Thursday, August 27, 2009

IRAMA DAN LAGU DUNIA HAYALAN (Disiarkan pada 29. 08. 2009)

Setiap bentuk kehidupan memerlukan santunan sebagai hiburan dan sentuhan kasih sayang terutama sekali semasa usia masih rebung. Felosofi di sebalik budaya tersebut merupakan benih-benih kesetiakawanan sosial atau kewujudan satu perasaan yang membentuk muhibah terutama sekali kehidupan makaluk manusia kerana ia adalah makluk bersosial. Dengan seni hidup menjadi indah membawa maksud kehidupan memerlukan santunan dan belaian kasih sayang antara sesama.

Dengan wujudnya fenomina tesebut akan melahirkan motivasi dalaman sebagai pemang- kin jiwa untuk mengenali ciri-ciri pembangunan untuk membina tamadun kehidupan. Manusia adalah makluk bersosial maka itu memerlukan keberadaan orang lain atau ukhuwah kemanusiaan seharusnya dipelihara dalam kelangsungan hidup berdisiplin. Benih-benih kasih sayang wajar memurnikan tatacara kehidupan kelak melahirkan akhlak yang luhur dan mulia sebagai identiti kemanusiaan.

Irama dan lagu bagikan nada dan dakwah dalam usaha memujuk jiwa mengenali diri sebagai hambah Allah. Apakah wawasan yang terkandung dalam kehidupan sebagai hambah Allah? Kehidupan di dunia merupakan satu agenda yang wajar dihiasi dengan iman dan takwah sebagai kekuatan untuk memakmurkan alam kehidupan yang berupa sementara itu untuk mengumpul dana pahala sebagai bekalan hidup di alam yang berikutnya.

Gunakan serta muliakan kehidupan di dunia semahumu dan sehebat yang boleh bagi mu tetapi jangan lupa ajal akan menjemput nyawa dan akan berpisah dengan semua kelezatan dan kemuliaan yang anda cintai. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan anda di dunia selain amal perbuatan yang dipimpin oleh iman dan takwa. Maka itu murnikan dunia mu dengan amalan yang menjanjikan kebahagiaan di akhirat.

Kekayaan dan kemiskinan tidak ada perbezaan dalam menghadapi sakaratul maut. Orang yang kaya dengan segala kemulian dalam hidupnya, serta dayang-dayang yang ramai untuk mengurus segala keperluan domistik akan mengalami kematian dengan segala belaian kasih saying yang terakhir.

Bagitu juga si miskin yang mengalami hidup yang susah, sentiasa menderita tidak pernah mengalami hidup yang senang, tersungkur di tepian jalan tidak ada membantunya apabila maut menjemput nyawa. Kedua-duanya bernama mati. Maka itu kemewahan dunia menemani anda buat seketika sahaja dan akan berpisah dengan anda apabila kita meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Dunia hayalan akan hanya mengosongkan jiwa untuk mendekati Allah S.W.T. kelak mengkufuri diri dari segala kemanfaatan hidup di akhirat nanti.

Irama dan lagu bagikan iman dan takwa yang tidak boleh dipisah untuk kelangsungan hidup yang diredhai Allah S.W.T. Jika iramanya hilang maka rosaklah lagu bagitu jugalah iman dan takwa; hidup tanpa iman kepada Allah maka sukar menghiasi diri dengan ketakwaan kepada Tuhan. Keimanan dan ketakwaan merupakan pemakmur alam kehidupan dunia dan akhirat. Tetapi irama dan lagu semata tanpa iman menjadi pemangkin dunia hayalan yang akan meng kufurkan diri dari keredhaan Allah S.W.T.

Hidup ini ibarat irama yang memerlukan keberadaan lagu untuk melengkapkan felosofi budaya tersebut. Maka itu kelangsungan hidup di dunia memerlukan keberadaan orang lain untuk memurnikan kehidupan yang bertamadun. Hidup ini sukar dimanfaatkan tanpa kehadiran orang lain kerana hampir semua keperluan hidup, kita berkehendakkan khidmat orang lain. Tidak ada yang mampu hidup secara sendirian yang dapat menyediakan segala keperluan hidup.

Sebagai contoh yang paling rengan sahaja ialah untuk melaksanakan ibadah senyum. Melaksanakan ibadah tersebut kita memerlukan keberadaan orang lain kerana jika kita mampu senyum sendirian maka hati-hatilah dalam hidup kerana anda sudah di ambang mengalami masalah pemikiran yang tidak sesuai dengan fitrah kehidupan!

Mencapai kebahagiaan hidup di dunia kita memerlukan ilmu. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Tetapi dengan ilmu semata sukar menjadi faktor kebahagiaan. Maka itu amal wajar bersertanya sebagai pelengkap untuk memurnikan kehidupan. Setiap insan yang menghiasi hidupnya dengan ilmu dan amal, Allah sentiasa sayangkan, tetapi Allah lebih sayang lagi kepada hambahNya yang melaksanakan ibadah secara istikamah. Ilmu itu wajar dimanfaatkan atau diterjemahkan dalam pembangunan agar ia menjadi faktor pemurni tamadun.

Setiap amalan jika dilaksanakan dengan hati yang khusyuk dan tawadhu dan dimuliakan dengan budaya istikamah akan sentiasa mendapat perhatian dari Allah S.W.T.. Dengan berbuat demikian akan menghiasi hidup ini dengan satu disiplin yang murni yang mendapat jaminan keredhaan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Pengasih kepada semua hambahNya tetapi Allah hanya sayang kepada hambaNya yang melaksanakan ibadah secara istikamah.

Irama dan lagu menggamit dunia hayalan tetapi ilmu dan amal membentuk peribadi mulia. Manusia hidup dengan perhiasan ilmu yang menjadi elemen pemurni kehidupan. Wahyu Allah yang pertama yang diterima oleh baginda Rasul Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril ialah “baca.” Seolah-olah Allah mengatakan: ‘Hai manusia jangan hidup menjadi bodoh’.Murnikan hidupmu dengan ilmu dan amal.

Ilmu itu adalah kedatangan sesuatu makna maka itu terjemahkanlah dalam hidup mu makna kehidupan tersebut. Manusia menjadi kahlifah untuk memakmurkan alam kehidupan maka dengan itu, hiasi diri mu dengan ilmu yang memudahkan dalam melaksanakan agenda kehidupan. Irama dan lagu, hidup menjadi indah dengan syarat ia diterjemahkan dalam pembangunan manusia.

Setiap perlaksanaan pembangunan wajar bermuara dari budaya berfikir membina peta minda bagaimana bentuk dan rupa pembangunan yang sesuai dengan fitrah manusia. Ia wajar serasih dengan keadaan hidup semasa. Membina peta minda atau menggunakan kemahiran berfikir dalam merangka pembangunan adalah satu fitrah yang Allah S.W.T. telah bekalkan kepada makluk manusia. Maka itu menggunakan kemahiran tersebut akan mendekatkan kita kepada Allah kerana segalanya adalah kepunyaanNya.

Kemahiran berfikir menggunakan mata hati untuk melihat secara ghaib bagaimana membina tamadun kehidupan. Setelah dapat melakarkan keadaan pembangunan yang sesuai dengan fitrah manusia maka kita mula membinanya mengikut tatacara yang telah ditentukan dalam minda kita. Membina bangunan memerlukan mata kepala dengan otak mengikut disiplin pembangunan. Demikianlah felosofi kehidupan yang memainkan peranannya dalam kelansungan hidup.

Pepatah mengatakan ‘two heads are better than one’, bermaksud dua kepala berfikir lebih bermanfaat berbanding dengan satu. Melaksanakan pembangunan wajar melibatkan ramai orang yang mempunyai kemahiran mengenai selok-belok kepakaran dalam agenda yang hendak di bina. Maka dengan itu disiplin kerjasama wajar dimanfaatkan dalam segala bentuk pembangu- nan dalam memurnikan tamadun kehidupan.

Allah mewujudkan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tetapi mereka yang amat mulia di sisi Allah S.W.T. ialah mereka yang lebih bertakwah.(Hujerat ayat 13). Ayat tersebut memberi makna bahawa semua bangsa di seluruh dunia adalah asalnya dari keturunan Adam dan Hawa. Pebezaan warna kulit dan bahasa serta tempat kelahiran bukanlah halangan untuk saling kenal mengenali antara satu sama lain untuk menuju ke arah persaudaraan.

Persaudaraan mempunyai ikatan yang kuat yang seharusnya tidak boleh dipisahkan seperti halnya dengan irama dan lagu. Jika berlaku perpisahan dalam persaudaraan maka timbullah budaya mementingkan diri seperti yang berlaku di dunia masa kini yang mengalami kerosakan dan kehancuran tamadun kehidupan. Masing-masing menegakkan kebenaran. Segala perselisihan faham semestinya diselesaikan melalui persengkitaan dan peperangan. Jiwa menjadi taruhan dalam semua agenda penyelesaian.

Persaudaraan merupakan aset negara. Ia membantu pertumbuhan ekonomi dalam bidang industri pelancungan. Selain daripada aset negara persaudaraan juga memurnikan ukhuwah kemanusian berbagai ethnik, keturunan dan keyakinan di seluruh dunia. Ia juga menjadi landasan antarabangsa untuk ziarah menziarahi dan berkenal kenalan antara sesama umat. Melalui persaudaraan negara akan dapat menarik pelaburan dari luar dalam berbagai bidang pembangu- nan kelak akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Budaya kenal mengenali antara sesama umat akan menjadi pemagkin melahirkan budaya

tolong menolong dalam berbagai kemahiran yang diperolehi oleh berbagai pehak. Dalam memur nikan pembangunan suasana ‘give and take’ menjadi alternatif dalam berbagai peringkat. Kemahiran teknologi mungkin pehak lain ada tetapi ia tidak mempunyai bahan mentah untuk membangunkan teknologinya. Maka itu adalah bermanfaat jika kedua-duanya saling berkerja sama demi meningkatkan pembangunan negara masing-masing.

Dunia ini merupakan pinjaman semata. Setelah selesai masa hidup di dunia segalanya yang menjadi aset kehidupan akan berpisah dengan anda. Kita pergi seorangan diri membawa bersama ganjaran malapetaka yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Hidup di dunia boleh kita lakukan semahumu tetapi kehidupan selepas di dunia ini pasti kita mengenali diri siapa kita sebenar.

Kekuasaan dan kezaliman yang pernah anda lalui masa hidup di dunia akan kembali kepada anda untuk menanggungjawabkan resikonya semasa hidup di alam barzakh dan seterus nya di alam akhirat yang kekal itu. Hidup di alam dunia anda mengalami kemuderatan dan kecedraan yang kadangkala diakhiri dengan kematian tetapi kecedraan dan kesengsaraan sebagai ganjaran anda terhadap salahlaku semasa di dunia, yang bakal dialami di akirat kelak tidak ada penyudahnya. Kesangsaraannya berterusan tanpa henti.

Sebagai contoh jika kepala kita peca dan bertaburna otak, Allah akan kembali keadaan kepala seperti sediakala tetapi sakitnya dalam menanggung pecahnya kepala akan pasti dialami. Tidak ada lagi penyudahnya seperti halnya hidup di dunia yang di akhiri dengan kematian. Keadaan demikian berterusan tanpa henti. Inilah satu-satunya contoh kezaliman manusia yang telah dilakukannya semasa hidup di dunia.

Mengambil contoh kezaliman dunia yang telah dilakukan oleh manusia seperti Hitler di German dan Polpot di Thailand pasti mendapat pembalasan di akhirat yang setimpal dengannya. Hitler memuaskan keganasan hatinya dengan menjadikan bangkai manusia yang dibunuhnya disusun sebagai jalanannya dan polpot menjadikan tengkorak manusia yang dibunuhnya disusun untuk membina sebuah bangunan. Kehebatan manusia di dunia hanya sebatas umurnya dan pasti mengalami kematian iaitu penyudah kepada kehebatannya hidup di dunia. Maka itu kenalilah diri siapakah anda. Kekuasaan mu sebenar tidak ada hanya Allah memberikannya tetapi anda salahgunakan kekuasaan mu.

Murnikan kehidupan mu dalam dunia yang nyata (real) dan jangan membuaikan hidup mu di alam fantasi dan hayalan. Hidup ini adalah satu perjalanan jauh menuju akhirat. Maka itu gunakan masa hidup mu sesempurna yang boleh agar firman Allah S.W.T. yang bermaksud: “Demi masa manusia sentiasa kerugian”, tidak menuju kepada anda. Insallah!

Kaum Muslimin dan muslimat SELAMAT MEGERJAKAN IBADAH PUASA SEMOGA DIPANJANGKAN UMUR”

TANPA IMAN KEPADA ALLAH KESENIAN LANDASAN KEKUFURAN (Disiarkan pada 22.08.2009)

Dengan ilmu hidup menjadi mudah; dengan agama hidup menjadi terarah; dan dengan seni hidup menjadi indah.(i) Allah wujudkan fenomena kehidupan sedemikian rupa agar ia tidak menjadi monoton dan membosankan. Setiap manusia inginkan kebahagiaan dalam menangani hidupnya dan tidak ada seorang pun yang inginkan kesengsaraan dalam hidup. Maka itu untuk meraih kebahagiaan, ketiga-tiga fenomena kehidupan tersebut wajar ada sebagai pelengkap dalam kelangsungan hidup bertamadun.

Hidup bahagian kita memerlukan ilmu, tetapi ilmu semata tidak menjamin seseorang itu memperolehi kebahagiaan hakiki. Menghiasi hidup anda dengan ilmu agama akan menjamin kesejahteraan dan kebahagian hidup di alam dunia dan juga di alam akhirat. Dunia seni adalah satu-satunya faktor kehidupan yang menghidangkan kebahagian dan keindahan hidup di dunia. Walaubagaimanapun dunia seni sahaja tanpa ilmu dan agama akan mengheret anda kepada kekufuran.

Tetapi jika seni digunakan dalam menyenggarakan dakwa seperti ‘nada dan dakwah’ maka seni itu merupakan amal jariah yang menggamit kegairahan manusia untuk mempelajari agama Islam melalui seni lagu. Kumpulan Raihan yang telah membuka keinginan manusia mempelajari Islam melalui sendikata dan lerek lagu amat memberansangkan. Dengan kekusyu kan mengikuti lagu-lagu yang dibawa oleh kumpulan tersebut membuat hati seseorang itu bergema memikirkan keindahan Islam sebagai agama Allah.

Kesenian ada bermacam kategori seperti seni lakunan perfiliman; seni suara; seni tarian; seni bahasa; seni lukisan; seni jahit menjahit; seni kata-kata dan sebagainya. Agenda seni yang hendak kita ketengahkan ialah mengenai seni lakunan dalam perfiliman termasuklah seni lagu yang tidak bersandarkan kepada dakwah. Seni lakunan dalam industri perfiliman banyak menceritakan mengenai alam percintaan dan kebanyakannya menayangkan satu kerenah birokrasi yang didominasikan oleh pehak perempuan.

Dalam industri perfiliman atau seni nyanyian banyak masa digunakan dalam latihan sebelum ditayangkan untuk ditonton oleh masyarakat umum. Permasalahannya ialah dalam latihan memurnikan lakunan, pergaulan yang rapat sentiasa menghiasi lakunan, tidak kira lelaki atau perempuan, segan silu sudah tidak menjadi masalah lagi dalam kefahaman bahawa semua nya itu adalah perbuatan lakunan semata.

Dari segi pakaian yang sepatutnya menutup aurat, juga amat menjijikkan dalam pandangan masyarakat mukmin terutama sekali pehak wanita yang gemar menayangkan kemolekan potongan badan yang amat terdedah sekali, kelak menjemput kegairahan masyarakat remaja menonton filem berkenaan. Menutup aurat bukan menjadi agenda lagi. Motif dalam lakunan berkenaan adalah mengkisahkan satu budaya yang sukar diterima oleh masyarakat dalam pembangunan manusia. Tetapi bagaimana pula keadaan kehidupan sebenar pada pelakun-pelakun berkenaan? Adakah unsur pembaikan kepada akhlak yang tercela kepada kehidupan keluarga sendiri?

Jika ditinjau mengenai kehidupan masyarakat yang melibatkan diri dalam industri perfiliman, kebanyakan keluarga mereka mengalami keretakan disebabkan iman tidak serasih dengan agenda dalam lakunan. Apa sahaja yang kita lakunkan dalam kehidupan di alam dunia ini semestinya dimurnikan dengan keimanan kepada Allah S.W.T. kerana lakunan adalah hidangan dunia semata untuk menyeronokan perasaan orang yang menonton. Tetapi jika lakunan itu bercirikan dakwah seperti menayangkan satu penganiayaan kepada kanak-kanak atau orang miskin, tentu sekali bermanfaat kepada penonton.

Bagaimana pula ganjaran dari pengarahnya yang diterima oleh pelakun yang tidak berunsurkan dakwah? Adakah ia dikategorikan sebagai ganjaran yang halal dalam pandangan Agama. Tepuk dada tanyalah iman! Allah bekalkan anda dengan bermacam fitrah kehidupan seperti kemahiran berfikir, kecantikan tubuh badan, kemerduan suara, kepitaan bercakap dan sebagainya, maka itu wajar digunakan sebaik mungkin untuk kemanfaatan hidup di akhirat nanti.

Walaubagaimanapun penolakan kepada dunia secara mutlak adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran al-Qur’an. Sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Qur’an bahawa menghayati hidup secara melarat serta menolak dunia atau penghayatan hidup secara monk atau kerahiban monastic life adalah sesuatu yang direka-reka dan tidak berasaskan ajaran Islam.

Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-Hadid ayat 57:27 yang bermaksud: “………Dan mereka mengada-adakan Rahbaniyah (anti-kahwin) pada hal Kami tidak mewajib kannya ke atas mereka. Melainkan (mereka sendiri mengada-adakannya) untuk mencari keredhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang selayaknya……”

Allah tidak menjadikan dalam hati pengikut-pengikut Nabi Isa a.s. itu mengada-adakan Rahbaniyah (betapa dan anti kahwin) pada hal Kami (Allah) tidak mewajibkan Rahbaniyah ke atas mereka. Perbuatan Rahbaniyah itu telah mengada-adakan oleh ketua-ketua agama Nasrani dan paderi-paderi mereka mengikut kemahuan nafsu mereka sendiri. Allah tidak pernah mensyariatkan Rahbaniyah atau memerintahkan orang-orang Nasrani menjadi Rohban, iaitu menjadi paderi yang anti kahwin. (ii)

Sekali pun ajaran al-Qur’an mengenai alam dunia begitu jelas iaitu menerima dunia dan alam benda sebagai sesuatu yang baik tetapi dalam pengalaman sejarah, umat Islam tidak ter lepas daripada terpengaruh dengan etika hidup dan sosial yang di luar tradisi Islam. Dasar hidup melarat dan menolak kehidupan dunia telah sedia ada dalam tradisi dan budaya serta pemikiran

di luar Islam secara praktis.(iii)

Dengan ilmu hidup menjadi mudah, membawa maksud manusia mudah memahami faktor-faktor pembangunan yang membina tamadun kehidupan sesuai dengan fitrah kehidupan manusia sebagai hambah Allah. Allah S.W.T. mengamanahkan kepada makluk manusia untuk memakmurkan dunia agar ia sesuai dihuni dan dimanfatkankan oleh semua makluk Allah S.W.T. Ukhuwah kemanusiaan menjadi faktor penentu kepada keamanan dan kemakmuran dunia dan ini dapat realisasikan dengan kehadiran ilmu dan iman.

Wahyu Allah S.W.T. pertama yang diterima oleh baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. ialah mewajibkan manusia untuk membaca. Dalam erti kata lain seolah-olah Tuhan mengatakan “Hai manusia, hidup jangan menjadi bodoh.” Ini bermaksud untuk memurnikan kehidupan wajar mengetahui faktor-faktor kehidupan seperti mana yang diterangkan dalam kalam Allah yang terucap iaitu al-Qur’an. Ilmu itu mendewasakan manusia agar dapat memahami antara yang kufur dengan yang wajib.

Perbahasan tentang apa dan siapa manusia menjadi agenda utama untuk membawa kepada pengetahuan tentang hakikat manusia dan fungsinya dalam kehidupan. Aristotles, ahli falsafah Greek yang terkenal mendifinasikan manusia sebagai haiwan yang berfikir (thinking

animal).

Ahli sosiologi melihat makluk manusia tidak mampu untuk hidup sendirian. Ia harus mempunyai hubungan antara satu sama lain sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dengan orang atau pehak lain, bahkan ia menjadi sedar akan dirinya kerana adanya orang lain. Oleh itu manusia adalah makluk sosial.(iv) Maka itu ukhuwah kemanusiaan adalah amat penting dalam mengeratkan siraturahim.

Ilmu yang dihiasi dengan agama yang benar, manusia mendapat kemanfaatan dalam

membina tamadun kehidupan tetapi ilmu tanpa agama akan mengelincirkan manusia dari landasan dan amalan yang diredhai Allah S.W.T.. Hidup ini Allah telah bekalkan dengan perhiasan nikmat Allah yang amat sempurna.

Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-Maaidah ayat (5) : 3 yang bermaksud: “……Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat Ku dan telah Ku redhai Islam itu jadi agama bagi mu.”

Orang yang berilmu adalah lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Masyarakat Jahiliah adalah manusia yang hidup tanpa pedoman ilmu (al-Qur’an) maka itu hidupnya mengikut selerah hawa nafsu mereka. Allah berfirman dalam al-Qur’an yang bermaksud: “……..adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pengajaran.” Surah al-Zumar ayat 9.

Dengan agama hidup menjadi terarah, membawa maksud agama membetulkan cara hidup yang bertamadun. Disiplin kehidupan wajar dibudayakan dalam kelangsungan hidup demi membina pembangunan manusia. Agama membentuk kehidupan yang mulia dan bertanggung jawab terhadap peradaban antara sesama dan juga dengan makluk lain di alam dunia ini.

Allah S.W.T. telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman agar menjadi saudara dan saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain, saling berhubungan dan menyebarkan kasih sayang. Rasulullah s.a.w. bersabda, “Belum beriman salah satu dari kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana ia mencitai dirinya sendiri.”

Seorang muslim tidak akan sempurna keimanannya dan tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya sampai dia mencintai saudara-saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makluk manusia dianugerahkan dengan potensi akal fikiran serta panca indera (Al-Mulk:23), dan kekuatan positif untuk mengubah corak kehidupan dunia ini (Ar-Raad:11). Potensi-potensi inilah yang mempunyai peranan penting dalam perlaksanaan tugas kekhalifahan manusia di alam ini. Di samping potensi-potensi yang bersifat positif tersebut, masih ada lagi potensi manusia yang bersifat negatif dan merupakan kelemahan makluk ini.

Kelemahan pertama adalah berpotensi untuk terjerumus ke dalam godaan hawa nafsu dan syaitan, seperti yang digambarkan oleh godaan syaitan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, sehingga kedunya melupakan peringatan Allah S.W.T. untuk tidak mendekati pokok terlarang. (Thaha: 115.

Godaan iblis kepada manusia adalah satu janjinya yang mendapat persetujuan dari Allah dengan peringatan-Nya bahawa hanya orang yang jauh dari agama Allah sahaja yang mampu digoda oleh iblis. Dalam erti kata lain iman seseorang itu adalah penentu sama ada sehaluan dengan hawa nafsunya atau sebaliknya. Iman dan akal fikiran yang berpunca kepada hati seseorang merupakan gandingan kekuatan untuk menolak pujuk rayu hawa nafsu.

Hati manusia boleh dibahagikan kepada tiga macam iaitu: Hati yang hidup sehat; hati yang mati dan hati yang sakit. Pembahagian ini berdasarkan fungsi dan kepekaan hati tersebut terhadap peranan dan kaitannya dengan kehidupan seharian. Hati yang sehat adalah hati yang akan berjaya menemukan pemikinya dengan Allah S.W.T. di hari kiamat nanti dengan penuh kebahagian dan kegemilangan. (As-Syu’ara: 88-89)

Hati yang mati adalah sama sekali tidak mempunyai jiwa dan roh. Ia tidak mengetahui siapa Tuhannya apalagi menyembahnya, bahkan sekiranya ia mengetahui nescaya tidak menyukaiNya dan tidak tidak redha terhadap Allah sebagai Tuhan. Hati yang mati hanya tenggelam bersama syahwatnya di dalam arus kemaksiatan dan keseronokannya.

Hati yang sakit di dalamnya terdapat dua potensi yang saling berebut dan berlawan bagi

mendapat tempat dalam bagi mendominasi hati berkenaan. Pada masa iman, ikhlas, tawakal dan rasa mahabbah (cinta) kepada Allah mampu memainkan peranan serta menguasinya, maka itu lah hati tersebut menjadi sehat, hidup dan mempunyai roh. Sebaliknya ia akan menderita sakit dan bahkan menjadi mati sebaik sahaja sifat mahabbah dapat diatasi oleh syahwat dan nafsu.

(i) Ustaz M. Zainuddin pendakwa bebas Indonesia dalam kasetnya yang mejudul Mencari bahagia.

(ii)Tafsir al-Qur’an oleh Ahmad Sonhadji Mohamad.

(iii)Faisal Othman: Islam dan Perkembangan Masyarakat – Utusan Publicatioan & Distributioan Sdn. Bhd. 1997.

(iv) Abu Mazaya Al-Hafiz: Di Bawah Cahaya Al-Quran Sepanjang Zaman.

Saturday, August 15, 2009

KELEMAHAN MANUSIA HIASAN PUJUK RAYU HAWA NAFSU (Disiarkan pada 15. 08. 2009)

Mengikut kamus bahasa Melayu yang ditulis oleh Arbak Othman, konotasi nafsu boleh di bahagikan pengunaannya kepada tiga kategori. Pertama mengenai keinginan yang kuat terhadap sesuatu fenomena kehidupan. Kedua ialah dorongan perasaan terhadap perbuatan yang biasanya kurang baik terhadap perempuan. Dan ketiga ialah mengenai keinginan atau nafsu menjamu selera atau makanan.

Fenomena kehidupan yang dimaksudkan pada kategori pertama ialah mengenai pemba- ngunan manusia. Setiap manusia mempunyai keinginan atau nafsu untuk membangun. Manusia inginkan perubahan kepada yang lebih bermanfaat kepada tamadun kehidupan. Allah berfirman yang bermaksud: “Allah tidak mengubah nasip sesuatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mengubah nya.” Surah Al-Ra’d ayat (13) 11.

Allah tidak sekali-kali akan mengubah apa yang dipunyai oleh sesuatu kaum, sama ada berupa nikmat, kesenangan dan kesejahteraan dengan menghilangkan dari sisinya atau melenyap kannya sama sekali, sehingga kaum itu sendiri yang mengubah apa yang dimilikinya itu dengan perbuatan yang zalim, membuat permusuhan, melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang merosakkan peraturan yang akibatnya segala nikmat dan kesenangan itu hilang dari sisinya.

Makluk manusia mempunyai wawasan dalam hidupnya tidak seperti haiwan lain yang hanya bergerak untuk mencari makanan apabila perutnya merasa lapar. Hidupnya seorang insan sentiasa inginkan perubahan mengikut peningkatan usianya dan perubahan itulah yang dikenali sebagai pembangunan.

Jika keadaan kehidupannya pada hari ini, bulan ini, dan tahun ini adalah lebih baik berbanding kelmarin, bulan lalu, dan tahun lalu, orang itu meraih kuntungan, tetapi jika keadaan hidupnya pada masa kini sama dengan hari-hari yang lalu, orang itu mengalami kerugian. Ia rugi sebab usianya telah bertambah tetapi ibadahnya atau amal perbuatannya tidak bertambah. Manusia sewajarnya mengalami perubahan kepada yang lebih baik yang diharapkan mendapat pahala sebagai teman hidup di akhirat kelak.

Keinginan mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Muhammad hendak mendiri kan satu menara yang menjadi lambang keagungan negara Malaysia dan dikenali di seluruh dunia, amat kuat sekali sehingga terdirinya bangunan Petronas berkembar yang begitu terseragam indah dan mempunyai bentuk binaan akitek yang unik sekali di dunia. Keinginan yang kuat dalam pemikiran beliau membolehkan bangunan yang diimpikan itu menjadi kenyataan.

Pada kategori kedua mengenai dorongan perasaan terhadap sesuatu yang biasanya kurang baik terhadap perempuan. Inilah yang dikenali sebagai hiasan pujuk rayu hawa nafsu yang melemahkan kudrat kemanusiaan. Walaubagaimanapun dorongan perasaan atau hawa nafsu seperti ini tidak ada pada masyarakat malaikat maka itu mereka tidak membiak atau budaya membangun tidak ada dalam kamus kehidupannya. Dorongan perasaan serupa ini jika tidak ditangani dengan kekuatan iman maka kelemahan manusia akan mempengaruhi tingkah lakunya kelak penampilannya serupa dengan haiwan yang tidak ada kemahiran berfikir.

Persoalan timbul mengapakah dorongan perasaan manusia meluap apabila bersua dengan pehak perempuan atau sebaliknya. Untuk mendapatkan jawapannya harus kita kembali kepada kejadian manusia pertama iaitu Nabi Adam a.s. Dalam sejarah kejadian manusia Allah S.W.T. hanya wujudkan seorang lelaki iaitu Nabi Adam a.s. di syurga Allah. Tetapi Adam tidak seronok tinggal seorangan tanpa pasangan sejenisnya. Maka itu Allah S.W.T. wujudkan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam semasa ia dalam keadaan tidur. Apabila Adam tersedar dari tidurnya ia mempunyai teman sejenisnya yang telah mengubah sinario suasana kehidupan Adam.

Siti Hawa wujud dari sebahagian jasad Adam maka itu Adam secara semulajadinya mempunyai perasaan terhadap Siti Hawa kerana ia sebenarnya adalah sebahagian diri Adam sendiri. Siti Hawa sebagai individu juga mempunyai perasaan terhadap Adam kerana asalnya adalah dari sebahagian Adam sendiri. Maka itu Adam mempunyai kenginan terhadap Hawa dan Hawa juga mempunyai keinginan yang sama terhadap Adam atas sebab dari property yang sama atau berasal dari bahan yang sama.

Tarikan perasaan yang ada dalam diri kedua-dua pehak, Adam dan Hawa, Allah telah wujudkan maka jadilah satu perasaan yang dikenali sebagai hawa nafsu. Allah bekalkan manusia dengan akal untuk mengawal perasaan dan dimurnikan dengan kehadiran iman kepada Allah, tetapi manusia sentiasa dihiasi dengan kelemahan manusia maka hawa nafsu sering memporak porandakan tindakan manusia sebagai makaluk yang berfikiran.

Selain dari dorongan perasaan, Allah bekalkan juga satu perasaan keseronokan pada makluk manusia apabila berlaku hubungan kelamin. Perasaan demikian sebenar adalah kemuncak kepada kasih sayang manusia terhadap pasangannya yang Allah telah bekalkan. Coba fikirkan apa yang akan terjadi jika perasaan keseronokan demikian tidak wujud pada manusia. Tentu sekali pembiakan manusia tidak akan berlaku. Walaubagaimanapun setiap perlakuan manusia yang mengundang kepada keseronokan dalam hidupnya wajar ditangani dengan akal dan iman kerana dengan cara itu sahajalah kawalan supaya tindakan manusia mengikut peraturan yang disediakan oleh agama untuk memurnikan tamadun kehidupan.

Allah wujudkan Rasul ke dunia ini sebagai wakil-Nya untuk memimpin manusia di jalan yang benar dan mematuhi fitrah kehidupan manusia sebagai kahlifah Allah. Manusia dibekalkan Allah dengan akal fikiran yang dimurnikan dengan agama (iman) untuk mengenali antara yang kufur dan yang wajib demi kemartabatan manusia sebagai hambah Allah. Membangun manusia harus berlandaskan kepada keredhaan Allah S.W.T. dan kiblatnya adalah meraih pahala yang akan menemaninya di akhirat kelak.

Manusia inginkan kebahagiaan maka itu perasaan demikian hanya dapat diraih dengan keberadaan orang lain terutama sekali pasangan suami isteri. Isteri adalah pakaian untuk suami dan suami adalah pakaian untuk isteri. Bermuara dari kehidupan berkeluarga maka terbinalah masyarakat yang berdisiplin dan berakhlak mulia yang dimurnikan oleh akidah Islam. Matlamatnya ialah membina masyarakat yang cintakan keamanan dan membenci permusuhan. Murninya keluarga maka murnilah masyarakat yang membentuk ukhuwah kemanusiaan sebagai benih-benih tamadun kehidupan.

Ukhuwah kemanusiaan merupakan hasil dari terbinanya keluarga bahagia. Masyarakat ibarat lima jari pada tangan manusia. Kelima-lima jari itu dapat memegang begitu kuat sehingga sukar hendak terlepas. Tetapi jika satu daripada jari itu cedara atau tidak dapat bersama yang lain untuk memegang maka kekuatan pada pegangan itu tidak sebaik dengan apabila kelima-limanya bersama memegang.

Bagitulah keadaan bermasyarakat yang ditunjangi oleh kehadiran orang lain yang sealiran dalam membina kekompakan dan kesatuan demi melahirkan solidaritas sosial. Tetapi jika ada seorang yang menyimpang atau tidak sehaluan dari landasan kekeluargaan kerana melayani hawa nafsunya maka kepincangan berlaku yang akan melahirkan pergeseran antara sesama. Apabila keadaan demikian berlaku maka sukar bagi semua pehak hendak melihat kemurnian dalam bermasyarakat.

Apakah matlamat hidup di alam dunia ini? Adakah kehidupan ini berakhir setelah ajal menjemput nyawa? Kehidupan manusia adalah satu perjalanan jauh menuju alam akhirat di mana setiap mukmin akan bertemu dengan Zat yang Maha Pencipta. Jasad kita akan musnah, dan kembali kepada asalnya tanah tetapi roh akan meneruskan perjalanan ke alam barzakh buat sementara waktu. Apabila dunia hancur-hancuran (kiamat) berlaku maka bertemu kembali kedua unsur manusia (jasad dan roh) untuk menghadapi penghisaban di padang mashyar sebelum ke akhirat atau ke neraka berpandu kepada amalan yang setiap manusia laksanakan semasa hidup

di alam dunia.

Matlamat hidup di dunia ialah beribadat dan menyembah kepada Allah dan dalam suasana demikian kita memakmurkan alam kehidupan demi meraih pahala dari Allah S.W.T.. Manusia adalah makluk bersosial maka itu memelihara ukhuwah kemanusiaa menjadi kemestian dalam hidup kerana kehadiran orang lain menjadikan hidup ini bermakna.

Setiap manusia membuntuhi peranan orang lain dalam kelangsungan hidup. Adalah menjadi kesukaran bagi seseorang untuk meneruskan hidupnya tanpa kehadiran orang lain. Dalam segala keperluan hidup tidak ada yang boleh kita sediakan secara sendirian. Semua kebuntuhan hidup kita mengharapkan khidmat orang lain.

Mendapatkan sehelai baju sahaja pun kita memerlukan berbagai kepakaran orang dalam melaksanakan berbagai tugas. Kita memerlukan orang berkebun menanam kepas; memintal kepas menjadi benang; membuat benang menjadi kain; kain itu akan dibuat menjadi baju oleh orang yang tahu selok-belok membuat baju. Bukan setakat itu tetapi baju harus dipasarkan sebelum pelanggannya mendapat sehelai baju. Maka itu mata rantai kepakaran manusia diperlu kan dalam membina tamadun.

Nafsu dalam kategori ketiga ialah mengenai tabiat makan yang setiap manusia wajar melakukannya untuk meneruskan kehidupan. Walaubagaimanapun berlebihan melayani fitrah ini juga akan mengakibatkan kemuderatan pada kesihatan individu berkenaan. Nafsu makan adalah satu dorongan dalam diri setiap individu untuk melayani perasaan lapar. Perbuatan demikian adalah satu fitrah Allah untuk mengekalkan kelangsungan hidup setiap makluk yang hidup.

Setiap benda (makanan) yang dimasukan ke dalam mulut wajar dalam keadaan yang bersih dari segi segala kotoran termasuklah benda-benda yang haram. Makanan yang tidak wajar dimakan adalah makanan yang tidak bersih yang akan memuderatkan kesihatan. Memakan benda yang haram menghasilkan ganjaran kedosaan yang akan menjauhkan anda dari Allah S.W.T.

Melayani nafsu anda untuk melibatkan diri dalam majlis minum minuman keras akan menjatuhkan martabat kemanusiaan anda yang mempunyai akal fikiran. Akibat dari melayani nafsu akan mengheret anda kepada perlakuan yang menyunsangkan peraturan hidup berdisiplin. Perlakuan demikian adalah satu jenis penyakit rohani yang hanya orang lain dapat menilai tingkahlakunya. Individu yang telah diserang penyakit rohani sentiasa menilai perlakuannya baik dan betul.

Nafsu makan tanpa ditemani dengan iman dan takwa akan melemahkan kudrat kemanu- siaan kelak akan merosakkan kesepaduan pembangunan jasmani dan rohai. Pembanguna jasmani melayani dunia semata yang merupakan sementara sahaja, manakala pembangunan rohani adalah memelihara akhirat yang kekal abadi dan menjadi matlamat hidup di dunia ini. Maka itu peliharalah pembangunan rohani agar kehidupan dunia dan akhirat dapat dimanfaatkan.

MANIS JANGAN TERUS DITELAN PAHIT JANGAN TERUS DIBUANG (Disiarkan pada 08. 08. 2009)

Analogi hidup sering ditamsilkan dengan rasa makanan. Rasa yang paling orang suka termasuk semua peringkat umur ialah rasa manis. Oleh sebab rasa manis ini adalah kegemaran semua orang maka ia sering digunakan sebagai kiasan kepada kecantikan, kemurnian berbahasa dan penampilan yang sempurna. Manusia sememangnya Allah S.W.T telah mewujudkan dalam keadaan yang sempurna. Bentuknya serta rupanya juga sempurna berbanding dengan kejadian makluk lain.

Firman Allah yang bermaksud “ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” Surah At Tiin 30:4.

Allah bersumpah untuk menguatkan kata-kata-Nya bahawa manusia itu benar-benar telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tidak seperti haiwan dengan bersusah payah menunyuhkan muka ketika makan dengan mulutnya. Tetapi manusia diciptakan bertubuh tinggi dan lampai, perwatakannya cantik. Kalau makan dengan menggunakan tangan. Ia juga dileng- kapi dengan ilmu pengetahuan, kefahaman, akal fikiran dan daya membezakan serta dapat pula bercakap-cakap, selain mempunyai adab dan kesopanan.1

Tetapi kehadiran fitrah nafsu pada diri manusia itu kadangkala tergelincir juga di landasan yang diredai Allah s.w.t. Firman Allah surah yang sama ayat 5. Yang bermaksud: “Kemudian Kami (Allah) kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya (neraka)”

Kemudian Allah telah mengembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya di dalam neraka.2 Kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal solih tidak akan dikembalikan ke dalam neraka atau ketempat yang serendahnya.3 Firman Allah yang bermaksud: “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.” Surah sama ayat 6.

Fenomena manis sering membuat manusia tergiur mendengar dan mengetahuinya kerana konotasi tersebut mengiklankan sesuatu yang menggembirakan. Walaubagaimanapun manusia wajar waspada kerana manis itu boleh menjadikan anda bengung dan serbasalah. Anda bengung kerana terpedaya dengan sifat manisnya. Apabila manis berkawan dengan makanan, manusia terdorong untuk mengambilnya melebih daripada yang wajar maka akan memuderatkan kesihatan anda. Penyakit kencing manis akan sentiasa bersama anda tanpa disedari.

Mengalami penyakit tersebut, bermakna manusia telah mengkufuri nikmat sihat yang Allah telah kurniakan kepada setiap insan. Apabila masalah ini telah bersama dengan anda maka mahu atau tidak kita kena berpantang atau mengawal diri dari mengambil makanan yang mengandungi gula termasuklah nasi.

Allah bentukkan manusia dengan segala fitrah hidup dalam keadaan yang sempurna tetapi apabila manusia melayani buaian dan keseronokan hidup di dunia maka terpaksalah kita mengubah cara hidup yang lebih terarah untuk menjaga kesihatan apabila faktor tersebut tidak bersama dengan kita lagi.

Anda merasa serbasalah bagaimana menangani kehidupan tanpa mendekati yang bersifat manis. Di sebalik fenomena kemanisan itu semestinya ada yang tersirat yang akan menggugat kemesraan bermasyarakat. Walau apapun hidangan yang murni dan manis sama ada dari kawan mahupun dari alam semulajadi, anda wajar waspada kerana ada udang disebalik batu. Penampilan yang manis membawa setiap individu terpegun melihat kerenahnya. Oleh itu adalah menjadi kewajipan setiap mukmin untuk waspada apabila menerima undangan.

Wanita yang raut wajahnya yang manis difahami sebagai orang yang cantik dan molek dan sentiasa memikat hati orang yang melihatnya. Kecantikannya memukau orang sehingga

hilang fikirannya terutama sekali mereka yang imannya tidak menentu. Bukan sahaja wanita yang memaparkan kualiti tersebut tetapi lelaki juga tidak kurang hibatnya.

Nabi Yusof a.s. merupakan Nabi yang tercantik Allah beri kepada hambah-Nya. Beliau mempunyai paras muka yang manis, cantik dan menawan yang sering memikat hati orang yang melihatnya. Sejarah telah menunjukkan bahawa isteri raja Mesir pun jatuh cinta kepada Nabi Yusof semasa Nabi berkhidmat dengan raja tersebut sehingga tergamak melakukan sesuatu yang terkutuk tetapi iman Nabi Yusof memeliharanya dari sebarang perlakuan yang bertentangan dengan Islam, mengakibatnya dimasuk penjara oleh raja Mesir kerana difitnah oleh isterinya.

Dayang-dayang istana raja Mesir juga turut sama melakarkan sejarah apabila terpikat hati kepada Nabi Yusof yang tumpang lalu semasa mereka sedang memotong sayur di dapur untuk dimasak, tidak disedari bahawa mereka terputung jari mereka bersama sayurnya apabila melihat wajah Nabi Yusof yang bagitu manis dan amat memikat sekali. Kalaulah makluk Tuhan bagitu manis maka tidak boleh bayangkan betapa cantiknya zat yang mewujudkan kecantikan dan kemanisan yang ada di alam ini.

Manusia adalah makluk berbudaya, menyukai kecantikan kebersamaan dan persaudaraan. Allah berfirman yang bermaksud:”Sesungguhnya orang mukmin bersaudara” (Hujurat:10) Orang mukmin hanya bersaudara dengan orang mukmin dan persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan atas dasar kesamaan iman. Persaudaraan dan keimanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Menyayangi orang-orang mukmin adalah tanda benarnya keimanan, hal ini merupakan perekat kecintaan Allah S.W.T.. Allah berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman sebagai penolongnya maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.” (Al-Maidah:55 – 56)

Orang yang melaksanakan kewajipan iman, ia adalah saudara bagi setiap Mukmin, wajib bagi setiap Mukmin untuk melaksanakan hak-haknya, walaupun tidak terjalin akad dan pertalian yang khusus antara keduanya, kerana Allah S.W.T. dan Rasul-Nya telah menjalin persaudaraan antara mereka berdua. Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.” (Al-Hujurat: 10)

Kemanisan iman wajar menginap pada setiap mukmin. Manisnya iman manjadi faktor keselamatan dunia dan akhirat. Dengan iman segala perlaksaan ibadah menampilkan kemanisan pada mata memandang dan perasaan untuk memurnikan ukhuwah kemanusiaannya. Manisnya iman wajar diperolehi tanpa ragu demi kesejahteraan kehidupan. Dunia tanpa iman akan menyun sangkan kehidupan yang bertamadun kelak memporak-porandakan pembangunan dan melahir kan suasana kepahitan menelusuri pembangunan kehidupan

Orang yang menolong kebaikan dan memusuhi kejahatan, diperlukan dalam hidup. Firman Allah yang bermaksud: “Orang yang melakukan kebaikan sebasar zarrah ia akan meihatnya. Dan orang yang melakukan keburukan sebesar zarrah ia akan melihatnya.” (Az-Zalzalah:7-8)

Barang siapa yang mengerjakan setimbang atom pun dari kebaikan, nescaya dia akan melihatnya. Jadi bukti bahawa tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Tuhan dari hal amalan manusia dan kegiatan hidupnya, supaya dibalas dan diganjari setimpal dengan perbuatannya.4 Syaikh Muhammad Abduh dalam tafsirnya menegaskan ayat ini telah menyatakan bahawa segala amalan dan usaha, baiknya dan buruknya, besarnya dan kecilnya akan dinilai oleh Tuhan. Baik yang berbuatnya itu orang beriman atau pun orang kafir. Amal kebaikan orang yang kafir dihargai Tuhan, meskipun dia dengan demikian tidak terlepas daripada hukuman kekafirannya.

Rasa pahit itu dianalogikan kepada keadaan yang tidak semua orang menyukainya. Walaubagaimanapun rasa pahit itu ada kemanfaatannya kepada kesihatan. Bagitu juga keadaan dalam pembangunan. Kegagalan dan kejatuhan satu-satunya agenda pembangunan adalah faktor yang sering membuat manusia tidak tergalak hendak meneruskan ibadahnya.

Jika difahami bahawa yang pahit itu ada kemanfaatannya kepada kesihatan maka bagitu jugalah kepada segala agenda pembangunan. Kegagalan merupakan satu dorongan atau motivasi dalaman pada diri orang yang mengalamai kerenah tesebut. Faktor kegagalan mendidik kita lebih dewasa dan waspada supaya masalah yang telah berlaku tidak berulang lagi.

Pepatah mengata kan “hendak seribu daya tak hendak seribu dalih.” Konotasi ini membawa maksud jika kita menghendaki sesuatu, bermacam cara kita hendak lakukan untuk mengatasi kesukaran-kesukaran untuk mendapatkannya tetapi jika perkara itu tidak bagitu diperlukan kepada kita maka berbagai alasan yang kita berikan untuk tidak berusaha mendapat- kannya. Apa yang penting dalam menangani karenah kegagalan ialah semangat juang yang kental, tidak kenal kegagalan.

Tidak menerima dan mempercayai kenyataan kadang-kadang memberi impak untuk meraih kejayaan. Dalam erti kata lain pahit itu bukan penyudah kepada segala kemahuan. Mengalami kepahitan dalam hidup akan meraih kemanisan di hari kemudian kelak. Allah S.W.T. sentiasa menguji hambah-Nya dalam berbagai cara untuk menduga kekuatan imannya dalam memurnikan kelangsungan hidup. Manusia melaksanakan agenda kehidupan sebagai pemain semata. Segala penghasilan dan kejayaan merupakan prerogatif Tuhan setimpal dengan usaha dan keimanan yang telah kita usahakan untuk menangani kerenah-kerenah kehidupan.

Jika kita telusuri pengalaman hidup kebanyakan pemimpin dunia, mereka tidak sunyi dengan kepahitan dalam mengilmukan diri disebabkan masalah dalam keluarga yang mereka lalui. Pepatah mengatakan ‘bersusah-susah dahulu dan bersenang-senang kemudian’, membawa maksud pengalaman yang pahit dalam menelusuri kehidupan akan mendapat kemanisan di hari kemudian kelak.

Allah befirman yang bermaksud: “Adakah kamu menyangkah bahawa (mudah sahaja) memasuki surga dengan tidak kamu didatangi (cobaan). Seperti orang-orang dahulu sebelum kamu?...” Al-Baqarah ayat (2) 214. Ujian itu memantapkan keimanan seseorang menangani kehidupan. Sebagai contoh yang paling manis dan mulia ialah kehidupan yang dilalui oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w.. Baginda menjadi anak yatim semasa beliau berusia enam bulan dalam kandungan ibu. Dan apabila lahir di dunia dan menjangkau usia enam tahun menjadi anak yatim piatu setelah ibunya meninggal dunia pula.

Diasuh oleh neneknya Pa’ Man Abu Talip yang sudah tua kemudian tidak beberapa lama kemudian meninggal dunia pula. Hidup Baginda sentiasa diwarnai oleh kepahitan dan kesusahan dan tidak pernah kenal kemanisan dan kesenangan dalam hidup dikecuali kemanisan imannya melihat alam yang sentiasa menghidangkan berbagai kebahagiaan. Kebahagian melihat kekuasaan Allah S.W.T. yang mewujudkan siang dan malam serta menghidangkan berbagai kemanfaatan hidup.

Ia membesar tidak seperti anak rumaja lain pergi ke sekolah mengilmukan diri tetapi kerumajaannya dihabiskan untuk mengambala kambing kepunyaan orang-orang Mekkah. Penampilan baginda Rasul amat luar biasa sehingga masyarakat Qurais menamakannya al-Amin. Mengalami berbagai kekurangan dalam hidup tidak menjadi soal bagi baginda malah ia menerimanya dengan penuh ikhlas dan rasa tawadhu.

Melihat telatah-telatah masyarakat jahiliah5 zaman itu membuat hati baginda lebih

khusyuk dan tawadhu memikirkan bahawa semestinya ada penyelesaian berlandaskan kebenaran hidup yang akan mengubah penampilan manusia yang menghidangkan kemurnian, kebahagiaan dan kemuliaan hidup bermasyarakat.

Baginda sentiasa mengasingkan diri dari melibatkan dalam amalan masyarakat yang menyunsangkan, pada pendapat baginda, tamadun kehidupan yang berpedoman kepada kebenaran. Pemikiran baginda sentiasa menginginkan kebenaran yang boleh membetulkan felosofi kehidupan keturunannya. Dengan keinginan demikian maka baginda dipilih oleh Allah S.W.T. untuk menerima wahyu dari Allah sebagai dokumen yang membetulkan persepsi kehidupan manusia. Baginda diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah dari langit kepada masyarakat dunia hingga akhir zaman.

1 Tafsir Al-Qur’an: Surah At Tiin ayat 4. 2 Ibid. 3 Ibid. 4 Prof. MAMKA: Tafsir Al-Azhar h.249

5 Keluarga baginda sendiri juga termasuk dalam gulungan mereka yang menyembah berhala

Saturday, August 1, 2009

AGENDA TERPENDAM WAWASAN TERSIRAT (Diterbit pada 01. 08. 2009)

Manusia wujud dengan kelengkapan fitrah berfikir. Apabila menangani agenda pembangunan, kemahiran berfikir menjadi elemen untuk membuat percambahan idea setiap individu untuk mendapatkan solusi penyelesaian kepada agenda yang terpendam. Kemahiran berfikir dipersembahkan dengan bantuan mata hati yang memandu melihat agenda berkenaan. Olahan pemikiran tersebut membuat manusia peka untuk melihat yang ghaib dijadikan sebagai agenda pembangunan fizikal.

Setiap agenda yang terpendam akan diolahkan oleh kepekaan berfikir untuk dijadikan satu visi mentamadunkan pembangunan manusia di alam yang 'real'. Sebagai contoh bekas Perdana Menteri Dato’ Seri Dr. Mahathir Muhammad mempunyai visi yang amat kuat dan luas sehingga dapat melihat dengan mata hatinya satu agenda pembangunan yang sesuai untuk menimbulkan satu faktor yang boleh dikenali masyarakat sejagat bahawa kewujudan agenda yang terpendam dalam pemikiran beliau itu adalah lambang keutuhan pembangunan Malaysia.

Bangunan Petronas Berkembar merupakan satu cetusan pemikiran Dato’ Seri Dr. Mahathir Muhammad. Jurubina yang handal dari Perancis dan Jerman dipanggil untuk merekabentukkan wawasan pemikiran beliau yang terpendam itu dan wajar melambangkan negara Malaysia sebagai negara Islam yang unik. Kedua-dua jurubina bangunan tersebut tidak dapat melakarkan idea yang terpendam pada pemikiran dan citarasa bekas Perdana Menteri itu. Akhirnya beliau sendiri dengan kekuatan iltizamnya berjaya melakarkan bentuk bangunan yang terpendam dalam jiwanya.

Begitulah satu-satunya penampilan seorang pemimpin yang mempunyai wawasan yang unggul ingin melihat negaranya sebagai model pembangunan sejagat. Beliau sayang dan cintakan negaranya dapat mempersembahkan pemikiran yang terpendam kepada alam 'real' untuk memurnikan infrastruktur pembangunan tamadun kehidupan.

Bangunan Petronas Berkembar tersebut menjadi lambang kemegahan Malaysia yang berdaulat dan diisytiharkan satu-satunya bangunan yang unik di seluruh dunia. Sebagai pemimpin di sebuah Negara yang berdaulat, wawasan pemikirannya tidak jumud untuk memikirkan bagaimana memurnikan infrastruktur pembangunan demi menseimbangkan kemodenan tamadun kehidupan sejagat.

Kewujudan industri nasional, Proton Saga merupakan kejayaan Dato’ Seri Dr. Mahathir Muhammad yang pertama dalam memimpin negara. Agenda terpendam beliau tersebut pada mulanya tidak mendapat reaksi positif dari ramai ahli kabinetnya atas sebab tidak mempunyai keyakinan untuk bersaing dengan negara luar seperti Amerika Syarikat, Jepun, negara-negara Eropah dan sebagainya. Walaubagaimana pun agenda terpendam tersebut diyakini oleh beliau akan menyumbangkan ekonomi negara yang unggul. Maka itu kewujudannya jelas menggemparkan pasaran dunia dan mendapat pengiktirafan antarabangsa antara automobil yang termoden dan sesuai di zaman sains dan teknologi ini.

Agenda terpendam merupakan ilham yang dilakarkan dalam minda seseorang untuk tujuan membina wawasan negara sesuai dengan arus pembanguna manusia sejagat. Kekuasaan membina agenda terpendam memerlukan 'knowledge' dalam pengurusan atau K-Pengerusan yang membolehkannya melihat secara ghaib atau dengan mata hati. Alam ghaib adalah lebih luas berbanding dengan alam nyata atau dunia.

Dalam konteks dakwah Islamiah juga kita memerlukan agenda terpendam di dalam jiwa pihak pendakwah.Tuntutan dakwah tentunya memerlukan pengetahuan 'knowledge'. Pengetahuan bukan hanya dalam ilmu agama Islam itu sendiri tetapi dalam aspek-aspek yang lain seperti pengetahuan dalam mentafsir data dan maklumat dan menyampaikannya dengan berkesan.

Agenda terpendam memberi ruang untuk memahami lebih luas dan lebih mantap lagi mengenai disiplin pengurusannya. Ia juga mengecilkan 'error' pengimplimintasinya atau mempunyai kesilapan yang minimal dalam perlaksanaannya. Maka itu adalah wajar setiap pemain atau pendakwah mempunyai kemahiran berfikir yang dimurnikan dengan kehadiran ilmu untuk membolehnya mentafsir agenda berkenaan sebelum dimuatkan dalam agenda dakwahnya.

Dalam kemahiran kehidupan wajar bermuara dengan agenda terpendam sebelum melaksanakannya dalam kehidupan yang 'real'. Manusia berfikir dengan menggunakan akal dibantu oleh mata hati menerokai alam ghaib. Apa yang ada dalam pemikiran tidak sewajarnya dilahirkan di alam nyata tanpa meneliti kemungkinan-kemungkinan yang menjadi pemangkin kepada kekufuran.

Sebagai contoh apabila baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. menyaksikan satu penampilan yang tidak sesuai dengan dakwah Islamiah, baginda hanya membisu dan memalingkan pandangannya ke lain tempat tanpa melihat kepada orang berkenaan yang membawa isu yang tidak menggerakkan aktiviti dakwah itu. Dalam erti kata lain adalah lebih elok dipendamkan dalam hati agenda yang kurang sesuai untuk diketengahkan sebagai isu perbincangan daripada dikeluarkan menjadi agenda yang akan membawa ke dimensi kekufuran.

Berdiam adalah lebih bermanfaat daripada membuat spekulasi kerana dengan perbuatan demikian akan menimbulkan syak wasangka kelak merenggangkan ukhuwah kemanusiaan. Banyak bercakap akan mengundang diri untuk membuat kesalahan yang mendekatkan anda kepada kedosaan. Menangani kehidupan adalah lebih afdal jika anda menggunakan kemahiran berfikir terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada hati anda mentafsir permasalahan yang sedang dihadapi. Pendamkan dalam hati isu berkenaan buat sementara waktu. Masa yang sesuai akan tiba apabila keadaan mengizinkan untuk meluahkan isu berkenaan untuk diketengahkan sebagai agenda percambahan fikiran.

Dalam semua bentuk dakwah Islamiah wajar diwarnai dengan ilmu terlebih dahulu kerana ilmu mendewasakan anda untuk berfikir lebih bertamadun. Allah S.W.T. cintakan hambanya yang mengisi dadanya dengan ilmu sebagai kekuatannya melaksanakan dakwah. Berdakwah dengan ilmu akan mendapat redha Allah tetapi berdakwah tanpa ilmu akan menyesatkan anda dan juga mereka yang menyertai anda.

Dalam konteks dakwah Islam, Allah S.W.T. telah mensyariatkan bahawa dakwah dan hikmah merupakan suatu perkara seiring. Hikmah dalam konteks dakwah memerlukan ilmu kerana tanpa ilmu, hikmah tidak akan datang dengan sendirinya(i). Allah berfirman yang bermaksud:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”(ii)

Ayat ini membawa pengertian bahawa menyeru dan mengajak manusia kepada jalan yang diredhai Allah S.W.T. memerlukan ilmu. Ini kerana tanpa ilmu , ‘pelajaran yang baik’ dan ‘membantah dengan cara yang baik’ tidak mungkin memberi impak yang jitu kepada usaha dakwah Islamiah. Berbekalkan ilmu pengetahuan, seseorang boleh berhujah dan berdiskusi mempertahankan yang hak dan menafikan yang bathil. Prasyarat kepada dakwah tidak lain ialah 'knowledge' itu sendiri.

Dalam hadis sohih baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud: “bila diserahkan sesuatu urusan itu kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kebinasaannya.” Hadis ini memberi maksud yang jelas tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Diperkuatkan lagi dengan satu hadis Rasulullah s.a.w. yang mana baginda pernah bersabda yang bermaksud:

“Dakwah para ulama (ilmuan dan cerdik pandai ) lebih berharga daripada darah para syuhada”. (iii)

Agenda terpendam dapat difahami sebagai faktor kredibiliti pemain dalam kelansungan hidup bermasyarakat. Tetapi wajar juga setiap individu membaca alam yang tercipta oleh Allah S.W.T. yang mempunyai banyak agenda yang terpendam yang melahirkan wawasan tersirat demi keutuhan hidup makhluk manusia. Kawasan yang berhampiran dengan sebatang sungai Allah jadikan sebagai tadahan air yang mengekalkan isipadu air sungai untuk kegunaan berbagai makhluk Allah termasuklah manusia.

Tanggungjawab manusia untuk memelihara kesepaduan kehidupan alam dan makhluk-makhluk Allah ialah mengekalkan pokok-pokok di sepanjang bahagian tebing sungai mulai dari punca airnya hinggalah ke muara sejauh lebih kurang satu batu dari tebingnya. Air hujan jatuh ke bumi dimana pokok-pokok jutaan banyaknya tumbuh lalu meresap ke perut bumi melalui akar-akar pokok dan menjadi titisan air mengalir ke bahagian rendah.

Apabila jutaan titisan air dari akar-akar pokok bertemu diperut bumi akan menjadi anak air sungai dan mengalir ke satu destinasi menjadi sungai kecil. Apabila air sungai kecil itu mengalir ke bahagian rendah akan mengutip aliran air di sepanjang tebing sungai dalam perjalanannya hingga ke laut kelak menjadi sebatang sungai yang besar. Sebatang sungai yang besar membawa isipadu air yang besar. Bagitulah agenda yang terpendam dalam perut bumi yang Allah wujudkan untuk makhluk-makhluk-Nya.

Apakah agenda yang terpendam dapat kita lahirkan dari sebuah sungai yang besar? Bidang sains dan teknologi dapat menggunakan aliran sungai yang deras untuk memutar 'turbine dynamo' dan menghasilkan tenaga letrik untuk kegunaan manusia sepertimana yang berlaku kepada negara-negara yang membekalkan tenaga letrik dari teknologi air tersebut.

Air sungai juga mempunyai banyak kegunaannya dalam kelangsungan hidup berbagai makhluk di bumi Allah ini. Tali air atau 'irrigation' memainkan peranan penting untuk industri pertanian. Penghasilan dari industri tani akan mengekalkan bekalan beras sebagai makanan utama manusia di samping menjadi produk yang membantu meningkatkan ekonomi negara.

Agenda yang terpendam di alam dan diperut bumi ini wajar diterokai demi kemanfaatan hidup sebagai pemakmur alam kehidupan. Air mata yang keluar dari perut bumi semasa musim hujan dapat dikekalkan airnya walaupun di musim kemarau dengan menanam pokok pisang berhampiran dengan air mata tersebut. Sebatang pisang tumbuh di bahagian yang lembab akan mengekalkan isi padu air dan menjadi perigi yang boleh dibina kolam ikan air tawar. Begitulah keadaan alam yang Allah telah sediakan untuk manusia memahami filosofinya.

Apakah agenda terpendam yang dapat dilahirkan dari kuasa veto yang dipegang oleh empat negara besar termasuklah Amerika Syarikat? Keangkuhan dunia Barat yang memegang kuasa veto dan bertindak sebagai polis dunia memaksa dunia Islam tunduk di bawah kekuasaannya. Mana negara yang enggan tunduk bererti negara tersebut akan menerima hukuman. Inilah yang terjadi ke atas negara Afghanistan dan Iraq.

Sikap 'double standard' yang ditunjukkan oleh Amerika terutama mengenai isu Palestin dan Israel mendapat kecaman bukan sahaja seluruh dunia Islam tetapi juga sebahagian rakyat yang cintakan keamanan di negara-negara Barat sendiri. Namun semua itu tidak mengubah dasar luar Amerika dan sekutunya ke atas dunia Timur (Islam).

Sehingga kini, kelihatan di dada akhbar memaparkan jumlah kematian yang semakin meningkat di negara-negara yang dijajah oleh kuasa barat itu. Apa yang penting bagi mereka hanyalah kekayaan dan kuasa, walaupun terpaksa memijak mayat-mayat manusia yang tidak berdosa. Inilah akibat pengaruh kebudayaan materialisme yang begitu meluas di Barat sehingga tidak merasa bersalah atas jenayah yang dilakukan.

Tamadun Barat yang berjalan pada hari ini adalah jenis tamadun yang lupakan Tuhan. Orang sentiasa mencari kesedapan diri, memuaskan hawa nafsu syahwat, mengenyangkan perut dan menyedapkan tekak, berhias dan bersuka-sukaan, dahagakan nama dan kemegahan, lambakan wang dan kekayaan, tamakkan kuasa dan kerajaan, berebut-rebut hendak memerintah dunia.(iv) Maka dengan itu agenda yang terpendam dalam pemikiran manusia mempunyai dua mesej yang bertentangan mengikut selera manusia berkenaan. Dengan iman agenda terpendam melahirkan kebajikan tetapi dengan nafsu syahwat agenda tersebut akan melahirkan kekufuran.

(i) Kasim B. Hj.Mansur: K-Dakwah dan peranannya dalam Proses Islamisai Di Sabah: Harapan dan Cabaran. Dipetik dari buku Isu-isu Sosial dari Perseptif Islam Oleh Asmadi Idris dan lain-lain.
(ii) Al-Qur’an Surah an-Nahl: 125.
(iii) opsit. Bammate. 1962. Muslim Contribution to Civilization. Maryland American Trust publication
(iv) Za’ba, 1980:58)

MISI DALAM MENYEMPURNAKAN KEHIDUPAN DUNIA (Diterbit pada 25. 07. 2009)

Ilmu dan amal teras kesejahteraan umat hidup di alam dunia untuk menggapai keredhaan Allah S.W.T. Setiap hari apabila subuh menjelang tiba, azan dari masjid dan surau di kumandangkan di angkasa menyedarkan umat manusia tentang tanggungjawab masing-masing sebagai pemain dalam kelangsungan hidup beragama. Allah S.W.T. yang Maha Besar dan berkuasa terhadap segala-galanya sama ada di dunia mahu pun di akhirat; Nabi Muhammad s.a.w. adalah pesuruh Allah yang telah merintis jalan kesempurnaan hidup demi keredhaan Allah; memurnikan hidup anda menuju kejayaan di dunia dan di akhirat kelak; mendirikan solat adalah lebih penting diutamakan daripada tidur. Demikianlah ajakan azan Subuh kepada umat manusia menyedarkan anda tentang agenda hidup sebagai amanah Allah masih belum selesai lagi.

Apakah tujuan Allah S.W.T. ciptakan manusia sebagai hamba Allah di alam dunia ini? Allah ciptakan berbagai makhluk yang tidak terkira banyaknya di cakerawala alam kehidupan ini dengan berbagai peranannya masing-masing untuk membentuk kehidupan itu wujud dalam suasana bersandarkan antara satu sama lain. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan tidak mungkin hidup tanpa kehadiran air hujan. Sungai tidak mungkin ada airnya kalau tidak ada hujan turun dari langit; air hujan tidak akan wujud tanpa udara seperti keadaan di bulan dan di planet-planet lainnya; manusia tidak mampu hidup di alam dunia ini tanpa kehadiran makhluk-makhluk Allah yang lain dan sebagainya.

Semuanya itu menjadi kewajipan kepada manusia yang diamanahkan Allah sebagai khalifah untuk mengetahuinya atas dasar kemakmuran hidup bertamadun. Setiap manusia mulai dari hidup di dalam rahim ibu hinggalah lahir ke dunia, kemudian menjadi remaja, memasuki usia tua hinggalah ajal menjemput nyawa, peranan setiap individu ialah mengilmukan dirinya. Orang yang berilmu adalah jauh lebih bermanfaat kepada alam kehidupan daripada orang yang tidak berilmu.

Aktiviti dakwah merupakan ibadah yang wajar menjadi budaya hidup di dunia. Di samping mendidik orang lain mendekati Allah S.W.T., ia menjadi faktor memurnikan ukhuwah kemanusiaan yang akan menjamin pembangunan manusia seutuhnya. Dakwah masa kini memerlukan perjalanan pemikiran yang lebih dinamik, sambil tidak menafikan pendekatan dakwah klasik berdasarkan amalan Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat r.a.
Pembangunan dunia masa kini dengan pelbagai cabaran dan gugatan sosial sangat memerlukan mekanisme dan idea baru dalam perjalanan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Inovasi teknologi maklumat dan gagasan gelombang globalisasi yang didominasikan oleh Barat, telah banyak memberi cabaran yang besar buat dakwah Islamiah. Maka dengan sebab itu, usaha dakwah perlu dipergiatkan berdasarkan kemudahan-kemudahan teknologi yang diusahakan oleh manusia.

Dalam konteks dakwah Islam, tunjang kepada kekuatan dan keberkesanan dakwah terletak kepada penguasaan ilmu pengetahuan yang mendalam dalam ilmu agama (Islam) penting tetapi tidak cukup untuk menyampaikan dakwah Islam yang berkesan. Dalam al-Qur’an banyak disebut untuk tuntutan dakwah menyampaikan mesej Islam. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud:

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pengajaran.” Surah al-Zumar: 9

“Adalah kamu sebaik-baik umat, yang dilahirkan bagi manusia, (supaya) kamu menyeru dengan makruf dan melarang dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Kalau berimanlah ahli kitab, nescaya lebih baik bagi mereka tetapi sesetengah mereka beriman dan kebanyakan mereka fasik.” Surah al-Baqarah: 110.

Islam memang menyarankan kepada manusia supaya menuntut ilmu. Allah S.W.T. dalam wahyu-Nya pertama yang diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril supaya membaca, walaupun Rasul s.a.w. adalah dalam keadaan buta huruf. Membaca adalah mekanisme menuntut ilmu. Ilmu, memanusiakan manusia sebab ilmulah yang melahirkan hakikat kehidupan manusia sebagai hamba Allah. Tanpa ilmu hidup ini bagaikan haiwan yang hanya berpandu kepada kekuasaan nalurinya 'instinct' dalam mengolah kehidupan. Ilmu membina akal untuk memahami agenda pembangunan. Dengan kehadiran ilmu akan mendidik anda mengenali yang makruf dan yang mungkar. Memahami yang diperintah Allah dan juga yang dicegahNya.

Kesempurnaan hidup berpaksi kepada kehadiran ilmu. Baginda Rasul Nabi Muhammad menyarankan kepada umatnya untuk menimba ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahad. Ia membawa maksud ilmu itu tidak pernah jumud dan sentiasa diperlukan dalam hidup bertamadun. Dalam peringkat usia apa sekalipun, ilmu itu sentiasa diperlukan sebagai kekuatan memurnikan kehidupan di alam dunia mahupun di alam akhirat nanti.

Misi dalam menyempurnakan kehidupan wajar bermuara dari membina keluarga bahagia. Warna-warni yang dicorakkan oleh ibubapa kepada anak-anak akan membentuk mereka sebagai manusia yang sentiasa beriman dan bertakwa mengerjakan ibadat kerana Allah. Masyarakat keluarga yang terbina di atas landasan agama yang sempurna merupakan ciri-ciri yang penting untuk membina kesejahteraan umat bertamadun. Budaya kasih sayang pemangkin hidup bersepadu memurnikan kehidupan di dunia dan juga kemuliaan hidup di akhirat kelak.

Tamadun merupakan istilah yang paling popular digunakan dalam masyarakat Melayu untuk menceritakan tentang kebudayaan, kemajuan, pembangunan, peradaban dan kemakmuran yang dicapai oleh sesuatu bangsa. (Amdun Husain,1986; 548). Tamadun menurut perspektif Islam ia merangkumi pembanguan spiritual dan material secara serentak dan sepadu.

Masyarakat berdisiplin adalah cerminan dari keluarga yang sempurna. Keluarga yang sempurna menggamit ciri-ciri kecintaan kepada ilmu dan juga kecintaan kepada Allah S.W.T. Ilmu pemangkin kesempurnaan hidup yang diredhai Allah S.W.T. Dengan ilmu semata tidak menjamin kesempurnaan hidup tanpa dihiasi dengan ilmu agama. Ilmu agama membimbing dan membetulkan penampilan manusia sebagai pemain dalam membangunkan umat manusia.

Agama Islam melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual, akhlak, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat ke hadapan, inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana, rasional, praktikal, dan damai. Dalam erti kata lain agama Islam diertikan sebagai suatu pendekatan pembangunan manusia yang bersifat menyeluruh berdasarkan perspektif tamadun Islam. Ia didirikan di atas prinsip-prinsip asas iaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T., penguasaan ilmu pengetahuan, dan mendukung kehidupan berkualiti.

Agama Islam menetapkan tumpuan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban, iaitu peradaban yang memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan dan pembangunan fizikal. Dengan cara demikian maka amanah Allah sebagai khalifah yang dipertanggung jawabkan kepada manusia dapat dilaksanakan sesempurna yang wajar.
Amar makruf nahi mungkar merupakan tanggungjawab setiap insan untuk melaksanakannya demi mentaati perintah Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia hidup bermasyarakat dan bersosial maka itu adalah wajar dimurnikan dengan budaya nasihat menasihati dan tegur menegur antara sesama insan demi kesejahteraan hidup bertamadun.

Alam dunia merupakan sebidang ladang yang memerlukan manusia untuk mengusahakannya dengan tanaman yang mendatangkan hasil bermanfaat kepada kehiduan manusia. Segala musibah dan malapetaka yang menjadi perosak kepada tanaman berkenaan wajar lindungi atau dicegah dengan menggunakan berbagai teknologi yang manusia telah mengenali. Tidak ada sebaik usaha untuk melindungi musibah dari berlaku daripada mencegah apabila kemudaratan telah melanda.

Memurnikan alam kehidupan di dunia yang fana ini wajar dihiasi dengan kemurnian beragama (Islam) kerana agama sahajalah yang dapat menjamin kesejahteraan hidup bertamadun. Mencegah yang mungkar merupakan satu usaha tawakal kerana Allah. Maka itu penghasilannya adalah terletak kepada prerogatif Allah S.W.T. yang Maha bijaksana.

Berkerjalah dengan rajin dan gigih seolah-olah hidup mu masih panjang lagi dan dirikan solat mu seolah-olah anda akan mati hari esok. Setiap pelaksanaan ibadah itu wajar ditontoni dengan semangat yang membawa kepada pemikiran yang cerah dan gemilang. Motivasi dalaman setiap insan dalam melaksanakan ibadah wajar ada dalam kehidupan. Kalau kita berkerja dan pada masa yang sama memikirkan bahawa usia anda sudah di ambang Maghrib maka adalah mustahil bagi anda untuk mendapat budaya kerja yang cemerlang kerana sentiasa memikirkan bahawa berkerja pun tidak ada maknanya lagi sebab akan menemui maut juga.

Mengerjakan solat memerlukan kekhusyukan. Suasana demikian amat sukar dilaksanakan 100% khusyuk kerana bermacam-macam agenda dunia datang membayang dalam minda semasa mengerjakan solat. Walaubagaimana pun jika anda memikirkan bahawa hidup ini akan berakhir hari esok maka pasti kekhuyusukan melaksanakan solat pasti bersama anda.

Kelazatan iman dalam diri anda memandu anda mendekati Allah S.W.T. kelak dapat mendirikan solat dengan khusyuk dan tawadhu. Saidina Ali r.a. menyarankan kepada para sahabat untuk menolong memecahkan bisulnya semasa beliau mengerjakan solat, kerana masa itulah beliau merasa tidak berada di dunia khusyuk menghadap Allah S.W.T. Dengan kesempurnaan mengerjakan ibadah solat akan memantapkan iman kepada Allah.

Misi dalam menyempurnakan kehidupan di dunia wajar membangkitkan kefahaman Islam sebagai cara hidup (addin). Bekas Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Mahathir Muhammad telah menimbulkan idea menubuhkan sebuah Institusi Kefahaman Islam Malaysia untuk membina sebuah 'think-tank' bagi memahami soal-soal keislaman supaya dapat memberi gambaran yang jelas mengenai Islam kepada seluruh masyarakat Islam dan juga bukan Islam.

Visi institusi tersebut ialah untuk merangka dan melaksanakan agenda kerja yang strategik ke arah peningkatan kefahaman Islam. Misinya ialah berusaha meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan orang-orang Islam dan bukan Islam dengan menyerlahkan nilai-nilai sejagat dan semua rangkuman Islam yang realistik dan berhubungkait, dengan kehidupan manusia.(i)
Masjid merupakan rumah Allah yang paling dicintai-Nya. Oleh itu Allah telah memerintahkan umat Islam bertanggungjawab untuk memakmurkannya. Usaha memakmurkan masjid tidak hanya terhad kepada amalan ibadat sahaja, bahkan masjid memainkan peranan penting dalam seluruh kehidupan umat Islam.

Baginda Rasul Nabi Muhammad bersabda yang bermaksud: “Barang siapa yang membangunkan sebuah masjid kerana mengharapkan keredhaan Allah, maka Allah akan membangunkan pula sebuah mahligai di syurga.(ii) Misi menyempurnakan kehidupan dunia termasuklah juga menjaga kebajikan kedua-dua unsur manusia iaitu jasmani dan rohani. Adalah menjadi tanggungjawab setiap insan memelihara Jasmani (dunia) dan rohani (akhirat). Menjaga kebajikan rohani lebih penting daripada menjaga kepentingan jasmani kerana menjaga kepentingan rohani (akhirat) dengan sendirinya dunia turut terbela, tetapi jika jasmani (dunia) yang diutamakan belum tentu akhirat turut sama terpelihara.

Masalahnya ialah manusia lebih cendrung menjaga kebajikan jasmani kerana dapat melihat kesannya setelah melaksanakan ibadah. Alam rohani merupakan alam ghaib dan memerlukan iman yang mantap untuk meyakininya. Kedua ialah kebajikan yang ditumpukan kepada rohani tidak dapat melihat kesannya serta merta. Kesan kepada budaya globisasi atau dunia tanpa sempadan telah merumitkan lagi persepsi orang-orang Islam meningkatkan iman kepada yang ghaib.

(i) Abdul Aziz Mohd. Zin dan empat orang lain: Dakwah Islam di Malaysia hlm. 151 -152.
(ii) Sahih Bukhari dan Muslim