Friday, June 23, 2017

HIDUP ITU SENTIASA DIMUDAH ALLAH LEWAT HATI YANG IKHLAS

 (Disiarkan pada 23. 6. 2017)
               Kita tidak keseorangan dalam melaksanakan kehidupan. Allah sentiasa menemani kita dan membimbing dalam semua amal ibadat kita. Allah sentiasa membantu hamba-Nya sama ada dalam keadaan susah atau sebaliknya. Maka itu apa saja yang kita lakukan, pastikan kita laksanakan dengan hati yang ikhlas dan jujur kerana Allah maka itu Allah pemudahkan segala usaha kita. Buahnya ikhlas dan jujur ialah Allah mudahkan segala ibadat kita.
               Menolong orang lain dalam semua muamalat kehidupan, menggamit keredaan Allah S.W.T. dan ini akan melahirkan ukhuwah kemanusiaan kelak merapatkan suasana kesetia kawanan sosial. Allah berfirman dalam Surah Az-Zaariyat ayat 49:13 yang bermaksud: (terjemahan)
               “.....Sesungguhnya orang yang termula di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa....”
               Orang yang sentiasa membantu orang lain akan merapatkan ketakwaan kita kepada Allah S.W.T. maka itu Allah sentiasa membantu kita untuk meringan segala urusan kehidupan kita. Membantu orang yang berwajib dibatu, Allah sentiasa meringankan urusan dalam hidup kita.
               Harus kita memikirkan bahawa segala urusan dalam hidup harus kita melibatkan orang lain kerana kehadiran merekalah maka hidup ini memberi manfaat kepada kita. Maka itu kita sentiasa memikirkan sistem pengurusan yang dikenali sebagai “give and take.” Orang lain memberi khidmat kepada kita dan kita yang menerima khidmat yang dilaksanakannya dan sebaliknya. Menerima pertolongan orang lain harus kita imbali dengan rasa syukur dan terima kasih kerana keikhlasannya memberi khidmat kepada kita yang akan meringankan beban hidup yang kita tempuhi. Keihlasan dalam hatinya menghulukan bantuan demi meringatkan masalah yang kita hadapi adalah satu ibadat yang akan merapatkan ukhuwah kemanusiaan serta menyuburkan perasaan kasih sayang antara sesama. Suasana inilah yang Allah sukakan ada dalam hubungan bermasyarakat.
               Dalam diri manusia itu ada segumpal daging, jika ia baik maka selamatlah manusia, tetapi jika ia tidak baik maka  binasalah kemurnian manusia. Daging yang dimaksudkan ialah hati. Hati kadangkala dikatakan sebagai raja dalam diri manusia. Pada pendapat orang lain pula ia ditafsirkan sebagai Malaikat dalam diri setiap individu itu.
               Hati memainkan peranan yang amat penting dalam segala aktiviti kehidupan manusia. Hati yang suci, tidak dicemari dengan sebarang kekufuran dalam hidup, sentiasa bersama dengan Allah dan akan mencapai peringkat kemalaikatan atau lebih mulia daripada Malaikat seperti keunggulan hidup Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w.
               Cintanya kepada umat manusia tidak ada tolak bandingnya bagitu juga keimanannya kepada Allah. Baginda melaksanakan ibadatnya kepada Allah, setiap malam lebih banyak masanya berbanding dengan tidurnya, sehingga bengkak kakinya kerana terlalu lama berzikir di atas kain  sembahyangnya.
               Pernah suatu malam isterinya, Siti Aisyah yang telah tidur terjaga dan didapati  Nabi masih sembahyang, kemudian lewat malam ia melihat lagi Nabi masih di atas tikar sembahyang, dan pada  sepertiga malamnya ia melihat Nabi masih lagi duduk di atas tikar sembahyangnya. Kemudian isterinya mendekati baginda seraya berkata: “Abangku tersayang, bukankah engkau sudah mendapat jaminan dari Allah bahawa  dosa-dosa  mu  yang telah lalu,masa sekarang dan masa akan datang jikalau ada, Allah telah mengampuni semuanya.”
               Nabi Muhammad s.a.w. memandang muka isterinya yang tersayang lalau berkata, “Alangkah baiknya kalau aku dianggap sebagai ‘abdan syakuran.” Bermaksud orang yang sentiasa bersyukur terhadap pemberian Tuhan. Nabi Muhammad (s.a.w.) merupakan contoh yang amat baik terhadap semua perlakuan manusia. Hatinya luhur dan sentiasa melihat sesuatu itu mempunyai hikmahnya.
               Pernah pada suatu masa Nabi ke masjid hendak sembahyang Zohor; apabila baginda melalui suatu bangunan tiba-tiba ia diludahi oleh orang yang bencikan kepadanya. Ludah itu mengena tepat di atas dahi Rasul. Ia melihat ke atas sambil berkata, “aku diludahi!” dan ia  meneruskan perjalanannya ke masjid. Pada hari berikutnya Nabi mengalami keadaan yang sama, tetapi ia tidak pernah memarahi orang yang menganiya padanya.  
               Pada hari ke tiga tiba, Nabi lalu di situ lagi dalam perjalanan ke masjid untuk sembahyang Zohor. Apabila Nabi sampai di tempat tersebut ia tidak lagi diludai. Rasul melihat ke atas tetapi tidak ada orang kelihatan di situ. Nabi merasa hairan. Baginda berkata di dalam hatinya, “Selalunya apabila saya sampai di situ saya diludahi, tetapi kali ini tidak ada orang yang meludahi lagi. Ke mana agaknya orang itu?”
               Nabi mencarinya sehingga bertemu dengan se orang yang bertanya pada Rasul siapa yang dicarinya. Nabi menjawab bahawa biasanya bila ia melalui di situ dia  diludahi, tetapi pada hari itu tidak ada orang yang meludahinya lagi dan ingin tahu ke mana ia pergi.
               “Oh, si pulan barangkali,” kata orang itu. “Ke mana ia pergi?” Sabda Rasul. Orang itu memberitahu bahawa ia  sakit, demam panas dan menunjukkan kepada Nabi rumahnya yang tidak jauh dari situ. Nabi lantas ke masjid memandangkan masa solat Zohornya sudah terlewat. Nabi dengan cepatnya mengerjakan solat Zohor dan pulang ke rumah dan memeritahu isterinya Siti Aisyah supaya menyediakan makanan untuk dihantar kepada orang  sakit. Maka orang sakit yang dimaksudkan adalah orang yang membenci Rasul.
               Nabi membawa makanan itu ke rumahnya. Nabi lalu  mengucap, “Assalamualaikum”. Dengan lantang suara dari dalam mengatakan, “buka sahajalah, pintu tidak berkunci.” Lalu Nabi membuka pintu dan masuk sambil berkata “assalamualaikum”. Orang yang sakit itu melihat Rasul seraya berkata:
               “Kamu ini Muhammad betul-betul baik hatimu, saya sakiti hatimu supaya apabila kamu marah saya akan pukul kamu, tetapi jelas kamu ini bukan mudah disakiti hati kamu. Saya mempunyai ramai kawan tetapi belum ada seorang pun datang menziarahi aku dan kamu pula Muhammad yang pernah saya sakiti hati kamu, kamu yang dahulu sampai. Mulai dari sekarang saksikanlah Muhammad: “Asyhaduallah ilahaillallah wa asyhaduanna Muhammad rasulllah.” Ia masuk Islam, kerana amat kagum dengan hati beliau begitu luhur sangat
               Kesabaran sesorang itu menangani cabaran hidup mempunyai hikmahnya tersendiri; sebab sabar itu adalah iman dan iman itu adalah kekuatan rohani membentingi manusia dari kekufuran dan memelihara akidah untuk sujud kepada Allah S.W.T. yang Pengasih dan Penyayang serta Penentu segala-galanya.
               Iman menyemai benih-benih kemanusiaan yang mengikat jiwa (hati) manusia membentuk kemuafakatan sebagai
landasan hidup bertamadun. Rasulullah s.a.w. mempunyai hati yang amat luhur dan dapat bertahan dari sebarang ujian. Kekuatan iman akan menyempurnakan segala tindak-tanduk manusia untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah.
               Iman dan takwa merupakan gandingan  fakulti manusia  yang sentiasa melihat sesuatu keadaan itu mempunyai potensi, kerana potensi kehidupan sebenarnya mempunyai banyak rahsia yang sehingga kini manusia giat menerokainya. Kekuatan hati menerima cabaran atau dugaan disebabkan kehadiran iman dan ketakwaan kepada Allah S.W.T.; tetapi jika hati itu disandarkan kepada naluri biologis yang hanya memenuhi keperluan hawa nafsu  semata-mata maka jiwa (hati) manusia  itu akan menjadi lemah.
               Manusia yang mempunyai hati yang lembut sentiasa memberi ruang untuk mendengar dan mendifinasikan pandangan dan pendapat orang lain agar ianya menemukan titik persamaan yang akan menjadi agenda untuk membina mahligai kehidupan. Dengan semangat kemuafakatan itu manusia dapat membentingi penjajahan budaya lemah dan kelak dapat menyatupadukan akal untuk menyelamatkan manusia dari segi kekufuran.
               Kelembutan hati dan kesabaran baginda tidak ada tolak bandinnya dan ini benar bukan hanya manusia mengkagumi beliau tetapi Allah sendiri pun memuji baginda. Tidak ada manusia yang dibentuk atau dibina oleh Allah selain dari Nabi Muhammad s.a.w. yang diberi penghormatan untuk memasuki Arasy Allah (Sidratul Muntaha). Kemuliaan beliau  telah mengalahkan kesucian para Malaikat dan jelas dapat disaksikan semasa beliau dimi’rajakan.
               Nabi Muhammad saw tidak mahu berhenti menyeru dan berjuang membawa manusia ke jalan Allah sekalipun ditawari harta, wanita, tahta, bulan dan matahari, kerana menurut ajaran Allah dan kepercayaan serta keyakinan para nabi dan Rasul bahawa kehidupan di dunia sekarang ini adalah satu kehidupan yang amat pendek waktunya dan amat kecil nilainya dan ertinya. Satu kehidupan yang berjangka waktu kira-kira 60 atau 70 tahun, lebih atau kurang.
               Sesudah kehidupan di dunia yang amat terbatas, akan ada kehidupan akhirat yang tak terbatas jangka waktunya, satu kehidupan yang maha luas, maha besar dan maha penting, dan maha hebat sekali
Sabda Rasulullah saw. yang bermaksud: (terjemaan)
“Perbandingan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ialah seperti seorang yang berjalan ke laut, lalu memasuka satu jarinya ke laut, lalu mengankatkannya, maka air yang terbawa oleh jarinya itulah kehdupan dunia ini. (Sedang air yang masih tetap berada di dalam samudera luas itulah penghidupan akhirat itu). (Hadis Riwayat Al-Hakim dari Ibnu Mas’ud, Sahih)
Bila kita menolong manusia yang fakir dan miskin dengan makanan dan pakaian, atau kita menyelamatkan jiwa mereka dari bahaya banjir atau tenggelam, atau lain-lain pertolongan dan pekerjaan, itu semuanya bererti menolong mereka atau menyelamatkan mereka  dalam kehidupan yang amat kecil ini, bererti satu pekerjaan atau pertolongan yang kecil pula.
Tetapi bila kita menyeru mereka untuk beriman dengan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam hidup di dunia ini, itu bererti kita menyelamatkan mereka dalam kehidupan akhirat yang tak terbatas jangka waktu dan maha luas sekali. Bererti kita menyelamatkan mereka buat masa beribu-ribu atau tidak ada jangka watunya.
Allah dan para Rasul, begitu juga orang-orang yang beriman dan yakin tentang kehidupan di akhirat itu, merasa beruntung sekali bila berhasil  dapat membawa seorang manusia beriman kepada  Allah dan melakukan kebajikan. Ia berhasil dapat membebaskan orang itu  dari azab siksa  akhirat yang tak terbatas  jangka waktunya.
Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Rasulullah s.a.w. dengan tegas sekali berkata kepada Ali bin Abi Thalip:  Jika Allah dapat memasukkan petunjuk pada seseorang dengan perantaraan engkau maka itu adalah lebih  berharga daripada seluruh harta kekayaan yang ada di atas dunia ini.
Agama Islam telah memberikan suatu pegangan kepada manusia supaya menjaga keseimbangan antara kepentingan hidup duniawi dengan kepentingan hidup ukhrawi. Matlamat hidupnya diarah kepada persiapan hidup di akhirat di samping tidak mengabaikan dirinya demi untuk kemajuan dunia.
Sikap inilah yang digambarkan oleh Allah s.w.t. sebagai sifat orang-orang mukmin di mana dia menghayati dunia ini dengan iman, amal dan selaras dengan saranan Tuhan, seperti firman-Nya dalam Surah An-Nahl ayat 16:30 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan dikatakan kepada  orang-orang yang bertakwa:’Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu?’ Mereka menjawab:’Allah telah menurunkan kebaikan.’ Orang-orang yang berbuat baik  di dunia ini akan mendapat pembalasan yang baik dan sesungguhnya kampung akhirat itu adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.”
               Adalah diriwatkan bahawa orang-orang yang tinggal diperkampungan Arab telah mengutus rombongan-rombongan mereka ke kota Mekkah, untuk meninjau keadaan Nabi Muhammad s.a.w. dan kitab Qur’an yang tarbiahkannya. Rombongan tersebut, apabila bertemu dengan orang-orang Islam dan bertanya hal itu kepada mereka, seraya berkata: “Apa yang telah diturunkan  oleh Tuhan kamu?” Maka orang-orang Islam itupun menceritakan segala yang baik di semuanya baik.
               Demikianlah jawapan dari orang-orang yang takwa, yakni orang-orang yang takut melanggar  perintah Allah dan menyekutukan-Nya.
               Kemudian Allah menerangkan pula pada balasan terhadap orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia ini, ialah kebaikan yang pahala satu kebajikan menjadi 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda, bahkan sampai berganda-ganda, yakni tidak terkira banyaknya.
Surah As-Zumar ayat 39:10-14 yang bermaksud: (terjemahan)
“Katakanlah wahai hamba-hamba-Ku yang beriman:’Bertakwalah kepada Tuhanmu.’ Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperolehi kebaikan dan bumi Allah ini luas, sesungguhnya hanya orang bersabarlah diganjarkan pahala tanpa hisab. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya (dalam menjalankan agama), dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama menyerahkan diri. Katakanlah sesungguhnya aku takut akan seksaan hari yang besar jika aku derhaka kepada Tuhanku. Katakanlah hanya Allah sahaja yang aku sembah dengan mengikhlaskan kekuataan kepadanya dalam menjalankan agamaku.”

Orang yang teguh pendiriannya dalam menghadapi ujian yang berat ibarat menggenggam barah api jika terasa panas tidak dilepaskan–biar sampai menjadi abu.  Rasul diperintahkan Allah supaya menyembah kepada Allah semata-mata yakni mentauhidkan-Nya dengan tulus ikhlas serta ketaatan yang tidak berbelah bagi. Allah sahaja yang disembah dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa menyekutukan di dalam mengamalkan agama.

Thursday, June 8, 2017

ALLAH CINTAKAN HAMBANYA YANG IKHLAS

 (Disiarkan pada 9. 7. 2017)
               Manusia diciptakan Allah dalam berbagai sifat akhlaknya berpandu kepada bagaimana manusia ia menangani pembangunan jiwanya. Walau bagaimana pun pembangunan diri wajar dimurnikan dengan ilmu dunia dan juga ilmu ukhrowi. Allah cintakan hamba-Nya yang sentiasa mencari ilmu sepertimana yang ditarbiahkan olah Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengingatkan umat manusia bahawa menimba ilmu adalah sepanjang hayat. Ketahuilah bahawa menuntut ilmu sewajarnyalah bermula dari “buaian hingga ke ke liang lahad.
               Manusia diwujudkan Allah S.W.T. dengan satu tujuan iaitu beribadah kepada-Nya. Firman Allah dalam Surah Adz-Dzariat ayat 51:56 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Dan tiadalah Aku (Allah) menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku.”
               Allah menjelaskan, bahawa tujuan-Nya menjadikan makhluk dari bangsa jin dan manusia tidak ada maksud lain, kecuali untuk memberi tugas kepada mereka supaya menyembah Allah dengan mengabdikan diri kepada-Nya dan mengesakan-Nya – bukan supaya mereka mencari kepentingan hidup di dunia dan bertungkus-lumus untuknya. Kerana mereka tidak memiliki manfaat atau muderat bagi diri mereka, bahkan tunduk kepada qadak-Nya
               Mengikut Ibnu Abbas: Allah menjadikan jin dan manusia supaya mereka tetap beribadat kepada Allah dengan patuh atau terpaksa. Dan kata Mujahid: Supaya mengenal Allah.
               Untuk menyempurnakan ibadat kepada Allah semestinya melengkapkan diri  dengan ilmu pengetahuan agar ibadat kita menepati keredaan Allah S.W.T., kerana ilmu memanusia kan manusia iaitu membina hidupnya agar mengenali antara yang batil dengan yang benar.
Masyarakat  Quraisy, keturunan Nabi Muhammad (s.a.w.), sebelum kedatangan ilmu tauhid yang ditarbiahkan oleh Baginda, mereka hidup seperti makhluk  yang bertopengkan manusia tetapi amalan hidup mereka bagikan haiwan yang tidak mempunyai ilmu. Mereka menyembah tuhan mereka daripada berhala yang diciptakan oleh mereka sendiri. Anak perempuan mereka dianggap sebagai pembawa kesialan kepada pembangunan keluarga dan mesti dibunuh dengan menguburkannya hidup-hidup untuk menebusi kesialan tersebut!
Mengikut pendapat Ibnu Abbas, Allah menjadikan jin dan manusia supaya mereka tetap beribadat kepada Allah. Untuk melaksanakan ibadat khyusuk kepada Allah semestinya dari hati yang ikhlas. Allah pasti mengetahui hati yang ikhlas kerana Dia mengetahui segala sifat manusia dalam melaksanakan ibadatnya.
Mengikut pendapat ahli punjagga  mengatakan: “Semakin saya tahu, semakin saya tidak tahu.” Konotasi ini menghimbaukan pemikiran manusia bahawa menuntut ilmu itu tidak ada sempadannya. Orang yang berilmu adalah mereka yang paling ikhlas dalam segala ibadatnya kepada Allah kerana Allah tahu semua ilmu yang bersifat nyata dan juga segala ilmu yang bersifat ghaib (tersembunyi).
               Allah mengetahui semua falsafah kewujudan sesuatu itu sama ada di alam jasmani (dunia) mahupun di alam rohani (akhirat) kerana Allahlah yang mewujukan semua makhluk tersebut. Bagi Allah tidak ada yang wujud tanpa pengetahuan-Nya dan segala ilmu yang akan datang pun Allah mengetahuinya.
               Apa yang telah berlaku di dunia masa zaman Sains dan Teknologi ini Allah sudah mengetahuinya. Sebagai contoh, kita ambil mengenai satu peristiwa, runtuhnya bangunan pencakar lagit Amerika Syarikat , “ The World Trade Center” yang mempunyai ketinggian 110 tingkat di New York pada 11. 9. 2001.
Maklumat mengenai kejadian tersebut adalah sama dengan maklumat dalam firman
Allah dalam Al-Qur’an juzu 11, Surah at-Taubah ayat 9:110 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Binaan yang mereka dirikan itu masih lagi menjadi keraguan dalam hati mereka,
Kecuali jika hati mereka telah dipotong-potong. Dan Allah  itu Mengetahui lagi  Bijaksana.”
               Ketinggian bangunan “World Trade Center” ialah 110 tingkat sama dengan ayat 110 Surah At-Taubah. Kejadian itu berlaku pada 11.9. 2001 sama dengan Surah  At-Taubah juzu 11 ayat  9. Allah sudah sedia maklum lebih awal lagi mengenai peristiwa tersebut.
               Huraian  Firman Allah ini adalah seperti berikut: Sejak masjid itu siap dibina oleh orang-orang munafik maka binaannya telah menjadi hati mereka sentiasa  dalam keraguan dan kegelisaan. Kerana sebaik sahaja masjid  mereka siap dibina mereka amatlah sangat sukanya, tetapi kemudian apabila Rasulullah (s.a.w.) memerintahkan merobohkannya, maka dengan robohnya masjid itu mereka amat sedih dan berdukacita. Hal ini menabahkan lagi kebencian mereka terhadap Nabi (s.a.w), bertambah meletup kemarahan mereka dan bertambah rugu adakah pendirian mereka itu benar atau salah, dan adakah kehidupan mereka itu akan terselamat ataupun terancam, sehingga mereka hidup dalam kegelisah dan keloh kesah.
               Perasaan ragu dan kegelisahan ini akan terus menyeksa jiwa  dan hati mereka selama dengut jantung mereka masih berjalan dengan baik. Kecuali apabila hati mereka telah terpotong-potong, dengut jantung mereka telah putus dan berhenti (talah mati), baharulah segala perasaan yang menyeksa mereka itu akan berhenti.
               Dan Allah itu Mengetahui akan hal-ehwal sekalian hamba-Nya, lagi Bijaksana dalam melakukan hukum-hukum-Nya kepada mereka.
               Makhluk manusia, setinggi ilmunya macam mana pun, pasti dia tidak dapat mengu- wasai semua ilmu dalam fenomena alam kehidupan. Allah mewujudkan manusia dengan segala fitrah pembangunannya setakat apa yang sesuai bagainya sebagai hamba Allah. Maka janganlah berfikiran yang melebih-lebih daripada orang lain kerana semacama mana tinggi ilmunya manusia, pasti ada lagi orang lain yang lebih tinggi ilmunya berbanding  dengan diri nya sendiri.
               Orang yang berilmu dan beriman kepada Allah sentiasa menyalami alam kehidupan dengan hati yang ikhlas kerana merasa hatinya sentiasa terpaut kepada Allah S.W.T. Tidak ada yang tersembunyi dalam hatinya kerana dia tahu Allah lebih tahu lagi apa yang ada dalam fikirannya. Maka itu jiwanya sentiasa ikhlas terhadap segala amal ibadatnya.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. dipilih Allah sebagai RasulNya yang sangat ikhlas dan jujur dalam segala mumalat hidupnya. Baginda dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan satu amanat yang paling penting dalam kehidupan umat manusia iaitu menerima wahyu Allah SWT. dalam perantaraan Malaikat Jibril, kemudian ditarbiahkan kepada umat manusia agar mereka mengenali cara hidup yang diredai Allah S.W.T.
               Nabi Muhammad (s.a.w.) merupakan insan yang amat miskin dan ditambah pula dengan kehidupan yang buta huruf kerana beliau tidak pernah menjejaki kaki di sekolah  mahupun  di institute pendidikan untuk menuntut ilmu di alam dunia. Tetapi Allah tahu hati baginda sangat ikhlas dan jujur dalam menangani pembangunan manusia  terutama sekali dalam mewujudkan suasana dan melahirkan semangat ukhuwah kemanusiaan yang diikat dengan perasaan kasih sayang.
               Kehidupan Baginds sejak kecil lagi sentiasa diselimuti dengan penderitaan yang bertalu-talu. Beliau semasa dalam rahim ibu dalam usianya enam bulan sudah menjadi anak yatim kerana ayahnya telah pulang ke rahmatullah. Setelah lahir ditimang oleh seorang ibu bersama dengan ibu lain untuk menyusukan Nabi Muhammad. Oleh sebab Nabi Muhammad bayi yatim maka perlulah disusukan kepada ibu lain selain ibunya sendiri.
               Ada dua orang ibu susuan Nabi Muhammad seperti Thuwayabah, bekas  hamba Abu Lahab tetapi Nabi Muhammad hanya sekejap sahaja menyusu kepada ibu Thuwayabah. Ibu susuan Nabi ke dua ialah Halimah binti Al-Haritah al-Sadiyyah. Tetapi anak Halimah sendiri
bernama Abdullah tidak berhenti menangis kerana kelaparan, susu ibunya kering.
               Oleh sebab tidak ada lagi ibu susuan lain yang Nabi Muhammad boleh menyusu maka
terpaksalah Halimah mengambil Nabi Muhammad untuk menysukannya. Apabila Nabi Muhammad menyusu titik Halimah maka air susunya menjadi banyak sehingga Nabi Muhammad berserta dengan anak Halimah sendiri Abdullah kenyang. (Bahan ditulis oleh Abdullah Buhari Abdul Rahim).
               Meningkat usia  enam tahun ibu Baginda, Siti Aminah  meninggal dunia pula. Maka bermulalah kehidupan baginda sebagai anak yatim piatu di bawah asuhan datuknya Abdul Mutalip ketua penduduk Mekah. Walaupun Abdul Mutalib ketua penduduk Mekah, tetapi hidupnya miskin kerana hartanya dihabiskan memberi khidmat dan melayan tetamu-tetamu Kaabah.
                Daripada itu, boleh dikatakan sejak kecil Muhammad belajar kehidupan fakir miskin dan menjadi anak manusia yang tahan lasak. Muhammad juga menjadi orang yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan fakir miskin. Muhammad sentiasa menemani datuknya Abdul Mutalib dalam majlis-majlisnya. Selama dua tahun Muhammad menghadiri semua Abdul Mutalib yang sentiasa menerima kunjungan demi kunjungan daripada semua pembesar Arab.
               Selepas Muhammad berumur lapan tahun, Abdullah Mutalib pula meninggal dunia. Muhammad dibela pula  oleh bapa saudaranya Abu Talib yang juga ketua Mekah, mengganti kan ayahnya Abdul Mutalib. Abu Talib lebih miskin daripada Abdul Mutalib. Anaknya semua bekerja membantu kerja-kerja Abu Talib. Muhammad juga mula bekerja dengan sepupunya membantu meringankan tanggungjawab Abu Talib. Muhammad bertugas membela kambing kepunyaan orang Quraisy. Dengan itu Muhammad selalu berada di padang pasir, di luar daripada kesebukan Kota Mekah. Kadang-kadang berhari-hari dan bermalam-malam Muhammad tidak balik ke Mekah.
               Hidup di padang pasir jauh daipada kesibukan orang ramai. Ia juga adalah proses pendidikan. Dengan itu, Muhammad belajar mengasihi binatang-bintang ternakan. Begitulah peribadi Muhammad. Ini juga menjadikan Muhmmad mula hidup berdikari, hidup di atas usaha tangannya sendiri. Tempoh Muhammad mengembala kambing agak lama  iaitu daripada beliau berumur lapan tahun sehinggalah beliau berumur 21 tahun. Dalam hadis ada disebutkan yang bermaksud, “Tidak ada nabi, melainkan semuanya pernah menggembala kambing.”
               Di bulan Rahmadan yang mulia ini masyarakat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Dalam melaksanakan puasa, hati setiap insan yang mukmin sentiasa mengamalkan rasa keikhlasan dalam hati kerana Allah dan menjaga amal-amal ibadat demi kecintaan kepada Allah S.W.T.
Walaupun tidak ada orang lain yang mengatahui bahawa seseorang mukmin itu melaksanakan puasa tetapi setiap individu muslim tahu dirinya bahawa keikhlasan hati dalam melaksanakan puasa menjadi tanggungjawab dunia dan akhirat! Tidak tergiurkan dalam hati untuk membatalkan puasanya sehingga masa yang ditentukan untuk berbuka puasa sampai. Setiap individu muslim yang baligh menjaga keikhlasan hatinya untuk memelihara kesempurnaan ibadat puasa demi kecintaan kepada Islam sebagai agama Allah.
Menjaga kerukunan puasa  bukan sahaja menjaga  mulutnya daripada memasukkan makanan atau meminum air tetapi mulutnya juga dijaga dari menggunakan kata-kata yang menggamit kedosaan seperti mengeluarkan kata-kata menghina, menghasut atau menggunakan perkataan yang bersifat maksiat kepada orang lain.
Bulan Rahmadan ini merupakan satu-satunya bulan yang dipilih Allah untuk menurun kan Wahyunya (al-Quran) pada pertama kalinya yang diterima oleh Nabi Muhammad (s.a.w.) dalam perantaraan Malaikat Jibril. Maka itu pada 17 hari bulan Rahmadan dijadikan sebagai Nuzul Al-Qur’an atau hari peringatan turunnya Al-Quran.
Al-Qur’an merupakan dokumen terpenting dalam kehidupan manusia. Allah turunkan
Al-Qur’an dengan satu tujuan iaitu menjadi perbadaharaan  pembangunan manusia di alam dunia yang akan membawanya rahmat kehidupan di akhirat nanti. Maka itu Islam merupakan cara hidup manusia di dunia yang diredai Allah S.W.T.. Dokumen Al-Qur’an adalah ciptaan Allah S.W.T. Maka itu manusia wajar mengenalinya dan mengamalkannya yang ditarbihakan dalam segala segi pembangunan manusia berpandukan Al-Qur’an.
               Manusia yang hafiz al-Qur’an adalah mereka yang sangat jujur dan ikhlas dalam semua amal ibadatnya kerana Allah. Mereka yang hafiz Al-Quran dijamin menjadi ahli Syurga kerana bahasa yang digunakan dalam Al-Qur’an adalah bahasa Syurga. Al-Qur’an menjadi dokumen dalam semua zaman. Isinya sentiasa bersesuaian dengan semua zaman dan tidak ada makna yang dikatakan ketinggalan zaman. Ia sesuai dalam semua kategori usia  masa dan tempat sama ada di dunia mahupun di akhirat.
               Mendidik anak supaya berakhlak mulia dan mempunyai semua sifat kehidupan yang sempurna semestinya dengan Al-Qur’an. Mencintai al-Qur’an bermakna mencintai Allah S.W.T. Maka itu hiduplah dengan Al-Qur’an. Selamat menjalankan ibadah puasa semoga Allah memberi ganjaran pahala setimpal dengan amal ibadat kita dalam bulan suci Ramadan al-Mubarak ini. Insyallah!

               “Bulan Ramadan yang diturunkan padanya al-Qur’an adalah menjadi petunjuk bagi manusia, dan beberapa keterangan yang membawa kepada petujuk dan membezakan di antara yang benar dengan yang salah.” (Al-Baqarah  ayat 2:185)    

Thursday, June 1, 2017

HIDUP MANUSIA WAJAR DENGAN JIWA YANG IKHLAS

 (Disirkan pada 2.6. 2017)
               Mengikut kamus dewan edisi keempat menyatakan bahawa ikhlas adalah dari hati yang suci, tidak menimpu atau tidak berpura-pura. Dia menolong dengan ikhlas, tidak  meng- harapkan apa-apa balasan. Dengan ikhlas, dengan suci hati ia menghulurkan bantuan kepada rakannya; tulus ikhlas adalah orang yang sangat jujur.
               Orang yang sangat jujur dalam menelusuri kehidupannya ialah Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. Kejujuran dan keikhlasannya dalam segala muamalat hidup memaksa umatnya berserta dengan musuh-musuh  Islam mengakuinya sebagai al-Amin, orang yang tulus ikhlas. Akhlak Baginda begitu mulia dan sempurna sehingga Saidatina Khadijah binti Khuwalid jatuh cinta kepada Baginda Rasul dan menjadi isteri beliau.
               Satu contoh yang amat baik yang telah menunjukkan hati yang ikhlas ialah dalam perjuangan Baginda untuk mentarbiahkan Islam kepada keluarganya, Quraisy yang hidup dalam kejahilan itu. Bukan sahaja kepada keturunannya malah kepada seluruh umat manusia di alam dunia untuk memperkenalkan cara hidup yang diredai Allah S.W.T..
               Dalam usahanya membawa Islam menjadi agama kepada umat manusia, sehingga Baginda mempertaruhkan jiwanya dalam semua bentuk penindasan serta pujukan terhadapnya untuk menghalangnya berbuat demikian, namun Baginda tidak berganjak untuk berundur. Keikhlasan dan kejujuran jiwanya untuk mentarbiahkan manusia cara hidup yang diredai Allah S.W.T. menjadi keutamaan dari segala-galanya dalam hidup Baginda.
               Masyarakat Quraisy pernah menawarkannya hadiah yang amat lumayan dalam hidup beliau asalkan saja beliau berhenti meneruskan usahanya mentarbiahkan Islam. Quraisy menawarkan untuk memilih wanita yang amat cantik dalam masyarakat Quraisy menjadi isterinya. Ia juga diberi peluang untuk diberi keistemawaan, memperolehi semua kekayaan bangsanya, namun semua itu tidak mengiurkan Baginda.  
Bahkan beliaunya Pa’ Man Abu Talip yang memeliharanya dari kecil, turut serta juga memujuk beliau dan membayangkan kepadanya keselamatannya disisi masyarakat Quraisy tetapi keikhlasan hatinya untuk meneruskan usahanya demi kecintaannya kepada Allah S.W.T. kian membara.
Baginda membayangkan bahawa jika Allah menghadiakan matahari di tangan kanan nya dan bulan di tangan kirinya, namun berhenti dalam usahanya mentarbiahkan Islam kepada semua umat manusia, dia tidak sama sekali berganja berbuat demikian.   
Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. sering berdoa kepada Allah agar dia dihidup kan sebagai orang yang miskin dan dimatikan dalam keadaan miskin dan dikumpulkan ia di akhirat nanti bersama-sama orang yang miskin. Ini menunjukkan keikhlasan hati Baginda memimpin umatnya agar semua mereka selamat di dunia dan juga selamat di akhirat.
               Allah cinta kepada umatnya yang berakhlak mulia serta jujur dan ikhlas kepada amal ibadatnya kerana cintanya kepada Allah s.w.t. Antara manusia yang Allah sangat cinta dan sayang ialah Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w.. Namanya saja Allah benarkan Nabi  Adam a.s. dijadikan sebagai Mas kahwin kepada Siti Hawa: “Allahuma sallih ala Saidinan Muhammad.” Salawat Nabi. Orangnya belum wujud lagi tetapi namanya sudah digunakan sebagai mas kawin oleh manusia pertama.
               Ketulusan dan keikhlasan hati  Nabi Muhammad s.a.w. dalam semua amal ibadatnya membolehkan baginda dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu-Nya yang telah disusun dan dikumentasikan manjadi dokumen yang terunggul dalam pembangunan manusia di dunia iaitu “Al-Qur’an nul Karim.”
               Keselamatan hidup di dunia yang akan membawanya kebahagian hidup di akhirat semestinya dengan budi perkerti yang luhur untuk keselamatan dan kebahagian manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah  Asy-Syams ayat 91:9-10 yang bermaksud: (terjemahan)  
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya
merugilah orang yang mengotorinya.”
Jiwa manusia itu diperkenalkan oleh Allah dengan perkara yang salah sebagai orang yang fasik, dan dengan perkara yang benar sebagai orang yang bertakwa.
Para Muffassirin mengatakan; Allah bersumpah dengan menyebutkan tujuh macam makhluk iaitu: matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi dan jiwa manusia, untuk menunjuk kan keagungan kudrat-Nya dan ketunggalan-Nya sebagai Tuhan. Di samping itu ditunjukkan-Nya betapa besar faedah yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk itu untuk kepentingan hidup manusia. Adapun makhluk-makhluk tersebut pasti ada yang mencipta, mentadbirkan peredaran dan perjalanannya sama ada bergerak mahupun berhenti.
Semuanya itu untuk menarik akal manusia supaya  memikirkan keagungan Allah (s.w.t.). Sumpahnya ini bertujuan untuk menguatkan bahawa sesungguhnya manusia akan beruntung kalau dia dapat mensucikan jiwanya dengan mentaati Allah dari dicemari oleh perbuatan maksiat dan dosa.
Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwanya lantaran bersifat kufur dan derhaka yang akan membawanya ke lembah kebinasaan. Sesungguhnya siapa yang menurut kemahuan hawa nafsunya dan menderhakai perintah Tuhannya, terkeluarlah dia dari kalangan orang yang dikira berakal, dan termasuklah dia ke dalam kumpulan orang yang jahil lagi bebal.
Maka itu satu hal yang pasti ialah, manusia memerlukan agama. Manusia memerlukan keseimbangan nafsu dan akalnya, memerlukan nasihat, budi pekerti yang luhur untuk keselamatan dan kebahagian manusia itu sendiri. Untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat kelak, manusia dituntut untuk memiliki ilmu, akhlak, kejujuran, kesucian jiwa dan ketahanan mental. Kesemuanya ini boleh didapati dalam agama Allah (Islam).
Firman Allah dalam Surah al-Mai’dah ayat ayat 5:3 yang bermaksdu: (terjemahan)
“.........Hari ini telah Ku(Allah) sempurnakan agama kamu bagimu dan Aku cukupkan nikmat-Ku ke atasmu, dan Aku reda agama Islam itu menjadi agamamu.....”
Dengan turunnya ayat ini, nyatalah kepada  kita bahawa agama Islam telah sempurna, berisikan perkara-perkar yang fardu dan sunat, ada batas-batas hukuman, diterangkan perkara-perkara yang halal dan haram, sehingga tidak ada satu hukum yang halal atau haram diturunkan lagi selepas itu.
Syariyatnya berkekalan hingga hari kiamat. Dengan sempurnanya Islam, menjadilah ia suatu nikmat dari Allah, di
antaranya orang-orang mukmin dapat mengerjakan haji dengan aman. Agama Islam telah diredai oleh Allah. Sehingga siapa
yang menghendakinya agama lain dari Islam, tidaklah Allah terima agamanya, dan rugilah ia di akhirat.
Tempat ikhlas ialah dalam hati manusia. Bilamana orang berniat mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka mulai melangkah sudah dapat ditentukan ke mana tujuan dan bagimana dasarnya. Pekerjaan memberi pertolongan, adalah baik, tetapi belum tentu baik jika dasarnya tidak subur. Ia akan baik dari zat sampai kepada sifatnya jika didasarkan kepada ikhlas. Iaitu menolong fakir dan miskin kerana Allah, bukan kerana semata mengharapkan pujian dan sanjungan manusia.
Oleh sebab itu, perkataan ikhlas itu terpakai terhadap Allah semata-mata. Ikhlas itu tidak dipisahkan dengan jujur yang dalam bahasa halusnya ‘tulus’, sebab itu selalu orang berkata ‘Tulus Ikhlas’, dan kehalusanya bukanlah di lidah saja, kerana lidah mudah berputar. Lidah berkata atas kehendak hati, yang penting ialah ketulusan dan keikhlasn hati.  
Di dalam satu hadits diriwayatkan oleh Muslim, Nasai, Turmudzi, ibnu Majah, yang bersumber dari Abu Hurairah r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda tentang tiga orang yang telah beramal namun amalan mereka sia-sia saja.
Pertama, ada seorang yang mati di medan perang, dia katakan mati syahid kerana di dalam membela kebenaran sampai mengorbankan jiwanya. Tetapi setelah dihisab, ternyata amalnya tercuri oleh syaitan kerana di dalam perjuangannya dia tidak ikhlas, kerana ingin mendapat pujian, dan akhirnya ingin menjadi pahlawan besar.
Kedua, orang yang alim Qur’an, ilmunya telah sampai, pidatonya membuat semarak nya para pendengar, lancar lagi fasih tetapi setelah dihisab juga, kosong amalnya. Tak lain adalah kerana dia ingin dimasyhurkan orang lain sebagai orang yang paling ‘alim dan  cekatan lisannya.
Ketiga, ada seorang yang suka menolong kepada orang lain atau kepada orang yang memerlukan pertolongan, tetapi setelah dihisab, juga kosong melompong sama sekali. Hal ini adalah kerana dia dalam mendermakan harta dan wangnya itu kerana ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan.
Demikianlah, seorang yang nampaknya alim atau berbakti kepada Allah tetapi ternyata masih tercuri oleh syaitan. Dia masih boleh diintai atau ditrobos oleh syaitan.
Ikhlas, jujur dan iman merupakan kekuatan naluri manusia dalam menangani hidup bertamadun. Manusia sebagai insan dilengkapi dengan pelbagai fitrah yang memurnikan tanggungjawabnya sebagai khalifah Allah S.W.T. seperti ikhlas, jujur, dan iman. Kesemua elemen tersebut  berpangkal daripada hati yang suci kerana Allah. Kehadirannya dalam naluri manusia amat penting sebagai khalifah Allah untuk menanggungjawabkan amanah Allah S.W.T. itu.
Setiap ibadat yang dilaksanakan dalam hidup wajar dimurnikan dengan rasa ikhlas dan jujur untuk menggamit keimanan kepada Allah S.W.T.. Lahirnya keikhlaan dan kejujuran dalam naluri manusia akan memantapkan keimanan kepada Tuhan bahawa segala kewujudan sesuatu fenomena alam adalah kekuasaan-Nya.
Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 2:177 yang bermaksud: (terjemahan)
“.............Kebaikan itu ialah: orang-orang yang beriman dengan Allah, hari  akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para Nabi – sedang dia mendermakan harta yang dikasihinya kepada: karib kerabatnya, anak yatim, orang yang miskin, pengembara, peminta-Peminta, hamba sahaya yang menuntut kemerdikaan – serta mengerjakan sembayang, dan mengeluarkan zakat, lagi menepati janji, dan mereka berhati sabar di atas kemiskinan, dalam sakit dan pada masa berperang. Mereka itulah orang-orang yang benar (menepati dengan imannya), dan mereka itu orang-orang takwa.”
               .........Yang dimaksudkan dengan kebaikan itu ialah orang yang beriman, menderma kan harta, padahal ia amat mengasihinya; orang yang mengerjakan sembahyang; mengeluar kan zakat; menepati janji jika membuat perjanjian; orang yang berhati sabar.
Orang yang beriman itu ialah yang percaya kepada Allah, hari kemudian, kitab-kita Allah, malaikat dan para nabi.  
          Orang yang mendermakan hartanya itu ialah yang membelajakan untuk keperluan: Kaum kerabatnya, seperti anak isterinya dan sebagainya. Anak yatim, yakni kematian ayah nya, sedang ia belum baligh; orang miskin; Pengembara: yang kehabisan belanja di jalan; peminta-peminta sedekah; dan orang yang membebaskan diri dari perhambaan atau tawanan perang.
                    Orang yang mengerjakan sembahyang itu ialah: Yang mengekalkan pekerjaan sembahyang fardu mengikut batas-batas peraturannya.
                    Orang yang mengeluarkan zakat itu ialah: Yang mengeluarkan jenis hartanya tertentu, dengan cara yang tertentu dan dibahagi-bahagikan kepada  golongan yang tertentu pula. Mengeluarkan zakat ini wajib, berlainan dengan mendermakannya.              
Orang yang menepati janji itu ialah: Yang apabila berjanji ditepati, apabila bernazar ditunaikan, apabila bersumpah benar ikrarnya, apabila berkata tetap jujurnya dan apabila diserahi amanah dipeliharanya dengan sebaik-baiknya.
                    Orang yang berhati sabar itu ialah: Orang yang sabar ketika ditimpa kesempitan, kemiskinan dan kepapaan dalam hidupnya; Orang yang sabar ketika ditimpa sakit atau wabak; orang yang sabar ketika menghadapi bahaya peperangan, ataupun sedang bertempur dengan musuh.
                    Maka, segala yang disebutkan di atas itulah yang dimaksudkan dengan “kebaikan”. 
Barangsiapa berbuat demikian, maka dialah orang yang menepati dengan imannya, dan orang yang demikian itu pula yang digelarkan orang yang takwa (takut).
                    Dalam hidup semestinyalah ada  kejujuran dan keikhlasan dalam hati kerana inilah jalan yang lurus kepada segala perlaksanaan amanah yang Allah pertanggungjawabkan. Pada manusia itu ia mempunai fitrah kemahiran yang memandunya untuk mengenali tujuan hidupnya. Segala perlaksanaan ibadat semestinya datang dari naluri manusia dengan menggunakan keikhlasan dan kejujuran demi mencapai keredaan Allah S.W.T.
                    Raja dalam diri manusia itu ialah hati. Jika ia baik maka baiklah segala perlaksanaan ibadatnya kerana Allah. Jika hati itu tidak baik maka buruklah padanya. Keikhlasan dan kejujuran adalah buah daripada hati yang baik. Apabila kedua-dua buah tersebut matang maka lahirlah iman. Iman itu satu kekuatan dalam jiwa manusia yang meyakini bahawa segala sesuatu itu ada penciptanya. Tidak ada kewujudan sesuatu itu dengan sendirinya melainkan diciptakan Allah.
                    Keikhlasan dan kejujuran adalah ciptaan Allah yang ditanamkan dalam naluri manusia yang membentuk manusia sebagai ciptaan Allah yang paling unggul dan sempurna berban- ding ciptaan-Nya yang lain.
                    Ikhlas, jujur dan iman adalah tiga rakan sejati menginap dalam jiwa  manusia yang tidak boleh dipisahkan. Ketiga-tiganya menjadi kemestian kepada setiap individ memperolehi nya. Menjadi orang yang mulia semestinya dipimpin oleh ketiga-tiga elemen berkenaan. Jika satu daripadanya  tidak ada maka pincanglah tindakan manusia dalam mengola segala bentuk pembangunan.
                    Dalam melaksanakan ibadat kepada Allah secara ikhlas dan jujur bermakna ia cinta kepada Allah. Bila orang sudah merasa cinta kepada Allah dan merasa diri selalu di samping Tuhannya, tak satu perkara lagi yang dikhawatirkannya dalam hidup atau sesudah mati. Tak takut miskin atau melarat, tak takut musuh siapa jua, tak takut ditahan atau dipenjara. Di mana saja dia berada, dia berada di samping

Tuhannya. Demikianlah sifat seorang yang tertanam  sifat ikhlas dalam hatinya.