan bangsa itu akan rosak binasa. Akalnya akan ditumbuhi oleh kejahatan. Hati tiap-tiap orang akan penuh dengan tipu daya, sehingga lemahlah pergantungan umat itu dalam kehidupan. Syahwat dan nafsu angkara murka itulah kelak yang akan jadi pedoman dalam kehidupan mereka.
Ada golongan yang mengaku pintar, mengatakan bahawa mengingkari Tuhan dia menjadi orang merdeka dan menghidupkan budi pekerti mulia, menegakkan kesopanan dan mengangkat kedudukan sesuatu bangsa. Kerana kepercayaan yang salah itu banyak tersiar, terbuktilah kerosakan negeri dan bangsa, rakyat dan kerajaan sama-sama kehilangan pegangan.
Manusia-manusia yang tersesat itu merasa tidaklah cukup dan lengkap hidupnya sebelum tercapai segala kehendak syahwatnya. Untuk itu, segala jalan dan ikhtiar akan ditempuhnya. Yang wajib ialah yang dikehendaki oleh syahwat dan yang haram ialah yang tidak disukai oleh syahwat. Bila kepercayaan kepada Tuhan sudah hilang, syahwatlah yang memerintah.
Bagitulah keadaan hidup yang mengingkari Tuhan. Kepentingan dunia hanya sebatas umur sahaja. Akhir hayat juga kembali kepada tanah kepunyaan Tuhan. Keluarga dan sahabat handai berserta dengan harta kekayaan dunia, hanya sampai ke kubur menemani kita; setelah liang lahad ditutup maka tinggal kita seorang diperut bumi. Di situlah kesedaran mula timbul apa yang sepatutnya dilaksanakan semasa hidup di dunia tetapi sedihnya masa kita di dunia sudah berakhir!

*Prof.Dr. HAMKA: TASAUF MODEN – Darul Numan Wisma Yakin Jalan India Kuala Lumpur h 43 – 44
** Ibid h 79 -80

Saturday, November 6, 2010

MANUSIA SEBAGAI PEMAIN DALAM PEMBANGUNAN TAMADUN KEHIDUPAN.
(Disiarkan pada 6. 11. 2010)
Di lapangan permainan seperti main bola sepak pemainnya ada sebelas orang. Kesebela- san pemain tersebut mempunyai peranan masing-masing dalam arena perlawanan bermain bola sepak. Pehak lawan juga mempunyai sebelas orang. Kesemua ahli dalam kedua-dua kumpulan mempunyai visi yang sama iaitu hendak memasukkan bola ke gawang lawan.
Posisi masing-masing dalam arena main bola telah ditentukan peranannya. Mulai dari penjaga gol; kemudian dua orang menjadi pertahanan dari serangan yang dipanggil fullback atau pertahanan utama; kemudian tiga orang menjadi pertahanan tengah yang dipanggil center half; kemudian lima orang bahagian penyerang yang dikenali sebagai striker termasuklah sayap kiri dan sayap kanan dan tiga orang penyerang tengah. Posisi diatur sedemikian rupa untuk memudah kan rakan-rakan lain dapat menghantar atau memberi bola kepada rakan-rakan sepasukan apabila maju ke hadapan untuk menyerang.
Dalam kelangsungan perlawanan bola sepak strategi kerjasama antara pemain diutama kan. Memelihara peraturan yang membatalkan permainan menjadi kemestian seperti bola jangan terkena tangan; melakukan kekasaran yang mencedrakan pehak lawan dan kepada semua disiplin permainan harus mematuhi arahan pengadil.
Walaubagaimana pun dalam lapangan tersebut kita ada pemainnya dan kita juga ada penontonnya. Penontonnya adalah lebih ramai berbanding dengan pemainnya tetapi yang ber- lagak lebih pandai dalam arena tersebut apabila permainan dimulakan ialah penontonya. Bermacam-macam tomahan dan kejian dilimparkan kepada pemain yang dalam pandangan mereka tidak mempersembahkan perjuangan yang bersungguh-sungguh. Tetapi jika penonton yang lantang memberi komen tesebut turun ke lapangan dan menjadi pemain sebenar maka mereka tidak mampu mempersembahkan mainan yang lebih baik daripada pemain yang ada di lapangan.
Begitulah juga keadaan hidup ini, walaupun masing-masing mempunyai tanggungjawab sendiri tetapi tidak sunyi juga keberadaan masyarakat yang hidup lebih suka sebagai penonton daripada pemain. Dalam lapangan pembangunan kehidupan, masyarakat yang menjadi pemain dalam kelangsungan pembangunan tamadun kehidupan ialah mereka yang berperanan sebagai khalifah Allah s.w.t.
Melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi ini adalah sebenar mereka yang memaham hidup ini sebagai ibadah. Mereka memahami mengapakah manusia diwujudkan oleh Tuhan. Orang seperti ini tidak mahu hidupnya kosong sahaja tanpa melaksanakan kebaktian kepada Zat yang Maha Agung. Hidupnya adalah sebagai hambah Allah dengan segala kerelaan hatinya melaksanakan ibadah demi kebaktian hidup di dunia dan di akhirat kelak.
Baginda Rasul Nabi Muhamad s.a.w. telah dipilih oleh Allah untuk menerima segala peraturan dan disiplin kehidupan melalui Malaikat Jibril yang dikenali sebagai wahyu Illahi. Dokumen pertama baginda terima ialah perintah untuk “membaca”. Dalam kelangsungan hidup di alam dunia, manusia diperintahkan Allah untuk membaca alam kehidupan sama ada yang tercipta oleh Allah atau yang terucap oleh Allah iaitu al-Quranul Karim.
Dalam semua kewujudan pembangunan kehidupan di alam ini, perlembagaan atau disiplin pengurusannya telah disediakan oleh (Allah) yang bersesuian dengan disiplin kehidupan berkenaan. Sebagai pemain dalam kelangsungan hidup wajar mematuhi disiplin atau peraturan yang mengawal tatacara pelaksanaan agenda berkenaan.
Seperti juga dalam bermain bola setiap ahli pemain mempunyai peranan masing-masing. Dalam kelangsungan pembangunan kehidupan kerajaan telah mengatur barisan jentera perlak- sana yang dikenali sebagai pemain dalam arena pembangunan tamadun manusia. Guru adalah bertanggungjawab mengilmukan generasi pelapis agar menjadi prmain yang berwibawa; doctor menjaga kesihatan dan keselamatan manusia; polis dan pertahanan menjaga keamanan negara; pertanian menjaga tanam-tanaman dan bidang perternakan haiwan; Peguam menjaga dan melaksanakan undang-undang; Jabatan Perhutana memelihara tumbuh-tumbuhan termasuklah pembalakan dan berbagai-bagai lagi kategori jawatan atau peranan yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan amanah Allah.
Kementerian Pendidikan mengatur barisan pelaksana atau pemainnya untuk mengilmu kan generasi pelapis dalam berbagai bidang ilmu pembangunan. Apabila mereka meninggalkan institute pendidikan nanti mereka telah dibekalkan dengan ilmu sesuai dengan kekuatan mental masing-masing. Maka itu pehak kerajaan mensesuaikan profesion masing-masing sesuai dengan apa yang dipelajari semasa menuntut ilmu di berbagai kategori universiti.
Mengatur peranan masing-masing hendaklah mengikuti disiplin “The right man on the riat job; the right man on the right place.” Orang yang berkelulusan bidang undang-undang wajar ditugaskan memegang dan melaksanakan undang-undang; Jurutera yang mempunyai keilmuan mengenai bagaimana membina jambatan wajar ditempatakan di lapangan berkenaan.
Bukan menempatkan orang yang mempunyai kemahiran tentang seluk beluk keagamaan untuk mengedalikan peranan membuat jambatan atau tukang kebun yang mahir tentang menerokai hutan untuk diusahakan dengan penanaman berbagai jenis tanaman ditugaskan menjaga institusi perbankan.
Walaubagaimana pun dalam setiap kewujudan masyarakat tidak kira etnik serta keturu nan ada sahaja orang yang menjadi penonton dalam pembangunan kehidupan. Manusia yang memilih cara hidup sebagai penonton tidak punya wawasan untuk berubah. Mereka memikirkan bahawa kesenangan dan kesusahan dalam hidup adalah ditentukan oleh fenomena nasip dan itu adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Bijaksana.
Felosofi pemkirannya ialah berusaha atau tidak kalau nasip sudah ditentukan oleh Tuhan hidup tidak akan berubah. Macamana kuat berusaha kalau kemiskinan juga akhirnya kita tidak boleh mengubah keadaan hidup. Inilah pandangan orang yang imannya tidak menentu dan sentiasa menyalahkan keturunannya. Tidak bersyukur terhadap keadaan dirinya sebagai manusia yang normal, tidak punya kecacatan dari segala deria Allah kurniakan termasuklah sifat-sifat manusia yang sempurna.
Manusia wajar berusaha dan berikhtiar untuk mencari kebahagian hidup di alam dunia yang akan menggamit kebahagian hidup di akhirat kelak. Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Raa’d ayat (13) 11, yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah (apa yang ada pada bangsa) selagi mereka tidak mengubah keadaan (sesuatu) yang ada pada diri mereka sendiri.”
Manusia harus berfikir bahawa Allah itu sayang pada hambah-Nya maka diuji dengan berbagai kerenah hidup supaya keimanannya kepada Tuhan semakin mantap. Iman memandu manusia untuk sentiasa melihat alam ini dengan mata hati dan fikir kewujudannya di persekita- ra hidup kita. Jika manusia tidak membuka mata hatinya untuk memanfaatkan segala hidangan Allah di alam ini maka jangan mimpi pembangunan akan menghampiri kita.
Elemen yang terpenting yang harus ada dalam diri manusia yang membolehkannya menyingkap rahsia alam kehidupan kelak dapat mendekati Allah ialah kehadirian ilmu. Ilmu haruslah disajikan dengan amal agar ia menjadi fitrah kepada manusia. Ilmu yang tidak diguna, manusia telah mengkufuri diri kepada nikmat mempunyai ilmu dan mengabaikan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.
Menjadi pemain dalam pembangunan kehidupan sebenar adalah melaksanakan kekhali- fahaan yang diamanahkan oleh Allah s.w.t. Menjadi pemain yang berwibawa adalah melaksana kan jihad dalam memurnikan kehidupan. Mereka yang berjuang atau berjihad di jalan Allah akan
dikurniakan ganjaran pahala sebagai bekalan hidup di akhirat nanti.
Membina keluarga bahagia adalah antara perjuangan atau jihad dalam memurnikan tamadun kehidupan. Apakah ciri-ciri yang melahirkan keluarga bahagia itu? Keutamaan ditumpu kan kepada ilmu yang disajikan kepada membina seorang insan. Ilmu yang sesuai dalam membina keluarga bahagia ialah ilmu akidah yang membentuk insan pandai mensyukuri terhadap segala nikmat dan rahmat Allah s.w.t.
Apabila zat pembangunan sedemikian rupa telah membentuk akhlak dan peribadi mulia seorang insan maka ia menjadi pemain yang berwibawa dan berketerampilan. Ia mempunyai wawasan pembangunan seirama dengan kepesatan pembangunan yang dilahirkan oleh sains dan teknologi. Ia memahami keberadaannya dalam hidup ialah semata-mata melaksanakan ibadat kepada Allah. Mementingkan pembangunan rohani lebih diutamakan daripada pembangunan jasmani.
Apabila perjuangan dalam hidup itu keutamaan diberi kepada pembangunan rohani maka dengan sendirinya pembangunan jasmani turut sama terbela. Sebagai analogi hidup, jika kita menanam padi tanpa diundang rumput turut sama tumbuh subur. Tetapi jika kita tanam rumput jangan mimpi padi akan tubuh sama. Jika pembangunan rohani yang diutamakan, pembangunan dunia turut sama dimurnikan. Tetapi jika pembangunan dunia semata yang diutamakan jangan mimpi pembangunan akhirat(rohani) turut sama terbela.
Dunia masa kini telah dihanyutkan oleh budaya yang mementingkan pembangunan dunia semata-mata. Remaja yang telah terdidik dengan agama tidak dapat membendung kekuatan naluri diri sebagai masyarakat mukmin. Pergaulan bebas antara lelaki dengan wanita sudah menjadi budaya. Mereka memberi alasan kepada orang tua mereka dengan kata-kata yang menunjukkan kekukuhan iman mereka dengan memberi alasan bahawa ia sedar apa yang dia akan lakukan dan mempertahankan kekuatan iman mereka dengan mengatakan bahawa mereka tahu menjaga diri mereka.
Wajar kita membaca dan memahami keadaan alam bahawa api dengan minyak tanah tidak sama sekali boleh berdekatan. Fitrah alam telah mendidik kita bahawa kedua-dua fenomena tersebut tidak sama sekali berkompromi apabila kedua-duanya berhampiran. Api akan menjulang naik apabila terkena dengan minyak tanah.
Bagitulah juga keadaan manusia apabila lelaki dan wanita sering bersama. Perempuan yang mukanya hodoh sekalipun jika sentiasa berdamping dengannya akan kelihatan mukanya berseri juga. Ini adalah fitrah manusia kerana asal usul kedua-duanya ialah satu. Wanita adalah property pehak lelaki dan lelaki pun adalah asal property pekak perempuan.
Menjadi pemain dalam kelangsungan hidup wajarlah mempunyai ilmu yang membuat kita memahami keadaan yang dibenarkan oleh agama dan yang dilarangkan olehnya. Menjadi penonton dalam membina masyarakat amat tidak bermanfaat kepada pembangunan manusia kerana individu berkenaan dikategorikan sebagai sampah masyarakat.
Masyarakat penonton tidak memahami peranannya sebagai khalifah dalam kehidupan di alam dunia ini. Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat (2) 30 yang bermaksud: “…(Ingatlah) ketika Tuhan mu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang Khalifah di atas muka bumi (Adam). Maka jawab mereka itu: Adakah patut Engkau jadikan di atas bumi orang yang akan berbuat bencana dan menumpahkan darah sedangkan kami bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Allah berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui.”
Masyarakat penonton telah mengkufuri tanggugjawab yang diamanahkan Tuhan kepada manusia. Hidupnya bagikan haiwan yang dikategorikan sebagai lintah darat. Falsafah hidup seperti ini hanya mengharapkan orang lain dan tidak mahu bekerja sama memurnikan kehidupan. Kehadiran masyarakat demikian akan melahirkan gejala-gejala sosial yang hanya menyunsangkan kemurnian bermasyarakat. Merek suka hidup mewah tetapi tidak menggunakan fitrah yang Allah bekalkan kepada manusia. Akibatnya lahir budaya merompak harta benda kepunyaan orang dan apabila tekapung masa melakukan jenaya maka tiada pilihan lain melainkan membunuh.
Maka itu hiduplah sebagai pemain dalam kehidupan. Tolonglah dan bantulah diri anda supaya masyarakat sentiasa menghormati keberadaan anda. Orang yang suka menolong orang lain Allah akan mudahkan urusan anda dalam kehidupan di
dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Insyallah!
HIDUP ADALAH IBADAT
(Disiarkan pada 30.10.2010)
Ibadat adalah kebaktian kepada Tuhan seperti sembahyang,berdoa atau bersedekah. Berbuat baik kepada sesama manusia. Pekerjaan menurut perintah Tuhan. Kita berdoa supaya semua ibadat kita diterima Tuhan. Sembahyang itu adalah ibadat utama dalam agama. Menunaikan seruhan agama, di samping mengejar harta kekayaan kita hendaklah juga beribadat kepada Allah.
Allah berfirman dalam al-Quran surat Dzariat ayat 56 yang bermaksud: “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepadaKu.”
Inilah peringatan iaitu supaya Rasulullah s.a.w. meneruskan memberi peringatan kepada umat manusia. Peringatan ini besar manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Jika seorang telah mengakui beriman kepada Tuhan, tidaklah dia akan mahu jika hidupnya di dunia ini kosong sahaja. Dia tidak boleh menganggur. Selama nyawa dikandung badan, manusia harus ingat bahawa tempuhnya tidak boleh kosong dari pengabdian kepada Allah. Seluruh hidup hendaklah dijadikan ibadat.
Menurut riwayat dari Ali bin Abu Thalhah, yang diterimanya dari Ibnu Abbas, erti untuk beribadat ialah mengakui diri adalah budak atau hambah dari Allah, tunduk menurut kemahuan Allah, baik secara sukarela atau secara terpaksa, namun kehendak Allah berlaku juga. Kita hidup kerana kehendak Allah; kita diberi umur panjang dan mesti tua. Mahu tidak mahu jika datang ajal mesti mati. Ada manusia yang hendak melakukan di dalam hidup ini menurut kemahuan nya, namun yang berlaku ialah kemahuan Allah jua.
Ayat ini memberi ingatan kepada manusia bahawa sedar atau tidak sedar dia pasti mema- tuhi kehendak Tuhan. Maka jalan yang lebih baik bagi manusia ialah menginsafi kegunaan hidupnya, sehingga dia pun tidak merasa keberatan lagi mengerjakan berbagai ibadat kepada
Tuhan.*
Apabila manusia mengenal kepada budi yang luhur, nescahaya dia mengenal apa yang dinamai berterimakasih. Ada orang yang menolong kita melepaskan dari malapetaka, kita pun segera mengucapkan terimakasih! Kita mengembara di satu padang pasir. Akibat jauh perjala- nan, kita kehausan, air sangat sukar. Tiba-tiba di situ tempat yang sunyi sepi kita bertemu satu orang yang menyuruh kita berhenti berjalan sejenak. Lalu dia bawakan seteguk air. Kita pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita ucapkan terima kasih dengan merendahkan diri. Sebab kita merasa berhutang budi kepadanya. Dan tidaklah ada manusia beradab di dunia yang membantah keluhuran budi orang yang berterima kasih itu.
Maka itu bandingkanlah semuanya dengan anugerah Illahi bagi menjamin hidup kita. Sejak mulai lahir dari perut ibu sampai kepada masa habis tempoh di dunia ini dan kita menutup mata, tidaklah dapat dihitung dan dinilai betapa besar nikmat dari kurnia Allah kepada kita. Maka timbullah pertanyaan: Apakah tidak patut kita berterima kasih kepadaNya atas seluruh kurnia itu? Menunjukkan kerendahan diri kita serta mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuhan kita laksanakan ibadat.
Disinilah Tuhan menjurus hidup kita, memberi kita pengarahan. Allah menciptakan kita, jin dan manusia tidak untuk yang lain, hanya untuk satu macam tugas sahaja, iaitu mengabdi, beribadat iaitu mengakui bahawa kita itu hambah-Nya, tunduk kepada kemahuan-Nya.
Beramal dan membuat kebaktian kepada Allah merupakan satu ibadat. Keluhuran beriba- dat kerana Allah adalah tangggjawab yang murni setiap insan. Ini wajar kerana “manusia, mengikut Dr. Farid Wajdi dalam Ensiklopedia Daairatul Ma’arif, mempunyai dorongan beragama ini akan bertambah kuat Naluri Beragama selalu melekat pada diri manusia selama ia mempunyai akal untuk memikirkan yang baik dan yang buruk, dan naluri ini bertambah kuat,
bila manusia bertambah tinggi dan luas ilmu dan pengetahuannya.”
Ada manusia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan berpengetahun luas tetapi tidak punya naluri menyembah Tuhan. Jauh sekali beribadat kepada-Nya. Manusia seperti ini tidak punya iman dan tidak punyai akal yang dapat melihat antara yang baik dengan yang tidak baik. Mereka mengkufuri nikmat dan rahmat Allah yang diberi kepadanya. Mereka memahami alam dunia adalah syurganya.
Mereka tidak melihat keunikan manusia dalam kehidupan. Mengapa manusia hidup dan mengapakan setiap individu mesti makan untuk hidup? Siapakah menyediakan makanan yang dimakan oleh manusia. Mengapakah tumbuh-tumbuhan itu hidup dan siapakah menghidupkan nya. Mereka memahami fenomena kehidupan tumbuh-tumbuhan sebagai “nature”. Apa dia itu nature? Nature itulah kekuasaan Allah kerana tidak ada yang wujud dengan sendirinya.
Beriman kepada kekuatan Maha Tinggi, beriman kepada Pencipta alam semesta ini, pengatur dan pengendali urusan dalam system yang amat bijak, adalah suatu keharusan naluri dan kesedaran hati nurani. Akal manusia tanpa ilmu dan pengetahuan apapun mahu percaya kepada hukum sebab-akibat, bahawa tidak ada wujud tanpa pembuatnya. Tanpa beragama dan iman, maka pertanyaan yang diajukan oleh al-Quran akan membuat kebingungan tanpa boleh dijawab.
FirmanAllah Ta’ala yang bermaksud: “(Mengapa mereka tidak beriman)? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang menciptanya, atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri?”
“Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu?(Sudah tentu tidak!) Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya.”
Jelaslah bahawa mereka tercipta bukan tanpa pencipta, dan jelas pula bahawa mereka tidak mencipta diri
mereka sendiri. Tidak seorang pun manusia boleh mengaku mencipta satu pun zarrah (atom) di langit atau di bumi. Tidak ada jalan lain kecuali harus mengakui adanya Yang Maha Pencipta, Yang Maha Berilmu, dan Yang Maha Bijak, yang telah memberi wujud kepada segala yang ada, kemudian memberinya petunjuk.**
Al-Quran adalah mukjizat dan petujuk. Al-Quran itu memiliki kelebihan dibanding dengan mukjizat semua nabi. Di samping mukjizat, ia juga sebagai petunjuk dan sekaligus pembeza yang terang antara yang hak dari yang batin. Firman Allah yang bermaksud:
“….…menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah….” (al-Baqarah: 185)
Al-Quran sebagai mukjizat kerana mengandung hikmah besar, yang sering muncul di luar batas pemikiran manusia. Ia petujuk dan sekaligus pembeza kerana mengandung kebenaran mutlak yang harus diturut oleh manusia, dan menjelaskan adanya kebatilan yang harus dicegahi
nya.
Hidup ini adalah ibadah maka itu system hidup Islami mementingkan hubungan hamba dengan Tuhannya. Manusia bukanlah pencipta dirinya sendiri, maka itu mereka tidak mungkin boleh mengatur dirinya sendiri dengan sempurna. Manusia juga bukan pencipta sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semua itu sudah ada, ketika manusia dipentaskan di permukaan bumi ini.
Di sekitarnya berhamburan nikmat dan rahmat Illahi, dan menjadi hak Tuhan sepenuhnya untuk mengatur segala-galanya. Dia menurunkan Islam yang didalamnya ada hukum agama untuk mengatur kehidupan manusia. Menempatkan diri dalam hukum Illahi yang disebut “Ibadah”. Maka wajarlah kalau Tuhan memerintahkan kepada manusia supaya hanya beribadah kepada-Nya sahaja, dan ikhlas beragama hanya untuk-Nya. Inilah yang dikenali sebagai fitrah yang sihat dan terhormat bagi makluk yang bernama manusia. Inilah mutiara hikmah yang dibawa oleh Islam. ***
Firman Allah yang bermaksud: “Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar.” (al-Baiyinah: 5)
Kedatangan Islam, ialah membersihkan ibadah yang telah dikotori oleh bermacam-macam fahaman dari agama lain, berupa upacara-upacara kemusyrikan yang sangat dilaknat oleh Tuhan. Mengapa manusia mesti mendirikan solat? Itu hak Tuhan sepenuhnya yang mendorong rasa wajib bagi manusia. Solat adalah menghadap diri kepada Allah semata-mata, yang caranya
telah diatur. Pelaksanaan solat adalah merupakan dorongan yang kuat untuk mencegah kemungkaran dan kejahatan. Firman Allah (al-‘Ankabut: 45) yang bermaksud: “……sesungguh nya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar…..”
Solat adalah merupakan sebagai lambang kerukunan sosial, membentuk persaudaraan yang akrab dan persamaan dalam tatatertib yang kuat. Arah solat ditentukan dalam satu kesamaan, iaitu menghadap ke kiblat (Ka’bah di Mekah).
Manusia banyak menyimpang dari ketentuan Allah tentang ibadah. Mereka ditarik oleh kebodohan, hawa nafsu dan khurafat, sehingga tergama menyembah berhala, bukannya Allah. Berhala atau gambar-gambar yang diyakini melambangkan ketuhanan ditempatkan di rumah sebagai lambang tauhid.
Hidup adalah ibadah bermaksud, sebelum kedatangan Islam, perhambaan sudah bermaha rajarela di seluruh dunia. Hambah tawanan perang, hambah kerana penjajahan suatu suku atas suku lainnya dan hambah kerana hutang yang tidak diterbayarkan. Kedatangan Islam mengajar manusia cara hidup atau addin untuk membebaskan diri dari perhambahan berbagai kategori. Hidup dalam Islam adalah ibadah untuk membebaskan manusia dari berbagai fenomena kehidupan yang bertentangan dengan akidah Islam sebagai agama Allah.
Islam memperkecilkan ruang lingkup perhambaan dan membuka seluas-luasnya usaha pembebasan dan mengangkat darjat hamba menjadi anggota keluarganya. Pada hakikatnya Islam datang untuk membenteras system yang telah lama berakar dengan cara beransur-ansur dan bijaksana. Maka itu setiap individu seharusnya menjadi pemain dalam kelangsungan hidup dan bukan menjadi penonton yang hanya pandai bersuara tetapi tidak turun ke lapangan untuk melaksanakan ibadah.
Islam membangunkan akidah berdasarkan kepada perinsip berfikir dan berhujah, tidak hanya sekadar ikut-ikutan. Firman Allah yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): Aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu, hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara berdua (dengan orang lain), atau seorang diri; kemudian hendaklah kamu berfikir…..” (Saba’:46)
Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran adalah ibadah kerana Allah. Dalam hidup sentiasa diwarnai dengan berbagai kerenah hidup yang kalau tidak ditangani dengan kesungguhan berfikir maka akan terjatuh ke jurang yang membawa kehinaan. Maka itu pergunakanlah kemahiran berfikir untuk memahami permasalahan sebelum mengambil keputusan untuk bertindak.
Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang selalu mendorong pembaca dan pendengarnya
dengan kata-kata: “…..tidakkah kamu berfikir?” “….kalaulah mereka mengetahui.” (al-A’am: 50 al-Baqarah: 102). Maka itu berfikir dalam beribadah memahami hidup yang serbah mencabar ini.
*Prof. Dr. HAMKA: Tafsir Al-Azhar – Surat-Dzariat (56)Tentang Manusia dan Jin h37
**Prof. Dr. Yusof Al-Qardhawi: Tipudaya Orientalis, Athes & Missionari Terhadap Islam. h16-17
*** Ibid h 89-90