Saturday, September 24, 2011

KEWAJIPAN MEMAHAMI KEADAAN SEMASA MERUPAKAN IBADAH

(Disiarkan pada 24. 9. 2011)
Pengurusan masa merupakan faktor utama dalam pembangunan manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah al-Ashr ayat (103)1 – 2 yang bermaksud(terjemahan): “Demi masa manusia sentiasa dalam kerugian.” Budaya semulajadi manusia sentiasa ketandusan masa dalam segala hal pembangunan kerana mereka tidak peka dalam penggunaan masa dikecuali orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah.
Masa yang dimainkan oleh matahari atas kekuasaan Allah sentiasa bergerak tanpa menungguh sesiapapun. Begitu juga usia manusia, mulanya sebagai seorang bayi setelah dilahirkan ibu, membesar menjadi kanak-kanak, kemudian meningkat remaja, lalu bertukar menjadi dewasa kemudian ke usia emas mengikut peredaran masa.
Perjalanan hidup setiap insan wajar memahami keadaan semasa kerana destinasi hidup di dunia sebenar adalah alam akhirat setelah melalui alam barzakh sebagai penantian dunia hancur-hancuran iaitu kiamat di mana semua penghuni kubur dibangkitkan dan bertemu semula dengan rohnya. Peredaran masa wajar diimbali dengan ibadah yang akan menghasilkan pahala sebagai bekalan hidup di alam yang berikutnya.
Fitrah manusia sememangnya bersifat rohaniah tetapi kehadiran fitrah kehaiwanan pada diri manusia yang dimainkan oleh hawa nafsu membuat manusia sentiasa berwaspada dengan iringan iman dalam menelusuri kehidupan agar tidak terjebak dalam budaya yang menjemput kekufuran. Walaubagaimanapun Allah sempurnakan kehidupan manusia dengan kehadiran akal dan kemahiran berfikir yang akan memandunya ke landasan yang diredhai Allah S.W.T.
Memahami keadaan semasa memerlukan kekuatan iman, akal dan kemahiran berfikir untuk mengolah pembangunan kehidupan agar tindakan kita dapat menepati pandangan sewajarnya yang mengesahkan bahawa yang putih itu adalah putih dan yang hitam itu adalah bersifat hitam dan bukan disebaliknya.
Permainan atau teka teki kehidupan dunia sentiasa melemahkan iman serta pemikiran manusia sebagai pemain yang berwibawa dalam mengolakan pembangunan. Apabila melayani buayan keseronokan dunia yang bersifat sementara itu maka manusia telah mengkufuri larangan-larangan Allah S.W.T. Jestru itu setiap tindakan dalam melaksanakan ibadah harus dihiasi dengan kaliamah ‘Bismillah.’ Ini wajar kerana segala yang menjadi kebuntuhan hidup manusia adalah kekuasaan Allah S.W.T. Pemikiran yang sentiasa dekat dengan Allah akan mendapat jaminan keselamatan dari-Nya.
Membudayakan kalimah “Bismillah” akan sentiasa memudahkan urusan dunia khusunya dalam perlaksanaan muamalah. Kalimah ini jika diucapkan dengan hati yang khusyuk dan tawadhu akan meningkatkan dan menguatkan keimanan kita kepada Zat yang Maha Pencipta. Iman kepada Allah adalah jaminan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
Kewajipan memahami keadaan semasa agar tidak diporak-porandakan oleh pergerakan masa adalah jalan hidup yang sentiasa dekat dengan Allah. Keadaan demikian wajib ada pada setiap insan kerana segala kewujudan fenomena alam kehidupan adalah kekuasaan Allah S.W.T. Maka itu kewajipan menangani masa merupakan ibadah kerana Allah.
Ada yang memahami masa itu dianalogikan nilainya seperti emas. Jika emas itu amat penting dalam meningkatkan ekonomi kehidupan manusia maka memanfaatkan masa sebaik mungkin dalam hidup juga amat penting dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah S.W.T..
Ahli ekonomi mengatakan mengenai paradigma pembangunan, wajar ada urutan disiplin ibadahnya seperti pencapaian hari ini adalah lebih baik berbanding dengan pencapaian hari kelmarin dan pencapaian hari esok wajar lebih baik daripada hari ini dan seterusnya. Inilah prinsip pembangunan yang melakarkan budaya hidup “Saya Mesti Berubah” mengikut peredaran masa. Perubahan itu semestinya mengarah kepada keadaan positif iaitu perubahan kepada kebaikan dan bukan sebaliknya.
Kewajipan memahami keadaan semasa juga akan mendidik manusia lebih peka mengenai pembangunan kedua-dua dimensi alam iaitu jasmani dan rohaniah. Pembangunan rohaniah bersandar kepada kepekaan membangunkan jasmani. Iman melihat pembangunan rohaniah adalah berkait rapat dengan pembangunan jasmani.
Keutamaan dalam pembangunan jasmani ialah memperolehi ilmu pengetahuan samada ilmu di alam dunia mahupun ilmu alam akhirat. Untuk mendapat keseimbangan ilmu dalam kedua-dua alam tersebut seseorang itu wajar mengilmukan dirinya dengan ilmu akidah dan ilmu tauhid. Pengetahuan dalam kedua-dua dimensi ilmu ini akan membina pembangunan tamadun manusia yang pasti mendapat keredhaan Allah S.W.T.
Allah wujudkan manusia di dunia dengan satu tujuan iaitu beribadah kepadaNya. (Al-Qur’an surah Az-Zariyat ayat (51) 56. yang bermaksud (terjemahan): “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Aku.”
Allah menjelaskan, bahawa tujuan–Nya menjadikan makhluk dari bangsa jin dan manusia tidak maksud yang lain, kecuali untuk memberi tugas kepada mereka supaya menyem- bah Allah dengan mengabdi diri kepada-Nya dan mengesakannya – bukan supaya mereka mencari kepenting hidup di dunia dan bertungkus-lumus untuknya. Kerana mereka tidak memiliki manfaat atau muderat bagi diri mereka, bahkan tunduk kepada qadak-Nya.
Dengan adanya ilmu rohaniah maka dengan sendirinya ilmu dunia atau pembangunana jasmani akan terbela. Analogi hidup yang sering ditamsilkan oleh bicara minda ialah “ Jika kita menanam padi tanpa diundang rumput turut sama tumbuh subur. Tetapi jika kita tanam rumput padi tidak akan tumbuh sama.” Ia bermaksud jika kita tuntuti ilmu akhirat dengan sendirinya dunia akan turut sama terbela. Tetapi jika ilmu dunia semata kita tuntuti belum pasti ilmu akhirat akan terbela.
Memperolehi ilmu dalam kedua dua dimensi alam, manusia akan dapat memanfaatkan nikmat-nikmat Allah dan mensyukuri keredhaan-Nya terhadap segala ibadah yang kita laksana kan. Jestru itu tugas yang diamanahkan Allah sebagai khalifah di muka bumi akan dimudahkan Allah S.W.T.
Ilmu pembangunan jasmani tidak kurang juga pentingnya. Membina infrastruktur pembangunan akan melakarkan kemudahan dalam mengolah ibadah. Membina madrasa atau sekolah, mendirikan pusat-pusat pengajian tinggi adalah antara infrastruktur yang wajar ada di dunia. Dengan terbinanya gedung-gedung ilmu tersebut maka dapatlah melahirkan manusia ilmuan yang akan menjadi pemain dalam pembangunan tamadun.
Peredaran masa telah ditentukan oleh Allah maka wajar difahami kemanfaatan setiap pergerakannya dalam setiap detik masa yang dikenali sebagai saat. Enam puluh saat menjadi seminit dan enam puluh mini menjadi sejam. Dua puluh empat jam sehari suntuk, kemudian tujuh hari dalam seminggu. Empat minggu itu dikumpul menjadi sebulan; dan dua belas bulan bertukar kepada setahun. Usia manusia meniti di atas landasan masa yang bergerak.
Allah memuliakan dengan ketujuh hari ini, tujuh dari para nabi iaitu Allah memuliakan Nabi Musa a.s. dengan hari Sabtu; Nabi Isa bin Maryam a.s. dengan hari Ahad; Nabi Daud a.s. dengan hari Isnin; Nabi Selaiman a.s. dengan hari Selasa; Nabi Yaaqub a.s. dengan hari Rabu; Nabi Adam a.s. dengan hari Kamis, dan Nabi Muhammad s.a.w. dan ummatnya dengan hari Jumaat.
Umat Nabi Muhammad memelihara hari Jumaat adalah antara hari-hari yang terbesar
dalam kalendar Islam, tujuh hari dalam seminggu. Antara kebesaran hari Jumaat ialah Allah wujudkan Nabi Adam a.s. sebagai manusia pertama ialah pada hari Jumaat; turunnya wahyu pertama yang pernah Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. menerima dalam perantaraan Malaikat Jibrail ialah pada hari Jumaat. Maka dengan itu hari Jumaat juga dipilih oleh umat Islam menunaikan sembahyang berjemaah di mesjid. Solat Jumaat adalah wajib bagi semua umat Islam. Kegagalan menunaikan sembahyang Jumaat tersebut dengan tidak ada alasan yang benar adalah dianggap berdosa.
Kewajipan memahami keadaan semasa adalah merupakan ibadah terutama sekali kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T. Setiap hari umat Islam disarankan untuk memahami peredaran masa. kerana masyarakat mukmin diwajibkan untuk mendirikan sembahyang lima waktu sehari semalam, seperti Subuh pada awal pagi; Zohor adalah pada masa 12.30 tengah hari; Asar adalah apabila matahari turun pada pukul 3.30 petang; Maghrib adalah masa setelah mata hari turun; dan solat Isak pada pukul 7.45 minit malam.
Ketepatan masa dalam mendirikan solat lima waktu adalah wajar kerana ia mengingatkan kita terhadap tanggungjawab akhirat dan juga mendekatkan kita kepada Allah S.W.T. Orang yang sentiasa memelihara solat lima waktu tepat pada masanya akan sentiasa dilindungi Allah dalam segala hal muamalah dunia. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-Ra’d ayat (13) 11 yang bermaksud(terjmahan): “Setiap manusia bertanggungjawab terhadap naibnya sendiri”
Manusia bukan malaikat dan bukan juga syaitan. Bagaimanapun, taraf manusia boleh mencapai tempat tertinggi sehingga mempunyai taraf lebih tinggi dari malaikat atau boleh jatuh ke tempat yang paling rendah sehingga bersifat seperti syaitan. Semasa israk iaitu peristiwa pejalanan Nabi Muhammad s.a.w. pada waktu malam dari Mekah ke Baitul-Mukaddis, atau dari Masjid al-Haram ke Mesjid al-Aqsa dan seterusnya melalui tujuh lapis langit ke Sidhirantul Muntaha atau Aras Allah, Malaikat Jibrail yang menemani Baginda tidak dibenarkan Allah masuk aras-Nya tetapi Nabi Muhammad dipersilakan Allah
Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. adalah manusia yang paling mulia disisi Allah S.W.T. Allah memuji Nabi dan mencintainya kerana segala perintah Allah dilaksanakan dan segala larangan Allah dijauhinya. Pernah sahabat bertanya kepada Siti Aisah, isteri baginda mengenai akhlaknya dan Siti Aisah menjawab bahawa akhlak baginda adalah al-Qur’an. Ini bermaksud segala ajaran dan panduan Allah kepada pembanguan kehidupan manusia yang termaktub dalam dokumen wahyu-Nya yakni al-Qur’anul Karim telah diterjemahkan dalam diri Baginda Rasul Nabi Muhammad.
Kekayaan dunia adalah antara rebutan oleh semua manusia semasa hidup di dunia. Kewajipan memahami masa dalam hidup di dunia ialah mengumpul seberapa banyak harta kekayaan maka bertungkus lumus untuknya. Sering kita dapati manusia yang telah berjaya mengumpul harta kekayaan dunia tidak mengimbali kekayaan yang bersifat semantara itu dengan kekayaan harta akhirat yang bersifat abadi.
Perbezaan antara kaya dengan harta dunia dengan kaya harta akhirat tidak dijadikan satu wawasan kefahaman dalam menangani kehidupan. Harta dunia tidak selamanya bersama kita. Setelah ajal menjemput nyawa maka dengan sendirinya kekayaan dunia menjadi milik orang lain. Kadang-kadang kekayaan dunia itu mengheretkan kita untuk mengkufuri perintah Allah S.W.T. Dengan kemewahan tersebut akan memesongkan pemikiran manusia untuk mengenali yang putih itu adalah putih dan yang hitam itu ada hitam.
Tetapi kekayaan akhirat seperti pahala yang telah diperolehi dari melaksanakan kebajikan untuk orang lain; ilmu yang dimanfaatkan semasa hidup di dunia yang menjadi kemanfaatan kepada masyarakat umum; dan segala amal-amal jariah yang telah kita laksanakan semasa hidup
di dunia adalah antara kekayaan yang kita bawa bersama ke liang lahad hingga ke alam akhirat.
Masalah disitu ialah kewajipan memahami keadaan semasa tidak diimbali dengan kefahaman mengenai wawasan kehidupan akhirat. Maka itu fahamilah diri anda bahawa manusia mempunyai dua tanggungjawab iaitu kebajikan hidup di dunia untuk jasmani kita dan kebajikan hidup di alam akihat untuk rohani kita. Ingat bahawa manusia mempunyai dua unsur iaitu unsur jasmani dan unsur rohani maka itulah tanggungjawab sebenar kepada setiap insan mengapa Allah wujudkan manusia sebagai hamba-Nya.

Friday, September 16, 2011

KASIH SAYANG ANTARA MAKHLUK MURNIKAN IBADAH MENGIKUT PANDANGAN ISLAM

(Disiarkan pada 17. 9. 2011)
Segala kejadian yang ada di alam dunia samada yang hidup atau tidak mahupun di alam ghaib adalah makhluk Allah S.W.T. Allah yang menciptanya dengan tujuan yang telah ditetap kan kepada setiap makhluk berkenaan sebagai fitrah. Manusia adalah makhluk Allah yang tertinggi antara makhluk-makhluk Allah ciptakan di alam ini. Kehadiran fitrah akal dan kemahiran berfikir pada makhluk manusia maka Allah amanahkan kepadanya tanggungjawab sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini.
Setiap makhluk yang hidup Allah bekalkan dengan fitrah kasih sayang. Ia adalah naluri dalaman yang membina hubungan rapat dengan makhluk lain dalam menelusuri kehidupan. Fitrah kasih sayanglah menjadi benting bagi setiap kehidupan itu menjauhi pergesaran nilai yang akan melahirkan persengkitaan antara sesama makhluk.
Kalimah “Bismillahirahmanirrahim”bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat penyayang itu sebagai fitrah yang diberi kepada setiap jenis makhluk yang bersifat hidup demi keutuhan hidup membiak. Walaubagaimanapun tiap jenis haiwan itu ditentukan oleh Allah disiplin kejadiannya mengikut kesesuaian alam di mana haiwan itu membiak.
Ada haiwan yang membiak dengan kelahiran anaknya langsung menyerupai ibunya dan ada yang melalui proses bertelur kemudian menetas. Haiwan yang dikategorikan sebagai insect atau serangga mempunyai proses yang agak kompleks, lebih daripada satu peringkat kejadian seperti halnya dengan lalat, nyamuk, kupu-kupu dan sebagainya.
Makhluk yang dikategorikan sebagai warm blooded atau berdarah panas jelas menunjuk kan fitrah kasih sayang kepada anaknya. Ibunya menjaga kebajikan dan keselamatan anaknya sehingga ia boleh mencari makanannya sendiri. Makhluk-makhluk yang membiak melalui proses bertelur, fitrah kasih sayangnya tidak begitu jelas. Haiwan yang menjaga telurnya hingga menetas dengan memanaskannya melalui cara mengaram menunjukkan fitrah kasih sayang kepada anaknya ada apabila sudah menetas.
Manusia sebagai khalifah Allah diamanahkan untuk menanamkan perasaan kasih sayang bukan sahaja kepada anaknya sendiri tetapi kepada makhluk Allah yang lain. Makhluk manusia hidup bersosial maka itu perasaan kasih sayang menjadi teras dalam menangani kehidupan. Budaya kasih sayanglah yang menguatkan hubungan antara sesama kelak melahirkan masyarakat penyayang.
Dengan suasana demikian maka timbullah budaya tolong menolong dalam segala hal pembangunan kehidupan. Kasih sayang kepada makhluk lain seperti yang hidup di sekelilingnya juga wajar diamalkan kerana haiwan tersebut menjadi aset kepada pembangunan tamadun manusia. Di samping membantu meningkatkan ekonomi, tidak kurang juga makhluk tersebut memberi ikhtibar kepada kehidupan mengenai budaya kerja seperti yang ditunjukkan oleh seekor semut.
Kasih sayang seekor haiwan seperti seekor sapi tenusu kepada manusia dapat difahami melalui kesediaannya merelakan susunya diperah setiap hari untuk meningkatkan aset pemba- ngunan manusia maka itu tanggungjawab menjaga kesihatannya menjadi keutamaan. Begitu juga halnya kepada haiwan lain seperti ayam yang sentiasa mengeluarkan telurnya untuk manusia.
Manusia menangani hidupnya dengan kehadiran ilmu pengetahuan yang akan membina naluri kasih sayang kepada makhluk lain yang hidup di alam sekelilignya. Naluri demikian menimbulkan keimanan bahawa setiap makhluk itu adalah ciptaan Allah S.W.T. dan wajar dijaga kebajikannya.
Dalam pembangunan manusia diperuntukkan satu jabatan khas untuk memelihara dan menjaga kehidupan haiwan yang mempunyai aset kepada pembangunan kehidupan seperti sapi, kambing, ayam, burung dan sebagainya. Kasih sayang manusia kepada haiwan tersebut dapat dilihat dari cara ia dijaga kesihatan dan pemakanannya agar tidak dicemari oleh bahan-bahan yang memuderatka kesihatan haiwan tersebut.
Dalam sejarah kehidupan para nabi dan rasul sememangnya mereka menjadi pengembala kambing semasa usia mudanya. Ini menunjukkan bahawa hubungan manusia dengan haiwan berkenaan amat rapat. Apabila haiwan itu membiak ia menjaga kesihatan anaknya dengan membekalkannya dengan susu sehingga umurnya mula memakan rumput.
Dari disiplin yang ditunjukkan oleh seekor kambing dalam menjaga kebajikan anaknya akan melahirkan satu perasaan kasih sayang manusia kepada Pencipta haiwan tersebut. Maka itu menjadi ikhtibar kepada kehidupan manusia bahawa haiwan sahaja yang hanya menggunakan nalurnya dapat menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya.
Jika kita melihat alam tumbuh-tumbuhan terutama sekali pokok buah-buahan seolah-olah
ia juga mempunyai perasaan kasih sayang kepada manusia. Sepohon mangga sebagai contoh, ia tumbuh subur dengan mengambil zat pemakanannya yang berbentuk uria atau baja dalam perut bumi dan diprosesnya menjadi makanannya untuk membesar dengan bantuan cahaya matahari dan karbondioksida dan mengelurkan gas oksigen demi kemanfaatan manusia hidup di alam ini.
Apabila bunga itu menjadi buah ia akan mengandungi gula apabila masak untuk keman- faatan kepada manusia. Buah boleh memproses gula dalam buahnya dengan kekuasaan Allah agar manusia mengambil ikhtiba darinya. Allah itu sayang kepada manusia dengan membekal kan buah yang manis yang akan menseimbangkan makanan untuk kesihatan kepada manusia.
Satu tanda kasih sayang sepohon kayu atau sepohon bunga tunjukkkan kepada manusia ialah apabila ia mengeluarkan bunga yang semerbak bau wanginya yang menambakan keindahan alam sekelilingnya. Ia menyerikan dan menyamankan perasaan pada mata memandang. Di samping itu bunga mengeluarkan warna yang indah untuk menarik perhatian serangga dan burung-burung tempua datang melawat bunga untuk menghisap madunya.
Kasih sayang antara sesama manusia diwajibkan dalam siar Islam demi menguatkan hubungan ukhuwah kemanusiaan. Mengucap dua kalimah syahadah telah membuka pintu kasih sayang yang diredhai Allah S.W.T. yang sentiasa pengasih dan penyayang. Allah itu pengasih kepada segala hambahnya tidak kira Islam atau tidak; tetapi Ia penyayang hanya pada hambah nya yang mukmin dan telah mengucap dua kalimah syahadah dengan hati yang ikhlas sahaja.
Dengan terbukanya pintu kasih sayang maka kefahaman diri di sisi Allah menjadi pedoman untuk menangani hidup bermasyarakat. Di antara faktor-faktor hidup yang wajar difahami ialah setiap individu yang sayangkan dirinya, keutamaan haruslah ditumpukan kepada amalan hidup yang membawa kepada keselamatan dirinya samada di dunia lebih-lebih lagi di akhirat kelak.
Mempunyai kasih sayang kepada diri tentu sekali membawa kita melihat kepada dua dimensi hidup iaitu jasmani dan rohaninya. Kasih sayang kepada diri sendiri memfokuskan kepada keselamatan diri samada dari segi jasmani mahupun kerohaniannya. Memelihara kedua alam ini jelas akan mendekatkan kita kepada keesahan Tuhan dan kelak membawa kita mensyukuri segala nikmat hidup yang dihamparkan oleh Allah S.W.T. kepada hambahnya.
Keselamatan jasmani adalah dari segi menjaga kesihatan dan kebersihannya. Segala makanan yang dimasukan ke dalam badan akan dihadamkan dan menjadi zat untuk membesar. Bahagian organ seperti otak, hati, dan sebagainya memerlukan makanan yang bersih untuk membesar. Bersih dari pencemaran makanan dan halal untuk dimakan. Halal dalam erti kata tidak memuderatkan badan atau memabukkan dan halal dari hak-hak kemanfaatan diri.
Makanan yang diperolehi dengan cara yang tidak halal (dicuri) atau diambil dari kepuyaan orang lain tanpa izin adalah antara makanan yang haram. Begitu juga dari soal kewangan, punca dari mana ia diperolehi perlu bebas dari perkara haram seperti judi, perta- rungan dalam semua bentuk dan loteri atau empat ekor, kesemuanya ini dikategorikan sebagai punca yang haram.
Bila otak terbentuk dari bahan yang haram maka manusia itu sentiasa berfikiran serong dan cenderung membuat kerja-kerja yang tidak mendatangkan kemanfaatan hidup. Oleh yang demikian apabila kita sayangkan diri kita, keutamaan harus diberi kepada keselamatan pemben- tukan jasmani kita.
Keselamatan rohani berkait rapat dengan akhlak manusia. Hidup bermasyarakat seperti membudayakan suasana tolong menolong, hormat menghormati sesama insan dan sentiasa menanamkan rasa syukur terhadap segala nikmat Allah yang kita perolehi. Mencintai Allah S.W.T. bermakna kita wajib mengerjakan ibadah memuji Allah serta menunaikan semua rukun Islam dan rukum iman. Dengan segala ibadah tersebut yang dilaksanakan membawa rasa kasih kepada diri sendiri.
Mensyukuri nikmat hidup Allah berikan kepada manusia wajar diimbali dengan melak- sanakan amal-amal kebajikan serta menjauhi segala larangan-Nya dan melaksanakan segala perintah-Nya. Ringan tangan menghulurkan bantuan kepada mereka yang berwajib dibantu terutama sekali akan memudahkan urusan kita dalam menangani hidup di dunia.
Satu usaha yang amat dialu-alukan dalam membina tamadun kehidupan ialah mengilmu kan agama kepada anak-anak generasi pelapis. Membina umat dengan ilmu tauhid akan membentuk individu dengan akhlaq yang mulia kelak akan mendekatkannya kepada Zat yang Maha Agung, Allah. Insan yang mempunyai penampilan di atas landasan yang diredhali Allah S.W.T. akan menjadi pemain yang berwibawa dalam membina masyarakat penyayang.
Menyayangi orang lain termasuklah segala makhluk Allah merupakan ibadah kerana Allah. Memurnikan ukhuwah kemanusia sebenar adalah membina benteng kemasyarakatan yang akan mewujudkan solidaritas sosial kelak melahirkan perasaan kasih sayang antara sesama manusia kerana Allah. Lahirnya perasaan kasih sayang antara umat akan mengelakkan pergesi- ran nilai yang sentiasa mengerohkan hubungan sesama dalam membina tamadun kehidupan.
Budaya kasih sayang telah Allah ikhtibarkan kepada manusia dengan wujudnya kerjasama yang rapat antara jari-jari manusia yang dipimpin atau diketuai oleh ibu jari. Kesemua jari manusia, mulai dari ibujari sebagai pemimpin, dibantu oleh jari telunjuk, jari hantu, jari manis dan jari kelengkeng, maka manusia dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan sempurna. Jika ada satu di antara lima jari tangan yang sakit maka keselasaan memegang benda atau melaksanakan ibadah akan tergugat.
Ini menunjukkan bahawa hubungan atau kasih sayang antara lima jari manusia itu amat kuat dan memerlukan kehadiran semua jari jika kesempurnaan perlaksanaan ibadah diperlukan. Begitulah halnya kepada kerjasama dalam membina tamadun kehidupan, kita memerlukan kasih sayang dari semua lapisan masyarakat sebagai nadi pengurusan dalam pembangunan umat.
Kerjasama yang erat yang dilaksanakan oleh jari-jari dalam melaksanakan ibadah menun- jukkan satu ektibar kasih sayang yang wajar difahami dalam menangani kehidupan. Apabila ada di antara jari-jari yang tercedra atau luka maka jari-jari yang lain akan membantunya untuk merawat dengan menggunakan obat. Keadaan demikian tidak perlu ada undangan. Kebajikan jari-jari sentiasa dijaga antara sesama jari.
Demikianlah budaya kasih sayang yang wajar ada dalam setiap yang bernama hidup
antara sesama makhluk Allah S.W.T. Budaya demikian sebenar adalah dibekalkan oleh Allah S.W.T. yang Maha Pencipta dan Maha Bijaksana.

Friday, September 2, 2011

UMAT ISLAMWAJAR BUDAYAKAN HIDUP TEGUR MENEGUR

(Disiarkan pada 3 Septembe 2011)
Masyarat Islam hidupnya sentiasa dimurnikan dengan kalimah-kalimah yang berunsur kasih sayang yang mendekatinya kepada Zat Yang Maha Agung Allah seperti mengucap ‘Assalamualaikaum’, ‘Alhamdulillah’, ‘Syukur’, ‘Insa Allah’, ‘Astagfirullah’, ‘Inalilahi ‘wa inalilahi rojiun’, ‘Ya robbi’, ‘Ya Allah’, dan sebagainya.
Dengan terucapnya kalimah-kalimah tersebut menandakan bahawa segala perjalanan hidup manusia di dunia adalah kekuasaan Allah S.W.T.. Manusia sebagai khalifah Allah dimesti kan sentiasa melihat sesuatu itu sama ada di dunia nyata atau di alam ghaib besandarkan kepada Allah kerana kewujudan segala fenomena alam adalah kekuasaan Zat yang Maha Agung itu.
Dengan amalan demikian akan memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Yang Maha Berkuasa. Mendekatkan diri kepada Allah akan melahirkan kecintaan kita kepada diri kelak akan menimbulkan kecintaan kita kepada Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha Bijaksana. Hidup yang sentiasa dekat dengan Tuhan akan terjamin kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang bertamadun.
Mengucap ‘assalamualaikum’ kepada orang lain dalam keadaan apa jua pun adalah satu bentuk ibadah. Ia berbentuk doa: “Kesejahteraan bagi mu, moga sihat walfiat dan dalam lindungan Allah S.W.T.” Orang yang sentiasa membudayakan ibadah salam akan sentiasa dimudahkan urusannya dalam hidup. Iman kita sentiasa memelihara kekeluargaan Bani Adam yang mendidik kita bahawa setiap manusia itu adalah bersaudara.
Melihat sesuatu yang mengerikan seperti kemalangan berbagai bentuk(sifat) kita disunatkan mengucap ‘inalilahi wa inalilahi rojiun” yang bermaksud kepada Allah kita kembli, kerana segala musibah itu adalah ketentuan dari Allah S.W.T. Kalimah demikian akan mengingatkan kita sebagai pengguna alam ini dan perjalanan hidupnya adalah semata-mata tawakal kepada Allah. Manusia boleh merancang tetapi ketentuan adalah dari Tuhan sendiri.
Manusia berusaha bertawakal dengan iringan doa semoga mendapat keredhaan dari Allah kerana segala kejayaan atau kegagalan adalah prerogative atau hak Allah S.W.T.. Melaksanakan ibadah semestinya mempunyai hubungan dengan Allah kerana Dialah penentu segala-galanya. Maka menjadi kewajipan kepada setiap mukmin untuk sentiasa mengingati Allah S.W.T.
Masyarakat mukmin mempunyai tanggungjawab untuk membudayakan hidup tegur menegur antara sesama demi memelihara ukhuwah kemanusiaan. Menyedari kelemahan sendiri akan hanya dapat dilihat atau diketahui oleh pihak lain tetapi sukar diketahui oleh diri sendiri. Dalam erti kata lain kelemahan diri itu dikategorikan sebagai penyakit rohani. Setiap individu dalam menelusuri kehidupan sentiasa dihinggapi oleh dua jenis penyakit iaitu penyakit rohani dan penyakit jasmani
Penyakit jasmani, kita yang lebih tahu kehadirannya dan orang lain tidak mengetahuinya. Tetapi penyakit rohani pula orang lain yang lebih pantas melihatnya tetapi orang yang mempunyai penyakit tersebut sukar mengetahi kehadirannya. Penyakit rohanilah yang sentiasa menginap pada diri individu dalam berurusan dengan pembangunan kehidupan tetapi sukar diketahui keberadaannya.
Ambil satu contoh penyakit rohani yang paling kecil, merasa sombong terhadap kejayaan yang diperolehinya. Apabila manusia merasa ada kelebihan sedikit dari orang lain sifatnya berubah kepada suka dipuji dan kurang bersyukur. Sifat inilah yang membawa manusia merasa sombong. Tetapi dia tidak merasainya, orang lain yang memandangnya bersifat demikian. Apabila ditegur barulah ia sedar diri bahawa sewajarnya ia bersyukur dan bukan menjadikannya sebagai faktor merasa riak.

Penyakit rohani ini kadangkala memuderatkan amal ibadah seseorang itu. Sebelum mendapat kekayaan rajin datang ke mesjid sembahyang berjemaah. Apabila Allah kurniakan kekayaan ibadahnya meleset. Keutamaan dalam hidupnya bertukar memfokoskan kepada urusan dunia dan membelakangi urusan akhirat.
Di zaman Nabi ada seorang yang hidupnya miskin maka itu rajin mengikuti Rasul sembahyang berjemaah di mesjid. Di mana sahaja Rasul berada sang Laba pasti ada di situ. Tetapi satu tabiat yang aneh yang ia sering lakukan ialah sebaik sahaja selesai solat ia terus meninggalkan mesjid bergagas pulang ke rumahnya. Ia tidak wirid dan tidak sembahyang sunat.
Sehingga Rasul menegurnya mengapa ia berbuat demikian. Sang Laba menjawab ia bergagas pulang ke rumah kerana isterinya hendak sembahyang. Kain sembahyang yang dia pakai hanya satu-satunya kain yang mereka berkongsi. Oleh sebab Rasul telah menegurnya maka lantas Sang Laba memohon kepada Rasul supaya didoakan ia menjadi kaya.
Dahulunya memang sudah ada niatnya hendak bercakap kepada Rasul mengenai kemiskinannya tetapi merasa malu. Maka Rasul sudah menegurnya maka terbukalah peluang hendak memohon sesuatu kepada Rasul. Rasul mengatakan kepadanya bahawa Rasul pun bukan orang yang kaya! Maka permohonannya tidak dapat dipertimbangkan oleh Rasul. Sang Laba merasa terkilan dan berduka cita.
Pada hari-hari berikutnya Sang Laba mencoba lagi nasib hendak memohon Rasul supaya didoakan menjadi kaya. Sang Laba berjanji kepada Rasul jika ia kaya ia tekun beribadah. Ia tidak tinggalkan mesjid. Oleh sebab Sang Laba telah berjanji kepada Rasul akan tekun beribadah apabila ia kaya maka Rasul hadiahkan Sang Laba seekor kambing yang sedang bunting. Rasul menyuruh Sang Laba pelihara kambing itu dengan baik.
Maka Sang Laba ambillah kambing itu, dipelihara dan dirawatnya setiap hari. Tidak lama kemudian kambing pun beranak dua ekor betina. Maka senanglah hati Sang Laba sudah mempunyai tiga ekor kambing yang sihat. Sang Laba jaga kambingnya dan juga jaga solatnya setiap hari tidak ditinggalkan.
Tidak lama kemudian kambing Sang Laba pun membiak banyak. Setiap kali kambing beranak semestinya dua ekor dan kadangkala tiga ekor. Maka semakin banyak kambing Sang Laba semakin sibuk Sang Laba dibuatnya. Apabila kambingnya membiak banyak hingga keluar kota maka mulalah Sang Laba sibuk. Masa menunaikan solat pun sudah sukar baginya melaksanakan lima waktu. Lama kelemahan Sang Laba tidak kelihatan lagi bersama Rasul ke Mesjid. Rasul bertanya kepada jemaah di mana Sang Laba? Mereka menjawab sibuk dengan perusahaan menternak kambingnya! Rasul kata: “Kesihan Sang Laba!”
Sang Laba apabila diuji dengan kemiskinan ia lulus dan rajin beribadah. Tetapi apabila di uji dengan kekayaan ia gagal. Manusia berurusan dengan dunia sering mengabaikan tanggung jawab akhirat. Inilah penyakit rohani yang sentiasa memperkosakan pemikiran manusia untuk membelakangi amanah Allah sebagai hambanya dan sebagai khalifah di muka bumi ini.
Penyakit jasmani biasanya kita yang lebih tahu daripada orang lain. Mempunyai bisul sebagai contoh, orang lain tidak tahu kehadirannya tetapi kita yang lebih tahu. Kadangkala penyakit jasmani ini menjadi teguran Allah kepada kita. Teguran itu adalah berupa faktor untuk dipatuhi kerana masalah sudah bersama kita.
Mempunyai penyakit tekanan darah tinggi boleh menjadi sebagai teguran kepada kesihatan kita. Kehadirannya menjadikan kita sudah berhati-hati menjaga makanan kerana tidak semua makanan kali ini boleh dimakan terutama sekali makanan yang kolesterolnya tinggi. Sudah sampai masanya juga kita istikamah mematuhi temu janji dengan pakar perubatan untuk memeriksa keadaan kesihatan kita serta mendapat preskripsi ubat yang sesuai untuk mengawal
kesihatan badan kita.
Teguran-teguran yang berbentuk peraturan awam atau undang-undang sivil adalah antara fakor yang memelihara kebajikan masyarakat agar tidak dicerubuhi oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Maka itu kita diwajibkan mematuhi peraturan atau undang-undang awam yang dibina oleh badan-badan masyarakat untuk menegakkan keadilan dalam urusan pembangu nan manusia terutama sekali yang bersangkutan dengan kebajikan. Undang-undang itu merupakan teguran kepada individu yang mempunyai masalah mengikuti peraturan awam.
Melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, budaya tegur-menegur wajar menjadi kewajipan pada setiap individu mukmin. Badan-badan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS), yang dipertanggungkan untuk menjaga kesucian agama Allah iaitu Islam sentiasa bergerak memantau masyarakat mukmin memelihara ibadah tersebut dengan ikhlas dan tawadhu.
Mematuhi kewajipan melaksanakan rukun Islam yang ketiga menjadi tanggungjawab setiap individu Muslim. Walaubagaimanapun ramai orang berpendapat bahawa perlaksanaan ibadah puasa adalah urusan individu dengan Allah! Maka itu tidak menjadi soal bagi orang lain untuk menegur kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah tersebut! Jawapan seperti ini mungkin ada kebenarannya tetapi harus kita kembali kepada fakta bahawa Allah wujudkan agama Islam untuk manusia.
Firman Allah surah al-Maaidah ayat (5) 3 yang bermaksud (terjemahan): “…….Pada hari ini telah Ku sempurna untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat-Ku dan telah Ku redhai Islam itu jadi agama bagimu.”
Dengan turunnya ayat ini, nyatalah kepada kita bahawa agama Islam telah sempurna, berisikan perkara-perkara yang fardu dan sunat. Ada batas-batas hukuman, diterangkan perkara-perkara yang halal dan haram, sehingga tidak ada lagi satu hukum yang halal atau haram diturunkan lagi selepas itu.
Allah redhai Islam sebagai agama manusia dalam keadaan yang sempurna maka itu manusia wajar bersyukur menerima nikmat Allah yang telah disempurnakanNya. Kesyukuran kepada nikmat Allah harus diimbali dengan perlaksanaan rukun-rukun Islam yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T.
Orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah mereka yang tidak bersyukur terhadap kedatangan Islam. Dalam erti kata lain orang demikian tidak bersyukur kerana dia itu Islam, maka orang berkenaan tidak wajar menganggap dirinya sebagai Islam kerana ia meruntuhkan Islam yang sudah disempurnakan Allah S.W.T. Orang yang meruntuhkan kesucian Islam sama dengan menyakiti hati Rasul dan tidak cinta kepada Zat yang Maha Berkuasa.
Antara sebab-sebab mengapa azab kubur itu ada ialah jahil mengenai Allah (tidak mengenali-Nya), tidak mencintai-Nya dan mengerjakan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Orang-orang yang melakukan perkara yang dilarang Allah dan tidak melakukan perintah yang diwajibkan ke atasnya kemudian mati tanpa bertaubat, maka mereka itu akan menerima azab Barzakh (kubur).
Tidak ada yang menemani seseorang setelah matinya di dalam kubur kecuali hanya amalnya sendiri yang menjadi teman. Tidak keluarganya, tidak isterinya, tidak hartanya, tetapi amal ibadahnya juga setia menjadi teman dalam kubur. Maka itu janganlah lalai terhadap keseronokan dunia yang berupa sementara. Bila ajal menjemput nyawa akan terputuslah segala kelazatan dan kenikmatan dunia, tidak ada yang akan ikut bersama kita di alam barzakh. Ketika itu barulah kita sedar bahawa apa yang telah kita nikmati untuk mencerahkan jiwa raga kita selama hidup di dunia tidak kekal menjadi milik kita dan yang amat sedikit sekali ialah semuanya
itu tidak lagi mengenali kita setelah tanah ditimbus ke liang lahad.
Kemanfaatan untuk membudayakan tegur menegur antara sesama akan mendidik kita lebih dewasa dan sedar terhadap perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam. Pepatah Melayu mengatakan “Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.”