Saturday, August 1, 2015

KEPEKAAN BERFIKIR MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN (BAHAGIA KEDU)

KEPEKAAN BERFIKIR MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN
(Disiarkan pada 01. 8. 2015)
Setelah menganut  Islam dalam usia separuh dari umurnya, colummist Bicara Minda, Datuk Haji Muhamad Farid Linggi  mula berfikir dan mengkaji mengenai kemanusiaan dan keroha- nian di mana menurutnya; “berfikir adalah satu alat untuk mengenali diri sendiri”, seperti mana yang telah dilakukan oleh para ulama’ zaman  Acheh, En. Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Al-Singkel dan lain-lain.
               Berfikir akan menjemput hidayah atau ilham dari Zat yang Maha Berkuasa untuk mengenali lebih mendalam mengenai ibadah yang hendak diterokai. Pembangunan merupa kan satu agenda yang amat luas dari segi falsafahnya. Ciri-ciri pembangunan yang wajar diberi keutamaan ialah yang berkiblatkan kepada pembangunan kerohanian. Kewajaran  berbuat demikian adalah penting kerana mendahulukan agenda kerohanian dengan sendirinya pembangunan jasmani akan turut sama terbela.
               Manusia dipilih Allah sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini atas dasar ia mempunyai kemahiran berfikir serta akal yang menjadi rasul dalam dirinya untuk memandunya membe- tulkan persepsi pemikiran mengenai perlaksanaan pembangunan rohani mahupun pembangu- nan jasmani.
               Kelemahan manusia dalam perlaksanaan agenda pembangunan disebabkan kegagalan nya untuk menterjemahkan konsep pembangunan rohani yang mendekatkannya kepada Allah yang Maha Berkuasa terhadap segala kewujudan makhluk yang hidup mahupun yang tidak hidup atau tidak aktif di alam dunia ini.
               Allah bekalkan manusia dengan berbagai fitrah termasuklah bahan ilmu yang terkan- dung dalam akidah Islam demi membantunya untuk penyelenggaraan pembangunan dunia dan akhirat. Allah juga bekalkan manusia dengan akal fikiran serta perasaan kasih sayang antara sesama demi keutuhan bermasyarakat. Menghidupkan semangat ukhuwah kemanusiaan merupakan antara yang terpenting dalam pembangunan kehidupan kerana hidup sendirian tanpa bantuan orang lain amat sukar kalau tidak mustahil dapat dilaksanakan.
               Segala keperluan hidup memerlukan kehadiran orang lain; tidak ada orang yang boleh hidup sendirian tanpa meminta pertolongan orang. Ilmu yang ada pada setiap individu tidak dapat memenuhi keperluan hidup sendiri; samada ilmu atau tenaga dalam mengusahakan pembangunan, semestinya memerlukan kepakaran orang.
               Mengambil misalan memperolehi sehelai kain baju yang diguna untuk menutup aurat,  ia tidak dapat diperolehi tanpa melalui matarantai usaha orang berbagai kepakaran. Untuk mendapatkan sehelai kain ia melalui berbagai peringkat ibadat. Dimual dengan peringkat pertama ia harus ada orang yang mengusahakan penanaman kepas. Apabila kepas itu mula dituai pihak lain akan memintalnya menjadi benang. Setelah benang itu sudah selesai dipintal ia memerlukan pihak lain lagi untuk menenunnya menjadi kain.
               Adanya kain belum dapat digunakan sebagai penutup aurat sebelum ada kepakaran orang lain yang membuat kain baju. Apabila kain baju itu sudah siap ia memerlukan orang lain lagi untuk menghantarnya ke pasar untuk dijual. Pelanggan-pelanggan akan datang ke pasar untuk melanggan kain baju yang diperlukan. Barulah  seorang mendapat sehelai kain baju untuk menutup auratnya. Maka itu matarantai dalam proses membuat sehelai baju adalah orang yang membantu untuk menyediakan keperluan hidup orang lain.
Maka itu harus kita bersyukur kepada Allah kerana mendapat khidmat orang lain yang memudahkan hidup ini berjalan dengan baik dan saksama. Oleh itu wajarkan menghidupkan semangat ukhuwah dan kasih sayang antara sesama makhluk manusia dalam kelangsungan hidup di alam dunia?
Allah berfirman dalam al-Qur’an  surah  al-Hujeret ayat 49:13 yang bermaksud;
“Hai manusia sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (ibu dan bapa), dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat), dan
bersuku-suku supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa, sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”
               Bersahabat adalah satu bentuk ibadat kerana Allah SWT. Memelihara ukhuwah kemanusiaan adalah antara elemen yang mengundang kebaikan bermasyarakat yang kelak akan melahirkan kasih sayang yang menempuh keredhan Allah SWT.
               Persahabatan merupakan satu perlakuan yang sentiasa mengundang kemurnian hidup. Segala aktiviti kehidupan memerlukan kehadiran orang lain untuk memurnikan agenda kehidupan sepertimana yang diperlukan oleh setiap individu. Oleh yang demikian adalah sangat tidak munasabah sama sekai jika persahabatan itu dipinggirkan dalam menangani kehidupan di alam dunia.
               Dalam memilih sahabat ia tidak  memikirkan bangsa, keturunan, keyakinan mahupun kedudukan. Manusia adalah makhluk bersosial yang sentiasa inginkan kebahagiaan dalam hidup. Untuk menuju ke arah itu keperluan bermasyarakat menjadi kewajipan setiap individu sebagai satu usaha untuk memelihara  tamadun kehidupan. Masyarakat manusia sentiasa inginkan  kebahagian dalam hidup ini dan bertungkus lumus ke arah itu.
               Ada yang menjadi penyanyi sebagai menghiburkan orang lain dan dirinya sendiri dan tidak kurang pula yang menceburi dalam bidang industri perfiliman yang memerlukan pelakun-pelakun yang berbakat dan berekalibar untuk menunjukkan keaslian peranan yang diambil dalam perfiliman berkenaan.
               Apakah tujuan semua usaha manusia tersebut? Mengapakah manusia inginkan dirinya ditonton oleh masyarakat umum? Adakah berlakun itu aktiviti kehidupan yang mendapat keredhaan Allah SWT? Jawapan kepada semua persoalan itu ialah  hanya satu iaitu strategi melahirkan persahabatan antara sesama manusia.
               Walaubagaimanapun keghairahan untuk menonton satu-satu adengan yang amat memikat hati jangan pula lupa dengan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah SWT. dan meninggalkan ibadatnya.
               Bersahabat dengan orang yang berilmu dialu-alukan oleh Islam. Setiap manusia yang berilmu sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, perlakuan seperti ini amat dianjurkan oleh setiap manusia demi memelihara dirinya sebagai hamba Allah SWT.. Melalui persahaba- tan yang berilmu dapat memperkayakan ilmu pengatahuannya kerana tidak ada sempadan dalam menuntut ilmu.  
Seperti juga orang yang sentiasa memelihara solatnya akan terpancarlah tabiat yang sentiasa mendekatkan kepada Allah SWT dan perlakuan seperti ini amat dianjurkan oleh setiap insan demi memelihara hidup sebagai hamba Allah SWT.
Mereka yang hidup berprinsipkan budaya kerja seperti: “Hari ini adalah lebih baik pencapaiannya mengolah kehidupan daripada hari kelmarin dan berikhtiar untuk meningkat kan pencapaian pada hari esok berbanding dengan pencapaian hari ini.” Inilah strategi pembangunan yang menuju kepada kecemerlangan yang setiap individu wajar mengejarnya.
Allah berfirman bahawa semua ilmu dalam alam kehidupan ini sukar dikuasai oleh seorang. Allah menyanggah pandangan Nabi Musa apabila ditanya oleh para sahabat siapakah yang paling pintar di dunia? Nabi Musa berkata dalam hatinya dengan bangganya bahawa ia mempercayai dirinya orang yang paling bijaksana dan mempunyai segala ilmu dalam kehidupan ini kerana beliau telah menjatuhkan empayar Firaun yang ganas itu.
Allah Perintahkan Nabi Musa untuk menuntut ilmu dari Nabi Khidhir. Setelah berbuat demikian didapatinya bahawa ilmu Nabi Khidhir jauh lebih luas berbanding ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidhir boleh melihat pembangunan yang akan datang seperti halnya kejadian seorang budak yang masih kecil yang sedang bermain di tepi pantai, yang dibunuh oleh Nabi Khidhir  kerana dapat dilihatnya masa depan budak itu amat ganas dan akan membunuh orang tuanya sendiri nanti.
Nabi Khidhir menasihati Nabi Musa supaya “jadikan zuhud dan takwa itu pakaianmu, jadikan ilmu dan zikir sebagai perkataanmu, kerana yang demikian membuatmu Rabbmu ridha. Berbuatlah kebaikan kerana engkau juga harus melakukan yang lainnya. Engkau telah mendapatkan nasihatnya jika engkau menghafalkannya”.
Kepekaan berfikir memantapkan pembangunan, kerana  kemahiran berfikir adalah fitrah Allah SWT yang menyelamatkan manusia demi mencapai visi kehidupan yang telah dimuatkan dalam agenda pembangunan diri. Kesyukuran terhadap kehadiran fakulti ini menjadi pemangkin untuk membina semangat berubah yang bakal menjanjikan kecemerla- ngan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak.
Rasulullah saw bersabda bahawa berfikir seminit adalah lebih afdal daripada solat sunat tujuh puluh kali. Ini bermakna bahawa manusia wajib berfikir kerana ia adalah satu-satunya kelebihan daripada makhluk ciptaan Allah SWT yang lain. Jika manusia  tidak membudayakan fitrah berfikir, maka ia akan mengkufuri nikmat Allah SWT, kelak akan mengundang kedosaan.
Seorang pengambara telah melalui sebuah bangunan yang sedang dalam pembinaan nya lalu berjumpa kepada tiga  orang pekerja binaan bangunan tersebut. Pekerja pertama ditanyanya apa dia buat? Jawapan pekerja itu,  “saya sedang memeca batu.”  Kemudian berali kepada pekerja kedua bertanya soalan yang serupa. Jawapannya  ialah, “Ia mencari nafkah hidup.” Kepada pekerja yang ketiga pengambara itu bertanya soalan yang sama, kemudian  pekerja itu menjawab, “Saya sedang membina masjid.”
Jawapan ketiga-tiga pekerja itu agak berbeza. Jika diteliti dari segi kemahiran berfikir, pekerja pertama tidak menggunkan kemahiran berfikir. Dia hanya tahu mengenai kerjanya sebagai pekerja binaan. Kepada pekerja yang kedua ia menggunakan kemahiran berfikir yang hanya tertumpu kepada perutnya sahaja. Manakala pekerja yang ketiga adalah manusia yang mempunyai kemahiran berfikir; wawasan hidupnya yang mengaju kepada pembangunan manusia.
Walaupun tugasnya hanya sebagai pekerja dalam binaan bangunan ia memikirkan bahawa ia adalah sebagaian daripada kakitangan yang membina masjid demi kemanfaatan manusia melaksanakan ibadat kepada Allah SWT. Ia faham bahawa tugasnya ialah sebagai ahli dalam pembinaan rumah Allah yang amat penting dalam pembangunan akidah Islam. Ia juga memahami bahawa membina masjid merupakan amal jarih kerana ia turut sama mendapat keuntungan dana pahala dari Allah walaupun ia telah balik ke rahmatullah nanti!
Manusia harus sedar bahawa dengan berfikir akan membawa ia ke lapangan kecanggihan melaksanakan aktiviti kehidupan. Jika berfikir itu tidak disajikan dalam menangani kehidupan segala amalan yang berunsurkan pembangunan mudah diporak perandakan oleh iblis laknatuallah. Maka akibatnya  akan berkiblat kepada tindakan yang membelakangi kemanfaatan kemanusiaan dan hanya mementingkan diri sendiri. Oleh yang demikian budaya berfikir harus menjadi pemangkin dalam usaha manusia untuk menemui jawapan kepada segala teka-teki kehidupan.
Melihat keadaan alam semulajadi akan memberi inspirasi untuk  memahami kewuju- dan sesuatu fenomena alam yang penuh dengan mistri sebagai ciptaan Allah SWT yang masih belum dijangkau oleh kemampuan manusia berfikir. Alam kehidupan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan berserta dengan makhluk Allah yang berbagai spisis. Air laut yang airnya masin dengan ribuan jenis ikan hidup di dalamnya menjadi iktibar kepada manusia dalam menangani hidup.
Mengapakan ikan yang hidup di dalam air laut yang masin dagingnya tidak turut sama merasa masin? Keadaan demikian menjadi tamsil kepada pembangunan manusia yang suka berfikir. Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allah tidak mewujudkan sesuatu fenomena alam tanpa tujuan. Manusia adalah disarankan supaya membaca seperti mana firman Allah pertama diturunkan yang diterima baginda Rasul Nabi Muhammad saw iaitu
“Iqra”.  Allah SWT telah menyediakan manusia dua jenis dokumen untuk dibacanya.
Dokumen pertama ialah ilmu Allah yang tercipta oleh-Nya iaitu alam ini dengan segala isinya. Memahami kemanfaatannya kepada pembangunan manusia lewat fitrah kemahiran berfikir yang Allah bekalkan  kepada manusia sebagai Khalifah-Nya. Udara dengan gas okygen, hydrogen serta gas-gas lainya berserta dengan tumuh-tumbuhan dan haiwan berbagaii jenis hidup di alam dunia, untuk diterokai oleh manusia agar menjadi manfaat kepada pembangunan kehidupan.
Dokumen yang ke dua ialah ilmu Allah yang terucap iaitu wahyu-Nya (al-Quranul
Karim). Baginda Rasul Nabi Muhammad saw telah dipilih Allah untuk menerima wahyu-Nya untuk diterjemahkan kepada pembangunan kehidupan. Nabi Muhammad sebagai ummi atau buta huruf dipilih Allah menerima wahyu tersebut untuk mengelakkan sangkaan manusia bahawa Al-Quran adalah ciptaan baginda sendiri!
Islam merupakan ilmu yang memimpin manusia cara hidup yang diredhai Allah SWT. Walaupun Baginda Rasul Nabi Muhammad saw seorang yang buta huruf tetapi ia berjaya mendidik dirinya dengan menterjemahkan al-Quran  dalam dirinya; dan mentarbiahkan al-Qur’an kepada seluruh umat manusia di alam dunia.

Oleh itu orang mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah “Walking  al-Quran”. Memahami al-Qur’an lewat hadith Rasulullah saw. sehingga beliau meninggalkan pesan kepada umatnya dengan berkata: “Aku tinggalkan dua perkara  kepada kamu, iaitu Al-Qur’an dan Hadith Rasulullah saw. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya maka keselamatan bagi kamu dunia dan akhirat.”

Sunday, July 26, 2015

KONSEP PERSEPSI PEMBANGUNAN YANG POSITIF (Bahagian kedua)

 (Disiarkan pada 18. 07.2015)
Kehidupan di dunia wajar dimuliakan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T. maka itu segala bentuk pembangunan wajar dibina dengan kemurnian, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang sentiasa menurunkan rahmat serta nikmat-Nya ke atas kehidupan hamba-hamba-Nya di dunia.
               Perlaksanaan konsep pembangunan yang bersifat positif, wajar berlandaskan kepada suasana kehidupan yang dimuliakan oleh pembangunan berkiblatkan kepada falsafah hidup  berkonsepkan akidah Islam sebagai cara hidup. Dalam melaksanakan agenda pembangunan dunia wajar memberi elaun kepada pemikiran perlaksanaan mengenai rahmat Tuhan yang luar biasa dalam membantu hamba-Nya mengatasi masalah pembangunan kehidupan yang dihadapi sebagai iktibar seperti yang terjadi kepada hamba-hamba Allah yang dipilih-Nya.
               Mariam, Ibu Nabi Isa a.s. dikirimkan Allah berbagai-bagai macam makanan dari langit. Firman Allah dalam al-Qur’an surah Ali-Imran ayat 3:37 yang bermaksud:
               “Maka Allah telah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, dan dipeliharalah ia oleh Zakaria. Setiap Zakaria masuk ke mihrab didapati ada disisi Maryam rezeki (makanan), seraya berkata: “Hai maryam! Dari mana engkau dapati makanan ini?”. Jawabnya: “Ia daripada Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dengan tiada terkira.”
               Allah telah menerima Maryam sebagai bayaran niat (nazar) ibunya yang dimerdeka kan untuk beribadat dan berkhidmat di rumah ibadat sekalipun kecil lagi pula perempuan, pada hal tugas yang demikian itu hanya terkhas bagi lelaki yang baliqh dan berdaya bagi berkhidmat. Maka Maryam melaksanakan khidmatnya di masjid dengan jujur, ikhlas dan penuh bertanggugjawab.
               Setelah Maryam berusia lebih kurang 16 tahun (mengikut beberapa pendapat orang iaitu setelah Maryam mengalami haid sebanyak dua kali) dengan kudrat Allah Maryam pun mengandung setelah Allah memerintahkan Malaikat Jibril meniupkan roh Allah (Isa) ke dalam belahan baju yang dipakai oleh Siti Maryam. Surah Maryam ayat 19:19 yang bermaksud:
               “ (Jibril) menjawab: “Hanyasanya  aku utusan Tuhanmu, untuk memberikan  kepada mu seorang anak lelaki yang suci.”
               Mendengar ucapan Maryam dengan perasaan keraguan, maka Malaikat Jibril menjawab untuk menghilangkan keraguan dan ketakutan Siti Maryam dengan berkata: Aku bukanlah berniat jahat. Kedatanganku janganlah ditohmah hendak melakukan sebarang pencerobahan. Sebenarnya aku hanyalah utusan Allah Tuhanmu, yang sengaja mengutus aku untuk memaklumkan, bahawasanya Allah akan mengurniakan kepadamu seorang anak lelaki yang suci dan bersih perangainya bernama Isa.
               Nabi Isa a.s. bersama para pengikutnya dikirim Allah hidangan lezat dari langit ketika beliau kekurangan makanan dan lapar berhari-hari lamanya dalam pengejaran musuh-musuh beliau. Firman Allah dalam al-Qur’an surah al Maidah ayat 5:114 yang bermaksud:
               “Isa anak Maryam pun berdoa; “Ya Allah Tuhan kami! Turunkanlah kiranya kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi perayaan bagi kamu untuk orang yang pertama dan yang terakhir (beriman), dan juga sebagai bukti kebenaran daripada-Mu. Dan limpah kanlah rezeki kepada kami sedang Engkau sebaik-baik Tuhan yang memberi rezeki.”
               Tujuan mereka meminta hidangan itu bukanlah menandakan yang mereka ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah, mereka memang percaya. Ini adalah untuk menambahkan keten- teraman hati mereka sekiranya dapat menikmati hidangan yang diturunkan dari langit. Ini samalah dengan kata-kata Nabi Ibrahim a.s. yang meminta kepada Allah supaya menunjukkan kepadanya bagimanakah Allah menghidupkan orang mati seperti dalam ayat 2:260 surah Al-Baqarah. Allah berfiman yang bermaksud:
                “Dan  ingatlah ketika Ibrahim berkata: “Tuhan! Perhatikanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati?” Allah menjawab: “Adakah engkau belum percaya?” Sahutnya: “Bahkan, akan tetapi untuk mententeramkan hatiku.” Allah berkata: “Maka ambil lah empat ekor burung, dekatkan kepadamu dan potong-potonglah! Kemudian letakkan di atas tiap-tiap bukit sebahagian daripada burung yang dipotong-potong itu. Maka serulah semuanya!Nescahaya datang semuanya kepadamu dengan segera. Ketahui sesungguhnya Allah Maha Pekasa lagi Bijaksana.”
               Sebenarnya Nabi Ibrahim a.s. tidak syak lagi atau ragu-ragu tentang kuasa Tuhan boleh menghidupkan orang mati, hanya ia bermaksud supaya Tuhan mengabulkan keinginan nya. Dan Allah mengabulkan permintaannya seketika itu juga, kerana susunan ayat-nya amat sopan, dan lebih baik dari susunan kata-kata Uzair dahulu, yang bertanya: “Betapa Allah boleh memakmurkan negeri ini sesudah musnah?”
               Benarlah, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim a.s. terkabul seketika itu juga, kerana dengan tiba-tiba Allah menyurunya yang bermaksud:
               “Maka ambillah empat ekor burung, dekatkan kepadamu dan potong-potonglah ia,
kemudian letakkan di atas tiap-tiap bukit sebahagian daripada burung yang dipotong itu. Maka serulah semuanya, nescaya datanglah semuanya kepada engkau dengan segera. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Bijaksana.”
               Mendengar ini, Nabi Ibrahim pun mengambil empat ekor burung yang berlainan jenisnya iaitu:  Seekor burung merak, seekor burung helang, seekor burung gagak dan seekor ayam jaguh. Disembelihnya semua, kemudian dipotong-potong, dicampuradukkan daging dan bulu menjadi satu, lalu dibahagaikan menjadi empat bahagian. Tiap-tiap bahagian diletakkan di atas bukit yang berlainan arah mata angingnya iaitu; di utara, di timur, selatan dan barat.
Hikmah memilih jenis burung ini, kerana burung ialah jenis binatang yang paling hampir menyerupai  manusia    , berkepala bulat, berjalan dua kaki dan melengkapi seluruh kejadiannya dengan kejadian haiwan yang lain – malahan ia mempunyai kelebihan dari  lain-lain haiwan – iaitu boleh terbang tinggi mengawan. Sifat yang terdapat pada burung-burung ini, terdapat juga pada diri manusia.
Burung merak gemar kepada kebesaran dan kemegahan, kerana ia tahu bulunya indah dan cantik. Burung helang gemar makan yang banyak, kerana berparuh kuat dan berkuku tajam serta suka memperkosa apa sahaja mangsa yang dapat ditangkapnya. Burung gagak amat haloba dan tamak, tidak memilih apa sahaja bangkai pasti disingahinya. Dan ayam jaguh sangat gemar benar kahwin dengan tidak memilih tempat dan ketika.
Maka keempat-empat sifat yang menjadi watak binatang-binatang itu, ada terdapat di dalam peribadi manusia. Manusia yang dapat menahan dari mengekang keempat-empat sifat yang tercela itu, akan dapat meningkat ke darjat yang tinggi.
Maka Nabi Ibrahim telah mengorbankan keempat-empat burung itu, sebagai lambang bahawa ia telah dapat menundukkan keempat-empat sifat yang tercela untuk meningkat ke darjat yang setinggi-tingginya iaitu darjat Khalilullah – gelaran yang bererti rakan Allah – yang dikurniakan oleh Allah kepadanya sahaja.
Seterusnya, Nabi Ibrahim berdiri di sebuah tempat lapang yang boleh kelihatan oleh nya keempat-empat gunung tersebut dengan memegang  empat kepala burung yang telah dipotongnya, lalu diseruhnya burung-burung tersebut. Dengan izin Allah berterbanganlah daging dan bulu masing-masing hingga bercantum menjadi burung yang sempurna bentuknya, hanya masing-masing tidak berkepala. Nabi Ibrahim terus memanggil maka berlarilah burung-burung  yang berada di keempat-empat arah mata angin itu menuju kepadanya, dan masing-masing bercantum dengan kepalanya hingga hiduplah semuanya sebagai sediakala.
               Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandak mendapat sajian makanan buat sepuluh orang, tetapi dapat mengenyangkan semua tentara yang berjumlah seribu lebih orang. Air jernih mencurah dari jari-jari tangan beliau, untuk memberi minum beribu-ribu tenteranya. Ini lebih hebat dari air terpancar dari batu atau makanan turun dari langit (Dari Hadis-hadis Sahih).
               Di zaman sekarang dan masa-masa yang akan datang, sekalipun kejadian-kejadian  hebat seperti terjadi pada para Nabi dan Rasul tersebut di atas ini, sudah tidak terjadi lagi, kerana sudah tidak ada Nabi dan Rasul, tetapi beberapa manusia yang benar-benar telah mendapat rahmat  mendapatkan kecintaan Allah, dapat juga kita saksikan sendiri rahmat-rahmat Allah yang luar biasa itu berupakan do’a yang makbul daripada Wali Allah, yang kita namakan keramat.
               Di zaman moden ini konsep persepsi pembangunan  yang bersifat positif harus dilihat dari segi iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika hidup kita sering berserta Allah, akan dimudahkan urusan lewat  pengetahuan dan petunjuk yang besar, yang penting atau maha penting yang dikirim Allah kepada kita dengan perantaraan guru, sekolah atau buku-buku tetapi langsug dikirim Tuhan ke hati kita tanpa perantaraan apa-apa.
               Dalam suasana mentafsirkan permasalahan pembangunan dengan hati yang khusyuk
dan tawadu Allah kirimkan satu penyelesaian yang berbentuk ilham dalam hati kita. Ilham itu satu petunjuk atau tunjuk ajar dari Tuhan yang tergerak di hati. Sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta sesuatu hasil.
               Orang yang beriman dan taqwa terhadap Allah, yaitu orang yang tak ragu sedikit pun tentang Allah dan kekuasaan-Nya, serta patuh taat dengan menjalankan segala perintah dan menghentikan segala larangan dari Allah, akan mendapat petunjuk atau ilham dan pengeta- huan dari Allah. Firman Allah Surah Al-Anfal ayat 8:29 yang bermaksud:
               “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepada kamu petunjuk dan dihapuskan segala  kesalahan-kesalahan kamu dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah  mempunyai karunia yang besar.”
               Allah menjamin kepada orang-orang yang beriman, iaitu sekiranya mereka bertakwa kepada Allah dengan mentaati perintah-Nya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, nescaya Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang berbakti dengan ilmu pengetahuan yang dapat membezakan di antara yang benar dengan yang salah.
               Bakat ilmu pengetahuan itulah yang membezakan mana yang mendatangkan manfaat bagi seseorang dan mana pula yang mendatangkan muderat. Bakat membezakan antara kufur dengan iman. Bakat yang dapat memperlihatkan kebenaran agama dan ketinggiannya, dapat menyingkapkan kesalahan pihak yang kufur dan kerendahannya. Selanjutnya berkat ilmu pengetahuan itu dapat menyelamatkan seseorang dari kesengsaraan di dunia dan akhirat.
               Seterusnya dengan sebab ketakwaan kepada Allah, seseorang itu akan dimaafkan kesalahannya yang telah lalu dengan dihapuskan dosanya, dan diampunkan pula, iaitu kesalahannya akan ditutup dari penglihatan manusia, baik di dunia ini mahupun di akhirat nanti. Ini adalah merupakan janji Allah kepada orang-orang yang takwa, iaitu akan memberikan pahala yang besar tanpa mengharapkan sebarang balasan.
               Firman Allah lagi dalam al-Qur’an surah At-Taghaabun ayat 64:11 yang bermaksud:
               “Tidak ada sesuatu musibah pun (mala petaka) yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barangsiapa yang beriman dengan Allah, nescaya dia (Allah) akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
               Musibah ialah apa yang mengenai manusia daripada perkara yang baik atau buruk. Oleh sebab itu setiap orang  digesa supaya melakukan sesuatu mengikut yang terdaya olehnya. Maka apa yang berlaku kepadanya selepas itu samada baik ataupun buruk bukanlah urusannya. Bahkan beriman dengan qadak dan qadar Allah jua.
               Yang penting di dalam menghadapinya, jika musibah itu datang juga ialah beriman kerana Allah bersabda: “Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya Dia akan memberi petunjuk pada hatinya.” Apabila iman ada, pastilah Allah memberi petunjuk untuk mengatasi masalah itu. Tetapi kalau iman tidak ada, musibah akan membuatnya jadi hancur
atau jatuh.
               Dengan sebab iman hati manusia menjadi terang, atau dipenuhi oleh cahaya. Tuhan Maha Tahu segala hal. Maka berkat cahaya imannya itu, datanglah sinar petunjuk Tuhan ke dalam hatinya sehingga dia selamat terlepas dari musibah.
                    Berkata ahlul-ma’ani, ertinya orang yang mendalami memahamkan maksud al-Qur’an; “Allah akan memberi petunjuk dalam hatinya,” ialah diberi petunjuk supaya bersyukur ketika diberi kesenangan dan bersabar ketika ditimpa bala bencana.
                    Demikianlah contoh-contoh rahmat Allah yang luar biasa yang membantu hamba-hamba-Nya mengatasi masalah pembangunan kehidupan. Maka itu wajar manusia sentiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah dan terus memikirkan bahawa Allah itu sentiasa bersama kita membantu mengatasi masalah dalam perlaksanaan agenda pembangunan dalam kehidupan di dunia.

Bicara Minda mengambil kesempatan di bulan Rahmadan yang mulia ini untuk mengucapkan “ Selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf Zahir dan Batin” kepada semua kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang sejati mengikuti Bicara Minda setiap minggu di siarkan di surat khabar The News Sabah Times,  semoga diberi kesihatan yang baik dan dipanjangkan usia agar dapat bersua dalam ruang bicara Minda ini. Insya Allah! Amin.

Saturday, July 11, 2015

KONSEP PERSEPSI PEMBANGUNAN YANG POSITIF

 (Disiarkan pada 11. 07. 2015)
Konsep pembangunan yang positif mengarah kepada sifat kemodenan yang seimbang dari segi infrastrutur pembangunan dalam kedua-dua alam iaitu jasmani dan rohani. Kepen- tingan pembangunan dalam kedua-dua alam memberi keutamaan kepada pembangunan spiritual atau rohani  kerana misi kehidupan manusia di alam dunia ialah membuat persediaan kepada kehidupan di akhirat kelak setelah agenda di dunia selesai nanti.
Hidup di dunia hanya buat sementara sahaja dan setiap insan tertakluk kepada usianya yang ditetapkan Allah SWT. Ada diberi usia panjang dan ada yang diberi umur yang sederhana panjang, orang lain hanya beri hidup buat seketika sahaja dan ada juga tidak ada kesempatan hidup di dunia terutama bayi yang masih di dalam rahim ibu dan Allah tarik balik jiwanya sebelum lahir ke dunia. Semua keadaan tersebut adalah kekuasaan Allah SWT menentukannya.
Pembangunan manusia bermula dari alam rahim hinggalah ke dunia di mana insan itu menjadi pemain dalam pembangunan diri(rohani), dan pembangunan jasmani (alam kehidu- pan).  Kehidupan manusia amat komplek berbanding kehidupan haiwan di dunia ini kerana Allah bentukkan manusia dalam dua unsur iaitu unsur rohani yang bersifat ghaib dan unsur jasmani yang bersifat jelas atau nyata.
Unsur rohani bersifat zat, asalnya dari roh Allah yang ditiupkan-Nya ke dalam janin semasa usia bayi mencapai 120 hari atau empat bulan dalam rahim ibu maka jadilah makhluk bernama manusia. Manakala unsur jasmani yang sifatnya nyata berasal dari tanah iaitu segala makanan yang kita ambil yang asalnya tumbuhan di atas tanah menjadi zat melalu proses metabolism (metabolisme) atau pemecahan makanan.
Daging juga yang kita makan asalnya dari tanah iaitu haiwan berkenaan memakan rumput yang tumbuh di atas tanah dan rumput itu akan menjadi zat makanan haiwan seperti menjadi daging dan sebagainya. Serupalah juga dengan haiwan ternakan seperti ayam, itik dan sebagainya memakan padi yang asalnya tumbuh daripada tanah kemudian menjadi zat dalam badannya seperti daging.
Pembangunan yang positif menekankan kepada pembangunan dua alam iaitu alam rohani dan alam jasmani (dunia). Oleh sebab kehidupan manusia bermula dalam alam rahim, kemudian berpindah ke alam dunia dan ke distinasi mutlaknya ke alam akhirat di mana ia bertemu dengan zat yang Maha Pencipta, Allah SWT.
Kesedaran manusia mengenai unsur rohani yang ada pada dirinya menandakan keimanan kepada Allah maka tanggungjawab sebagai khalifah-Nya menjadi agenda utama dalam pembangunan kehidupan. Beriman kepada yang ghaib merupakan ciri utama seseorang yang beriman kepada Allah SWT.
Tiada yang lebih selamat sebagai pemain dalam pembangunan di dunia selain  mengutamakan pembangunan rohani. Nadi ibadahnya ialah ketakwaan kepada Allah di samping memelihara ukhuwah dan kasih sayang sesama insan. Ukhuwah kemanusiaan menjadi agenda terpenting dalam pembangunan kehidupan di dunia.
Pembangunan rohani perpaksi kepada amal ibadah semasa hidup di dunia. Setelah selesai agenda di dunia (mati) maka tidak ada pembangunan di akhirat lagi. Semua bekalan di akhirat nanti adalah hasil usaha ibadah kita semasa di dunia. Maka itu setelah kita meninggal dunia  maka tidak ada hubungan kita lagi kepada dunia dikecuali tiga perkara.     
Pertama mempunyai anak yang salih. Dalam memilih pasangan hidup satu daripada ciri-ciri yang ada pada wanita yang dijadikan teman hidup atau isteri ialah mempunyai ilmu keagamaan. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya terutama pihak lelaki ialah  apabila mendirikan rumah tangga pilihlah wanita yang cintakan agama atau mempunyai ilmu keagamaan.
Anak dapat didikan bermula dari rahim ibu maka itu seorang ibu wajar hidup berlan-
daskan Islam. Sebagai contoh  seorang ibu yang sedang mengandung wajar mendekati ibadah-ibadah keagamaan. Ibu yang sentiasa mengidam dengan suka mengaji akan melahirkan anak yang patuh agama. Didikan agama sudah bermula sejak dalam rahim ibunya maka itu apabila ia lahir jiwanya setiasan berpaut kepada agama.
Mempunyai ilmu keagamaan adalah penting kerana zuriat yang bakal kita lahirkan wajar ada didikan agama. Ia kenal  dirinya dan kenal Tuhan apabila ia membesar. Ilmu agama yang ada pada dirinya  diamal dan dipraktikkan dalam hidup. Anak yang mulia mempunyai falsafah hidup berlandaskan kepada ilmu dan amal. Ilmu yang diperolehinya dari didikan seorang guru di sekolah diamal dan diterjemahkan dalam kehidupan. Ilmu dan amal akan melahirkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT yang menjadikannya sebagai anak yang salih.  
Anak yang salih akan membawa imej ibubapa dalam pergaulan dengan masyarakat. Anak yang salih menjadi idola kepada masyarakat untuk dicontohi akhlaknya oleh masyarakat remaja. Jiwanya sentiasa dengan agama demi melahirkan ukhuwah dan kasih sayang antara sesama. Maka itu walaupun orang tuanya sudah balik ke rahmatullah, namanya masih disebut-sebut orang kerana hakisan akhlaq serta ibadah yang anaknya telah lakukan.
Perkara kedua yang nama orang yang telah meninggal dunia masih berada di dunia ialah amal jariah. Dalam hidupnya di dunia dia menyumbangkan kebajikan kepada masya- rakat seperti mendirikan masjid atau rumah-rumah ibadah. Mendirikan sekolah madrasa terutama sekali kepada anak-anak yang kurang mampu, amat penting dalam membina sekolah agama.
Orang yang menghantar anaknya ke sekolah tersebut akan mengenang jasa orang yang membina sekolah berkenaan. Maka namanya sentiasa dikenang dalam pembangunan kehidu- pan. Rumah-rumah ibadah seperti masjid, surau dan sebagainya adalah antara bangunan yang memaparkan nama orang yang membina walaupun orangnya telah balik ke rahmatullah. Maka itu namanya masih mekar dalam ingatan orang yang hidup bila-bila masa pun.
Perkara ketiga di mana nama orang yang telah meninggal dunia masih berada di dunia ialah ilmu yang dimanfaatkan dalam hidup. Satu daripadanya ialah orang yang berdakwa melalui penulisan. Buku-buku yang dihasilkan itu menjadi kegunaan orang yang hidup di dunia. Buku yang berbentuk ilmiah juga adalah banyak manfaatnya kepada pembangunan manusia di dunia.
Buku-buku karya kita yang ada dalam pasaran sentiasa di tangan orang; dibaca dan diterjemahkan ilmu yang ada kepada pembangunan diri keluarga dan masyarakat. Buku yang penulisannya berbentuk dakwa Islamiah sentiasa menjadi agenda dalam perbincangan mengenai pembangunan sosial. Maka itu ilmu yang kita sebarkan melalui penulisan akan namanya mekar dalam ingatan orang terutama sekali mereka yang cintakan agama Islam.
Persepsi pemangunan yang positif berlandaskan kapada keimanan mengenai rahmat-rahmat Allah yang luar biasa. Persepsi ini akan mengukuhkan keimanan kita kepada Tuhan bahawa segala pembangunan (ibadah) yang kita laksanakan sandarannya ialah kepada kekuasaan Allah untuk meredhainya. Usaha yang kita laksanakan hanya berupa tawakal kepada Allah semata.
Berbagai-bagai rahmat yang luar biasa telah terjadi dalam sejarah sebagai bukti kecintaan Allah atas sebahagian dari hamba-bamba-Nya. Sebagai bukti kenyataan dari apa yang difirmankan Allah dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang tersebut seperti berikut di bawah ini.
Nabi Ibrahim a.s. tidak menjadi hangus, meskipun dibakar musuh-musuhnya dalam gejolakan api sebesar bukit. Mala api itu memberikan perasaan dingin dan lega kepada Nabi Ibahim a.s. seakan-akan ditempat sejuk atau di kamar yang mempunyai  air-conditioning. Firman allah surah Al-Anbiya’ ayat 21:69 yang bermaksud:
“Kami (Allah) bertitah: “Hai api! Hendaklah engkau menjadi dingin dan selamat atas
Ibrahim!”
               Apakala mereka telah menyalakan api, dan melemparan Nabi Ibrahim ke dalamnya, lalu Allah bertitah dengan memerintahkan supaya api itu berkeadaan dingin, iaitu sejuk. Tetapi tidak pula sejuknya itu mendatangkan muderat kepadanya, bahkan mendatangkan kesejahteraan.
               Nabi Musa a.s. bersama para pengikutnya dikirimkan makanan yang bernama Manna dan salwa dari langit kerana kehabisan makanan di daerah di mana mereka berada. Firman Allah dalam al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2:57 yang bermaksud:
               “Dan Kami lindungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan makanan yang bernama “manna” dan burung yang bernama “salwa” (seraya Kami berkata): Makanlah oleh kamu dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami anugerahkan kepada kamu, dan tiadalah mereka menganiaya Kami tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri.”
               Maka  kaum Bani Israel yang hidup di padang pasir At-tih itu dalam kesukaran hidup dan dalam kepanasan yang amat sangat. Oleh Allah mereka ini telah dilindungi dengan awan untuk mereka berteduh dari panas matahari yang terik. Di samping itu diturunkan penganan atau manisan. Manisan itu diturunkan dengan cara berterbangan seperti embun pagi atau salji yang putih ke atas pohon-pohon kayu pada waktu fajar menyinsing hingga terbit matahari – lalu dipungut oleh mereka, segantang sorang untuk dibuat pencuci mulut.
               Diturunkan juga ke atas mereka sejenis makanan yang bernama salwa, sejenis burung puyuh. Tiap-tiap seorang dibenarkan menangkap secukupnya sahaja untuk disembelih dan dijadikan makanan hari itu. Kecuali hari Jumaat dibenarkan menangkapnya – kadar makanan untuk dua hari – kerana hari Sabtu burung itu tiada diturunkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka masih juga aniaya. Bukannya siapa yang  mereka aniaya, melainkan diri mereka sendiri seperti dinyatakan Tuhan.
               Mereka dilarang menyimpan makanan yang melebihi dari kadar yang dihajati dalam sehari. Tetapi larangan itu telah mereka langgar, hingga makanan-makanan itu menjadi busuk. Ini adalah perbuatan mereka yang aniaya.
               Dipancarkan air dari celah-celah batu seperti pipa di zaman kita sekarang ini, ketika Musa a.s. dan pengikut beliau tiba di daerah kering. Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2:60 yang bermaksud:
               “Ingatlah ketika Musa minta air untuk kaumnya, maka berkata Kami: “Pukulah batu itu dengan tongkat engkau!” Maka terpancarlah (keluar) dua belas mata air dari padanya. Sesungguhnya telah mengetahui tiap-tiap manusia akan tempat minumnya masing-masing. Berkata Kami: “Makanlah kamu dan minumlah daripada rezeki Allah, dan janganlah kamu berbuat bencana di atas bumi.”
               Allah memberi ingatan ketika kaum Bani Israel sedang menderita kehausan dipadang pasir At-Tih yang  tidak berair, maka Nabi Musa a.s. memohon kepada Allah agar dapat kiranya mengurniakan air kepada kaumnya. Oleh Allah permohonannya itu diperkeanankan, dengan mewahyukan kepada Musa, supaya  memukul akan batu dengan tongkatnya.
               Apabila dipukul sahaja batu itu dengan tongkatnya, memancarlah dua belas mata air daripadanya – mengikut  bilangan dua belas asbat yakni dua belas suku keturunan kaum Bani Israel yang berpangkal dari dua belas orang anak Nabi Yakub a.s.
               Lautan Merah belah sehingga terbentang jalan raya untuk ditempuh Musa a.s. berserta pengikut-pengikutnya menghindar diri dari pengejaran tentera Firaun yang ganas. Firman Allah dalam al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2:50 yang bermaksud:
               “Ingatlah ketika Kami belah air laut (untuk meneruskan perjalanan kamu) maka Kami lepaskan kamu dengan selamat dan Kami tenggelamkan Firaun sedang kamu melihat mereka.”
               Allah mengingatkan suatu nikmat atau rahmat yang kedua kepada kaum Bani Israel iaitu apabila Allah memerintahkan Nabi Musa besama-sama kaum Bani Israel yang berjumlah lebih dari 60,000 orang meninggalkan negeri Mesir, mereka telah dikejar oleh Firaun dan tenteranya untuk membinasakan mereka, sampai ke tepi Laut Merah. Mereka telah terperangkap, di hadapan laut terbentang tidak dapat disebarangi, sedang di belakang musuh makin dekat menyerang, tidak ada lagi tempat lari. Dengan kurnia  Allah Nabi Musa a.s. telah diwahyukan, supaya memukul laut itu dengan tongkatnya – iaitu mukjizat yang dibekal Allah kepada Rasul-Nya. Nabi Musa pun memukul laut itu dengan tingkatnya, seketika itu juga laut terbelah menjadi dua belas lorong yang dapat dilalui.

               Dengan melalui lorong itulah kamu Bani Israel menyebarang laut Merah hingga sampai ke pantai semananjung Sinai dengan selamat. Firaun pula bila melihat kaum Bani Isrel melarikan diri melalui lorong-lorong itu, lalu diukutinya bersama bala tenteranya. Maka dengan takdir Allah bila Firaun dan bala tenteranya berada di tengah-tengah lorong itu, Allah balikkan semula air laut yang terbela itu seperti sediakala, sehingga mereka tenggelam dan binasa semuanya. (bersambung)

Saturday, June 27, 2015

DISIPLIN HIDUP MENDEKATKAN KEPADA KEBAIKAN

 (Disiarkan pada 27. 6. 2015)
Disiplin adalah kepatuhan atau ketaatan kepada peraturan. Dalam alam kehidupan makhluk Allah bertaburan di alam ini, di angkasa, diperut bumi atau di dasar lautan, kesemua nya Allah bekalkan satu disiplin hidup sesuai dengan keadaan makhluk berkenaan.  Disiplin hidup berbeza antara makhluk dengan makhluk yang lain.
Setiap fenomena alam kehidupan Allah SWT bekalkan disiplin kehidupan tertentu sesuai dengan makhluk yang dimaksudkan. Dalam semua makhluk ciptaan Allah SWT, makhluk mausialah yang tertinggi nilai disiplinnya kerana hidupnya amat komplex sekali yang mempunyai dua unsur seperti unsur jasmani dan unsur rohani. Manusia dibekalkan Allah dengan naluri kemahiran berfikir yang dipimpin oleh akal sebagai rasul dalam diri manusia itu.
Manusia dapat menyelaraskan disiplin pembangunan kehidupan yang baik dengan adanya dokumen wahyu yang diturunkan Allah kepada manusia (Muhammad) melalui malaikat Jibril. Dokumen wahyu tersebut lengkap dengan ciri-ciri pembangunan kehidupan samada pembangunan jasmani mahupun pembangunan rohani yang diredhai Allah SWT.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5:3 yang bermaksud: “........Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat-Ku dan telah Ku redhai Islam itu jadi agama bagi mu.”
Dengan turunnya ayat ini, nyatalah kepada kita bahawa agama Islam telah sempurna, berisikan perkara-perkara yang fardhu dan sunnat. Ada batas-batas hukuman diterangkan perkara-perkara yang halal dan haram, sehingga tidak ada satu hukum yang halal atau haram diturunkan lagi selepas itu.
Syariatnya berkekalan hingga hari kiamat. Dengan sempurnanya Islam, menjadilah ia  suatu nikmat dari Allah. Agama Islam telah diredhai oleh Allah, sehingga siapa yang menghendaki agama lain dari Islam, tidaklah Allah terima agamanya, dan rugilah ia di akhirat.
Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk menerima dokumen tersebut dalam perantaraan Malaikat Jibril dikecuali surah Al-Fatihah yang Nabi Muhammad SAW terima langsung dari Allah sendiri tanpa perantaraan Malaikat Jibril semasa  Nabi Muhammad SAW di mikrajkan ke tujuh petala langgit  hingga ke sidrantul muntaha iaitu arash Allah apabila manusia bertemu dengan Allah SWT.
Isi al-Qur’an itu ditarbiahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya di dunia cara hidup yang sempurna tanpa dikecuali. Dokumen wahyu tersebut yang dikenali sebagai Al-Qur’an yang mengandungi firman Allah SWT sebanyak 6,666 ayat sebagai (addin) satu panduan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
Allah telah berfirman yang bermaksud: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepada mu, ketika kamu telah bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan-Nya hatimu, sehingga kamu jadi bersaudara dengan nikmat-Nya dan adalah  kamu di atas pinggir lubang neraka lalu Allah melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada mu, muda-mudahan kamu menerima petunjuk.” (Surah Ali Imran ayat 3:103.  
Berpeganglah kamu dengan isi kitab Allah dan dengan perjanjian antara kamu dengan Allah kerana setiap manusia dahulunya telah pun menyaksikan adanya Allah dan berjanji untuk bersetia dengan –Nya. Juga dimaksudkan menyeru supaya  kamu bersatu padu di antara satu dengan yang lain dengan penuh kemesraan pada mentaati Allah dan rasul-Nya.
Tali Allah di sini  ialah agama-Nya yang menuju ke jalan yang lurus. Dan dilarang kamu bercerai berai, yakni  jangan berselisih di antara kamu sesama Islam kelak membawa ke jalan yang sebaliknya iaitu jalan yang ditegah oleh Allah.
 Di antara jalan yang perselisihan dan perpecahan ialah menubuhkn perkumpulan-perkumpulan atau parti-parti yang berdasarkan semangat berpuak-puak dan berpihak-pihak dan semangat taassubkan bangsa masing-masing memandang sukunya  atau bangsanya lebih daripada yang lain – dan masing-masing hendak mengalahkan lawannya seperti yang  dibayangkan oleh Tuhan terhadap kalangan Aus dan suku Khazraj mahupun yang banyak kita saksikan berlaku di kalangan kita pada  masa ini.   
Disiplin pembangunan hidup berlandaskan dokumen wahyu tersebut membetulkan persepsi manusia selaras dengan kudrat kemanusiaannya. Sebenarnya tidak ada yang dibanggakan dalam hidup berdisiplin kerana segalanya  adalah pregogatif Allah SWT. untuk mewujudkan sesuatu fenomena yang diinginikan. Manusia hanya bertawakal kepada Allah lewat usahanya dan mengharapkan keredhaan Allah SWT mendapatkan penghasilannya.
Disiplin hidup yang amat diperlukan oleh setiap insan ialah merasa syukur terhadap setiap kejayaan yang diperolehinya. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4:126 yang bermaksud:
“Kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang  di bumi. Dan adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu.”
Tiap-tiap sesuatu yang berada di langit dan di bumi adalah menjadi hak dan milik yang dipunyai oleh Allah kerana semuanya itu Dialah yang menjadikannya, dan semuanya itu  adalah makhluk yang tertakluk di bawah kekuasaan-Nya dan akan tunduk kepada-Nya. Dan adalah  Allah itu  mengetahui segala sesuatu. Jadi, tiap-tiap amal yang dikerjakan – terutama amal yang baik – hendaklah dilaksanakan dengan setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlas kerana Allah sedia mengetahuinya.”
Dalam kelangsungan hidup beragama disiplin dalam melaksanakan ibadah ialah budaya intiqamah. Setiap amal ibadah yang dilaksanakan sewajarnyalah berlandaskan disiplin intiqama kerana Allah sukakan hambanya yang sentiasa beramal secara berterusan.
Seorang pelajar rajin membaca al-Qur’an setiap kali selesai solat fardhu dengan menghatamkan dua muka sahaja. Ia melaksanakannya sejak ia menghatamkan al-Qur’an semasa di sekolah rendah dahulu. Ia merasa tidak sah solatnya tanpa menghatamkan dua muka al-Qur’an setipa kali selesai mendirikan solat sama ada secara solat berjemaah atau berseorangan.
Seorang pelajar yang lain pula mengamalkan pembacaan al-Qur’an secara bermusim. Sekali membacanya ia hatam satu juz dan dia rihat beberapa hari. Kemudian minggu berikutnya ia tidak menyambung usahanya sehingga sebulan selepas itu barulah ia membaca al-Quran. Kali ini dia hatam satu juz lagi, kemudian dia rihat tidak membaca al-Qur’an dan begitulah seterusnya.
Pelajar yang membaca al-Qur’an secara istiqamah, guru kelasnya memberi lapuran peningkatan prestasi setiap semester jauh lebih baik berbanding murid-murid yang lain. Manakala pelajar yang membaca al-Qur’an dengan cara bermusim tadi hanya mendapat laporan prestasi setiap semester dengan pencapaian peringkat sederhana sahaja.
Setiap kali kita melaksanakan amal ibadah secara istiqamah, Allah meredhainya dan  dimudahkan urusan hidup. Allah dekat dengan mereka yang sentiasa mengamalkan budaya istiqamah. Hidup ini kepunyaan Allah dan Allah memberikan hidup ini secara istiqamah kepada setiap makhluk manusia maka itu adalah adil di pihak individu berkenaan untuk melaksanakan amal ibadah secara istiqamah.
Di bulan Ramadhan yang berakat dan mulia ini masyarakat mukmin dianjurkan untuk melaksana amal ibadah dengan disiplin yang istiqamah terutama sekali amal ibadah yang menyemerakan  suasana bulan Ramadhan seperti sembahyang sunnat tarawaikh secara berjemaah dimasjid, dari mula ramadhan  hingga akhir  bulan yang penuh berkat ini.
Membaca al-Qur’an dan berzikir merupakan amal-amal ibadah yang boleh dilaksana kan dalam menyambut bulan yang penuh dengan rahmat illahi. Melaksanakan ibadah puasa
yang wajib itu menjadi tulang belakang kepada semua amal-amal ibadah dalam bulan Ramadhan. Melaksanakan ibadah bersedekah amat dituntut dalam bulan puasa ini kerana ia akan membatu masyarakat mukmin yang kurang mampu. Dengan berbuat demikian maka rasa kekitaan serta kasih sayang dalam Islam sentiasa terpelihara yang melambangkan ukhuwah kemanusiaannya.   
               Disiplin hidup yang sentiasa mendekatkan kepada kebaikan ialah sentiasa baik sangka kepada orang lain terutama sekali kepada orang yang memusuhi kita. Perjuangan yang mulia dalam hidup ialah membetulkan salah laku orang lain agar mereka mengenali perkara-perkara yang bersifat baik dengan yang bersifat buruk.
               Rasulullah SAW dalam usaha beliau menterjemahkan Islam kepada kehidupan masyarakat jahiliah sering mendapat cacian dan maki hamun. Tidak cukup dengan itu bahkan beliau mendapat cedera di kepala kerana dibaling batu oleh orang-orang remaja sehingga Syaidina Ali menaikkan kemarahannya dan meminta izin kepada Nabi untuk memusnakan mereka dengan mengangkat bukit uhud dan timpakan kepada mereka supaya mereka mampus semanya!
               Nabi Muhammad SAW dengan berlumuran darah di mukanya berkata kepada Ali supaya bersabar kerana mereka tidak tahu perbuatan mereka itu salah. Kalaulah mereka tahu tentu sekali mereka tidak lakukan. Inilah satu disiplin hidup yang unggul kerana dapat memaafkan mereka yang memusuhinya.
               Dalam diri setiap insan itu mempunyai dua sifat yang bertentangan antara satu sama lain. Satu sifat yang sentiasa merasa buruk sangka kepada orang lain dan yang satu lagi ialah sifat yang sentiasa baik sangka kepada orang lain. Begitu juga halnya dengan hati; jika hati itu baik maka baiklah tindakannya tetapi jika hatinya itu tidak baik maka apa orang lain lakukan sentiasa disanggahnya dan mengatakan itu pekerjaan salah.
               Dorongan dalaman juga yang dikenali sebagai ‘nafsu’ mempunya dua kategori. Nafsu yang kiblatnya kepada kebaikan dikenali sebagai nafsu kemalaikatan; tetapi yang bertenta- ngan dengannya ialah nafsu kehaiwaan atau nafsu kesyaitanan. Allah bekalkan sifat-sifat tersebut kepada diri seseorang kerana Allah hendak menguji makhluknya bagaimana ia menggunakan segala fitrah berkenaan.
               Disiplin dalam hidup manusia dapat dikategorikan kepada empat yang harus setiap individu mematuhinya. Pertama ialah disiplin kepada diri sendiri yang merangkumi faktor-faktor  keagaman. Disiplin diri harus beri keutamaan kepada ibadah jihad untuk menuntut ilmu kerana ilmu itu adalah merupakan zat pembangunan.
Wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW ialah “Iqra” iaitu “baca.” Membaca merupakan pintu kepada ilmu pengetahuan dalam kelangsungan hidup bertamadun. Apa yang dibaca - Allah telah sediakan dua dokumen untuk manusia mendapat ilmu sebagai pemain dalam pembangunan hidup. Dokumen partama ialah yang terucap oleh Allah, iaitu al-Qur’an dan kedua ialah dokumen yang tercipta oleh Allah iaitu alam ini.
               Kedua ialah disiplin  kepada keluarga yang akan menjadi masyarakat pelapis apabila mereka meningkat dewasa. Anak-anak belajar ilmu akhlak dari kedua orang tuanya. Anak itu mula mengenali penampilan yang unggul daripada disiplin seorang bapa. Anak itu memikirkan bahawa segala disiplin kehidupan yang baik dimiliki oleh  orang tuanya sama ada mengenai pembangunan dunia mahupun pembanguan ukhrowi.
               Apabila anak itu memasuki peringkat persekolahan juga ia melihat mencapai bapanya dan menjadi visinya untuk memperbaiki pencapaiannya lebih tinggi daripada orang tuanya. Maka itu seorang bapa harus menunjukkan satu penampilan yang baik sama ada dari segi akademik mahupun mengenai muamalah kehidupan.
               Kategori disiplin ketiga ialah yang berkaitan dengan masyarakat  setempat. Kesorono- kan hidup dapat dirasai kerana ada orang lain bersama kita. Disiplin diri terhadap masyarakat di mana kita berada harus diberi perhatian kerana kasih sayang yang ada pada diri kita
terhadap orang lain akan terjalin budaya hormat menghormati antara sesama manusia dan kelak akan melahirkan suasana ukhuwah kemanusiaan. Ringankan tangan membantu orang yang memerlukan pertolongan.
Amalan serupa ini akan dimudahkan hidup kita di alam dunia ini. Adalah tidak munasabah sama sekali jika kita mengatakan bahawa kita boleh hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Kita memerlukan kehadiran orang lain untuk memenuhi keperluan hidup kita.
Disiplin keempat ialah mengenai keutuhan tanggungjawab kita sebagai pemain dalam arena pentadbiran kerajaan. Dalam segala hal pembangunan infrastruktur demi memurnikan suasana pembangunan tamadun, semua jentera dalam pentabiran memainkan peranan penting, dan setiap individu wajib mengamalakan disiplin kerja yang sebaik mungkin.
Jika kita ibaratkan badan kerajaan itu sebagai sebuah kereta, semua komponen dalam jentera tersebut adalah penting. Walaupun minyak petrol itu agak lantang sedikit mengatakan bahawa kerana adanya minyak petrol, maka kereta itu dapat bergerak, tidak semestinya benar. Bagaimanakah jika roda kereta itu tersinggung dengan kata-kata minyak pitrol tersebut? Roda itu  akan menjadi kempis. Walaupun ada minyak petrol tetapi kereta itu tidak semestinya bergerak!

Begitu jugalah halnya badan kerajaan itu. Semua kakitangnya termasuklah janitor, memainkan peranan penting dalam urusan disiplin  tanggungjawab masing-masing untuk mewujudkan keutuhan pentadbiran sebuah kerajaan yang cekap, besih, amanah dan bertanggugjawab.

Sunday, June 21, 2015

SEMANGAT KEKITAAN MERUPAKAN PEKERJAAN TEMULIA

 (Disiarkan pada 20. 6. 2015)
Kita manusia hidup di dunia ini dapat melakukan beratus bahkan beribu pekerjaan yang baik dan dapat pula melakukan beratus bahkan beribu macam pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Di antara pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dapat kita lakukan itu, yang paling mulia atau yang paling tinggi nilainya pada sisi Allah ialah menyeru manusia untuk beriman dengan Allah serta malakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik (amal salih).
               Kita menganggap diri kita sebahagian daripada orang lain maka inginkan orang lain juga beramal seperti mana yang kita inginkan kepada diri kita sendiri. Dalam perkataan lain, apa yang baik bagi diri kita maka baik jugalah kepada orang lain. Semangat kekitaan itu sentiasa menghiasi jiwa kita demi melahirkana semangat ukhuwah kemanusiaan dan membina tamadun.
               Menyeruh manusia kepada Allah (untuk beriman dengan Allah) dan beramal Salih itu dikatakan pekerjaan termulia, pekerjaan yang paling baik di antara segala pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan pekerjaan yang paling suci di atas dunia ini, adalah kerana pekerjaan itu paling besar faedah dan kegunannya bagi manusia, sebab dengan iman dan amal salih itu, manusia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan pula keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti.
               Menyeruh manusia untuk beriman dan beramal salih bererti mencabut dan menghindar kan manusia dari jurang kesengsaraan dunia dan juga kesengsaraan akhirat. Para Rasul seluruhnya dan para sahabat menumpahkan semua tenaga, fikiran dan harta mereka untuk menyeru manusia kepada Allah dan beramal salih.
               Sekalipun diancam dengan beraneka ragam ancaman, mereka takkan mundur selang kah pun dari pekerjaan yang paling mulia itu. Mereka lakukan pekerjaan suci siang dan malam, pagi dan petang, dikala susah dan dikala senang, di waktu perang dan diwaktu damai, diwaktu mereka dalam keadaan lapar selapar-laparnya sekalipun. Mereka lakukan pekerjaan itu tanpa mengharapkan upah dari siapa pun, kecuali ganjaran pahala dari Allah semata.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW telah mengharungi keperitan serta kesusahan hidup berbagai peringkat dalam usaha mentarbiahkan dakwa Islamiah beliau kepada umatnya untuk menerima Islam sebagai cara hidup. Kesusahan dan kesukaran dalam perjuangan belaiu tidak melemahkan usahanya untuk terus melaksanakan dakwahnya.
               Sesudah lima tahun menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW baru berhasil mendapat pengikut kira-kira 50 orang yang kebanyakan terdiri atas orang-orang yang lemah, tetapi halangan dan rintangan yang merupakan  ancaman dan hinaan sudah hebat sekali. Semua halangan dan ancaman itu tampaknya tak berkesan sedikit juga atas diri Nabi Muhammad SAW bahkan  terus saja berda’wah dan menyeruh manusia kepada Allah. Pemimpin-pemimpin bangsa Quraisy mulai memikirkan jalan lain dari ancaman untuk menghentikan Rasulullah SAW berda’wah itu.
               Pemuka-pemuka Quraisy berkumpul untuk mencari jalan lain yang bagaimana dapat dihentikan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang paling berwibawa dan terhormat di kalangan bangsa Quraisy, yang paling pandai berkata-kata, iaitu  Utbah bin Rabi’ah. Utbah diutus untuk menemui Nabi Muhammad SAW, mengemukakan 3 tawaran kepada Nabi Muhammad SAW.
               Pertama Utbah berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahawa: “Jika engkau ingin kaya, akan kami kumpulkan kekayaan bagimu sehingga engkau menjadi orang terkaya di kalangan bangsa Quraisy; Kedua kalau engkau punya kekuatan dan keinginan, pilihlah sepuluh orang-orang di antara wanita-wanita Quraisy untuk menjadi isterimu, dan ketiga kalau engkau ingin dijadikan raja kami, kami angkat engkau menjadi raja kami, dan ikut segala perintahmu.”          
               Setelah mendengar ketiga macam tawaran itu, Rasulullah SAW menjawab dengan berkata (membaca) Surah As-Sajdah ayat 1 hingga ayat ke 13. Yang bermaksd:
               “Alif Lam Mim.”
“Turunnya Kitab (al-Quiran) tiada diragukan lagi adalah daripada Tuhan semesta alam.”  
“Mengapakah mereka katakan: Al-Quran ini diada-adakan oleh Muhammad?  Sebaliknya dia kitab yang benar datangnya dari Tuhanmu, untuk engkau peringatkan kepada kaum yang belum didatangai oleh orang yang memberi peringtan sebelum engkau. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.”
“Allah itulah yang menciptakan  beberapa langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari. Kemudian Dia (Allah)telah bersemayanm di atas singgasana. Tidak ada bagi kamu pemimpin dan penolong selain daripada-Nya,mengapakah kamu tidak beringat?”
“Dia (Allah) yang mengatur urusan (pemerimtahan) dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepada-Nya pada hari yang anggarannya seribu tahun mengikut perhitungan kamu.”
“Begitulah, Allah itu Maha Tahu akan perkara yang tersembunyi dan yang terang, lagi perkasa lagi pula penyayang”.
“Iaitu yang menjadikan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan memulai menciptakan manusia itu daripada tanah.”
“Kemudian dijadikanNya keturunan manusia itu daripada pati air yang hina.”
“Kemudian dibentuk-Nya dan ditiupkan ke dalamnya sebahagian dari rohnya (Allah), dan dijadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, sedikit sekali kamu bersyukur.”
“Berkata orang-orang (yang kufur) itu; Apabila badan kita telah hancur-luluh di dalam tanah adakah kejadian kita akan dibaharukan (hidupkan kembali)? Sebaliknya mereka menyangkal mengenai pertemuan dengan Tuhan mereka.”
“Katakanlah: Kamu dimatikan oleh Malaikat Maut (Israil) yang telah diwakilkan kepadanya untuk memastikan kamu, kemudian kepada Tuhan kamu di kembalikan.”
“Kalau sekiranya engkau lihat (engkau akan hairan), ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala kepada Tuhan mereka (seraya berkata): Wahai Tuhan Kami!Kami telah melihat dan telah mendengar (seruan rasul), sebab itu kembalikanlah kami kedalam dunai supaya kami kerjakan amalan yang Salih, sesungguhnya kami sekarang sudah yakin.”
“Kalau Kami mahu, Kami dapat memberikan petunjuk kepada setiap orang tetapi ketetapan kata dari-Ku iaitu, Aku pasti akan penuhkan neraka Jahanam itu dengan bangsa jin dan manusia semuanya.”
Utbah menjadi terpukau mendengar ayat-ayat tersebut, kerana kata-kata dan susunannya yang indah dan pengertiannya yang amat mendalam, yang berisi seruan untuk beriman dengan Allah agar mendapatkan kebahagian dan mengancam jangan mengabaikan apa yang diturunkan Allah agar jangan ditimpa siksa......seperti siksa yang pernah menimpa kaum ‘Aad dan Tsamud.
Utbah tidak berkata apa-apa lagi, lalu memohon diri untuk kembali pulang. Rasulullah pun tidak berkata apa-apa lagi selain membaca ayat-ayat tersebut.
Beberapa bulan kemudian, pemuka-pemuka Quraisy kembali berkumpul dan berunding apa tindakan seterusnya. Akhirnya mereka putuskan akan datang bersama-sama Abu Thalib paman Rasululah SAW untuk menyampaikan hajat mereka. Mereka datang 5 orang, terdiri daripada yang terkemuka  di kalangan  bangsa Quraisy, iaitu  Abu Jahl bin Hisyaam, Umayyah bin Khalaf, Abu Sofyan bin Harab, Uybah bin Rabi’ah dan Syaibah bin
Rabia’ah.
Setelah bertemu dengan Abu Thalib, mereka berkata: “Hai Abu Thalib, kedudukanmu di tengah-tengah kami sudah sama engkau ketahui sendiri, dan engkau pun tahu siapa-siapa kami  yang datang ini. (kami tahu akan kedudukan dan keberanianmu, engkau pun tahu akan kedudukan dan keberanian kamu). Kami khawatir akan terjadi apa-apa antara kami dan engkau kerana kemanakanmu yang bernama Muhammad itu. Suruhlah dia henti menyeru apa yang dia serukan itu, atau kami yang menyeruhnya.”  
Mendengar kata-kata yang pendek dan amat tajam itu, Abu Thalib amat khuatir akan keselamatan kemanakannya yang bernama Muhammad. Dia utus seorang untuk memanggil Nabi Muhammad SAW.
Setelah Nabi Muhammad SAW datang dan berdiri di tengah-tengah pemuka-pemuka Qurqisy itu, Abu Thalib berkata dengan beliau:
“Hai anak saudaraku,  mereka yang datang ini semuanya adalah orang-orang yang besar di kalangan kaumku (Quraisy), mereka datang bersama-sama mengenai dirimu. Janganlah engkau bebani aku dengan beban yang tak sanggup aku memikulnya. Berhentilah dari menyeru apa-apa yang mereka tidak senangi dari perkataanmu.”
Dengan kata-kata yang demikian bunyinya itu, Rasulullah SAW berfikir bahawa pamannya yang selama ini melidunginya sudah merasa tidak sanggup lagi melindungginya. Dengan perkiraan yang demikian itu, Rasulullah SAW dengan air mata yang berlinang-linang di mata  beliau, lalu berkata kepada pamannya di hadapan pemuka-pemuka Quraisy.
“Hai pamanku, sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidaklah aku akan berhenti dari pekerjaan ini, sehingga Allah memenangkan apa yang aku ajarkan itu atau aku binasa dalam memperjuangkannya.”
Setelah, mengucapkan kata-kata itu Rasulullah lalu menangis. Demikianlah tingginya nilai pekerjaan yang bernama dakwah, iaitu menyeru manusia  untuk beriman dan beramal salih, sehingga pekerjaan itu tidak dapat ditukar dengan harta benda  yang bagaimana juga banyaknya, dan tidak dapat diganti dengan wanita-wanita yang bagaimana juga cantiknya, dan tidak dapat ditukar dengan pangkat atau kedudukan yang bagaimana juga tingginya. Bahkan tak dapat ditukar dengan bulan ditambah matahari sekalipun.
Harta, wanita, tahta, bulan dan mata hari ta’ dapat dijadikan ganti atau tukaran bagi dakwah atau menyeru manusia ke jalan  Allah. Menyeru manusia untuk beriman dan beramal saleh jauh lebih tinggi nilainya dari pada harta, wanita, tahta, bulan dan matahari itu.
Semangat kekitaan yang Rasulullah SAW hendak bina, iaitu semua umat manusia bersama  dengan Rasulullah SAW membina kehidupan dengan beramal saleh serta bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Nilai iman dan takwa kepada Allah jauh lehih berharga dan bermanfaat kepada kehidupan daripada kebendaan yang ada dalam alam kehidupan ini.
Cobalah anda renungkan pula, sudahkah anda turut berda’wah menyeru manusia beriman kepada Allah dan beramal saleh? Syukurlah kalau sudah. Tetapi kalau belum bilakah anda akan menjadi Pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia?
Kejadian lain yang menunjukkan bagaimana mulianya pekerjaan da’wah itu ialah dalam peperangan Khaibar, perang berat di mana Rasulullah sendiri turut di dalamnya. Kerana beratnya perang tersebut, Rasulullah SAW menggunakan taktik menggilirkan Panglima perang di antara sahabat-sahabat yang ahli perang itu.
Pada hari kelima Rasulullah SAW serahkan kepimpinan perang kepada Ali bin Abi Thalib. Mengikut Rasulullah SAW beliaulah orang terbaik dan akan memenangkan perang itu dibawah pimpinannya.
Setelah menerima pimpinan perang, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah SAW: “Insya Allah hari ini perang dapat kita menangkan, dan seluruh tentera musuh akan dapat kita tundukan.”
Mendengar keyakinan Ali yang demikian itu  Rasulullah SAW  terdiam seketika lalu berkata kepada Ali: “Teruskanlah rencana mu itu, dudukilah daerah yang mereka kuasai, dan seruhlah mereka ke dalam agama Islam, terangkan kepada mereka akan kewajiban mereka itu dari hak Allah, tetapi....Demi Allah, jika Allah dapat memasukkan petujuk kepada satu orang laki-laki dari mereka itu dengan perantaraan engaku (hai Ali), maka itu lebih baik bagimu dari seluruh harta kekayaan.”
                    Menarik seorang musuh masuk agama Islam nilainya pada pandangan Allah dan Rasul-Nya jauh lebih tinggi daripada mengalahkan atau menewaskan seluruh musuh, Sebab menewaskan musuh adalah kemenangan yang negatif, tetapi memasukkan seorang musuh ke dalam agama Islam adalah kemenangan yang positif.
                    Musuh yang dapat ditewaskan ta’ mempunyai faedah apa-apa tetapi musuh yang dapat ditarik menjadi teman, memberi kesan, pengaruh dari faedah yang terus menjadi teman ini dapat menarik orang-orang lain masuk agama Islam, dapat membantu dalam perang, dapat dipergunakan tenaga baru dan kecekapannya dalam berbagai bidang.

                    Menyeru manusia termasuk musuh, kepada  Allah untuk beriman dan taqwa terhadap Allah, inilah tugas hidup Rasulullah SAW dan para sahabat r.a. Beliau membina satu kekitaan dalam hidup beragama Islam, membina satu perjuangan yang sama iaitu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.