Thursday, October 8, 2009

JANGAN GLOBALISASI MENGGUNAKAN ANDA (Disiarkan pada 10. 10, 2009)

Setiap kewujudan fenomena yang baru itu, mempunyai mesej yang tersendiri. Walau bagaimana pun ciri-ciri yang membentuk disiplin agenda yang baru boleh membawa kepada satu sinario pembangunan yang menjemput kepada kerosakan dan kemuderatan akhlak para penggunanya. Misi setiap agenda yang baru adalah menghidangkan tatacara kemudahan dari segi pengurusan pembanguan. Falsafah pengurusan berpaksi antara Akal dengan Berfikir.

Akal adalah salah satu tabi’at semula jadi dalam kejadian manusia, yang merupakan antara gejala-gejala daripada haqiqat kemanusiaan. Tidak sesiapa pun yang menafikan wujudnya gejala ini dalam kehidupan manusia melainkan mereka telah terkeluar dari golongan manusia. Gejala ini memboktikan adanya suatu alat anggota yang dapat melahirkan tugas berakal dan berfikir, seperti juga anggota lain yang terdapat dalam diri manusia.1

Manusia melalui kajian dan penyelidikan ilmiah hingga sekarang ini masih belum menge tahui rahsia dan haqiqat sebenarnya tentang akal, namun hal ini tidak boleh dijadikan bukti untuk menafikan wujudnya akal dan fungsinya dalam diri manusia. Penafian akal atas nama “Sains” atau kajian ilmiah adalah menyalahi prinsip ilmiah itu sendiri. Sains boleh menentukan hukuman pada suatu yang boleh dalam bidangnya tetapi sekali-kali tidak berhak untuk menafikan segala kemungkinan ilmiah yang masih belum diketahui. Sudah tentu apa yang belum ditemui lebih luas dari apa yang telah dan akan ditemui oleh sains.

Bagi orang yang beriman kepada kebenaran Allah dan kebenaran Kitab-Nya yang menjadi hidayat dan petunjuk, akan dapat merintis jalan lebih dekat, ringkas dan selamat untuk mengakui gejala-gejala dan haqiqat kemanusiaan kemudian mempergunakannya menurut yang dipertanggungjawabkan.

Kedudukan akal dalam al-Qur’an merupakan suatu yang budihi2 atau penjelasan semata. Kerana penjelasannya maka tidak perlu untuk dicari-cari dalil dan pemboktiannya. Kejelasan ini meyakinkan secara pasti bahawa Islam adalah agama akal dengan erti mengakui akal sebagai asasnya, dan sebagai alat untuk membela kebenarannya.

Berikut perhatikan maksud ayat-ayat Al-Qur’an di bawah:

Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah menjadi tanda-bukti kepada kaum yang

berfikir.

Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah menjadi tanda-tanda kepada kaum yang berakal-fikiran.

Dengan jelas ayat-ayat tersebut menegaskan bahawa akal merupakan jalan untuk beriman. Tanpa menggunakan akal telah menyebabkan kemurkaan, seksaan dan ‘azab neraka Allah S.W.T. Demikianlah kehinaan dan keburukan di sisi Allah bagi orang yang tidak meng- gunakan akal. “Tidak ada kehinaan yang lebih dari kehinaan di sisi Allah dan dari Allah”. Satu perhatian yang menarik dalam ayat-ayat tersebut ialah sifat orang yang tidak menggunakan akal dan akibatnya disamakan dengan orang yang tidak beriman.

Pernghayatan budaya globalisasi wajar ditemani dengan akal fikiran. Fungsi akal akan menimbulkan satu persepsi yang jitu kelak dapat memahami antara kebenaran dan kepalsun mengenai elemen-elemen yang dihidang oleh teknologi, sesuai dengan pembinaan akhlaq para pengguna. Memahami gejala sains dan teknologi akan mendekatkan kita kepada prinsip ilmiah yang dihidang oleh al-Qur’an.

Al-Qur’an ketika menyebutkan gejala berakal dan berfikir, bukanlah hanya setakat meng akui haqiqat dan gejala berakal dalam diri manusia dan peranannya dalam hidup manusia secara umum, juga bukan hanya setakat mengangung-agungkan dan menyanjung tinggi semata-mata tetapi lebih dari itu. Al-Qur’an ketika menyebutkannya bertujuan untuk meyakinkan bahawa manusia bertanggungjawab ke atas akalnya, dan berkewajipan untuk menggunakannya secara jujur dan amanah, mengikut kadar kemampuan individu masing-masing.

Al-Qur’an sebagai kitab suci yang menjadi panduan dan petunjuk kepada manusia, seba- gai kata pemutus dalam segala hal dan bicara. Dokumen ini tidak ada cecat celanya dari mana pun sudutnya, telah memberikan panduan, syarat-syarat atau metod-metod yang asasi yang dapat menyimpangkan akal dari fungsinya yang sebenar, yang mengakibatkan kegagalan dari mencapai kebenaran.

Dalam pembangunan manusia yang didominasikan oleh sains dan teknologi, akal fikiran memainkan peranan penting dalam menterjemahkan agenda yang dibawa oleh dunia Barat. Manusia sebagai pemain dalam arena globalisasi wajar menjadi pengguna yang bijaksana, berakal dan berketerampilan dalam menyelenggarakan isu-isu pembangunan sejagat. Dengan iman, akal dan pemikiran yang dominan manusia boleh menjadi pemain yang berwibawa.

Tanggungjawab sebagai pemain dalam arena pembangunan manusia wajar di landasan yang diredhai Allah S.W.T.. Kemajuan sains dan teknologi yang melahirkan dunia tanpa sempa- dan memerlukan kepekaan sosial menangani kerenah-kerenah globalisasi yang akan memporak-porandakan aqlaq manusia khususnya kumpulan para remaja yang masih mencari-cari ideniti diri yang tidak dapat membezakan antara yang kufur dengan yang wajib.

Kemudahan-kemudahan pembangunan yang dihidang oleh teknologi globalisasi mendo- minasikan pemikiran manusia kelak memesongkannya dari ajaran-ajaran tauhid yang memanusia kan manusia. Manusia diciptakan Allah S.W.T. sebagai makluk-Nya yang tertinggi disebabkan kehadiran fitrah pemikiran di dalam diri manusia itu sendiri. Segala usaha dalam perjuangan hidup, pemikiran memainkan peranan yang penting agar tindakan manusia sentiasa ada ketamadunannya.

Manusia wajib membudayakan pemikiran yang waras dalam menyelami samudera globalisasi agar tindakan itu berunsurkan pembangunan manusia dan tidak kepada kerosakan atau kemuderatan akhlaq masyarakat mukmin. Pergunakanlah kemudahan sains dan teknologi dalam mentamadunkan kehidupan manusia tetapi jangan sains dan teknologi menggunakan kita.

Menjadi pemain yang celik sains dan teknologi dapat memanfaatkannya dalam hubungan antara pencipta(Allah) dengan teknologi-Nya. Setiap kejayaan atau penemuan agenda yang baru wajar kita sandarkan kesyukuran kepada yang Maha Pencipta kerana tidak ada yang wujud tanpa kekuasaan-Nya. Manusia hanya sebagai alat atau pemain semata, kekuasaan adalah Allah S.W.T.

Kecangihan teknologi yang telah manusia wujudkan dalam mentamadunkan pembangun- nan sejagat wajar dilihat sebagai satu faktor di mana penciptanya adalah jauh lebih canggih.dan sempurna. Maka itu ilmu tauhid semestinya menjadi landasan pemikiran setiap insan sebelum membudayakan kemodenan dalam dunia sains dan teknologi.

Setiap hidangan alam kehidupan wajar melakarkan satu fenomena yang menyedarkan kita bahawa di sebalik kewujudan alam tersebut ada mesejnya yang wajar difahami dan diterjemahkan dalam landasan ketauhidan. Fatamorgana alam sentiasa mengusik keimanan kelak mengelincirkan anda di atas landasan yang diredhai Allah S.W.T.

Di zaman sains dan teknologi masa kini masyarakat remaja mahu pun retua yang beriman kepada dunia kemodenan atau globalisasi, menjadikan Islam sebagai jenama dalam hidupnya semata. Sinario yang kita persoalkan ialah masyarakat manusia telah kehilangan identiti diri apabila dibuai oleh penemuan-penemuan sains yang memukau fikiran manusia. Maka itu ibadah yang memurnikan Islam sebagai addin menjadi adat dan kebudayaan tanpa roh dalam perlaksanaannya.

Sebagai contoh, kecanggihan telefon bimbit sudah menjadi alat yang menggerunkan

manusia apabila ia dapat mempersembahkan kecanggihannya dalam memberi maklumat yang pantas dan bermanfaat kepada pengguna. Kecanggihan tersebut sebenar adalah ciptaan Allah S.W.T. maka itu iman kita kepada Allah sepatutnya semakin padu dan kukuh dan merasa syukur terhadap hidayah Allah bekalkan kepada hambah-Nya. Di sebalik kejayaan mencipta teknologi tersebut manusia menyanjung tinggi kecanggihn sains dan teknologi dan meminggirkan kekuasaan Allah sebagai pencipta.

Di mana saja mereka berada dan dalam keadaan apa sekali pun, alat elektronik tersebut menjadi kemestian berada di sisinya. Setiap detik masa dalam kesedaran diri, fokus pemikiran nya tertumpu kepada alat tersebut. Alat elektronik ini sudah berjaya menggunakan manusia dan bukan manusia menggunakannya.

Semasa mengerjakan solat; berada di kamar mandi; semasa makan; membeli belah di super market; semasa belajar atau membaca buku; semasa senang dan susah; alat eletronik tersebut menjadi teman setia anda. Kerja-kerja yang memerlukan masa untuk disiapkan terbeng- kalai kerana melayani pesanan rengkas dari teman-teman yang sahaja ingin berhubung dengan anda. Dalam sehari suntuk setiap pengguna alat eletronik tersebut menggunakannya lebih banyak masa ditumpukan kepada alat tersebut daripada ibadatnya.

Satu pengalaman yang menggerunkan hati penulis semasa solat Isak secara berjemaah di mesjid al-Taqwa Keningau, sebelum solat sunat terawikh yang baru lalu. Penulis telah berada dalam saf pertama atau saf hadapan bersama dengan seorang kakitangan kerajaan yang berpangkat tinggi. Solat Isak serta solat sunat terawikhnya sentiasa dihiasi dengan menyibukkan dirinya untuk melayani pesanan rengkas dalam telefon bimbitnya. Penulis turut sama terganggu kekusyukannya melaksanakan solat kerana menyaksikan gelagat demikian yang tidak memberi peluang kepada ibadatnya untuk khyusuk dan tawadhu demi mendapatkan keredhan Allah S.W.T.

Apakah matlamat hidup makluk manusia? Mengapakah Allah S.W.T. turunkan dokumen-Nya kepada manusia (Nabi Muhammad s.a.w.). Wajarkan pelembagaan dokumn tersebut dijadikan cara hidup manusia mukmin? Jawapan kepada semua persoalan tersebut wajar diperolehi oleh seorang muslim yang mengakui beriman kepada Allah S.W.T.

Manusia lahir di dunia ini dengan keadaan lemah maka itu perolehilah kekuatan dari orang tuamu.. Menjelang remaja, kelemahan masih menemani anda maka itu peolehilah ilmu dari gurumu. Apabila ilmu sudah berada dalam diri anda usahakanlah untuk mengagama dan memanusiakan ilmu tersebut agar ia menjadi kekuatan iman yang melahirkan takwa serta tawadhu kepada yang Maha Pencipta.

.Bagitu juga kemudahan-kemudahan lainnya seperti televisyen. Hidangan-hidangan di kaca televisyen sentiasa berjaya memikat hati para remaja tanpa membuat penelitian mengenai kebaikan dan keburukannya. Hidangan televisyen 24 jam sehari, ada di antara mereka berjaga di malam hari dan tidur di siang hari kerana melayani program yang disediakan oleh pehak kerajaan..

Kecanggihan sains dalam melahirkan dunia globalisasi telah mengubah sinario disiplin manusia bermasyarakat yang lebih mementingkan dunia tanpa sempadan daripada mendekatkan diri kepada zat yang Maha Berkuasa terhadap segala-galanya yang ada di alam kehidupan, tema- suklah kecanggihan sains dan tenologi.

Sedar atau tidak, makluk manusia khususnya yang beriman kepada kemodenan dunia, telah membina sempadan antara alam dunia dengan alam akhirat. Ini bermaksud bahawa manusia lebih dekat dengan pembangunaan dunia daripada pembangunan ukhrowi. Globalisasi dunia lebih diutamakan daripada globalisasi akhirat.

Jika dilihat dari segi pengurusan kewangan, dunia tanpa sempadan telah berjaya menarik pelaburan dari pengguna dengan meningkatkan bilangan pengguna untuk memperolehi sebuah alat elektronik tersebut. Mereka yang kurang kemampuan untuk memperolehinya akan mencari jalan lain untuk menyelesaikan kegairaannya untuk memperolehi telefon bimbit. Kerosakan moral para remaja yang tidak mengenali budaya malu akan terjebak dalam kanca perompakan dan penipuan berbagai cara, di gedung-gedung telefon bimbit untuk mendapkan alat tersebut.

Manusia sudah tertipu oleh alat elektronik tersebut yang mengakibatkan lalai memegang amanah Allah S.W.T. yang dipertanggungjawabkan kepada manusia mukmin. Maka itu gunakan kemoderan dunia dan jangan kemodenan tersebut menggunakan anda.

1 Mohd. Sulaiman Haji Yasin: Penghantar Falsafah Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajarn Malaysia Kuala Lumpur 1984. h. 49

2 Mohd. Sulaiman Haji Yasin: Penghantar Falsafah Islam Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 1984. h. .50

Sunday, October 4, 2009

IBADAT SOLAT MENGHALALKAN PERSEMPADANAN (Disiarkan pada 03.10.2009)

Agama Islam adalah agama antarabangsa yang diturunkan di tanah Arab dari langit yang di- terima oleh baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w.. Islam adalah wahyu Illahi yang disampaikan Allah S.W.T. dalam perantaran Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’an, atau bahasa syurga yang diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w.. Baginda sendiri adalah berketurunan Arab yang telah dipilih oleh Allah untuk dipertang gungjawab menyampaikan dan mendidik manusia sejagat mengenai dokumen tersebut iaitu agama Allah yang dipilih-Nya sebagai agama manusia.

Islam membentuk sahsiah manusia yang sempurna untuk membolehkannya menjalankan ibadah sebagai pemakmur alam kehidupan, satu amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dokumen wahyu adalah perlembagaan pembangunan kehidupan di alam dunia mahupun di alam akhirat demi mentamadunkan kehidupan manusia sebagai hambah Allah.

Mengerjakan ibadat solat wajar mengikuti kiblat yang sama di mana sahaja anda berada di muka bumi ini. Ini bermaksud Islam adalah agama yang menghalalkan persempadanan dunia kerana semua manusia adalah berasal dari keturunan yang sama iaitu Nabi Adam a.s. dengan isterinya Siti Hawa. Jika solat menghalakan persempadanan maka itu ukhuwah kemanusiaan menjadi agenda di seluruh dunia sebagai nadi pembangunan ummah.

Solat adalah satu disiplin hidup menangani kehadiran masa dalam menentukan kewi bawaan manusia sebagai kahlifah dalam melaksanakan ibadah lima waktu sehari semalam. Mengerjakan ibadah solat wajar mengikuti faktor masa di mana sahaja anda berada. Dalam erti kata lain dalam masa 24 jam sehari semalam, manusia diwajibkan untuk mengerjakan solat lima waktu sahaja. Masa tersebut adalah diuntukkan kepada masyarakat mukmin bermuasabah kepada Allah S.W.T. Masa tersebut urusan dunia diketepikan untuk mendapatkan kekusyukan dalam ibadah solat.

Allah berfirman dalam al-Qur’an surah al-Hujerat ayat (49) 13, yang bermaksud: “Hai manusia sesunguhnya Kami menjadikan kamu laki-laki dan perempuan (ibu dan bapa), dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat), dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa, sungguh Allah Maha mengetahui lagi maha mengetahui.”

Allah berfirman dengan berkata ‘Hai manusia’ dan bukan ‘Hai orang-orang Arab’. Islam diturunkan di tanah Arab tetapi agama tersebut bukan untuk masyarakat Arab sahaja tetapi kepada makluk manusia di seluruh dunia. Tidak kira apa keturunannya asalkan ia seorang manusia maka wajar menerima Islam sebagai agamanya.

Allah satukan manusia dengan akidah yang sama iaitu Islam. Dan Allah wujudkan manusia dalam berbagai mangsa dan warna kulit dari seluruh pelusuk dunia; tidak ada perbezaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain kecuali satu, iaitu orang yang lebih bertakwa dan beriman kepada Allah; memelihara agamanya(Islam), tawadhu dan menyembah Allah, mengerja kan atau melaksanakan yang fardu (yang diperintahkan) dan menjauhi segala larangan-Nya adalah orang yang termulia di sisi Allah S.W.T.

Manusia adalah dalam berbagai warna kulit atas sebab insan pertama iaitu Nabi Adam a.s. adalah asalnya oleh Allah terbentuk daripada tanah. Dan tanah ada berbagai warna seperti hitam, putih, kemerah-merahan, kuning langsat; kuning telur dan sebagainya. Warna kulit juga disesuaikan dengan keadaan alam sekeliling di mana individu berkenaan bermastautin seperti orang yang putih kilitnya tinggal di kawasan yang cuacanya sejuk manakala orang yang hitam di kawasan yang panas.

Nadi kesempurnaan hidup ialah ketakwaan kepada Allah. Maka itu tidak ada persem- padanan dari segi ibadat kepada Allah. Dunia globlisasi difahami dari konsep ibadat adalah membina ukhuwah kemanusiaan seperti mana konsep hidup dalam satu perkampungan yang kecil. Apa yang berlaku di belahan bumi yang lain boleh dilihat dan dicontohi oleh masyarakat dalam negara sendiri. Walau bagaimana pun setiap budaya yang dihidang dari satu negara wajar melalui filter untuk menentukan ciri-ciri kemanfaatannya kepada masyarakat.

Penerimaannya harus dilihat dari perspektif kemanfaatan kepada pembangunan kehidu- pan manusia. Jika unsur-unsurnya mewarnai kebajikan maka jadikanlah ia sebagai pemangkin kepada perubahan pembangunan atau paradigm shift tetapi jika ia merosakkan akhlak dan peribadi mulia yang sudah sedia ada, maka jadikanlah ia sebagai sempadan sahaja. Ilmu, adalah kedatangan sesuatu makna maka itu sajikankanlah ia dalam diri anda jika berunsur pembangu nan.

Kehadiran ilmu dalam diri individu akan menjamin kemampuannya menyingkap rahsia
alam yang penuh dengan nikmat Allah S.W.T. Potensi insan sama ada dari segi jasmani mahu pun rohani merupakan fakulti yang bakal diterjemahkan dalam kehidupan untuk mengundang kualiti dan kecemerlangan dalam segala bidang aktiviti kehidupan.

Manusia pelukan ilmu untuk hidup dan ilmu itu wajar digunakan berlandaskan watak-watak kemanusiaan yang sentiasa memelihara ketamadunan berfikir demi keutuhan bermasyara- kat. Dengan ilmu kita perlu beramal untuk memanfaatankan fitrah Allah yang ditaburkan-Nya di seluruh alam. Hakikat berilmu menjemput kesepaduan segala bentuk kehidupan di alam nyata, malah di seluruh dunia sekalipun. Ilmu mempunyai kesejagatan dan ketamadunan hidup manusia. Seperti juga solat, ia menghalalkan persempadanan antara benua.

Allah amanahkan kepada manusia sebagai kahlifah untuk memakmurkan alam kehidupan sejagat. Maka itu jadikanlah pemain yang berwibawa dan bertanggungjawab. Dalam suasana melaksanakan amal ibadah harus waspada menangani ranjau-ranjau perjalanan yang sentiasa mengusik keimanan anda yang dihiasi oleh iblis laknatullah.

Solat menghalalkan persempadanan membawa maksud bahawa tidak ada perbezaan dalam melaksanakan ibadat di seluruh dunia, sama ada yang bersifat wajib atau yang sunat. Hanya yang membawa perbezaan ialah faktor masa untuk melaksanakan solat yang wajib iaitu sembahyang lima waktu sehari semalam. Faktor masa mengikut kedudukan negara tertentu di dalam peta dunia, kerana tidak semua negara di dunia mempunyai masa yang sama. Perbezaan masa adalah disebabkan kedudukan mata hari memancar ke bumi maka itu ada tempat yang membelakangi mata hari dan ada yang berhadapan dengan cahaya mata hari.

Solat merupakan satu disiplin hidup yang berlandaskan kepada peraturan yang direka bentuk oleh Allah S.W.T. demi menyatukan umat manusia di seluruh alam. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Ali Imran (3) ayat 103 yang bermaksud:
”Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepada mu, ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan-Nya hati kamu, sehingga kamu jadi bersaudara dengan nikmat-Nya dan adalah kamu di atas pinggir lobang neraka lalu Allah melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada mu mudah-mudahan kamu menerima petunjuk.”

Berpegang tuguh kepada tali Allah membawa maksud sinarilah hidup anda dengan cahaya solat dan amal-amal ibadat agar sentiasa dilindungi Allah S.W.T. Hidup yang sentiasa mendapat perlindungan dari Allah akan selamat dari sebarang godaan dunia yang akan membawa kepada kekufuran kelak menjauhi diri untuk mendapat perlindungan dan keredhaan dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

Amal ibadah memerlukan ilmu pengetahuan agar wawasan ibadat itu memusatkan kepada keredhaan Allah S.W.T.. Ilmu pengetahuan juga adalah wajib untuk menentukan kesihatan jasmani dan rohani kelak membentuk kewibawaan manusia mengolah pembangunan. Tetapi kita harus faham bahawa kesihatan itu juga dapat memanusiakan ilmu, dan yang amat penting sekali ialah mengislamkan ilmu untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.

Jika ilmu pengetahuan semata-mata tanpa landasan kesucian seperti yang ditetapkan oleh Islam akan dapatlah kita temui tindakan-tindakan manusia yang berunsurkan keganasan dan kezaliman. Allah wujudkan para Nabi dan Rasul membawa kitab-Nya mengajak dan mengingatkan manusia untuk kembali berpegang kepada tali Allah (agama) dan menghidupkan kesatuan dan penyatun serta mencegah daripada perpecahan seperti mana dalam firman-Nya Surah Ali Imran: 103.

Kecanggihan sains dan teknologi telah melahirkan budaya globalisasi yang bersifat tanpa sempadan. Dalam erti kata lain globalisasi telah menghalalkan persempadanan. Walau bagai mana pun globalisasi yang dibawa oleh sains dan teknologi menghalalkan cara hidup tanpa resiko kepada kesucian, kewibawaan dan kesempurnaan beragama. Ia menghalalkan cara yang dilarang oleh agama. Kelahiran globalisasi menyempitkan sinario pemikiran para remaja untuk mendekatkan kekuasaan Illahi dan membesarkan sinario pemikiran mengenai kecanggihan sain dan teknologi.

Sebagai contoh, semasa mengerjakan ibadat solat, telefon bimbit sentiasa dilayaninya apabila ada orang yang memanggil semasa solat. Ini bermaksud solat itu sudah menjadi adat dan bukan ibadat kepada Allah. Alat elektronik itu, dalam pemikiran para remaja, adalah lebih penting daripada solat menyembah Allah.

Jika difikirkan dengan hati yang khusyuk dan tawadhu, globalisasi telah mengkeristian kan Islam kerana manusia(Islam) telah mengubah prinsip hidup kepada yang lebih sophisticated atau canggih yang dipelopori oleh sains dan teknologi. Individu Islam remaja lebih tergalak untuk memperolehi telefon bimbit yang terkini yang dilengkapi dengan teknologii yang mengasikkan hati para remaja dengan harga yang cukup menggiurkan daripada membelih buku-buku agama yang akan menjamin keselamatan dunia dan akhirat.

Mengerjakan solat lima waktu tepat pada waktunya di mana sahaja anda berada akan membentuk sasiah individu kelak mengenali diri anda sebagai hambah Allah. Mengenali diri sebagai hambah Allah telah mendekatkan anda kepada kesempurnaan hidup beragama. Kecanggihan sains dan teknologi yang telah mewujudkan dunia tanpa sempadan(globalisasi), tidak menjadi penghalang kepada masyarakat mukmin untuk melaksanakan ibadat solat di mana sahaja ia berada di belahan bumi ini.

Suasana demikian memberi satu kefahaman bahawa Allah itu berada di mana sahaja; di angkasa lepas, di perut bumi, di belahan bumi yang lain, di dalam air lautan, di udara dan sebagai nya. Manusia wajar beriman kepada kekuasaan Allah S.W.T. Kecanggihan sains dan teknologi sebenar adalah ilmu dari Allah S.W.T. Manusia hanya tumpang memanfaatkannya. Oleh yang demikian jangan sampai kecintaan anda kepada teknologi moden mengalahi kecintaan anda kepada zat yang mewujudkan ilmu teknologi tersebut.

Sebarang permasalahan menangani kehidupan yang serbah moden ini harus anda balik ke pangkal jalan iaitu berpegang teguh kepada tali (Islam) Allah. Inilah satu-satunya saringan untuk menjauhi diri dari budaya kekufuran hidup dalam era globalisasi kelak selamat di dunia dan di akhirat kelak. Buayan teknologi jangan menjadi pemangkin kepada kekufuran tetapi jadikanlah ia sebagai paradigm shift atau perubahan paradigma di landasan yang dihalakan oleh agama.