Friday, February 26, 2016

UJIAN DALAM HIDUP MERUPAKAN TAPAK PEMBANGUNAN UMMAH

 (Disiarkan 27. 2. 2016)
Manusia di dunia ini baik disedari atau tidak  adalah dalam rangka perjalanan menuju kepada Tuhan. Walau bagaimanapun dia pasti akan menemui Tuhannya, untuk menerima pem balasana dari perbuatannya sama ada baik atau buruk. Firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat 84:6 yang bermaksud:
“Hai Manusia, sesungguhnya engkau telah berkerja keras sampai menemui Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuiNya.”
Allah tujukan firman-Nya kepada manusia seluruhnya iaitu: “Hai anak Adam, berkerja keraslah dengan rajin. Samada pekerjaanmu baik mahupun buruk sepanjang hidupmu, sampai engkau mati, kelak menemui Tuhanmu dan menemui hasil dari pekerjaan yang engkau usahakan dengan sungguh-sungguh.”
Allah s.w.t. dengan jelas telah menegaskan kepada manusia bahawa hidup di dunia ini pasti menghadapi berbagai rintangan, ujian dan dugaan sebelum manusia dapat berjumpa dengan-Nya demi menilai perjuangan manusia tersebut. Ini selaras dengan saranan Tuhan yang menjelaskan dunia ini adalah medan perjuangan hidup bagi mencari kurniaan Allah s.w.t. sebelum manusia ditemukan dengan Tuhannya.
Ujian dalam hidup merupakan tapak pembangunan manusia. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan di mana setiap individu menyerah diri kepada sistem memanusiakan manusia atau mengilmukan insan sejak dari peringkat rebung iaitu zaman kanak-kanak ia melibatkan diri dalam sistem pendidikan yang dipanggil “TADIKA” atau taman didikan kanak-kanak dalam usia empat tahun hingga ke lima tahun.
Sistem peralihan pendidikan berpindah ke Sekolah Rendah dalam umur enam tahun hingga umur dua belas tahun. Peringkat sekolah menengah bermula tingkatan satu apabila umur murid  mencapai dua belas tahun hingga ke peringkat pra-Universiti atau Tingkatan enam atas. Selesai para-universiti ia beralih kepada pengajian tertinggi di universiti.
Dalam semua sistem pendidikan tersebut anak itu diuji setiap tahun untuk melintasi tahap pembelajaran yang ia telah dilaluinya selama setahun untuk membolehkan ia ditempatkan ke tahap yang lebih tinggi. Pada kebiasaannya mengilukan seorang insan, masa memakan lebih kurang 17 tahun termasuk Tadika  dan tiga tahun di peringkat universiti. Tempat-tempat ia menuntut ilmu tersebut ialah merupakan tapak-tapak pembangunan manusia. Dan inilah juga yang dikenali sebagai tahap perjuangan hidup setiap individu.
Setelah selesai sistem pembelajaran memanusiakan manusia selesai, setiap individu masuk sebagai ahli masyarakat yang dikenali sebagai pemain. Dalam arena pembangunan di mana setiap invividu menjadi pemain, ia mesti melalui gelombang karenah-karenah pemba- ngunan yang bersifat ujian Allah SWT. sejauh mana iman seseorang itu dapat bertahan untuk mencapai puncak kejayaan dalam hidup.
Dalam menumpuh gelombang perjuangan hidup ini manusia menghadapi dua keadaan iaitu berjaya atau gagal. Setiap kejayaan itu pula melahirkan dua suasana di mana membuat kan dia bersyukur kepada Allah s.w.t. di atas limpah kurnianya atau sebaliknya menimbulkan perasaan takbur dan lupa daratan.
Begitu juga dengan kegagalan yang dihadapi oleh manusia akan mencetus dua keadaan pula iaitu sama ada dia putus asa atau frustasi terhadap pejuangannya atau sebaliknya dia lebih meningkatkan lagi usahanya untuk melancarkan perjuangan baru berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka dari perjuangan yang telah lalu.
Mengikut pendapat almarhum ustaz Zainuddin M.Z. pendakwa bebas dari Indonesia, mentafsirkan bahawa kegagalan itu bagikan satu kejayaan yang tertunda. Semangat  juang yang kental tidak mengenali kebosanan pada perjuangannya kerana ia memikirkan bahawa setiap amal yang dilaksanakan merupakan ibadat. Dia meyakini diri bahawa ibadat adalah berbentuk tawakal kepada Allah swt. satu amal yang sentiasa menginginkan keredhaan Allah
s.w.t..
Begitu juga dengan perjuangan manusia dalam menempuhi alunan gelombang hidup ini, kiranya dia orang beriman nescahaya dia tidak akan mengenal gagal dalam erti kata menghadapi perjuangan hidup. Masa diizinkan kepadanya dipenuhi dengan  berbuat bakti kepada Allah s.w.t. dan berjasa kepada masyarakat. Apa yang diharapkan ialah untuk cepat-cepat bertemu dan melaporkan perjuangan itu kepada Tuhan.
Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
“Barang siapa yang suka bertemu dengan Tuhan, Tuhan pun suka berjumpa dengannya dan sebaliknya barang siapa yang tidak  mahu bertemu dengan Tuhan (benci), Tuhan pun benci untuk bertemu muka dengannya.
Firman Allah surah Al-Asr ayat 103:1-3 yang bermaksud:
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu sememangnya dalam kerugian. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal salih (baik), dan berpesan-pesan dengan yang hak (benar) dan berpesan-pesan dengan sabar (teguh hati).
Allah bersumpah dengan nama masa. Kerana di dalam masa itu ada mengandungi teladan yang pelik-pelik dan pengajaran yang ajaib-ajaib. Adapun masa atau waktu itu selalu bertukar-tukar. Ada masa yang telah lalu, sekarang dan akan datang. Ada masa kaya atau miskin. Ada masa senang atau susah. Dan begitulah seterusnya masa itu selalu berubah-ubah.
Perubahan tersebut menjadi bukti, bahawa alam ini ada yang mentadbirkannya, iaitu Allah. Maka kepada-Nya sajalah semua makhluk  mesti menyembah, memohon keredaannya dalam segala amal ibadat yang kita laksanakan.
Tujuan Allah bersumpah, kerana hendak menguatkan firman-Nya; bahawa manusia itu
sentiasa di dalam kerugian. Sebabnya dikatakan rugi, kerana manusia itu setiap masa telah menghabiskan umurnya. Lebih-lebih lagi rugi apa bila umurnya dihabiskan untuk berbuat maksiat dan derhaka kepada Allah, bukan untuk mentaati-Nya. Maka janganlah menyalahkan masa, tetapi hendaklah menyalahkah dirinya sendiri yang telah berdosa dan menyebabkan celaka.
               Bagi menilai sejauh  mana kesanggupannya untuk menempuh hidup yang penuh bergelora ini, berana mati demi mempertahankan keyakinan akidah, sanggup berkorban apa sahaja asalkan dirinya dan peribadinya tetap sebagai seorang muslim. Ini kerana orang-orang Islam tidak pernah gentar menghadapi perjuangan ini. Mereka tidak mengenal putus asa, penatjerih dan sebagainya mahupun mereka tetap di dalam tahap perjuangannya untuk berbakti kepada Allah s.w.t.. Sikap keunggulan orang-orang mukmin ini dinyatakan oleh Allah s.w.t. seperti firman-Nya surah Fushilat ayat 41:30 yang bermaksud:
               “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka berpendirian tetap, para malaikat akan turun kepada mereka (seraya berkata): Janganlah kamu takut dan jangan berdukacita. Dan sambutlah berita gembira mengenai syurga yang dijanjikan kepada kamu.”
               Suatu sikap yang tidak luntur di kalangan orang-orang beriman ialah istiqamah atau teguh pendiriannya, tetap dengan perjuangan dan matlamat hidupnya, tidak mudah terpesona dan hidupnya tidak terumbang ambing oleh arus hidup yang penuh tipu hela ini.
               Segala ujian hidup baik berupa perhiasan dunia, kenikmatan hidup godaan syaitan, tuntutan hawa nafsu, baik dan buruk, lapar dan dahaga, harta dan anak atau pangkat dan pingat dihadapinya dengan tabah dan waspada agar dia tidak  tersasul di persimpangan jalan. Semua itu sebagai ujian Tuhan keadaanya, untuk menyelami dan menyelidik tahap-tahap keimanannya kepada Allah s.w.t.
               Demikianlah perjuangan hidup yang mesti dilalui oleh setiap manusia. Perjuangan itu tetap berjalan setiap saat dan setiap detik meski pun manusia tidak mengetahuinya. Proses perjuangan ini bermula dari lahirnya manusia ke dunia ini dan berakhir dengan kematian. Dengan kematian itu bukan bererti manusia sudah berakhir tetapi manusia tetap hidup dalam
ertikata lain sudah selesai daripada perjuangannya dan manusia akan menerima hasil perjuangan tersebut.
               Di saat kematian itulah manusia akan melihat sendiri terhadap perjuangan hidupnya di dunia ini sama ada baik berakhir dengan kematian yang indah atau buruk dengan ditutupi oleh kematian yang menakutkan. Di sini manusia akan menerima ganjaran yang wajar dari perjua- ngan itu sama  ada menuju ke neraka atau pun ke syurga.
               Maka itu setiap manusia haruslah menyedari akan hakikat perjuangan hidupnya. Aktiviti pembangunan memerlukan dua faktor dalam diri seseorang, iaitu iman dan takwa kepada Allah s.w.t. dan ilmu dalam dirinya untuk memandunya ke jalan yang benar. Ilmu itu akan membawa manusia ke jalan yang diredhai Allah, kerana orang yang berilmu adalah mereka yang dekat dengan Allah dan paling takut kepada Allah.
               Manusia adalah lebih tinggi darjatnya dari Malaikat dan binatang. Manusia diberi akal untuk menimbang yang mana yang benar dan yang mana salah atau yang mana suruhan Allah s.w.t. dan yang mana larangan-Nya serta yang mana ajakan syaitan. Tetapi yang mendukacita kan ialah ramai orang yang melakukan perbuatan yang boleh menghumban diri mereka ke dalam azab dan jurang kemusnahan.
               Al-Quran mengambarkan penilaian yang rendah terhadap kehidupan dunia ini. Ianya sebagai permainan, perhiasan dan sebagainya.
               Firman Allah s.w.t. surah Al-Hadid ayat 57:20 yang bermaksud:
               “Ketahuilah, hanyasanya kehidupan dunia itu ialah permainan dan senda gurauan (yang melalaikan) perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu dan (berbangga-bangga dengan) banyaknya harta dan anak dimisalkan seperti hujan yang tanam-tanamannya menga gumkan para petani, kemudian (tanaman itu) menjadi kering dan engkau lihat  warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat kelak ada seksa yang keras dan ada pula pengampunan dari Allah serta keredaan-Nya. Dan tidak lain kehidupan di dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”
               Ayat ini jelas menunjukkan bahawa kehidupan dunia ini adalah sebagai permainan dan hiburan, tetapi bukan bererti untuk meremehkan kehidupan dunia ini, Cuma adalah sebagai suatu ingatan kepada manusia agar jangan sampai manusia terpesona atau tergoda dengan kenikmatan dunia yang sebentar dan menipu ini.
               Di samping itu dinyatakan bahawa kehidupan di akhirat itu adalah sebenar-benar hidup dan matlamat serta tempat tujuan seluruh manusia. Ianya digambarkan sebagai kehidu- pan Ilahi.
               Allah memaklumkan dengan perempumaannya mengenai hal-ehwal kehidupan dunia yang cepat menghilang iaitu: Wahai sekalian manusia, ketahuilah oleh kamu! Sesungguhnya kehidupan di dunia ini, tidak  lain yang diagung-agungkan oleh manusia hanyalah mengada kan permainan demi permainan yang akan memenatkan orang seperti kanak-kanak yang dipenatkan oleh permainannya.
               Dan senda gurawan, yang melalaikan daripada mentaati Allah dan daripada mengingat akhirat – hanya untuk  bersuka-suka sahaja.
               Dan merupakan perhiasan, yang dengannyalah  orang-orang yang jahil itu  menjadi kannya bermacam-macam model pakaian yang cantik-cantik, dipakai untuk menghiasi kein- draan yang bagus-bagus dan melengkapkan rumah-rumah besar yang mewah dengan beraneka rekreasi yang menarik.
               Dan bermegah-megah  di antara kamu.
Memegahkan keturunan, kebangsawanan, nama dan pangkatnya yang tinggi serta kekuasaan nya yang besar terhadap golongan yang lain yang kurang dan lebih rendah daipadanya.
               Dan berbangga-bangga dengan adanya harta dan anak.
Inilah gambaran kehidupan dunia laksana bunga-bunga indah yang akan layu dan fana dan
merupakan nikmat-nikmat menyenangkan yang cepat menghilang, telah digambarkan oleh
Allah seperti air hujan yang turun dengan lebatnya menimpa bumi, akan menyuburkan tanam-tanaman menyebabkan petani-petani merasa kagum melihatnya dan bergembira untuk mendapatkan hasilnya. Tetapi sayang! Kemudian para petani itu keadaannya bertukar menjadi panik apabila melihat tanam-tanaman tersebut berubah menjadi kering, warnanya kuning, kemudian hancur  dan diterbangnya angin.
               Lafaz al-Kufar di sini, di maksudkan ialah  para petani yang menanam benih. Dan di akhirat kelak ada seksa yang keras, sebagai balasan kepada  orang-orang yang kufur dan jahat. Dan ada pula pengapunan daripada Allah serta keredaan-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang baik-baik.
               Dan tidak lain kehidupan di dunia itu, hanyalah kesenangan yang memperdayakan, yakni banyak orang yang terpedaya oleh pelbagai kesenangan, keindahan dan kemewahan dunia, sehingga  mereka  menyangka tidak  ada lagi dunia yang lain yang kekal dan abadi, iaitu akhirat, setelah dunia ini binasa.

               Maka itu manfaatakan segala ujian yang kita lalui dalam hidup kerana disitulah tapak kebahagian hidup dunia dan akhirat. Kita mesti tahu bahawa Allah tidak menyusahkan kita dalam hidup tetapi apa halangan yang kita tempuhi adalah satu ujian kepada kita sejauh mana cinta kita kepada Allah s.w.t. serta keinginan kita hidup bahagia yang kekal dan abadi di akhirat nanti setelah selesai agenda dunia berakhir.

Sunday, February 21, 2016

CABARAN ADALAH IBADAT MENDIDIK KITA MANTAPKAN IMAN

 (Disiarkan pada 20. 02. 2016)
Hidup ini sentiasa tidak sunyi dengan cabaran kerana hidup merupakan ibadat kerana Allah. Nabi Adam a.s. setelah dimurkai Allah di syurga akibat kegagalannya memelihara amanat Allah yang dipertanggungjawabkan kepadanya, terpaksa mengharungi kehidupan di alam dunia yang amat mencabar tidak seperti mana semasa ia masih tinggal di syurga yang semua keperluan hidupnya disediakan.
Allah swt bekalkan manusia dengan berbagai macam fitrah tujuan untuk memahami teka teki pembangunan kehidupan. Manusia adalah makhluk Allah yang amat banyak fitrah Allah bekalkan. Antara  fitrah yang tertinggi berbanding dengan fitrah-fitrah lainnya ialah mempunyai akal dan kemahiran berfikir.
Dengan fakulti fitrah tersebuat manusia diberi tanggungjawab yang amat berat dan mencabar sebagai khalifah Allah di alam dunia. Memakmurkan alam kehidupan berbagai makhluk Allah merupakan tanggungjawab yang paling mencabar kerana untuk melaksanakan amanat tersebut setiap individu mukmin wajar mempunyai iman serta ketakwaan kepada Allah swt. yang amat tinggi yang membolehkan amanat itu dapat dipelihara.
Iman dan ketakwaan kepada Allah swt. sahaja belum menjaminkan kesempurnaan perlaksana kekhalifahnya. Setiap individu mukmin wajar mengisikankan jiwanya dengan ilmu pengetahuan dunia dan ukhrowi. Ilmu itu, mengikut Baginda Rasul Nabi Muhammad saw. merupakan satu ketinggian nilai manusia di sisi Allah s.w.t. Malah menuntut ilmu merupakan sepanjang hayat iaitu mulai dari buaian hingga ke liang lahad.
Orang yang berilmu adalah jauh lebih mulia berbanding dengan orang yang tidak punya ilmu. Orang yang berilmu mengenali dirinya maka ia mengenali Tuhannya. Orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Allah berfirman dalam surah az-Zumar ayat 39:9 yang bermaksud:
“Katakanlah. Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu.“     
Penganugerahan akal oleh Allah kepada manusia adalah suatu hadiah yang paling berharga sekali dan tidak dapat dinilai; tanpa akal manusia tidak dapat menjalankan  tugas sebagai khalifah Allah swt. dan manusia adalah sama dengan binatang. Dengan akal manusia dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan tugasnya sebagai hamba Allah swt.
Akal juga  merupakan alat bagi seseorang manusia untuk dapat menilai sesuatu dan menggunakannya untuk manfaat umum. Segala rahsia yang  selama ini terpendam dan tersembunyi dapat dibongkar oleh manusia. Untuk mengetahuinya manusia perlulah mengkaji dan menyelidik, akan tersingkaplah rahsia-rahsia tersebut. Itulah dia peranan akal yang menemukan sesuatu itu dengan hakikat kejadianya, manusia akan kagum terhadap hikmah dan kebijaksanaan ciptaan Allah swt.
Hidup di dunia sentiasa Allah hidangkan berbagai cabaran dalam pembangunan. Maka peranan akal untuk mengatasi cabaran yang diselimutkan kepada agenda pembangunan menjadi keutamaan. Dengan penggunaan akal untuk menyelesaikan permasalahan hidup, kita tidak merasakan cabaran itu amat berat kerana Allah tidak memberatkan manusia lebih dari kemampuannya.   
Para utusan Allah swt iaitu Rasul dan Nabi adalah manusia yang amat berat cabarannya dalam usaha menyebarkan dan mentarbiahkan ilmu agama kepada masyarakat musrikin. Kerap kali mereka ditertawakan malah hingga diancam di bunuh  supaya mereka berhenti menjalankan ibadatnya.
Baginda Rasul Nabi Muhammad saw telah mengharungi satu keadaan hidup yang amat getir sekali yang dirancang oleh kaumnya,  masyarakat Quraisy yang berikhtiar untuk menghentikan usaha Baginda untuk menyebarkan agama Islam kepada mereka. Baginda telah dicabar dengan hadiah yang amat tinggi sekali seperti menjadi pemerintah masyarakat 
Quraisy dan diberi peluang  untuk memilih wanita yang paling cantik dan kaya di antara
kaumnya sebagai isteri, namun semua itu ditolak oleh Baginda sambil berkata:
“Sekiranya Allah berikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku  untuk supaya saya menghentikan diri menyebarkan dakwahku, namun saya tidak akan menerima hadiah tersebut dan memilih untuk meneruskan ibadat memperkenalkan Islam ke seluruh manusia sebagai cara hidup.”
Satu cabaran yang amat membahayakan keselamatan Baginda dalam menyebarkan Islam kepada kaum Quraisy ialah semasa Baginda diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Medina al Mukaramah ialah diutus para pejuang Quraisy untuk menangkap nabi, hidup atau mati dan akan dihadiakan 100 ekor untah. Perjuangan Rasul mentarbiahkan Islam mendapat bimbingan dari Allah swt. maka segala ancaman musuh Islam untuk keselamatannya dapat diatasinya.
Firman Allah surah an-Nahl ayat 16:78 yang bermaksud:
“Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu sedangkan kamu tidak mengetahui sesuatu. Lalu Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati (akal) supaya  kamu bersyukur.”       
Seringkali Allah swt menggesa supaya manusia  menggunakan akalnya demi manfaat kepada dirinya, keluarganya dan  masyarakat umum. Setiap individu yang tidak menggunakan akal yang diberikan itu  adalah suatu kesalahan yang besar dan dapat menjatuhkan dirinya ke jurang kebinasaan. Akal haruslah  diarahkan untuk mengkaji dan menilai kekuasaan Allah swt. bagi menguatkan lagi  akidah dan keimanan kepadanya. Firman Allah swt. surah Ar-Rum ayat 30:8 yang bermaksud:
“Tidakkah mereka memikirkan apa yang ada pada diri mereka sendiri. Allah tiada menjadikan langit, bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan sebenarnya (bukan sia-sia), dan mengikut waktu yang ditetapkan-Nya. Tetapi kebanyakan manusia ingkar (tidak percaya) menemui
Tuhan mereka.”  
Setelah Allah menerangkan bahawa manusia itu kebanyakannya kufur, tidak mengetahui hanyalah perkara-perkara yang lahir sahaja dari kehidupan di dunia dan mereka pula cuai dari memikirkan tentang akhirat, maka  Allah telah mencela kecuaian mereka terhadap akhirat itu, padahal kedatangannya tidak diragukan lagi, dan siapa yang menging- karinya  telah digesa, supaya menggunakan akal fikiran mereka untuk  memperhatikan dan merenung apa yang ada pada diri sendiri, kerana diri seseorang itulah yang paling dekat  dari lain-lain makhluk.
Jelasnya hendaklah mengajak diri sendiri supaya berfikir mengenai ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi serta segala isinya. Tidaklah semuanya itu dijadikan dengan sia-sia  bahkan dijadikan dengan kebenaran. Siapa yang menganggap bahawa ciptaan Allah itu dijadi kan sebagai sia-sia atau permainan, pasti diancam dengan api neraka – sesuai dengan firman-
Nya pada surah Saad  ayat 38:27 yang berbunyi:
“Dan tiadalah Kami (Allah) menjadikan langit dan bumi serta  barang yang di antara keduanya berkeadaan sia-sia. Yang demikian itu persangkaan orang-orang  yang kufur. Maka celakalah bagi orang-orang yang  kufur itu kerana mendapat neraka Wail.”
Setelah Allah menyebutkan seksaan bagi orang-orang  yang  tersesat dari jalan Allah  lantaran merlupakan hari Hisab dengan menyangkakan tidak ada  apa-apa yang dipekirakan di kemudian hari, maka  disebutlkanlah pula di sini pernyataan-Nya yang lain:
“Tiadalah Kami (Allah) menjadikan langit dan bumi serta barang yang di antara keduanya sia-sia.” 
Kejadian langit yang mengandungi bintang-bintang, bulan dan matahari hingga kelihatan indah dan menakjubkan bagi orang-orang yang mahu memikirkannya dan ingin mengetahui rahsia dan faedahnya, begitu pula kejadian bumi dengan segala isinya, yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan – yang merupakan ciptaan yang ada tujuannya – bukan diciptakan  oleh Allah dengan sia-sia, secara main-main
atau sia-sia, bukanlah demikian! Malah Allah menciptakan alam tersebut mengandungi
hikmah yang besar, rahsia yang halus dan faedah yang banyak.
Dan diciptakan untuk kegunaan makhluk di dalam mentaati Allah dengan mengikuti perintah dan meninggalkan apa yang ditegah. Hal tersebut samalah juga dengan manusia dan jin, keduanya telah diciptakan  bukanlah untuk dibiarkan berkeadaan sia-sia, bahkan mereka akan dibangkitkan semula selepas matinya, kemudian akan diperkirakan segala amalannya dari yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya, sama ada banyak mahupun sedikit, dan akhirnya akan diberi balasan, kalau baik dibalas baik, kalau  jahat balasannya setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya. 
Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 51:56 surah adz-Dzariat yang
berbunyi:
“Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan kepada  Aku (Allah). Yang demikian itu pesangkaan orang-orang yang kufur.”
Orang yang kafir Makkah yang ingkar terhadap Allah dan terhadap keterangan-keterangan-Nya yang terdapat pada diri mereka dan pada kejadian alam -  menyangkakan terjadinya langit  dan bumi dengan segala isinya itu tidak ada hikmahnya. Pada hal ia dijadikan untuk membuktikan wujudnya Allah sebagai penciptanya.
Seterusnya Allah menyebutkan akibat dari keburukan perangai mereka dengan ancaman-Nya iaitu: 
“Maka celakalah bagi orang-orang yang kufur itu kerana mendapat neraka Wail.”    
Nasib malang yang bakal menimpa mereka ialah neraka Wail iaitu sebuah lembah di dalam neraka, yang disediakan menjadi tempat kediaman mereka.         
Allah tidak menciptakan makhluk-Nya melainkan dengan kebenaran, dan mereka setelah mati akan dibangkitkan semula, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu kerana telah cuai dan lali dari memikirkan akhirat, bahkan tidak percaya bahawa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, untuk diberi pembalasan di atas amalan mereka, yang baik dibalas dengan baik dan yang jahat dibalas dengan kejahatan, kerana Allah tidak menganiaya walau seorang makhluk pun dengan menyeksa tanpa dosa atau menyia-nyiakan pahala bagi orang yang  yang beramal saleh.
Semuanya itu dilakukan dengan kebenaran atau keadilan. Lantaran itulah dijadikan langit dan bumi serta isinya dengan adil, untuk  menegakkan kebenaran berterusan sampai kedatangan hari kiamat yang telah ditetapkan. Maka apabila kiamat telah datang, semua makhluk akan dimusnahkan-Nya pula, dan ditukarkan bumi yang ada ini dengan bumi yang lain pula, kemudian diadakan hisab atau perkiraan kepada  semua makhluk dengan tidak ada siapa-siapa yang dikecualikan-Nya
Kemudian Allah menyebutkan pula, bahawa kebanyakan manusia mencuaikan akhirat kerana tidak  percaya bahawa mereka bakal menemui Tuhan. Kalaulah mereka mahu mengajak dirinya berfikir dan merenungkan serta mengenangkan kejadian ciptaan Allah, nescaya mereka akan mempecayainya dan pecaya bahawa  mereka disediakan tempat tinggal setelah mereka dimatikan.       
Manusia ditakdirkan hidup berjuang. Berdasarkan dari hakikat ini, manusia haruslah menginsafi bahawa hidupnya di dunia ini penuh dengan cabaran maka hidup adalah untuk perjuangan, pertarungan dan pesaingan. Setiap orang tidak  terlepas dari hakikat perjuangan ini, kerana hidup ini sendiri sudah mempunyai  erti berjuang, bergerak. Dengan pergerakan dan perjuangan ini menyebabkan wujudnya cita-cita hasrat kepada manusia.
Tanpa cita-cita manusia diibaratkan bangkai; tanpa berjuang manusia tidak bererti hidup.  Hidup, cita-cita dan berjuang adalah hakikat manusia. Oleh itu kalimat manusia adalah mencakupi hidup yang mempunyai cita-cita dan perjuangan.
Firman Allah  surah Al-Balad ayat 90:4 yang bermaksud:
“Sesungguhnya Kami telah  menciptakan manusia itu  dalam kehidupan bersusah payah.”
Allah bersumpah dengan nama kota Makkah yang berada di tanah haram, (Ayat 1 surah Al-Balad), yang dimuliakan-Nya, kerana di sana ada bangunan tertua di dunia iaitu Kaabah, menjadi kiblat penduduk dunia dan dijadikan tempat turunnya  sekalian rahmat . iaitulah tanah suci yang aman tenteram dan disucikan oleh Allah semenjak terciptanya langit dan bumi. Lantaran kelebihannya yang sangat intemewa inilah, Allah bersumpah dengan menyebut namanya, untuk menerangkan bahawa manusia diciptakan oleh Allah berada di dalam kehidupan yang perit.
Begitu pula Allah bersumpah dengan mengaitkan nama Muhammad saw (ayat 2 surah yang sama) yang tinggal di sana sebagai penduduknya, menambahkan mulia kota tersebut kerana dia didiami oleh Nabi yang mulia.
Juga bersumpah dengan nama bapa (ayat 3 surah yang sama) maksudnya Nabi Adam bersama anak atau zuriatnya, bukan keturunan yang kafir. Oleh sebab itu orang kafir walaupun keturunan Nabi Adam, tidak mendapat kehormatan untuk  dibenarkan tinggal di kota Makkah.
 Allah bersumpah dengan nama-nama yang disebutkan itu, untuk menguatkan penyataan-Nya, bahawasanya manusia telah diciptakan Tuhan untuk menghadapi kehidupan yang  serba sukar, mestilah bersusuah-payah, bukan untuk bersenang-lenang, iaitu dari  semen jak ditiupkan roh ke dalam  jasadnya, sampailah roh itu dicabut dan akan berpisah dengan jasadnya.
                    Dia dilahirkan dengan bersusah-payah; mula-mula dikandung kemudian diperanakan, kemudian disusukan, setelah disapih (diceraikan susu), berkerja mencari sara hidup dan meneruskan hidup, akhirnya ketika datang ajalnya dia berjuang dengan maut. Memanglah seluruh hidupnya menempuh kesukaran dan kepayaan. Menerima cabaran akan mendidik kita memantapkan iman kepada Allah kelak akan memimbing kita ke jalan yang diredai Allah s.w.t.

                                                                

Friday, February 12, 2016

TIDAK ADA BENGKOK TIDAK BOLEH DILURUS DAN TIDAK ADA KUSUT TIDAK BOLEH DIRATAKAN

 (disiarkan pada 16. 2. 2016)
Manusia sememangnya diwujudkan Allah swt dalam kedaaan lemah. Allah wujudkan segala makhluk di alam kehidupan ini semestinya dalam keadaan berpasangan. Maka begitu jugalah keadaan sifat manusia dalam menangani pembangunan kehidupan. Mudah dan susah, berat dan ringan, gembira dan sedih, pintar dan bodoh, luas dan sempit, besar dan kecil, berdosa dan beriman merupakan garam hidup di alam dunia.
               Soal ibadat sememangnya manusia sentiasa lemah melaksanakan disebabkan ibadat nya pemberatan kepada soal kepentingan dunia. Walaubagaimana pun Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Umat mukmin sentiasa mendapat kasih sayang dari Allah swt. dengan syarat ia sentiasa memohon ampun terhadap kelemahannya. Bertaubat merupakan ibadat yang amat diperlukan oleh setiap mukmin hidup di alam dunia.
               Tidak ada bengkok tidak boleh diluruskan dan tidak ada kusut tidak boleh diratakan, merupakan tamsilan bahasa mengenai salah laku serta kelemahan manusia dalam menelusuri kehidupan kerana Allah. Keadaan demikian merupakan garam hidup dalam kelangsungan pembangunan sebagai hamba Allah.
               Allah swt mengetahui kelemahan manusia sesuai dengan kudratnya, tidaklah dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang berat yang melampaui kekuatan fizik mahupun mentalnya. Hanya ia diperintahkan agar kembali kepada Allah jika ia sekali-kali lupa dan segera menyuci kan dirinya dengan bertaubat, jika ia sekali-sekali tergelincir dalam  dosa dan perbuatan maksiat.
               Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 2:286 yang bermaksud:
“Allah tidak  membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
Allah tidak membebankan hamba-hamba-Nya dengan bebanan-bebanan yang berat melainkan sekadar yang terdaya olehnya. Ini sama dengan firman Tuhan pada ayat 185 surat al-Baqarah yang bermaksud:
               “....Barang  siapa di antara kamu yang berada  pada bulan Ramadan maka hendaklah ia berpuasa. Barang siapa sakit atau berjalan, maka gantilah dihitung di hari yang lain. Allah menghendaki kamu supaya mudah  dan tiada menghendaki kamu supaya susah.”
               Puasa yang diwajibkan itu ialah pada bulan Ramadan. Dikhaskan puasa pada bulan tersebut, kerana pada bulan inilah Al-Qur’an diturunkan. Al-Qur’an adalah kitab suci yang mulia, maka  bulan di mana diturunkan adalah mulia, dan ibadat puasa pun dengan sendirinya merupakan ibadat yang mulia.
               Kata Abdullah bin Abbas (r.a.): “Al-Qur’an itu diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz pada lailatulqadar dalam bulan Ramadan. Allah telah taruhkan di Baitul ‘Izah dalam langit dunia, kemudian dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita  Muhammad (saw) beransur-ansur selama 23 tahun.”
               Al-Qur’an  itu mengandungi petujuk, supaya manusia tidak  sesat, juga mengandungi keterangan yang nyata dari petunjuk untuk membezakan antara yang benar dengan yang salah.
               Islam selalu mengajak kita berpegang teguh kepada hak dan kebenaran, sehingga ia tidak tersesat, dari jalan yang benar dan berpaling dari tujuan hidup yang utama. Allah swt berfirman surah Az-Zukhruf ayat 43:44 yang bermaksud:
               “Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang benar yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu benar-benar adalah sesuatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan dimintai pertamggungan jawab”.
               Manusia sebagai makhluk Tuhan yang lemah, tidak bebas dari kekeliruan dan kesala- han yang dihadapkan kepada dua kekuatan yang masing-masing hendak menariknya ke pihaknya; kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat. Manusia, berbeza dengan malaikat yang memang disucikan oleh Allah dan dilindunginya dari perbuatan dosa dan maksiat, diturunkan ke bumi oleh Allah untuk menghadapi gangguan dan cobaan. Maka Allah swt yang Maha Rahman dan  Rahim tidak menutup kemungkinan hamba-Nya, manusia yang lemah itu  melakukan kesalahan, penyelewangan dan pelanggaran dengan memberinya kesem patan, di saat ia tergelincir dan tersandung untuk memperbaiki kesalahannya dan mengubati
penyakit-penyakaitnya. Kemudian memperbaharui langkahnya di jalan yang lurus menurut hati nurani dan fitrahnya. Bersabdalah Rasulullah saw:
               “Tiap anak Adam adalah pembuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan ialah mereka  yang segera bertaubat.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)
               Dan Allah swt yang mengetahui kelemahan manusia sesuai dengan kudratnya, tidak lah dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang berat yang melampui kekuatan fizik mahupun mentalnya. Hanya ia diperintahkan agar kembali kepada Allah jika ia sekali-kali lupa dan segera menyucikan dirinya dengan bertaubat, jika ia  sekali-sekali tergelincir dalam dosa dan perbuatan maksiat.
               Allah berfirman surah Thaha ayat 20:122 yang bermaksud:
“Dan Adam melanggar larangan Tuhannya dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilih nya, maka Dia menerima taubatnya dan memimpinnya.”
               Nabi Adam telah menyalahi Tuhan lalu tersesat. Dalam hubungan ini ada hadis yang sepakati sahihnya oleh Imam al-Bukhari dan Muslim – yang diriwatakan daripada Abu Hurairah dan Muslim – yang diriwayat daripada Abu Hurairah (r.a) katanya: Bersabdalah Rasulullah (s.a.w.) – yang maksudnya:
               Adam dan Musa telah bertengkar, lalu kata Musa kepada Adam: “Engkau adalah bapa kami, engkaulah yang telah mengeluarkan kami dari dalam syurga.” Jawab Adam: “Engkau hai Musa telah dipilih oleh Allah dengan percakapannya-Nya dan dituliskan untukmu kitab Taurat dengan tangan-Nya (kudrat-Nya). Adakah patut engkau mencaci aku mengenai perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Taala kepadaku sebelum 40 tahun aku diciptakan?” Maka Adam telah menolak (mendebat) Musa.
               Dari keterangan hadis ini, bermakna Adam yang telah menyalahi perintah Tuhannya lalu tersesat itu sebenarnya adalah suatu perkara yang telah  ditakdirkan oleh Allah. Dia tidak dapat menolak ilmu Allah (pengetahuan) yang telah  lebih dahulu Allah mengetahui dirinya (Adam) bakal memakan buah syurga – hal mana telah ditakdirkan sebelum 40 tahun Adam diciptakan.
               Kebanyakan ulama mengatakan kesalahan Adam itu berlaku sebelum dia dilantik menjadi Nabi. Ini terbukti dengan firman Allah kemudiannya yang berbunyi: “Kemudian dia dipilih oleh Tuhannya. Yakni Allah telah memilihnya setelah  dia menyalahi-Nya. – Lalu dia pun bertaubat kepada Tuhannya – Yakni kembali menjadi baik, lalu Allah terima taubatnya – Dan dipimpinnya – Yakni, ditunjukkan-Nya bagaimana caranya beramal mengikut yang diredai-Nya iaitu dengan melazimkan diri kedua orang suami isteri itu terus bertaubat seperti yang diajarkan oleh Allah dan diucapkan oleh Adam dan Hawa.
               Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiayanya diri kami sendiri, dan sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami dan kesihankan kami nescaya jadilah kami orang-orang yang rugi. (Surah al-A’rsaf ayat 27:23).
               Maka Allah swt. berfirman dalam surahTaha ayat 20:123 yang bermaksdu:
“Berkata Allah: Berangkatlah kamu dari dalam syurga semuanya, di antara kamu
dengan yang lain   menjadi musuh. Jika datang petunjuk daripada-Ku maka sesiapa mengikut
petunjuk-Ku tiadalah dia tersesat dan tidak celaka.”
               Allah swt telah bertitah – setelah perintah-Nya dilanggar – dengan kata-Nya: Turunlah kamu berdua dari dalam syurga ke muka bumi. Engkau Adam, Hawa dan anak cucu yang menjadi keturunanmu adalah musuh kepada Iblis dan keturunannya – masing-masing keturunan mereka menjadi musuh kepada keturunan kamu.
               Kemudian kata Tuhan lagi: Jika datang kepada mu petunjuk yang Ku-pilih untuk hamba-hanba-Ku – yang berupa agama, perutusan para rasul dan kita-kitab – maka sesiapa mengikut perintah-Ku dan beramal dengannya serta tidak menyeleweng daripadanya, sesungguhnya di dunia dia akan Ku pandu ke jalan yang benar dan di akhirat pula dia tidak  akan celaka.
               Dalam hubungan ini Ibnu Abbas telah meriwayatkan katanya: Allah akan menyelamat kan orang yang mengikuti Al-Qur’an daripada tersesat di dunia atau daripada celaka di akhirat. Dan di dalam hadis Marfus’, dia juga meriwayatkan seperti berikut:
               “Sesiap mengikuti kitab Allah (Qur’an) nescaya diberi petunjuk oleh Allah Taala daripada tersesat di dunia, dan diselamatkan daripada perkiraan (hisab) yang buruk pada  hari kiamat.”
               Allah berfirman surah Taha ayat 20:124 yang bermaksud:
               “Dan sesiapa yang berpaling daripada mengingati Aku mereka sesunguhnya dia akan mengalami hidup yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat berke- adaan buta.”
               Di sini Allah mengancam iaitu, sesiapa berpaling daripada mengingati Allah pada hal telah diperintahkan supaya mengenang-Nya malahan berterus-terusan menyalahi-Nya nescaya dia akan mengalami hidup yang sempit. Hidup yang sempit yang dirasainya itu iaitu: hatinya selalu gelisah dan bimbang, kerana apa yang dipentingkannya hanyalah kehidupan dunia sahaja dengan bertungkus-lumus untuk menambah penghasilannya dan takut sahaja kekura- ngan, sehingga perasaan lokek dan bakhil itu sentiasa mempengaruhi jiwanya.
               Ataupun dalam hidupnya itu sudah tidak  ada lagi pada dirinya sifat qanaah  (memadai dengan yang ada) sehingga dia tidak pernah merasa puas. Atau dimaksudkan di sini, dia hidup dalam maksiat walaupun keadaannya mewah dan senang.
               Kata Ibnu Masud, Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khuri. Hidup yang sempit dimak- sudkan di sini ialah di dalam kubur. Kerana orang semasa dalam kubur tulang rusuknya akan dihempit oleh tanah sebagai seksaan yang berterusan sehingga datang hari kebangkitan.
               Dalam hadis Marfu’ yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah (saw) telah bersabda (yang bermaksud): Orang mukmin di dalam kuburnya seperti di dalam taman yang hijau. Kuburnya itu akan diluaskan selebar 70 hasta dan bercahaya terang laksana terangnya pada malam bulan purnama. Dan tahukah kamu mengenai ayat yang diturunkan? Jawab orang ramai: “Allah dan rasul-Nya sahaja yang lebih tahu.”
               Maka kata Baginda: Itulah  seksaan dalam kubur untuk orang kafir. Orang kafir itu menjadi mangsa kepada 99 natin. Tahukan kamu apa itu  natin? Dialah 99 ekor ular, tiap seekornya mempunyai 7 kepala yang akan menggigit, memagut dan menyembar tubuh badan nya, sehinggalah datang hari mereka dibangkitkan.
               Dan Kami akan menghimpunkannya pada hari  kiamat berkeadaan buta.”
Matanya buta  semasa dihimpunkan di padang mahsyar, tetapi apabila masuk neraka hilanglah butanya agar dia dapat melihat tempat tinggalnya.
               Firman Allah swt surah  Taha ayat 20: 125 yang bermaksud:
               “Dia bertanya: Ya  Tuhan! Mengapa Engkau himpunkan aku menjadi orang yang buta pada hal akau dahulu celik?”
               Dia bertamya kepada Tuhannya, mengapa dia dijadikan berkeadaan buta tidak dapat melihat apa yang ada di sekelilingnya pada hal di dunia dahulu dia dapat melihat?
               Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 97 surah al-Isra’ yang berbunyi:
Dan Kami (Allah) akan himpunkan mereka itu pada hari kiamat dengan mukanya telungkup, berkeadaan buta, bisu dan pekak.
Firman Allah surah yang sama ayat 126 yang bermaksud:
“Jawab Tuhan: “Begitulah halnya, engkau telah didatangi keterangan-keterangan Kami (Allah) tetapi engkau melupakannya, dan begitulah pada hari ini engkau dilupakan.”
Cukuplah ayat Allah datang. Cukuplah petunjuk diberikan. Cukup Rasul-rasul diutus membawa petunjuk kepada jalan yang benar, untuk keselamatan engkau dunia dan akhirat. Kepada Rasul-rasul itu diturunkan wahyu, dan isi wahyu itu tidak ada yang mereka sembunyi kan. Semuanya disampaikan kepada kamu. Tetapi semuanya itu kamu lupakan. Maka itu tiadalah ada alasan buat kamu mengatakan bahawa petunjuk itu tidak sampai kepada kamu. Semuanya sampai. Semuanya itu kamu lupakan.
Seketika  engkau berbuat maksiat itu misalnya terdengar oleh mu suara azan dalam radio, nescaya radio itu akan segera engkau matikan, kerana engkau pandang mengganggu kesenanganmu. Jika ada orang menyampaikan pengajaran kepadamu, nescaya orang itu akan segera engkau usir. Sebab itu maka tidaklah masuk pengajaran ke dalam hatimu. Dan itu menjadi butalah  hatimu. Walaupun mata melihat, kalau hati yang buta, apalah ertinya mata? Dan demikian pulalah di hari ini, engkau pun dilupakan.

Kalau semasa didunia engkau menjadi pusat perhatian orang kerana kedudukan mu yang tinggi di mata orang yang jahil, di sini engkau termasuk orang yang dilupakan. Orang yang tidak ada harga diri sepersen pun. 

Friday, February 5, 2016

SEMANGAT BERSEPADU NADI PEMBANGUNAN UMMAH

 (Disiarkan pada 6. 02. 2016)
Semangat  bersepadu merupakan adab kesopanan dan budaya pembangunan Islam. Fungsi  masyarakat Islam di sini ialah menyebarkan adab kesopanan ini, mendidik anggota nya serta mengeluarkan para siswa-siswi berdasarkannya di semua peringkat dan orentasi pendidikan, bermula dari taman asuhan kanak-kanak sehingga ke tahap universiti.
Masyarakat Islam juga berfungsi mempermosikan adab kesopanan dan budaya Islam kepada semua bangsa dengan  pelbagai mikanisma sama ada melalui makalah, syair, drama, penerbitan, buku, majalah, akhbar, humor, lakonan dan sama ada melalui media bercerak maupun elektronik. Dalam hal ini semua hal institusi sama ada  keagamaan seperti masjid, kesenian seperti teater, pendidkan seperti sekolah atau media seperti televisyen, mestilah memberi kerjasama.
Tidak wajar jikalau di dalam sebuah masyarakat hanya terdapat satu pihak sahaja yang berusaha membangunkan nya sementara di sana terdapat banyak pihak pula yang meruntuhkan nya sepertimana yang diungkapkan oleh seorang penyair.
“Bilakah akan tertegaknya sebuah bangunan dengan sempurna, jika kamu membina nya sementara orang lain meruntuhkannya?”.
Kata penyair yang lain pula:
“Seandainya terdapat seribu orang yang membina yang disusuli dengan seorang meruntuh, itu sudah cukup (untuk meruntuhkannya).
Bagaimana pula jika hanya terdapat seorang yang  membina tetapi terdapat seribu orang yang meruntuhkannya.”      
Apatah lagi  jika cara meruntuhkan di zaman kita ini menggunakan dinamit bukan  lagi cangkul. Perkara ini sesuai untuk semua bangunan material dan maknawi.
Kewajipan masyarakat Islam masa kini ialah menafikan segala bentuk kesopanan serta budaya masyarakat yang  dimasukkan ke dalamnya perkara yang bertentangan dengan tabiat  yang seimbang dan normal, tidak kira sama ada ia berasal dari zaman-zaman kelemahan pemikiran atau kemunduran ketamadunan yang telah menimpa dunia Islam sejak beberapa kurun yang lampau.
Begitu juga dengan budaya yang  diseludup masuk kepada kita melalui tamadun moden Barat, seperti  ciptaan-ciptaan fesyen terbaru, perabot rumah, makan-makanan, adat perkawinan, pelbagai jenis perayaan dan hubungan antara lelaki dan wanita...dan selainnya.
Akibat daripada itu, kita dapati masyarakat Islam sekarang mengandungi dua kelompok manusia yang hidup dalam dua bentuk yang berbeza.
Jika kita meneliti permasalahan keluarga sebagai contoh, di sana kita dapati terhadap orang yang tidak membenarkan lelaki yang  bertunang dengan anak perempuannya melihat nya anaknya walau sekilas pandang sekalipun perkara tersebut bertentangan dengan hadith-hadith yang sahih. Bahkan di setengan tempat bakal suami tidak dibenarkan melihat bakal isterinya walau selepas diangkat nikah secara Syarak, sebaliknya ia hanya boleh melihatnya pada malam pertama.
Bertentangan dengan kumpulan tersebut, di sana terdapat mereka yang membenarkan anak gadisnya yang sudah dipinang untuk keluar berdua-duaan, saling berpegangan tangan, ketika berangkat atau pulang, menuju ke tempat rekreasi dan juga panggung wayang pada waktu siang atan pertengahan malam. Alasannya ialah agar dapat mengenali jiwa pasangan nya dengan lebih dekat melalui pergaulan dan percampuran tersebut.
Masyarakat berfungsi untuk membela adab kesopanan serta budaya-budaya ini melalui undang-undang dan sistem perundangan. Mereka tidak boleh membiarkan orang lain memusnahkan adab kesopanan umat  Islam, memadamkan profil keperibadiannya serta meng hancurkan budayanya yang telah diambil dari wahyu Allah yang telah diwajibkan ke atas masyarakat melalui Syarak.
Jika masyarakat memandang mudah terhadap adab kesopanan dan budaya-budayanya serta membiarkan para perosak melakukan apa yang mereka suka bermakna masyarakat tersebut telah mengabaikan risalah masyarakat Islam yang sebenar.
Bukanlah namanya masyarakat Islam yang benar, jika ia membuang segala budayanya yang tulin untuk menerima budaya-budaya asing dan adab kesopanan yang berbeza dengan nya. Jestru itu, keperibadiannya akan pudar, jatidirinya akan terpadam dan ia menjadi pak turut kepada yang lain, padahal Allah telah menjadikannya orang yang dituruti.
Lantaran itu. anda akan dapat melihat anggota masyarakatnya makan dan minum dengan tangan kiri, para lelakinya memakai cincin emas, sementara para wanitanya  meniru wanita-wanita kafir seperti mendedahkan rambutnya, dadanya serta memperlihatkan perut serta belakangnya.
Ramai wanita Islam mengamalkan adab dan kesopanan itu sebagai fesyen. Contohnya Islam menutup aurat tidak memikirkan arahan itu sebagai kesopanan masyarakat Islam. Dan di sana wanita Islam lebih suka memakai tudung  dengan sepenggal bahagian kepada tertutup manakala bahagian dahinya berurai rambut ditiup angin. Tidak kurang pula bahagain menutup badan yang kelihatan lebih menggiurkan pada mata memandang terutama sekali kepada  individu yang  potongan badangnya gemuk, apabila ianya dibungkus seperti membungkus buah nangka.
Ada yang kelihatan menjijikan apabila badan yang Allah berikan dalam keadaan kurus
dan kecil ditutupkan dengan kain seperti membungkus buah nagka. Sekilas pandang seolah-olah individu berkenaan bagikan seorang yang berjalan dalam keadaan berbogel. Apakah makna menutup aurat sehingga mahasiswi dari universiti tertentu selepas selesai pengajian mengubah fesyen pakainnya kepada yang lebih mendedahkan auratnya. Peliharalah adab dan kesopanan sebagai lambang keunggulan masyarakat Islam.
Semangat bersepadu dalam Islam lebih manis dipandang jika adab dan kesopanan Islam itu dijadikan tunjang pembangunan ummah. Falsafah pembangunan kehidupan masyarakat Islam adalah wahyu dari Allah S.W.T. Maka itu menjadi amanah Allah untuk menjaganya dan bukan mengiklankan cara berpakaian yang kurang sopan.
Bukanlah namanya masyarakat Islam jika kaum mudanya bercampur antara lelaki dan perempuan dengan saling bersentuhan, bersenggolan dan berpegangan sama di kolej atau universiti, di perkemahan atau di perkelahan atau di dalam kendraan.
Bukanlah namanya masyuarakat Islam jika ia membiarkan mana-mana institusi yang mencurigakan sama ada akhbar, wayang atau media massa meruntuhkan struktur binaan umat serta menghembuskan kepadanya angin beracun yang membawa bencana yang menyakitkan, memusnahkan segala-galanya dengan arahan tuan mereka yang terdiri dari Zionis, para penjajah, dan Komunis melalui tulisan-tulisan yang menyesatkan, berita-berita palsu, cerita-cerita luca, gambar-gambar prono, nyanyian-nyanyian cabul,  drama-drama luca, filem-filem yang menyentuhkan akhlak serta siri-siri yang penuh dengan kebatilan.
Masyarakat Islam yang sebenar ialah masyarakat yang memelihara adab kesopanannya yang tulen dan budayanya yang sejati sebagaimana ia melindungi tanahnya dari dijajah, kehormatannya dari dicabul, kekayaannya dari dirompak dan harga diri dihina.
Masyarakat Islam tertegak di atas dasar  “akidah” yang menentukan falsafahnya secara menyeluruh sama ada berkenaan dengan tempat bermula, tempat kembali dan matlamat hidup. Ia juga menjawab beberapa persoalan sama ada lama atau baru seperti: “Dari mana, hendak ke mana dan kenapa?...Dengan falsafah yang menyeluruh tersebut akan membentuk “masyarakat bertauhid” serta tidak menyekutuhkan Allah swt dengan sesuatu.
Masyarakat Islam juga tertegak di atas syiar-syiar yang mengukuhkan lagi hubungannya dengan Allah swt. melalui amalan-amalan lahiriah. Jestru itu , maka wujudlah “masyarakat yang beribadah” yang mana tugas utamanya ialah beribadat kepada Allah swt.
Masyarata Islam terbina di atas  pemikiran dan pemahaman yang jelas yang menjadi
kan ia mampu menilai amalan, pendirian, individu dan ideologi. Berdasarkan pertimbangan yang khusus yang tidak cendrung ke arah kanan atau kiri. Ia adalah “masyarakat intelektual” yang unik.
               Masyarakat Islam terbina di atas akhlak dan nilai-nilai luhur yang diyakini keimanan nya kepada agamanya serta Syariatnya. Akhlak adalah sebahagian dari agama memandangkan ia adalah perintah atau larangan yang datang dari Allah swt. Lantaran itu  ia adalah “masya- rakat berakhlak”.
               Masyarakat Islam terbina di atas adab kesopanan dan budaya tertentu yang menjadikan nya  unik, yang bukan diciplak dari masyarakat lain sama ada yang jauh atau yang lama.
               Selain dari terbinanya masyarakat Islam di atas dasar-dasar tersebut keseluruhannya, ia juga terbina di atas dasar perikemanusiaan (humanity) yang  tinggi sebagaimana yang sentiasa dicari-cari oleh manusia yang bertamadun.
               Ilmu adalah antara nilai yang tertinggi yang dibawa oleh Islam serta dibangunkan kehidupan manusia di atasnya sama ada kehidupan maknawi atau kebendaan, kehidupan akhirat atau dunia, menjadikannya sebagai jalan keimanan dan perangsang kepada amalan. Ia juga merupakan faktor pertama yang menjadikan manusia sebagai khalifah; kerana mereka dijangka (oleh Malaikat) akan melakukan kemusnahan dan menumpahkan darah di atas permukaan bumi. Lalu Allah telah menolak sangkaan para Malaikat dengan firmanNya:
               “Sungguhnya aku Maha Mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Allah menga- jarkan Adam nama-nama keselruhannya.” (al-Baqarah: 2:30-33)
               Islam adalah agama ilmu, al-Qur’an al-Karim adalah kitab ilmu dan ayat yang pertama diturnkan kepada Rasulullah s.a.w. ialah berkenaan dengan ilmu itu iaitu:
                    Firman Allah surah al-Alaq ayat 96:1 yang bermaksud:
                    “Bacalah dngan nama Tuhanmu yang telah menciptakan.”
Membaca adalah pintu keilmuan sementara al-Qur’an merupakan:
                    “Kitab yang diperjelaskan ayat-ayatnya, iaitu bacaan di dalam bahasa Arab, untuk kaum yang berilmu.” Surah Fussilat ayat 41:3.
                    Al-Qur’an telah menjadikan ilmu sebagai asas perbezaan antara manusia. Firman Allah surah az-Zumar ayat  39:9, yang bermaksud:
                    “Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu.”
                    Selain itu, al-Qur’an juga telah menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai orang-orang yang besaksi kepada Allah dengan ketauhidan bersama para Malaikat. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayata 7:18 yang bermaksud:
                    “Allah menyatakan bahawasanya tiada Tuhan melainkanNya, yang meneggakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang beriman (juga menyatakan yang  demikian itu) Tiada Tuhan melainkanNya., Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,”
                    Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah serta bertakwa kepadaNya, Firman Allah swt dalam al-Qur’an surah  Fathir ayat 35:28 yang bermakksud:
                    “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hanba-hambaNya  hanyalah orang –orang yang beriman.”
                    Tidak ada orang yang takut kepada Allah kecuali orang yang mengenali Allah. Allah s.w.t. hanya dapat dikenali  berdasarkan kepada kesan-kesan kekuasaanNya dan rahmatNya terhadap makhluk. Lantaran itu kenyataan bahawa manusia berilmu sahajalah yang takut kepada Allah telah disebutkan di dalam konteks ayat yang membicarakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah terhadap alam semesta.
                    Firman Allah dalam al-Qur’an surah Fathir ayat 35:27-28 yang bermaksud:
                    “Tidakkah kamu melihat Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dari hujan tersebut buah-buahan yang beraneka macam jenis. Dan di antara gunung-gunung itu
ada garis putih dan merah  yang beraneka macam waranya dan ada yang hitam pekat. Dan demikian di antara manusia, binatang-binatamg yang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (serta jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang beriman.”
                    Al-Qur’an al-Karim adalah kitab teragung yang membangunkan “mentaliti ilmiah”. Al-Qur’an menolak segala perkara khurafat, menentang segala bentuk taqlid buta kepada nenek muyang, para tokoh dan orang-orang yang ternama lebih-lebih lagi kalau orang awam atau orang bodoh. Ia juga menolak keraguam dan hawa nafsu dalam konteks perbahasan hakikat yang berdasarkan kepada keyakinan, serta tidak menerima sebarang kenyataan melainkan jika disertakan bukti yang kuat seperti fakta-fakta yang boleh dilihat dalam persoalan yang bersifat fisikal atau logika yang benar dalam persoalan yang bersifat rasional ataupun dokumen dokumen yang dipercayai di dalam perkara-perkara yang didokumenkan.
               Al-Qur’an menganggap analisa itu sebagai ibadah, mencari hakikat itu sebagai amalan yang mendekatkan kita kepada Allah, menggunakan pelbagai perkakasan pengetahuan sebagai kesyukuran terhadap nikmat Allah dan mengabaikan nya sebagai menempah jalan ke neraka.*


*Sumber – Prof Dr. Yusof Al-Qardhawi: “Ciri-Ciri Unggul Masyarakat Islam Yang Kita Idamkan. Peneribatan  Sribu Dinar. 2000”.