Thursday, April 7, 2011

TATACARA PEMBANGUNAN MANUSIA MENGIKUT AKIDAH ISLAM.
(Disiarkan pada 9. 4. 2011)
Manusia adalah makhluk bersosial dan memerlukan pembangunan dalam kedua-dua unsur jasmani dan rohani. Walau bagaimana pun kedua-dua unsur tersebut mempunyai sifat yang agak berbeza antara keduanya. Begitu juga cara bagaimana Allah wujudkan keduanya yang mempunyai sifat yang berlainan jika dikaji dari segi kejadiannya. Jasmani adalah benda yang maujud dan boleh disentuh tetapi rohani adalah dalam keadaan ghaib tidak boleh dilihat dan disentuh tetapi kesannya pada kehidupan sangat menentukan.
Dari segi akidah, jasmani diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering dan busuk. Manakala roh pula diciptakan Allah dari roh-Nya yang ditiupkan ke dalam janin maka wujudlah manusia. Maka itu pembangunan manusia wajar dalam kedua-dua unsur demi mewujudkan ketamadunan hidup yang diredhai Allah s.w.t.
Pembangunan manusia wajar bermula sejak dari pembentukan jasmani manusia iaitu air mani seorang suami. Air mani atau benih yang keluar daripada alat kelamin seorang suami terpancar ke dalam rahim seorang isteri semasa hubungan kelamin dan bercampur dengan telur indung atau ovum si isteri akan menjadi segumpal darah. Segumpal darah tersebut akan menjadi satu lembaga di mana Allah membekalkan tulang dan segala organ serta anggota, kemudian dibungkus dengan kulit. Allah meniupkan roh ciptaannya ke dalam lembaga tersebut maka jadilah seorang manusia yang berperasaan.
Bahan yang menjadi zat air mani seorang suami wajar bersih dari segala jenis kotoran. Jika bahan yang membina air mani tersebut adalah benda yang haram atau kotor dari pandangan agama Islam maka apabila ia menjadi manusia akhlaknya sukar mematuhi peraturan awam serta sukar hendak ditarbiyahkan. Jika benda yang menghasilkan air mani itu adalah bahan yang haram maka produknya juga akan ikut sama sifatnya.
Pembangunan manusia semestinya dalam kedua-dua unsur tersebut iaitu jasmani dan rohaninya. Kedua-dua unsur memerlukan kebajikan dalam membina manusia agar menjadi pemain dalam kelangsungan hidup yang bertamadun. Walau bagaimana pun adalah lebih bermanfaat kepada kehidupan jika pembangunan rohani itu ditekankan terlebh dahulu beriringan dengan pembangnan jasmani.
Anak yang dilahir semestinya diperkenalkan kalimah suci Allah terlebih dahulu dengan mengazankan di telinga kanan kepada seorang bayi lelaki manakala bayi perempuan pula dikamatkan di telinga kirinya. Disiplin tersebut hendak memperkenalkan Allah kepada bayi tersebut mengenai Zat yang memberi rohnya sebelum jasmani mendapat apa-apa zat yang berbentuk makanan.
Dalam peringkat membina kehidupan seorang bayi wajar diserikan dengan akhlak yang sempurna kedua ibubapa di samping menjaga zat makanan yang bersesuaian yang membina mentaliti bayi serta kesihatan organ-organ terpenting dalam jasad seperti jantung, paru-paru ginjal, usus, segala anggota badan dan sebagainya. Penjagaan kesihatana organ-organ tersebut amatlah penting kerana semuanya adalah parajurit pelaksanan pembangunan jasmani manusia.
Pembangunan rohani semestinya di atas landasan yang Allah redhai yang menyentuh mengenai perwatakan dan geraklaku serta pembawaan diri seorang ayah atau ibu dalam hubungan kemanusiaan. Kata-kata yang tidak wajar diucapkan kepada orang lain yang mesifat menghina, memandang rendah dan sebagainya tidak membawa kepada pembangunan akhlak zuriat yang sedang dibina itu.
Menyaksikan kelemahan orang lain wajar mengucapkan innallilahi wainnalilahi rojiu’un serta merasa syukur kerana musibah itu tidak menimpa pada diri dan keluarga sendiri. Adalah lebih bermanfaat jika anda berdoa kepada Allah s.w.t. semoga diringankan penderitaan orang yang mengalami musibah berkenaan.
Pembanguan manusai atau lebih dikenali sebagai tamadun Islam dalam kelangsungan hidup bermasyarakat harus merujuk kepada sembernya. Rasulullah s.a.w. merupakan peribadi unggul, pencetus kepada tamadun Islam. Sebelum baginda mengisytiharkan sahifah Madaniyyah dan negara Islam Madinah, terlebih dahulu baginda membentuk peribadi-peribadi muslim selama 13 tahun di Mekkah yang dikenali kemudiannya dengan Muhajirin. Demikian juga dengan orang-orang Yathrib, dikenali kemudiannya dengan Ansar Madinah. Perpaduan erat antara Muhajirin dan Ansar itulah membentuk masyarakat dan negara Islam, sekaligus menjadi model di sepajang zaman.
Muslim yang salih dan berjaya, bererti mampu mengarahkan halatuju fikirnya, emosinya, rohaninya, selari dengan kehendak fitrah murni yang telah ditetapkan Allah semenjak azali. Keharmonian juga sepadu mengikut acuan Ilahi. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran dengan firman-Nya yang bermaksud: “Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitrah Allah yang memfitrahkan manusia ke atasnya, tidak ada tukar ganti ciptaan Allah, itulah agama yang benar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” Al-Qur’an, surah al-Rum ayat 30.
Perlakuan makhluk jahat bersemadi dalam diri manusia yang dinamakan (syaitan hawa) adalah faktor utama berlakuya pemesongan tiga elemen di atas. Fitrah manusia memang telah ditetapkan berada dalam keadaan selari dengan kehendak Penciptanya. Seseorang yang berjaya membetulkan kembali kedudukan yang asal atau berjaya mengekalkan keadaan sebagaimana asalnya, bererti dialah orang yang berjaya mengurus diri dengan sempurna dan dialah yang digelar insan sempurna (kamil).
Insan kamil bukan hanya memiliki kehebatan intelektualnya (intelectual quality) sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan yang luas, berkemampuan mengurus cara berfikir secara kreatif dan inovatif, pantas dan tepat dalam membuat penentuan dan pemilihan, tetapi mestilah ditunjangi oleh kekuatan spiritualnya (Spiritual Quality) dengan keimanan yang mantap terhadap Pencipta, seterusnya berjaya mengawal emosinya (Emotional Quality) dengan memiliki sifat-sifat mahmudah seperti benar, amanah, adil, ikhlas, sabar, redha, syukur dan bertanggung jawab.
Kejayaan mengurus ketiga-tiga elemen di atas, sudah tentu akan melahirkan perlakuan terpuji dan tutur kata yang selamat daripada menyakiti hati orang lain. Perlakuan yang seperti ini sudah tentu mampu menghambat jauh segala unsur yang mungkin menimbulkan suasana yang tidak harmoni ketika melakukannya interaksi antara seseorang dengan yang lain dalam masyarakat.
Sehubungan dengan itu seseorang Islam perlu melengkapkan diri mereka dengan beberapa kelayakan sebagai pra syarat untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Kelayakan seperti penguasaan ilmu; mempunyai iman yang teguh; memiliki peribadi salih dan menjadikan Islam itu sebagai cara hidup.
Kelayakan peribadi yang pertama tentang penguasaan ilmu dan kefahaman Islam yang sebenar sebagai bekalan kepada mental. Mereka yang meletakkan diri sebagai pemegang amanah bagi menegakkan kebenaran dan keadilan, patutlah mengetahui dan memahami peraturan itu secara menyeluruh, sekurang-kurangnya membolehkan mereka membezakan antara ‘aqidah Islamiyah dan ciri-ciri jahiliya, antara cara hidup Islam dan cara hidup jahiliyah. Dengan
itu barulah seorang berupaya untuk mengetahui bagaimana Islam mampu membuat perubahan dalam masyarakat secara global
Selain itu mereka sepatutnya mampu menyesuai dan mengintegrasikan segala ilmu yang bersifat duniawi dengan ukhrawi agar selari dengan kehendak Islam dan kemampuan untuk menapis dan menyaring secara kritikal terhadap keburukan yang tersembunyi di sebalik pemikiran dan amalan masyarakat serta keupayaan mengekalkan dan mempertahankan segala nilai-nilai murni yang sepatutnya dihayati oleh masyarakat.
Selain memiliki ilmu dan kefahaman, tenaga penggerak juga mestilah mempunyai keima nan yang teguh terhadap ‘aqidah yang menjadi asas segala kegiatan mereka. Tidak ada jalan lain untuk mengelak daripada gejala ini melainkan dengan iman yang teguh terhadap Allah S.W.T. yang Maha berkuasa atas segala makhluk-Nya. Yakin dengan al-Qur’an sebagai kitab hidayah, yakni dengan petunjuk Rasulu’Llah S.A.W. untuk menuju jalan selamat.
Antara kelayakan yang tidak kurang penting ialah memiliki peribadi salih sebagai bekalan kepada morality seseorang Islam. Dengan bekalan ilmu dan iman, seseorang akan mudah untuk mendapat kelayakan ketiga ini. Gambaran peribadi salih akan dapat dicernakan dalam bentuk penghayatan untuk kata dan amal, apabila wujud sifat-sifat mahmudah yang memantapkan hubungannya dengan Allah S.W.T.; seperti ikhlas, sabar, syukur, ridha, tawakkal, zuhud dan wara’. Demikian juga yang menghubungkan seseorang dengan sesama manusia; seperti adil, amanah, benar dan bertanggungjawab.
Menjadikan Islam sebagai cara hidup terutama mereka yang melibatkan diri dengan usaha mengislahkan dan menegakkan peraturan serta system kehidupan bermuamalah secara Islam dalam masyarakat. Sistem ekonomi, system politik, system pendidikan, sistem perunda- ngan dan kehakiman dan lain-lain, harus menjadi fokus untuk ditegakkan peraturan dan syariat Islam di dalamnya. Setiap muslim juga sepatunya sentiasa bersedia mempergunakan seluruh kemampuan akal fikiran dan tenaga untuk mencapai matlamat tersebut.
Firman Allah S.W.T. dalam surah Ali-Imran ayat 19 yang bermaksud (terjemahan): “Sesungguhnya agama (yang sebenar) di sisi Allah hanyalah Islam….”
Firman Allah lagi surah yang sama ayat 85 yang bermaksud (terjemahan): “Dan sesiapa yang mencari selain Islam sebagai agama (pegangan hidup), maka tidak sekali-kali akan diterima (oleh Allah) daripadanya, dan dia pada hari akhirat adalah tergolong dari kalangan orang-orang yang rugi.”
Pembangunan manusia terletak juga kepada peranan pemimpin yang diberi tugas dan tanggungjawab terhadap orang-orang yang dibawah pimpinannya. Abdullah bin Umar R.A. berkata: “Bahawa aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud: Setiap kamu itu pengembala (penjaga), dan kamu sekalian akan disoal terhadap apa yang di bawah gembalaan (jagaan) kamu. Bahawa Amir (pemerintah) akan disoal terhadap rakyat di bawah pemerintahan nya, dan ketua keluarga akan disoal terhadap ahli rumahnya, isteri akan disoal terhadap rumah suaminya yang di bawah urusannya, seorang pekerja akan disoal terhadap harta majikannya. Ketahuilah, setiap kamu semua pengembala, setiap pengembala akan dipertanggungjawab kan setiap jagaannya”
Setiap orang adalah pemimpin menurut kedudukan masing-masing. Ada yang menjadi pemimpin negara, pemimpin jemaah, pemimpin masyarakat. Setidak-tidaknya mereka menjadi pemimpin dalam rumahtangga. Jestru di akhirat mereka akan disoal terhadap hal-hal yang dibawah jagaannya.
Pemimpin bukan sekadar memberikan khidmatnya kepada negara untuk membangunkan negara dari segi fizikal, supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh semua rakyatnya. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah pemimpin mesti berusaha menyelamatkan rakyat daripada segala bahaya dan malapetaka akhirat. Tugas pemimpin Islam yang diredhai Allah bukan sekadar menerangkan kepada rakyat yang bukan Islam mengenai kebaikan dan kebenaran Islam, malah mereka pasti menjadi contoh teladan daripada kepimpinan yang baik dan berakhlak. Sebagaimana Rasulullah S.A.W. memiliki ‘Akhlak al-Quran’, akhlak yang amat menyenangkan setiap orang yang melihatnya.

Sunday, April 3, 2011

KELUARGA BESAR BANI ADAM DALAM PANDANGAN ISLAM
(Disiarkan pada 2. April. 2011)
Setelah Allah menciptakan segala alam semesta seperti bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang gemerlapan, mencipta malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hambah-hambah terutama para rasul dan nabi-nabiNya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memeliharanya, menikmati tumbuh-tumbhannya, mengola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkem- bang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya.
Ketika para malaikat diberitahukan oleh Allah s.w.t. berkaitan kehendak-Nya mencipta makluk lain itu, maka mereka tidak bersetuju kerana khuatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu, disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau kerana pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disedari.
Maka Allah berfirman bagi menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu dengan ayatNya yang bermaksud: “Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku. Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, besujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebab penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, kerana Allah s.w.t. melarang hambahNya beribadah kepada sesama makhluk-Nya.”
Allah menciptakan Adam dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Allah ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna.
Setelah kejadian manusia pertama, Allah namakannya Adam, maka diperintahkanlah makluk malaikat dan iblis supaya sujud kepada manusia sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanah menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atsnya serta yang terpendam di perut buminya.
Walau bagaimana pun perintah Allah itu dibangkang oleh iblis kerana merasakan dirinya lebih mulia yang Allah ciptakan dia asalnya dari api. Malaikat mematuhi perintah Allah dan sujud tanda hormat kepada manusia. Akibat kebongkakan makhluk iblis itu ia diperintahkan Allah keluar dari syurgaNya.
Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya memohon agar kepadanya diberi peluang untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditanggukanlah ia sampai hari kebangkitan.
Iblis setelah menerima jaminan Tuhan bahawa ia akan diberi tangguhan hidup sampai hari kebangkitan, tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya mengancam akan menyesatkan Adam, sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkan nya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunan dan segala sudut untuk memujuk mereka agar meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, mengoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal saleh.
Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu: “Pergilah engkau bersama pengikut-pengikut mu yang semuanya akan menjadi isi Jahannam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hambah-hambah-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu; walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah.”
Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Allah berpesan kepada Adam: “Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya, rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu binasa dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu, ia akan berusaha memujuk kamu dan mengheret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati itu.”
Manusia dijadikan Allah dalam keadaan yang lemah dan sentiasa lupa akan tanggung jawabnya. Maka itu Adam telah menzalimi amanah Allah supaya jangan dimakan buah yang terlarang itu. Akibat dari kelemahan manusia memegang amanah Allah maka terpaksa mengha- rungi kehidupan yang penuh dengan onak dan duri serta sentiasa berhadapan dengan dugaan Iblis dalam segala hal pembangunan manusia.
Dari perkongsian hidup antara Adam dengan Isterinya Siti Hawa di alam dunia maka terbentuklah keluarga besar Bani Adam. Keluarga Adam sendiri telah mencatat satu sejarah pembunuhan antara sesama manusia atas alasan tidak dapat menerima pengadilan dari Allah s.w.t. Dari sejarah tersebut di mana Khabil membunuh adiknya Habil gara-gara tidak berpeluang mengawini Ikhlimah, adik kembarnya sendiri, setelah Allah merestui Habil mengawini Ikhlimah yang cantik itu berbanding dengan Labudah adik kembar kepada Habil maka terpahatlah dalam hati manusia satu kezaliman yang akan dipusakai oleh manusia sehingga akhir zaman atau hari kebangkitan.
Dari keturunan Adam maka manusia membiak menjadi penghuni alam dunia ini sama ada di Barat atau di Timur mengikut garis bujur bumi dan di Utara atau di Selatan mengikut garis lintang bumi. Oleh sebab pancaran mata hari tidak sama dalam semua kawasan bumi maka berlakulah bumi yang mengalami cuaca panas dan yang sejuk megakibatkan perbezaan kulit kepada manusia yang menghuni di permukaan bumi yang mengalami berbagai cuacanya.
Ada kawasan yang mengalami siang dua belas jam dan waktu malamnya juga dua belas jam. Keadaan cuaca serupa ini terletak di kawasan garis lintang katulistiwa atau equator pada bumi Allah ini. Manakala kawasan-kawasan yang lain antara siang dan malamnya tidak sama maka berlakulah keadaan cuaca yang mengalami empat musim seperti musim sejuk atau winter, musim buah atau autum, musim panas atau summer dan musim bunga atau spring.
Dalam semua keadaan bumi tersebut masyarakat Bani Adam bertaburan di situ dengan keadaan corak kulit yang berbeza antar satu kawasan dengan kawasan yang lain. Ada kulit yang putih, ada yang hitam legam, ada pula kuning langsat dan sebagainya. Keadaan manusia sedemikian rupa difahami atas dua faktor mengikut pandangan ilmu akidah.
Faktor pertama ialah makluk manusia, Allah jadikan daripada tanah dan tanah di bumi ini ada bermacam coraknya. Ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang kekuningan seperti buah langsat yang masak. Maka itu setiap manusia terima beres tanpa persoalan. Tidak dapat memohon kepada Allah supaya kilitnya mengikut kesukaan peribadinya. Bangsa Negro itu sememangnya berketurunan kulit hitam dan tidak pernah ia mengatakan biarlah kulit saya hitam dikecuali seorang perempuan negro itu berkahwin dengan orang yang berkulit putih maka zuriat mereka akan mengikuti warna kulit ayahnya.
Faktor kedua ialah dipengaruhi oleh keadaan cuaca di mana belahan bumi mereka berada. Di kawasan katulistiwa garis lintang bumi kebanyaknya corak kulit manusianya adalah hitam legam. Pendudukt yang jauh dari kawasan panas, corak kulitnya ialah putih dan kekuningan buah langsat. Tetapi kesemua mereka adalah masyarakat keluarga besar Bani Adam.
Keturunan manusia sewajarnya mengikuti roman muka seorang ayah dan bukan kepada seorang ibu kerana lelaki mempunyai lebih chromosome atau kromosom berbanding dengan perempuan. Lelaki mempunyai gene ‘xy’ manakala perempuan hanya mempunyai ‘x’ sahaja maka itu faktor penentu kepada roman wajah seorang anak adalah pemberatan lebih kepada si lelaki.
Tetapi kadangkala juga roman muka anak itu banyak pemberatan kepada roman muka si ibu maka kekuatan chromosome atau kromosom kedua suami isteri adalah seimbang. Kadang kala berlaku juga perkahwinan antara dua keturunan yang berbeza seperti bangsa Melayu dengan bangsa Cina atau bangsa Melayu dengan bangsa Mat Salleh. Dalam keadaan demikian zuriat manusia adalah lebih baik dari segi mentaliti mahupun roman mukanya. Keadaan demikian adalah serupa dengan haiwan yang telah dilaksanakan kacukan atau crossbreed. Dalam system pembiakan demikian hasilnya adalah lebih baik berbanding dengan pembiakan biasa.
Sistem kejadian manusia demikian adalah serupa kepada semua keluarga besar Bani Adam di seluruh alam sejagat. Maka itu seluruh alam di dunia di mana sahaja manusia berada tidak ada perbezaannya dari segi keturunan semuanya adalah masyarakat Bani Adam. Hanya yang menentukan perbezaan antara manusia ialah pembangunan sosial dan pebanguan rohani. Dan ini membawa kepada kemuliaan manusia di sisi Allah s.w.t.
Allah berfirman dalam surah Al-Hujerat ayat (49) 13, yang bermaksud (terjemahan) “Hai manusia sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (ibu dan bapa) dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat) dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha amat mngetahui.”
Allah menerangkan bagaimana pergaulan sesama manusia yakni bukan supaya berperang atau bersengketa melainkan supaya berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antara satu dengan yang lain. Satu bangsa tidak lebih baik daripada yang lain, melaikan dengan ilmu pengetahuan nya, sedang seorang yang terlebih mulia di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa.
Manusia apabila berhadapan dengan alam kebendaan maka ia mempunyai pembawaan diri yang tinggi dan tidak akur kepada peraturan awam kemanusiaan sebagai panduan untuk membudayakan amalan hidup yang bebas dari perasaan sombong, takabur dan merasakan diri itu lebih hebat dari orang lain. Penampilan diri serupa demikian amatlah rendah di sisi Allah kerana hanya Allah sahajalah yang berhak untuk merasakan kehebatan dari segala-galanya. Umat manusia wajar memahami bahawa tanpa kekuasaan Allah, tidak ada makna hidup ini.
Manusia harus fikir bahawa Allah itu sayang kepada hambah-Nya maka diuji dengan berbagai kerenah-kerenah hidup supaya keimanannya kepada Tuhan semakin mantap. Sama ada kita mengalami kesenangan atau kemuderatan dalam hidup harus kita bersyukur kerana Allah itu Maha Mengetahui.
Keturunan keluarga besar Bani Adam mumpunyai ciri-ciri yang serupa. Setiap individu mempunyai dua unsur yang sama dalam kejadianya iaitu mempunyai jasmani dan rohani yang dibekalkan oleh Allah s.w.t. Untuk mengeratkan ukhuwah kemanusiaannya Allah bekalkan naluri kasih sayang dalam diri setiap insan. Naluri inilah yang memegang keistemewaan manusia hidup dalam keluarga besar Bani Adam yang menghuni alam sejagat.
Dengan adanya naluri kasih sayang antara sesama maka terbentuklah hubungan yang entim antara lelaki dan perempuan yang akan membentuk satu keluarga melalui pintu perkah- winan. Keluarga inilah yang akan membiak untuk membanyakkan keturunan Bani Adam di muka bumi-Nya ini yang diamanahkan Allah memegang tanggungjawab sebagai hambah Allah.