Friday, July 29, 2011

MURNIKAN IBADAT DENGAN MELIHAT KE HUJUNG DAN BUKAN MELIHAT KE HADAPAN
(Disiarkan pada 30. 7. 2011)
Ada orang mengatakan “Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana”. Berpandu kepada pengalaman, banyak perkara yang kita boleh perbaiki. Kadangkala orang mengatakan kegagalan merupakan kejayaan yang tertunda. Belajar dari kegagalan sebenar adalah berkerja bermula dari melihat kehujung. Kefahaman mengenai sesuatu fenomena berpaksi kepada peng- alaman yang telah kita lalui.
“Saya dengar saya tahu; saya lihat saya ingat dan saya buat saya faham”. Konotasi tersebut mendidik kita bahawa segala kejayaan dalam hidup bersandarkan kepada kefahaman sebab tanpa kefahaman sukar memperolehi kejayaan kerana bukan menjadi hak milik peribadi atau hak gunapaki. Memahami sesuatu akan bersama dengan ingatan kita buat selamanya tetapi tanpa memahami tentang perkara tersebut akan hanya bersama dengan ingatan kita selama tiga hari sahaja.
Dalam arena pembangunan semestinya berpandukan kepada pengalaman kerana ia akan mendidik kita lebih arif tentang agenda yang hendak dilaksanakan. Berkerja bermula melihat ke hujung bermaksud melihat kepada apa yang kita telah laksanakan atau belajar dari pengalaman yang kita telah lalui. Dari situ timbullah satu strategi penambahbaikan. Budaya demikian akan menggamit motivasi dalaman untuk menigkatkan semangat juang sebagai pemain dalam pembangunan kehidupan.
Pembangunan tamadun kehidupan manusia harus bermuara dari pembangunan keluarga. Setelah itu beralih kepada pembangunan masyarakat yang menyatukan berbagai budaya etnik dan kepercayaan. Membangunnya sebuah negara berteraskan dari pembangunan masyarakatnya yang menjadi agen perubuhan kepada majunya infrastrutkur kehidupan sesuatu tamadun. Semua disiplin pembangunan wajar bermula melihat ke hujung untuk mendapatkan intisari perjuangan demi meningkatkan arus perubahan demi melahirkan kemodenan dalam hidup.
Pembangunan manusia telah bermula sejak Nabi Adam a.s. sebagai manusia pertama diwujudkan oleh Allah di alam dunia ini. Untuk mewujudkan satu unit masyarakat manusia semestinya dalam berpasangan iaitu lelaki dan perempuan. Kewujudan kedua-dua pasangan tersebut akan lahir perasaan kasih sayang yang menguatkan fitrah pembiakan manusia.
Pepatah mengatakan “Two heads are better than one” membawa satu persepsi bahawa melahirkan pembangunan keluarga semestinya ada kerjasama antara kedua suami isteri. Apabila dua orang percembahkan pemikiran mereka maka produknya adalah lebih bermanfaat berban- ding dengan pemikiran daripada seorang sahaja.
Membina keluarga bahagia visi pembangunannya berpaksi kepada kerukunan beragama yang benar yang diredhai Allah S.W.T. Secara amnya setiap unit keluarga wajar mempelajari dari disiplin pembangunan yang telah dilalui oleh orang tuanya. Misinya dalam membina keluarga terbahagi kepada dua faktor. Pertama ialah membina keluarga agar suasana kehidupan adalah lebih baik berbanding apa yang telah dialaminya semasa ia di bawah kekolaan orang tuanya.
Kita wajar menunjukkan pencapaian yang lebih baik daripada pencapaian yang telah diperolehi oleh orang tua kita. Sebagai contoh, dari segi pencapaian akademik adalah wajar seorang anak misi dalam hidup adalah memperbaiki pencapaian diperolehi orang tuanya. Jika bapanya hanya mampu memperolehi akademik peringkat Diploma sahaja maka buat satu perjanjian dalam diri bahawa “Saya mesti memperolehi Sarjana Muda”. Dan seterusnya jika bapa telah memperolehi Sarjana Muda, buat satu usaha untuk memperbaiki akademiknya dengan memperolehi peringkat Sarjana dan seterusnya.
Kepada segala pencapaian melalui usaha wajar berprinsip demikian; tetapi tidak pada keadaan lainnya dalam membina keluarga terutama sekali yang menyentuh soal jodoh. Sebagai contoh, jika bapa berpoligami, anak kurang wajar dalam keadaan biasa, mengikuti jejak langkahnya untuk mempunyai isteri lebih daripada dua, dikecuali sememangnya sudah ada jodohnya
Bapa yang mengutamakan hidup dalam kemurnian beragama wajar menjadi pegagang hidup seorang anak. Untuk memperbaiki ibadat wajar lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dengan menjadikan diri sebagai mahasiswa di universiti dalam pengkurusan di bidang agama. Menjadi anak yang solih dituntut oleh agama kerana bapa nanti akan berjaya menikmati pahala amal jariah semasa hidup di akhirat kelak.
Fondasi yang bapa telah bina kepada anak, ia wajar disemaikan kepada masyarakat agar kita menjadi pemain yang berwibawa dalam membina tamadun. Janganlah mengikuti pepatah Melayu mengatakan: “Bapa borek anaknya rintik”. Lebih parah lagi jikalau bapanya penganggur dan anaknya pengemis atau bapanya ‘kaki gaduh’ dan anaknya penjenayah atau perompak, tidak mengenali kerukunan undang-undang awam.
Pembangunan masyarkat semestinya berteraskan kepada pembangunan setiap keluarga dalam institusi pembangunan tamadun manusia. Berjayanya institusi kekeluargaan dari berbilang etnik yang membentuk sebuah masyarakat akan terbina teras pembangunan tamadun kehidupan.
Kita wajar memahami bahawa kejayaan pencapaian seseorang individu adalah disebab kan kehadiran orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Persaingan itu wajar ada dalam membina tamadun untuk melahirkan kemodenan dalam hidup bermasyarakat. Semangat juang wajar ditanamkan dalam setiap jiwa individu dan membuat satu janji kepada diri bahawa “Saya mesti berubah”.
Semangat yang memotivasikan diri adalah “Kalau orang lain boleh buat dan berjaya mengapa saya tidak?” wajar dijadikan sebagai prinsip hidup. Kita melihat diri kita dan bandingkan dengan orang lain, dari segi fisikalnya rata-rata serupa kecuali kekuatan potensi intelek. Tetapi wajar kita memahami bahawa Allah jadikan manusia sebagai khalifah-Nya maka itu segala keperluan dalam pembangunan kehidupan adalah prerogative Allah s.w.t.
Pepatah bahasa Inggeris mengatakan “ask, and you will be given; knock and you will be entered”. Dalam hidup segala khidmat yang kita laksanakan demi keperluan diri, keluarga dan masyarata amnya adalah merupakan ibadah. Dalam surah Al-Fatihah kita diajarkan “Iyyaka nakbudhu wah iyyaka nastain”, yang membawa maksud kepada engkau Ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau juga kami meminta pertolongan. Jika nakbudhunya beres maka pertolongan sentiasa Allah perkenanakan.
Manusia sebagai pemain dalam arena pembangunan manusia hanya bertawakal. Tawakal itu adalah satu usaha diiringi dengan keyakinan bahawa segala usaha yang kita laksanakan adalah ibadat kerana Allah. Maka itu wajar bina satu persepsi bahawa dengan iman kepada Allah yang diiringi dengan keyakinan diri akan membina keyakinan bahawa segala usaha kita akan membuahkan hasil..
Hasil yang dapat diperolehi sebenar adalah pembangunan tamadun bermasyarakat. Bermuara dari situ kita melangkah tugas kepada membina negara yang kita cintai. Membangun nya satu-satu negara harus dilihat dari perspektif alam sejagat atau alam dunia. Dalam membangunkan masyarakat kita perlukan saingan antara sesama manusia. Maka itu kehadiran ilmu pada setiap individu adalah wajib.
Di peringkat antarabagsa juga kita bawakan budaya bersaing antara sesama negara. Ini menyentuh mengenai menjadi “konsumer” atau menjadi “producer” dalam satu-satu komoditi. Jika kita melihat ke belakang umat Islam sepatutnya menjadi producer dalam arena sains dan teknologi. Kepakaran tokoh-tokoh Islam telah “dicuri” oleh masyarakat Yahudi dan menjadikan mereka sebagai “producer” dan Islam sebagai “konsumer”
Masyarakat Barat telah berjaya membina kemodenan dalam tamadun kehidupan manusia sejagat dengan melihat pembangunan itu kebelakang dan bukan kehadapan. Sebenarnya mereka telah ketinggalan dari segi kepakaran potensi intelek. Tetapi mereka melihat kebelakang dan membuat beberapa stratigi untuk merampas kepakaran masyarakat Islam dan seterusnya mengem bangkannya kelak menjadikan mereka sekarang sebagai producer.
Masyarakat Islam di zaman moden ini hanya melihat ke hadapan dan menjadi consumer yang baik kepada kejayaan Barat yang telah mendominasikan kepakaran dalam bidang sains dan teknologi dunia amnya dan Islam sejagat khasnya. Ahli fikir Islam mengatakan bahawa teknologi Barat boleh dibeli kerana dunia Islam kaya dengan sumber alamnya seperti minyak. Membeli kepakaran negara lain menjadikan kita sebagai consumer dan tidak menajdi producer.
Negara Jepun pada masa yang lampau hendak mendominasikan teknologi dunia dengan meletusnya peperangan dunia ke dua. Satu contoh yang ditunjukkan oleh pejuang-pejuang Jepun semasa perang Dunia ke dua ialah serangan hendap kepada Pearl Harbour Amerika Syarikat dengan tujuan hendak merampas pusat persenjatan Amerika Syarikat.
Jepun berbuat demikian kerana ia hanya melihat ke hadapan dan bukan melihat ke hujung. Akibatnya ia dihadiakan oleh Amerika Syarikat dengan sebiji Bom Atom yang dijatuhkan di Herosima, mengakibatkan negara yang matahari terbit itu lumpuh sama sekali. Ia menyerah diri kepada kekuasaan dunia.
Belajar dari pengalaman pahit itu Jepun mula membangun dengan menggunakan kepa- karannya sendiri dalam bidang automobil. Negara Jepun tidak punya sumber aslinya seperti minyak dan sebagainya tetapi dengan ilmu yang ada pada mereka, dimanfaatkan dan dikembangkan. Negara dari matahari terbit itu menjadi pengguna yang bijaksana.
Bahan-bahan asli dari bumi negara-negara jiran seperti Malaysia, the Philippine, Indonesia dan sebagainya dilanggannya kemudian diproses menjadi komoditi utama dalam perindusterian yang menjanjikan pulangan yang amat lumayan. Teknologi dalam perindusterian automobile telah mendominasikan dunia sehingga jenama automobilenya seperti Toyota telah berjalan di bumi di merata dunia.
Negara Jepun adalah dalam garisan bumi yang aktif dengan Gunung Berapinya. Gempa bumi yang mempunyai gegaran yang tertinggi pada skala rector sering dialaminya. Melihat dari pengalaman menempuhi bencana alam seperti gempa bumi, Jepun berjaya membina bangunan pencakar langitnya yang boleh menerima kekuatan gegaran gempa bumi atau “shock proof building”.
Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana seperti mana negara Jepun telah membina negaranya ke kemuncak yang boleh bersaing dengan negara-negara maju di seluruh dunia akibat berkerja melihat ke hujung iaitu belajar dari pengalaman yang telah dilaluinya. Peristiwa yang telah berlaku kepada negara di masa lampau dijadikan sebagai stratigi atau intisari untuk mencari jalan memperbaiki keadaan.
Peristiwa yang berlaku pada Mei 13, 1969, negara Malaysia telah mengalami satu kejutan budaya suku kaum yang amat membahayakan kepada keutuhan bernegara. Rusuhan kaum telah berlaku di mana kaum Cina telah turun ke padang hendak menentang kebiwaan pemerintahan negara. Soal perkauman telah digunakan sebagai isu. Perpaduan antara rakyat berbilang kaum dan keturunan telah menurun sama sekali. Belajar dari peristiwa itu maka kerajaan dapat membentuk undang-undang negara yang memberi keutamaan kepada bangsa Melayu dalam segala segi pembangunan.

Saturday, July 9, 2011

RINTANGAN-RINTANGAN HIDUP KEMODENAN MENURUT ISLAM
(Disiarkan pada 9. 7. 2011)
Kebudayaan, kesopanan dan adat-adat telah diwujudkan oleh Islam di dalam masyarakat Islam bertujuan untuk menjadikannya berkhidmat kepada akidah, syiar, pemahaman, emosi, akhlak dan tata susila Islam. Antara bentuk-bentuk budaya masyarakat Islam ialah tidur awal dan bangun awal. Seorang itu akan menikmati tidur yang tenang serta nyenyak di sepanjang malam yang Allah s.w.t. jadikannya sebagai pakaian. Setelah itu manusia boleh menggunakan waktu pagi yang berkat itu untuk menunaikan kewajipan “solat Subuh”
Hidup kemodenan membawa maksud menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan keadaan manusia yang hidup di masa kini, bukan dengan manusia yang telah lama meninggal dunia. Hidup sesuai dengan situasi dan kondisi semasa, bukan dengan kenangan di masa silam. Untuk itu kewajipan memahami keadaan semasa menjadi agenda utama agar kita tidak dihayalkan oleh budaya kemodenan itu.
Unsur pertama yang terpenting bagi mencapai makna kemodenan adalah kita wajib memahami keadaan “zaman” yang sedang kita tempuh sekarang ini secara terperinci, benar dan mendalam. Jika kita tidak mengerti dan tidak mengenal “wajah zaman” kini dengan sebenar dan mendalam, maka akan mengakibatkan terjadinya perkara yang sangat buruk, seperti seorang pakar perubatan yang mencadangkan ubat yang mahal untuk seorang pesakit, namun dia tidak melakukan pemeriksaan dan ‘diagnose’ yang teliti dan benar kepada pesakitnya terlebih dahulu. Boleh jadi obat tersebut boleh menambah buruk keadaan si pesakit atau menyebabkan kematian.
Menangani budaya globalisasi atau hidup tanpa sempadan wajar memahami berbagai kerenah hidup yang dibawa oleh budaya masyarakat Barat. Kalau ia tidak ditanganai dengan iman yang kukuh akan menggelincirkan manusia dari landasan pemikiran yang membina tamadun ke lembah kehancuran akidah yang menjadi petunjuk arah kehidupan yang diredhai Allah S.W.T.
Pembangunan masyarakat manusia terutama sekali gulungan remaja masa kini sudah hampir tidak terkawal oleh kerajaan. Kemaksiatan di sana sini bermaharajarela tanpa menghirau kan kerukunan bernegara. Pembunuhan manusia bukan lagi asing bagi mereka sehingga manusia dikerat bagikan memotong daging lembu di pasar hendak dijual kepada masyarakat umum.
Para remaja tidak mengindahkan lagi pintu pernikahan, melakukan seks bebas. Akibatnya meningkatkan kelahiran anak luar nikah yang mengakhiri riwayatnya di tong sampah, dibuang di sungai, ditinggalkan di mesjid, di jalanan di mana difikirkan manusia sentiasa lalu lalang di situ. Pembiakan manusia sedemikian rupa seolah-olah digalakan oleh pihak berwajib dengan wujudnya taman asuhan kanak-kanak luar nikah.
Apa yang penting ialah membincangkan ‘pemikiran keimanan’ yang sedang berkembang dan menguasai ‘medan’ intelektual dewasa ini hasil usaha gigih para ulama ulung dan pemikir Islam dewasa ini. Mereka mesti mengerahkan tenaga dan fikiran untuk mencari jalan penyelesaian yang paling sesuai dengan tuntutan Islam dan kondisi kehidupan manusia semasa.
Islam mengingkari sikap orang-orang yang jumud, vakum dan tidak memiliki inisiatif dan daya inovatif dalam kehidupan ini. Al-Qur’an menegur dan mengingkari sikap ‘pak turut’ umat terdahulu yang hanya mampu ‘mengikuti’ dan ‘mengekori’ cara kerja dan berfikir nenek moyang.
Firman Allah yang bermaksud: “Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutlah yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab “(Tidak), tetapi kami hanya mengikut apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami” (Apakah mereka akan mengikut juga), walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui sesuatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.” (Surah Al-Baqarah :170.
Firman Allah lagi, bermaksud: “Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”. Mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari ayah-ayah kami (dahulu) mengerjakannya”. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk…?” (Surah Al-Ma’idah: 104)
Mengenal, mengerti dan memahami perkembangan semasa adalah merupakan tuntutan yang dimestikan dan kadang kala sebagai satu kewajipan. Jika hal itu merupakan salah satu cara untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan Agama, sesuai dengan pengertian kaedah Usul Fiqh yang termasyhur iaitu: “Apabila sesuatu kewajipan (yang telah ditetapkan Agama) tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan satu perkara lain, maka perkara tersebut hukumnya wajib.”
Kemodenan dalam hidup yang difahami oleh sebilangan besar masyarakat remaja masa kini adalah sebagai perubahan kepada penampilan akhlak dan peribadi seseorang mengikut Jahiliyah iaitu tamadun Barat. Kebudayaan Islam asli memelihara rasa malu terutama sekali hubungan antara lelaki dan wanita. Pandangan Islam terhadap akhlak di dalam masyarakat, nilai penjagaan kesucian diri serta sifat malu dengan menganggapnya sebagai nilai kesopanan manusia yang tinggi.
Kecanggihan sains dan teknologi ditambah lagi dengan pembangunan sejagat yang menghalalkan persempadanan atau melahirkan budaya globalisasi telah membina satu idelogi hidup yang mempengaruhi masyarakat remaja mukmin terjebak dalam kanca kemorosatan moral. Penyakit-penyakit ngeri menjalar, membunuh, hasil daripada cara hidup yang liar tanpa pedoman.
Krisis nilai hasil dari keruntuhan akhlak menjadi kebiasaan; penganiayaan, salahguna kuasa, kezaliman, kerakusan berleluasa. Masyarakat moden membawa satu keadaan kehidupan yang kucar-kacir tanpa tatasusila rohaniah yang tidak dapat dibendung lagi oleh sistem-sistem yang dibikin oleh manusia sendiri.
Manusia moden walaupun teknologinya canggih telah menjadi sesat, kehilangan prinsip-prinsip lama yang benar, warisan Nabi-Nabi. Aturan dan perundangan moden yang dianuti tidak pula dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang bertambah – tetapi hanya dapat menambahkan lagi kekacauan dan kekeliruan manusia (confusion of man).
Kemajuan sains dan teknologi masa kini telah mengambil budaya pemikiran individu muslim yang mempunyai kecetikan keimanan kepada kekuasaan Allah S.W.T. Kemodenan yang ditunjukkan oleh sains dan teknologi di pentas perfiliman memukau manusia dan memesongkan pemikiran mereka sehingga menganggapkan akidah Islam itu adalah ketinggalan zaman.
Budaya Islam sudah dianggap anih dan tidak sesuai dengan keadaan semasa yang telah ditonjolkan oleh masyarakat Barat. Sebagai contoh, al-Quran menegaskan bahawa menutup aurat adalah wajib bagi wanita untuk memelihara kesopanan kewanitaan dan kesucian Islam. Penutupan aurat mempunyai satu elemen yang menghindarkan budaya masyarakat yang ingin mengetahui lebih dekat lagi tentang keadaan sesuatu aurat yang menghairahkan.
Tidak menutup aurat akan mengundang budaya kemaksiatan kelak akan mengancurkan kesucian akidah terutama sekali gulungan remaja yang ingin menerokai alam keseronokan dunia. Walaubagaimanapun menutup aurat cara moden tidak jauh bezanya dengan wanita yang tidak menutup aurat. Bahagian kepala ditutup dengan tudung tetapi badannya khusus bahagian kewanitaannya dibungkus seperti membungkus buah nangka yang jelas kelihatan bentuknya. Tidak cukup dengan bungkusan yang ketat, di bahagian punggungnya terdedah tanpa sehelai kain pun.
Gejala sosial di kalangan masyarakat Malaysia semakin merunsingkan. Pihak-pihak berwajib tidak menunjukkan semangat untuk membentraskan kemaksiatan, malah menambahkan pula dengan aktiviti yang menggairahkan kumpulan yang inginkan keseronokan dunia yang menghayalkan.
Akademi fantasia sebagai contoh, kurang memberi kemanfaatan kepada pembangunan rohani. Tidak ada cerita yang menekankan kepada kesucian akidah Islam. Hidup ini seolah-olah dibina untuk menempuhi budaya galak ketawa semata.
Benarkah negaraMalaysia adalah negara Islam? Pembangunan rohani hanya ditumpukan kepada sekolah-sekolah madrasa yang hanya sebilangan kecil sahaja ibubapa menghantar anak-anak mereka mengikutinya. Para ibubapa muslim lebih suka menghantar anak-anak mereka menuntut ilmu yang menitik beratkan kepada knowledge dari worldview “secular”.
Punca segala ilmu ialah Allah tetapi manusia boleh berusaha untuk mencapai ilmu. Ilmu yang manusia terokai dilihat sebagai hidup, dan mengembang. Ilmu juga boleh dibandingkan kepada suatu pokok, di mana berbagai bidang ilmu itu ialah dahan-dahan dari pokok yang satu, yang memanjang, mengeluarkan daun dan buah tetapi sentiasa selaras dan serasi dengan hakikat asal pokok itu (yakni tidak bercanggah dengan hakikat asal), bagaimanapun dahan-dahan pokok tidak secara tabiee memanjang ke tahap yang luar biasa, begitu juga sesuatu bidang ilmu itu mengikut pandangan Islam, tidak seharusnya diterokai sehingga melampaui batas-batas tertentu.
Penerokaan bidang ilmu itu dilihat sebagai tidak sah atau tidak berguna kalau tujuan penorokaan ilmu itu hanya untuk tujuan mendalami bidang itu sahaja tanpa mengira keberkaitan nya atau kegunaannya untuk manusia. Jadi penerokaan sesuatu ilmu mesti berlandaskan kegunaan dan kemanfaatannya kepada masyarakat. Ini menjadi satu-satu daripada prinsip kepada pengembangan ilmu dan penyelidikan dalam Islam.
Bagaimanakah manusia menangani hidup ini? Bukankan manusia telah diberi pedoman dan bimbingan untuk hidup oleh Tuhan? The loss of serenity in the minds of man atau kehilangan ketenangan dalam minda manusia berakar umbi daripada kejahilan manusia sendiri.
Tauhid memberi pengertian tentang kepenguasaan (rulership) dan kehakiman Allah S.W.T. atas alam semesta. Al-Qur’an memberi tahu bahawa “Dia adalah Pencipta langit dan bumi”. Worldview tauhid mengajar manusia melihat alam. kehidupan, fenomena hidup sebagai kesatuan (unity) yang berbagai tetapi dengan mempunyai tujuan yang satu.
Semua kejadian alam adalah di dalam hakikat teratur, rapi, dynamis, saling berkaitan, saling bersangkutan, harmonis, seimbang terus lengkap dan setia mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Pencipta, Allah S.W.T. iaitu Sunatullah.
Rintangan-rintangan hidup kemodenan tertumpu kepada kebendaan duniawi dan manfaat karier menguasai hidup manusia. Orang-orang yang hidup di zaman moden ini cendrung sentiasa mengikuti ajakan dan dorongan hawa nafsu. Pencemaran berlaku di setiap sudut kehidupan insan. Kemodenan adalah zaman yang lebih mengutamakan perantaraan dan sarana bukan tujuan dan matlamat.
Walaubagaimanapun boleh kita mengatakan bahawa “Dunia Barat” tidak semuanya buruk dan menyesatkan, kerana banyak sekali perkara-perkara yang baik seperti perkembangan sains dan teknologi yang bermanfaat; projek-projek besar yang berguna untuk kemanusiaan dan sumberdaya manusia yang sangat berharga seperti para pakar dan saintis.
Baginda Nabi Muhammad s.a.w. sendiri telah menyetujui beberapa perkara yang pernah terjadi pada masa jahiliah dengan beberapa “pembetulan” agar ianya sesuai dan selari dengan
Syari’at Islam dan kaedah Akhlak al-Karimah.

Saturday, July 2, 2011

ILMU DISEMAI PAHALA DITUAI MENGIKUT PERSEPSI ISLAM
(Disiarkan pada 2 Julai 2011)
Hidup di dunia hanya sementara sahaja. Kehidupan akhirat adalah kekal abadi. Maka itu kehidupan di dunia wajar dipenuhi dengan amal-amal kebajikan kerana umat manusia dituntut oleh agama berbuat demikian sebagai persediaan mengumpul dana pahala yang akan menemani nya hidup di akhirat nanti.
Setiap insan diwajibkan memanfaatkan yang lima sebelum yang lima datang, iaitu masa muda mu sebelum masa tua mu datang; masa sihat mu sebelum masa sakit mu datang; masa senggang atau lapang mu sebelum masa sibuk mu datang; masa kaya mu sebelum masa miskin mu datang dan masa hidup mu sebelum masa mati mu datang.
Memanfaatkan sebaik mungkin kelima-lima perkara tersebut sebelum perkara yang lima datang merupakan satu mutiara hidup kerana segala faktor pembangunan tersebut hanya berlaku semasa hidup di dunia. Kehidupan di alam akhirat ditentukan oleh disiplin perlaksanaan hidup di alam dunia. Setelah selesai agenda di dunia kita akan mengalami satu antara dua ketentuan Allah S.W.T. untuk ditangani di alam akhirat iaitu sama ada bahagia di syurga atau kesengsaraan di neraka jahanam.
Menangani masa hidup mu sebelum masa mati mu datang merupakan pokok kepada segala amalan yang mengekalkan keberadan kita di kedua-dua alam walaupun setelah ajal menjemput nyawa. Apabila manusia telah selesai melaksanakan agenda di dunia atau sudah tiba masanya Allah mengambil kembali roh kita maka hubungan kita dengan dunia sudah terputus sama sekali, dikecuali tiga perkara iaitu mempunyai anak yang soleh; amal jariah yang kita laksanakan dan ilmu yang dimanfaatkan semasa hidup di dunia.
Mempunyai anak yang soleh akan sentiasa menjadi idola kepada masyarakat umum kelak akan menyinarkan nama yang baik kepada ayah yang memimpinnya semasa hidup di dunia. Anak itu merupakan amanah Allah S.W.T. untuk dibina sebagai pemain yang berwibawa dalam memakmurkan tamadun kehidupan. Anak yang berilmu disajikan dengan iman yang kukuh akan menjadi catalysis atau pemangkin kepada orang lain untuk mencontohinya.
Melaksanakan amal jariah tentunya satu satu amal ibadah yang sentiasa diterima oleh Allah dengan dana pahala yang berlipat ganda. Memakmurkan agama dapat diselenggarakan dengan terdirinya bangunan mesjid atau surau. Rumah-rumah ibadah tersebut merupakan tempat menyemaikan bibit-bibit ketakwaan kepada Allah S.W.T. kelak akan membina kemurnian tamadun manusia.
Ilmu disemai pahala dituai semestinya dapat diperolehi bagi mereka yang sentiasa melihat ibadah itu dapat disalurkan melalui nukilan penulisan atau karya seorang penulis buku yang sentiasa mendapat sambutan dari masyarakat umum yang cintakan ilmu. Hasil ibadah tersebut akan kekal sepanjang zaman dan sentiasa mendapat pasaran meluas di mata dunia. Orang yang membaca karya itu akan dapat mengenangkan perjuangan penulis demi kecitaan kepada ilmu.
Apabila kita telah berjaya membina mahligai ketiga-tiga fenomena tersebut semasa hidup di dunia maka keberadaan kita di alam dunia setelah balik ke rahmatulah pasti berlaku disamping menuai dana pahala untuk kesejahteraan hidup di alam akhirat. Semasa hidup di alam akhirat tidak ada lagi yang dapat kita lakukan untuk kebajikan diri melainkan mengharapkan pahala dari pertolongan orang yang masih hidup di alam dunia.
Begitulah felosofi pembangunan tamadun manusia dalam menangani kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Kehidupan itu sebenar adalah satu perjalanan jauh bermula dari alam rahim ibu bersama dengan roh Allah dan berakhir di alam akhirat di mana manusia akan ditemukan dengan zat yang Maha Pencipta yang berkuasa terhadap segala bentuk kehidupan.
Makhluk manusia telah diamanahkan oleh Allah S.W.T. menjadi kahlifah-Nya di alam dunia ini maka itu keperluan utama agar ia peka memakmurkan alam kehidupan seperti mana Allah redhai ialah kehadiran ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, manusia akan dapat menyingkap rahsia alam yang Allah pendamkan dalam kedua-dua alam dunia dan alam akhirat.
Menyingkap rahsia alam sebenar adalah menyemaikan ilmu dengan tujuan mendapat dana pahala sebagai jaminan kesejahteraan hidup di akhirat kelak. Ilmu dituntut wajar disemai agar ia berkembang untuk kemanfaatan orang lain kelak dapat mendekati zat yang Maha Pencipta. Inilah agenda kehidupan yang setiap insan memahami sebagai tanggungjawab untuk memakmurkan kehidupan akhirat.
Dalam menangani pembangunan kehidupan faktor masa amat mencurigai segala amal perbuatan manusia. Maka itu untuk mengelakkan diri tergelicir dari landasan yang diredhai Allah S.W.T. akibat kelalaian memanfaatkan masa, iman akan memandu manusia ke jalan yang lurus. Masa menjadi faktor penentu kepada berjayanya agenda pembangunan di alam kehidupan di dunia.
Walaubagaimanapun masa itu tidak begitu menjadi faktor kepada kehidupan di alam barzakh, lebih-lebih lagi di alam akhirat kerana matahari bukan lagi faktor penentu kepada peredaran masa. Segala-galanya adalah ketentuan amal ibadah kita semasa di alam dunia. Jika
bekalan yang kita bawa bersama ke alam barzakh dan seterusnya di alam akhirat berupa dana pahala hasilan dari amal ibadah yang telah kita laksanakan semasa hidup di dunia maka kita akan mengalamai faktor masa bagikan seratus tahun berupa sehari sahaja.
Ilmu disemai pahala dituai membawa maksud jika ilmu yang kita perolehi semasa hidup di alam dunia diguna dengan semaksimum baiknya akan membina satu kehidupan di akhirat nanti yang jauh lebih mulia dan menggembirakan. Pujangga dan ahli fikir mengatakan ilmu dan amal bagikan gulai dengan garamnya. Kedua-dua elemen tersebut tidak boleh dipisahkan jika inginkan makanan yang lezat dan menyeronokkan.
Menterjemahkan ilmu yang kita perolehi untuk membina kebahagian hidup dunia dan akhirat adalah berupa ibadah kerana Allah S.W.T.. Maka itu kebahagiaan dunia semesrtinya dengan ilmu; kebahagiaan akhirat semestinya dengan ilmu dan kebahagian kedua-duanya dunia dan akhirat juga semestinya dengan ilmu.
Kecantikan dan kemuliaan pada penampilan seseorang itu bermuara dari kehadiran ilmu pengetahuanya. Orang yang tidak punya ilmu sukar mendapat kebahagian samada hidup di dunia mahupun di akhirat kerana Allah telah membekalkan akal fikiran serta segala fitrah kehidupan lain tetapi jika anda mengkufuri anugerah Illahi tersebut maka jangan mimpi kebahagiaan hidup datang menjelma dalam jiwa anda.
Kalau akar sepohon kayu menjamin keselamatannya dari tumbang ditiup angin kencang, maka manusia memerlukan ilmu pengetahuan untuk memastikan kesempurnaan hidup di alam dunia. Ilmu pengetahuanlah yang menjadi akar tunjang kepada kehidupan manusia, tanpanya manusia akan mengalami hidup bagikan debu di atas tunggul yang sentiasa terumbang-ambing, tidak tetap menanti ihsan ditiup angin dan diterbangkan ke sana sini.
Alam kehidupan seharusnya difahami sebagai iktibar kepada manusia kerana Allah S.W.T. tidak mewujudkan segalanya tanpa sebab. Sebagai contoh seekor semut yang lecil dan lemah dari pandangan mata kasar jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti lembu, kerbau dan sebagainya yang mempunyai badan yang jauh lebih besar dan gagah.
Tetapi dari segi kemampuan hidup seekor semut adalah jauh lebih hebat daripada seekor kerbau. Walaupun seekor semut berbadan kecil tetapi dapat mengangkat beban yang jauh lebih besar daripada dirinya dengan usaha bergotong-royong sedikit demi sedikit lama-lama mencapai kejayaan.
Pembangunan manusia harus mengambil iktibar dari semut dalam konteks pembinaan negara serta pembentukan pembangunan masyarkat keseluruhannya. Jika manusia membudaya kan semangat bersatu hati dan berkerjasama, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini yang tidak dapat diselesaikan.
Sungai yang saban hari mengalirkan berbilion gallon isipadu airnya dalam sehari suntuk di mana di dalamnya hidup ikan-ikan yang sentiasa merayau ke hulu ke hilir tanpa tidur mencari rezeki yang dibawa oleh arus air, mahupun lumut-lumut yang tumbuh subur di cela-cela batu di dalam air.
Sungai sentiasa bergerak tanpa rehat membasahi perut bumi kelak memberi manfaat kepada semua jenis haiwan dan tumbuh-tumbuhan hidup menghijau disinari cahaya sang suria. Daun-daunnya yang segar melambai-lambai ditiup sang bayu, sibuk memproses makanan dengan bantuan cahaya matahari dan gas karbon dioksida kelak mengeluarkan oxsigen unutk kegunaan makhluk di permukaan bumi termasuklah manusia.
Siapakah yang menjadi akitek kepada kesemua misteri alam tersebut? Untuk itu siapakah
yang merancangkan segala kejadian alam berkenaan? Minda yang ditajamkan oleh ilmu pengeta- huan serta kehadiran iman yang kukuh dapat melihat dengan mati hati, kejadian alam tersebut kelak memaksa jiwa mendekati kepada yang Maha Pencipta.
Kekompakan kehidupan alam semulajadi, begitu teratur membuat manusia setiasa segar dalam perasaan yang membawanya ke satu dimensi pemikiran bahawa kecantikan alam demikian bukan wujud dengan sendirinya. Cintailah alam semahu anda tetapi janganlah pula cinta anda itu melebihi cinta kepada yang mencipta alam.
Ilmu yang luas haruslah berpaksikan kepada pembangunan insan terutama sekali akhlak mulia yang tetapkan oleh agama Islam. Kita perlu manusia yang luas ilmunya sebagai peneraju pembangunan dalam era tahun 2020 apabila negara Malaysia dijangka menjadi antara negara yang termaju di dunia di zaman sains dan teknologi ini.
Semua rakyat Malaysia memahami bahawa visi pembangunan negara Malaysia terletak di dalam wawasan 2020 yang semakin hampir itu. Landaskan pemikiran kita ke arah itu, lengkapkan generasi anda dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat moga dapat menjamin keutuhan negara kita yang tercinta Malaysia.
Sebagai pemain dalam membangunkan tamadun manusia kita wajar menanam ukhuwah kemanusiaan yang diikat dengan rasa kasih sayang sebagai hambah Allah. Persengkitaan dan perselisihan faham wajar diketepikan demi membina tamadun manusia yang sentiasa mendapat keredhaan Allah S.W.T. Kehebatan dunia yang kita perolehi bukan menjadi ukuran sebagai hambah Allah tetapi ketakwaan kepada Maha Pencipta yang akan membina mahligai kebaha- giaan dunia dan akhirat. Insallah.