Saturday, May 23, 2015

TANGANI MASA SECARA ISTIQAMAH DEMI MELAHIRKAN PEMBANGUNAN

 (Disiarkan pada 23. 5. 2015)
Setiap yang hidup itu memerlukan pergerakan untuk kelangsungan hidup di bumi ini. Itulah yang dikenali sebagai sunatullah. Allah sediakan alam ini dengan segala makhluk ciptaan-Nya demi  memanfaatkan masa yang Allah wujudkan di alam maya ini. Dalam menangani masa terbentuk satu naluri pada diri setiap makhluk yang berupa disiplin hubungan antara sesama makhluk yang tersendiri.
               Menangani masa sebaik mungkin merupakan strategi pembangunan yang diredhai Allah S.W.T. Orang yang mengenali masa bergerak adalah mereka yang sentiasa mengingati Allah kerana tanpa pertolong Allah tidak ada manusia boleh laksanakan. Segala  ibadah yang kita laksanakan merupakan tawakal dan manusia hanya mengharapkan keredaan Allah S.W.T. untuk memberikan prerogatif-Nya.
               Menangani masa secara istiqamah adalah satu konsep pembangunan yang akan membuahkan kejayaan dalam kehidupan. Pergerakan masa seharusnya seirama dengan arus pemikiran kita kerana tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain daripada mengingati masa beredar selari dengan peningkatan usia setiap individu.
               Kewajipan setiap insan dalam menelusuri kehidupan adalah membuat perubahan pada diri sendiri. Usaha kita secara istiqamah merupan agen kepada perubahan pemabangunan kendiri. Tidak ada yang lebih mudah dilaksanakan selain dari budaya istiqamah kerana kerja atau ibadah yang berat pada mata memandang jika dilaksanakan secara istiqamah akan menjadi mudah dan dalam keadaan yang sempurna.
               Tangani masa secara istiqamah mengakibatkan kelancaran ibadah kerana budaya menanguhkan kerja tidak akan mendekati kita. Pepatah bahasa Inggeris mengatakan: “Stich in time save nine”, yang membawa maksud jahitlah kain baju yang robek atau koyak serta merta untuk menyelamatkan dari sembilan jahitan jika ditangguhkan sehingga robek atau koyaknya menjadi besar.
               Begitu juga halnya kepada muamalah hidup jika ditangani serta merta maka masalah itu akan selesai dengan serta merta tetapi jika tidak menggunakan masa secara istiqamah maka semangat hendak membereskan masalah berkenaan akan tertangguh dan menjadi sulit hendak dilaksanakan apabila sudah tergumpul dengan masalah yang baru datang.
               Pepatah lain mengatakan: “Strike the iron while it is red hot.”, yang maksudnya lebih kurang ketuklah besi itu apabila ia merah panas demi memudahkan untuk membentuk apa sahaja kita suka. Bidalan bahasa serupa ini amat penting diterjemahkan kepada amalan hidup kerana kerja yang sukar menjadi senang.
               Menangani masa secara istiqamah juga membuahkan kejayaan kepada kerja-kerja ibadah. Semangat istiqamah seharusnya menjadi sebahagian daripada diri kita kerana hidup ini berterusan dan wajar dihidangkan dengan ibadah kerana Allah. Mengamalkan solat lima waktu sehari semalam sebagai contoh amat penting dalam kehidupan kerana sembahyang itu adalah tiang agama. Amalan yang bermusim tidak sama sekali sesusai bagi seorang mukmin kerana hidup ini sentiasa dijaga dan dipelihara oleh setiap saat.     
               Pepatah Melayu mengatakan; “Hangat-hangat tahi ayam!” yang membawa maksud  melakasan ibadah bersungguh-sunggu tetapi hanya buat sekejap masa sahaja. Masa rajinnya datang, muamalahnya pasti beres tetapi hanya bermusim. Apabila semangat sudah sejuk maka ditinggalkan ibadah berkenaan.
               Orang yang menangani masa secara istiqamah akan melahirkan satu semangat yang unggul sentiasa mendapat keredhaan dari Allah S.W.T. serta mendapat sanjungan dari orang yang menyaksikan kita. Allah amat cita kepada hamba-Nya yang sentiasa istiqamah menggunakan masa dalam semua agenda pembangunan.
               Jangan biarkan hidup ini kosong dan seharusnya di isi dengan aktiviti pembangunan sama ada pembangunan jasmani mahu pun pembangunan rohani. Tumpuan pembangunan  rohani adalah menjadi keutamaan kerana hubungan kita dengan Allah S.W.T. sentiasa terpelihara. Ini penting kerana agenda kehidupan akhirat harus kita bina sebagai persediaan kehidupan di akhirat nanti.
               Apabila hubungan dengan Allah sentiasa terpelihara maka pembangunan jasmani akan dengan sendirinya terbela. Orang yang meyuburkan kasih sayang dengan Allah S.W.T. akan dimudahkan urusan hidup di dunia yang fana ini. Setiap usaha atau ibadah yang kita lakukan merupakan tawakal dan jika budaya intiqamah mengiringi ibadah kita maka Allah pasti memberi keredhaan-Nya.
               Menyuburkan kasih sayang dengan Allah berpangkal daripada hati. Maka itu untuk menghidupkan hati, beberapa amalan yang wajar disempurnakan, antaranya ialah berzikir. Zikir adalah merupakan ibadah batiniah, tetapi hakikat zikir adalah adanya perasaan salam jiwa yang tetap mengingati Allah, sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maka Besar, Maha Agung, Maha Bijaksana dan juga Maha belas kasihan kepada Hamba-Nya.
               Zikir berasal dari bahasa Arab ZHIKR, mempunyai 3 erti iaitu  ingat, sebut dan ajaran.  Yang dimaksud dengan kata-kata zikir di kalangan umat Islam ialah ZHIKRULLAH, iaitu mengingati akan Allah, menyebut akan Nama Allah, mempelajari dan membaca firman-firman Allah (Kitab Suci Al-Qut’an).
               Ingat adalah pekerjaan hati (akal) semata, sedangkan sebut ialah mengingatkan dengan hati atau akal saja adalah baik. Tetapi dengan menurut-sertakan lidah (sebutan) adalah  lebih baik; kerana mengingat Allah dengan jiwa dan raga bersama-sama.   
               Dengan demikian zikir adalah termasuk ibadah. Para ahli sufi meletakkan zikir sebagai jalan rohaniah untuk menuju Allah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak perintah tentang zikir kepada Allah: Berikut ini beberapa hikmah dari zikir, iaitu:
               “Seseorang yang berzikir kepada Allah, maka mereka akan mendapat ketenangan batin. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud: “Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenteram, kerana mengingati Allah ingatlah, hanya dengan zikir (mengingati Allah) hati menjadi tenang.” (Surah Al-Ra’d ayat 13:38)
               Apabila seseorang itu berzikir kepada Allah, maka mereka akan merasakan ketenangan dalam jiwanya. Ini adalah rahsia yang boleh disahkan bagi mereka yang berzikir. Hal ini disebabkan kerana orang yang berzikir, maka mereka akan melalikan persoalan dunia, mereka akan hanya ingat kepada Allah S.W.T. saja.
               Dengan hilangnya beban persoalan dunia, maka disitulah akan lahir perasaan yang tenang, aman, damai dan tenteram. Sebaliknya jika manusia itu melupakan Allah S.W.T., maka mereka akan merasa hidup sempit dan seterusnya akan gelisah, sebagaimana firman Allah S.W.T.: “Barangsiapa yang berpaling dari-Ku (tidak mengingati Allah S.W.T.), maka mereka akan hidup dalam kesempitan.”
               Nabi Muhammad  S.A.W. bersabda maksudnya: “Di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan dan jika ia rosak, maka rosaklah semua anggota badan manusia, iaitu adalah hati.”
               Hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dari penjelasan hadis tersebut juga menunjukkan hati manusia itu kadangkala bersih dan juga kadang-kadang kotor.
               Agar hati kita tetap bersih, maka ia mesti dibiasakan untuk berzikir, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. yang maksidnya:
               “Ubat penyakit hati itu ada lima perkara: “Membaca Al-Qur’an, kedua solat malam
(solat tahajjud), ketiga berterusan zikir atau istiqamah, keempat membiasakan berpuasa, dan yang kelima bergaul dengan orang-orang saleh.”
               Apabila manusia hatinya bersih dari sifat-sifat tercela seperti hasad dan sebagainya,
maka orang tersebut akan mencapai hakikat kebahagian. Sebab kebahagian adalah terkandung
pada keadaan hati manusia, jika hatinya baik dan bersih, maka otomatik akan mencapai
kebahagian.
               Bagi orang yang berzikir, maka Allah akan mengangkat darjatnya sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.:
               Apakah kamu mahu aku ceritakan kepada mu berkenaan amal perbuatanmu yang terbaik dan paling bersih dalam pandangan Allah S.W.T., serta orang yang tertinggi darjatnya di antara kamu, yang lebih baik dari bersedekah emas dan perak serta lebih baik dari memerangi musuh-musuh kamu semua dan memotong leher kamu, dan mereka juga memotong lehermu?” kemudian para sahabat bertanya; “Apakah itu wahai Rasul/” Beliau menjawab: “Zikir kepada Allah SWT.” (HR. Baihaqi)
               Kita sering melihat manusia yang merasa senang dan bahagia apabila dinaikkan pangkatnya, padahal yang menaikkan dan mengangkat adalah sesama manusia, dan sungguh akan lebih berbahagia dan gembira jika yang mengangkat itu Zat yang Maha Tinggi, Maha Mulia dan Maha Kuasa. Dan inilah hakikat kebahagian dan hanya Allahlah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan mengangkat dan menghentikan darjat dan pangkat seseorang.
               Tiada orang yang paling merasa aman dan tenteram dalam hidup ini kecuali mereka yang selalu diawasi dan perhatikan oleh Allah SWT. Di antara manusia yang selalu diingat oleh Allah SWT ialah yang berzikir kepada Allah SWT.
               Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2:152, yang bermaksud:
               “Ingatlah (zikirlah) kepada-Ku, nescaya Aku zikir (ingat) kepadamu.”
               Doa termasuk ibadah bahtiniah, sebab dalam berdoa yang paling berperanan adalah hati manusia. Doa adalah termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. sebagaiman firman-Nya dalam al-Quran surah Al-Anbiya ayat 21:90 yang bermaksud:
               “Kemudian Kami  perkenankan permintaannya dan Kami kurniakan (seorang anak bernama) Yahya dan perbaiki  isterinya (boleh mengandung). Sesungguhnya mereka berlumba-lumba memperbuat  kebajikan, seraya meminta kepada Kami dengan harapan yang besar dan ketakutan. Adalah mereka orang-orang yang khusyuk (tunduk hatinya) kepada Kami.”
               Allah telah memperkenankan doa Nabi Zakaria, dan dikurniakanlah kepadanya seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, kerana isterinya telah ditakdirkan boleh mengandung, sebab semua halangan yang merintang dan menyekat pertumbuhan benih di dalam rahimnya, telah dihalang oleh Allah dan dapat berjalan dengan baik, sehingga keadaannya yang tadinya dia mandul kemudian telah dapat mengandung serta melahirkan anak.    
               Sabda Rasaululah SAW:
               “Doa adalah inti dari ibadah.”
Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Isra’ayt 17:110 yang bermaksud:
               “Katakanlah: Serulah Allah atau serulah ar-Rahman! Apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai nama-nama yang baik. Dan janganlah sembahyang dengan suara yang nyaring dan jangan pula dengan suara yang perlahan. Dan carilah jalan pertengahan antara kedua-duanya.
               Mengikut kata Ibnu Abbas: Bahawasanya Rasulullah SAW. Pada suatu malam telah sujud seraya membaca dalam sujudnya itu: “Ya Allah ya Rahman!” Lalu berkata Abu Jahal: “Sesungguhnya Muhammad telah melarang kami daripada menyembah Tuhan kami sedangkan dia sendiri ada menyeru nama dua Tuhan. Kemudian Allah pun menurunkan ayat ini – yang maksudnya – Tuhan itu mempunyai dua nama: Pertama, Tuhan itu bernama  Allah, dan kedua, Tuhan itu bernama ar-Rahman.”
               Dengan apa sahaja Tuhan yang kamu seru – sama ada dengan Allah atau dengan nama as-Rahman – kedua-duanya sama sahaja, bahkan Allah itu mempunyai beberapa nama yang
baik-baik – nama yang suci, mulia dan terpuji (al-Asmaul Husna).
               Firman Allah SWT yang bermaksud:
“Berdoa kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”Al-A’raaf ayat 7:55.
               Allah perintahkan manusia supaya mengesahkan-Nya, iaitu dengan beribadat kepada-Nya saja – sedang ibadat itu pula hendak dijiwai dengan doa atau permohonan.
               Berdoa atau bermohon kepada Allah, adalah merupakan salah satu ibadat yang amat penting. Kalaupun bukan merupakan perintah yang wajib, tetapi berdoa it sudah pasti adalah sunat. Biasanya seseorang hamba tidak akan memohon melainkan bila ia perlu kepada sesuatu yang dihajatinya, sedang ia tidak berdaya untuk memperolehnya lalu bermohonlah kepada   Tuhannya.

               Orang yang berdoa adalah mereka yang merasa dirinya lemah dan sekaligus ia merupakan pengakuan bahawa Allah adalah Zat Yang Maha Besar, Zat Yang Agung dan Zat Yang Maha perkasa.” Doa juga melambangkan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya, kepasrahan inilah hakikat dari ibadah, sebab jika manusia tidak merasakan dirinya lemah, maka ia akan melahirkan sifat sombong dan angkuh, sedangkan kesombongan akan melahirkan keingkaran dan kemaksiatan.

Friday, May 15, 2015

ISTIQAMAH DALAM BERIBADAH MERAPATKAN KEPADA KEBAIKAN

 (Disirkan pada 16. 5.. 2015)
Perlakuan manusia dalam melaksanakan pembangunan  mempunyai beberapa kategori ber- pandukan kepada kekuatan iman individu berkenaan. Ada yang perlaksanaannya sambil lewa; orang lain mempunyai kesungguhan dan keteguhan hati(istiqamah). Melaksanakan pemba- ngunan wajar memiliki ketahanan mental serta mematuhi budaya ketakalan atau istiqamah.
         Semangat yang kuat dan kukuh dan mempunyai keyakinan diri bahawa hidup ini sentiasa dihiasi dengan ibadah yang berterusan dengan disiplin yang tinggi adalah dalam kategori manusia yang sentiasa membudayakan semangat istiqamah. Semangat demikian akan sentiasa mendekatkan kita kepada kesempurnaan dalam pembangunan tamadun.
         Membaca kewujudan alam kehidupan semestinya ada ciri-ciri yang mengiklankan sikap istiqamah. Kejadian siang dan malam sebagai contoh sentiasa mengikuti disiplin istiqamah.. Masa siangnya dan waktu malamnya sentiasa silih berganti. Disiplin demikian membentuk satu pergerakan hidup setiap haiwan yang dikenali sebagai instinct atau naluri semula jadi dalam meneruskan hidup sebagai haiwan.
          Makhluk-makhluk seperti matahari, bulan dan bintang-bintang serta planet di angkasa raya sentiasa berada di tempat-tempatnya pada masa-masa tertentu menyinarkan cahaya dan tidak pernah berhenti sejak wujudnya makhluk tersebut. Inilah kekuasaan Allah yang keung- gulannya amat luar biasa.
         Dalam diri setiap manusia pula demikian keadaannya dalam sistem pergerakan organ-organ untuk mengekalkan disiplin kehidupan. Organ jantung bergerak mengepum darah ke seluruh anggota badan secara istiqamah sejak jasad bertemu dengan roh hinggalah roh berpisah dengan jasad yang dikenali sebagai mati.
         Segala fenomena tersebut mempunyai makna tersirat kepada pembangunan kehidupan. Manusia hidup dibekalkan Allah dengan berbagai fitrah untuk membantunya melaksanakan ibadah secara istiqamah. Antaranya ialah akal, akhlak, iman, kemahiran berfikir, kasih sayang, nafsu, tenaga, mata hati dan sebagainya. Apabila menggunakan fitrah-fitrah tersebut secara istiqamah maka akan menemukan kebaikan pada kehidupan itu.
               Istiqamah ertinya teguh hati, tetap pendirian. Walaupun tidak semua orang dapat bersikap istiqamah namun memeluk agama untuk mendapatkan hikmah secara mendalam sangat memerlukan sikap instiqamah ini. Keperluan terhadap sikap istiqamah ini sangat digunakan pada setiap masa, lebih-lebih lagi ketika di zaman moden ini.
               Istiqamah mengandungi  erti kemantapan, namun tidak bererti tidak bergerak untuk maju. Umpamanya semakin tinggi teknologi sesuatu kereta semakin mampu ia melaju dengan cepat tanpa goncangan. Maka  disebut kereta itu memiliki istiqamah atau kekuatan dan kemantapan. Kereta itu mantap dan tidak bergoncang bukan ketika ia berhenti namun ketika ia begerak laju.
               Begitu juga halnya dalam kehidupan di zaman moden ini, kita harus bergerak maju, namun tetap pada dasar pertama tanpa goyang. Ini dapat terujud kepada orang-orang yang betul-betul memiliki jiwa dan pengetahuan keIslaman yang mendalam. Bukan itu saja bahkan mereka tetap menjalani nilai-nilai keIslaman tersebut.
               Sebagai firman Allah S.W.T. dalam Surah Al-Jin ayat 72:16 maksudnya:
               “Dan bahawasanya, jikalau mereka tetap berjalan lurus (istiqamah) di atas jalan itu
(agama Islam) benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau
rezeki yang banyak.”
               Diwahyukan kepada Rasul Nabi Muhammad S.A.W. seandainya bangsa manusia dan bangsa jin itu tetap berjalan di atas jalan itu yakni mahu beragama Islam, pasti Allah akan meluaskan rezeki kepada mereka dan memberi minum pula kepada mereka air yang segar – dimaksudkan di sini ialah dilimpahkan kepada mereka kemewahan dunia. “Air yang segar” itulah punca kehidupan, dan dengan banyaknya air pula datanglah kemewahan. Lantaran itu ada peribahasa yang menyebutkan: “Di mana ada air  di situlah ada harta, dan mana ada harta di situ dia menjadi ujian.”   
               Begitulah gambaran istiqamah yang dituntut di zaman moden ini. Namun kenyataan pada hari ini menunjukkan banyaknya terjadi perubahan nilai istiqamah dalam diri masyarakat maju. Kebanyakannya lebih memperuntukkan hawa nafsu dan kehendak diri sendiri tanpa menghitungkan akan nilai-nilai kebenaran dalam ajaran Islam.
               Jiwa yang kosong lebih banyak dari mereka yang tidak teguh pedirian dan tidak memiliki Istiqamah. Keresahan dan kebingungan lebih banyak melada masyarakat yang mulai jauh dari nilai-nilai agama lantaran cuba mencampurkan kesucian dan kebenaran itu dengan debu kemaksiatan.
               Istiqamah berkaitan dengan kemampuan kita dalam berjuang untuk menghadapi ujian dan penderitaan. Kerana semakin tinggi nilai iman seseorang itu semakin besar pula cubaan yang harus dihadapinya. Dengan datangnya berbagai cubaan, ujian dan penderitaan itu jika jiwa seseorang menjadi kuat dan tabah
               Namun sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki iman yang kuat, yang mudah terpengaruh dengan suasana lingkungan, mereka akan merasa lemah dan terus tumbang apabila cubaan atau bencana datang dari Allah. Mereka mengeluh, menyalahkan orang lain bahkan menyalakan Allah S.W.T.. Keimanan seseorang itu  harus dibuktikan dengan cubaan untuk melihat sejauh mana seseorang itu mampu mempertahankan nilai kesucian iman yang dimiliki. Firman Allah Surah Al-Ankabut ayat 29:2-3 yang bermaksud:
               Adakah manusia  itu menyangka akan dibiarkan (begitu sahaja) lantaran mereka mengatakan: Kami telah beriman – tanpa mereka diuji?Sesungguhnya Kami(Allah) telah menguji  orang-orang dahulu sebelum mereka. Dan sesungguhnya Allah itu  mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia juga mengetahu para pendusta.        
               Ditinjau dari sudut sejarah semenjak manusia itu diciptakan oleh Allah S.W.T. dan semenjak diciptakan kebaikan dan keburukan, semenjak itulah antara keduanya mendapat pelawanan. Kebenaran memenangani kemungkaran, sebaliknya kemungkaran atau kebatilan itu hadir di tengah-tengah kebenaran untuk mengganggu dan mencampur adukkan keduanya. Begitulah seterusnya sampai saat ini. Antara yang benar dengan yang salah terus terjadi perlawanan, namun kenyataan yang dapat kita saksikan bahawa kebatilan itu pasti akan menerima kehancuran.  
               Beberapa cubaan juga diberikan oleh Allah S.W.T. terhadap Nabi yang telah terdahulu. Betapa besarnya cubaan dan ujian yang harus mereka terima.
                    Istiqamah dalam kehidupan Nabi Adam adalah antara contoh Allah berikan terhadap nabi yang telah mencatatkan sejarah. Setelah Adam diciptakan oleh Allah S.W.T. di dalam syurga, lalu Allah memerintahkan kepada semua Malaikat supaya sujud kepada  Adam as, maka sujudlah para semua Malaikat kecuali yang sombong dan  tergolong kafir, iaitu iblis laknatullah.
               Tinggallah Adam as. sendiri di dalam syurga. Namun Allah mengetahui bahawa Adam merasa kesepian kemudian Allah menciptakan seorang wanita bernama Hawa. Allah berfirman dalam al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2:35 yang bermaksid:
               “Hai Adam damailah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan jangan kamu  dekati
pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”
               Akhirnya Nabi Adam as. tidak lama bertahan di syurga lantaran tergoda oleh pujukan syaitan (iblis) dengan rayuannya. Dilanggarnya perintah Allah, didekati pohon khuldi yang terlarang itu, dimakannya buah pohon tersebut.  Kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga. Allah berfirman dalam al-Quran Surah Al-A’raf ayat 7:20  yang bermaksud:
               “Maka  syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka iaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarang mu dari mendekati pohon ini, melaikan supaya kamu berdua tidak menjadi melaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (Dalam syurga).
               Kemudian syaitan membujuk kepada Adam as. dan Hawa dengan bersumpah bahawa dia sesungguhnya termasuk orang-orang yang memberi nasihat:
               Allah kemudian berfirman dalam al-Quran Surah Al-A’raf ayat 7:22 yang bermaksud:
               “Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan menyeru mereka; Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.”
               Iblis terus juga memujuk dan menggoda, sehingga Adam dan Hawa dapat ditundukkan oleh tipu dayanya. Sebab keduanya menyangka Iblis benar-benar jujur, dan percaya bahawa orang yang berani bersumpah dengan nama Allah tentulah tidak berdusta. Keduanya kalah oleh tipu daya Iblis untuk menahan diri daripada memakan buah kayu di syurga. Akhirnya  Hawa telah mendahului merasa buah larangan itu dan memakannya, yang diikuti pula oleh Adam kerana melayani kemahuan isterinya yang mengajak sama memakannya.
               Pohon khuldi yang dilarang oleh Allah S.W.T.untuk mendekatinya, ada yang mengerti kan sebagaimana nama yang diberikan oleh syaitan dalam surah Thaha ayat 20:120.  Syajatratulkuldi atau pohon kekekalan, kerana menurut syaitan orang yang memakannya akan kekal tidak akan mati
                    Namun ada yang berpendapat bahawa khuldi tersebut hanya merupakan kiasan, sesungguhnya yang dimaksudkan menghampiri pohon khuldi dan memakannya adalah bahawa Adam as. dan Hawa telah melakukan hubungan kelamin ketika di syurga. Sebagai man firman Allah dalam surah al-A’raf di atas, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah keduanya aurat-aurat mereka.
               Akhirnya oleh Allah S.W.T. Adam dan Hawa dilimparkan ke dunia, hidup sampai waktu yang ditentukan. Keduanya menyesali atas dosa yang dilakukan ketika disyurga dan memohon keampunan kepada Allah S.W.T. Kemudian Allah berfirman dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2:37 yang bermaksud:
               “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”
               Kemudian Adam as. Yang ditugaskan oleh Allah S.W.T. sebagai khalifah di permukaan bumi memulai hidupnya bersama Hawa dengan berbagai cubaan dan ujian, namun Adam tetap bertakwa kepada Allah S.W.T., dan bertambah teguh istiqamahnya.
               Istiqamah dalam kehidupan Nabi Ibrahim untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan pepalsuan juga mendapat tentangan yang hebat dari kaumnya.  Kehadiran di tengah-tengah umat yang sombong dan angkuh akan perintah Allah tidak merubah sikapnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia berusaha mencari kebenaran itu.
                    Nabi Ibrahim as. Mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang dianugerahkan oleh Penciptanya yang Agung, bukan kebenaran pada patung-patung dan berhala yang disembah oleh orang-orang yang tidak mampu mengenalisa dan mengerti itu. Dia terus mencari dan mencari. Ketika malam telah menjadi gelap dia melihat bintang-bintang lalu ia berkaa; inikah  Tuhan ku? Tetapi tatkala bintang-bintang itu  tenggelam dia berkata: “Saya tidak suka kepada yang tenggelam”. Kemudian tatakala ia melihat bulan terbit dan dia berkata: “Inikah Tuhanku?”, tetapi setelah dilihatnya bulan itu menghilang dan terbenam. Kemudian dia bermohon kepada Illahi, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepada ku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.
                    Nabi Ibrahim as. terus mencari kebenaran itu, tatkala dilihatnya mata hari terbit dia berkata berkata inikah Tuhanku? kerana inilah yang lebih besar, maka tatkala mata hari itu terbenam dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sebagai suatu bukti bahawa dia telah menemukan sesuatu yang dicari Kebenaran yang hakiki itu bukan pada mata hari, tetapi kebenaran yang sesungguhnya yang mencipta benda-benada itu dan seluruh yang ada di alam raya ini.
                    Kemudian Ibrahim berkata lagi:
                    “Sesungguhnya aku menghadapkan diri ku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.” (Al-An’am: 6:79)
                    Usaha Nabi Ibrahim mencari kebenaran sehingga ia merosakkan segala patung-patung sembahan umatnya yang mengakibatnya di bakar hidup-hidup oleh pemerintah Namsud. Tetapi Allah menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api yang besar itu.. Allah berfirman maksudnya:
                    “Kami berfirman: Hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim” (Al-Anbiya: ayat 21:69).
                    Kerana kemugkaran raja Namrud terhadap Allah maka akhirnya ia, berserta pengikut nya yang ingkar itu mendapat seksaan dari Allah dengan datangnya nyamuk-nyamuk yang sangat luar biasa banyaknya dengan membawa penyakit untuk mereka. Namrud berserta pengikutnya mati dalam menanggung seksaan Allah tersebut.

                    Namun tidak sekadar itu saja,Nabi Ibrahim harus menerima cubaan yang lebih berat lagi iaitu agar mengorbankan putra yang disayanginya Ismail as. Namu kerana keimanan yang ada di lubuk hati Nabi Ibrahim as. telah kuat dan kukuh, maka perintah dan cubaan itu dengan senang hati dilaksanakannya. Allah menyintai orang-orang yang beriman maka di selamat kanNya Ismail dari perinstiwa  pengorbanan itu. Maka terlepaslah Nabi Ibrahim dari dolongan yang amat berat itu dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung di sisi Allah S.W.T.

Saturday, April 25, 2015

SISTEM PENGURUSAN MASA MENGIKUT ISLAM

 (Disirkan pada25. 4. 2015)
Islam mementingkan faktor masa dalam kelangsungan hidup di dunia. Kehidupan di dunia mengutamakan penggunaan masa yang sempurna yang diwujudkan oleh putaran bumi di atas paksinya menghadap mata hari sekali dalam 24 jam. Mana-mana bahagian permukaan bumi menghadap matahari mendapat siang dan yang membelakanginya  adalah dalam keadaan malam.
Bumi berputar di atas paksinya sambil mengelilingi mata hari sekali dalam masa 360 hari yang dikenali dalam kalinder dunia sebagai setahun. Manakalah bumi berputar di atas paksinya sendiri menghadap mata hari berlakunya siang dan malam yang dikenali sebagai satu hari. Itulah kejadian alam yang dicipta Allah S.W.T..
Begitu agungnya ciptaan Allah dalam mewujudkan kehidupan berbagai macam makhluk di dunia. Cahaya matahari memancar ke bumi menerangkan permukaan yang menghadapnya kelak memberi kemanfaatan kepada semua makhluk yang hidup.  Makhluk haiwan bermacam jenis berkeliaran di bumi untuk mencari makanan manakala tumbuh-tumbuhan pula menggunakan cahaya mata hari untuk memproses makanannya sendiri yang dikenali sebagai fotosintesis. Masa itulah tumbuh-tumbuhan mengeluarkan gas oksigen untuk menambahkan gas berkenaan yang sudah sedia ada di permukaan bumi.
Pergerakan bumi sedemikian rupa mengajukan satu fenomena alam kehidupan yang dikenali sebagai masa hadapan dan masa yang lalu. Islam mengajurkan manusia untuk memanfaatankan masa hadapan kerana banyak pembangunan yang boleh kita lahirkan. Manakala masa yang lalu kurang memberi impak kepada agenda pembangunan kerana itu adalah masa yang telah berlalu dan tidak dapat dikembalikan lagi.
Maka itu Allah mengingatkan manusia dalam Al-Qur’an Surah Al-Ashr, ayat (103:1-3) yang bermaksud:
“Demi masa manusia sentiasa dalam kerugian, kecuali orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal salih dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran”
Allah bersumpah dengan nama masa. Kerana di dalam masa itu ada mengandungi teladan yang pelik-pelik dan pengajaran yang ajaib. Adapun masa atau waktu itu selalu bertukar-tukar. Ada masa yang telah lalu, sekarang dan akan datang. Ada masa kaya atau miskin. Ada masa senang atau susah. Dan begitu juga seterusnya masa itu selalu berubah-ubah.
Perubahan tersebut menjadi bukti, bahawa alam ini ada yang mentadbirkannya, iaitu Allah. Maka kepada-Nya sajalah semua makhluk mesti menyembah. Tujuan Allah bersumpah, kerana hendak menguatkan firman-Nya; bahawa manusia itu sentiasa di dalam kerugian.
Dikatakan rugi, kerana manusia itu setiap masa telah menghabiskan umurnya. Lebih-lebih lagi rugi apabila umurnya dihabiskan untuk berbuat maksiat dan derhaka kepada Allah, bukan untuk mentaati-Nya. Maka janganlah menyalahkan masa, tetapi hendaklah menyalah kan dirinya sendiri yang telah berdosa dan menyebabkan celaka.
Kecuali yang tidak rugi, ialah orang yang mempunyai empat sifat seperti: Orang yang beriman (percaya) dengan berikrarkan lidahnya dan membenarkan hatinya, bahawa semua pengajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad (s.a.w.) adalah betul.
Kedua beramal salih (baik). Selain beriman, dia mengerjakan apa yang diimankannya, dan mengerjakan amal kebajikan yang baik-baik dan mendatangkan manfaat kepada umum, serta membawa orang yang beramal itu mentaati Allah S.W.T.
Berpesan-pesan dengan yang hak (benar), iaitu ingat mengingatkan sesama orang mukmin, supaya berpegang dengan pengajaran Al-Qur’an, keimanan, dan  tauhid, kerana semuanya itu benar dan tidak dapat dimungkiri.
Berpesan-pesan dengan bersabar (dengan hati), iaitu jangan mudah tergoda oleh puju
kan  syaitan untuk berbuat maksiat. Bahkan mestilah tabah dan tahan menghadapi segala macam ujian, penderitaan dan kesusahan. Jika ditakdirkan juga mendapat kesusahan terimalah dengan hati yang rela dan bersyukur kepada Tuhan.
Adapun perbuatan ingat-mengingatkan itu tidak akan berkesan atau memberi faedah kecuali orang yang mengingatkan itu ada mengerjakannya. Maka orang yang disebutkan sifat-sifatnya di atas akan mendapat keuntungan, iaitu hidupnya akan berbahagia di dunia dan akhirat, sedang orang-orang yang menghabiskan masa dan umurnya dengan sia-sia dan di dalam maksiat akan rugi, iaitu hidupnya akan celaka dan menyesal di belakang hari.
Setiap orang yang cuba mengkaji dan meneliti Al-Qur’anul Karim semenjak zaman Mekkah, akan didapatinya bahawa Al-Qur’anul Karim sentiasa mengarah pandangan kaum Muslimin ke masa hadapan yang penuh cita-cita dan harapan. Al-Qur’anul Karim menjelaskan bahawa alam raya ini terus berputar, dunia sentiasa berubah dan keadaan manusia selalu berganti-ganti.
Pihak yang tadinya kalah, boleh kemudian menjadi pemenang, dan yang pada mulanya menang berubah menjadi ‘kecundang’; yang lemah menjadi kuat, dan yang kuat pula beransur-ansur menjadi lemah. Pendek kata, seluruh gugusan alam raya ini terus mengamali perubahan, perputaran dan pergantian.
Oleh sebab itu, kaum muslimin diperintahkan untuk sentiasa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri bagi menghadapi setiap kemungkinan yang akan datang di hari esok. Mereka tidak boleh bergantung kepada keadaan semasa dan leka daripada mengambil setiap sebab dan perbuatan yang menambah kekuatan, kebaikan dan kemajuan di masa-masa mendatang.
Malah mengambil iktibar dari apa yang telah berlaku boleh menjadi agenda sokongan untuk memperbaiki masa muka. Mengambil contoh satu keadaan apabila kita telah tersilap langkah maka berlaku keberhasilan yang mendatang, kerana kata orang “Experiance is the best teacher” atau pengalaman adalah guru yang paling bijaksana.
Islam amat mementingkan masa dalam mewujudkan pembangunan. Lahirnya pemba- ngunan adalah disebabkan kepekaan manusia menggunakan masa dan tidak membiarkanya berlalu begitu sahaja tanpa amal yang membuahkan perubahan pada keadaan hidup. Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. telah meninggalkan satu “Mutiara Hidup” berhubung dengan memanfaatkan masa dalam hidup.
Baginda menyarankan bahawa “Manfaatkan yang lima sebelum yang lima datang”. Konotasi demikian membawa maksud berbuatlah sesuatu yang bermanfaat sebelum datangnya yang lima yang bersifat bencana atau kemuderatan kepada kehidupan. Orang yang memahami masa sebagai nadi pembangunan ummah tidak tergiur berpatisipasi dalam buaian dunia yang fana ini.
Memanfaatkan yang lima sebelum yang lima datang sebenar satu gambaran pembangunan kehidupan yang wajar dilaksanakan oleh setiap insan untuk dirinya berlandas kan faktor yang dimainkan oleh masa. Hidup ini merupakan perjuangan dan untuk berjuang wajar bersedia berkorban demi masa. Tanpa berkorban, masa akan mengorbankan kebahagian hidup kita di dunia  dan lebih-lebih lagi di akhirat.
Memanfaatkan yang lima pertama ialah masa mudamu, masa lapangmu, masa sihatmu, masa kayamu dan masa hidupmu. Keadaan hidup di dunia akan mengalami lima perkara yang akan menyusul kemudian setelah yang lima pertama berlalu iaitu masa tuamu, masa sibukmu, masa sakitmu, masa miskinmu, dan masa matimu.
Setiap insan mesti melalui berbagai peringkat usia dalam hidupnya bermula dari kanak-kanak, beralih kepada remaja, kemudian peringkat dewasa lalu ke usia tua sebelum maut menjeput nyawa. Dalam menelusuri hidup berbagai peringkat, manusia pasti mengalami berbagai kerenah yang mesti ditangani. Keutamaan dalam hidup ialah melaksanakan ibadah kerana Allah. Jika agenda tersebut telah dilaksanakan maka faktor kedua yang menyusul
kemudian tidak memberi masalah kepada kehidupan di dunia.  
Masa mudamu adalah yang terpenting dimanfaatkan sebelum masa tuamu datang. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang terpenting dilaksanakan kerana orang yang berilmu Allah lebih suka berbanding dengan orang yang tidak punya ilmu. Wahyu pertama Allah turun kepada manusia ialah “Baca”. Ini bermakna melalui pembacaan seseorang itu akan mendapat ilmu untuk memahami teka teki kehidupan.
Usia muda amat sesuai untuk diisi jiwanya dengan ilmu kerana belum banyak tanggungngan mengenai pembangunan keluarga. Pada lazimnya seorang insan dalam usia mudanya masih ada orang tuanya untuk menyarah kebajikannya. Maka itu tumpuan kepada mengilmukan diri dapat diselenggarakan dengan disiplin yang saksama, baik dan teratur. Setelah ilmu sudah bersama kita maka apabila masa tuanya datang tidak ada masalah yang berat akan dialami lagi.  
Dalam melaksanakan ibadah jangan amalkan budaya menunda masa kerana setiap kewajipan datang semestinya dilaksanakan segera kerana menangguhkan masa akan mengalami masalah kesibukan. Pepatah Inggeris mengatakan “Stich in time save nine” yang membawa maksud jika kita mengalami kain baju kita koyak sedikit sahaja hendaklah dijahit serta merta kerana kalau ditangguh masanya lagi koyak itu akan membesar dan memerlukan bukan satu jahitan tetapi sembilan jahitan.
Jangan membiarkan usia itu meningkat tanpa diisikan dengan aktiviti pembangunan. Budaya sentiasa mengingatkan Allah dan mendekati-Nya setiap detik masa dituntut oleh agama Islam. Dengan amalan sedemikian kita sentiasa sedar peredaran masa dan mesti dipergunakan tanpa membiarkan ia berlalu. Apabila masa mengizinkan untuk kita melaksanakan ibadah maka tunaikan serta merta tanpa menangguhnya kerana kelapangan masa datang hanya sekejap sahaja. Kerja menjadi sibuk apabila banyak kerja-kerja yang tertangguh tidak dibereskan pada masa yang sepetutnya.
Melaksanakan ibadah semestinya kita dalam keadaan sihat kerana masa itulah tenaga kita mengizinkan kita. Hidup ini tidak sentiasanya mengalami sihat dan sewajarnya kita juga akan mengalami sakit kerana fenomena itu merupakan ujian dari Allah S.W.T.. Suasana keadaan hidup sememangnya mempunyai pasangan seperti mempunyai positif dan juga negatif. Apabila sihat itu ada maka sakitnya pun pasti ada.
Begitu juga keadaan ekonomi kita, ada masa kita kaya dan pada masa yang lain kita menjadi susah atau miskin. Dalam semua pencaturan hidup kekayaan pada ekonomi menjadi keutamaan dalam semua bentuk pembangunan. Kekayaan itu sebenar merupakan pakaian manusia yang diredhakan Allah S.W.T. kepada individu tertentu. Ia adalah fenomena yang hanya berada di dunia sahaja yang berupa sementara. Kekayaan adalah peluang bagi setiap insan yang dikurniakan untuk berbuat persediaan diri semasa di dunia untuk mendapatkan seberapa banyak pahala sebagai bekalan hidup di akhirat nanti.
Ramai orang yang mendapat kekayaan di dunia menjadi papa kedana kerana gagal memanfaatkan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepadaanya. Allah tarik balik kemewahan hidupnya. Maka itu mempuyai kekuatan ekonomi pergunakanlah sebaik mungkin dan janganlah laburkan kekayaan itu kepada  amalan-amalan yang mengundang kemurkaan Allah S.W.T..
Kekayaan itu tidak mengikuti kita ke liang lahad. Manusia hidup di dunia dibezakan dengan keadaan ekonominya. Mereka yang dikurniakan kekayaan harus bersyukur dan menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah S.W.T.. Manusia dilahir di duia ini tidak punya apa-apa malah ia dalam keadaan tidak berpakaian (bogel) dan tidak punyai ilmu pengetahuan. Tetapi apabila ia menjadi  orang kaya wajar difahami itu sebagai kurnian dari Allah. Dan harus kita bersyukur kerana dipilih oleh Allah hidup sebagai hamba-Nya yang kaya.
Kekayaan itu wajar dilihat sebagai amanah untuk  berbakti kepada masyarakat bangsa
dan negara kerana ketakwan kita kepada Allah merupakan barometer untuk hidup mulia di
sisi Allah S.W.T.
           Manusia hidup di dunia harus  melaksanakan amanah Allah S.W.T. Jika amanah itu diabaikan atau tidak dijaga atau dipelihara maka akibatnya amat buruk kepada kehidupan itu sendiri lebih lebih lagi apabila hidup itu beralih ke alam-alam berikutnya. Memanfaatkan hidup mu di dunia sebelum datangnya maut menjadi agenda utama setiap makhluk manusia.
         Penutup sejarah hidup anda harus dihiasi dengan catatan-catatan kemuliaan dan bukan mencorakkan satu perlakuan yang tidak ada tempatnya dalam masyarakat yang anda bakal tinggalkan. Biarlah bakti anda itu dikenang sepanjang zaman seperti mana pepatah Melayu mengatakan: Gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, dan manusia masti meninggalkan nama. Insya-Allah!

         Orang yang termulia di sisi Allah S.W.T. bukan kerana kekayaannya tetapi kemuliaan manusia dalam pandangan agama ialah orang yang lebih bertakwa kepada Allah S.W.T.. Maka itu pergunakanlah masa hidupmu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah kerana matlamat hidup adalah kebahagian hidup di akhirat yang disediakan Allah yang Maha Pengasih dan Maha pengampun itu. 

Sunday, April 19, 2015

MEMUSATKAN PEMIKIRAN KEPADA ZAT YANG MAHA BERKUASA

 (Disiakan 18. 4. 2015)
Hidup ini merupakan aktiviti minda melihat di jendela iman tentang kewujudan alam dengan segala makhluknya memusatkan pemikiran betapa agungnya kekuasaan Allah S.W.T.. Tanggungjawab manusia sebagai hamba-Nya adalah mentafsir kewujudan berbagai jenis makhluk yang ada di alam kehidupan dan memahami kemanfaatannya kepada kehidupan. Allah mewujudkan berbagai makhluk semestinya ada tujuan kepada kehidupan manusia. Maka itu memakmurkan alam kehidupan menjadi tanggungjawab setiap insan sebagai khalifah Allah S.W.T..
Membaca alam kehidupan menjadi agenda utama dalam pembangunan tamadun manusia di samping membaca kalam Allah yang terucap-Nya beriringan dengan hadis  baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W., kekasih Allah yang teragung, dalam mentarbiahkan Islam sebagai ‘addin’ atau cara hidup kepada umatnya.
Apakah misi dan visi manusia diwujudkan Allah S.W.T. di dunia? Di alam dunia ini sama ada di permukaannya mahu pun di perut bumi, di angkasa, di dalam lautan, seluruhnya  Allah telah isikan dengan berbagai jenis makhluk, tujuan untuk diterokai oleh manusia  serta memahami kemanfaatannya kepada pembangunan kehidupan di dunia mahu pun di alam akhirat nanti.
Allah, bekalkan berbagai jenis makhluk, termasuklah manusia di alam kehidupan, bahkan Dia juga mengamanahkan kepada hamba-Nya untuk menyeleggarakan pembangunan kehidupan berpandukan Al Qur’an dan Hadis Rasululah S.A.W.. Al-Qur’an ini adalah dokumen wahyu yang diturunkan (Allah) dari langit melalui malaikat Jibril, dan dipertanggungjawabkan kepada kekasih Allah, baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. untuk mentarbiahkan kepada umatnya, tentang falsafah hidup yang betul yang diredhai Allah S.W.T.  
Demi kemanfaatan kepada ilmu yang ditarbiahkan Rasul kepada umatnya, manusia wajar mengilmukan dirinya terlebih dahulu melalui proses pendidikan. Dalam usaha mengilmukan diri, setiap individu wajar melalui pendidikan di gedung-gedung ilmu sejak usia lima tahun untuk membetulkan persepsi ufuk pemikiran manusia sebagai khalifah Allah.
Allah bekalkan manusia dengan jiwa (roh) untuk hidup; akal sebagai rasul dalam dirinya; otak untuk kemahiran berfikir mengolah ibadah kepada Allah; hati untuk memurni kan kehidupan, dan perasaan kasih sayang sebagai zat yang memupuk hubungan ukhuwah kemanusiaan. Semua fitrah tersebut hanya dapat berfungsi  dalam pembangunan insan dengan kehadiran ilmu dalam diri setiap individu.
Manusia harus merasa syukur kepada Allah S.W.T. atas kurnian-Nya yang amat agung itu maka wajar diimbali dengan kegigihan individu dalam mengilmukan diri agar kita tidak mengkufuri segala fitrah tersebut dalam menelusuri kehidupan. Menuntut ilmu merupakan agenda kehidupan semasa berada di dunia. Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W.  dalam mentarbiahkan umatnya supaya menuntut ilmu itu mulai dari buayan hingga ke liang lahad. Ini bermaksud tidak ada pension atau persaraan dalam usaha mengilmukan diri terutama sekali ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah.
Mengkufuri fitrah yang Allah telah bekalkan kepada seorang insan membawa kedosaan dan amalan demikian akan mengheretkan manusia ke neraka jahanam. Melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah secara istiqamah dalam hidup akan menjadi calun masuk ke syurga. Kedua-dua distinasi  manusia tersebut, syurga atau neraka, Allah sediakan untuk hamba-hamba-Nya yang telah dipetanggugjawapkan untuk melaksanakan amanah sebagai pemakmur alam kehidupan. Dunia ini disediakan Allah  adalah untuk manusia melaksanakan pembangunan selaras dengan kerdhaan Allah S.W.T..
Maka itu janganlah abaikan hidup di dunia ini dengan hanya  menghabiskan usia hanya untuk berpartisipasi dalam sandiwara dunia yang disediakan Allah. Kehidupan dunia hanya sementara sahaja maka akhirat juga ditujui oleh setiap makhluk manusia dalam
perjalanan hidup setelah agenda dunia yang fana ini selesai.                     
Beriman kepada Allah adalah sifat semulajadi dalam jiwa manusia. Pengajian-pengajian agama yang moden telah banyak menemukan perkara-perkara yang perlu diperhatikan secara mendalam iaitu  bahawa agama adalah  menjadi  sifat umum seluruh manusia baik yang lama ataupun yang baru. Sejarah menunjukkan bahawa tidak ada satu bangsa yang tidak beragama.
                Ramai ahli bijak pandai mengatakan bahawa pemikiran tentang Allah ataupun agama, secara umumnya adalah merupakan pemikiran semulajadi yang ada pada akal manusia. Ia dilengkapkan kepada  kita oleh Pencipta yang agung iaitu Allah S.W.T..
                Setip manusia membawa dalam dirinya “fikiran tinggi” dan fikiran itu adalah memadai untuk membentuk akidah. Tuhan adalah pencipta alam dan manusia mempunyai fikiran tentang kejadian sesuatu; ia yakin kepada adanya pencipta yang membuat sesuatu itu dan ia yakin bahawa ia sendiri tidak berdaya membuatnya.
                Allah berfirman dalam Surah  Ar-Rum ayat 30:30 -31 yang bermaksud:
                “Luruskanlah muka engkau menghadap agama (Islam) serta condong kepadanya, itulah agama Allah yang menciptakan manusia sesuai dengan kejadian (agama tersebut). Tidak boleh ditukar-ganti ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.Hendaklah kamu kembali (bertaubat) kepada-Nya, dirikanlah sembahyang dan jangan kamu menjadi orang-orang yang menyekutukan-Nya.”
                Allah menyuruh rasul-Nya dan umat Islam yang menjadi pengikutnya, supaya meluruskan muka, yakni supaya menumpukan tujuan hidup mereka lurus-lurus  ke arah agama Islam. Iaitu ke arah mentaati Allah atau agama Islam yang juga merupakan agama yang lurus tidak bengkok dan tidak membawa kepada kesesatan. Bahkan dia merupakan agama fitrah, yang sesuai dengan kejadian manusia. Dan Allah juga menyuruh supaya mereka condong atau cenderung selama-lamanya kepada agama tersebut, jangan sampai menyelewing dari kebenaran.
                Hendaklah benar-benar menumpukan perhatian kamu kepada agama Allah itu, kerana agama tersebut telah diciptakan sesuai dengan kehidupan manusia. Dan manusia itu dari asal mulanya telah diciptakan dengan mempunyai pembawaan dan tabiat semulajadi, untuk mentauhidkan Allah dan percaya akan adanya Allah, kerana kepercayaan dan keyakinannya selaras dan bersesuaian dengan apa yang ditunjukkan oleh akal fikirannya yang waras.
                Mengubah-ubah ciptaan Allah dan menukar-nukar agama-Nya dengan agama yang lain itu adalah dilarang. Jelasnya janganlah  kamu menukarkan agama Allah dengan menye- kutukan-Nya. Kesan dari ayat ini menunjukkan: Bahawa akal manusia itu ibarat sehelai kain putih yang akan menerima apa sahaja corak yang dicorengkan ke atasnya.
                Hal ini samalah juga seperti bumi, yang bersedia menerima segala macam benih yang ditanam orang di atasnya. Dia akan menumbuhkan hasil tanam-tanaman dan buah-buahan sama ada yang berguna kepada manusia dan haiwan, mahupun yang mengandung racun dan mendatangkan bahaya kepada mereka.
                Setelah Allah menyuruh Baginda S.A.W. bersama pengikutnya supaya menumpukan perhatian mereka kepada agama Allah yang lurus – semata-mata cenderung kepada Allah – maka disuruhnya supaya mereka kembali yakin bertaubat kepada-Nya dan supaya takut kepada-Nya iaitu dengan berhati-hati dalam mentaati Allah tanpa mencuai-cuaikan agama tersebut, jangan melakukan perbuatan maksiat atau derhaka kepada Allah.
                Mereka juga disuruh melazimkan kewajipan sembahyang yang dikerjakan tepat pada waktnya. Kerana sembahyang itu tiang agama, dia dapat mengingatkan orang yang beriman mengenang Tuhannya. Dan dalam sembahyang itulah seseorang berpeluang untuk bercakap-cakap, merayu dan memohon kepada Tuhannya, sekurang-kurang lima kali dalam sehari semalam. Di samping itu  dapat melarang orang dari melakukan dosa, kekejian serta perbuatan mungkar. Kerana  dengan sembahyang, diri manusia dapat dilatih menjadi khusyuk
dan patuh serta tunduk kepada perintah Allah sama ada dalam berterang-terangan atau sembungi-sebunyi.
                Hal ini sebgaimana tersebut dalam hadis yang berbunyi:
                “Hendaklah engkau sembah Allah seolah-olahnya engkau melihat-Nya. Sekiranya engkau tidak dapat melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihat engkau.”
                Alam dan segala kandungannya yang terdiri daripada benda-benda hidup dan benda-benda mati merupakan susuatu kesan dari kesan-kesan kekuasaan Allah yang  menciptakannya dari bentuk tiada kepada ada. Ianya  kekuasaan yang sempurna yang tidak  dapat dilemahklan oleh sesuatu apapun. Al-Qur’an menyebutkan:
                “Maha berkat Allah yang (ditangan-Nyalah) menguasai pemerintahan (dunia dan akhirat), dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.” Surah Al-Mulk ayat 67:
Allah yang Maha Tinggi lagi Agung telah memuji diri-Nya Maha Berkat. Yakni mempunyai kebaikan yang banyak dan dapat dirasakan atau difikirkan oleh makhluk-Nya. Keberakatan-Nya melimpah-ruah kepada seluruh makhluk-Nya dalam bentuk kebaikan yang beraneka.
Allah mengkhabarkan bahawa di tangan-Nyalah terletak kekuasaan untuk memerintah kerajaan di dunia dan di akhirat. Mengatur kerajaan yang ada di langit dan di bumi mengikut sekehendak-Nya.
Kata Ibnu Abbas: Di tangan-Nyalah terletak pemerintahan, memuliakan sesiapa yang disukai-Nya dan menghinakan siapa yang disukai-Nya, menghidup dan mematikan, mengikutnya dan memiskinkan, memberi dan menahan, kerana Dia berkuasa di atas segala sesuatu, tiada siapa yang dapat menegah dan menghalang kekuasaan-Nya.
Dan firman-Nya lagi dalam surah Al-Hajj ayat 22:6 yang bermaksud:
“”Yang demikian itu, kerana sesungguhnya Allah, Dialah yang hak dan sesungguhnya Dialah yng menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.
Allah memiliki kuasa penciptaan, tetapi penciptaan-Nya paling tinggi dan paling banyak dari keseluruhan jumlah penciptaan manusia. Manusia mempunyai akal dan fikiran yang terbantas ketika mencipta sesuatu. Ini berlainan dengan kekuasaan atau qudrat Allah yang sama sekali tidak terbatas.
Jenis-jenis  serangga umpamanya tidak dapat dicipta oleh manusia. Walaupun sebenarnya binatang itu  paling mudah kejadiannya  jika dibandingkan dengan kejadian makhluk Tuhan yang lain. Inilah perbezaan yang besar di antara kekuasaan manusia dengan kekuaaan Allah yang tidak mempunyai kesudahan.
Kesan-kesan kekuasaan Allah yang dapat kita perhatikan di alam ini, menunjukkan kepada keupayaan atau daya yang tidak terbatas. Adalah diketahui bahawa semua daya di atas bumi bergantung kepada cahaya matahari. Sedangkan matahari ialah sebuah bintang sama seperti bintang-bintang lain di langit yang tidak dapat dibilang kecuali Allah. Jadi, berapakah jumlah daya yang besar itu yang dikeluarkan oleh cahaya dari bintang-bintang di alam ini.
Allah mengetahui perkara-perkara seni dan rahsia alam. Pandangan Islam tentang Allah bukan semata-mata teori falsafah metafizika seperti mana yang dipercayai oleh kebanyakan orang-orang barat yang mempercayai bahawa Allah menjadikan alam, kemudian Dia naik ke langit dan tidak ada tugas lagi. Tetapi Allah bekerja dalam alam secara berterusan. Setiap perkara yang berlaku bergantung kepada pekerjaan Allah yang berterusan itu. Firman Allah dalam Surah Al-An’am ayat 6:59 yang bermaksud:
“Dia pada sisi Allah terdapat segala kunci perkara yang ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Allah. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada sebiji benih di dalam bumi yang gelap dan tiada pula benda yang basah dan kering, melaikan semua itu tertulis di dalam kitab yang terang.”
Allah ialah punca kehidupan. Dialah yang memberi kehidupan bagi setiap sesuatu yang hidup. Oleh demikian akal dapat nenerima bahawa Allah adalah bersifat dengan sifat hidup dengan bentuk yang sempurna. Hidup Allah adalah kekal, tidak bergantung kepada kebinasaan, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tersebut dalam al-Quran surah Al-Baqrah ayat 2:255 yang bermaksud
“Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur”.

Ayat tersebut menerangkan bahawa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja, dia bersifat hidup yakni kekal selama-lamanya – tidak akan mati atau binasa, bersifat amat menjaga yakni bertanggugjawab mengurus dan mentadbir semua makhluk-Nya.  Tidak pernah mengantuk, apa lagi tidur. Maka pusatkan pemikian mengenai fenomena tersebut. Ia akan membawa kita khyusuk dan tawadhu memikirkan kekuasaan Allah yang Maha Agung dan maha sempurna itu.

Friday, April 10, 2015

ISTIQAMAH MELANCARKAN KESEMPURNAAN IBADAH KEPADA ALLAH

 (Disiarkan pada 11. 4. 2015)
               Kejadian alam semesta ini seperti pergerakan bumi mengelilingi matahari mengakibat kan wujudnya siang dan malam. Mata hari menyinarkan cahayanya ke bumi untuk membantu makhluk-makhluk yang hidup mencari makanan; termasuklam manusia untuk melaksanakan pembangunan; serta  tumbuh-tumbuhan membantu proses fotosyntesisi. Bulan yang menyinar kan cahayanya yang lunak di waktu malam, ombak di laut mengalun dan memukul ke pantai menandakan pergerakan udara, burung-burung dan segala haiwan keluar berkeliaran di waktu siang mencari makanan untuk meneruskan hidup. Fenomena alam sedemikian rupa berjalan secara istiqamah. Demikianlah kekuasaan Allah yang mencipta alam kehidupan.
               Setiap pergerakan kehidupan itu mempunyai disiplin tersendiri dan itulah yang difahami sebagai istiqamah atau ketakalan alam kehidupan. Pergerakan secara istiqamah itu diatur oleh masa yang bergerak mengikut putaran alam yang diwujudkan oleh Allah S.W.T.. Tidak ada yang bakal bergerak tanpa kekuasaan Allah atau teknologi Zat yang Maha Pencipta.
               Allah membentuk alam kehidupan lengkap dengan disiplin ketakalan. Setiap fenomena alam kehidupan itu harus dijadikan iktibar dalam pembangunan seperti mana Allah berfirman supaya membaca alam yang tercipta oleh Allah dan juga alam yang terusap oleh-Nya supaya dijadikan satu disilin mengolah ibadah pembangunan.
               Sebagai contoh, Allah S.W.T. membentuk mekanisme dalam jasmani manusia sedemikian canggih yang semuanya mempunyai disiplin istiqamah. Pergerakan jantung mengepum darah ke seluruh anggota badan sentiasa dalam disiplin istiqamah bermuala pada usia bayi mencapai 120 hari dalam rahim ibu, kemudian lahir ke dunia menjadi bayi yang memerlukan kasih sayang seorang ibu. Kemudian anak itu membesar hinggalah usia tua semuanya mekanisme dalam badan sentiasa bergerak secara istiqamah. Ia hanya berhenti apabila datangnya kematian sebagai penghujung kehidupan di dunia.
Budaya intiqamah dalam melaksanakan ibadah sentiasa menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Allah sentiasa meredhai amal ibadah yang kiblatnya kepada kesempurnaan   ibadah hasil dari budaya istiqamah. Amalan istiqamah membentuk disiplin individu sentiasa memelihara kasih sayang dengan Allah serta mentaati ibadah yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Manusia melakukan sesuatu dalam hidup ini sama ada kebaikan ataupun keburukan adalah disebabkan oleh dorongan dari dalam atau pengaruh dari luar. Jika ia melakukan cara hidup yang bersifat kebaikan secara istiqamah akan mengubah hidupnya serasi dengan pembangunan masyarakat yang diinginkan, tetapi jika ia melakukan sesuatu yang bersifat keburukan secara istiqamah maka ia menjadi duri dalam pembangunan masyarakat.
Antara tujuan agama yang terpenting ialah mengawasi manusia dari melakukan kejahatan dan cara pengawasannya ialah dengan memberi amaran, menyatakan tentang bahaya dan menyeruh manusia supaya menurut rencana yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi langkah “pemulihan” (al-Islah) adalah menjadi sebab paling utama ke arah peningkatan akhlak, memperbaiki keadaan manusia serta memperkenalkan kebahagian di kalangan manusia itu.
Jika manusia tidak mempunyai keinginan hendak meneguhkan pendirian (Istiqamah) maka ia akan lemah untuk menerima kebaikan dan sesuatu objektif yang hendak dicapainya akan mudah terjerumus ke dalam dosa. Dengan sebab itu kita dapati Islam sangat mementingkan istiqamah dan menyuruh manusia supaya mempunyai sifat itu. Cara yang digunakan adalah menarik dan memberi kesan. Ini kerana suruhan atau ajakan itu disertakan dengan janji pahala di dunia dan di akhirat.
Allah berfirman dalam Surah Fusilat ayat 41:30-31 yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka meneguhkan pendiran mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan (memperolehi) syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) didalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.
Orang-orang yang beriman itu sifatnya selalu berikrar dengan mengucapkan (Tuhan kami ialah Allah). Jelasnya mereka mengaku bertuhankan Allah dan mengesahkan-Nya – tiada menyekutukan-Nya dengan yang lain. Apabila ikrar itu mereka ucapkan, kemudian dengan serta merta mereka beristiqomah yakni menetapkan pendirian mereka dengan berdiri tegap di atas keimanan, mereka tidak berganjak walau setapak untuk meninggalkan keimanan, termasuk di sini segala perkara ibadat dan iktikad, mereka memegangnya teguh-teguh’
Kata Abu Bakar as-Siddiq: Istiqamah itu ialah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dalam hubungan ini  ada beberapa Hadis, yang diriwayat dari Sufyan bin  Abdullah at-Thaqofi: Ada seorang lelaki bertanya: Ya Rasulullah! Perintahkanlah kepada saya suatu kewajipan di dalam Islam, tak akan saya tanyakan kepada seseorang yang selepas tuan.
Sabda Baginda: (Katakanlah: Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka berpendidiran tetap). Tanya saya lagi: Apakah yang patut saya pelihara? Baginda pun mengisyaratkan kepada lidahnya. Yakni berpesan supaya memelihara lidah.
Beristiqamah itu, ialah sentiasa berlaku taat di dalam iktikad, perkataan dan perbuatan. Keteguhan dalam melaksanakan perbuatan kebaikan akan membuahkan kegembiraan di sisi Allah S.W.T.. Maka itu manusia mukmin dianjurkan oleh Islam agar membudayakan semangat istiqamah dalam melaksanakan ibadah kerana Allah.
Kemudian Allah berikan kegembiraan yang paling besar dari segala kegembiraan – yang maksudnya: Kamilah Tuhan yang menjadi pelindung. Yakni menolong, untuk membantu kamu dalam urusan keduniaan. Kami tunjukkan kamu perkara yang hak dan kebenaran. Kami pimpin kamu ke arah yang mendatangkan keuntungan dan kebaikan dalam urusan keduniaan. Dan Kami bakal bersama kamu pula di akhirat. Kami turunkan rasa aman
dan tenteram semasa kamu gelisah. Kami turunkan rasa aman dan tenteram semasa kamu gelisah., keseorangan dan kesunyiaan di dalam kubur. Begitu pula semasa ditiupkan serunai sangkakala, semasa dibangkitkan dari kubur, semasa menyebarang titian (as-Sirotol Mustaqim) dan semasa Kami menghantar kamu masuk ke dalam syurga Jannatun Na’im.
Allah juga menjanjikan kepada mereka dengan firman-Nya dalam Surah Al-Ahqaf ayat 46:13 yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah
maka tidak ada kukuatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berdukacita”.
Orang-orang mukmin iaitu yang melengkapkan pendirinya dengan keimanan, mentauhidkan Allah dan istiqomah yakni berpendirian tetap di dalam menjalankan syariat Allah – tidak mencampur syirik dan tidak menyalahi perintah dan tegahan Allah, maka Allah jauhkan mereka dari rasa takut melihat kegemparan kiamat di akhirat, dan tidak merasakan sedih dan berduka atas apa yang ditinggalkan di dunia. Malahan mereka bakal menjadi penghuni syurga, yang akan kekal hidup di sana. Itulah balasan dari amal salih yang  telah mereka kerjakan di dunia dahulu.
Ayat ini memberi jaminan yang mereka tidak perlu takut kepada seksaan pada Hari Kiamat. Pada hari itu mereka tidak akan berdukacita terhadap apa yang telah mereka lakukan.
Seorang lelaki telah datang kepada baginda: “Berilah nasihat kepada saya wahai Rasulullah”, maka Rasulullah menjawab dengan satu ayat yang pendik lagi menarik:
“Katakanlah, saya beriman dengan Allah kemudian saya istiqamah”.  
Memperbaiki jiwa atau islah-annafs adalah sesuai dengan makna istiqamah, kerana jika seseorang itu sentiasa berada dalam kejahatan ia akan mengakibatkan keburukan kepada seseorang atau kepada masyarakat. Dengan sebab itu Allah menjanjikan kepada orang yang memperbaiki dirinya dengan janji mendapat keredhaan dan keampunan. Firman Allah dalam Surah Al-Ma’idah ayat 5:39 yang bermaksud:
“Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Membersih jiwa juga selari dengan istiqamah. Pengertian membersih jiwa ialah
mensucikan diri dari kekotoran, menjauhkan dari kekurangan, meletakkan jiwa pada tempatnya yang bernilai tinggi hanya semata-mata melalui angan-angan, tetapi sebaliknya hendaklah melalui latihan jiwa. Sesungguhnya al-Quran memberi galakan supaya membersih jiwa dengan menjanjikan kejayaan kepada orang-orang yang berbuat demikian. Firman Allah Surah Al’A’laa ayat 87:14 yang bermaksud
               “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan”
               Orang yang beruntung dengan mendapat kejayaan ialah orang yang telah dapat membersihkan jiwanya dari kekufuran dengan adanya iman serta tulus ikhlas di dalam segala amalannya, yang semata-mata  dipersembahkan kepada Allah. Dan dia mengingati nama Allah yang Maha Agung, lalu didirikannya ibadat sembahyang dengan khusyuk kerana mematuhi perintah-Nya.
               Dan firman Allah lagi dalam Surah As-Syams ayat 91:9 yang bermaksud:
               “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.
Para Muffassirin mengatakan; Allah bersumpah dengan menyebutkan tujuh macam makhluk iaitu matahari, bulan, siang,, malam, langit, bumi dan jiwa manusia, untuk menunjukkan keagungan kudrat-Nya dan ketunggalan-Nya sebagai Tuhan. Disamping itu ditunjukkan-Nya besar faedah yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk itu untuk kepentingan hidup manusia. Adapun makhluk-makhluk tersebut pasti ada yang mencipta, mentadbikan peredaran dan perjalanannya sama ada bergerak mahupun berhenti.
Semuanya ini untuk menarik akal manusia supaya memikirkan keagungan Allah
S.W.T.. Sumpah-Nya ini bertujuan untuk menguatkan bahawa sesungguhnya manusia akan beruntung kalau dia dapat mensucikan jiwanya dengan mentaati Allah dari dicemari oleh perbuatan maksiat dan dosa.
Firman Allah dalam Surah Fatir ayat 35:18 yang bermaksud:
               “Dan barang siapa yang membersihkan diri mereka sesungguhnya ia membersihkan diri untuk kebaikan dirinya sendiri dan kepada Allahlah kembali(mu)”.
               Barang siapa berusaha untuk menjadikan hatinya dan kepercayaannya bersih dari pengaruh syirik dan kekotoran jiwa, begitu juga menjadikan dirinya bersih dari dosa dan maksiat, maka keuntungannya akan kembali kepada dirinya sendiri bukan orang lain. Manusia diperingatkan agar jangan lupa tujuan hidupnya agar tidak membuang-buang masa pada yang tidak berfaedah.
               Istiqamah, membersihkan dan memperbaiki jiwa merupakan sifat-sifat yang membuka harapan kepada orang-orang yang banyak membuat dosa untuk mereka menukarkan cara hidup yang lebih baik. Sifat-sifat ini juga dapat menghapuskan sifat putus asa yang tidak berfaedah itu.
               Ajaran-ajaran ini adalah merangkumi semua penemuan ilmu jiwa moden yang menga takan bahawa kita tidak mudah mencapai keperibadin yang berjaya atau menjadi makhluk yang bernilai tinggi hanya semata-mata melalui angan-angan; tetapi sebaliknya hendaklah melalui latihan jiwa.          
               Istikamah dalam memikirkan pembangunan yang conducive serta diikuti dengan amalan yang teguh merupakan satu ibadah yang mudah mendapat keredaan Allah S.W.T.. Hidup ini adalah perjuangan kerana Allah menjadikan manusia sentiasa dalam perjuangan mengharungi hidup bersusah payah.
Firman Allah dalam Surah Al-Balad ayat 90:4 yang bermaksud:
               “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dalam kehidupan bersusah payah.”   
               Setelah berturut-turut mengemukan tiga macam sumpah peringatan, (1) Mekkah sebagai kota terpenting tempat Ka’bah berdiri, (2) Muhammad yang begitu berat dan mulia tugsnya berdiam di Makkah itu, namun darahnya dipandang halal saja oleh kaumnya, (3) bersumpah lagi demi pentingnya, kedudukan seorang ayah dan pentingnya pula anak-anak yang diturunkannya, masuklah Tuhan kepada yang dimaksudnya, memperingkatkan bahawa Dia telah menciptakan manusia tidak terlepas daripada susah-payah. Susah-payah itulah
bahagian yang tidak berpisah dari hidup itu. 
               Berkata al-Yaman: ‘Tak ada Allah menciptakan makhluk yang telah banyak susah- payah dalam hidup ini, melebihi Anak Adam, padahal dia adalah makhluk yang paling lemah. pula”. Sejarah hidup manusia sejak dari dalam rahim ibu dari lahir, hingga besar remaja dan hingga tua bangka adalah penuh dengan perjuangan-perjuangan melawan berbagai-bagai cabaran, halangan, godaan, malapetka, bencana, penyakit dan maut. Inilah bentuk kehidupan yang telah ditakdir oleh Allah S.W.T. supaya diharungi oleh manusia.
Termidzi menyimpulkan usia habis dalam kepayahan itu dalam mengatakan dua patah kata. “Susah-payah, tidak

memperhatikan apa yang perlu, menghabiskan masa pada yang tidak perlu.”