Saturday, May 26, 2012

KASIH SAYANG NADI PEMBANGUNAN UMAT
(Disiar pada 26. 5. 2012)
                Antara sifat Allah s.w.t.ialah pengasih dan penyayang. Begitu jugalah segala makhluk ciptaan-Nya yang hidup di alam dunia ini mempunyai fitrah kasih sayang sekurang-kurangnya terhadap jenisnya sendiri. Bukan hanya haiwan berbagai jenis yang mempunyai naluri perasaan kasih sayang bahkan tumbuh-tumbuhan pun demikian juga keadaannya.
                Pekebun sayur-sayuran sentiasa mendapati pertumbuhan sepohon sayurnya agak berbeza suburnya berbanding dengan yang lain yang kurang mendapat perhatian daripadanya. Pohon sayur yang selalu mendapat sentuhan dari pekebun pasti pertumbuhannya agak berbeza berbanding dengan yang lain yang kadang-kadang atau tidak pernah disentuh oleh pekebun berkenaan.
                Manusia  sebagai makhluk teristemewa di sisi Allah s.w.t. dibekalkan dengan berbagai fitrah yang membuatnya teristemewa berbanding makhluk ciptaan Allah yang lain. Antara fitrah termulia yang ada ada pada manusia ialah mempunyai akal dan naluri kasih sayang. Kedua-dua fitrah akal dan kasih sayanglah yang menjadinya manusia makhluk Allah s.w.t. yang teriste- mewa. Fakulti tersebut yang mendekatkan atau melahirkan keimanan kepada zat yang Maha Sempurna itu.
                Berdasarkan dari hakikat inilah, maka agama Islam adalah satu-satunya agama yang telah melekatkan manusia sesuai dengan fitahnya dan menimbulkan keperibadian manusia yang sebenar-benarnya sabagi khalifah Allah s.w.t. di muka bumi ini dan yang mempunyai watak dan karakter yang penting.
Peranan manusia bukan sebagaimana yang dianggap oleh ajaran Krestian sebagai manusia yang derdosa sejak dari kelahirannya yang dikenali sebagai dosa warisan atau original sin dalam bahasa Inggerisnya. Dan dosa tersebut hanya boleh dibersihkan dari jiwanya dengan memandikan bayi yang dipanggil sacrament of baptism. Tanpa melalui upacara ini dosa tidak akan berpisah dari jiwanya maka akibat itu orang yang dosa warisannya belum dibersihkan tidak akan masuk syurga.
Agama Islam satu-satunya yang menjamin hidup manusia di muka bumi ini untuk menikmati segala apa yang dijadikan oleh Allah s.w.t. mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kejadian manusia itu sendiri. Lantara itu Islam sering mengarahkan manusia supaya selalu mengkaji dan mengingati kembali segala sejarah hidupnya, asal usulnya, matlamat kejadian dan detik-detik serta kesudahan perjuangan manusia.
Manusia adalah suatu makhluk mulia yang dijadikan Tuhan dengan seelok-elok kejadian, baik dari biologi, fizikal dan kemia dalam unsur-unsur pembentukannya atau juga di segi  spiritualnya, jiwanya, semangat dan nafsu, harta dan rupanya adalah lebih tinggi daripada segala makhluk-makhluk lain yang dijadikan Tuhan.
Unsur-unsur pembentukan manusia terdiri daripada dua unsur penting iaitu unsur kebendaan (material) dan unsur  kejiwaan (spiritual) dari satu sudut dan terdiri dari unsur bumi atau tanah dan langit dari sudut yang lain. Dalam erti kata yang lain kedua-dua unsur tersebut ialah unsur jasmani dan unsur rohani.
Manusia dari segi biologi dan fizikal serta kimianya adalah sama dengan binatang, sama-sama berkembang, membesar, tua dan mati, sama-sama beranak dan beristeri, maka minum juga sama-sama merasa sakit senang dan sebagainya. Bahkan segala unsur-unsur kejadian yang ada pada manusia itu ada juga pada makluk lain seperti tanah, binatang dan lain-lain lagi. Oleh sebab itulah Allah s.w.t. sentiasa mengarahkan manusia supaya merenungi segala penciptaan makhluk-
makhluk itu baik binatang, lagit dan bumi atau seterusnya, di mana dengan pemerhatian ini akan melahirkan keinsafan di hati manusia bahawa semua itu adalah menunjukkan betapa berharganya alam ini untuk dihayati oleh manusia dan terhadap penganugerahan tersebut.
                Firman Allah s.w.t. yang bermaksud (terjemahan) “Tidakkah mereka perhatikan unta bagimana ia dijadikan, dan langit bagaimana ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan.” (Al-Ghasiyah: 17 – 20)
                Unsur-unsur langit yang ada pada pembentukan manusia, yang memiliki daya penarikannya yang tersendiri, di mana ianya menjadikan manusia itu bersifat malakiah yang sentiasa mengarahkan manusia kepada beribadat kepada Tuhan, kerana Malaikat ialah suatu makhluk yang dijadikan Tuhan agar sentiasa beribadat, tunduk dan patuh kepada apa-apa arahan Tuhan seperti dalam firman-Nya yang bermaksud (terjemahan);
                “Mereka ( Malaikat) tidak pernah menderhaka Allah s.w.t. terhadap perintah-Nya dan mereka sentiasa mengerjakan apa sahaja suruhan Allah s.w.t..” (Al-Tahrin:6)
                Berdasarkan dari cantuman dua unsur ini, ianya menjadikan manusia seimbang dan dapat hidup dengan baik. Atau dengan kata lain hasil dari cantuman antara unsur bumi dan langit, unsur Malaikat dan haiwan, material dan spiritual inilah yang membolehkan manusia layak memegang jawatan khalifah atau penguasa di bumi ini. Manusialah yang selayaknya menjadi makhluk yang mampu menghayati alam ini dengan iman dan amal, kemajuan dan ketamadunan.
                Di samping menyedari bahawa segala kejadian ini sama ada bentuk susunan tubuh badannya yang kacak dan tegap atau ciptaan langit dan bumi yang menakjubkan ini melahirkan rasa syukur manusia terhadp Allah s.w.t. Ada beberapa firman Allah s.w.t. yang menceritakan kejadian manusia dan menggesa mereka supaya sentiasa memikirkannya.
                Firman Allah yang bermaksud (terjemahan); “Sesungguhnya Kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian.” (At-Thin: 4)
                “Dan dibentukkan kamu dan dielokkan rupa parasmu.” (At-Taghabun: 3)
                “Tuhan yang telah menjadikan kamu sempurna kejadianmu dan menjadikan sususan tubuhmu seimbang. Dan Dia menjadikan kamu mengikut gambaran yang dikehendaki.” (Al-Infitar: 6)
                Anugerah Allah sedemikian unggul dan sempurna, maka wajarlah setiap insan mempu- nyai perasaan kasih sayang terhadap dirinya dan memanjangkan kasih sayang tersebut kepada orang lain kelak mengukuhkan kesetiakawanan sosial sebagai teras pembangunan umat demi membina tamadun yang cintakan kejadiannya kerana Allah s.w.t.
                Perasaan cinta dan kasih sayang pada diri sendiri serta kepada orang lain merupakan motivasi dalaman yang akan melahirkan iman dan takwa kepada Allah s.w.t. yang Maha Pencipta dan Maha bijaksana. Maka itu tanggungjawab utama dalam menunjukkan kasih sayang kepada diri sendiri ialah beribadat kepada Allah s.w.t. serta menjaga kebajikan jasmani dan rohani semasa hidup di alam dunia.
                Mengapakah kita wajar cinta dan kasih sayang pada diri sendiri? Setiap individu mukmin harus berbuat demikian sebagai tanda kesyukuran kepada Allah s.w.t. kerana memberi keistemewaan kepada makhluk manusia. Maka itu diwajibkan setiap individu mengenali dirinya terlebih dahulu sebelum ia mengenali Tuhan yang Maha Pencipta itu.
Tubuh manusia adalah ibarat enjin atau mesin automatik yang sentiasa bertugas siang dan malam tanpa mengenal penat lelah, walaupun tubuh kita tidak bergerak ketika sedang tidur, namun jentera-jentera dalam jasmani kita tetap bertugas baik yang bertugas untuk menghadam kan makanan yang kita makan atau pun mengepam darah ke seluruh tubuh manusia atau sebagainya.
Secara ringkas kita cuba amati dan melihat  secara halus akan menampakkan kepada kita betapa bijaksana Tuhan yang mencipta alat-alat atau anggota-anggota tersebut dan bagaimana
besar nilainya kepada manusia. Alat-alat atau anggota-anggota ini sentiasa bekerja dan berjalan dengan baik, tidak pernah rosak dan terbantut, lagipun tidak ada alat-alat ganti yang disimpan dalam stor atau dijual di kedar tertentu!
                Alat-alat tersebut adalah  anugerah yang besar dari Allah s.w.t. jugalah yang sentiasa mengawasi dan menjalankan tugasnya dengan menghantar Malaikat hafazah untuk menjaga manusia agar terselamat dari mara bahaya musuh-musuh yang berupa binatang-binatang buas sama ada yang besar atau kecil ketika jaga dan tidur di samping juga menggerakkan dan menyelia system yang ada dalam tubuh manusia itu dengan baik dan teratur sehingga ajal menjemput nyawa.
                Firman Allah s.w.t. yang bermaksud (terjemahan): “Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi ke atas semua hamba-Nya dan diutuskan kepada mu Malaikat-malaikat  penjaga, kemudian apabila datang kematian kepada seseorang kamu dia diwafatkan  oleh Malaikat-malaikat Kami dan Malaikat-malaikat Kami itu tidak pernah melalaikan kewajipannya.  Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah s.w.t. Penguasa mereka yang sebenarnya, ketahuilah bahawa segala hukum  (pada hari itu)kepunyaan-Nya dan Dialah  yang paling cepat membuat perhitungan.” (Al-An’am: 61 – 62) 
                Alah berkuasa penuh untuk melakukan sebarang apa yang disukai-Nya terhadap hamba-hamba-Nya. Dia boleh mengadakan dan meniadakan, boleh menghidupkan dan mematikan, boleh member pahala dan seksa dan demikian seterusnya.
                Di antaa tanda-tanda yang menunjkkan kekuasaan Allah itu ialah adanya beberapa banyak malaikat yang bernama “Hafadzoh”. Tugas mereka ialah menjaga tingkalaku semua anak Adam yang merupakan kebaikan dan kejahatan, ketaatan dan maksiat – baik dengan perbuatan mahupun dengan percakapan.
                Sesetengah kaul mengatakan bahawa setiap manusia dijaga oleh dua orang malaikat. Seorang di kanan yang menuliskan kebaikannya, dan yang seorang lagi di kiri, menulis kejahatannya. Kalau manusia itu berbuat kebaikan, segeralah malaikat yang di kanan menulisnya. Dan kalau berbuat kejahatan, malaikat yang kanan pula berkata kepada malaikat yang di kiri: Sabarlah, jangan engkau tuliskan dahulu! Mudah-mudahan dia bertaubat. Kalau tidak bertaubat, barulah kejahatannya dituliskan.
                Gunanya di adakan malaikat  di kanan dan di kiri supaya  manusia itu ingat, bahawa dirinya sentiasa diiringi oleh malaikat, yang seolah-olahnya sebagai polis yang sentiasa mengawasi gerak-geri orang yang diiringinya dan menuliskan semua amalannya, untuk dibacakan nanti di khalayak ramai pada hari akhirat. Bila teringat ini, sekurang-kurangnya  datanglah perasaan segan atau takut hendak melakukan sesuatu kejahatan.
                Semua makhluk yang telah dimatikan itu kemudiannya dikembalikan kepada Allah s.w.t. Kerana mereka kepunyaan Allah s.w.t., mereka akan dibicarakan oleh Allah s.w.t. dengan seadil-adilnya, kemudian diberikan oleh Allah dengan seadil-adilnya, kemudian diberi balasan mengikut kadar baik buruk amalannya. Allah sendirilah yang menjadi penguasa, dan Dialah sahaja yang berhak menjatuhkan hukuman, serta cepat pula mengira semua amalan hanba-hamba-Nya dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya.
                Demikianlah tujuan mengapa kasih sayang itu merupakan nadi pembangunan umat. Ia membangunkan umat dari dunia hingga ke akhirat apabila bertemu dengan Allah s.w.t. untuk mendapat keadilan tentang amal perbuatannya sama ada pada dirinya mahupun pada orang lain atau makhluk-makhluk yang ada dalam alam kehidupan manusia.

Sunday, May 20, 2012

BAIK BAGI DIRI MAKA BAIK UNTUK ORANG LAIN
(Di Siar pada 19.5. 2012)
Suatu sikap yang tidak luntur di kalangan orang-orang beriman ialah istiqamah atau teguh pendiriannya, tetap dengan perjuangan dan matlamat hidupnya, tidak mudah terpesona dan hidupnya tidak terambing-ambing oleh arus yang penuh tipu hela ini. Segala ujian hidup baik berupa perhiasan dunia, kenikmatan hidup, godaan syaitan, tuntutan hawa nafsu, baik dan buruk, lapar dan dahaga, harta dan anak atau pagkat dan pingat, dihadapinya dengan tabah dan waspada agar dia tidak tersasul dipersimpangan jalan. Semua ini sebagai  ujian Tuhan kepadanya untuk menyelami dan menyelidik tahap-tahap keimanannya kepada Allah s.w.t.
Perjuangan itu tetap berjalan setiap saat dan setiap detik meskipun manusia tidak mengeta huinya. Dari lahirnya manusia ke dunia perjuangan itu bermula dan berakhir dengan kematian. Walaubagaimanapun kematian itu bukan bererti hidup manusia sudah berakhir tetapi manusia tetap hidup dalam ertikata lain sudah selesai daripada perjuangannya dan manusia akan menerima hasil perjuangan tersebut.
Di saat kematian itu manusia seolah-olah bermimpi semasa hidup di dunia. Masa itulah manusia akan melihat sendiri terhadap perjungan hidupnya di dunia ini sama ada baik berakhir dengan kematian yang indah atau buruk dengan ditutupi oleh kematian yang menakutkan. Di sini manusia akan menerima ganjaran yang wajar dari perjuangannya itu sama ada menuju ke neraka atau pun ke syurga.
Penyesalan dalam hati timbul dan hendak kembali ke dunia untuk melaksanakan ibadat yang bermanfaat kepada kehidupan seterusnya, tetapi tidak diberi peluang lagi oleh Zat Yang Maha Berkuasa. Pepatah Melayu mengatakan penyeselan dahulu lebih bermanfaat daripada penyesalan kemudian kerana tidak ada gunanya lagi.
Semua perjuangan hidup haruslah dinilai kemanfatannya kepada diri sendiri. Baik bagi diri sendiri maka baiklah bagi orang lain. Dunia ini bagikan semaian pahala, yang kalau ibadat kita itu  memberi kemanfaatan kepada kehidupan kita sebagai pemain dalam pembangaun diri maka begitu jugalah kepada orang lain yang hidup bersama kita di alam yang fana ini.
Oleh itu, setiap manusia haruslah menyedari akan hakikat  perjuangan hidupnya. Dunia ini ibarat pentas sandiwara tempat mereka berlagak dan beraksi serta berlakon demi untuk menguji sejauh manakah kemampuan dan ketaatan mereka terhadap perjanjiannya dengan pengarah  agung iaitu Allah s.w.t. serta kemampuannya  dalam menghidupkan karakter atau pera nannya yang telah ditentukan dalam drama tersebut iaitu segala suruhan dan larangan Tuhan.
Seperti juga dalam wayang gambar dan sandiwara yang mengandungi berbagai macam watak dan tingkahlaku, begitu juga dunia penuh dengan manusia yang terdiri daripada berbagai macam jenis keturuan, bangsa, kepercayaan dan beraneka kebudayaan serta corak hidupnya. Tetapi yang menyedihkan ialah bilangan mereka yang berlakon yang mirip kepada watak iblis adalah lebih ramai daripada mereka yang berlakon menurut perintah Tuhan.
Menelusuri kisah-kisah dua puluh lima orang para nabi dan rasul sejak Nabi Adam a.s. hingga kepada  Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penutup para nabi dan rasul, manusia di bawah pimpinan mereka semestinya ada saja yang tergelincir dari landasan hidup yang diredhai Allah s.w.t. yang dibawa oleh pemimpin mereka. Setelah menempuhi kegagalan dalam mentarbiahkan mereka maka azab Allah dipohon oleh pemimpin mereka maka lenyaplah manusia yang ingkar kepada perintah Tuhan.
Tetapi apabila beranak pinak  manusia yang tinggal, timbul lagi golongan yang menyimpang dari akidah Islam. Begitulah keadaan dunia manusia sentiasa diporak porandakan oleh iblis. Tetapi giliran Nabi Muhammad s.a.w. menjadi Rasul manusia dibawa pimpinannya, Nabi tidak memohon azab daripada Tuhan. Nabi sedaya upaya memberi contoh teladan yang terbaik kepada umatnya agar dapat memahami cara hidup yang diredhai Allah s.w.t. Hingga ke akhir hayat Nabi Muhammad, di ambang kewafatannya Baginda masih memikirkan keselamatan umatnya dengan kata-kata akhirnya: “Asolat, asolat; itakunisa, itakunisa; umati, umati (Solat dirikan solat; wanita, peliharalah wanita; umatku, umatku)”, kemudian Baginda pergi meninggal kan dunia dan berjumpa dengan Allah s.w.t.
Harus kita faham bahawa iblis telah berjanji kepada Allah yang Allah telah membenarkan untuk menyuntik jarum yang bisa untuk mempengaruhi ibadat manusia agar melincung daripada lanasan untuk kemanfaatan pembangunan manusia. Walaubagaimanapun, Allah telah menyata kan kepada iblis bahawa hanya manusia yang menjauhi dirinya dari perintah-Nya sahaja, hatinya boleh tergoda oleh tipu daya iblis tetapi mereka yang dekat dengan Allah yang melaksanakan perintahnya dan menjauh larangann-Nya akan selamat dunia  dan akhirat.
Perlu diingatkan bahawa manusia adalah lebih tinggi darjatnya dari Malaikat dan binatang. Kita diberi akal untuk menimbang yang mana benar dan yang mana salah atau yang mana seruhan Allah s.w.t. dan yang mana larangan-Nya serta yang mana ajakan syaitan dan larangan-Nya. Tetapi  yang mendukacitakan ialah  ramainya orang yang melakukan perbuatan yang boleh menghumbankan diri mereka ke dalam azab dan jurang kemusnahan.
Al-Qur’an melukiskan penilaian yang rendah terhadap kehidupan dunia ini. Ianya sebagai permainan, pelesaran, perhiasan dan sebagainya seperti firman Allah s.w.t. yang berbunyi
(terjemahan): “Ketahuilah bahawa sesunggunya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan (peleseran), perhiasan dan bermegah-megah antara kamu seta berbangga tentang banyak harta dan anak seperti hujan yang tanamannya mengkagumkan para petani kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian dia menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan keampunan dari Allah serta keredhaan-Nya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (Al—Hadid: 20.
                Allah memaklumkan dengan perumpamaannya mengenai hal-ehwal kehidupan dunia, yang cepat menghilang iaitu: Wahai sekalian manusia, ketahuilah oleh kamu! Sesungguhnya kehidupan di dunia ini, tidak lain yang diagung-agungkan oleh manusia hanyalah mengadakan permainan demi permainan yang akan memenatkan orang seperti kanak-kanak yang dipenatkan oleh permainannya. Dan senda gurauan, yang melalaikan daripada mentaati Allah s.w.t. dan daripada mengingat akhirat – hanya untuk bersuka-suka sahaja.
                Meskipun ayat ini jelas menunjukkan bahawa kehidupan dunia ini adalah sebagai permainan dan hiburan, tetapi bukan bererti  untuk meremehkan kehidupan dunia ini, cuma adalah sebagai suatu ingatan kepada manusia agar jangan sampai manusia terpesona atau tergoda dengan kenikmatan dunia yang sebenar dan menipu ini.
                Kehidupan di akhirat itu adalah sebenar-benar hidup dan matlamat serta tempat tujuan seluruh manusia. Ianya digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan keampunan, kasih sayang dan keredhaan Illahi. Setiap individu harus memahami perjuangannya dalam hidup serta apa matlamatnya setelah ajal menjemput nyawa.
                Segala kemurnian hidup di akhirat merupakan imbalan kepada ibadat kita di dunia terutama sekali memelihara ukhuwah kemanusiaan dan menjaga fenomena pembangunan yang mesra kepada kehidupan yang mengotakan prinsip apa yang baik kepada kita maka baiklah untuk orang lain. Masyarakat yang mesra dengan kehidupan bertamadun bagikan badan sendiri; jika kaki tersandung tunggul masa berjalan  maka mulut akan berkata ‘aduh!’ Dan bahagian anggota badan lain turut sama merasakan kesakitan.
                Dalam  menghadapi suasana kehidupan di dunia ini terdapat tiga golongan di kalangan orang-orang muslimin iaitu pertama, dunia adalah tujuan dan matlamat hidup; kedua dunia sebagai jambatan hidup ke akhirat; dan ketiga ialah dunia sebagai penjara hidup.
                Mereka yang meganggap dunia sebagai tujuan dan matlamat hidup kerana segala usaha, hidup dan matinya adalah semata-mata untuk mencari kepentingan dunia sahaja tanpa mengira akibat sebaliknya. Apa yang difikirkan dalam mindanya ialah kesenangan, kemewahan, pangkat kedudukan di dunia ini agar dipandang hormat dan mendapat sanjungan dari masyarakat walaupun mesti melalui jalan-jalan gelap atau mengharungi lembah-lembah kehinaan.
Mereka merasa puas hati kiranya nafsunya telah tercapai dan segala hasratnya tertunai. Hidupnya dan pemikirannya sempit dalam ruang lingkup dunia semata. Dia menganggap kejayaannya adalah akibat titik peluh dan usahanya semata. Ia tidak memahami dirinya sebagai pemain dalam kelangsungan hidup bertamadun.
Orang yang memahami dunia sebagai jambatan hidup ke akhirat mempunyai perspektif pemikiran yang agak memahami dirinya sebagai hamba Allah. Dia tinggal dan hidup di dunia ini ibarat orang musafir atau orang berhenti sebentar untuk mencari bekalan bagi meneruskan perjalanan ke akhirat.
Segala kesenangan dan kenikmatan hidup digunakan mengikut sekadar yang diperlukan nya untuk menolong membantu dirinya supaya kuat beribadat kepada Allah s.w.t. dan yang menjadi tujuan asas dan matlamat hidupnya ialah kenikmatan dan kesenangan hidup di akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Banyak usaha dan tenaganya telah disumbangkan untuk tujuan tersebut.
Dunia sebagai penjara hidup bagi mereka yang menumpukan hidupnya untuk mengabdi kan diri beribadat kepada Allah s.w.t. tanpa menghiraukan kenikmatan dan kesenangan hidup ini. Dia tidak mengambil tahu tentang urusan rumahtangganya. Politik negaranya dan suasana masyarakat tempat dia tinggal. Apa yang ada pada ingatannya ialah Allah s.w.t. dan selain daripada itu adalah najis yang tidak berfaedah, dan dunia ini ialah penjara baginya.
Di dalam ketiga-tiga pandangan hidup di atas ternyatalah pandangan yang kedua itu sesuai dengan ajaran Islam di mana dunia ini adalah ibarat jambatan yang merentangi hidup di alam arwah dengan alam akhirat. Segala kenikmatan dan kesenangan hidup di dunia ini diusahakan dengan bersungguh-sungguh di samping bersyukur kepada Allah s.w.t. di atas segala kurniaan tersebut.
Mereka bersungguh-sungguh berusaha memajukan dunia ini mengikut lunas-lunas yang disarankan oleh Allah s.w.t.. Baginya dnia adalah sebagai tempatpersediaan hidup bagi melancarkan perjuanga untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t. dan mempertahankan identiti Islam selaras dengan keunggulannya  sebagai agama dunia.
Islam telah memberikan suatu pegangan kepada manusia supaya menjaga keseimbangan antara kepentingan hidup duniawi dengan kepentingan hidup ukhrawi. Matlamat hidupnya diarahkan kepada persiapan hidup di akhirat di samping tidak mengabaikan dirinya demi untuk kemajuan dunia. Sikap inilah yang digambarkan oleh Allah s.w.t. sebagai sifat orang-orang mukmin di mana dia menghayati dunia ini dengan iman, takwa, amal dan selaras dengan saranan
Tuhan seperti firman-Nya  dalam Surah An-Nahl: 30 yang bermaksud (terjemahan):
                “Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: ‘Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu?’ Mereka menjawab: ‘Allah telah menurunkan kebaikan.’ Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapat pembalasan yang baik dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.” 

Baik Bagi Diri maka Baik Untuk Orang Lain

Saturday, May 12, 2012

TATACARA DAN DISIPLIN KEHIDUPAN MENURUT ISLAM(DISIARKAN PADA 12.5.2012)

TATACARA DAN DISIPLIN KEHIDUPAN MENURUT ISLAM
(Disirkan pada 12. 5. 2012)
                Masyarakat manusia adalah makhluk bersosial. Untuk hidup bahagia ia memerlukan kese tiakawanan sosial demi melahirkan ukhuwah kemanusiaan. Hidup adalah satu perjuangan maka ia memerlukan tatacara dan disiplin kehidupan demi mewujudkan suasana kehidupan yang conducive atau yang melahirkan keselesaan.   
                Semua kegiatan manusia sebagai hamba Allah sama ada yang berupa ibadat terhadap Illahi atau pun yang berupa muamalat terhadap sesama manusia, semuanya itu hendaklah dilaku kan dalam rangka persembahannya kepada Allah s.w.t. dengan niat hendak mencapai keredhaan Allah semata-mata. Inilah tujuan hakiki dari hidup ini iaitu keredhaan Allah s.w.t., keredhaan Illahi yang memungkinkan tercapainya hidup yang sebenar-benarnya.
                Hidup yang tinggi mutunya ialah hidup yang bukan bermaksud kebendaan  tetapi  hidup di alam akhirat yang puncak kebahagiaannya terletak dalam pertemuan dengan Khalik. Itulah ertinya menyembah Allah s.w.t. sebagai tujuan hidup. Di samping itu manusia semuanya telah bersumpah dan berjanji kepada Allah s.w.t. serta mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang perlu disembah dan Dialah yang mengatur seluruh makhluk ini.    
                Maka itu tatacara dan disiplin kehidupan adalah menegakkan ibadat kepada Allah                s.w.t.. Melaksanakan ibadat kerana Allah haruslah berlandaskan keredhaan Allah s.w.t. dengan tujuan tidak mengetepikan amalan muamalat antara sesama manusia. Allah s.w.t. menyatakan bahawa manusia telah mengakui keesaan-Nya dan berjanji untuk berbakti dan beribadat kepada-Nya di alam arwah. Maka setiap perjanjian itu perlu menempuhi neraca ujian, apakah iman itu benar atau palsu, sadurankah atau sejati (waja), ianya ibarat emas yang mesti diuji terlebih dahulu, apakah tulin atau tidak. Setelah diuji barulah ianya bernilai baik atau tidak, tinggi atau rendahnya mutu emas itu.
                Begitu juga iman belum boleh dikatakan seseorang itu baik dan beriman kerana kedudu kan iman seseorang itu berbagai rupa menurut kesanggupan menguasai iman masing-masing. Iman yang tidak disertakan dengan taat dan perjanjian yang tidak disertakan dengan pengorbanan adalah dikira palsu dan tidak boleh dipercayai. Oleh itu taat dalam perjuangan perintah Allah s.w.t. serta dibuktikan dengan pengorbanan suci untuk menegakkan kalimah Allah s.w.t. dikira sebagai tanda bahawa seseorang itu telah pun benar-benar beriman dan percaya kepada Allah s.w.t.
                Dunia yang fana yang kita diami sekarang ini bukanlah merupakan syurga yang aman bahagia bagi orang yang beriman. Bahkan sebaliknya merupakan tempat ujian, percubaan, persaingan, pentas drama untuk manusia berlakun dan memainkan peranan penting sekali dalam menentukan nasib hidup anda di masa akan datang iaitu  alam akhirat.
                Seandainya manusia dapat menghadapi segala tatacara dan disiplin kehidupan yang berupa cubaan dan rintangan-rintangan itu, maka berjayalah mereka di dalam hidupnya dan dapatlah dia mempertahankan keperibadian sebagai manusia yang sebenar-benarnya. Untuk memberi kemampuan diri kepada manusia dalam menghadapi perjuangan ini, maka manusia dilengkapkan dengan keistemewaan dan keutamaan-keutamaan tertentu.        
                Keestimewaan manusia ini terdapat dalam segenap sudut baik dari segi bentuk kejadiannya mahupun dari segi sudut baik dari segi bentuk kejadiannya mahupun dari segi keadaan atau pun dari segi kehidupannya, manusia adalah makhluk teristimewa daripada makhluk-makhluk yang lain kerana manusia dilengakapkan dengan lima perkara diantaranya: Agama; Akal; Jiwa; Harta dan Keturunan.
                Menjaga dan memelihara kelima-lima perkara ini, merupakan kewajiban dalam hidup demi menempuhi kebahagian hidup yang terjamin keperibadiannya sebagai manusia. Sebaliknya
jika disiplin dan tatacara penjagaannya tidak terlaksana seperti sewajarnya maka hinalah hidup mereka dan akan merana sepanjang masa serta sia-sialah sifat-sifat keistimewaan dan keutamaan yang diberikan kepada manusia.
                Menjaga dan memelihara agama menjadi keutamaan dalam hidup kerana ia akan menjamin kebahagian hidup di dunia dan di akhirat kelak. Memelihara agama seperti kita menanam padi. Tumbuhnya padi tanpa diundang rumput akan tumbuh sama. Tetapi jika kita tanam rumput jangan mimpi padi akan tumbuh.
                Analoginya ialah memelihara agama, dunia akan turut sama terbela tetapi jika kita utamakan kehidupan dunia kebahagian akhirat sukar diperolehi. Maka itu tatacara dan disiplin menjaga dan memelihara agama merupakan perjuangan hidup di dunia. Tanggungjawab manusia dalam kehidupan dunia ialah melaksanakan amanat yang diperintahkan Allah s.w.t..
                Allah s.w.t. menyatakan di dalam Al-Qur’an bahawa  manusia dilantik menjadi khalifah atau penggantinya di muka bumi ini, sepertimana yang tersebut di dalam kisah Adam a.s. dan cita-cita para Malaikat untuk menduduki tempatnya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud, (terjemahan):
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata: ‘Apakah Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau.” Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui.’” (Al-Baqarah:30   
Firmannya lagi (terjemahan) yang bermaksud: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa (khalifah) di muka bumi ini.” (Al-An’am: 165)
Di tangan manusia terletak kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan segala isi alam ini. Firman Allah s.w.t. (terjemahan) yang bermaksud: “Dialah Tuhan yang menjadikan segala apa yang di bumi ini untuk kepentingan manusia.” (Al-Baqarah: 29)
Maka itu kemajuan dan kemunduran, kebaikan dan keburukan alam ini adalah bergantung kepada manusia. Manusialah yang layak memegang amanah ini yang tidak dapat ditanggung oleh makhluk-makhluk lain. Perkara ini ditegaskan oleh Allah s.w.t. sendiri dalam firman-Nya yang bermaksud (terjemahan); “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat ini kepada  langit, bumi, dan gunung, maka semuanya tidak sanggup memikulnya, mereka takut  akan menghianatinya dan manusialah yang layak memikul amanat ini, tetapi manusia ini amat zalim dan bodoh.” (Al-Ahzab: 72).
Amanat di sini ialah bebanan dalam segi keagamaan seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, becakap benar, menjelaskan hutang, menyukat dan menimbang dengan cukup, bahkan anggota badan dan kehormatannya hendaklah  digunakan sesuai dengan maksud ia dijadikan dan lain-lain perkara lagi.
Amanat merupakan kewajipan-kewajipan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. kepada orang-orang mukallaf sebagai suatu amanat yang mesti dipikul dengan penuh dan taat. Begitu juga orang-orang mukallaf itu diperintah, supaya memeliharanya untuk ditunaikan – sedikit pun tidak boleh menyalahinya. Namun demikian, amanat yang diterimanya itu oleh setengah manusia telah diabaikannya, sehingga ia berlaku aniaya terhadap dirinya, dan bertindak secara jahil terhadap perintah Tuhannya.
Mengapakah manusia yang ada mempunyai persediaan untuk menerima bebanan itu setengahnya telah mengabaikannya. Hal in tidak lain kerana pada diri manusia itu terdapat naluri atau pembawaan suka marah yang mengakibatkan ia berlaku aniya dan zalim. Begitu juga ingin
menurut kemahuan nafsu syahwatnya yang mengakibatkan ia jahil untuk mengambil tahu dan memperhatikan terhadap kesudahan sesuatu perkara. Oleh itu Allah bebankan kewajipan-kewajipan agama kepadanya, maka bebanan-bebanan itulah yang menjadi pengekang dari mengikuti berterusan-terusan kehendak nalurinya yang tidak terbatas, agar tidak celaka.
                Tanggungjawab manusia terhadap Tuhan tentang amanat ini bukanlah suatu perkara yang ringan malah ianya haruslah melaksanakannya dengan baik dan jujur. Perkara utama tentang kelayakan jawatan khalifah ialah bahawa manusia itu hendaklah mengenali Tuhannya dengan sebenar-benarnya  dan beribadat kepadanya dengan sebenar-benar ibadat.
                Firman Allah yang bermaksud (terjemahan): “Allah yang menjadikan tujuh petala langit dan begitu juga belangannya dari bumi, yang mana segala perintah diturunkan di antara kedua-duanya supaya kamu mengetahui bahawa Allah amat berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu dan Allah ilmu-Nya telah meliputi tiap-tiap sesuatu. (Al-Thalaq: 12)
                Mengenali Allah s.w.t. itu adalah tujuan bagi segala kejadian langit dan bumi. Kegagalan berbuat demikian Allah s.w.t. akan menurunkan azab yang pedih, lebih-lebih lagi amalan yang mensyirikkan Allah s.w.t. iaitu mempercayai adanya Tuhan yang lain selain Allah s.w.t. Orang demikian tidak tercium Syurga Allah dan nerakalah matlamat hidupnya.
                Sebaliknya apabila mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggugjawabnya itu dengan sempurna, nescaya dia diberikan Allah s.w.t. ganjaran yang utama dan mulia. Ganjaran-ganjaran ini merupakan bekalan hidup di akhirat nanti Maka kenalilah dirimu sebelum mengenali Tuhan.
                Mengenali diri adalah wajib dan fenomena ini merupakan tatacara dan disiplin dalam kehidupan. Sebagai contoh, Allah s.w.t. menjadikan manusia sebagai makhluk yang teristimewa dan mulia berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud (terjemahan):
“Dan sesungguhnya Kami telah muliakan manusia dan Kami tempatkan mreka di daratan dan di lautan, serta Kami berikan mereka rezeki daripada barang yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan dengan sebenar-benar kelebihan.” (Al-Isra’ : 70)
Penganugerahan akal kepada manusia adalah suatu hadiah yang paling berharga sekali dan tidak dapat dinilai, tanpa akal manusia tidak dapat menjalankan tugas sebagai khalifah Allah s.w.t. dan manusia adalah sama dengan binatang atau haiwan. Akal merupakan alat bagi seseorang manusia untuk dapat menilai sesuatu dan menggunakannya untuk manfaat umum. Segala rahsia yang  selama ini terpendam dan tersembunyi dapat dibongkar oleh manusia.
Dengan akal dapat kita menggunakan kemahiran berfikir serta mengaplikasikan tatacara dan disiplin hidup sejajar dengan pembangunan sebagai hamba Allah s.w.t.. Hidup yang dipimpin oleh disiplin akan melahirkan tamadun yang berlandaskan kemurnian beragama. Kehidupan beragama menjadi ciri terpenting masyarakat bertamadun.
Allah s.w.t. menyarankan kepada manusia supaya menggunakan akal ini mengikut landasan yang telah digariskannya. Firman Allah yang bermaksud (terjemahan): “Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu sedangkan  kamu tidak mengetahui sesuatu. Lalu Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati (akal) supaya kamu bersyukur.” (An-Nahl: 78).
Allah s.w.t. menggesa supaya manusia menggunakan akalnya demi manfaat kepada dirinya, keluarganya dan masyarakat umum. Akal yang digunakan tidak mengikut aturan yang sepatutnya atau tidak menggunakan akal yang diberikan itu adalah suatu kesalahan yang besar dan dapat menjatuhkan dirinya ke jurang kebinasaan.

Saturday, May 5, 2012

HIDUP MERUPAKAN PERJUANGAN DALAM PANDANG ISLAM

(Disiarkan pada 5. 5. 2012) Meniti sejarah manusia di muka bumi ini asalanya dari Adam a.s. sebagai bapa manusia. Dari dirinya dijadikan Hawa iaitu dari tulang rusuk Adam. Kemudian mereka diijab kabulkan oleh Allah dengan mas kawin hanya membaca salawat nabi. Orangnya belum ada tetapi nama nya telah digunakan sebagai mas kawin pernikahan manusia pertama. Dari hasil perkongsian mereka berdualah berkembangbiaknya manusia di muka bumi ini hingga sekarang. Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Nisa’:1 yang bermaksud (terjemahan) “Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu dan menjadikan daripadanya isterinya dan diperkembangkan daripada keduanya lelaki dan perempuan yang ramai.” Kemudian Allah s.w.t. menjelaskan bahawa Dia telah menjadikan lembaga bapa manusia Adam dan membentuknya serta memerintahkan kepada para Malaikat dan iblis supaya sujud menghormatinya. Firman-Nya Surah Al-Araf:11 yang bermaksud (terjemahan): “Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam) lalu Kami bemtuk tubuhmu kemudian Kami katakan kepada para Malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka semua pun sujud melainkan iblis.” Iblis ingkar mematuhi arahan Tuhan untuk sujud tanda hormat kepada Adam kerana iblis memikirkan bahawa ia itu adalah yang lebih baik daripada Adam, dengan mengatakan kepada Tuhan bahawa: “Engkau jadikan aku daripada api sedangkan dia(Adam), Engkau ciptakan daripada tanah.” Dengan jawapan ini, Tuhan telah menghalau dan mengusir iblis keluar dari syurga yang didiaminya dan turun ke dunia dengan penuh kehinaan kerana syurga tidak layak untuk menumpangkan orang yang sombong seperti iblis tersebut. Perbicaraan antara Tuhan dengan iblis ini dirakamkan di dalam kitab Al-Qur’anul Karim di mana Allah s.w.t. telah menerima permintaan iblis supaya menangguhkan tempoh pembalasan itu hingga hari kiamat di samping memberi peluang kepadanya untuk mencucuk jarum penipuan nya terhadap manusia sebagai membalas dendam kepada Adam a.s. Iblis sendiri telah berjanji untuk mengambil peluang ini dengan sepenuhnya. Maka itu perjalanan hidup manusia di muka bumi ini penuh dengan ranjau-ranjau yang membuat kehidupan itu menjadi satu perjuangan yang kalau tidak diserikan dengan ibadat kepada Allah s.w.t. sebagai perisai terhadap godaan iblis, maka kesukaran hendak membangun serta mengumpul dana pahala akan sentiasa menjadi permasalahan hidup manusia. Perjalanan hidup seorang mukmin adalah melalui tiga fasa dan setiap insan mesti melalui atau mengalaminya. Kehidupan pertama adalah semasa dalam rahim ibu apabila jasmani bertemu dengan roh Allah s.w.t. dan pada masa itu lembaga dalam kandungan ibu menjadi insan. Semasa dalam kandungan ibu, sudah berlaku fenomena perjuangan si bayi kerana ia membalik-balikkan badan mencari jalan keluar. Segala kerenah hidup bayi dalam rahim ibu ditanggung oleh ibu mengandung. Maka itu ibulah yang mengalami perjuangannya untuk membentuk anak dalam kandungan supaya menjadi insan yang soleh dan solehin. Hasutan iblis kepada kedua suami isteri sudah mula berlaku dan jika kemenangan memihak kepada iblis maka segala perjuangan suami isteri membina insan dalam kandungan sentiasa mengalami kemuskilan jika perjuangan seisi keluarga jauh dari landasan tauhid. Usia bayi dalam alam rahim secara umum hanya sembilan bulan sepuluh hari sahaja. Kelahiran seorang bayi ke dunia bermulalah perjuangan hidup yang wajar dialami oleh seorang insan. Perbezaan antara hidup di alam rahim dengan alam dunia agak berbeza dari segi tanggung jawab. Keselesaan hidup yang dialami sebelum lahir mengakibatkan seorang bayi menangis seolah-olah tidak mahu hidup di alam dunia dan hendak kembali ke alam rahim. Tetapi keadaan demikian tidak dapat dilayani oleh Allah s.w.t. kerana perjanjian azali antara bayi berkenaan dengan Allah s.w.t. telah pun diakuinya bahawa hidupnya di dunia sebagai hamba Allah dengan segala nikmat hidup diberi oleh Tuhan yang Maha Berkuasa. Anak yang baru lahir diperkenalkan ciri-ciri pertama pembangunan manusia dengan kalimah suci untuk mengazankan kepada bayi lelaki dan mengkamatkan kepada bayi perempuan. Ini menandakan bahawa hidup seorang insan wajar dimurnikan dengan ilmu tauhid, mengagung kan nama Allah sebagai zat yang Maha suci dan Maha berkuasa. Allah s.w.t. menjadikan manusia sebagai makhluk yang teristimewa dan mulia berban- ding dengan makhluk yang lain. Allah s.w.t. berfirman dalam al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 70 yang bermaksud (terjemahan): “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan manusia dan Kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan, serta Kami berikan mereka rezeki daripada barang yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan dengan sebanar-benarnya kelebihan.” Di permulaan ayat ini Allah menyebutkan tentang kemuliaan dan di akhir ayat tentang kelebihan yang dikurniakan kepada manusia. Kemuliaan di sini, ialah menjadikan manusia lebih mulia daripada haiwan kerana diberi akal, boleh bertutur kata, pandai menulis dan melukis serta bagus pula rupa dan bentuk tubuh badannya. Dan maksud kelebihan pula, iaitu Allah menjadikan manusia berkelebihan kerana dengan akal dan kefahamannya dapatlah dia memperbaiki kepercayaan atau iktikadnya dengan betul serta memperbaiki budi pekertinya menjadi mulia. Allah melebihkan manusia itu daripada lain-lain makhluk, adalah terbatas kepada yang bukan malaikat kerana golongan malaikat kebanyakannya lebih mulia daripada manusia seperti: Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan seumpamanya. Kelebihan ini hanyalah dikira daripada kalangan orang-orang mukmin, sedang orang kafir tidak ada kemuliaannya langsung. Perjuangan utama manusia dalam hidup ialah mengilmukan dirinya kerana dengan ilmu ia menjadi mulia maka itu Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda bahawa memperolehi kebahagiaan (kemuliaan) di dunia haruslah dengan ilmu; dan jika inginkan kebahagia di akhirat wajar dengan ilmu; dan jika inginkan kebahagiaan di kedua-dua alam, dunia dan akhirat juga wajar dengan ilmu. (Hadith sahih). Tugas utama ini telah disarankan Allah dalam firman-Nya yang pertama yang diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. iaitu “Iqra’ atau baca. Membaca adalah pintu menempuhi perjuangan demi meperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Dengan ilmu, hidup menjadi terarah kerana memudahkan kefahaman mengenai perjuangan dalam liku-liku pembangunan manusia di dunia. Hidup itu merupakan perjuangan. Kita berjuang dengan bekalan ilmu. Ilmu itu adalah kedatangan sesuatu makna. Dengan kedatangan sesuatu makna bermakna kita telah membuat satu perubahan pada diri sendiri. Menempuhi perubahan bermakna kita telah melangkah setapak maju seiring dengan keadaan semasa di mana kita hidup bermasyarakat. Manusia ditakdirkan hidup berjuang. Berdasarkan hakikat ini, manusia haruslah menginsafi bahawa hidupnya di dunia itu penuh dengan perjuangan, pertarungan. Setiap orang tidak terlepas dari hakikat perjuangan ini, kerana hidup ini sendiri sudah mempunyai erti berjuang, bergerak. Dengan penggarakan dan perjuangan ini menyebabkan wujudnya cita-cita hasrat kepada manusia. Tanpa cita-cita manusia diibarat bangkai, tanpa berjuang manusia tidak bererti hidup. Hidup, cita-cita dan berjuang adalah hakikat manusia. Maka itu kalimat manusia adalah mencakupi hidup mempunyai cita-cita dan perjuangan. Firman Allah s.w.t. Surah Al-Balad: 4 yang bermaksud (terjemahan): “Sesungguhnya Kami jadikan manusia itu dalam perjuangan (kehidupan bersusah payah.)” Perjuangan yang sebenarnya ialah perjuangan untuk menuju ke pangkuan Allah s.w.t. iaitu ke mercu perjumpaannya dengan membawa bermacam-macam wadah pejuangan untuk dipersembahkan kepadanya. Segala hasil perjuangan mereka akan dapat dilihat sama ada baik atau buruk. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud(terjemahan): “Wahai manusia sesungguhnya engkau berkerja keras menuju kepada Tuhanmu, maka pasti engkau akan menemui-Nya.” Surah Al-Insyiqaq: 6. Ayat ini menceritakan bahawa manusia di dunia ini baik disedari atau tidak adalah dalam rangka perjalanan menuju kepada Tuhan dan walau bagaimanapun pasti akan menemui Tuhan-nya, untuk menerima pembalasan dari perbuatannya sama ada baik atau buruk. Allah s.w.t. dengan jelas telah menegaskan kepada manusia bahawa hidup di dunia ini pasti mengadapi berbagai rintangan, cubaan dan dugaan yang hebat sebelum manusia dapat berjumpa denganNya demi menilai perjuangan manusia tersebut. Ini selaras dengan saranan Tuhan yang menjelaskan dunia ini adalah medan perjuangan hidup manusia bagi mencari kurnian Allah s.w.t. sebelum manusia di ketemukan dengan Tuhannya. Dalam menempuh golombang perjuangan hidup ini manusia menghadapai keadaan iaitu berjaya atau gagal. Setiap kejayaan itu pula melahirkan dua suasana di mana membuatkan dia bersyukur kepada Allah s.w.t. atas limpah kurnianya atau sebaliknya menimbulkan perasaan takbur dan lupa daratan. Begitu juga dengan kegagalan yang dihadapi oleh manusia akan mencetuskan dua keadaan (sekuansi) pula iaitu sama ada dia putus asa atau frustasi terhadap perjuangannya atau sebaliknya dia lebih meningkatkan lagi usahanya untuk melancarkan perjuangan baru berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka dari perjuangan yang telah lalu. Dalam menempuhi alunan gelombang hidup ini, orang yang beriman tidak akan mengenal gagal dalam erti kata menghadapi perjuangan hidup. Masa yang diizinkan kepadanya dipenuhi dengan berbuat bakti kepada Allah s.w.t dan untuk cepat-cepat bertemu dan melaporkan perjuangan itu kepada Tuhan. Sabda Baginda Rasul Nibi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: “Barang siapa yang suka bertemu dengan Tuhan, Tuhan pun suka berjumpa dengannya dan sebaliknya barang siapa yang tidak mahu bertemu dengan Tuhan (benci), Tuhan pun benci untuk bertemu muka dengannya.” Firman Allah s.w.t. yang bermaksud (terjemahan): “Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan nasihat menasihati tentang sesuatu yang benar dan nasihat menasihati agar bersabar.”(Al-Ash: 1 – 3) Peringatan Tuhan ini adalah sebagai penawar hati dalam menghadapi perjuangan hidup yang hebat ini serta untuk menjadi panduan kepada manusia bagi melancarkan perjuangannya. Masalah yang akan menentukan kejayaan dan kegagalan sesuatu perjuangan itu, sebab itu Tuhan bersumpah demi masa untuk menarik perhatian manusia yang telah dilalaikan supaya menggunakan masa yang begitu berharga itu bagi membantu perjuangan hidupnya. Hendaklah masa itu tidak dibiarkan berlalu dengan begitu sahaja tanpa diisi dengan sesuatu yang berguna, apa lagi kalau diisi dengan kejahatan dan perbuatan yang keji. Sejarah hidup manusia sejak dari dalam rahim ibu dari lahir, hingga besar remaja dan hingga tua bangka adalah penuh dengan perjuangan-perjuangan melawan berbagai-bagai cabaran, halangan, godaan, malapetaka, bencana, penyakit dan maut. Inilah bentuk kehidupan yang telah ditakdirkan oleh Allah s.w.t. supaya diharungi oleh manusia. Tidak seorang pun yang boleh melepaskan dan membebaskan diri mereka dari undang-undang perjuangan hidup yang kemas ini biar pun dia seorang yang gagah, tinggi, kaya dan disinilah letaknya rahsia kehambahaan manusia dan kelemahannya sebagai makhluk Allah s.w.t. Perjuangan hidup yang silih berganti itulah yang sentiasa memberi pengalaman dan pengetahuan kepada manusia, memberi undang-undang dan falsafah hidup yang baru, memberi kemajuan dan tamadun, memberi kekayaan dan kebesaran, memberi kekuatan dan kekuasaan kepada mereka. Kita tidak akan dapat mencapai kejayaan melainkan dengan perjuangan yang penuh tabah dan berani mencapai kemenangan. Kita tidak harus angkuh dan kita tidak harus lupakan Allah s.w.t.