Wednesday, March 3, 2010

INSTITUSI PENDIDIKAN MEMBINA AKHLAK DAN TINGKAHLAKU MANUSIAInstitusi Pendidikan  adalah tempat untuk menerima dan memberi ilmu. Menerima ilmu adalah murid atau pelajar atau mahasiswa-mahasiswi, manakala memberi ilmu adalah para guru atau pendidik atau pensyarah atau professor.  Institusi pendidikan adalah dalam empat peringkat. Peringkat asas ialah sekolah rendah yang dalam lingkungan umur 7 tahun hingga 12 tahun kemudian beralih ke peringkat menengah yang umurnya 13 tahun hingga 17 tahun.

                Peringkat ke tiga ialah Pra Universiti atau Tingkatan Enam dan peringkat ke empat ialah institusi Maktab dan Universiti. Pendidikan diatur sedemikian rupa kerana mensesuaikan umur para pelajar. Setelah selesai pendidikan di peringkat rendah umur pelajar memasuki remaja sebelum memasuki dewasa. Kesemua peringkat adalah penting dilalui oleh seorang murid. Menurut pandangan mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dr. Wira Abdul Rahman, beliau menyarankan:“Primary is to prepare and Secondary is to repair” yang membawa maksud peringkat asas atau sekolah rendah adalah untuk membuat persediaan, manakala sekolah menengah atau peringkat ke dua adalah untuk memperbaiki atau menokoktambah atau menghilap ilmu asasnya yang telah diperolehi.

                Institusi pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam membina tamadun kehidu- pan manusia. Lahirnya sebuah tamadun disebabkan kewujudan sebuah institusi pendidikan. Manusia wajar menerima pendidikan untuk mendapatkan ilmu sebagai kekuatannya mengolah pembangunan sejajar dengan amanah Allah sebagai khalifah. Khalifah adalah pemurni alam kehidupan agar ia sesuai atau conducive sebagai fitrah kehidupan.

                Allah sediakan alam ini untuk dihuni oleh berbagai makluk ciptaan Allah termasuklah manusia. Alam mempunyai tiga kategori di mana setiapnya Allah sediakan berbagai makluk sebagai kemanfaatan kepada manusia dan juga makluk lainnya. Kita mempunyai bumi di mana di dalam perutnya terdapat bermacam jenis  makluk seperti logam berbagai jenis; minyak dalam bermacam kategori dan gas.

                Kategori kedua ialah air seperti lautan yang tidak bertepi itu. Bermacam-macam jenis makluk hidup dalam air seperti ikan berbagai jenis yang hidup di tepi pantai, di lautan dalam dan di seluruh kawasan air yang meliputi ¾ daripada bumi itu. Makluk lainnya seperti udang, ketam, ular, buaya, siput dan banyak lagi sehingga tidak dapat diketahui namanya. Allah itu maha bijak sana dan bertanggungjawab dalam segala kewujudan makluk sama ada yang hidup atau aktif dan yang mati atau tidak aktif. Segalanya ada kemanfaatan kepada kehidupan.

                Kategori ke tiga adalah di muka bumi ini di mana berjuta makluk hidup dan juga yang tidak hidup atau tidak aktif berada di atas permukaannya. Ulama mengatakan bahawa jika air lautan itu dijadikan tinta untuk mencatat ilmunya Allah atau makluk yang telah dicipta Allah sehingga kering pun tidak dapat habis mencatatnya. Dan jika digandakan banyaknya air laut itu pun tidak dapat habis mencatat ilmunya Allah.

                Dalam semua fenomena kehidupan tersebut manusia memerlukan ilmu pengetahuan untuk memahami kemanfaatannya kepada kehidupan. Maka itu setiap insan wajib menghadirkan diri dalam institusi pendidikan untuk melengkapkan diri dengan ilmu untuk memahami felosofi kehadiran setiap makluk. Dengan kehadiran berbagai makluk Allah, ia menjadi pemangkin kepada jiwa manusia untuk mendekati dan mengenali Allah S.W.T.    

                Faktor yang terpenting dalam hidup seorang insan ialah kemahiran berfikir mengenali dirinya sebagai hambah Allah. Bermuara dari pengenalan diri maka lahir keinginan jiwa untuk berfikir mengenali Zat yang Maha Berkuasa yang mewujudkan segala makluk di alam kehidupan seperti mana yang difahami oleh Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Al-Singkel, serta lain-lain ulama’ di zaman Acheh, yang “mengenali Tuhan, setelah terlebih dahulu mengenali diri sendiri.”

                Membina kemahiran berfikir memerlukan minda yang tajam. Fitrah tersebut hanya dapat diperolehi dari usaha mengilmukan diri yang dipelajari dari ilmu orang lain yang ditauliahkan

untuk menjadi agen perubahan kepada kehidupan seseorang. Hidup ini tidak statik dan sentiasa mengalami perubahan yang dikenali sebagai pembangunan. Perubahan itu wujud disebabkan manusia dikenali sebagai makluk yang berfikir atau “thinking animal” memahami sesuatu yang sudah wujud. Untuk memeca kebuntuhan dalam memahami teka teki kehidupan kehadiran ilmu dalam diri seseorang menjadi kemestian.

                Sekolah menengah mempunyai berbagai misi sebagai dorongan kepada para pelajar untuk mengilmukan dirinya. Antaranya adalah kata-kata motivasi yang ditulis di pagar sekolah berhampiran dengan pintu pagarnya seperti  “Alhamdulilah ilmu saya telah bertambah.” Dan di sebelah luar pagar di mana para pelajar memasuki pintu pagar sekolah, tertera kata-kata: “Saya mesti berubah.” Kata-kata demikian menjadi pemangkin jiwa untuk meningkatkan prestasi pelajarannya pada setiap hari ia menghadiri kelas di sekolah.

                Kata-kata demikian adalah menjadi felosofi hidup seorang insan yang menjadi janji diri kepada Allah S.W.T. Mesejnya sehaluan dengan felosofi pembanguan yang mengatakan: “Pencapaian hari ini adalah lebih baik berbanding hari kelmarin; dan pencapaian hari esok adalah lebih baik berbanding hari ini,” dan seterusnya sentiasa ada peningkatannya. Jika tidak ada peningkatan bermaksud masa telah merugikan manusia. Allah S.W.T. telah bersumpah dengan nama masa bahawa “Demi masa manusia adalah sentiasa dalam kerugian.” (Al-Ashr ayat (103)1-2. 

Masa dan umur telah berjalan terus tetapi pencapain tidak ada perubahan. Itulah sebabnya  manusia sentiasa dalam kerugian dikecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T.  Kemahiran pengurusan masa adalah faktor utama dalam pembangunan manusia.

                Di zaman sains dan teknologi ini kewujudan benda yang baru cepat menjadi lama atau luput. Sebelum benda yang baru itu diketahui oleh ramai orang, kelahiran benda yang terkini sudah muncul. Pemikiran manusia sentiasa pantas berubah kepada yang lebih sophisticated atau canggih. Kemahiran berfikir adalah hasil dari usaha menimba ilmu dari orang lain seperti guru atau pendidik.

                Kedatangan ilmu bermaksud tibanya makna sesuatu fenomina alam. Untuk mendapatkan ilmu, fitrah kemahiran berfikir menjadi alat untuk mendekati maknanya. Inilah yang difahami sebagai tek-teki kehidupan. Allah S.W.T. mewujudkan makluk manusia dengan tujuan menjadi pemakmur alam. Maka itu adalah wajar setiap insan menjadi pemain yang aktif. Menjadi perlaksana amanah wajar mempunyai ilmu pengetahuan yang membentuk insan yang berakhlak mulia serta tingkah laku yang diterimapakai oleh masyarakat manusia.

                Mengilmukan manusia wajar seirama dengan pembangunan jasmani dan rohani kerana kedua-duanya merupakan landasan pembangunan insan. Pembangunan jasmani memfokoskan kepada ciri-ciri yang digarisbawahkan oleh Islam (al-Qur’an) sebagai cara hidup atau addin.  Hidup tanpa Islam bagikan sebuah kapal belayar di lautan besar tanpa alat pedoman untuk menunjukkan arah ke mana hendak ditujui.

                Islam telah memberikan perhatian terhadap pembangunan masyarakat manusia sama seperti perhatian yang diberikannya terhadap individu. Islam tidak memandangkan manusia  sebagai satu individu, sebeliknya Islam memandang manusia sebagai satu masyarakat. Al-Qur’an tidak mendatangkan ungkapan, “Wahai orang yang beriman.” Tetapi al-Qur’an mengajukan kepada manusia dalam bentuk kolektif. Wahai orang-orang yang beriman.” Dalam perkara ini tiada bezanya antara ibadah dan muamalah.

                Cara hidup yang digarisbawahkan Islam wajar dipimpin oleh kehadiran iman dalam diri

individu. Iman berlandaskan kepada naluri  individu terhadap keyakinannya kepada adanya kewujudan Zat dan kekuasaan Allah S.W.T. dalam cakerewala kehidupan di alam dunia mahu pun di alam akhirat. Iman adalah satu kekuatan naluri manusia melihat fenomena alam ghaib yang mengakibatkan berbagai-bagai kewujudan pembangunan sama ada yang berbentuk nyata atau  benda yang wujud mahupun yang berupa ghaib.   

                Kelahiran iman mempunyai hubungkait dengan hati manusia yang dipengaruhi oleh

kemahiran berfikir untuk membuat tafsiran tentang kewujudan sesuatu fenomena alam. Walau

bagaimana pun akal atau fikiran yang ada pada manusia hanya sanggup menjangkau beberapa pengetahuan yang sedikit dan rendah sekali. Dalam surah Bani Israil ayat 85, Allah berfirman yang bermaksud: “Dan tidaklah diberikan kepada mu kecuali sedikit sekali.” Maka itulah yang dapat anda perolehi dari institusi pendidikan. Ilmu yang sedikit itu wajar diguna dengan sebaik mungkin agar ia tidak dijadikan sebagai landasan untuk bermegah-megah terhadap orang lain dan lebih-lebih lagi kepada Allah yang Maha Bijaksana Maha Mengetahui.

                Pembangunan rohani membentuk manusia sebagai insan yang sentiasa bersyukur terhadap sesuatu yang diperolehinya. Allah S.W.T. adalah zat yang bertanggungjawab membekal kan segala fitrah sebagai pelengkap dan pemurni kehidupan manusia sama ada di alam nyata mahupun di alam ghaib. Maka itu untuk menjangkau kedua-dua alam tersebut seorang insan membuntuhi ilmu pengtahuan.

                Manusia adalah makluk Allah yang memerlukan ilmu sebagai kunci kepada segala permasalahan dalam menelusuri kehidupan. Ilmu adalah agen perubahan kepada setiap sesuatu kewujudan alam. Maka itu Allah memilih manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Hidupnya insan di alam dunia menjadi pemuda cara kepada kehidupan makluk lain.

                Tanggungjawab utama seorang insan dalam kelangsungan hidup ialah mengetahui fenomena alam kehidupan berbagai makluk di alam ini. Ia mempelajari kesihatan dan kemuderatan alam kehidupan berbagai makluk. Inilah yang difahmi sebagai membaca alam yang tercipta oleh Allah. Membaca dengan kefahaman apakah makna kewujudan makluk tertentu kerana Allah tidak wujudkan sesuatu tanpa tujuan. Memahami tujuan Allah kepada setiap makluk merupkan agenda  yang dipertanggungjawabkan kepada manusia untuk menerokainya.

                Berbagai makluk yang hidup sama ada di atas bumi, diperutnya, dilautan, dan sebagai nya mempunyai ikhtibar kepada pembangunan manusia. Makluk Allah tersebut yang hidup tidak mempunyai kemahiran berfikir tetapi menggunakan nalurinya untuk bertindak jika ia memerlu kan sesuatu seperti mencari makanan atau mengelakkan sesuatu yang menakutkannya.

                Walau bagaimana pun tindakan sesuatu makluk seperti semut dalam membina sarangnya amat dialu-alukan bagi manusia untuk mengambil ikhtibar. Di situ anda dapat mempelajari beberapa pengajaran seperti berkerjasama, gotong royong, kasih sayang dan sebagainya. Semut yang sejenis tidak pernah berlaku perselisihan faham. Setiap individu semut apabila berjumpa mempunyai disiplin yang paling tinggi iaitu mesti bersentuhan.

Al-Qur’an menggalakkan manusia untuk membaca alam kehidupan seperti alam makluk yang dicipta oleh Allah S.W.T.. selain membaca ilmu Allah yang terucap oleh-Nya, iaitu al-Qur’an nul karim. Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. diminta oleh Allah melalui malaikat Jibril supaya membaca walau pun Allah tahu Nabi Muhammad tidak pandai membaca.

Atas kekuasaan Allah S.W.T., Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w., tanpa mengenali huruf, dapat mengubah sinario kehidupan manusia daripada kejahilan mengenai pembangunan kehidupan yang diredhai Allah S.W.T. kepada keadaan manusia yang bijaksana dan tahudiri menghidup kan ukhuwah kemanusiaan dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Maka itu memurnikan hidup wajar dihiasi dengan kasih sayang sesama insan kelak membina akhlak dan

tingkah laku untuk mewujudkan tamadun kehidupan.

MEMBINA INSAN SATU IBADAHKelahiran seorang insan di alam dunia ini atas kehendak Allah S.W.T. Ia menjadi amanah kepada setiap individu terutama sekali ibubapa dan para pendidik, untuk membentuknya sebagai pemain dalam kelagsungan hidup sebagai hambah Allah. Lahirnya makluk Allah itu atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang antara dua makluk yang dikenali sebagai Adam dan Hawa atau suami dan isteri. Pertemuan antara keduanya  mempunyai falsafah keinsanan. Rasa keinsanan itulah yang membentuk masyarakat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

                Alam dunia diciptakan Allah untuk dihuni oleh berbagai makluk yang dipimpin oleh manusia sebagai khalifah. Makluk yang aktif atau yang hidup membiak yang dibalut dengan perasaan kasih sayang ibu yang melahirkannya. Kelahiran anak adalah untuk menambah bilangan yang membentuk masyarakat atau jenisnya. Kehidupannya merupakan satu disiplin matarantai yang dikenali sebagai tamadun yang siri berganti.

Rasa keinsanan adalah satu ciri yang termaktub dalam perlembangaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini bermakna kekhalifahan manusia di muka bumi ini mempunyai tanggungjawab memelihara kebajikan dalam hidup demi melahirkan ukhuwah kemanusiaan yang membudayakan perasaan hormat menghormati antara sesama untuk kemurnian hidup berwawasan.

Manusia adalah makluk bersosial maka itu pembangunan disiplin hidup wajar dibina dalam setiap insan sebagai pemurni kepada kehidupan bermasyarakat. Kewujudan manusia adalah dalam dua unsur iaitu jasmani dan rohani maka itu membina insan harus dalam dua dimensi iaitu dimensi pembangunan jasmani dan dimensi pembangunan rohani.

Pembangunan jasmani meliputi usaha mengilmukan manusia agar menjadi pemain yang berdisiplin dan berwawasan serta tahu diri dalam kelangsungan hidup di alam dunia. Akhlak yang mulia membentuk peribadi insan yang mulia dan memelihara kesetiakawanan sosial sebagai ciri-ciri kelahiran ukhuwah kemanusiaan. Kehadiran orang lain dalam pencaturan hidup adalah kemestian kerana seorang insan tidak mampu hidup seorangan kerana tidak semua ilmu dalam kehidupan dapat dikuasai oleh seorang. 

Pembangunan rohani adalah ciri yang amat penting dalam hidup seorang insan. Roh dalam dirinya mempunyai keterikatan kepada Zat yang menciptanya maka itu menjadi tanggungjawab setiap individu untuk memelihara hubungannya dengan Allah S.W.T.. Taggung jawab inilah yang wajar dipelihara sebagai persediaan untuk hidup di akhirat nanti. Memelihara pembangunan rohani dengan sendirinya akan terbela pembangunan jasmani.

Hidup ini adalah satu perjalanan jauh menuju alam akhirat. Anda telah mengalami hidup di alam rahim dengan segala keperluan hidup seorang bayi dalam rahim yang dibekalkan oleh seorang ibu yang mengandung. Kini, hidup di alam dunia di mana segala jenis pelaburan wajar dilaksanakan untuk mendapatkan ganjaran pahala sebagai bekalan hidup di alam berikutnya. Mensia-siakan hidup di dunia akan menempah hidup sengsara di akhirat kelak. Maka itu seorang insan wajar membina dirinya dengan kehadiran ilmu pengetahuan.

Membina insan agar ia menjadi mulia adalah tanggungjawab setiap individu yang membentuk sebuah keluarga. Usaha tersebut adalah ibadah kerana Allah. Sebagai individu yang ditauliahkan untuk mengilmukan generasi pelapis tugasnya adalah amanah Allah. Maka itu fahamilah tanggungjawab anda sebagai satu ibadah yang berbentuk jihad. Profesion keguruan bukan semudah yang difikirkan oleh sesetengah individu yang melibatkan diri dalam mengilmukan manusia.

Tugas sebagai pendidik bukan seperti yang difahami oleh individu tertentu yang memilih profesion ini sebagai pilihan tercorot dalam hairaki pembangunan kehidupan. Harus difahami bahawa dalam membangunkan insan kita bertanggunjawab dunia dan akhirat masa depan anak didik itu. Dalam suasana menimbang amal perbuatan seorang insan oleh Yang Maha Berkuasa, ibubapa dan guru menjadi saksi dalam kelangsungan hidup insan berkenaan. Buruk baiknya akhlak seorang individu semesatinya ada punca mengapa belaku berkeadaan demikian.  Maka itu terimalah tanggungjawab itu sebagai satu ibadah.

Melaksanakan amanah merupakan jihad kerana Allah. Misi setiap guru kepada anak didiknya mempunyai wawasan yang akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Guru ingin melihat anak didiknya menjadi pemain atau pemimpin yang berwibawa, bermoral dan berkete- rampilan serta bertanggungjawab terhadap amanah yang diberi padanya dalam memurnikan kehidupan. Tetapi motivasi guru yang hanya menanti di hujung bulan sahaja bukan keluarga pendidik sebab gagal melihat tanggungjawabnya sebagai amanah.

                Dipehak ibubapa pula kebanyakan mereka ingin melihat anaknya  mendapat pekerjaan yang mempunyai ganjaran yang besar serta kedudukan yang tinggi dan disegani oleh masyarakat di mana sahaja ia berkhidmat. Kedua-dua pendapat tersebut kurang menepati kehendak Allah S.W.T.  Orang berilmu berbanding dengan mereka yang tidak mempunyi ilmu pengetahuan mempunyai perbezaan yang amat ketara. Ilmu pengetahuan adalah pemudahcara membina tamadun kehidupan. 

                Membina akhlak yang mulia melalui pendidikan holistic adalah satu usaha menyempurna kehidupan insan disisi Allah S.W.T.  Al-Qur’an adalah satu dokumen wahyu Illahi yang mana di dalamnya berisi ilmu yang mendidik manusia ke jalan yang diredhai Allah S.W.T. Kedatangan dokumen tersebut di muka bumi ini adalah membersihkan kejahilan manusia memahami tanggungjawab sebagai hamba Allah.

                Setiap individu, oleh Allah dihiasi dengan berbagai fitrah. Fitrah tersebut dipertanggung jawabkan kepada manusia yang dipanggil guru untuk memurnikannya. Kemahiran berfikir wajar melalui berbagai latihan agar melibatkan banyak sel-sel menjadi aktif yang membantu insan mudah memahami serta dapat menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Kejayaan  seorang guru ialah dapat meningkatkan kekuatan minda seorang pelajar kelak dapat berpatisipasi dalam percambahan fikiran mengolah perkembangan ilmu yang diperkenalkan oleh seorang pendidik.

                Seorang guru harus faham bahawa mengilmukan pelajar ialah satu usaha mendidik insan memahami felosofi hidup dan bukan mengajar anak muridnya seperti yang difahami oleh masyarat umum. Mendidik dengan mengajar mempunyai perbezaan dalam aplikasinya. Mendidik untuk kefahaman manakala mengajar adalah untuk membolehkannya melaksanakan comtoh yang diajar. Kita mendidik manusia menjadi berakal tetapi kita mengajar haiwan untuk patuh kepada arahan. Maka mendidik murid berwaspadalah jangan ciri-ciri menyampaikan ilmu itu berunsur pengajaran.

Fahami konotasi berikut yang diluahkan oleh seorang pelajar. “Saya dengar saya ingat; saya lihat saya tahu; saya buat saya faham.” Konotasi pertama dan kedua berunsur pengajaran manakala konotasi ketiga  berunsur pendidikan. Felosofi kehidupan melahirkan satu kefahaman mengapa anda dilahirkan di alam dunia ini dan apakah tanggunjawab anda sebagai pemain dalam memurnikan alam kehidupan. Inilah pengorbanan seorang guru yang memegang amanah Allah.

Memahami satu-satu ilmu serta diikuti dengan amal akan kekal sebagai ilmu yang merupa perubahan dalam hidup anda, tetapi apabila ilmu itu tidak diamal buat seketika maka paling lama ilmu berkenaan bersama dengan anda ialah tiga hari. Selepas itu ingatan manusia tidak dapat bertahan lagi

Mencederakan anak murid khususnya yang lemah. dengan tujuan agar dapat berpatisipasi  dalam kelas bukan kaedah yang memanusiakan manusia. Sentuhan fisikal atau physical infliction atau mereka penyeksaan ke atas murid yang bermasalah dari segi kefahaman dalam kelas mahupun murid yang cedas dan pintar hendak meminta guru memberi mereka kerja murid sama ada dalam kelas atau dirumah, sama sekali tidak sesuai sebagai kaedah untuk mendidik. Lebih parah lagi apabila guru berkenaan merasa geram terhadap murid yang inginkan ilmu itu dengan memukul meja dan memanggilnya sebagai “anak Malaikat” serta menyeksanya berjemur diluar kelas di bawah panasnya matahari dan diarahnya memeluk pokok bunga!

Guru seperti itu tidak wajar menjadi pendidik di sekolah. Ia boleh mengajar haiwan dan bukan mendidik manusia! Mengapakan murid itu dipanggil oleh gurunya sebagai  anak malaikat? Ini bermakna geramnya kepada murid berkenaan merebak kepada kedua orang tuanya. Kemungkinan besar murid yang pintar itu beranikan diri meminta gurunya memberi mereka kerja kerana tidak dapat menjawab soalan ibubapanya mengapakah tidak ada perkembangan dalam pelajaran berkenaan?

Dalam keadaan demikian, menjadi guru bukan membina insan sebagai satu ibadah tetapi menjadi guru menghaiwankan manusia. Peristiwa ini bukan satu rekaan tetapi manjadi kenyataan yang telah sampai kepada pengetahuan penulis yang merasa gerun mengetahuinya atas dasar penulis adalah bekas pendidik yang telah menyemaikan perasaan kasih sayang  terhadap anak muridnya.

Apakah yang wajar anda lakukan dalam membina insan? Insan adalah manusia dan manusia adalah makluk Allah yang memerlukan kemahiran berfikir untuk memahami teka teki pembangunan kehidupan. Kementerian Pendidikan diwujudkan dengan tujuan membina insan agar menjadi pemain dalam memurnikan tamadun kehidupan. Ilmu itu tidak datang dengan sendirinya tanpa agen kepada perubahan berkenaan.

Kemahiran berfikir wujud dalam diri seorang insan atas dasar kehadiran ilmu pengeta- huan. Ilmu itu adalah kedatangan sesuatu makna. Kedatangan sesuatu maknalah menjadi tanggungjawab seorang pendidik dalam membangunakan seorang insan.  Insan yang mengetahui banyak makna di alam kehidupan ini adalah individu yang terpelajar. Itulah wawasan pemba- ngunan seorang insan yang ditauliahkan sebagai hambah Allah.

Membina insan adalah ibadah kerana ia memerlukan  berbagai elemen yang dilalui oleh seorang guru. Amat penting dalam mendidik murid, seorang guru wajar melengkapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan seperti pengkaidahan dalam menyampaikan ilmu. Masa yang diperlukan tidak ada hadnya. Guru yang didikasi memikirkan anak muridnya sebagai tanggung jawab untuk membentuk insan yang berilmu. Tenaga serta kemahiran berfikir adalah antara elemen yang dicurahkan oleh seorang pendidik.

Generasi pelapis  wajar dilengkapi dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dengan terbina nya insan dengan ilmu yang diperlukannya sebagai pemain dalam pembangunan kehidupan, peranannya dalam membina tamadun menjadi amanah kerana Allah S.W.T. Ia menjadi pemain yang cergas dan berwawasan dalam membina tamadun kehidupan.    

Insan berilmu akan membina tamadun yang berwawasan. Ia memahami agenda kehidu- pan sebagai tanggungjawabnya demi memurnikan pembangunan. Semangat dan keikhlasannya melaksanakan ibadah merupakan pemangkin kepada orang lain untuk turut sama menjadi pemain yang berwibawa. Dengan cara demikian akan melahirkan kerjasama menggamit ukhuwah kemanusiaan yang membentuk wawasan kehidupan.

Membina insan bermaksud melengkapkannya dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada kehidupan sebagai manusia. Mempunyai akal yang dipimpin oleh kemahiran berfikir membentuk hidup yang berdisiplin. Disiplin kehidupan termasuklah amal perbuatan yang berbentuk ibadah kerana Allah. Teras pembangunan seorang insan termasuklah akhlak yang

mulia, kasih sayang, hormat-menghormati, tolong menolong antara sesama, menjadi agen perubahan kepada pembangunan dan sentiasa berpatisipasi dalam segala hal kehidupan. Hidup dengan ilmu memudahkan cara serta tahu diri sebagai pemain dalam kelangsungan hidup. 

KECERDASAN MINDA HIDAYAH ALLAH S.W.T.Hidayat adalah pimpinan atau bimbingan atau petunjuk dari Allah S.W.T. Setiap kemuskilan yang anda alami dalam melaksanakan agenda pembangunan kehidupan wajar memohon hidayat daripada Tuhan untuk medapatkan petunjuk dalam menemukan penyelesaian kerana tidak ada yang mustahil bagi Zat yang Maha Pencipta. Kewujudan segala fenomena kehidupan adalah kehendak Allah S.W.T. Kemuskilan dalam kelansungan hidup adalah ujian dari Yang Maha Berkuasa maka itu tanganilah hidup anda dengan mendapat redha dari Allah S.W.T..

Perjalanan hidup sentiasa diwarnai oleh berbagai kerenah-kerenah dan ranjau-ranjau pembangunan yang mana setiap individu menerimanya sebagai ujian dari Allah. Ujian-ujian tersebut sama ada yang berbentuk kejayaan, kesihatan, kemuderatan mahaupun kemalangan dalam perjalanan hidup semuanya ditangani dengan kesabaran dan meminta petunjuk dari Tuhan menemukan solusi penyelesaiannya. Sedarkanlah diri bahawa manusia hanya sebagai pelaksana atau pemain dalam memurnikan pembangunan kehidupan sahaja. Kejayaan atau kegagalan yang menimpa kepada pemain adalah kehendak Allah S.W.T..

Ujian Allah itu menjemput kepekaan manusia berfikir memahami keadaan demikian mengapakah ia didatangkan kepada anda? Berfikir merupakan satu faktor untuk mendapatkan hidayah Allah S.W.T.. Mendapatkan hidayah dari Allah akan mendekatkan anda kepada zat yang Maha Unggul itu kelak memantapkan iman bahawa segalanya yang wujud di alam kehidupan adalah kekuasaan Allah.

Menerima ujian dengan penuh keyakinan bahawa Allah akan memberi hidayah-Nya setelah memohon untuk menyelesaikannya adalah faktor yang membina kecedasan minda. Berfikir adalah satu bentuk ibadah yang wajar setiap insan bina dalam dirinya sebagai pemain dalam menelusuri kehidupan. Sama ada anda menerima kejayaan atau kegagalan wajar dihiasi dengan rasa syukur kepada Allah. Fahamilah bahawa kedua-dua fenomena tersebut mempunyai hikmah di sebaliknya. Semuanya adalah ketentuan dari yang Maha Pencipta.

Tidak ada yang mudah dalam perlaksanaan agenda pembangunan. Semuanya memerlu kan kecekalan minda untuk menyelesaikannya. Mendapat jalan penyelesaiannya adalah merupa kan petunjuk atau hidayah Allah S.W.T. maka itu wajar dihiasi dengan rasa syukur apabila anda menemui solusi penyelesaiannya. Faktor penyelesaiannya kadangkala memerlukan kehadiran orang lain maka itu murnikanlah ukhuwah kemanusiaan untuk mementapkan kelangsungan hidup berwawasan.  

Walau bagaimana pun setiap agenda yang dipertanggungjawabkan kepada anda untuk memurnikannya wajar dihiasi dengan ketakwaan kepada Tuhan. Segalanya datang dari Allah dan segalanya anda memohon pertolongan-Nya. Dengan cara demikian dapat memahami siapkah manusia sebenar dan apakah peranannya dalm percaturan hidup?

Kecerdasan minda landasan memahami teka teki kehidupan yang disediakan oleh Allah S.W.T.. Kemahiran berfikir memahami fenomena pembangunan memerlukan kecerdasan minda untuk menemukan solusi penyelesaian satu-satu masalah yang berupa ujian dari Yang Maha Pencipta. Ujian adalah perjuangan yang melibatkan kehadiran iman kepada Allah. Adanya perjuangan melahirkan pengorbanan yang berbentuk jihad.

Jihad adalah satu usaha atau perjuangan untuk menegakkan atau mempertahankan sesuatu yang baik seperti memelihara ilmu tauhid dan mengisakan zat yang Maha Pencipta atau untuk menentang sesuatu yang tidak baik seperti menganiaya orang lain yang tidak berdosa. Mendirikan solat Subuh dan melaksanakan sembahyang lima waktu sehari semalam di mesjid adalah jihad kerana Allah. Amalan berjihad dituntut oleh agama Islam demi kesempurnaan hidup bertamadun.

Agenda dalam kehidupan adalah memurnikan pembangunan. Kemunculan agama biasanya selari dengan wujudnya penempatan kekal sesebuah masyarakat. Perkembangan agama juga memberi gambaran berkembangnya status kehidupan sosial dalam masyarakat. Kehidupan beragama menjadi ciri terpenting masyarakat bertamadun.

Iman atau kepercayaan kepada wujudnya kuasa ghaib menjadi pemangkin kepada kawalan hidup manusia. Fenomena tersebut juga menunjukkan manusia berfikir tentang keper- luan spiritual mereka yang menjadi unsur terpenting wujud tamadun. Kemunculan rumah-rumah ibadah serta mengimarakkannya sebagai titik tolak kepada lahirnya sesebuah tamadun.

Peranan manusia dalam memurnikan tamadun adalah memohon petunjuk dari Allah S.W.T.. Manusia membina wawasan kehidupan dengan memohon petunjuk Illahi, kerana berfikir adalah satu strategi pemantapan minda mendapatkan hidayah Allah untuk murnikan  kehidupan. Setiap aktiviti dalam memurnikan kehidupan wajar mendapat redha dari Zat yang Maha Berkuasa.

Kecerdasan minda adalah pemberian Allah kepada individu yang telah bertawakal mendapat redha dari Allah S.W.T. Ia merupakan hidayah Allah menerangkan persepsi manusia memahami agenda kehidupan sebagai fitrah. Minda yang jelas memahami amanah yang di pertanggungjawabkan membina wawasan hidup yang berpedoman. Ia juga membentuk satu nuansa pemikiran bahawa peranan manusia dalam kelangsungan hidup adalah sebagai hambah Allah. Khidmatnya kepada dirinya yang wajar mendapat redha Allah ialah melaksanakan perintah Tuhan dan menjahui larangan-larangan-Nya

Kecerdasan minda pemangkin norani melihat pembangunan sebagai amanah yang membentuk tamadun kehidupan. Keunggulan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini atas dasar kehadiran minda yang cerdas memahami fenomena kehidupan untuk menemukan solusi penyelesaian kepada setiap ujian Allah S.W.T.

Berjihad di jalan Allah adalah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada setiap individu mukmin. Mendidik orang lain untuk kefahaman mengenai amanah yang diuntukkan kepadanya dalam kelangsungan hidup berpedoman adalah jihad. Hidup ini wajar dihiasi dengan ibadah kerana memurnikan pembangunan merupakan ciri-ciri mentamadunkan kehidupan.

Iman yang mantap melahirkan kecerdasan minda mengolah aktiviti kehidupan untuk

mendapat redha Allah S.W.T. Melaksanakan ibadah wajar anda meredhainya kerana sesuatu yang diluar keredhaan anda, Allah tidak akan terima. Sarang kepada segala aktiviti ibadah adalah keredhaan diri atau kejujuran hati melaksanakannya kerana Allah. Inilah yang difahami sebagai amalan yang diperintahkan Allah S.W.T.

                Amalan yang berbentuk  pengorbanan masa, tenaga, ekonomi, kencintaan dan kerelaan hati adalah jihad yang wajar diperjuangkan demi menyempurnakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Setiap ibadah yang anda laksanakan wajar difahami sebagai agenda yang menghasilkan kemanfaatan menang-menang. Membantu orang lain yang memerlukan bantuan akan mendapat kemanfaatan dari pertolongan itu dan di pehak perlaksananya akan mendapat ganjaran pahala dari Allah S.W.T. Adalah lebih bermanfaat kepada kelansungan hidup jika segala amalan itu menghasilkan budaya menang-menang.

                Kecerdasan minda memberi peluang kepada setiap individu berkenaan memahami peranannya dalam memurnikan kehidupan. Fitrah tersebut adalah bekalan dari Allah S.W.T. sebagai kekuatan mental menyempurnakan ibadah demi kemanfaatan diri dan orang lain. Dengan adanya fitrah tersebut yang dapat dikongsi besama orang lain dapat membina atau melahirkan ukhuwah kemanusiaan kelak membentuk tamadun kehidupan.

                Minda yang cergas wajar dimurnikan dengan iman yang kukuh mendekati Allah S.W.T.. Fitrah ini wajib diperolehi oleh seorang pelajar demi kesempurnaan dalam mengilmukan diri terutama sekali apabila menerima didikan dari seorang guru. Kefahaman kepada faktor-faktor pembangunan menjadi agenda utama dalam pendidikan. Kemuskilan dalam menyampaikan ilmu atau mengilmukan pelajar disebabkan mempunyai minda yang lemah.

                Manusia yang mempunyi minda yang lemah adalah penyakit peribadi yang bersarang dalam diri individu yang tidak mempunyai wawasan hidup sebagai khalifah. Hidup tanpa semangat juang adalah manusia seperti hidupnya umang yang menumpang pada kulit siput yang telah mati. Hidup tanpa wawasan bukan pemain yang berwibawa terutama sekali dalam arena pendidikan. Guru membentuk peribadi mulia anak didiknya dan memanusiakan insan agar menjadi pemain yang berwibawa dalam memurnikan tamadun kehidupan.

                Hubungan guru dengan anak muridnya  bagikan anak kandungnya sendiri. Manusia yang

gagal mengilmukan zuriatnya sendiri sama ada mengenai akhlaknya, membentuk perasaan kasih sayang terhadap dirinya dan orang lain, membina ukhuwah kemanusiaan, menghormati dirinya sebagai insan dan sebagainya tidak memahami dirinya sebagai manusia dan jauh dari mengenali diri sebagai hambah Allah.

                Setiap manusia telah dibekalkan Allah dengan segala fitrah kehidupan. Jika anda gagal memanfaatkan fitrah-fitrah itu maka perjuangan dalam pembangunan bukan agenda yang membina hidup anda maka itu wawasan hidup sebagai makluk manusia tidak ada dalam diari

hidup seorang insan. Setiap kehadiran sesuatu makluk Allah sama ada yang aktif atau hidup mahu pun yang tidak aktif atau mati Allah telah ciptakan dengan tujuan. Walau bala bencana alam sekalipun mempunyai iktibar kepada kehidupan, inikan lagi makluk yang mempunyai segala fitrah Allah yang boleh membantunya sebagai khalifah di muka bumi ini.

                Kecerdasan minda menguatkan jiwa berpatisipsi dalam kelangsungan hidup bertamadun. Agenda hidup murnikan iman kepada Allah dan mantapkan hubungan antara sesama sebagai satu kekuatan demi melahirkan perasaan kasih sayang untuk mendekatkan kesempurnaan hidup yang Allah redhai kelak mendapat jaminan dana pahala sebagai bekalan hidup di akhirat nanti.

                Mendidik isan adalah usaha membina kecedarasan mindanya sebagai satu kekuatan memahami teka-teki kehidupan. Fitrah ini menyempurnakan kudrat kemanusiaan yang berperanan sebagai khalifah di bumi Allah ini. Keunggulan manusia sebagai pemurni alam kehidupan berbanding dengan makluk ciptaan Allah yang lain atas sebab kehadiran kecerdasan minda.

                Minda yang cerdas pemangkin pembangunan tamadun kehidupan. Fitrah tersebut penyempurna insan menggamit ketakwaannya kepada Allah S.W.T. kelak memantapkan iman menyusun amal perbuatan berupa ibadah kerana Allah. Dengan minda yang cergas akan lahir kesempurnaan hidup kerana dapat mengenali amanah Allah untuk menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan segala perintah-Nya.

                Kudrat kemanusiaan membina tamadun atas landasan ukhuwah yang melahirkan perasaan kasih sayang antara sesama. Tidak ada yang lebih bermanfaat dalam pencaturan hidup selain mempunyai kecerasan minda kerana ia memantapkan kemahiran berfikir mengolah kehidupan di atas landasan disiplin yang diredhai Allah S.W.T.

                Hidup berdisiplin puncak kedamaian dalam kelangsungan hidup bertamadun. Pembangu- nan sosial yang dimurnikan dengan ilmu tauhid sebagai nadi kesempurnaan hidup makluk manusia, menjadi perjuangan setiap insan yang dikenali sebagai amanah. Hidup tanpa keman- tapan iman melahirkan kecelaruan dalam melaksanakan pembangunan kerana mudah digoda oleh iblis untuk menyesatkan wawasan kehidupan seorang insan. Maka itu tanganlah hidup anda dengan melaksanakan kebajikan yang akan melahirkan faktor menang-menang dalam kehidupan. Insallah.

KELEMAHAN MENGGAMIT KECEMERLANGANSetiap perlakuan individu pelajar mempunyai mesej yang wajar difahami oleh guru sebagai satu usaha mewujudkan ukhuwah kemanusiaan. Kelemahan yang dipersembahkan oleh murid dalam bilik darjah adalah faktor yang  dijadikan sebagai titik permulaan membina ransangan strategi pembelajaran. Sinario tersebut  sebagai mukadimah dalam melahirkan pembelajaran menggamit kecemerlangannya. Karenah-karenah yang dilahirkan oleh pelajar adalah mesej dari Allah S.W.T. untuk pendidik mencari solusi penyelesaian yang dikenali sebagai startegi pembelajaran yang conducive.

                Guru adalah pemudacara membina landasan pembelajaran yang menyeronokkan dan mudah difahami oleh kumpulan sederhana. Setiap usaha guru harus berkiblat kepada teknik pembelajaran yang membina kefahaman pelajar, maka itu wajar dihiasi dengan doa memohon Allah menerangkan hati dan minda pelajar kelak diberi hidayah dan petunjuk Allah dengan harapan pelajar itu menjadi insan yang berpontensi. Doa yang menggamit kecemerlangan pasti Allah meredhainya. Tidak ada usaha yang membuahkan kejayaan tanpa keredhaan Allah S.W.T. kerana segalanya adalah ketentuan-Nya.

                Kehadiran guru sebagai penyampai ilmu dari Allah S.W.T. yang telah ditauliahkan kepadanya untuk mentemadunkan kehidupan manusia. Maka itu segala usaha mengilmukan pelajar adalah ibadah kerana Allah. Kelemahan pelajar dalam menerima ilmu mempunyai hikmah di sebaliknya kerana kehadiran faktor tersebut menjadi tanggungjawab seorang pendidik untuk membaikpulih dan memurnikannya sejajar dengan fitrah kehidupan manusia. Faktor kelemahan manusialah dalam mengilmukan diri, kewajaran mewujudkan industri Pendidikan.

                Setiap agenda dalam membangunkan tamadun kehidupan tidak sunyi dengan kelemahan dan permasalahan kerana faktor itulah yang mendiwasakan manusia dalam membetulkan suasana kehidupan. Tanggungjawab utama  manusia ialah mengilmukan dirinya agar dapat memahami amanah yang dipegangnya sebagai khalifah. Ilmu dapat diterapkan dalam diri setiap insan atas  kehadiran akal dan kemahiran berfikir. Inilah fakulti yang ada dalam diri seorang insan yang membedzakannya dengan makluk lain

                Ilmu itu adalah dalam berbagai bentuk dan keadaan di alam ini. Ada yang terucap oleh Allah iaitu dokumen wahyu dan ada yang tercipta oleh Allah iaitu alam ini. Tanggunjawab manusia dalam menyempurnakan kehidupan ialah menterjemahkan ilmu yang tercipta oleh Allah dalam dirinya sebagai pengguna dan mentafsirkan ilmu yang terucap sebagai usaha pengkayaan dalam pembelajaran.

Mempelajari kedua-dua bentuk ilmu sebenar adalah satu ibadah mendekatkan anda kepada kekuasaan Allah S.W.T.. Menjadi khalifah Allah di alam ini wajar memahami fenomena kedua-dua ilmu tersebut. Ilmu yang tercipta oleh Allah memerlukan kekuatan mental untuk mentafsir dan menterjemahkannya dalam kehidupan. Ilmu yang dipaparkan oleh alam yang tercipta oleh Allah mempunyai iktibar serta tamsil kepada faktor pembangunan manusia.

Pelajar menuntut ilmu merangkumi kedua-dua aspek pembangunan iaitu jasmani dan rohani maka itu seorang pendidik wajar melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu tersebut. Dengan ilmu yang menyempurnakan pembangunan rohani akan menggamit kefahaman ilmu yang bersirikan pembangunan jasmani. Maka itu usaha seorang pendidik mengenali alam kerohanian akan memurnikan pembangunan jasmani kelak menjadi pemain yang berwibawa dan berketerampilan.

Fenomena tamadun kehidupan bermuara dari faktor-faktor kelemahan yang menjadi tanggung jawab setiap insan untuk membetulkan dan memperbaiki sejajar dengan fitrah manusia. Allah S.W.T. telah berjanji dengan setiap insan yang masih berada dalam rahim ibu dengan bekalan ilmu pengetahuan setelah lahir ke alam dunia kelak.

Kefahaman insan (bayi) mengenai perjanjian tersebut ialah mendapatkan ilmu pengeta- huan semudah yang difahaminya seperti mendapatkan makanan semasa masih dalam rahim ibu. Setelah lahir Allah S.W.T. bersedia memberi ilmu pengetahuan yang dijanjikan itu dengan syarat seorang insan haruslah berusaha dengan menggunakan segala fasiliti yang ada dalam diri, yang dibekalkan Allah seperti otak, akal, kemahiran berfikir, nafsu, keinginan, tenaga, jiwa, kasih sayang, cinta, hati, dan sebagainya.

Maka bagi si anak mengetahui segala fasiliti tersebut, ia tidak bersedia untuk menerima kehidupan di dunia dan hendak kembali ke rahim ibu tetapi Allah tidak menerima permohonan nya maka itu sibayi mengeluarkan tangisan sebaik sahaja lahir, sebagai tanda kesediaannya untuk menerima janji (tanggungjawab) tersebut.

Fakulti otak yang normal wajar diperolehi oleh seorang insan. Organ otak menjadi Central Prosessing Unit (CPU) atau Pusat Pemprosesan unit seperti halnya dengan teknologi komputer. Organ otak sebenar adalah sebagai alat sahaja dan yang bertanggungjawab penuh tehadap segala aktiviti kehidupan ialah kehadiran roh  Allah. Maka itu setiap perlaksanaan amal wajar dihiasi dengan kalimah ‘bismillah’. Dengan terucapnya kalimah tersebut membuka pintu kepada keredhaan Allah S.W.T. yang menentukan kejayaan setiap amal.

Ketinggian khuderat kemanusiaan berbanding dengan makluk ciptaan Allah yang lain disebabkan kehadiran akal sebagai penyempurna kepada tindakan manusia. Fakulti akal membim bing setiap insan memurnikan tindakannya sebagai suatu kesempurnaan ibadah kepada Allah. Akal adalah kekuatan otak untuk menimbangkan (memikirkan) sesuatu faktor kehidupan sebelum ia menjadi manfaat kepada kehidupan.

Walau bagaimanapun akal sendiri tidak dapat menguasai berbagai keperluan hidup tanpa penyertaan faktor kemahiran berfikir. Allah bekalkan makluk manusia fakulti kemahiran berfikir yang membolehkannya mencari solusi penyelesaian kepada setiap agenda pembangunan. Ketinggian darjat kemanusiaan sehingga dipilih sebagai khalifah Allah di bumi-Nya ini atas sebab mempunyai kekuasaannya untuk berfikir.

Fakulti nafsu dan keinginan manusia dalam mengolah pembangunan kehidupan adalah penyempurna serta pelengkap kepada kewujudan manusia sebagai hambah Allah. Faktor inilah yang membezakan manusia dengan makluk malaikat. Manusia membangun dan membiak serta beribadah kepada Allah; segalanya berpaksi kepada akal dan kemahiran berfikir yang dibalut dengan perasaan kasih sayang sebagai pokok kecintaan kepada yang Maha Pencipta. 

Fakulti hati dapat membantu manusia melihat alam ghaib dan memahami tanggung- jawabnya sebagai khalifah. Mata hati dapat berkerja sama dengan pengalaman yang dilalui oleh seorang individu kelak menjadikan faktor tersebut sebagai guru yang amat bijaksana. Segala fakulti dalaman tersebut di atas, seorang insan wajar menjadinya sebagai fokal yang digunapakai oleh seorang guru dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajarannya.

Memperolehi ilmu untuk memperkayakan apa yang sudah sedia ada dalam diri seseorang insan menjadi sunnat Allah. Rintangan dan permasalahan yang dialami wajar ditangani dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Zat yang Maha Pencipta, kerana tanpanya ilmu berkenaan sukar hendak diperolehi.

Ilmu itu dapat dipelajari melalui berbagai disiplin kehidupan. Antaranya ialah mempelajari secara khusus melalui seorang guru yang bertaulih; ada yang dapat diamati melalui pengalaman dalam menelusuri kehidupan; dan ada pula ilmu yang dapat diperolehi melalui pembelajaran secara kebetulan atau accidental learning.

Belajar menuntut ilmu dengan seorang pendidik memerlukan suasana kesetiakawanan sosial demi membina ukhuwah kemanusiaan. Dengan terlahirnya hubungan yang murni  antara murid dengan guru maka suasana pembelajaran akan timbul yang menggamit kasih sayang sebagai satu kekuatan atau tarikan minat kepada murid untuk mengetahui ilmu-ilmu yang baru dipekenalkan oleh guru. 

Kasih sayang yang menguatkan hubungan antara pelajar dengan pendidik memerlukan kekuatan iman dan takwa kepada Allah S.W.T. Tanpa iman dan takwa dalam diri seorang pendidik suasana pembelajaran mudah tergelincir dari landasan kefahaman murid disebabkan timbulnya pergesirian  pendapat antara guru dengan murid yang dilakarkan oleh iblis laknatullah.

Iman yang kukuh kepada Allah sahaja dapat bertahan dari godaan iblis yang menyunsang kan kemurnian pendidikan anak murid. Maka itu wajar anda memahami bahawa setiap perlak- sanaan aktiviti kehidupan merupakan ibadah kepada Allah S.W.T.. Walau bagaimanapun  setiap kejayaan dalam perlaksanaan ibadah tersebut  adalah kemanfaatan diri sendiri sebagai pengguna.

Ilmu yang dapat dipelajari melalui  pengalaman dalam menelesuri kehidupan, memimpin manusia lebih diwasa. Sesuatu pengalaman dalam menelesuri aktiviti kehidupan mendidik anda lebih berhati-hati agar tidak terperangkap dengan masalah yang sama pada kali kedua. Melihat masalah dengan mata hati adalah lebih bermanfaat daripada melihatnya dengan mata kepala kerana kedua-duanya mempunyai  sinario yang berbeza. Mata hati melihat dengan iman tetapi mata kepala melihat dengan riak maka itu pegalaman membisik jiwa untuk berhati-hati dan memahaminya sebagai ibadah.

Melaksanakan ibadah kerana Allah dapat dipastikan mendapat redha dari Allah S.W.T. Maka itu setiap agenda yang anda laksanakan wajar dimurnikan dengan kalimah-kalimah suci seperti Bismillah, InsyaAllah, Alhamdulillah, Syukur, Allahuakbar, Innalillahiwa innailaihi rajiun, Astagfirullah dan sebagainya. Membudayakan kalimah-kalimah suci tersebut sebenar anda mendekekatkan diri  kepada Allah, kelak akan mendapat perlindungan dan hidayah dari-Nya.

Menghiasi diri anda dengan kalimah-kalimah suci merupakan kemestian dalam segala usaha pembangunan. Ia dapat mendidik dan membetulkan akhlak dan disiplin para pelajar secara sepontan jika mereka sentiasa mendengar ia diucapkan oleh guru semasa berjaya dalam   pegajarannya mahupun sewaktu mengalami kemuskilan dalam mengilmukan murid dalam bilik darjah.

                Memperolehi ilmu melalui accidental learning atau mempelajari secara kebetulan memerlukan kepekaan sosial dalam memahami kerenah-kerenah pembangunan. Sebagai contoh seorang pelajar sentiasa memerhatikan strategi pengajaran gurunya. Jika ia tidak memeransang kan dirinya untuk mengikuti, murid itu tidak akan masuk kelas.

Kegagalannya menghadiri kelas berkenaan akan mencatatkan kelakuan yang berten- tangan dengan disiplin diri  sebagai pelajar yang mempunyai rekod cemerlang di sekolah. Maka itu kesedaran diri terhadap perbuatanya telah mendidiknya untuk menjadi pelajar yang sentiasa patuh kepada peraturan sekolah.

Profesion keguruan membina tamudun kehidupan manusia sebagai pelengkap diri dalam memurnikan peranannya sebagai pemain atau pemakmur alam kehidupan. Tanggungjawabnya sebagai khalifah Allah memerlukan ilmu pengetahuan. Maka itu peranan seorang guru sebagai pemurni kepada kemanusiaan sebenar adalah berupa jihad.

Membetulkan kelemahan, mengilmukan kejahilan dan menggunakan ilmu demi kesejah- teraan umat adalah perjuangan yang merupakan jihad kerana Allah. Oleh yang demikian hormati lah dan peliharalah tanggungjawab anda yang murni itu agar ganjaran Allah S.W.T. pasti akan menemui anda di akhirat kelak. Pimpinlah anak-aak murid seperti mana anda lakukan kepada anka sendiri dan hiasilah pengajaran anda dengan suasana kasih sayang sebagai pemangkin murid untuk menyerti dalam pembelajaran di bilik darjah. Dengan suasana pembelajaran yang dibalut dengan kasih sayang, profesion keguruan menjadi amal jariah kerana Allah. InsaAllah!