Monday, July 25, 2016

KASIH SAYANG MELAHIRKAN TAMADUN

 (Disiarkan pada 23. 7. 2016)
               Antara sifat-sifat atau nama-nama Allah ialah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mewujudkan manusia dalam keadaan yang amat sempurna berbanding makhluk lainya yang ada di alam kehidupan. Nama Allah yang Pengasih dan Penyayang itu Allah mewaris kan kepada makhluk-Nya terutama sekali manusia.
               Setiap makhluk yang membiak dibekalkan dengan naluri kasih sayang terhadap zuriat nya. Pepatah Melayu mengatakan: ‘Segarang-garang harimau tidak memakan anaknya’, membawa maksud naluri kasih sayang yang ada pada seekor harimau betina melembutkan  keganasannya terhadap anaknya. Dalam kias bahasanya membawa maksud bahawa sejahat-jahat akhlak manusia semestinya ada naluri dalam dirinya untuk bertolak ansur demi menyayangi orang lain.
               Kewujudan manusia sememagnya dalam dua unsur iaitu unsur jasmani yang asanya dari tanah dan unsur roh dari ciptaan Allah s.w.t.. Sifat Allah yang Maha Pengasih dan penyayang  itu diwariskan kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Kalaulah manusia membela kangi sifat kasih sayang kepada zuraitnya maka telah kufur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, dan ini membawa kedosaan.
               Setiap manusia wajar mengenali cara hidup yang sebenar yang diredai Allah s.w.t. Hidup yang  berlandaskan kepada materilistik dan tidak  menumpukan kepada pembangunan rohani sebagai persediaan hidup di akhirat kelak akan mengheretnya ke lembah kehinaan sama ada di dunia dan lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat.
               Nadi pembangunan dunia dan akhirat berlandaskan kepada unsur-unsur kasih sayang terhadap Allah, Zat Pencipta kepada umat manusia sebagai hamba Allah  dan kepada segala makhluk yang ada di alam kehidupan. Mendekati Allah, kita perlu terlebih dahulu melafazkan dua kalimah syahadah yang akan membuka pintu kasih sayang yang diredai Allah s.w.t. yang sentiasa membudayakan cara hidup yang bersifat pengasih dan penyayang.
               Allah itu Maha Pengasih kepada segala hambanya tidak kira samada mukmin atau musrikin; tetapi Ia penyayang hanya kepada hambanya yang telah mengucap dua kalimah syahadah dengan hati yang ikhlas sahaja. Dengan terbukanya pintu kasih sayang maka kefahaman diri di sisi Allah menjadi pedoman untuk menangani hidup bermasyarakat.
               Di antara faktor-faktor hidup yang wajar difahami ialah setiap individu yang sayang kan dirinya, keutamaan haruslah  ditumpukan kepada  amalan hidup yang membawa kepada keselamatan dirinya samada di dunia lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Mempunyai kasih atau cinta kepada diri sendiri tentu sekali membawa kita melihat dalam dua dimensi kehidupan iaitu jasmani dan juga rohaninya. Seterusnya  kita mengenali kehidupan dunia  dan juga kehidupan akhirat.
               Kasih sayang kepada diri memfokoskan kepada keselamatan hidup samada dari segi jasmani mahupun kerohaniannya. Memelihara kedua-dua alam ini jelas akan mendekatkan kita kepada keEshan Tuhan dan kelak membawa kita mensyukuri segala nikmat hidup yang dihamparkan Allah s.w.t. kepada hambanya samada di alam kehidupan mahupun dalam peribadi setiap mukmin.
Nikmat Allah yang ada di alam kehidupan ini adalah seperti udara seperti gas oksijen yang diperlukan dalam pernafasan serta membawa gas ini ke seluruh anggota badan kita membantu dalam memecakan makanan lewat sistem metabolisamnya. Selain dari itu nikmat Allah yang amat tinggi nilainya dalam kelangsungan hidup ialah naluri kasih sayang terhadap sesama umat kelak melahirkan ukhuwah kemanusiaan, satu faktor yang amat diperlukan dalam melahirkan masyarakat penyayang.
Nikmat merasa sedap yang menjemput selerah untuk makan merupakan satu nikmat yang tidak ada tolak banding dalam kehidupan. Selain itu satu lagi nikmat Allah yang selalu manusia tidak sedar ketinggian nilainya ialah merasa cinta terhadap sesama makhluk khususnya antara lelaki dan wanita . Kelahiran rasa cinta ini dalam kehidupan manusia akan wujud pembiakan manusia lewat sistem pernikahan.
Mengapakah ada rasa cinta antara lelaki dan wanita? Falsafah ini kita kena balik kepada asal usul kejadian manusia. Adam adalah manusia pertama Allah wujudkan di syurga-Nya. Adam kelihatan kesunyian tanpa teman hidup. Maka semasa Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya dan dijadikan seorang wanita yang dinamakan Siti Hawa. Maka mulai dar itu Adam tidak lagi kesunyian. Naluri manusia sememangnya suka berteman atau bermasyarakat.
Jika dilihat dari kejadian seorang wanita, ia berasal dari badan Nabi Adam maka itu secara semula jadinya manusia mengasihi dirinya sendiri. Oleh sebab wanita itu asalnya dari sebahagian daripada diri Adam sendiri maka Adam sewajarnya ingin kembalikan kepadanya. Tetapi Allah telah pisahkan dan hanya naluri  yang ada pada Adam ialah ingin atau cinta kepada bahagian badannya yang telah terpisah.
Demikian juga halnya kepada Siti Hawa, wanita yang diwujudkan Allah dari tulang rusuk Adam. Ia ingin betul kembali kepada asalnya. Tetapi Allah telah pisahkan dari asalnya dan hanya dibekalkan perasaan cinta terhadap asal kejadiannya. Maka perasaan ingin betul mengambil balik sebahagian badannya pada Adam dan ingin betul balik kepada asalnya pada Siti Hawa sebenar adalah falsafah wujudnya cinta kasih sayang antara lelaki dan wanita.
               Keselamatan jasmani wajar menumpukan ibadah kepada penjagaan kesihatan khusus nya di bidang kebersihan kerana kebersihan merupakan ciri-ciri penting dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t.. Segala makanan yang dimasukkan ke dalam jasmani kita wajar bersifat bersih kerana kebersihan merupakan ibadah kerana Allah. Bersih bersifat halal dalam kontek Islam merupakan zat kepada kedua-dua unsur, jasmani dan rohani.       Kebersihan penting dalam kehidupan kerana ia adalah sebahagian daripada keimanan kepada Allah s.w.t..
               Selain dari makanan yang bersih keselamatan rohani juga berkait rapat dengan akhlak manusia. Hidup bermasyarakat seperti tolong menolong, hormat menghormati sesama insan, memelihara ukhuwah kemanusiaan dan sentiasa menanamkan rasa  syukur terhadap segala nikmat Allah yang kita perolehi menjadi agenda pembangunan rohani.
               Iman dan takwa merupakan dua elemen wajar adalah pada manusia mukmin demi pembangunan rohani. Beriman serta bertakwa kepada Allah serta rasul-Nya merupakan tiang agama. Falsafah di belakangnya ialah melaksanakan amal ibadah yang mengerjakan segala  arahan Allah s.w.t. dan meninggalkan segala yang ditegah-Nya.    
               Mencintai Allah s.w.t. bermakna kita wajib mengerjakan ibadah memuji Allah serta menunaikan semua rukun Islam dan rukun iman. Dengan segala ibadah tersebut yang dilaksanakan membawa rasa kasih sayang kepada diri sendiri.
Manusia sentiasa  dibuai oleh desakan biologi yang memaksanya menuruti haluan dan tingkah laku tertentu bagi memenuhi naluri yang lapar, takut, seks dan lain-lain. Dengan begitu desakan dalam diri manusia untuk mendapatkan kepuasan keinginan naluri, adalah tinggi dan jika dibiarkan tunduk dengan nalurinya, dia akan kalah sehingga menjadi seperti seekor lembu di kedai Cina.
Keakhlakan yang dianggap sesuai dengan permulaan kesedaran manusia itu sendiri., menawarkan suatu perhentian terhadap desakan kehendak biologi yang membabi buta. Ini dengan memberi amaran bahawa  semua kehendak individu yang berlebihan untuk memenuhi kepuasan desakan  ini akan hanya membawa bencana kepada diri dan masyarakat setempat. 
Suasana  hidup yang tinduk kepada kehendak biologi ialah  mengkufurkan nikmat memasuki pintu kasih sayang kepada diri sendiri. Jika merintih, menangis mencuba memena ngi kuasa nafsu dengan sedaya upaya memulihkan keagungan tamadun manusia yang dihidangkan  oleh Allah  untuk santapan masyarakat seutuhnya.
Penerimaan masyarakat berlandaskan akhlak yang memaksa  manusia membentuk dirinya dengan amalan dibalut dengan  kesucian Allah s.w.t.. Jestru itu  ia akan melayaninya dengan menyiram kasih sayang yang membentuk individu balik ke pangkal jalan dalam mengenali diri.
Dari pandangan Islam, kehidupan terbaik adalah bagi mereka yang menumpukan perhatian untuk memperolehi ilmu pengetahuan sehinggalah  ilmu pengetahuan  boleh  diang gap sebagai suatu tanggungjawab agama yang suci, yang dikenakan ke atas setiap orang Islam baik lelaki mahu pun perempuan.
Ilmu pengetahuan mestilah bersifat benar dan hakikat seperti apa yang dikatakan oleh Al-Qur’an sebagai haq dan mestilah diperolehi untuk tujuan kegunaan dalam kehidupan seharian. Supaya hidup yang dijalani oleh manusia menurut tujuan dan matlamat dijadikan-Nya, dan perintah yang diberikan mestilah dipenuhi.
Rasulullah  s.a.w. telah memberi contoh doa yang menyebut: “Oh Tuhan berilah aku penglihatan supaya  dapat aku melihat yang sepatutnya  aku lihat.” Doa ini perlu untuk membezakan hakiki benda daripada rupanya. Secara kebetulan apa yang dilihat oleh  manusia hanyalah sumber illusi. Ini kecuali kepada perkara yang diuji pada landasan pengamatan takulan yang jelas.
Satu ilmu yang dipanggil sebagai kriteria pembukaan rahsia  ilmu pengetahuan yang
diberi pada hari ini di gedung-gedung institusi keilmuan merupakan hasil sumbangan daripada pelbagai pemikir seperti ahli Sains, ahli Falsafah dan Artis. Sumbangan ini untuk memberi kesedaran manusia tentang siapakan dia, apakah pertaliannya dengan sifat, dengan kehidupan nya sendiri dan dengan perhimpunan sejarah manusia.
               Himpunan pemikiran ilmuan untuk mengenali manusia timbul atas dorongan mencin tai diri sebagai hamba Allah yang diutus menjadi khalifah selagi ada hayatny di muka bumi ini.
               Perasaan kasih sayang terhadap alam tumbuh-tumbuhan di mana sahaja manusia bermastautin merupakan tanggungjawab bersama. Allah tidak wujudkan sesuatu itu tanpa kemanfaatan kepada manusia. Pokok-pokok yang bersar dan rendang daunnya terutama sekali yang tumbuh di kawasan yang berhampiran dengan sebatang sungai wajar dipelihara bagikan memelihara anak sendiri.
               Perasaan kasih sayang terhadap anak amatlah penting agar anak itu membesar dengan cukup fitrah kehidupannya. Jasmaninya sihat membesar dan begitu juga rohaninya akan sentiasa mengenali Allah s.w.t. dan menangani hidup ini sebagai ibadah. Kasih sayang terhadap orang tuanya menjadi keutamaan sebelum  menumpukan kasih sayang kepada fenomena alam kehidupan yang lain. Agenda utama dalam menunjukkan kasih sayang terhadap anak ialah supaya anak itu menjadi ahli masyarakat yang berguna serta bermanfaat kepada pembangunan.
               Begitu jugalah halnya kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan terutama sekali yang menjadi tadaan air di mana sahaja sungai mengalir. Pokok yang tumbuh melangit tingginya sentiasa memberi manfaat kepada kehidupan dengan membekalkan titisan air di perut bumi dan mengalirkannya ke lembah yang rendah. Titisan air dari akar pokok-pokok tersebut akan bertemu dengan titisan air dari ribuan pokok-pokok yang lain. Kalaulah pokok-pokok tersebut tidak ditebang  oleh manusia maka  wujudlah  sebuah sungai untuk pembangunan manusia serta haiwan yang hidup di merata tempat di bumi ini.
               Hujan turun dari langit membasahi bumi memberi kemanfaatan kepada pokok-pokok demi mengekalkan isi padu  air sungai yang mengalir. Selain dari menjadi tadaan air, pokok-pokok juga menseimbangkan ekologi alam dengan membekalkan dengan gas oksijen yang dikelurkannya semasa proses fotosintesis.

               Kasih sayang kepada pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan di alam ini mendidik manusia mencintai alam kelak membawa pemikiran terhadap kecintaan kepada Allah s.w.t. yang bertanggungjawab terhadap kewujudan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk-Nya. Maka lahirlah iman yang memahami  bahawa Allah tidak wujudkan sesuatu tanpa manfaatnya kepada kehidupan.

Monday, July 4, 2016

ALLAH ITU MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

 (Disiarkan pada 2 July 2016)
Pengasih dan penyayang merupakan antara sifat-sifat Allah sebagai Zat yang ghaib dari segala yang ghaib. Ianya ghaib dari fikiran manusia. Ghaib dari pandangan dan pengli hatan manusia, ghaib dari pendengaran manusia, ghaib dari pancaindera manusia. Dzat Allah tidak dapat difikirkan oleh manusia bagaimana keadaanNya. Manusia tidak mempunyai daya sedikitpun untuk membayangkan tentang Dzat Allah.
Manusia buntu dan fikirannya kosong dari gambaran Dzat Allah. Maka wajarlah manusia mengeluh dan mengaku tidak tahu bagaimana Dzat Allah. Walaupun begitu manusia diwajibkan mengenal Allah. Dan Allah memperkenalkan diriNya kepada manusia menerusi rasul-rasulNya.
Pernah di zaman Nabi Musa a.s. apabila beliau ingin betul melihat Dzat Allah. Allah berfirman kepada Nabi Musa bahawa manusia tidak kuat melihat Dzat Allah. Oleh sebab Nabi Musa ingin betul diberi peluang untuk melihat Dzat Allah maka Allah perkenankan Nabi Musa keluar dari goa dimana Nabi Musa bermunajat kepada Allah.
Apabila Nabi Musa  berdiri di hadapan pintu goa itu lalu kelihatan gunung terseram pak berdiri tegak di hadapannya. Dengan sekelip mata gunung itu menjadi cair lalu Nabi Musa terjatuh pingsan. Setelah sedarkan diri dia segera meminta maaf dan ampun kepada Allah atas perbuatan yang lemah itu.
Bagi umat di zaman ini, termasuklah kita semua, Allah mengutus Rasul akhir zaman iaitu Nabi Muhammad Shallalla ‘alaihi wasallam dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya sifat Allah sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur’an dan hadith Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Di zaman terakhir ini terdapat berbagai ajaran dan fahaman mengenai Dzat Allah. Di kalangan orang-orang Islam sendiri terdapat fahaman-fahaman yang salah lagi sesat (minta dilindungi Allah jua  darinya.)
Fahaman yang salah lagi sesat tersebut tidak sahaja dianuti oleh orang awam atau orang yang kurang ‘ilmu pengetahuan, bahkan dianuti juga oleh orang-orang yang berpenge tahuan tinggi tetapi kurang ‘ilmu agama.
Tidak kurang juga  terdapat fahaman yang salah dan sesat dari kalangan pengikut thariqat-thariqat yang tertentu. Lebih lagi di kalangan peng’amal ‘ilmu kebatinan. Ramai sekali tersalah faham tentang Dzat Allah
Untuk mengelak dari terjebak kepada fahaman yang salah dan sesat, maka setiap orang perlu kepada pengetahuan asas mengenal Dzat Allah. Saudara pembaca yang dikasihi, cubalah buka mind saudara sekejap. Ranung dan fikirlah sedalam-dalamnya akan satu ketika di mana seluruh alam belum wujud lagi. Di mana manusia belum wujud lagi, bahkan masa dan zaman belum wujud lagi. Ingatlah ketika itu hanya Allah sahaja yang wujud. Dzat Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal sahaja yang wujud ketika itu.
Di mankah Allah ketika itu. Di bumi, di langit, di syurga atau di mana. Langit, bumi, syurga, neraka belum wujud, belum ada tetapi Allah telah ada. Ia wujud sejak azali lagi. Di manakah tempatNya? Allah sahaja mengetahui. Tetapi Allah tetap wujud di tempat yang selayaknya denganNya. Selepas Allah menciptakan ‘alam seluruhnya termasuk segala makhluk  yang di langit dan di bumi, Allah tetap di tempat asal, tidak berubah, tidak berpindah walau sedikitpun. Allah tetap juga di tempat asalNya.
Renung dan fikirkanlah juga di kala seluruh ‘alam belum lagi diciptakan oleh Allah sebagaimana di atas. Dzat Allah wujud sendiriNya. Bagaimanakah hendak dikatakan yang Dzat Allah sesuatu walhal ketika itu tidak ada sesuatu apa pun.  Fikirkanlah! Setelah Allah menciptakan seluruh ‘alam termasuklan manusia dan sebagainya, Dzat Allah tidak sedikitpun berubah. Tidak berubah dari segi besar, kecil, tidak berubah dari segi sifat-sifatNya, tidak  berubah, tidak berubah segala-galanya. Begitulah Allah dan dzat sifatNya dari dahulu hingga
selamanya, tidak disentuh perubahan, Dzat dan sifat Allah kekal abadi tanpa sebarang perubahan sejak azali lagi hingga bila-bila pun.
               Fahamlah saudara pembaca sekalian, bahawa Dzat Allah Maha suci. Jangan sekali-kali dikaitkan Dzat Allah dengan sesuatu jua pun. Tiada sekutu bagi Allah, baik dari sifat dan DzatNya. Begitulah Dzat Allah. Ianya ghaib dan dari segala yang ghaib. Oleh itu tiada siapa pun berupaya untuk membuat  tanggapan tentang Dzat Allah.
               Maha suci Allah dari segala sesuatu. Allah mencipta seluruh ‘alam semesta dengan kekuasaanNya, bukan dengan DzatNya. Dzat Allah menjadikan sesuatu, bukan sesuatu terjadi dari Dzat Allah. Maka amat salah fahaman yang menganggap setiap sesuatu berdiri dengan Dzat Allah. Allah mencipta sesuatu dengan kekuasaanNya bukan  dengan DzatNya.*    
               Menerusi nama dan gelaran Allah, kita boleh mengenali akan sesuatu. Semoga dengan memperhatikan maksud nama-nama Allah kita dapat mengenali sebahagian daripada sifat-sifat Allah dan seterusnya dapat mengenali Allah itu sendiri. Allah mempunyai 99 nama. Antara nama-nama atau sifat-sufat Allah yang kita akan bicangkan ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
               Ar-Rahman yang bermaksud Yang Maha Pemurah. Dialah yang mewariskan kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh makhuk. Di segala zaman, tanpa membezakan antara yang  baik dengan yang buruk, yang beriman dan yang kafir, yang dicintai dan yang dibenci. DicurahkanNya kurnia tak terbatas kepada seluruh makhlukNya. Buktinya terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 9:156 yang bermaksud:
               “......,.Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu, sebab itu  Aku akan tuliskan rahmat itu untuk mereka yang takwa dan yang mengeluarkan zakat, dan mereka yang mempercayi tanda-tanda keterangan Kami.”  
               Rahmat Allah kurniakan secara umum meliputi seluruh makhluk di merata alam. Seandainya rahmat Allah yang secara umum itu tidak ada tidak Allah  kurniakan kepada setiap makhluk, nescahaya musnahlah sudah setiap orang yang kafir dan yang derhaka sebaik-baik mereka itu melakukan dosa.
               Hal ini adalah seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Fatir ayat 15:45 yang bermaksud:
               “Dan kalau sekiranya Allah menyeksa manusia mengikut (kesalahan) yang mereka lakukan, nescaya tiada tinggal lagi di permukaan bumi binatang melata pun yang hidup.”
               Ayat 45 ini Allah menerangkan, Dia tidak akan menyegerakan turunnya seksa lantaran kesejahatan yang telah  mereka lakukan, bahkan ditangguhkan-Nya lebih dahulu semoga mereka lakukan, mahu bertaubat kepada Allah dan kembali kepada kebenaran. Kalaulah Allah tetap juga menghukum manusia dengan sebab kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan dengan hukuman secara kontan, nescaya tiada dibiarkan-Nya hidup di muka bumi ini dan tidak ada yang tinggal,
sama ada manusia mahupun binatang-binatang yang melata di muka bumi, bahkan semuanya dibinasakan-Nya.
               Tetapi  diundurkan-Nya, yakni ditangguhkan-Nya seksaan itu daripada ditimpakan ke atas mereka, sehingga sampai ke tempoh yang ditentukan, iaitu dengan kedatangan hari kiamat barulah mereka diseksa.
               Allah itu Maha Penyayang atau  Ar-Rahim. Dialah sumber kasih sayang yang ta’ terbatas, yang memberikan pahala abadi kepada orang-orang yang menggunakan rahmat dan kurnia-Nya bagi kebaikan. Hal ini disebut dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 33:43 yang bermaksud:
               “.......dan Dia Maha penyayang (hanya) kepada  orang-orang yang beriman.”
Orang-orang yang beriman diarahkan supaya berzikir dan bertasbih, kerana Allah yang mereka ingati di dalam zikir sebanyak-banyaknya dan mensucikan-Nya pagi dan petang itu, adalah Tuhan yang menurunkan rahmat ke atas mereka, di samping para malaikat-Nya pula
memohonkan keampunan bagi mereka.
               Adapun lafaz “yusollih” jika dari Allah ertinya “memberi rahmat”, dan jika dari malaikat ertinya “memohonkan keampunnan”. Dengan sebab rahmat Allah dan doa malaikat, maka orang-orang Mukmin itu akan dikeluarkan dari suasana kegelapan berupa  kufur, kesesatan dan kejahilan – kepada cahaya penerangan berupa iman, keselamatan ilmu pengetahuan.
               Dan adalah Allah  itu penyayang kepada orang-orang yang beriman sama ada di dunia mahupun akhirat. Di dunia mereka diberi pertunjuk, untuk melalui jalan yang hak lagi benar, sebab sebelumnya mereka adalah dalam kejahilan dan kesesatan. Kemudian di akhirat pula mereka didatangi rasa aman dan tenteram dalam masa orang ramai merasakan takut yang amat sangat dan kegemparan kiamat yang besar. Dewasa itulah para malaikat menggem birakan mereka dengan surga untuk menjadi tempat mereka dan terselamat dari azab neraka.  
               Para malaikat itu pula – sebagai mewakili Allah Tuhan mereka – apabila bersua dengan mereka di dalam syurga, sentiasa memberi ucap selama sejahtera. Hal yang serupa ini, ada juga dinyatakan oleh Allah pada ayat 23 dan 24 surah al-Mujadilah yang berbunyi:
               Sedang malaikat-malaikat pula masuk menemui mereka dari segenap pintu (mengucapkan) selamat sejahtera atas kamu disebabkan kesabaran kamu.
               Dan Tuhan menyediakan bagi kamu pahala yang mulia. Yakni ada sahaja yang berkenaan di hati dan diingini oleh selera semuanya ada disediakan Allah di akhirat tanpa diminta, baik  dari jenis makanan, minuman, pakaian mahupun tempat tinggal, iaitu suatu kurnia yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas di hati manusia.
               Bismillah Hirrahman Nirrahim yang membawa maksud: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat pertama ini adalah: saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, mulai dari  pekerjaan ringan seperti makan, minum, bepergian, belajar, dan sebagainya. Allah adalah nama Zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membuntuhkan makhluk-Nya, tapi  makhluk yang membuntuhkan-Nya.
               Ar-Rahman (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahawa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang ar-Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahawa Allah sentiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.
               Arrahmaanirraahim ertinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Untuk ayat ke tiga dalam surah Al-Fatihah ini maksudnya hampir sama dengan ayat  pertama, Ar-Rahmaan (Maha Pemurah) salah satu nama Allah yang membuat pengertian bahawa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang ar-Rahim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahawa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.
               Kita tidak dapat melihat suatu agama yang menggambarkan kedudukan ketuhanan dan sifat-sifat ketuhanan sepertimana yang digambarkan oleh Islam. Pembaca Al-Qur’an semasa membaca ayat-ayatnya akan merasa khusyuk kepada zat ke Tuhanan ini.
               Kepercayaan kepada adanya perantaraan yang menjadi orang antara manusia dengan Tuhan adalah merupakan faktor-faktor syirik. Dengan sebab itu kita dapati Islam menjadikan ikatan antara manusia dengan Tuhan sebagai ikatan yang tidak memerlukan manusia meminta  pertolongan kepada yang lain.
               Sifat Ar-Rahman (Maha Pegasih) sifat yang begitu unggul sekali sehingga menjadi surah dalam Al-Quran. Surah ar-Rahman ertinya “Maha Pengasih” iaitu surah ke 55 daripada jenis Makkiyah, mengandungi 78 ayat, diturunkan semuanya di Mekkah, sesudah turunnya surah “ar-Ra’d.
Surah ini juga dinamakan A’rusul Quran (“Gadis pengantin al-Quran”) kerana ada
diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu katanya: Bersabda Rasulullah
s.a.w. yang bermaksud Segala sesuatu ada mempunyai pengantin dan gadis pengantin al-Quran itu  ialah surah ar-Rahman.
                    Ini, dipandang daripada segi susunan ayatnya berbanding dengan lain-lain surah memanglah cantik laksana pengantin perempuan. Ayat 1 hingga ayat 4 sebagai contoh, begitu tersusun indah.
“1 Tuhan yang Maha Pengasih. 2 Yang telah mengajarkan al-Quran.  3 Dia menciptakan manusia. 4 Mengajarkannya pandai berbicara.”
                    Ayat 1 dan 2 ayat ini merupakan jawapan kepada penduduk Makkah, yang menunduh dengan mengatakan “Hanyasanya yang mengajar Muhammad itu manusia juga.” Dakwaan mereka itu  ditolak dengan jawapan Allah itulah  Tuhan yang bersifat ar-Rahman (Maha pengasih dengan memberikan berbagai macam nikmat yang besar-besar kepada hamba-hamba-Nya.) Dialah yang mengajarkan kitab suci al-Quran kepada Muhammad (s.a.w.) dan siapa yang dikehendaki-Nya  - dengan memudahkan – untuk memaham dan menghafaznya kemudian mengajarkannya pula kepada umatnya.
                    Ayat 3 dan 4. Allah menciptakan bangsa manusia dengan mengajarkannya bagaimana hendak mentadbir (menggambarkan) kata-kata hati dan bayangan perasaannya sehingga pandai  berbicara. Seandainya tidak demikian, maka Muhammad (s.a.w.) tidak akan mengajar kan al-Quran kepada umatnya. Oleh kerana manusia hidupnya bertamadun yang tidak dapat tidak mesti bermasyarakat dan bergaul sesama manusia, maka tidak dapat tidak pula mempunyai pertuturan bahasa dan persuratannya, yang dapat difahami oleh masing-masing bangsa.
                    Mereka mengadakan hubungan dengan pertuturan kepada yang dekat dan sezaman dan dengan persuratan kepada yang jauh dan berlainan zaman. Inilah nikmat kerohanian yang paling besar yang tidak dapat ditandingi oleh lain-lain nikmat dalam kehidupan.

*Sumber:Ibnu Abdullah Al-Naqsyababdi: MENCAPAI MA’RIFAT(SATU PENDEKATAN). Al-Hidayah Kuala Lumpur 2005..

Friday, June 24, 2016

KONSEP TAWADUK MULIAKAN IBADAH KEPADA ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 25. Jun 2016)
Tawaduk, mengikut kamus dewan bahasa dan pustaka, membawa makna merendah kan diri, tidak angkuh dan sombong. Tidak haloba kepada kekayaan dan kebesaran hidup di dunia ini. Dengan khusyuk dan tawaduk bermakna  dengan sungguh-sungguh (sebulat) hati. Patuh, setia, taat (dalam mengerjakan sesuatu). Syahadan, ialah yang sangat tawaduknya akan Allah Subhanahu wataatala.
Firman Allah s.w.t. dalam surah Yusuf ayat 12:76 yang bermaksud:
“Kami tinggikan darjat-darjat orang yang Kami kehendaki. Dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu (pandai) ada lagi yang lebih pandai.”
Kata Ibnu Abbas (r.a.): Di atas orang alim ada lagi yang lebih alim, demikianlah seterus hingga terhenti ilmu itu kepada Allah Taala, maka Allah Taala di atas segala yang alim. Ayat ini mengingatkan kepada orang-orang yang berilmu, supaya jangan membangga-banggakan dirinya dengan menunjuk pandai, sebab masih ada lagi orang lain yang lebih pandai, tetapi hendaklah semakin merendah diri kepada Tuhan yang mengurniakan ilmu kepadanya.
Sebagai contoh, semasa Nabi Musa berceramah (berdakwa) kepada umatnya, dia didatangi oleh satu persoalan dari umatnya yang ingin tahu siapakah orang yang lebih pintar di dunia? Nabi Musa berfikir dalam hatinya bahawa tidakkah umatnya mengetahui kepintaran nabinya (Musa a.s.) sehingga dapat menumbangkan kerajaan Firaun yang zalim itu? Nabi Musa merasa bangga terhadap kepintarannya, ia tidak merasa tawaduk maka Allah menyangga akhlak demikian.
Oleh kerana Nabi Musa merasakan ketinggian ilmunya antara orang yang alim maka Allah perintahkan Nabi Musa hendak berguru dengan Nabi Khidir. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan memperlawakan dirinya untuk menuntut ilmu darinya. Nabi Khidir mengizinkannya dengan syarat bersabar apabila melihat perlakuannya terhadap sesuatu yang di luar pengetahuan Nabi Musa tentang satu-satu hikmahnya.
Nabi Khidir telah melakukan tiga perkara yang ganjil yang Nabi Musa tidak mengetahui hikmahnya. Nabi Musa tidak Sabar menyaksikannya lalu menegur Nabi Khidir. Nabi Musa kufur terhadap perjanjian yang dipersetujuinya terlebih dahulu, kepada ketiga-tiga perlakuan Nabi Khidjir itu. Lalu Nabi Musa terpaksa berpisa dengan Nabi Khidir kerana telah gagal memenuhi syarat yang diberi oleh Nabi Khidir.
Nabi Khidir, pada Allah, Ia dilengkapi dengan ilmu yang mendatang atau ilmu yang belum berlaku akan terjadi pada satu masa nanti. Nabi Khidir mengetahui hikmah sesuatu kejadian yang akan berlaku di masa hadapan.   
Nabi Musa a.s. gagal mempersembahkan akhlaknya yang bersifat tawaduk dan memihak kepada sifatnya yang bangga terhadap ilmunya yang dikurniakan oleh Allah s.w.t. kepadanya sehingga beliau dapat menjatuhkan kerajaan Firaun. Manusia seharusnya bersifat tawaduk apabila dihinggapi oleh ilmu yang bermanfaat kepada pembangunan kehidupan. Jangan merasa bangga terhadap ilmu yang kita perolehi. Ilmu itu sepatutnya membuat kita lebih rendah diri atau tawaduk kerana sifat inilah yang diredai Allah s.w.t. kepada hamba-hamba-Nya.
Umat Islam adalah digalakkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah tidak aka mengurangi apapun pada harta benda. Allah tidak akan menambah apapun kepada seorang hamba sebab memaafkan kecuali keagungan. Seseorang yang tawaduk atau merendahkan diri kerana Allah tidak akan mendapatkan kecuali keagungan dan Allah Azza wa Jalla akan megangkatnnya.
Di dalam sebuah riwayat untuk Ath-Thabrani dikatakan, “Tidaklah sebuah sedekah akan mengurangi harta, tidaklah seorang hamba mengulurkan tangan untuk sedekah kecuali dijatuhkan pada tangan Allah.” Yakni Allah menerimanya dan reda dengannya sebelum jatuh
ke tangan orang yang meminta.
Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 2:276 yang bermaksud:
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”
Adapun orang yang mengamalkan sedekah, walaupun dirinya sendiri kekurangan, Allah akan mengembangkan sedekahnya yakni memberkati harta sehingga tidak menderita kekurangan di dunia ini dan berlipatganda pula pahalanya di akhiratnya.
Sifat sombong dan bongkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Lihat iblis yang turun dari singga-sananya, dilucutkan kedukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari kiamat, kerana kesombongannya dan kebanggaan nya dengan asal usulnya daripada api sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah s.w.t..
Nabi Hud menghadapi kaumnya ‘Aad’ yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi sehingga tidak mengenal Tuhannya yang mengurniai semuanya itu. Kaumnya sudah berada dalam kehidupan yang sesat, sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi-Nya.
Nabi Hud menghadapai masalah kaumnya, dengan sifat yang tawaduk, penuh kesabaran, ketabahan dan kelapangan dada. Ia tidak sekali-kali membalas ejek-ejekan dan kata-kata yang  kasar mereka dengan  serupa, tetapi  menolaknya dengan kata-kata yang halus yang menunjukkan bahawa beliau dapat menguasai emosinya dan tidak sama sekali kehilangan akal atau kesabaran.
Nabi Hud tidak marah dan gentar ketika kaumnya (kaum Aad) mengejek dengan menuduhnya telah menjadi gila dan senget. Ia dengan lemah lembut menolak tuduhan dan ejekan itu dengan hanya mengatakan: “Aku tidak gila dan bahawa tuhan-tuhanmu yang kamu sembah tidak dapat menggangu fikiranku sedikitpun, tetapi aku ini adalah  rasul (pesuruh) Allah kepadamu dan betul-betul aku adalah seorang penasihat yang jujur bagimu, menghendaki kebaikanmu dan kesejahteraan hidupmu dan agar kamu terhindar dan selamat dari azab dan seksaan Allah di dunia mahupun di akhirat.”
Pembalasan Tuhan terhadap kaum Aad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka, sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Tentangan mereka terhadap janji Allah yang diwahyukan kepada Nabi Hud, segera mendapat jawapan dengan datangnya pembalasan tahap kedua yang dimulai dengan terlihatnya gumpalan awan di langit yang mega hitam dan tebal. Kaum Aad meyambutnya dengan sorak-sorai gembira, kerana mereka mengira bahawa hujan akan segera turun membasahi
ladang-ladang dan kebun mereka.
Maga hitam itu bukanlah mega dan awan rahmat bagi mereka tetapi mega yang akan membawa kehancuan sebagai pembalasan Allah yang telah dijanjikan Nabi Hud itu. Bencana angin taufan itu berlangsung selama lapan hari tujuh malam, sehingga sempat menyapu bersih kaum Aad yang bongkak itu dan menamatkan riwata nya dalam keadaan yang menyedihkan itu.
Orang yang berhati tawaduk mempunyai sifat yang merendahkan diri terutama sekali apabila ia melaksanakan ibadah solat kepada Allah s.w.t.. Dalam mengerjakan ibadat sembahyang seseorang itu menun jukkan kerendah hatinya dengan sujud. Sujud merupakan suatu amalan yang membantu melapangkan jiwa supaya bersih dan ini adalah salah satu jalan ke syurga.
Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abi Firas bin Ka’ab al-Aslami (khadam Rasulullah) dan daripada Ahli Saffah, semoga diredai Allah s.w.t., katanya, “Aku telah bermalam dengan Rasulullah s.a.w. Aku datang kepada Baginda dan baginda pun bersabda. ‘Mintalah daripada aku.’ Aku pun berkata. ‘Aku minta daripada engkau untuk
mengiringmu di dalam syurga nanti.’ Rasulullah menjawab ‘Ada permintaan lain...?’ Aku pun
berkata lagi, ‘Itu sahaja.’ Rasulullah pun  terus bersabda. ‘Kamu mestilah banyak bersujud.’”
Sujud merupakan sesuatu amalan yang membantu melapangkan jiwa supaya bersih dan ini adalah satu jalan ke syurga. Bagi maksud ini terdapat juga riwayat al-Imam Muslim Daripada Abi Abdul Rahman bahawa Thauban (maula Rasulullah) berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah bersabda yang bermaksud:
               “Hendaklah kamu berbanyak sujud, kamu tidak bersujud kepada Allah kecuali Allah mengangkat darjat kamu dengan sujud tersebut dan Allah membuang kesalahan kamu dengannya.”
               Sujud yang dimaksudkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith-hadith Baginda bukan lah semata-mata perbuatan yang kita sedia maklum tetapi sujud sebenarnya ialah perbuatan tersebut diiringi dengan satu pengertian yang mendalam dalam jiwa yang tertanam dalamnya kebesaran Allah dan keagungan-Nya, rahmat dan kasih sayang-Nya yang membawanya tunduk secara mutlak kepada Allah Yang Gagah Perkasa. Keagungan Allah dan tunduk patuh secara mutlak kepada rahmat Allah, tersimpul dalam risalah Islam iaitu seruhan-suruhan dan larangan-Nya.              
               Jestru itulah risalah Islam, perkara-perkara wajib sama ada berupa suruhan mahupun larangan adalah rahmat untuk sekalian alam. Firman Allah kepada rasul-Nya surah al-Anbiya ayat 21:107 yang bermaksud:
               “Dan tidaklah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.....”
               Apabila sujud itu merupakan ibarat daripada ketundukan dan kepatuhan, maka ia merupakan ibadat iaitu yang bermakna tunduk dan patuh kepada Allah s.w.t. Itulah jalan ke syurga dan lebih daripada syurga iaitu ‘hampir’ kepada Allah. Firman Allah surah al-‘Alaq ayat 96:19 yang bermaksud:
               “Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad menurut kehendaknya, dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal salih)).
               Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda:
               “Sehampir-hampir hamba kepada Tuhan-Nya ialah ketika ia sedang sujud.”
Tingginya darjat sujud dapat dilihat apabila sembahyang itu sendiri disebut sebagai ‘sujud’. Solat al duha juga dikenali sebagai sujud-ad-duh.
               Dengan itu Allah menyifatkan orang yang membuktikan ketundu kannya kepada Allah dan patuh kepada perintah-Nya dengan berfirman surah al-sajdah ayat 32:15 yang bermaksud: “Sesungguhnya yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh), dan mengerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur.”     
               Apabila orang-orang yang beriman itu diberi ajaran dan nasihat, mereka segera merendahkan diri, meniarap kepada Allah dengan sujud kerana takutkan seksa Allah, dan menghinakan diri kerana menyembah Allah, mengikararkan diri mereka sebagai hamba. Dan sujudnya mereka itu adalah yang bersifat tawaduk, bererti sebagai hamba yang benar-benar mengabdikan kepada Allah dengan mensucikan-Nya dari disekutukan oleh orang-orang yang kufur. 
               Orang-orang yang beriman itu melakukan sedemikian dengan tidak  ada sedikit pun merasa sombong untuk bermegah-megah dan membesarkan diri di dalam  mentaati Allah. Lain halnya orang-orang fasik dan jahat lagi berdosa apabila mendengar ayat-ayat dan keterangan-keterangan Allah mereka berpaling ke belakang, menyombongkan diri, seolah-olahnya mereka tidak  mendengar sama sekali keterangan-keteangan Allah tersebut.     
               Pintu rahmat Allah sentiasa terbuka untuk para pejuang-Nya. Allah sangat mudah dihampiri apabila sahaja manusia sujud kepada-Nya. Allah akan mengangkat darjat, sentiasa hampir dan menaungi hidup mereka yang sujud kepada-Nya. Adapun prinsip utama yang perlu diberi perhatian oleh setiap Muslim ialah ‘iman itu bukanlah pengetahuan semata-mata (ma’rifat) kerana iblis tidak  kurang pengetahuannya tentang Allah.
Nabi Nuh dan Ibrahim yang akan diutuskan oleh Allah, dan juga tentang Muhammad Rasulullah, bahkan iblis memang mengetahui bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Muhammad adalah rasul-Nya. Isa, Musa dan para nabi semuanya utusan  Allah. Iblis juga tidak kurang pengetahuannya mengenai hakikat-hakikat ini, bahkan ilmunya itu mungkin lebih mantap dan kemas daripada ilmu di kalangan orang yang berilmu.         
Namun begitu ia disingkir daripada rahmat Allah kerana iman itu bukanlah ma’rifat atau pengetahuan semata-mata. Iman ialah khusyuk dan menyahut yakni sujud, tidak akan datang iman tanpa sujud. Al-Qur’an mempersaksikan demikian melalui firman Allah surah  al-nisa’ ayat 4:65 yang bermaksud;
“Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mareka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselesihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.”                
Said bin Jabir r.a.. berkata bahawa tidak ada sesuatu yang menenangkan hati di dalam dunia ini melainkan dengan

besujud. Adapun Ali bin Abdulah bin Abbas telah  digelar sebagai Ahli Sujud kerana sujudnya yang begitu banyak. Dia banyak melakukan sujud untuk menentang iblis.                          

Friday, June 17, 2016

ISLAM KEREDAAN ALLAH S.W.T. SEBAGAI AGAMA MANUSIA

 (Disiarkan pada 18. 6. 2016)
               “Islam” ialah nama yang dikenali bagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Nama ini bukanlah hasil dari Ijtihad Baginda tetapi  dari Allah s.w.t. sepertimana yang difirmankan-Nya dalam al-Qur’an surah al-Maa-idah, ayat 5:3;
Waradhiitu lakumu –I islaama diina. “Dan telah-Ku redhai Islam itu menjadi agama bagimu.”
               “Islam” dari segi makna  bahasanya, para ahli-ahli bahasa, ahli tafsir dan para Orintalis banyak meninbulkan perbincangan. Meneliti perkataan ‘salama’ dari segi bahasa kita dapati ia membawa pengertian-pengertian berikut:
1.Terlepas dan bebas dari keburukan-keburukan  atau kekurangan-kekurangan yang lahir
atau yang batin. 2. Aman dan damai 3. Taat dan patuh.
Pengertian dari segi syrak, Islam ialah mentauhidkan Allah, tunduk , patuh dan ikhlas kepada-Nya serta beriman dengan dasar-dasar yang diturunkan dari Allah.
               Al-Qur’an menganggap ‘Islam’ sebagai bertentengan dengan ‘Syirik’. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-An’am ayat 6:14 yang bermaksud:
               “Katakanlah: “Adakah patut selain Allah akan saya jadikan Pelindung? Sedang Allah itu pencipta langit dan bumi, Dia yang memberi makan dan bukan yang diberi makan.” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintahkannya supaya menjadi orang yang pertama menyerahkan dirinya (kepada Allah),dan janganlah kamu menjadi orang-orang musrikin (menyekutukan Allah).”
               Mukatil mengatakan: “Tatkala Rasulullah saw diseru oleh orang-orang Musyrikin supaya mengikuti agama nenek moyang mereka, maka Allah turunkan ayat ini, yang maksudnya: “Katakanlah ya Muhammad kepada mereka: Adakah patut selain Allah akan saya jadikan Tuhan yang disembah dan akan saya jadikan pelindung tempat meminta pertolo ngan?” Perbuatan ini tentulah tidak layak. Tak mungkin selain Allah hendak dijadikan pelindung.
               Terjadinya langit dan bumi ini, yang tercipta tanpa memakai model yang ditiru terlebih dahulu, adalah bukti tentang sang penciptanya, iaitu Allah. Mengapa hendak dicari juga pelindung selain Allah?            
               Allah itu Maha Kaya. Dialah yang memberi rezeki makan minum kepada hamba-hamba-Nya, dan memberikan segala mereka hajati, sedang Allah tiada berhajat kepada sesuatu pun. Maka Tuhan yang demikian sifatnya sahajalah yang layak dijadikan pelindung tempat meminta perlindungan.
               Setelah alasan-alasan tadi diberikan yang menetapkan wajibnya Allah itu dipertuhan – bukan yang lain – katakanlah pula Ya Muhammad kepada orang-orang musyrikin itu: “Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah supaya menjadi orang yang pertama sekali dari gulungan umat Islam kerana bersedia menyerahkan diriku kepada Allah untuk mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala tegahan-Nya. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang menyekutukan Allah disebabkan memilih pelindung kepada yang lain.
               Demikian juga  al-Quran menganggap ‘Islam’ bertentangan dengan ‘kufur’. Firman Allah s.w.t. surah Ali Imran ayat 3:80 yang bermaksud:
               “Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan Malaikat dan para Nabi sebagai Tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran pada waktu kamu sudah (menganut agama) Islam.”
               Perbuatan mereka yang sedemikian adalah serupa dengan perbuatan orang-orang kafir Quraisy dan As-Sobiin, mendakwakan  bahawa malakat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah, juga seperti kaum Yahudi yang mendakwakan bahawa Uzair itu anak Allah dan kaum Nasrani yang mendakwakan Isa Al-Masih anak Allah. Allah mengecam mereka dengan menyatakan bahawa perbuatan mereka itu sangatlah tidak patut kerana mereka menyeru
supaya orang-orang berada di dalam kekufuran setelah mereka berada di dalam keislaman.
               Al-Quran juga mengatakan ‘Islam’ sebagai bermakna “Ikhlas” kepada Allah. Firman Allah surah An-Nisa’ ayat 4:125 yang bermaksud:
               “Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan mukanya (dirinya) kepada Allah–sedang dianya berbuat kebajikan, dan mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu teman.”
               Setelah Allah menyatakan bahawasanya syurga itu bagi orang yang  beriman (mukmin), maka diterangkannya pula tentang orang yang beragama Islam dan kelebihannya, iaitu Allah menyatakan tidak ada orang yang  lebih baik agamanya selain daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, jelasnya orang yang beragam Islam. Kerana erti ‘Islam’ ialah menyerahkan diri dengan tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan mengikuti hukum-hukumnya yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w..
               Orang yang telah menyerahkan dirinya itu bukanlah sekadar mengikrarkan dengan lidahnya sahaja bahkan diiringi dengan amalan yang dikerjakannya. Dan amalan yang dikerjakan itu meliputi perkara-pekara yang baik, perkara-perkara yang merupakan kewajipan, perkara-perkara yang membawa kepada ketaatan, dan menjauhkan perkara-perkara kejahatan.
               Pengakuan Allah terhadap syariat Nabi Ibrahim itu telah dikuatkan-Nya dengan mengatakan: “Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim itu teman.” Dia telah dijadikan oerang pilihan menegakkan agama Allah ditengah-tengah umat yang sedang tersesat keana menyembah atung-patung dan berhala. Oleh keana Nabi Ibrahim mendapat gelaran “teman Allah” maka sudah selayaklah syariatnya patutu diikuti sampai sekarang ini.
               Al-Quran seterusnya menyatakan ‘Islam’ sebagai bermakna “tunduk dan patuh kepada Allh.” Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 3:83 yang bermaksud:
               “Mengapakah mereka menghendaki agama yang bukan agama Allah? Pada hal telah berserah (tunduk) kepada-Nya semua orang yang dilangit dan di bumi,denan sukarela atau terpaksa, dan kepada Allah mereka kembali.”
               Orang-orang yang dilangit dan yang di bumi yang telah disebutkan – baik yang beriman secara rela mahupun yang beriman secara terpaksa – semuanya telah tunduk kepada Allah dengan menganut agama Islam, tetapi orang-orang yang ahli kitab itu pula masih berdali untuk mencari agama yang lain. Mereka kesudahannya akan kembali juga kepada Allah untuk menerima balasan. Sindirin ayat ini jelas menunjukkan betapa besarnya dan ancaman Allah terhadap orang yang menyalahi-Nya di dunia ini.
               Islam menyeru mentauhidkan Allah. Islam menolak adat orang-orang Arab yang menyembah selain daripada Allah. Ia mengakui tauhid yang mutlak, zat dan sifat Allah serta mengarah semata-mata kepada-Nya di dalam beribadat. Allah  berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2:167 yang bermaksud:
               “Tuhanmu Tuhan yang Esa. Tiadalah Tuhan melainkan Dia, yang pengasih dan penyayang.”
               Sebabnya ayat ini diturunkan, kerana orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi saw. tentang sift-sifat Allah. Mereka hendak tahu adakah Allah itu seperti berhala-berhala mereka yang berbilang-bilang banyaknya itu? Maka untuk menolak sangka-sangka mereka yang sesat itu–sambil menjelaskan tentang Tuhan yang sebenarnya–diturunkan lah ayat ini dan juga beberapa ayat yang lain yang bermaksud dengannya. Di antaranya ayat-ayat yang terkandung di dalam surah al-Ikhlas:
               “Katakanlah oleh mu Ya Muhammad; Allah itu Esa. Allah itu tempat meminta. Tiada Dia beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tak ada seorang pun yang menyerupai-Nya.”
               Tuhan yang Esa di sini ialah tidak berbilang-bilang, tidak dapat dipadankan dengan lain zat ketuhanan, tidak dapat diserupakan sifat-Nya dengan sifat-sifat makhluk. Jadi Allah itu ialah Tuhan yang Esa pada sifat-Nya, Esa pada perbuatan-Nya dan Esa pada sifat-Nya.
Dialah Tuhan yang bersifat “Ar-Rahim” – Pengash kepada hamba-hamba-Nya dengan mengurniakan nikmat-nikmat yang tiada terhingga – bersifat “Ar-Rahim” – Penyayang dengan mengatur segala nikmat-Nya sehingga ke semua makhluk-Nya.
               Tauhid ialah kaedah pertama dalam Islam di mana hati orang-orang Islam wajib beriman dan lidahnya mesti mengatakan: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah dan lagi Maha Maha Penyayang.”
               Jadi syahadat orang-orang Islam “Lailahaillah” ialah pengiktirafan dengan lidah serta hati mempercayai dengan pengetahuan dan keyakinan bahawa tiada ada yang disembah melaikan Allah. Syahadat seperti ini ialah syahadat dengan kewujudan Allah dan dengan keEsaan-Nya.
               Tauhid dalam Islam tidak mempunyai keraguan. Tauhid itu keluar dari hati dan diikuti dengan semua sifat mulia. Kalimah tauhid menenemkan kepercayaan kepada orang yang mengatakannya bahawa tidak ada yang disembah, tidak ada yang menghidup, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki dan tidak ada memberi manfaat kecuali Allah s.w.t.
               Islam memberi galakan khas untk mendapatkan ilmu, sebab seseorang manusia tdak akan bernilai dan tidak akan menjadi maju kecuali dengan ilmu. Firman Allah dalam menggalakan demikian, dalam surah Az-Zumar ayat 39:9 yang bermaksud:
               “Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanyasanya yang mengambil pengajaran itu ialah orang-orang yang berakal.”
               Ayat ini sebagai melengkapkan kenyataan Allah yang dimulai dengan amal dan di akhiri dengan ilmu. Adalah amal itu merupakan perjuangan dan ilmu itu merupakan penyingkapan. Kalau manusia beramal dengan berilmu menunjukkan kesempurnaan dan kelebihan dirinya.
               Orang yang mahu mengambil teladan mengenai bukti-bukti yang diberikan Allah dan mengambil pelajaran daripadanya itulah dikatakan berakal – bukanlah orang yang jahil dan cuai – kerana orang yang berkal  dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Sedang orang yang tidak  berakal tdak pula dapat membezakan.
               Al-Quran dalam ayat yang lain menjelaskan bahawa ulama-ulama mempunyai darjat di sisi Allah. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 58:11 yang bermaksud:
               “Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat.”
Kedudukan orang yang beriman dan orang yang berilmu; banyk ayat –ayat Al-Quran yang membahas dan menjelaskan tentang kedudukan orang yang beriman dan berkedudukan orang yang berilmu di dalam Islam. Peranan ilmu dalam Islam sangat penting sekali. Kerana tanpa ilmu, maka seseorang yang mengaku mukmin, tidak akan sempurna bahkan tidak benar dalam keimanannya.
Seorang muslim wajib mempunyai ilmu untuk mengenal berbagai pengetahuan tentang Islam baik itu manyangkut aqidah, adab, ibadah, akhlak, muamala, dan sebagainya. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman ilmu yang benar, maka diharap kan pengamalannya akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w..
Demikian juga Allah mengakui penyaksian ahli-ahli ilmu tentang keEsaan-Nya. allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 3:18 yang bermaksud:
“Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu.   
                Allah menerangkan keEsaan-Nya, Malaikat serta orang-orang yang berilmu pengetahuan naik saksi – berikrar dengan lisan dan membenarkan di dalam hati bahawa Allah itu berdiri dengan adil.
                    Maksud berdiri dengan adil adil disini iaitu; berkuasa mentadbirkan semua makhluk-
Nya dengan adil, yakni melalui jalan tengah di dalam iktikad itu ialah, mentauhidkan Allah atau mengesakan-Nya. Maka tauhid atau pengesaan adalah terletak di tengah-tengah pengingkaran dan penyekutuan. Mengingkari adalah Allah tidak adil, menyekutukan-Nya juga tidak adil. Yang adil ialah memilih jalan tengah iaitu; mengesakan-Nya – tidak mengingkarinya dan tidak pula menyekutukannya.
                    Dari segi lain kita lihat Al-Quran tidak menyukai orang-orang  yang tidak berilmu. Firman Allah surah Ar-Rum ayat 30:59 yang bemaksud:
                    Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak (mahu) memahami.”
                    Begitlah Allah menutup pintu hati mereka rapat-rapat dan dipatrinya,sehingga tidak dapat lagi menerima pengetahuan, pengajaran, nasihat, contoh teladan dan keterangan-keterangan yang jelas mengenai bukti-bukti Allah. Malahan mereka tidak dapat memahami sebarang ayat dan keterangan yang dibacakan dari Kitab Allah, disebabkan buruknya persediaan mereka, buruknya tutur kata dan perangai mereka yang berterusan melakukan kezaliman.
                    Allah jua menyatakan tidak ada batasan dalam ilmu. Firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 12:76 yang bemaksud:

                    “Kami tinggikan darjat-darjat orang yang Kami kehendaki. Dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu (pandai) ada lagi yang lebih pandai.” 

Friday, June 10, 2016

ISLAM MEMBETULKAN CARA HIDUP DIEDHAI ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 11. 6. 2016))
Setiap ciptaam Allah swt mempunyai fitrahnya sendiri. Jika jasmani diciptakan Allah dari tanah maka segala makanan yang diperlukan oleh fisikal itu berasal dari zat-zat tanah. Begitu juga jiwa  yang datangnya dari Allah selalu merindukan sesuatu daripada-Nya untuk memenuhi keperluannya. Agama Islam merupakan makanan jiwa yang paling sesuai. Islam itu  sesuai dengan fitrah manusia. Firman Allah dalam al-Qur’an surah Yunus ayat 10:57 yang bermksud:
               “Hai sekalian manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu pegajaran dari Tuhanmu, ubat bagi hatimu, pimpinan dan rahmat bagi orang yang beriman.
               Allah menyatakan kepada golongan kaum Quraisy Makkah yang pada masa itu mendapat perhatian Allah secara khusus dan kepada sekalian umat manusia secara  umum: bahawasanya kamu telah didatangi sebuah kitab al-Qur’an yang lengkap dengan pelbagai perkara yang kamu hajati, kerana ia mempunyai empat macam pengaruh untuk menjamin kebahagian hidup di dunia dan di akhirat, iaitu:
               1.  Merupakan pelajaran yang baik. Semua pengajaran mengandungi pengaruh yang menggemarkan orang untuk berbuat kebajikan serta kebaikan, dan mengandungi pengaruh yang menakutkan orang untuk berbuat dosa atau maksiat. Pengajaran yang dapat melunakkan hati untuk membuat atau meninggalkanya, kalau baik segera dibuatnya dan kalau jahat segera pula ditinggalkannya. Demikianlah pengajaran yang ada di dalam al-Qur’an.   
               2.   Sebagai ubat atau penyembuh bagi penyakit hati. Al-Qur’an boleh menjadi penawar dan penyembuh hati manusia yang dihinggapi pelbagai penyakit seperti, syirik terhadap Allah dan kufur terhadap nikmatNya, sikapnya yang nifak dan riyak, sombong dan takabur, iktikadnya yang sesat dan salah, kerosakan akhlak dan budi pekertinya, kejahilan yang mencelakkan, pencerobohan dan kezaliman, hasad dan dengki – semua merupakan penyakit hati atau penyakit jiwa.
               Hanya al-Qur’an yang menjadi ubat untuk menghilangkan segala penyakit tersebut. Kerana di dalamnya ada ayat-ayat yang mengandungi rahsia yang berhikmat, ada ajaran, sengahan, penggerun, penggemar, memberi takut, ancaman dan ada memberi peringatan – semua perkara ini adalah ubat atau penyembuh bagi penyakit dalam hati.
               3.  Merupakan pimpinan ke jalan yang hak, memudahkan seseorang menjadi yakin dan menjauhkan daripada  kesesatan di dalam iktikad dan amalan.
               4.  Menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman; kerana orang yang beriman sahaja yang akan mendapat faedah daripada pengajaran al-Quran itu, sedang yang lain tidak.
               Firman Allah s.w.t.  dalam al-Qur’an surah al-Rum ayat 30:30 yang bermaksid:
               “Luruskanlah muka engkau menghadap agama (Islam) serta condong kepadanya, itulah agama Allah yang mencip takan manusia sesuai dengan kejadian (agama tersebut). Tidak boleh ditukar-ganti ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
               Jiwa manusia perlu diisi dengan nilai kebenaran atau agama, supaya ia tetap sihat dan memperoleh limpahan kurnia dari Allah s.w.t.. Jika ianya tidak diberi makanan atan bimbingan rohani maka akan timbullah berbagai masalah dan gangguan kejiwaan.
               Islam membimbing  umat  manusia ke arah kebenaran, dan menjanjikan kebahagiaan jika manusia meninggalkan semua kemaksiatan dan taat kepada ajaran-Nya. Sifat-sifat yang tercela yang dilakukan oleh manusia itu membuat jiwanya menjadi resah dan rohaninya menjadi lapar. Mereka menderita kelaparan akan ketenangan dan kesihatan jiwa.
               Al-Ghazali menerangkan bahawa maksiat itu ada dua macam, iaitu maksiat zahir dan maksiat batin. Begitu juga ketaatan itu dapat dibahagi kepada dua macam iaitu taat zahir dan taat batin.
               Maksud dan tujuan agama itu ada dua macam. Pertama meninggalkan yang dilarang dan kedua, menyuruh melakukan yang dianjurkan. Pekerjaan menjauhkan diri dari larangan lebih sukar bagi manusia daripada mengerjakan sesuatu ketaatan. Nabi s.a.w. pernah bersabda:
“Bahawa orang yang dapat disebut muhajirin ialah orang yang dapat berpindah dari kejahatan dan orang yang dapat disebut mujahidin ialah orang yang dapat berperang atau menentang hawa nafsu.”
               Setiap perbuatan manusia akan ditanya kelak oleh Allah di hari kiamat, dan setiap anggota badan menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Yaa-Siin ayat 36:65 yang bermaksud:
               “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.”
               Allah menerangkan, bahawasanya pada hari akhirat orang-orang kafir akan ditutup mulut mereka sehingga tidak  dapat bercakap. Sebabnya ialah, tatkala mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka akibat kekufuran mereka, telah tidak mengaku salah bahkan menyangkal “Demi Allah!  Tuhan kami, tidak pernah kami menjadi orang-orang yang menyeku tukan.” Mereka juga menyakal tidak ada melakukan dosa maksiat dan kejahatan semasa di dunia. Itulah sebabnya mulut mereka dikunci ta’ dapat menuturkan lagi walau sepata kata. Sebaliknya Allah jadikan anggota-anggota badan mereka pula pandai bercakap, supaya mengakui dosa, maksiat dan kejahatan yang telah mereka kerjakan.
               Allah membahaskan dalam ayat ini, bahawa tangan mereka pandai bercakap dan kaki mereka pula boleh menjadi saksi. Kerana tangan manusia itu selalu dipakai untuk bekerja dan kaki pula dipakai berjalan untuk hadir menyaksikan sesuatu kejadian. Maka logiknya orang yang menghadir sesuatu kejadian itu kata-katanya adalah merupakan saksi dari apa yang dilihatnya, dan kata-kata dari anggota si pelaku itu sendiri adalah merupakan pengakuan yang berterus-terang atau perbuatannya.
               Jika jiwa lapar daripada bimbingan agama maka akan menjadi orang yang tidak penyayang. Akhirnya akan timbul dari jiwa yang tidak penyayang itu tadi berbagai kemaksiatan lahiriah seperti, mencuri, merompak, menyeksa, menganiaya, membunuh, penyeksaan terhadap seks dan sebagainya. Kecelaruan tingkah laku masyarakat terutama para remaja itu, timbul disebabkan oleh jiwa mereka tidak diisi dengan ilmu agama secara lebih mendalam.
               Di samping itu kurang kefahaman ilmu agama juga akan menyebabkan berbagai kemaksiatan yang disebabkan oleh jiwa manusia. Maksiat yang bersumber dari jiwa ini lebih merbahaya, ia lebih sukar untuk menghilangkannya. Selama maksiat yang disebabkan oleh jiwa ini belum dihilangkan, maka maksiat yang bersifat lahiriah sukar dihindari.
               Islam membimbing umat ke jalan yang diredhai Allah s.w.t. di dunia dan di akhirat. Wawasan kehidupan umat Islam bukan wawasan keduniaan semata, sebaliknya matlamat akhir dari kehidupan ini adalah akhirat. Kehidupan dunia ini tidak lebih merupakan jambatan untuk kita menuju destinasi yang abadi. Dunia bukan tujuan, tetapi ianya hanya merupakan alat untuk mencapai kepada tujuan yang sesungguhnya.
               Untuk tunduk dan patuh kepada ajaran Islam dan kepada perintah Allah s.w.t. memerlukan ilmu dan akal  fikiran yang sihat. Ilmu dan petunjuk-petunjuk dalam Islam itu merupa kan perintah Islam yang harus  ditaati atau dilaksanakan. Di dalam menjalankan ketaatan dan perintah kepada Allah itu juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu, kepatuhan lahiriah dan kepatuhan batiniah.
               Yang dimaksudkan dengan taat zahir ialah melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Allah swt seperti mengucap dua kalimah syadadat, solat, puasa, berzakat, naik haji dan banyak lagi amalan-amalan yang lain. Seperti mematuhi hukuman Allah yang mengatur  hubungan antara sesama manusia, seperti berjihad, memerdekakan tanahair, melenyapkan kezaliman dan sebagainya.
               Walaubagaimana pun menghendaki yang dilakukan oleh manusia itu lebih baik lagi. Manusia tidak hanya baik dan indah pada lahirnya sahaja, tidak hanya bersih dari kotoran yang lahirnya sahaja, tetapi bersih badan, pakaian dan tempat semata. Tetapi yang paling  penting usaha membersikan jiwa dan niat, yang merupakan penggerak atau nadi kehidupan jiwa dan raga manusia.
               Apabila anggota tubuh telah bersih dan teratur, maka manusia harus menghadapi dua perkara: Membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela dan membersihkan niat daripada menyembah selain Allah.
               Jika syarat ini telah selesai barulah kita menuju kepada pengisian jiwa yang bersih dan sihat dengan apa yang dinamakan taat batin (jiwa). Taat batin iaitu memakai  sifat-sifat yang terpuji dan dapat mendekatkan manusia dengan Allah swt., dan dapat manusia merasakan kebahagian dan erti kehidupan ini. Jalan kepada Allah itu terdiri dari dua usaha: Terus menerus berada dalam zikir terhadap Allah dan terus menerus  menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merlupakan kepada Allah.
               Contoh yang paling sesuai yang harus kita ikuti yakni Rasulullah saw. Baginda merupakan makhluk yang paling dekat dengan Allah dan merupakan makhluk mulia disayangi Allah. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang bermaksud:
               “Katakanlah: Sesungguhnya Tuhan kamu itu ialah  Tuhan Yang Esa.”Barang siapa mengharap berjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia  mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya.”
               Mengikut buku “Al-Islam” yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddiqi, Ibadah atau amal soleh itu terbahagi kepada dua iaitu amalan batin dan amalan zahir (lahir).
Amalan Batin
(a)     Kepercayaan mencakupi aspek, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat dan iman kepada qada dan qadar.
(b)     Budi pekerti berkaitan dengan mencintai Allah, mencintai dan memberi kerana Allah, mencintai Rasul, ikhlas dan benar, taubat dan nadam (penyesalan), takut akan Allah, harapkan Allah, syukur menepati janji, sabar, redha akan qadha, tawakkal, menjauhkan ujub dan takbur, rahmat dan syafaat, tawadhu dan malu, menjauhkan dengki atau riya’ menjauhkaan mara dan suka memberi maaf serta menjauhkan penipuan.
Amalan  Zahir(lahir)
(a)     Amalan anggota lidah, mencakupi aspek mengucap dua kalimah syahadat, membaca Al-Qur’an, mempelajari dan mengajarkan ilmu, berzikir, bertilawah dan bertahmid, beristigfar dan berdoa dan menjauhkan perkataan yang sia-sia.
(b)     Tugas hidup untuk diri sendiri, berkaitan dengan bersuci, menutup aurat dan berpakaian, mendirikan solat, mengeluarkan sedekah, zakat dan infaq di jalan Allah. Memberi makanan fakir miskin dan mengurus anak yatim, memuliakan tamu, mengerjakan puasa, mengerjakan haji dan umrah, berhijrah dari negeri syirik, berhati-hati mengeluarkan sumpah, menyelesaikan urusan jenazah, membayar hutang dan kifarat, belaku benar dalam muamalah, menunaikan syahadat(saksi) dan memerdekakan hamba.
Segala liku-liku yang ditempuhi oleh manusia itu adalah sebagai wadah perjuangannya untuk berbakti kepada Allah s.w.t. Bagi menilai sejauh mana kesanggupannya untuk menempuh hidup yang penuh bergolora ini, berani mati demi mempertahankan keyakinan akidah, sanggup berkorban apa sahaja asalkan dirinya dan peribadinya tetap sebagai muslim. Ini kerana orang-orang Islam tidak pernah gentar menghadapi perjuangan hidup ini. Mereka tidak mengenal putus asa, penat jerih dan sebagainya malahan mereka tetap di dalam tahap perjuangannya untuk berbakti kepada Allah s.w.t. Sikap keunggulan orang-orang mukmin ini dinyatakan oleh Allah s.w.t. seperti firman-Nya dalam al-Qur’an surah Fusilat ayat 30 yang bermaksud:
                    “Sesunggunya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka tetap dalam istiqamah (berpendirian) nescaya turun kepada mereka Malaikat (yang berkata):”Janganlah kamu takut dan janganlah kamu berdukacita, bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan.”
                    Suatu sikap yang tidak luntur di kalangan orang-orang yang beriman ialah istiqamah atau teguh pendiriannya, tetap dengan perjuangan dan matlamat hidupnya, tidak mudah dan hidupnya tidak terumbang-ambing oleh arus hidup yang penuh tipu hela itu.
                    Segala ujian hidup baik berupa perhiasan dunia, kenikmatan hidup, godaan syaitan, tuntutan hawa nafsu, baik dan buruk, lapar dan dahaga, harta dan anak atau pangkat dan pingat, dihadapinya dengan tabah dan waspada agar dia tidak tersasul dipersimpangan jalan. Semua itu sebagai ujian Tuhan kepadanya untuk menyelami dan menyelidik tahap-tahap keimanannya kepada Alah s.w.t.
                    Begitulah perjuangan hidup yang mesti dilalui oleh setiap orang manusia. Perjuangan itu tetap berjalan setiap saat dan setiap detik meskipun manusia tidak mengetahuinya. Proses perjuangan ini bermula dari lahirnya manusia ke dunia ini dan berakhir dengan mati. Dengat kematian itu bukan bererti hidup manusia berakhir tetapi hidup dalam erti kata lain sudah selesai daripada perjuangannya dan manusia akan menerima hasil perjuangan tersebut.

                    Di saat kematian itulah manusia aka melihat sendiri terhadap perjuangan hidupnya di dunia ini sama ada baik berakhir dengan kematian yang indah atau buruk dengan ditutupi oleh kematian yang menakutkan. Di sini manusia akan menrima ganjaran yang wajar dari perjuangannya itu sama ada menju ke nerka atau pun ke syurga.