Friday, October 6, 2017

MENEMPUHI UJIAN ALLAH TANDA SAYANG KEPADANYA

 (Disiarkan pada 6. 10. 2017)
Hidup ini merupakan perjuangan, dan perjuangan itu adalah pengorbanan maka pegorbanan itu tanda kasih sayang kepada diri kerana Allah SWT. Allah sayangkan hambanya maka dibekalkan berbagai fitrah demi menyempurnakan pembangunan kehidupannya. Agen- da utama dalam hidup ialah  bersyukur kepada Allah kerana membekalkan berbagai ujian sebagai mengetuk jiwa kita demi menyedarkan kita tentang amanah yang  Allah pertanggung jawabkan  demi kesempurnaan hidup sebagai khalifah-Nya.  
Menempuhi ujian Allah, kita kena melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan. Mengi- kut pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya bertajuk Fiqh Kutamaan-keutamaan seorang Muslim, megatakan bahawa antara kepentingan yang diutamakan oleh syariat adalah keutamaan mendahulukan ilmu berbanding dengan amalan. Ilmu menjadi petunjuk dan panduan. Sebuah hadits daripada Mua’dz menyebut, “Ilmu adalah imam dan amalan adalah makmum.”
Jestru, imam Al-Bukhari meletakkan satu bab dalam kitab Ilmu daripada kitab Shahih beliau yang bertajuk, Ilmu Sebelum Ucapan dan Perbuatan. Beliau menerangkan, ilmu adalah syarat dalam ketetapan sesuatu percakapan dan perbuatan. Ini kerana, sesuatu ucapan dan perbuatan tidak dianggap sebagai betul tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan. Ilmu perlu didahukan sebelum percakapan dan perbuatan. Ini kerana, ilmu membetulkan niat serta perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu.
Allah s.w.t. menyuruh setiap Rasul-Nya supaya berilmu serta mengesahkan-Nya terlebih dahulu. Suruhan itu disusuli dengan beristigfar. Itu adalah perbuatan yang perlu dilakukan bagai meraih keampunan Allah s.w.t.. Amalan serta ucapan Rasulullah s.a.w. adalah amalan dan ucapan yang mudah untuk difahami oleh umat. Allah s.w.t. menerangkan dalam surah Fatir, ayat 35:28 yang bermaksud: (Terjemahan)
“.......Sebenarnya yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-Nya hanya orang yang berilmu..”
Hanya dengan ilmu menjadikan seorang itu takut kepada Pencipta. Ilmu juga menghalang hamba-hamba-Nya daripada melakukan kemungkaran.
Rasulullah s.a.w. berkata, “Sesiapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya, Allah memberi kefahaman agama kepadanya.”
Ini kerana, apabila seseorang memahami perbuatan yang dilakukan pasti mereka melakukan perbuatan itu dengan baik.
Kita perlu mendahulukan kegiatan menuntut ilmu sebelum sesuatu amalan dilakukan. Ini berdasarkan surah terawal yang diturunkan dalam Al-Quran, iaitu iqra bermaksud bacalah. Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Kemudian, Allah s.w.t. menurunkan perintah yang menuntut kepada amal perbuatan dalam surah Al-Mudatthir (orang yang berselimut) ayat 74:1 hingga ayat 4 yang bermaksud: (Terjemaan)
“Wahai orang orang yang berselimut! Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia). Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaran-Nya! Dan pakaianmu, maka hendaklah kamu bersih.”
Setiap perkara yang kita lakukan memerlukan ilmu. Ilmu perlu diutamakan. Ini kerana, hanya dengan ilmu kita dapat membezakan antara perkara yang betul dan salah dalam sesuatu kepercayaan. Ilmu juga mampu membetulkan setiap kesilapan dalam percakapan, menjelas kan segala salah faham dalam urusan ibadat seharian, dan membetulkan kesalahan yang berlaku dalam pergaulan seharian. Dengan ilmu juga kita dapat membezakan perkara halal dan haram yang berlaku dalam urusan pelaburan, kebaikan dan keburukan daripada segi akhlak, perkara yang diterima dan ditolak dalam urusan timbangan, serta ketepatan dalam ucapan dan perbuatan.
Umar bin Abdul Aziz berkata, “Sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa
berlandaskan ilmu pengetahuan amalannya itu ternyata lebih memberi keburukan bebanding dengan kebaikan.”
Perkara sebegini jelas berlaku terhadap sebahagian daripada golongan Muslim yang bertakwa tinggi, ikhlas, dan bersemangat. Tetapi, mereka kekurangan ilmu serta pemahaman dalam memahami tujuan syariat serta hakikat sebenar  agama Islam. 
Itu yang berlaku kepada puak Khawarij. Mereka  membunuh Saidina Ali bin Abi Talib r.a. kerana kelebihan serta kedudukan beliau dalam menyumbang kepada kemenangan agama Islam. Saidina Ali bin Abi Talib r.a. juga adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah s.a.w. kerana keturunan beliau. Di samping itu, beliau adalah menantu dan insan kesayangan Baginda.
Ada juga yang membantah pembahagian sebahagian daripada harta oleh Rasulullah s.a.w. Dengan biadab mereka berkata kepada Baginda “Kamu perlu berlaku adil.”
Baginda berkata, “Siapakah yang akan berlaku adil jikalau kamu tidak berlaku adil?”
Dalam laporan hadith lain, mereka yang biadab itu berkata kepada Rasulullah s.a.w., “Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah.”
Rasulullah s.a.w. menjawab, “Bukankah aku orang yang benar bertakwa kepada Allah?”          
Orang yang mengucapkan perkataan itu sama sekali tidak memahami politik Rasulullah s.a.w. dalam menundukkan hati orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Mereka juga tidak memahami tindakan Rasulullah  s.a.w. itu mengandungi berbagai kemas- latan besar untuk umat. Allah s.w.t. mensyariatkan perkara itu dalam  Al-Quran dan memberi hak kepada Rasulullah s.a.w. bagi melakukan tindakan terhadap sedekah yang diberikan kepada kaum muslimin. Lalu, bagaimana pula halnya dengan harta rapasan perang?
               Sebahagian daripada sahabat memohon izin kepada Rasulullah s.a.w. bagi membunuh mereka yang bersikap biadab itu. Baginda melarang dan mengingatkan para sahabat tentang kemunculan kumpulan seperti itu. Baginda berkata, “Mereka memandang rendah terhadap solat kamu dengan solat mereka, ibadah puasa kamu dengan ibadah puasa mereka, dan amalan kamu dengan amalan mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi lebih dari anak-anak tekak mereka. Mereka menyimpang daripada agama seperti terlepasnya anak panah dari busur.”
               Maksud ‘tidak lebih dari anak tekak mereka’ adalah hati mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Akal mereka tidak disinari dengan ilmu. Apa yang mereka baca daripada Al-Quran itu tidak bermanfaat untuk diri mereka walaupun mereka sentiasa menunaikan solat dan berpuasa.
               Mereka juga disifat seperti itu kerana mereka membunuh umat Islam dan membiarkan golongan yang menyembah berhala.  
               Kesalahan yang berlaku itu bukan sahaja meresap dalam diri mereka dan niat mereka, bahkan ke dalam akal fikiran dan pemahaman mereka. Sebuah hadith menyifatkan golongan itu seperti. “Orang-orang muda yang memilih impian yang bodoh.”
               Imam Hasan Al-Basri mengingatkan umat supaya tidak berlebih-lebihan dalam melakukan ibadah dan amalan. Umat Islam perlu mengukuhkan diri dengan ilmu dan pema- haman yang mantap. Beliau menjelaskan, “Seorang yang beramal tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan bukan di atas jalan yang betul. Seorang yang beramal tanpa ilmu hanya membawa lebih kerosakan berbanding dengan kebaikan. Tuntutilah ilmu selagi tidak memuderatkan pencarian ilmu. Kerana terdapat sebahagian  daripada  kaum yang melakukan ibadah, tetapi meninggalkan ilmu pengetahuan sehingga mereka keluar dengan pedang bagi membunuh umat Muhammad. Sekiranya mereka mencari ilmu pengetahuan, pasti mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan itu.
               Kita berada dalam zaman segala sesuatu diasaskan oleh ilmu pengetahuan. Kita tidak
menerima perkara yang tidak teratur dan membabi buta dalam hal-hal kehidupan.
               Maka apa sahaja amalan perlu disertakan dengan kajian sebelum amalan itu menjadi satu kebiasaan atau pun amalan. Kita mesti mempunyai keyakinan sebelum memulakan, peran cangan sebelum melaksanakan, dan menggunakan stastik sebelum mengambil apa jua tinda- kan.
Menempuhi ujian Allah perlu mempunyai ilmu pengetahuan kerana ujian Allah terse- but sememangnya mempunyai berbagai elemen yang perlu ditanganai. Ujian itu semestinya ada hikmah disebaliknya. Allah tidak wujudkan sesuatu tanpa tujuan. Tujuan tersebut mende wasakan pemikiran umat sebagai hamba Allah. Kita tidak membiarkan sesuatu perkara berlalu tanpa mengambil ukuran perkara yang menguntungkan dan merugikan dalam perja- lanan semalam dan hari ini.                                                                                                                                                                                                                                                
               Antara ukuran iman adalah  amalan yang sentiasa berterusan. Mereka yang melakukan amalan secara berterusan dan dengan penuh disiplin. Tahap dan peringkat sebegitu berbeza berbanding dengan amalan yang dilakukan sekali-sekali hanya pada waktu tertentu.
               Sebuah hadith shahih menyebut, Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah ama- lan yang berterusan walaupun sedikit.”
               Imam Al-Bukhari dan muslim merekodkan, daripada Masruq, beliau bertanya kepada saidatina Aisyah r.a., “Apakah amalan yang paling dicintai oleh Nabi?”
               Saidatina Aisyah r.a. menjawab, “Amalan yang berterusan.”
               Terdapat juga laporan daripada Saidatina Aisyah r.a., Nabi s.a.w. masuk ke dalam rumahnya. Pada ketika itu, beliau sedang bersama seorang wanita. Nabi s.a.w. bertanya, “Siapakah wanita itu?”
               Saidatina Aisyah r.a. menjawab, “Polanah yang terkenal dengan solat(banyak melaku kan solat)”
               Nabi s.a.w. berkata, “Aduh, lakukan sahaja perkara yang kamu mampu lakukan. Demi Allah, Allah tidak bosan sehingga kamu sendiri berasa bosan.”
               Saidatina Aisyah r.a. berkata. “Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sentiasa dilakukan oleh pelakunya.”
               Perkataan ‘aduh’ dalam hadith menunjukkan perasaan Baginda mengenai beban berat dalam beribadah. Ia termasuk membebankan diri diluar batas kemampuan. Baginda mengi- nginkan amalan yang sedikit, tetapi dilakukan secara berterusan. Melakukan ketaatan secara berterusan sehingga banyak keberakatan diperolehi berbeza dengan amalam yang banyak, tetapi memberatkan. Amalan yang sedikit, tetapi berterusan pasti tumbuh mengalahkan amalan yang banyak dilakukan dalam satu waktu. Terdapat satu perbahasan terkenal, “Sesua- tu yang sedikit tetapi berterusan lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi terputus.”
               Itu yang menyebabkan Nabi s.a.w. mengingatkan orang terlalu berlebihan dan keras dalam menjalankan agama. Baginda bimbang orang itu berasa bosan dan kekuatan bertukar menjadi lemah. Ini kelemahan yang terdapat pada diri manusia. Dia pasti terputus di tengah jalan. Menjadi orang yang tidak berjalan dan tidak juga berhenti. Rasulullah s.a.w. berkata, “Hendaklah kamu melakukan amalan yang mampu kamu lakukan.  Ini kerana, Allah tidak bosan sehingga kamu sendiri menjadi bosan”
                    Keutamaan amalan menggunakan hati berbanding dengan amalan menggunakan ang- gota badan. Agama menganjurkan amalan dalaman yang dilakukan oleh hati manusia. Ama- lan itu lebih  diutamakan berbanding dengan amalan lahiriah yang dilakukan oleh anggota badan. Terdapat beberapa sebab yang menjelaskan perkara ini.
                    Pertama, Allah tidak menerima amalan lahiriah jikalau amalan itu tidak disertai dengan amalan dalaman. Amalan dalaman atau hati adalah dasar untuk amalan lahiriah diterima. Amalan dalaman adalah niat. Nabi s.a.w. mengatakan, setiap amal perbuatan itu harus disertai dengan niat.
                    Apa yang dimaksudkan dengan niat adalah niat yang terlepas daripada cinta diri dan dunia. Niat yang ikhlas kerana Allah s.w.t. Allah s.w.t. hanya menerima amalan  seorang yang ikhlas. Allah s.a.w. menerangkan dalam surah Al-Baiyyinah ayat 98:5 yang bermaksud: (Terjemahan)
                    “Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepada –Nya lagi tetap teguh di atas tauhid.”
Rasulullah s.a.w. berkata. “Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dilaku kan hanya untuk-Nya.
Sebab yang kedua, hati adalah hakikat manusia, sekaligus menjadi sumber kebaikan dan keburukan mereka. Dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim menyebut. Nabi s.a.w. berkata, “Ketahuilah dalam tubuh manusia trdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, mak seluruh tubuh menjadi baik. Apabila segumpal darah itu rosak, maka seluruh tunuh menjadi rosak. Segumpal dara itu adalah hati.”
Nabi s.a.w. menjelaskan, hati adalah titik pusat pandangan Allah s.w.t. Dia menilai perbuatan yang dilakukan oleh hati. Allah s.w.t. hanya melihat hati seorang. Apabila niat seseorang hamba itu bersih, maka Allah s.w.t. menerima amalannya. Apabila hatinya kotor ataupun niatnya tidak benar, maka Allah s.w.t. menolak amalannya. Baginda berkata, “Allah tidak melihat kepada tubuh dan bentuk kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu.”
Al-Quran menjelaskan, orang yang mempunyai hati yang bersih mendapat keselama- tan di akhirat dan balasan syurga. Hati yang
bersih daripada kemusyrikan, kemunafikan dan penyakit hati yang menghancurkan adalah orang yang hanya menggantukkan diri kepada

Allah s.w.t.

Friday, September 29, 2017

ALLAH SEMPURNAKAN MANUSIA IMAN DAN AKAL MENANGANI UJIAN

 (Disiarkan pada 29. 9. 2017)
Tuhan mempunyai Kekuasaan atau Qudrat, dan Tuhan mempunyai Kemauan atau Iradat. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sempurna, tidak terbantas dan tidak ada kekuasaan lain yang dapat menghalangi kekuasaan Tuhan. Alam ini serta segala isinya adalah Qudrat dan Iradat Allah SWT.
               Antara sifat-sifat Allah ialah Pengasih dan Penyayang. Sifat-sifat tersebut dibekalkan kepada semua makhluk ciptaan-Nya yang hidup. Sempurnanya sifat-sifat pengasih dan penya- yang yang ada pada setiap makhluk yang hidup maka jadilah pembiakannya di alam kehidu- pan. Kehadiran segala makhluk yang hidup di alam ini maka manusia sebagai khalifah Allah dapat mewujudkan pembangunan lewat kehadiran akal serta iman dalam diri setiap insan.
               Setiap insan atau muslimin dan muslimat, diwajibkan Islam menuntut ilmu sejak dari buaian sampai ke liang lahad. Menuntut ilmu itu merupakan sebahagian daripada ujian Allah SWT. kerana tanpa ilmu manusia  sukar melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah-Nya dalam  kehidupan ini. Dengan ilmu akan merendahkan tahap kesukaran melaksanakan ujian Allah.
          Maka itu Allah sukakan hamba-Nya yang berilmu berbanding dengan orang yang tidak
punya ilmu. Ilmu mendewasa pemikian setiap hamba menangani pembangunan. Dengan ilmu manusia dapat melaksanakan teka-teka pembangunan kelak dapat menjawab segala kerenah-kerenah hidup yang sentiasa berlegar  dalam kehidupan kita sebagai khalifah Allah.
               Islam agama ilmu dan agama akal. Sebelum Islam membebankan pengikut-pengikut nya supaya menghasilkan maksud-maksud keduniaan, lebih dahulu mewajibkan kepada pengi kut-pengikutnya menjadi orang yang berilmu, berakal, sihat, faham, cemerlang fikirannya, elok penglihatannya, berpandangan luas, dapat mendalami segala urusan, sebelum mengerja- kannya.
               Adalah menakjubkan bahawa Islam sahaja dari agama-agama lain yang menggunakan akal dalam urusan agama, khususnya tentang membuat dalil kewujudan Pencipta. Ayat-ayat Al-Quran yang menyeru  keimanan kepada Allah adalah berpusatkan akal dan fitrah manusia. Islam menjadikan kedua-duanya sebagai jalan bagi orang-orang yang beriman untuk menegak kan keimanan mereka.
               Dengan kemampuan, kecerdasan dan keteguhan fitrah, manusia dapat meresapi ajaran Islam di dalam hatinya. Kerana hanya orang-orang yang picik pandangan sajalah yang jauh sekali akan boleh maju di dalam beragama. Allah berfirman surah Al ‘Alaq ayat 96:1-5 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Bacalah olehmu (Muhammad)  dengan nama Tuhanmu yang menjadikan alam, Dia yang menjadikan manusia dari segumpal darah (beku). Bacakah! Dan Tuhan engkau sangat pemurah.Yang mengajarkan(menulis) dengan kalam. Dia mengajar manusia perkara-perkara yang tiada diketahuinya.”
               Apabila kita perhatikan ayat yang paling pertama turunnya dari Al-Qur’an, nyatalah bahawa Tuhan memberikan perhatiannya kepada qalam dan tulis menulis, kepada ilmu dan mempelajarinya.
               Dengan memperhatikan ayat ini saja, cukuplah sudah untuk menegaskan bahawa Islam itu agama ilmu dan agama akal. Islam menghendaki supaya pemeluknya pandai memegang kalam dan otaknya penuh dengan aneka rupa ilmu.
               Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad saw, merupakan pemberitahuan dan seruan yang pertama dari Allah, yang juga menyatakan perang terhadap kebodohan dan menetapkan membaca serta belajar merupakan landaan pertama dalam pembangunan tiap-tiap orang besar. Yang memperkuat pendapat ini adalah Allah sendiri telah bersumpah dengan qalam dan meninggikan peranannya, sebagaimana firman Allah surah Al-Qalam, ayat 1 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Nun, demi qalam dan apa yang mereka tulis.”
               Oleh kerana itu Allah memuliakan para ulama dan diberikanNya sifat yang cukup tinggi, yang oleh manusia sifat itu dijadikan tujuan berlomba dan dengan mati-matian mereka berebut mendapatkannya,
               Allah berfirman dalam surah al-Mujadilah ayat 58:11 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berimu pengetahun itu beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kejakan.”
               Allah akan meninggikan darjat orang-orang Mukmin lantaran mereka mematuhi perintah Allah dan perintah rasul-Nya. Begitu pula orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sebenarnya orang yang berilmu pengetahuan itu tinggi benar darjatnya, bukan saja di kampung akhirat, malahan juga di atas dunia ini dalam pandangan manusia orang yang mempunyai pengetahuan dipandang tinggi. Dan biasanya pula pandangan itu ditumpukan kepada ijazah-ijazah. Siapa yan memiliki ijazah pengajian, maka mudahlah mendapat kedudukan dan senanglah mendapat pekerjaan.
               Tentu saja bukan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadat semata-mata, malahan juga semua ilmu pengetahuan yang berfaedah untuk kepentingan dunia dan juga akhirat. Sebab itu kaum Muslimin digesa supaya kuat menuntut ilmu, biar di bumi mana saja ilmu itu berada.
               “Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
               Allah tahu bagaimana mestinya memberi pembalasan di atas apa yang kamu kerjakan. Sesiapa yang berbuat baik dibalas baik dan berbuat jahat dibalas jahat ataupun diampunkan-Nya.
               Beriman kepada Allah menenangkan Jiwa. Kesempurnaan hidup semestinya dengan iman. Yang paling asas dalam Islam adalah beriman kepada Allah SWT. Mempercayai adanya Allah SWT akan memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
               Kebahagian hidup di dunia dan akhirat inilah merupakan cita-cita semua umat manusia terutama umat Islam. Cita-cita tersebut dikategorikan sebagai ujian Allah S.W.T. kepada setiap insan. Jawapan itu nanti menjadi kebahagian hidup di dunia dan di akhirat. Maka itu yang dapat menjawab dan memberikan bimbingan ke arah itu hanyalah Islam.
               Beriman kepada Allah ialah meyakini dengan sesunggunya melalui proses kejiwaan, yang meliputi perasaan, fikiran, sekaligus sikap dan perbuatan untuk membuktikan iman tersebut. Kehadiran iman dalam diri setiap individu menggapai kesempurnaan hidup sebagai hamba Allah S.W.T.
               Beriman kepada Allah, akan menghasilkan jiwa yang tenang dan tenteram, sebab dalam meyakini adanya Allah kita akan memahami akan sifat-safat Allah SWT yang Maha Agung. Akhirnya jiwa kita akan merasa damai dan hidup dalam suasana yang dicita-citakan.
               Islam tidak sukar diterima oleh setiap manusia, kerana ianya sesuai dengan kemanu- siaan itu sendiri. Allah SWT dalam Al-Qur’an telah menjelaskan bahawa Dialah yang mengatur dan memiliki segala yang ada di alam ini. Firman Allah surah Al-Hasyr ayat 59:22 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia-lah Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”
               Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah-lah yang menguasai dan  memiliki seluruh Alam ini. Hanya Dia-lah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, kerana Dia mempunyai kekuasaan mutlak terhadap sesuatu. Semua yang ada di alam ini ciptaan-Nya, lemah dan kecil dihada pan-Nya. Maka akan resahlah jiwa seseorang jika mencari kebenaran itu selain Dia.
               Allah mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata, semua yang dilakukan-
Nya sesuai dengan pengetahuan-Nya yang luas meliputi segala sesuatu. Dengan sifat-Nya itu
membuktikan bahawa segala sesuatu itu berada dalam pengawasan Allah SWT. Begitu juga
pimpinan Allah terhadap alam semesta, berlaku menurut sunatullah dan dalam menempuhi kehidupan, manusia harus menurut hukum sunatullah.
               Sistem kehidupan yang diatur oleh Allah SWT merupakan corak yang mutlak kebena- rannya. Bukan seperti sistem yang dibuat oleh manusia yang selalu saja berubah, kerana diang gap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jika manusia masih memegang pemimpin selain daripada Allah, maka akan bertambahlah keresahan jiwanya. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubahlah ayat 9:32-33 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Mereka berkeinginan memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Dia-lah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk Al-Qur’an dan agama yang benar untuk menenangkan-Nya atas segala agama  walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.”
               Ketua-ketua orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berusaha hendak menghapuskan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan cara mereka mendustakan Baginda.
               Setengah kaul menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan an-nur (cahaya) dalam ayat ini ialah bukti yang menunjukan benarnya kenabian Muhammad s.a.w. yang berupa:
               1. Bukti yang berupa mukjizat, iaitu perkara-perkara luar biasa yang berlalu pada diri Nabi Muhammad (s.a.w.)
               2. Bukti yang berupa al-Qur’an iaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi Muhammad (s.a.w.) juga sebagai mukjizat yang akan kekal selama-lamanya dan menunjukkan atas  benarny kenabiannya.
               3. Bahawa agama yang diserukan oleh Nabi (S.A.W.) ialah agama Islam, iaitu agama yang di dalamnya tidak ada sebarang perintah kecuali supaya menyanjung Allah serta tunduk kepada apa yang diperintahkan dan yang ditengah-Nya, sama ada perkara seruhan supaya beribadat hanya kepada Allah semata-mata mahupun surhan supaya membersihkan diri dari beribadat kepada yang lainNya.
               Semua perkara ini sudah cukup terang dan jelas untuk membuktikan bahawa Muham mad (s.a.w.) adalah sebenarnaya seorang nabi dan pesuruh Allah. Barang siap yang cuba menghapuskan kebenaran itu atau mendustakannya pasti akan kecewa dan usahanya tetap gagal. 
               Demikianlah percubaan hendak menghapuskan agama Islam semenjak kebangkitan Nabi Mhammad (s.a.w.) yang telah dilakukan oleh orang-orang Ahli Kitab baik berupa peperangan mahupun berupa fitnah dan sercaan untuk merosakkan iktikad dan kepercayaan kaum Muslimin, maka tiap-tiap satu daripadanya adalah dimaksudkan untuk memadamkan cahaya Allah dari terus bersinar. Tetapi apakah tindakan Allah? Jawabnya ialah firman-Nya berbunyi:(Terjemahan)
               “Tetapi Allah enggan melainkan hendak menyempurnakan cahaya-Nya itu meskipun orang-orang kafir tidak menyukai.”
               Allah berjanji kepada Nabi Muhammad (s.a.w.) akan menambahkan kepadanya kemenangan demi kemenangan dalam perjuanannya menyiarkan agama Islam dari semasa ke semasa sehingga sempurnalah ketinggian kalimat-Nya dan keunggulan agama-Nya, yang seolahnya bukan purnama sedang mengambang penuh untuk menyinarkan cahayanya ke seluruh permukaan bumi, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.
               Menangani ujian Allah menjadi keutamaan dalam menghadapi pembangunan kehidu pan kerana Allah bekalkan kita berbagai fitrah demi membantu kita menyempurnakan ibadah dan muamalah hidup. Kegagalan dan kejayaan dalam hidup harus difahami sebagai ujian Allah dan harus difahami bahawa kegagalan itu merupadakan kejayaan  yang tertunda; manakalah kejayaan itu pula merupakan ujian Allah kepada individu berkenaan agar jangan bersifat megah dan angkoh kelak menjemput  perasaan sombong kerana memikirkan kejayaan nya menempatkannya ketahap lebih tinggi berbanding orang lain.
               Ketahuilah bahawa segala usaha dan ikhtiar yang kita laksanakan demi menemukan penyelesaian satu-satu masalah wajar difahami sebagai tawakal. Tawakal ertinya menyerah kan diri kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali tawakal itu ialah berpegang kepada Allah, tetap dalam hati menyerahkan diri kepada Allah, sedikitpun tidak berpaling daripada keyaki- nan itu.
                    Ada tiga tingkatan tawakal itu:
i.   Percaya kepada Allah sebagai wakilnya yang sebenarnya.
ii.  Percaya akan haknya terhadap Allah seperti kepercayaan seorang anak kepada ibunya.
iii. Menyerah diri dan segala pekerjaannya kepada Allah.
                    Semangat tawakal yang sebenar mengimplikasikan bahawa kita sedar dan yakin bahawa penentuan terakhir berada pada kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allahlah yang menentukan kebaikan, kejayaan, dan  kebahagian hidup manusia. Bagaimanapun, Allah mene tapkan sesuatu ketentuan di atas diri manusia dengan adil. Allah berfirman surah Ali Imran ayat 3:18 yang bermaksud: (Terjemahan)
                    “Dan (ingatlah) sesungguhnyaAllah tdk sekali-kali berlaku zalim terhadap hamba-hamba-Nya.”

                    Ringkasnya, tawakal bukan merujuk perbutan menyerah untung nasib diri kepada Allah dengan tidak perlu berusaha dan berikhtiar. Sebaliknya, tawakal membabitkan dua proses yang saling berkait, iaitu menyerahkan nasib diri kepada Allah dari satu sudut, dan penggunaan seluruh tenaga fizikal, mental, dan rohani untuk mengubah keadaan diri sendiri dari sudut yang lain.

ALLAH SEMPURNAKAN MANUSIA IMAN DAN AKAL MENANGANI UJIAN

 (Disiarkan pada 29. 9. 2017)
Tuhan mempunyai Kekuasaan atau Qudrat, dan Tuhan mempunyai Kemauan atau Iradat. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sempurna, tidak terbantas dan tidak ada kekuasaan lain yang dapat menghalangi kekuasaan Tuhan. Alam ini serta segala isinya adalah Qudrat dan Iradat Allah SWT.
               Antara sifat-sifat Allah ialah Pengasih dan Penyayang. Sifat-sifat tersebut dibekalkan kepada semua makhluk ciptaan-Nya yang hidup. Sempurnanya sifat-sifat pengasih dan penya- yang yang ada pada setiap makhluk yang hidup maka jadilah pembiakannya di alam kehidu- pan. Kehadiran segala makhluk yang hidup di alam ini maka manusia sebagai khalifah Allah dapat mewujudkan pembangunan lewat kehadiran akal serta iman dalam diri setiap insan.
               Setiap insan atau muslimin dan muslimat, diwajibkan Islam menuntut ilmu sejak dari buaian sampai ke liang lahad. Menuntut ilmu itu merupakan sebahagian daripada ujian Allah SWT. kerana tanpa ilmu manusia  sukar melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah-Nya dalam  kehidupan ini. Dengan ilmu akan merendahkan tahap kesukaran melaksanakan ujian Allah.
          Maka itu Allah sukakan hamba-Nya yang berilmu berbanding dengan orang yang tidak
punya ilmu. Ilmu mendewasa pemikian setiap hamba menangani pembangunan. Dengan ilmu manusia dapat melaksanakan teka-teka pembangunan kelak dapat menjawab segala kerenah-kerenah hidup yang sentiasa berlegar  dalam kehidupan kita sebagai khalifah Allah.
               Islam agama ilmu dan agama akal. Sebelum Islam membebankan pengikut-pengikut nya supaya menghasilkan maksud-maksud keduniaan, lebih dahulu mewajibkan kepada pengi kut-pengikutnya menjadi orang yang berilmu, berakal, sihat, faham, cemerlang fikirannya, elok penglihatannya, berpandangan luas, dapat mendalami segala urusan, sebelum mengerja- kannya.
               Adalah menakjubkan bahawa Islam sahaja dari agama-agama lain yang menggunakan akal dalam urusan agama, khususnya tentang membuat dalil kewujudan Pencipta. Ayat-ayat Al-Quran yang menyeru  keimanan kepada Allah adalah berpusatkan akal dan fitrah manusia. Islam menjadikan kedua-duanya sebagai jalan bagi orang-orang yang beriman untuk menegak kan keimanan mereka.
               Dengan kemampuan, kecerdasan dan keteguhan fitrah, manusia dapat meresapi ajaran Islam di dalam hatinya. Kerana hanya orang-orang yang picik pandangan sajalah yang jauh sekali akan boleh maju di dalam beragama. Allah berfirman surah Al ‘Alaq ayat 96:1-5 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Bacalah olehmu (Muhammad)  dengan nama Tuhanmu yang menjadikan alam, Dia yang menjadikan manusia dari segumpal darah (beku). Bacakah! Dan Tuhan engkau sangat pemurah.Yang mengajarkan(menulis) dengan kalam. Dia mengajar manusia perkara-perkara yang tiada diketahuinya.”
               Apabila kita perhatikan ayat yang paling pertama turunnya dari Al-Qur’an, nyatalah bahawa Tuhan memberikan perhatiannya kepada qalam dan tulis menulis, kepada ilmu dan mempelajarinya.
               Dengan memperhatikan ayat ini saja, cukuplah sudah untuk menegaskan bahawa Islam itu agama ilmu dan agama akal. Islam menghendaki supaya pemeluknya pandai memegang kalam dan otaknya penuh dengan aneka rupa ilmu.
               Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad saw, merupakan pemberitahuan dan seruan yang pertama dari Allah, yang juga menyatakan perang terhadap kebodohan dan menetapkan membaca serta belajar merupakan landaan pertama dalam pembangunan tiap-tiap orang besar. Yang memperkuat pendapat ini adalah Allah sendiri telah bersumpah dengan qalam dan meninggikan peranannya, sebagaimana firman Allah surah Al-Qalam, ayat 1 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Nun, demi qalam dan apa yang mereka tulis.”
               Oleh kerana itu Allah memuliakan para ulama dan diberikanNya sifat yang cukup tinggi, yang oleh manusia sifat itu dijadikan tujuan berlomba dan dengan mati-matian mereka berebut mendapatkannya,
               Allah berfirman dalam surah al-Mujadilah ayat 58:11 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berimu pengetahun itu beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kejakan.”
               Allah akan meninggikan darjat orang-orang Mukmin lantaran mereka mematuhi perintah Allah dan perintah rasul-Nya. Begitu pula orang-orang yang berilmu pengetahuan. Sebenarnya orang yang berilmu pengetahuan itu tinggi benar darjatnya, bukan saja di kampung akhirat, malahan juga di atas dunia ini dalam pandangan manusia orang yang mempunyai pengetahuan dipandang tinggi. Dan biasanya pula pandangan itu ditumpukan kepada ijazah-ijazah. Siapa yan memiliki ijazah pengajian, maka mudahlah mendapat kedudukan dan senanglah mendapat pekerjaan.
               Tentu saja bukan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadat semata-mata, malahan juga semua ilmu pengetahuan yang berfaedah untuk kepentingan dunia dan juga akhirat. Sebab itu kaum Muslimin digesa supaya kuat menuntut ilmu, biar di bumi mana saja ilmu itu berada.
               “Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
               Allah tahu bagaimana mestinya memberi pembalasan di atas apa yang kamu kerjakan. Sesiapa yang berbuat baik dibalas baik dan berbuat jahat dibalas jahat ataupun diampunkan-Nya.
               Beriman kepada Allah menenangkan Jiwa. Kesempurnaan hidup semestinya dengan iman. Yang paling asas dalam Islam adalah beriman kepada Allah SWT. Mempercayai adanya Allah SWT akan memperolehi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
               Kebahagian hidup di dunia dan akhirat inilah merupakan cita-cita semua umat manusia terutama umat Islam. Cita-cita tersebut dikategorikan sebagai ujian Allah S.W.T. kepada setiap insan. Jawapan itu nanti menjadi kebahagian hidup di dunia dan di akhirat. Maka itu yang dapat menjawab dan memberikan bimbingan ke arah itu hanyalah Islam.
               Beriman kepada Allah ialah meyakini dengan sesunggunya melalui proses kejiwaan, yang meliputi perasaan, fikiran, sekaligus sikap dan perbuatan untuk membuktikan iman tersebut. Kehadiran iman dalam diri setiap individu menggapai kesempurnaan hidup sebagai hamba Allah S.W.T.
               Beriman kepada Allah, akan menghasilkan jiwa yang tenang dan tenteram, sebab dalam meyakini adanya Allah kita akan memahami akan sifat-safat Allah SWT yang Maha Agung. Akhirnya jiwa kita akan merasa damai dan hidup dalam suasana yang dicita-citakan.
               Islam tidak sukar diterima oleh setiap manusia, kerana ianya sesuai dengan kemanu- siaan itu sendiri. Allah SWT dalam Al-Qur’an telah menjelaskan bahawa Dialah yang mengatur dan memiliki segala yang ada di alam ini. Firman Allah surah Al-Hasyr ayat 59:22 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia-lah Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”
               Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah-lah yang menguasai dan  memiliki seluruh Alam ini. Hanya Dia-lah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, kerana Dia mempunyai kekuasaan mutlak terhadap sesuatu. Semua yang ada di alam ini ciptaan-Nya, lemah dan kecil dihada pan-Nya. Maka akan resahlah jiwa seseorang jika mencari kebenaran itu selain Dia.
               Allah mengetahui segala yang ghaib dan segala yang nyata, semua yang dilakukan-
Nya sesuai dengan pengetahuan-Nya yang luas meliputi segala sesuatu. Dengan sifat-Nya itu
membuktikan bahawa segala sesuatu itu berada dalam pengawasan Allah SWT. Begitu juga
pimpinan Allah terhadap alam semesta, berlaku menurut sunatullah dan dalam menempuhi kehidupan, manusia harus menurut hukum sunatullah.
               Sistem kehidupan yang diatur oleh Allah SWT merupakan corak yang mutlak kebena- rannya. Bukan seperti sistem yang dibuat oleh manusia yang selalu saja berubah, kerana diang gap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jika manusia masih memegang pemimpin selain daripada Allah, maka akan bertambahlah keresahan jiwanya. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubahlah ayat 9:32-33 yang bermaksud: (Terjemahan)
               “Mereka berkeinginan memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Dia-lah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk Al-Qur’an dan agama yang benar untuk menenangkan-Nya atas segala agama  walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.”
               Ketua-ketua orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berusaha hendak menghapuskan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. dengan cara mereka mendustakan Baginda.
               Setengah kaul menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan an-nur (cahaya) dalam ayat ini ialah bukti yang menunjukan benarnya kenabian Muhammad s.a.w. yang berupa:
               1. Bukti yang berupa mukjizat, iaitu perkara-perkara luar biasa yang berlalu pada diri Nabi Muhammad (s.a.w.)
               2. Bukti yang berupa al-Qur’an iaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi Muhammad (s.a.w.) juga sebagai mukjizat yang akan kekal selama-lamanya dan menunjukkan atas  benarny kenabiannya.
               3. Bahawa agama yang diserukan oleh Nabi (S.A.W.) ialah agama Islam, iaitu agama yang di dalamnya tidak ada sebarang perintah kecuali supaya menyanjung Allah serta tunduk kepada apa yang diperintahkan dan yang ditengah-Nya, sama ada perkara seruhan supaya beribadat hanya kepada Allah semata-mata mahupun surhan supaya membersihkan diri dari beribadat kepada yang lainNya.
               Semua perkara ini sudah cukup terang dan jelas untuk membuktikan bahawa Muham mad (s.a.w.) adalah sebenarnaya seorang nabi dan pesuruh Allah. Barang siap yang cuba menghapuskan kebenaran itu atau mendustakannya pasti akan kecewa dan usahanya tetap gagal. 
               Demikianlah percubaan hendak menghapuskan agama Islam semenjak kebangkitan Nabi Mhammad (s.a.w.) yang telah dilakukan oleh orang-orang Ahli Kitab baik berupa peperangan mahupun berupa fitnah dan sercaan untuk merosakkan iktikad dan kepercayaan kaum Muslimin, maka tiap-tiap satu daripadanya adalah dimaksudkan untuk memadamkan cahaya Allah dari terus bersinar. Tetapi apakah tindakan Allah? Jawabnya ialah firman-Nya berbunyi:(Terjemahan)
               “Tetapi Allah enggan melainkan hendak menyempurnakan cahaya-Nya itu meskipun orang-orang kafir tidak menyukai.”
               Allah berjanji kepada Nabi Muhammad (s.a.w.) akan menambahkan kepadanya kemenangan demi kemenangan dalam perjuanannya menyiarkan agama Islam dari semasa ke semasa sehingga sempurnalah ketinggian kalimat-Nya dan keunggulan agama-Nya, yang seolahnya bukan purnama sedang mengambang penuh untuk menyinarkan cahayanya ke seluruh permukaan bumi, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.
               Menangani ujian Allah menjadi keutamaan dalam menghadapi pembangunan kehidu pan kerana Allah bekalkan kita berbagai fitrah demi membantu kita menyempurnakan ibadah dan muamalah hidup. Kegagalan dan kejayaan dalam hidup harus difahami sebagai ujian Allah dan harus difahami bahawa kegagalan itu merupadakan kejayaan  yang tertunda; manakalah kejayaan itu pula merupakan ujian Allah kepada individu berkenaan agar jangan bersifat megah dan angkoh kelak menjemput  perasaan sombong kerana memikirkan kejayaan nya menempatkannya ketahap lebih tinggi berbanding orang lain.
               Ketahuilah bahawa segala usaha dan ikhtiar yang kita laksanakan demi menemukan penyelesaian satu-satu masalah wajar difahami sebagai tawakal. Tawakal ertinya menyerah kan diri kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali tawakal itu ialah berpegang kepada Allah, tetap dalam hati menyerahkan diri kepada Allah, sedikitpun tidak berpaling daripada keyaki- nan itu.
                    Ada tiga tingkatan tawakal itu:
i.   Percaya kepada Allah sebagai wakilnya yang sebenarnya.
ii.  Percaya akan haknya terhadap Allah seperti kepercayaan seorang anak kepada ibunya.
iii. Menyerah diri dan segala pekerjaannya kepada Allah.
                    Semangat tawakal yang sebenar mengimplikasikan bahawa kita sedar dan yakin bahawa penentuan terakhir berada pada kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allahlah yang menentukan kebaikan, kejayaan, dan  kebahagian hidup manusia. Bagaimanapun, Allah mene tapkan sesuatu ketentuan di atas diri manusia dengan adil. Allah berfirman surah Ali Imran ayat 3:18 yang bermaksud: (Terjemahan)
                    “Dan (ingatlah) sesungguhnyaAllah tdk sekali-kali berlaku zalim terhadap hamba-hamba-Nya.”

                    Ringkasnya, tawakal bukan merujuk perbutan menyerah untung nasib diri kepada Allah dengan tidak perlu berusaha dan berikhtiar. Sebaliknya, tawakal membabitkan dua proses yang saling berkait, iaitu menyerahkan nasib diri kepada Allah dari satu sudut, dan penggunaan seluruh tenaga fizikal, mental, dan rohani untuk mengubah keadaan diri sendiri dari sudut yang lain.

Friday, September 8, 2017

ALLAH MENGUJI KITA

 (Disiarkan pada 8. 9. 2017)
               Setiap  ibadah yang kita laksanakan semestnya ada risiko dan risiko itu merupakan ujian Allah SWT. kepada kita. Ujian itu boleh berbentuk suasana keadaan kesihatan pelaksana ibadah atau disiplin mengenai perlaksanaan ibadah yang tidak menentu. Kerana dalam hidup ini manusia adalah yang membuat sesuatu perubahan kepada keadaan alam kehidupan yang dikenali sebagai tawakal dan yang menentukan perubahan itu adalah Allah SWT.
               Walaubagaimana pun tawakal manusia untuk melaksanakan perubahan itu merupakan usaha dalam hatinya semoga Allah meredai mahupun sebaliknya. Tetapi harus kita faham bahawa orang yang mempunyai usaha terhadap perubahan dalam kehidupan ini Allah sentiasa senang dengannya kerana manusia mematuhi fitrah manusia diwujukan Allah di alam dunia sebagai khalifah-Nya.
               Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ke empat, menerangkan bahawa khalifah atau khalifah Allah ialah setiap insan yang diamanahkan untuk mengurus  dan men- tadbir dunia ini mengikut syariat Allah. Manusia dibekalkan berbagai fitrah sebagai kekuatan nya melaksanakan pentadbiran serta mengurus amanah Allah.
               Fitrah yang Allah bekalkan ialah manusia mempunyai akal sebagai rasul dalam diri setiap insan, kemahiran berfikir iaitu mempunyai ilmu samada  ilmu dunia mahupun ilmu ukhrowi, tenaga  mental dan spiritual, ikhtiar, nafsu untuk pembangunan dan semangat juang demi membuat perubahan dalam pembangunan tamadun.   
               Dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari agenda pembangunan, kerap kali kita ditemukan dengan karenah-keraneh yang bersangkutan dengan kepekaan kita memahami masalah yang timbul. Maka itu wajar kita meminta petunjuk daripada Allah SWT bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Masalah berkenaan merupakan ujian dari Allah agar kita sentiasa dekat denganNya.
               Ujian Allah itu boleh ditafsirkan sebagai mengetuk hati kita supaya sentiasa meng- ingati Allah. Dengan cara demikian kita sentiasa melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala laranganNya demi memertabatkan kerukunan beribadah kepada Allah dan menjauhi segala amalan-amalan yang bersifat keduniaan.
               Walaubagaimana pun intisari dalam perjuangan seorang mukmin harus bersandar kepada ideologi bahawa “saya mesti hidup untuk Islam.” Pengakuan beragama Islam bererti saya mesti hidup berdasarkan Islam, baik dari segi keyakinan, ibadah mahupun akhlaq. Kalau saya  mengaku sebagai seorang muslim ertinya diri saya, rumah tangga saya dan ahli keluarga saya mestilah menghayati Islam.
               Falsafah penghayatan hidup sebagai muslim harus ada kejernihan dan keikhlasan hatinya dan tidak bercelaru dengan fahaman-fahaman yang bersifat fatamorgana alam yang akan memesongkan jiwa kelak membelakangi  kebenaran dan melayani pujukan nafsu yang akan mengundang kedosaan kepada Allah SWT. Islam yang tulin seharusnya sentiasa merindui kebenaran kerana Allah. Allah itu maha benar dan maha pemurah kepada umat manusia yang mempersiapkan diri menangani segala kepimpinannya demi memakmurkan kehidupan sepertimana yang disyariatkan Allah kepada khalifah-Nya di muka bumi.
               Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2:147 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Kebenaran itu adalah daripada Tuhan engkau, oleh sebab itu janganlah engkau masuk golongan orang-orang yang syak dan ragu-ragu.”
               Ayat ini menegaskan kepada orang-orang yang telah menerima kebenaran, janganlah hendaknya merasa ragu-ragu lagi, yang juga dimaksudkan, tiap-tiap mengerjakan pekerjaan yang hak, di atas dasar kebenaran dan mengikuti peraturan serta undang-undang diredai oleh Allah hendaklah dilaksankan. Jangan was-was, takut, ragu-ragu, bimbang dan sebagainya.
               Seorang mualaf tentu sekali mengalami berbagai masalah dalam menterjermahkan akidah Islam dalam kehidupannya. Islam itu adalah addin atau cara hidup. Islam diturunkan Allah kepada manusia yang diterima oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dalam perantaraan Malaikat Jibril untuk membentuk akhlaq manusia.
               Manusia harus sedar bahawa membina manusia harus bermuara dengan membina akalnya untuk mengenali dirinya dan seterusnya mengenali Zat yang mewujudkan manusia iaitu  Allah SWT. Allah itu Maha Bijaksana dan Berkuasa kepada segala sesuatu. Dialah yang mewujudkan segala makhluk yang ada di alam kehidupan sama ada yang bersifat nyata mahu pun yang ghaib.
               Inilah khidmat diri kepada Allah SWT untuk memahami mengapa Allah wujudkan segala makhluk di alam maya ini. Kemuliaan akhlaq adalah matlamat utama bagi ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah s.a.w. tentang tujuan pengutusan baginda:
               “Sesungghnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlaq.”
               Firman Allah dalam surahAl-Hajj ayat 22:41 yang bermaksud: (Terjemahan)        
“(Iaitu) orang-orang yang apabila Kami teguhkan kekuasaannya di muka bumi,nescahaya mereka mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang melakukan kejahatan, dan kepada  Allah jualah  kesudahan segala  sesuatu.”
               Mereka yang dimaksudkan ialah sahabat-sahabat Nabi (SAW), atau sekalian umat Islam, khasnya kaum Muhajirin yang diusir dari negeri mereka, Kota Mekkah, dengan men- dapat pertolongan Allah dapat bertapak di negeri Medina kerana dapat mengalahkan musuh mereka, iaitu orang-orang Musyrik. Apabila mereka telah dapat berkuasa di negeri mereka, mereka berlaku taat kepada Allah dengan mendirikan sembahyang yang diwajibkan dan mengeluarkan zakat harta mereka walaupun sangat disayanginya, serta  menyeru orang supaya berbuat baik terutama mentauhikan Allah, mentaati-Nya dan berpegang dengan syariat. Dan menegah mereka daripada berbuat kejahatan seperti syirik dan melakukan maksiat.
               Kesudahan segala urusan akan kembali kepada Allah untuk memberikan pahala atau pun seksaan di akhirat kelak.
               Kemuliaan akhlaq adalah tanda keimanan seseorang kerana ia adalah buah dari keimanannya. Adalah tidak dikira beriman seseorang yang tidak berakhlaq. Berhubung dengan hal inilah Rasulullah meyatakan:
               “Bukanlah iman itu hanya dengan cita-cita tetapi iman itu adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan.”(Hadith Riwayat Al-Dailami)
               Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa itu agama. Baginda menjawab: Kemu- liaan akhlaq (Husnul-Khlaq). Bila ditanya tentang apa itu kejahatan baginda menjawab “Akhlaq yang buruk (Su’ul Khalaq)”
               Akhlaq mulia yang dimiliki oleh seseorang hamba merupakan amalan yang paling berat dalam timbangan di hari kiamat nanti. Oleh itu sesiapa yang rosak akhlaqnya dan buruk amalan tidak akan dipercepatkan hisabnya.
               Dunia ini selain penuh dengan rahmat dan nikmat Allah, juga penuh dengan berbagai malapetaka dan kesengsaraan. Dunia ini bukan syurga, di mana hanya terdapat kebahagiaan, dan bukan pula neraka, di mana hanya terdapat kesengsaraan dan penderitaan melulu.
               Dengan akal dan fikiran serta pancaindera yang lima, kita hidup berjuang mencapai kebahagiaan dan terjauh dari berbagai penderitaan itu.
               Tetapi sudah menjadi kenyataan dalam hidup manusia di permukaan bumi ini, bahawa seorang yang paling pintar sekalipun, seorang yang paling kuasa sekalipun, kadang-kadang tidak dapat menghindarkan dirinya dari penderitaan dan kesengsaraan itu. Kesangsaraan dan penderitaan mencerkam orang yang bodoh, lemah dan melarat, tetapi kadang-kadang juga menimpa diri orang yang pintar, kuat dan kaya raya juga.
               Kita yakin dan percaya, bahawa keadaan hidup dan kehidupan kita di dunia ini bukan hanya ditentukan oleh kita. Tetapi ada yang menentukannya yang lebih pintar, lebih kuat, dan lebih berkuasa dari  kita manusia, iaitu Allah SWT. Sebab itu kita yakin dan percaya kepada qudrat dan iradat, percaya kepada  kadha dan kadar Tuhan.
               Ujian  Allah kepada hambaNya tidak memilih kedudukan atau darjat keturunannya. Alangkah hebatnya penderitaan yang dideritakan Nabi Nuh a.s. 950 tahun lamanya selalu di bawah ancaman penghinaan dan sindiran halus dan kasar dari  bangsanya yang sesat dan jahat. Tetapi kerana Nuh tahu yang dia dalam kebenaran, sedang bangsanya jahat dan bodoh, maka Nabi Nuh a.s.  sanggup menghadapi segala ancaman dan hinaan itu. Inilah yang dinama kan kesabaran yang indah. Bagaimana hebatnya ancaman dan kesengsaraan, hanya terasa sebagai hiburan semata bagi orang yang punya kesabaran yang indah.
               Kalau Nabi Nuh a.s. merasa sedih dan pilu hatinya, itu bukanlah kerana penghinaan dan ancaman kaumnya, tetapi adalah kerana memikirkan nasib bangsanya yang sesat itu. Di dunia tak berbahagia, sedang di akhirat nanti kekal dalam api neraka. Hanya inilah pokok pangkal kesedihan hati para Nabi dalam hidup dan perjuangan hidupnya di dunia fana ini.
               Nabi Ibrahim a.s. adalah Nabi terbesar dan termulia. Bapa dan nenek moyang hampir semua Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahimlah yang pertama-tama membawa ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw. Seorang Nabi Mulia oleh Allah diberi pangkat Khalilul Rahman, ertinya Teman Allah.
               Sekalipun begitu, nasib penderitaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim tidak kalah dengan penderitaan Nabi dan Rasul lainnya.
               Beliau berhadapan dengan bangsa yang bodoh di masa gelap. Beliau berhadapan dengan satu kekuasaan yang amat perkasa. Kerana beliau tidak mahu disuruh menyembah berhala, bahkan beliau menghancurkan sembahan manusia di kala itu, beliau dihukum mati dengan pembakaran (api).
               Beliau dicampakkan ke dalam kejolak api yang menganas oleh umatnya sendiri atas perintah Raja Namrud. Beliau masuk ke lautan api yang garang itu dengan senyum simpul, kerana di dada beliau ada keimanan yang tebal. Keimanan yang memberikan kesabaran yang timbul dari keinsyafan atas kebenaran ajaran yang dibawanya dan keyakinan akan Allah yang mengutusnya
Ujian Allah terhadap Nabi Ibrahim bertalu-talu namun Ibrahim semuanya laksanakan. Sesudah berpuluh-puluh tahun ingin untuk beroleh seorang anak, akhirnya diberi Allah seorang anak, tempat Ibrahim a.s. menumpahkan cinta kasihnya. Tiba-tiba Allah memerintah kannya untuk menyembelih anak yang tercinta itu. Itupun dijalankan Nabi Ibrahim dengan patuh, dengan tak memikirkan akibatnya, hanya semata-mata kerana tahu bahawa itu adalah perintah Tuhan.
Ini adalah satu macam kesabaran yang indah pula dan hasilnya bukan hilangnya si anak yang tercinta tetapi tak hilang dan tak ada apa-apa.
Tetapi kita janganlah terlalu sedih mengingat penderitaan mereka itu, sebab semua penderitaan itu buat mereka tidaklah apa-apa sebab di alam batin mereka, mereka mempunyai satu kekuatan yang jauh lebih hebat dari penderitaan yang mereka alami itu. Kekuatan itu adalah Kesabaran Yang Indah.
Bagi orang-orang yang tak mempunyai kesabaran, kekurangan air dan gula saja adalah penderitaan hebat, apa lagi kekurangan makanan dan pakaian. Tetapi bagi orang yang sabar, semuanya itu bukanlah penderitaan namanya, tetapi semata permainan zaman yang mereka terima dengan senyum saja.
Sebab itu belum tentu berbahagia dan beruntung orang yang dapat pangkat dan kekayaan yang berlimpah. Yang sudah terang beruntung dan berbahagia ialah orang-orang yang dianugerahkan Allah keimanan dan kesabaran.
Mereka bukan saja dapat menghadapi segala penderitaan hidup di dunia fana ini, tetapi mereka nanti akan mengenyam kebahagiaan abadi di dalam Tempat Bahagia yang bernama Syurga.
               Mudah-mudahan kita sekalian dianugerahi Allah keimanan dan kesabaran itu, sehingga kita sanggup menghadapi segala cobaan hidup dan akhirnya kita berhasil dapat lulus sehingga dapat masuk ke dalam Surga Jannatun Naim. Insyallah!
Kesabaran seseorang menangani penderitaan akibat perbuatan orang lain yang tidak memikirkan keadaan masalah kehidupan kita, kadang-kadang mengundang satu situasi yang akan menimbulkan perasaan dendam dan berjanji semoga mendapat peluang pada suatu masa kelak di mana orang yang menganiaya itu memohon pertolongan dari kita.
Allah itu maha adil. Dia sentiasa menguji kita.Walaupun penderitaan yang kita alami itu berat bagi kita untuk menerimanya, tetapi Allah pemudahkan urusan hidup kita sehingga kita dapat berfikir dan berikhtiar berbagai cara untuk menangani masalah yang kita akan hadapi.
Penderitaan dan kesenangan dalam  hidup di dunia ini Allah yang mewujudnya sebagai ujian Allah-Nya kepada kita. Orang yang tebal imannya sentiasa menerima keadaan hidup yang membawa kepada penderitaan. Walabagaimana pun hidup dengan kesenangan merupakan ujian Allah kepada hamba-Nya juga kerana manausia apabila diuji dengan kesenangan dan kemewaan hidup di dunia ia akan hilang fikiran bahawa semua keadaan hidup itu adalah hak mutlaknya. Ia tidak memikirkan bahawa semua itu adalah bersifat sementara sahaja.

Semua yang ada pada kita dalam hidup di dunia terutama sekali yang bersifat kesenangan, Allah pinjamkan kepada kita sebagai hak guna pakai sahaja dan tidak ada yang menjadi hak mutlak kita. Setelah selesai agenda dunia kita akan beralih ke alam berikutnya iaitu alam barzakh dan semua apa yang kita perolehi semasa hidup tidak mengikuti kita ke alam kubur.