Saturday, March 26, 2011

PERSAUDARAAN SEJAGAT WAJAR DALAM AJARAN ISLAM
(Disiarkan pada 26.3. 2011)
Manusia adalah makhluk berbudaya menyukai kebersamaan dan persaudaraan. Kasih sayang Allah s.w.t. menjadikan mereka sebagai saudara yang saling mencintai, tolong menolong, saling berhubungan dan berbalas kasihan. Manusia mempunyai keperluan hidup yang serupa di mana sahaja belahan bumi Allah ini mereka berada.
Semua umat manusia pemegang saham (rahmat) Allah dalam hidupnya. Setiap manusia di alam kehidupan di seluruh pelusuk dunia atau alam sejagat adalah pemegang saham tersebut. Udara, cahaya mata hari, air, bumi dengan berbagai jenis logamnya, dan berbagai-bagai lagi rahmat Allah yang ada di alam dunia ini diperlukan oleh segenap lapisan masyarakat tidak kira masyarakat mukmin atau sebaliknya. Oleh kerana setiap manusia di muka bumi ini membuntuhi rahmat Allah tersebut maka adalah wajar menghidupkan persaudaraan sejagat.
Udara adalah sesuatu keperluan dalam kelangsungan hidup manusia dan bukan setakat kehadiran udara semata tetapi ia mesti bersifat bersih dengan segala keperluan lainya yang ada dalam udara seperti oksijen, karbondiosida, hydrogen, nitrogen serta gas-gas yang lain. Manusia menangani pembangunan memerlukan rahmat Allah tersebut.
Fenomena alam sedemikian rupa yang dibekalkan Allah kepada makhluk manusia mahupun segala kehidupan (haiwan) yang lain mendidik kita manusia yang berakal fikiran bahawa Allah mewujudkan persaudaraan sejagat. Mengkafirkan diri terhadap rahmat Allah tersebut merupakan makhluk yang bertopengkan manusia tetapi berjiwa kehaiwanan.
Haiwan tidak mempunyai kemahiran berfikir seperti manusia. Ia bergerak mencari makanan kerana perutnya merasa lapar maka itu secara instinct atau naluri semulajadi ia bertindak untuk mendapatkan makanan. Manusia boleh berfikir apa yang baik dan apa yang tidak baik kepada dirinya tetapi mengapakan tidak menggunakan kemahirannya berfikir mengenai nikmat Allah s.w.t. dan merasa syukur terhadapnya.
Antara kita sesama manusia tidak ada yang dibanggakan sebenar. Semuanya berasal dari keturunan yang sama iaitu masyarakat Bani Adam. Kita lahir ke dunia semua melalui dua lobang yang hina, iaitu lobang kencing seorang bapa semasa kita dalam bentuk air mani yang dipancarkan ke dalam rahim seorang ibu semasa berlaku hubungan kelamin lalu bercantum dengan air mani si ibu maka jadilah segumpal darah.
Segumpal darah tersebut kemudian menjadi janin. Janin itu dibekal dengan tulang kemudian dibungkus dengan kulit lalu menjadi lembaga. Lembaga itu, oleh Allah dihembuskan rohNya setelah usianya 120 hari atau empat bulan.dalam rahim ibu lalu menjadi manusia. Yang berperasaan. Setelah membesar dalam rahim ibu hingga usianya sembilan bulan sepuluh hari maka ia dilahirkan ke dunia melalui lobang kedua iaitu lobang kencing si ibu.
Apabila manusia sudah membesar menjadi remaja ia lupa akan asal usulnya. Allah bekalkan telinga tetapi tidak diguna untuk mendengar nasihat Allah yang ada dalam ilmu tauhid-Nya. Allah bekalkan perasaan kasih sayang antara sesama tetapi tidak digunakan fitrah tersebut malah perasaan benci terhadap orang lain dan tidak kenal persaudaraan. Nikmat Allah sentiasa diberi kepada manusia setiap detik masa hidupnya tetapi tidak dijadikan sebagai alasan untuk mengenal keturunannya sebagai Bani Adam.
Semua makluk yang hidup memerlukan cahaya matahari. Setiap detik masa dalam hidup manusia merasa selesa apa sahaja dilakukan kerana cahaya matahari meneranginya untuk melihat. Coba fikirkan sejenak bagaimana keadaan hidup ini jika tidak ada cahaya menerangi kita. Setiap makhluk manusia memerlukan nikmat cahaya yang Allah bekalkan kepada manusia. Manusia tidak ada pelabuaran untuk mengekalkan cahaya itu maka bersyukurlah kerana diberi cahaya. Dengan penggunaan cahaya tersebut wajarkan semua manusia memikirkan untuk bertanggungjawab mengeratkan persaudaraan sejagat?
Dalam pernafasan manusia memerlukan oksigen dari udara yang dibekalkan Allah untuk meneruskan kehidupan. Tidak ada manusia yang tidak memerlukan oksijen untuk bernafas. Allah itu maha adil. Segala nikmat tersebut adalah pemberian-Nya tanpa syarat. Maka itu patutkan manusia bersengkita antara sesama kerana gagal mengenali fitrah persaudaraan sebagai keturunan Bani Adam? Nikmat Allah sedemikian besar faedah kepada manusia maka adalah wajar persaudaraan sejagat itu diikat dengan nikmat Allah yang kita kecapi.
Bagitu juga kegunaan air kepada kehidupan makhluk Allah s.w.t. Tanpa air sebarang makhluk tidak boleh hidup kecuali makhluk Allah yang tidak hidup seperti batu, logam dan sebagainya. Kita lihat di planet lain seperti bulan yang tidak mempunyai udara dan air tidak ada makhluk yang hidup di situ kecuali makhluk yang mati. Semua keperluan hidup tersebut wajar menyedarkan kita sebagai pengguna bahawa setiap manusia tahu diri tidak ada yang kita boleh lakukan tanpa bantuan dari Allah s.w.t. Maka itu wajar mensyukuri nikmat yang kita guna bersama dan itu adalah faktor untuk menyatukan perasaan persaudaraan sejagat.
Allah sediakan bumi tempat tinggal makhlukNya dan melantik satu ketua untuk menga- walselia alam kehidupan di bumi ini sebagai khalifah Allah. Di perut bumi terdapat berbagai jenis makhluk yang menjadi punca pembangunan manusia sejagat. Logam yang bernilai tinggi dari segi ekonominya seperti intan, belian, emas, dan besi. Minyak, gas dan sebagainya adalah antara keperluan manusia dalam hidup. Negara yang mempunyai rahmat Allah demikian wajar bersyukur kepada Allah dan kesyukurannya sewajarnyalah mengeratkan tali persaudaraan sejagat.
Memproses bahan binaan pembangunan tersebut menjadi amanah Allah s.w.t. untuk keperluan manusia lain di alam dunia ini. Kita berusaha untuk menyediakan keperluan mereka mengenai logam tersebut dan mereka membalas dengan imbalan berupa wang ringgit sebagai satu system jual beli. Tanpa kehadiran mereka di bumi ini tiada apa yang manusia boleh lakukan. Maka itu wajarlah persaudaraan sejagat itu dipelihara dan elakkan dari menimbulkan pergesaran nilai yang akan mengakibatkan persengkitaan antara sesama.
Allah menamakan dirinya Al-Rahim dan Al-Rahman, ertinya Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang. Tuhan adalah zat yang penuh dengan kasih dan sayang terhadap akhluk-Nya. Semua yang boleh dilihat, tidak dapat dilihat, didengar tanpa kecualinya adalah rahmat Allah dan setiap manusia memerluknnya seperti bumi dengan segala isinya, matahari dengan cahayanya, bulan dengan sinarannya yang lunak, bintang dengan sinarannya yang berkedip-kedip, semua ini adalah rahmat atau kasih sayang Allah.
Rahmat Allah yang tak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Perasaan enak atau nyaman ketika kita makan dan minum. Perasaan enak atau nyaman ketika kita melihat pandangan yang indah adalah rahmat Allah yang jauh lebih tinggi dari benda yang kita kelihatan. Apa lagi rahmat Tuhan yang berupa cinta dan kasih terhadap anak isteri dan keluarga kita atau terhadap manusia umumnya, adalah rahmat Tuhan yang jauh lebih tinggi lagi dari rahmat yang telah kita bincang di atas.
Firman Allah surah Al-Ruum ayat 21 yang bermaksud: “Sebahagian dari tanda (rahmat) Allah, bahawa Allah telah menjadikan bagimu isteri agar kamu dapat bersenang-senang dengan mereka dan Allah timbulkan antara kamu dan isteri kamu itu rasa cinta dan kasih sayang . Dan dalam hal ini terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang dapat berfikir.”
Firman Allah lagi Surah Al-Qashash ayat 73 yang bermaksud: “Dan sebahagian dari rahmat Allah, ialah bahawa Allah telah menjadikan siang dan malam untuk kamu, agar kamu dapat berehat melepaskan lelah dan supaya kamu dapat mencari karunia Allah. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah.”
Rahmat Allah yang merupakan siang dan malam, bukanlah rahmat yang kecil, tetapi adalah rahmat yang maha besar dan penting. Sekiranya Allah jadikan malam terus menerus, maka semua manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan akan mati dan musnah seluruhnya, kerana tidak ada matahari, maka keadaan hawa akan semakin dingin, dalam waktu beberapa hari sahaja hawa menjadi dingin sedingin-dingannya sehingga paras beku.
Dan jika Allah jadikan siang terus menerus maka seluruh manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan akan mati dan musnah kerana bila siang terus menerus dan ta’ hentinya dalam waktu beberapa hari sahaja, hawa undara akan menjadi semakin panas sehingga manusia dan lain-lain makhluk ta’ sanggup menanggungnya, sehingga semua harus mati dan musnah, semuanya harus terbakar menjadi abu.
Beberapa contoh rahmat Allah yang manusia wajar memikirkan bahawa untuk menikmati bersama ia membawa kepada perasaan persaudaraan sejagat. Jika budaya tersebut itu dipingirkan dan tidak dijadikan sebagai nadi pembangunan kerohanian sejagat maka tunggu sajalah Allah akan mendatangkan bencana-Nya yang akan meranapkan kebahagian manusia hidup di dunia.
Manusia dengan sombong dan angkohnya mendedahkan keilmuan yang canggih mengenai kajian tentang masalah dunia tetapi kesemua kepakaran tersebut tidak ada makna apabila azab Allah sudah melanda pembangunan manusia tersebut. Gempa bumi yang melahirkan tsunami seperti yang berlaku di Jepun beberapa kali di abad ini. Begitu juga keadaan di negara jiran seperti yang berlaku di Sumatra yang menjadikan Banda Ache padang jarak padang tekukur, adalah contoh-contoh yang amat ngeri dan menjadi igauwan masyarakat manusia yang telah melalui bencana tersebut yang telah meranapkan kebahagian manusia yang tidak mengenal persaudaraan sejagat.
Kepakaran manusia mengkaji berbagai ilmu pengetahuan termasuklah perubatan yang boleh menyelamatkan manusia dari serangan berbagai penyakit begitu meningkat dari tahun ke tahun tetapi mengapakah manusia tidak dapat mengkaji mengapakan manusia tidak mengakui diri adalah keturunan Bani Adam? Mengakui diri sebagai keturunan Bani Adam semata tidak cukup; semestinya mengikatkan tali persaudaraan sejagat yang membetulkan persepsi masyara kat yang memahami dunia tanpa sempadan.
Naluri kasih sayang yang Allah bekalkan kepada manusia disalah gunakan. Perasaan kasih sayang yang sepatutnya menjadi pengikat tali persaudaraan sejagat hanya digunakan untuk melepaskan naluri keganasan seks yang mengakibatkan meningkatnya masyarakat yang tidak tahu ke manakah ia mencari bapanya yang sah.
Kecanggihan ilmu manusia mewujudkan persenjataan moden untuk melepaskan kegaira hannya untuk membunuh manusia sejagat dengan sewenangnya adalah satu agenda yang tidak ada penyelesain kepada keamanan dunia. Manusia di zaman sains dan teknologi ini telah mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia dalam kelangsungan hidup di alam dunia. Selain itu manusia juga mengkufurkan diri untuk mengikat tali persaudaraan sejagat terutama sekali ikatan kasih sayang antara sesama seperti mana sewajarnya yang ada dalam naluri manusia kerana menerima roh Allah s.w.t.
Kehadiran roh ciptaan Allah dalam diri setiap insan wajar difahami sebagai satu kekuatan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kelak membina perasaan kasih sayang antara sesama. Inilah tali persaudaraan sejagat sebenar kerana manusia hidup atas kehadiran roh Allah Subhanahu wa Ta’ala

Friday, March 18, 2011

DALANG KEROSAKAN UMAT MANUSIA MENURUT PANDANGAN ISLAM
(Disiarkan pada 19. 3. 2011)
Tidak dapat dinafikan bahawa asal usul makhluk manusia ialah dari Nabi Adam ‘Alahissallam. Tidak ada seorang pun yang bernama manusia tidak berketurunan dari Nabi Adam. Allah yang menjadikan manusia, maka sudah selayaknya Allah yang lebih mengetahui akan kejadian manusia. Malah Allah lebih tahu akan kejadian manusia daripada manusia itu sendiri. Dengan itu wajarlah kita mengambil keterangan mengenai kejadian manusia dari Allah sendiri kerana Dialah yang mencipta manusia.
Allah berfirman surah Al-Hijr, ayat 28 yang bemaksud: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku akan mencipta seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari tanah lumpur hitam dan yang berubah warna dan baunya.”
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam ‘Alaihissalam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang berubah warna dan baunya. (Surah Al-Hijr: Ayat 26)
Dari keterangan dua ayat di atas, jelaslah bahawa asal kejadian manusia dari tanah, iaitu dari tanah yang kering. Yang mana tanah liat yang kering itu berasal dari limpur yang kental yang berubah warna dan baunya. Dari tanah tersebut lalu dibentuk lembaga Adam, maka terciptalah satu lembaga manusia, semata-mata lembaga, iaitu satu lembaga yang mati, kaku dan tidak bernyawa.
Menyedari hakikat ini, apalah yang hendak dibanggakan dengan kejadian diri kita. Jasad kita berasal dari tanah liat yang kering lagi busuk. Setiap jasad apabila sampai ajalnya dan mati, maka ianya akan reput dan busuk, akhirnya menjadi tanah semula.
Apabila lembaga Adam ‘Alaihissalam telah sempurna dibentuk, maka Allah meniupkan rohNya ke dalam jasad Nabi Adam Alaihissalam. Sebaik sahaja Allah meniupkan roh (ciptaan)Nya ke dalam jasad Nabi Adam ‘Alaihissalam terciptalah seorang manusia pertama. Sebelumnya tidak ada manusia. Hiduplah Nabi Adam ‘Alaihissalam seorang diri tanpa kawan atau teman buat seketika.
Allah Berfirman yang bermaksud: “Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadian nya, dan Aku tiupkan ke dalamnya roh (ciptaanKu)” Surah Al-Hijr: ayat 29.
Dari Adam ‘Alaihissalam seorang inilah lahir manusia. Dari tulang rusuk Nabi Adam “Alaihissalam Allah menciptakan seorang perempuan bernama Siti Hawa. Dari percampuran Nabi Adam ‘Alaihissalam dan Siti Hawa inilah zuriat manusia termasuk kita semua seperti mana firman Allah dalam surah Al-A’raf ayat 189.
Manusia asalnya diri yang satu, iaitu Adam ‘Alaihissalam. Allah menciptakan isteri Nabi Adam ‘Alaihissalam, iaitu Siti Hawa. Allah mengawinkan mereka. Jadilah mereka sepasang suami isteri yang sah. Dari percampuran merekalah maka keturunan manusia telah bermula. Dari keturunan Adam ‘Alaihissalam dan Hawa inilah berkembang biak manusia sehingga kepada kita semua dan seluruh manusia di dunia ini walaupun di mana dia berada atau apa bangsa sekalipun ia. Tidak kira sama ada ia orang Barat atau Timur, atau kulitnya hitam atau putih, semuanya berasal dari Nabi Adam ‘Alaihissalam dan Siti Hawa.
Pada mulanya kewujudan manusia, Allah mengajar Nabi Adam ‘Alaihissalam beberapa ilmu yang makhluk lain tidak mengetahuinya. Kemudian Allah perintahkan makhluk malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam kerana kelebihannya mempunyai ilmu yang diajar oleh Allah s.w.t. Perintah Allah dituruti oleh para malaikat kecuali makhluk iblis kerana memikirkan bahawa ia lebih mulia berbanding Adam kerana asalnya Allah ciptakan dari api.
Keingkarannya untuk sujud (hormat) kepada Adam maka Allah murkah dan menyingkir
iblis dari syurga-Nya. Mulai dari itu iblis memusuhi manusia dan berikhtiar hendak merosakkan dengan apa saja cara mengenai kehidupan manusia semasa hidup di dunia. Persengkitaan iblis dengan Nabi Adam (manusia) akan berterusan sehingga akhir zaman. Bangsa iblis hanya akan merasa puas hati apabila manusia menghancur musnahkan bangsanya sendiri dan menghianati amanah yang telah Tuhan berikan kepada manusia.
Kerosakan yang kini berlaku ke atas bangsa Adam (keturunan Adam) adalah jelas. Manusia yang termakan hasutan iblis telah berlakunya persengkitaan antara sesama sendiri; sebagai contoh seperti meletusnya peperangan dunia pertama yang mengakibatkan beribu jiwa manusia telah terkorban. Kemudian diikuti oleh peperangan dunia kedua yang lebih dasyatnya lagi kerana masing-masing menggunakan senjata termoden dan canggih. Maka itu makhluk manusia sukar difikirkan sebagai manusia tetapi lebih kepada haiwan yang tidak mempunyai perasaan.
Akibat dari meletusnya peperangan maka timbullah zaman penjajahan antara sesama bangsa Adam; yang menjajah jadi tuan yang dijajah menjadi hambah. Penzaliman, penindasan, kemalaratan hidup adalah lumrah, nyawa manusia tiada bernilai. Kalau dahulunya semasa zaman jahiliah, manusia (kanak-kanak) ditanam hidup-hidup tanpa balas kesihan oleh seorang ayah dengan tujuan membuang kesialan terutama sekali anak perempuan.
Di zaman moden ini belum sempat anak itu dilahir sudah menemui ajalnya apabila seorang gadis yang mengandung menggugurkan kandungannya. Sebenarnya tujuan manusia berbuat demikian ialah hendak menutup aibnya kepada manusia terutama sekali rakan sebaya kerana ia mengandung tanpa melalui pintu pernikahan. Keseronokan dunia sudah menjadi keutamaan dalam hidup kerana melayani kehendak nafsu kehaiwanannya. Fitrah manusia yang diberi Allah sudah disalahgunakan kerana melayani kehendak bangsa iblis untuk bertindak tanpa menggunakan akal manusia yang waras.
Mengapakan berlaku tindakan manusia sedemikian rupa kezaliman kepada keturuannya sendiri? Inilah kejayaan bangsa iblis dalam mengoda manusia supaya tidak mematuhi ajaran agama Allah (wahyuNya) yang diturukanNya melalui malaikat Jibril kepada para Rasul yang Allah pilih untuk memimpin manusia ke jalan yang diredhai oleh Allah s.w.t.
Berbagai faktor mengapakan berlakunya tindakan manusia sedemikiina rupa tetapi faktor utamanya ialah hilangnya ikatan persaudaraan dan kasih sayang sejagat. Manusia sudah terbiasa dari didikan keluarga yang tidak mengindahkan ikatan kasih sayang atau sememangnya anak yang dikhianati oleh iblis akan berpaling tanda kepada ajaran orang tuanya supaya hidup yang disinari dengan ilmu tauhid.
Apakah akibatnya kepada martabat kemanusiaan yang memimpin alam kehidupan apa bila iblis telah mengangkat bendiranya mengikhtiarkan kemenangannya mengoda manusia? Oleh kerana manusia gagal mematuhi panduan tauhid yang diturunkan Allah kapada manusia (rasul) maka berbagai musibah dan malapetaka alam kehidupan terpaksa diharungi oleh manusia tidak kira yang beriman atau sebaliknya.
Manusia, sejak dahulunya lagi yang telah dicatatkan oleh sejarah para rasul melalui pengalaman mereka (25 rasul) memimpin umatnya termasuklah umat Muhammad s.a.w. sentiasa diselubungi oleh kelicikan iblis mengoda manusia untuk tunduk kepada kehendaknya. Oleh sebab manusia sudah menjauhi Allah dalam hidupnya maka Allah datangkan bencana alam yang menghancurkan kebahagian hidup.
Tuhan turunkan berbagai azab dan musibah seperti banjir, kemarau berkepanjangan, api, kemiskinan, gempa bumi, tsunami, puting beliung seperti tonardo dan berbagai macam penyakit yang sehingga kini para pakar perubatan belum menjumpai obatnya. Walaupun demikian manusia tidak sedar juga sehingga berlaku persengkitaan sesama sendiri yang mengakibatkan
kematian yang tidak kurang hebatnya berbanding dengan azab Allah s.w.t. di muka bumi ini.
Di Amerika Syarikat, setiap tahun menanggug kerugian berjuta-jua dollar Amerika kerana akibat bencana putting beliung yang dipanggil tornado yang merananpkan bangunan, serta harta benda yang pedat dengan penduduknya menjadi padang jarak padang tekukur. Bencana alam ini sering berlaku di kawasan perkampungan dan kerugian yang dialami oleh penduduknya terpaksa ditanggung oleh kerajaan Amerika Syarikat.
Di kawasan yang mempunyai sungai seperti Mesissipi di St. Louis juga sering membawa bencana kepada penduduk di sepanjang kawasan sungai tersebut. Apabila hujan turun dalam beberapa hari maka air sungai tersebut naik sehingga melimpah tebingnya dan membanjiri kawasan di mana penduduknya pedat mengakibatkan kerosakan harta benda.
Di kawasan industri pertanian juga tidak sunyi dengan malapetaka alam terutamanya musim kemarau, kawasan tersebut berlakunya api membakar hutan belantara hingga merebak ke kawasan pertanian tanpa berkompromi kepada manusia yang beriktiar memajamkan api dengan apa cara juapun. Rumuh kediaman manusia di kawasan yang berdekatan dengan ladang mereka turut sama musnah dijilat api.
Persoalan timbul, mengapakah bumi Amerika Syarikat mengalami bencana alam sedemi kian dasyatnya sehingga menjadi punca kerugian setiap tahun kepada pehak pemerintah? Masyarakat dunia telah maklum bahawa Amerika Syarikat dari dahulunya mengiktirafkan negara nya sebagai polis dunia
Dari segi kekuatan ekonominya, politiknya, teknologinya, kekuatan persenjataannya, adalah jauh lebih kuat dan maju berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Maka itu Amerika Syarikat dengan lantang mengakui bahawa keamanan manusia sejagat adalah di bawah kekuasaannya. Maka itu ia bertindak sewenangnya untuk menundukkan masyarakat dunia.
Pelaburannya di seluruh alam sejagat pada dasarnya membantu meningkatkan ekonomi dan pembangunan manusia sejagat. Tetapi tahukan anda bahawa dengan kekuasaan demikianlah dunia lain yang sekutunya menjadi angkoh dan sombung dan sukar berkompromi dengan undang-undang antarabangsa, sewenangnya hendak mencerobi kedaulatan negara lain mengaki batkan masyarakatnya menjadi pelarian di negara sendiri.
Masyarakat Yahudi yang menumpang di tanah Arab pada mulanya seperti Israil, menjadi ancaman keselamatan masyarakat Islam sejagat terutama sekali negara Palestine yang telah berdaulat itu. Tanah tumpah darah masyarakat Palestine sudah dalam genggaman masyarakat Israil hanya menungguh saat dan ketika sahaja menjadi miliknya. Ia tidak gentar menghadapi ancaman dunia kerana ia berlindung di bawah ketiak gergasi dunia iaitu Amerika Syarikat.
Negara-negara kaya yang berada di bumi Allah yang penuh dengan rahmat-Nya, Amerika Syarikat kurang senang dengannya maka itu menjadi tumpuannya untuk menjahanamkan pemimpinnya yang sukar mengikuti telujukannya. Negara Iraq yang kaya dengan rahmat Allah dari perut buminya telah dimusnahkan oleh Amerika Syarikat dengan sekutunya Britain mengakibatkan pemimpinnya Saddam Hussein serta keluarga yang dihormati dan disegani oleh masyarakat Islam sejagat, mengakhiri hidup mereka di dunia di tali gantungan.
Amerika Syarikat sudah mabuk dengan kecanggihan teknologinya maka bersyukur kepada Allah s.w.t. kerana mengurniakan mereka fitrah kemahiran berfikir sehingga lahirlah ilmuan yang boleh merekabentuk bermacam teknologi, bukan menjadi kemestian dalam pembangunan hidup mereka. Maka itu Allah s.w.t. wujudkan malapetaka alam yang mengakibat kan kerugian berjuta-juta wang untuk memulihkan keadaan yang mengalami bencana tersebut.
Negara-negara lain telah mengalami bencana alam seperti meletusnya gunung berapi di Pinatubuh, Phillipine; gempa bumi di Jepun dan Indonesia yang melahirkan tsunami yang mera-
napkan harta benda termasuklah mengorbankan beribu nyawa manusia. Begitu juga bencana kelaparan di sebahagian benua Afrika adalah antara negara yang Allah jatuhkan bencana alam kerana manusianya telah membelakangi Allah dan mengikuti telunjuk para iblis dan syaitan.
Keamanan dunia tidak akan wujud selagi manusia mengkufuri nikmat dan rahmat Allah s.w.t. Kerosakan bangsa manusia adalah disebabkan olahan tangan manusia itu sendiri kerana hendak melayani kehendak hawa nafsu yang diporak-porandakan iblis laknatullah .

Thursday, March 10, 2011

FALSAFAH PERSAUDARAAN SEJAGAT
(Disiar pada 12 Mac 2011)
Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mumpunyai ciri-ciri kejadiannya jauh lebih baik dan mulia berbanding makhluk ciptaan Allah yang lain yang menghuni bumi-Nya ini. Keistemewaan manusia adalah kehadiran roh serta fakulti-fakulti lain seperti akal, kemahiran berfikir yang membolehkan manusia memahami teka-teki pembangunan hidup. Dengan akal tersebut Allah sempurnakan dengan perasaan kasih sayang antara sesama yang mengikatkan hubungan yang erat dan mesrah antara sesama yang dikenali sebagai ukhuwah kemanusiaan.
Ilmu yang membina persaudaraan manusia sejagat diperkukuhkan Allah dengan menurun kan wahyu-Nya yang mengandungi berbagai ilmu tauhid dan pembangunan yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk dipertanggungjawabkan kepada manusia pilihan Allah yang dikenali sebagai nabi dan rasulullah.
Dokumen wahyu tersebut Allah isikan dengan berbagai ilmu pengetahuan termasuklah ilmu kerohanian dan ilmu ukhrowi sebagai nadi pembangunan manusia sejagat. Ilmu pengeta huan inilah yang dikenali sebagai tali Allah di mana manusia diwajibkan berpegang teguh dalam membina tamadun manusia hingga ke akhir zaman.
Walau bagaimana pun atas kehadiran akal dan kemahiran berfikir, manusia diuji oleh Allah dengan berbagai kerenah dalam diri manusia itu dalam menelusuri ranjau-ranjau perjala nan hidup. Pada diri manusia itu Allah bekalkan fakuti nafsu yang tidak ada pada makhluk malaikat sebagai inti sari pembangunan manusia sebagai pemain dalam alam kehidupan.
Manusia sewajarnya berwaspada dalam mengola pembangunan kerana di samping fakulti nafsu yang menjadi pemangkin dalam segala pembangunan, Allah telah wujudkan makluk iblis yang telah dimurkai Allah kerana tidak mengikuti perintah Allah untuk sujud (hormat) kepada akhluk manusia(Adam), hidup bersama manusia di alam kehidupan ini.
Atas kehadiran makhluk iblis maka kemurnian persaudaraan manusia sejagat telah mencapai kerosakan yang amat besar. Perasaan kekitaan dalam menghidupkan persaudaraan tersebut terumbang ambing dalam sanuberi dan jiwa setiap manusia sejagat disebabkan ilmu yang ada pada mereka disalahguna akibatnya ialah bukan manusia menggunakan ilmu yang telah diperolehinya tetapi ilmu menggunakan manusia!
Ilmu diguna untuk membuat berbagai persenjataan untuk tujuan menghapuskan manusia di muka bumi Allah ini. Kecanggihan sains dan teknologi membina senjata yang serba canggih itu tidak kenal saudara! Manusia menganggapkan senjata itu adalah pemusnah manusia tetapi sebenarnya manusia yang mengendalikan senjata itu untuk ditujukan kepada manusia adalah yang pembunuh dan pemusnah manusia sebenar.
Kemuderatan persaudaraan sejagat adalah dalam suasana ‘segan hidup mati ta’ mahu’ disebabkan manusia sudah seakan-akan kehilangan pedoman hidup yang menyedarkan manusia kepada falsafah kejadiannya bahawa manusia di muka bumi ini adalah satu keluarga besar Nabi Adam a.s.. Manusia sudah membelakangi Amanah Allah yang dipertanggugjawabkan kepada makhluk manusai sebagai khalifah Allah.
Setiap individu wajar menggunakan akal fikiran serta naluri perasaan kasih sayang antara sesama manusia. Allah mewujudkan makhluk manusia dengan satu tujuan iaitu menjadi khalifah Allah s.w.t. untuk memakmurkan alam kehidupan agar bumi ini mempunyai keselesaan hidup berbagai makhluk.
Bekalan hidup manusia dimuka bumi ini wajar berpaksi kepada felosofi hidup yang dihiasi dengan suasana saling kasih mengasihi; sayang menyayangi; bela membilahi; hormat menghormati; harga menghargai; saling cinta mencintai adalah antara nadi persaudaraan yang menjadi tali Allah yang menjamin keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
Segala ciri-ciri pembangunan rohani tersebut hanya menginap kepada umat manusia. Perasaan kasih dan sayang dalam diri manusia itu adalah kepunyaan zat yang Maha Berkuasa kerana Roh-Nya telah ditempatkanNya ke dalam jasad manusia sejak janin berusia empat bulan atau 120 hari dalam rahaim ibu. Allah itu Pengasih dan Penyayang maka wajarlah manusia mempunyai naluri dalam jiwanya untuk memimpin diri yang bersifat kemuliaan tersebut.
Kelemahan manusia jelas kelihatan apabila ia melayani kehendak nafsu yang telah diporak-porandakan oleh iblis laknatullah. Allah telah bekalkan manusia dengan nikmat hidup yang tidak terkira banyaknya tetapi budaya kerakusa manusia dalam segala segi masih memimpin manusia hingga ketahap yang sukar dibendung lagi! Mengapakah manusia tidak sedarkan diri?
Dalam diri manusia Allah bekalkan akal fikiran serta naluri kasih sayang. Allah turunkan ilmuNya yang berupa wahyu untuk menolong manusia membina kehidupan ke jalan yang lurus. Allah hamparkan segala nikmat dan rahmat Allah di muka bumi ini untuk manusia menggunakan dalam membina tamadun kehidupan. Wajarkah manusia bersyukur terhadap segala fasiliti yang Allah hidangkan? Tepuk dada tanya iman!
Manusia harus berfikir dan terus berfikir mencoba sedaya usaha hendak memahami apakah itu rahmat (kasih sayang) Allah kepada makhluk manusia daripada berfikir memeras otak untuk mencari bagaimana cara menjadi jaguh dunia dari segi persenjataan. Keselamatan umat manusia dunia dan akhirat adalah tanggugjawab bersama di muka bumi ini.
Manusia sebenarnya tidak punya musuh. Semua makhluk manusia adalah bersaudara di mana sahaja mereka berada. Musuh utama manusia ialah iblis dan saitan. Senjata untuk memerangi musuh manusia ialah akidah. Beribadah kerana Allah akan mendekatikan manusia kepada perlindungan-Nya.
Allah menamakan dirinya Al-Rahman dan Al-Rahiem, ertinya Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang. Tuhan adalah zat yang penuh dengan kasih dan sayang terhadap makhluk-Nya. Kenalilah tentang kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan, rahmat Allah itu.
Segala yang tampak dan didengar tanpa kecualinya adalah rahmat Allah. Bumi dengan segala isinya. Matahari dengan cahayanya, bulan dengan sinarannya yang lunak, bintang dengan sinarnya yang berkelip-kelip, semua itu adalah rahmat atau kasih sayang Allah. Inilah rahmat Allah yang tampak atau kelihatan.
Ada rahmat Allah yang tak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Perasaan enak dan nyaman ketika kita makan dan minum, perasaan enak atau nyaman ketika kita melihat pandangan yang indah adalah rahmat Allah yang jauh lebih tinggi dari benda yang tampak dan kelihatan. Apa lagi rahmat Tuhan yang berupakan cinta kasih terhadap anak isteri atau terhadap manusia umumnya, adalah rahmat Tuhan yang jauh lebih tinggi lagi dari rahmat pertama dan kedua tadi. Coba bayangkan apa rasanya dan apa ertinya hidup kalau tidak ada rasa cinta, dan kasih terhadap anak dan isteri; terhadap manusia dan keluarga.
Firman Allah surah Al-Ruum ayat 21, yang bermaksud (terjemahan): “Sebahagian dari rahmat Allah , ialah bahawa Allah telah menjadikan bagi mu isteri agar kamu dapat nersenang-senanag dengan mereka dan Allah timbulkan antara kamu dan isteri kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Dan dalam hal ini terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yan dapat berfikir.”
Manusia berperasaan dan berkemahuan terhadap sesuatu nikmat yang Allah sediakan kepadanya. Fenomena demikian yang mempengaruhi jiwa manusia kelak melahirkan motivasi dalaman untuk mendapatkan keperluan-keperluan tersebut demi kebahagian dalam hidup. Tahukah anda bahawa keperluan keperluan tersebut tidak mungkin menjelma dengan sendirinya tanpa kehadiran orang lain. Maka itu persaudaraan sejagat wajar dipelihara sebagai tunjang
keamanan bernegara.
Dunia masa kini sudah kehilangan pedoman. Manusia melahirkan permusuhan antara sesama yang mengakibatkan beribu jiwa terkorban tanpa balas kesihan. Manusia sepatutnya memusuhi kejahilan, kemiskinan, dan segala penyakit keronik dan berjangkit. Tuntuti ilmu untuk membendung gejala sosial yang kian bermaharajalela dalam masyarakat manusia. Isikan hati itu dengan rasa persaudaraan sejagat yang Allah pasti meredhainya.
Jadikan ilmu akidah itu tetamu khas setiap kehidupan makhluk manusia. Hidangan-hidangan globalisasi tanpa sempadan akan hanya membawa kerosakan kepada pembangunan rohani daripada melahirkan tamadun manusia yang diredhai Allah s.w.t.. Kenali diri anda apakah peranan anda dalam hidup? Awas, keseronokan dunia akan hanya membawa anda ke lembah kehinaan di khalayak ramai, lebih-lebih lagi di hadapan Zat yang Maha Agung.
Gejala-gejala sosial yang memudertakan kemurnian persaudaraan sejagat sudah dihada pan pintu anda. Amalan-amalan yang tidak kenal saudara sudah di ambang kehancuran umat manusia. Budaya mementingkan diri menjadi pilihan utama manusia sejagat yang melahirkan persengkataan antara sesama keluarga. Tunjuk perasaan akibat tidak berpuas hati tentang kepimpinan manusia di sini sana sentiasa berkumdang di angkasa memohon keadilah dunia.
Perasaan kasih sayang antara sesama masyarakat sejagat terutama sekali masyarakat remaja yang telah disalah gunakan, mengakhiri percintaan yang merosakkan kuderat kewanitaan. Naluri kasih sayang tanpa diserikan dengan keutuhan beragama sememangnya menjadi igawauan setiap wanita remaja apabila budaya “terlanjur” menjadi jawapan kepada gejala hamil yang melanda percintaan mereka berdua.
Pembuangan anak, pengguguran bayi dan pada yang kemuncaknya sekali hingga ke peringkat membunuh diri kerana tidak dapat menerima akibat olahan naluri kasih sayang itu yang telah menggunakan manusia. Kelahiran anak tanpa melalui pintu pernikahan sudah menjadi perosak manusia sejagat. Siapakah yang bertanggungjawab tentang peristiwa yang ta’ berperi kemanusiaan itu?
Adakah kesalahan ibu mengandung; atau seorang bapa yang menjadi pemimpin keluarga bahagia; mahupun keadaan masyarakat yang sedang dilanda golombang kehaiwanan. Atau mungkinkah di pihak kerajaan yang giat mempermosikan negaranya agar dikenali oleh masyarakat sejagat dan melayani budaya globalisasi tanpa sempadan?
Dalam hal ini kesalahan terletak kepada semua pihak dan anak yang dikandung hanya meneriam apa yang diisyaratkan oleh pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan. Anak yang dilahir dengan bahan yang tidak menunjukkan kesucian kemanusiaan sebagai hambah Allah akan mempusakai apa yang orang tuanya telah lakukan dalam hidupnya semasa anak itu dalam proses pembesaran dalam rahim ibu.
Setelah anak itu dilahirkan di dunia dan melalui ranjau-ranjau perjalanan hidup seperti orang lain juga maka tidak ada apa yang boleh lakukan oleh suami isteri untuk memperbaiki supaya generasi pelapis ini boleh hidup tanpa kecacatan dari segi akhlaqnya. Bentuklah anak itu dengan ilmu keagamaan; kenalilah siapa Tuhan mu; didik insan itu sehingga sampai ke menara gading untuk hafaz 30 juzu al-Quran sekali pun jika bahan yang membentuknya sebagai manusia semasa dalam rahim ibu dahulu adalah bahan yang bertentangan dengan kesucian kudrat kemanusiaan, ia akan mempusakai apa salah laku yang diamalkan oleh orang tuanya.
Menelusuri jejak-jejak perjalanan 25 orang rasul yang dipilih Allah s.w.t. untuk memimpin manusia di muka bumi ini, setiap mereka mengalami generasi yang menyunsangkan kudrat kemanusiaan yang dibentuk oleh akidah Islam. Tidak diutus para Nabi dan Rasul itu melainkan untuk mengajak seluruh manusia menyembah Allah s.w.t. dan mendaulatkan hukum-
hukumNya di dalam semua bidang dan lapangan kehidupan. Inilah perisai yang ampuh Allah bekalkan kepada manusia untuk menyelamatkan kudrat kemanusiaannya dari serangan iblis yang menjadi musuh utama manusia.

Thursday, March 3, 2011

BERIMANKAN RASUL-RASUL ALLAH WAJAR KEPADA ORANG ISLAM.
(Disiarkan pada 5. 3. 2011)
Beriman kepada rasul adalah Rukun Iman yang kedua pentingnya selepas berimankan Allah, kerana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang menyampaikan kepada manusia akan segala ajaran Allah. Tanpa mempercayai rasul, maka seluruh pengajaran yang Allah hendak sampaikan akan terhalang. Tidak mempercayai rasul samalah tidak mempercayai Allah.
Agama Islam mendidik kita bahawa terlalu ramai nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan kepada manusia bermula dengan Nabi Adam ‘Alahissalam dan berakhir dengan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Di antara nabi-nabi yang ramai itu terdapat (di dalam al-Qur’an) seramai 25 orang rasul sahaja dikehendaki mengetahui.
Dalam al-Qur’an surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman yang bermaksud: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap seorang rasul. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi thaghut…..”
Allah menerangkan bahawa setiap umat manusia, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam Allah utuskan seorang rasul dan Allah tugaskan rasul-rasul itu supaya menyeru manusia menyembah Allah dan serentak dengan itu melarang manusia menyembah thaghut dan jangan mengikuti kehendak thaghut atau berhala dan apa sahaja yang menyesatkan.
Dalam surah An-Nisa’, ayat 150 dan 151, Allah Ta’ala berfirman: “Dan sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan rasulNya dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan (iman mereka) di antara Allah dan rasul-rasulNya, dan orang-orang yang berkata: Kami beriman kepada setengah rasul-rasul dan Kami kufur (ingkar) kepada setengah nya yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain (iman dan kufur) itu: Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan Kami pula telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu ‘azab seksa yang amat menghinakan.”
Kedua-dua ayat 150 an 151 ini ditujukan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan kepada utusan-utusanNya, iaitu orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Nabi Musa dan kitab Taurat, tetapi telah kufur atau ingkar untuk mempercayai Nabi Isa dan kitab Injil, begitu pula ingkar untuk mempercayai Nabi Muhammad (s.a.w.) dan kitab Qur’an.
Setengah kaul mengatakan: Bahawa ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, yang mana orang-orang Yahudi itu percaya kepada Nabi Musa tetapi ingkar kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad (s.a.w.). Sedang orang-orang Nasrani pula percaya kepada Nabi Isa tetapi ingkar kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain.
Allah menyatakan: bahawa mereka itu hendak membeza-bezakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya dan mereka mengatakan : “Kami percaya kepada sebahagian rasul dan tidak percaya kepada sebahagian yang lain.” Perbuatan tersebut menyebabkan iman mereka tidak sah dan tidak diterima oleh Allah, kerana iman mereka tidak penuh, setengan kufur dan setengah iman. Perbuatan mereka mengambil jalan tengah yang seperti ini, Allah sifatkan bahawa mereka itu adalah “orang-orang yang kafir yang sebenarnya.” Orang-orang yang kafir itu akan disediakan oleh Allah seksa yang mendatangkan kehinaan kepada mereka.
Rasul-rasul ialah pembawa risalah atau syari’at dari Allah kepada manusia. Rasul-rasul mengajar manusia perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia sesuai dengan zamannya masing-masing. Nabi Musa Alaihissalam mengajar umatnya sesuatu dengan keperluan umatnya. Bagitulah juga rasul-rasul yang lain ,mengajar umatnya yang diperlukan oleh umatnya. Dan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam pun begitu juga, baginda mengajar umatnya apa yang diperlukan oleh umatnya.
Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasalam mengajar umatnya, itu ialah yang tepatnya, Nabi hanya menyampai ajaran Allah. Allahlah yang sebenar-benar guru. Ada yang menggelar-
kan Allah sebagai Maha Guru Agung. Dari segi maksud bolehlah dipakai perkataan Maha Guru Agung itu Allah. Walau bagaimana pun gelaran tersebut belum pernah jumpa dari mana asalnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah sendiri dalam ayat yang mula-mula turun kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Dia Allah mengajar manusia apa yang tidak di- ketahuinya.”
Manusia memang disuruh memohon do’a dan minta pertolongan Allah agar Allah menunjukkan jalan lurus, jalan yang Allah redha (surah Al-Fatihah). Nabi Muhammad s.a.w. mendapat didikan langsung dari Allah maka itu ada di antara mereka ingin berguru langsung dengan Allah. Tidak perlu lagi berguru dengan mana-mana guru sekali pun.
Maka tujuan mendapatkan ‘ilmu secara langsung dari Maha Guru Agung ini, iaitu Allah, diadakanlah cara-cara ‘ibadat tertentu. Kadang-kadang terdapat tatacara ‘ibadat yang berten- tangan dengan tatacara yang diajar oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka itu harus berhati-hati dalam perkara ini. Apa yang selaras dengan Al-Qur’an dan ajaranRasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam, maka ‘amalkanlah. Mana yang bertentengan dengan Al-Qur’an dan ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alahi wassalam tinggalkanlah. Allah memang luas kurnianNya.
Islam menggalakkan umatnya beriman kepada rasul-rasul Allah kerana rasul-rasul adalah utusan yang Allah pilih sendiri untuk menerangkan agama Allah iaitu Islam kepada manusia. Segala pengajaran Allah sampaikan kepada rasul dalam bentuk wahyu. Kemudian rasul menyam paikan ajaran tersebut kepada manusia. Seluruh ajaran Islam adalah ajaran Allah sendiri. Adalah amat silap jika dikatakan ajaran Islam, ajaran Al-Qur’an adalah ajaran Muhammad bin ‘Abdullah seorang anak yatim piatu lagi buta huruf.
Perhatikanlah isi kandungan Al-Qur’an. Mampukah seorang yang ummi dapat menerang kan segala perkara di seluruh ‘alam ini, walhal orang-orang bijak pandai sekalipun, baik di zaman dahulu atau zaman sekarang tidak mampu untuk mencipta walaupun satu surah seperti Al-Qur’an. Jelas sekalilah bahawa segala isi Al-Qur’an adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada rasulNya dan rasul pula menyampaikan kepada manusia.
Allah Ta’ala berfirman yang bermaksud: “Tidakkah Kami mengutus seorang rasul yang sebelum mu (Muhammad), melainkan Kami memberi wahyu kepadanya iaitu bahawa tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku sendiri, maka sembahlah Aku.” Surah Anbiya’: Ayat 25.
Isi atau inti, pokok atau pangkal agama ialah dua pekara ini; iaitu pertama mengakui tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah yang bernama Tauhid Uluhiya. Mengakui hanya satu Tuhan. Kedua, bernama Tauhid Rububiyah. Mengakui hanya Allah yang satu itu saja yang mengatur, mengasuh, memelihara alam ini. Sesudah Dia sendiri menciptakan, Dia yang mengatur. Sebab itu maka hanya Dia saja yang patut disembah dan dipuja. KepadaNya saja ucapan syukur dan terima kasih.
Berimankan rasul adalah sama dengan mempercayai yang rasul menerima wahyu Begitu juga mempercayai atau berimankan kitab Allah memberi erti bahawa semua apa yang terkandung di dalam semua kitab tersebut adalah wahyu Allah belaka.
Mempercayai rasul adalah pesuruh Allah dan wahyu adalah firman Allah yang diturukan kepada rasul untuk disampaikan kepada manusia, adalah dua setangkai yang tidak boleh dipisahkan. Engkau (manusia) tidak mempercayai salah satu dari dua perkara tersebut bermakna tidak mempercayai rasul. Apabila tidak mempercayai rasul, maka rosaklah ‘aqidah.
Perlantikan seorang rasul wajar memenuhi ciri-ciri khas yang ditentukan oleh Allah. Allah melantik manusia dari kalangan manusia sahaja. Allah tidak melantik rasul dari kalangan malaikat dan jin. Di dalam Al-Qur’an, Allah menyebut yang bermaksud (Terjemahan): “Allah
Memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Surah Al-Hajj: Ayat 75.
Ayat ini tidak memberi maksud yang Allah juga melantik malaikat sebagai rasul. Ayat yang berikut boleh menjelaskan hal ini.
“Sungguh Kami mengutus beberapa orang rasul sebelummu dan Kami memberikan isteri-isteri dan keturunan kepada mereka.”….(Surah Ar-Ra’d: Ayat 38.
Maksud ayat ini, rasul itu ialah manusia bukan malaikat. Kerana malaikat tidak berkah- win dan tidak mempunyai anak. Maksud utusan pada ayat tersebut yang terdiri dari malaikat dan manusia, adalah berhubung penurunan wahyu Allah melantik Jibril dari kalangan malaikat sebagai utusanNya (utusan menurunkan wahyu kepada rasul).
Lebih jelas, Allah menerangkan yang rasul dilantik dari kalangan manusia ialah:
“Katakanlah (wahai Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam): Kalau ada di bumi , malaikat yang berjalan serta tinggal mendiaminya, tentulah Kami akan turunkan kepada mereka dari langit, malaikat yang menjadi rasul. Surah Al-Tsra’: Ayat 95.
Semua rasul-rasul Allah adalah lelaki. Tidak ada seorang perempuan pun dari kalangan mereka semua. Allah berfirman dalam Surah Al-Anbiya ayat 7 yang bermaksud: “Kami (Allah) tidak pernah mengutus yang sebelummu (Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam) melainkan orang-orang lelaki yang Kami berikan wahyu kepada mereka itu.” Surah Al-Anbiya: Ayat 7.
Setiap rasul mempunyai sifat yang amat mulia jika dibandingkan dengan manusia biasa. Rasul mempunyai kekuatan diri yang unggul dari segi rohani dan jasmaninya. Seperti yang biasa yang diketahui empat sifat rasul yang masyhur ialah Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah. Rasul tidak pernah membohongi atau menyatakan sesuatu yang palsu. Rasul juga amat amanah dengan suruhan Allah. Segala yang diperintahkan Allah semuanya dilaksanakan.
Rasul amat cedik, pintar (fathanah). Selain dari sifat-sifat tersebut di atas rasul mempunyai sifat kuat ingatan, pantas pemikiran dan bijak berbicara. Ia dapat menyampaikan pengajaran dengan baik yang mudah difahami oleh umatnya. Rasul tidak menyembunyikan sedikit pun apa sahaja pengajaran Allah yang Allah sediakan untuk manusia.
Rasul terlepas dari dosa. Rasul sememangnya ma’shum, iaitu terpelihara dari melakukan dosa. Sejarah mengatakan bahawa Nabi Adam telah dikeluarkan dari syurga oleh Allah kerana telah melakukan kesalahan atau dosa kerana memakan buah khuldi yang diharamkan Allah. Tetapi ‘ulama’ dan ahli tafsir telah memperjelaskan bahawa Nabi Adam ‘Alaihissalam tidak dikira berdosa atau derhaka kepada Allah. Mereka membawa hujah, sebagai mana firman Allah dalam surah Thaha, ayat 115 yang bermaksud: “Dan demi sesungguhnya Kami telah berpesan kepada Adam ‘Alaihissalam pada masa yang lalu, tetapi ia (Adam ‘Alaihissalam) lupa dan tidak Kami dapati padanya kemahuan yang kuat.”
Ahli tafsir mengukuhkan hujahnya dengan keterangan ayat yang Allah tidak mengira
dosa atau satu kesalahan sekiranya berlaku kerana terlupa bukan dengan niat atau hasrat hendak melanggar perintah Allah. Firman Allah yang menjelaskan lagi dalam surah Al-Ahzab: ayat 5 yang bermaksud: “…..tidak ada dosa atas kamu sekalian dalam sesuatu perkara yang kamu tersilap (lupa) melakukannya, tetapi (yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengaja kan oleh hati kamu melakukannya…”
Dalam ayat lain, Allah menyebut sebagai berikut: “..….(mereka berdo’a): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami terlupa atau kami tersalah…..” Surah Al-Baqarah: Ayat 286
Permohonan ampun kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah. Maka dengan itu ahli tafsir tetap mengatakan Nabi Adam ‘Alaihissalam adalah ma’shum, seperti rasul-rasul lain juga.
Tidak diutuskan para Nabi dan Rasul itu melainkan untuk mengajak seluruh manusia menyembah Allah s.w.t. dan mendaulatkan hukum-hukumNya di dalam semua bidang dan lapangan kehidupan. Tugas Nabi dan Rasul adalah cukup besar dan mencabar dalam usaha mereka menyampai risalah Allah s.w.t. ke tengah masyarakat jahiliyah. Berbagai bentuk ancaman, ugutan dan fitnah yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul dari golongan penentang yang terdiri daripada pemimpin puak dan kaum jahiliyah.
Dengan bekalan iman dan sifat sabar pra Nabi dan Rasul akhirnya berjaya meletakkan agama Allah s.w.t. itu dikeharibaan kaum dan puak sejak umat di zaman Nabi Adam sehinggalah ke hari ini. Ini semua dapat ditelaah bersama dengan mengambil iktibar melalui pembacaan buku yang mengisahkan perjuangan 25 para Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh setiap umat Islam.