Thursday, March 30, 2017

MANUSIA HIDUP WAJAR DENGAN IMAN DAN TAKWA KEPADA ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 31. 3. 2017)
               Hidup ini merupakan perjuangan; perjuangan itu adalah pengorbanan dan pengorbanan itu  merupakan Tawakal. Tanpa bertawakal ta’ perlu berkorban dan kalau tidak berkorban ta’ payah berjuang dan kalau ta’ mahu berjuang elok berhenti hidup!
               Hidup di dunia semestinya dengan iman; iman tidak sempurna jika tidak dihiasi dengan takwa kerana takwa itu mempunyai ciri-ciri kemanusiaan yang tawadhu atau rendah diri; qanaah iaitu  cukup memadai apa yang ada dan tidak sama sekali mempunyai sifat warak yang terpelihara  baik yang subahat lebih-lebih lagi yang haram; dan tidak sama sekali mendekati  koropsi. 
               Allah berfirman salam Al-Qur’an surah Az-Zariyat ayat 51:56 yang bermaksud; (terjemahan)
               “TidaklahAku (Allah) menjadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah
kepada Ku.”
Allah menjelaskan, bahawa tujuan-Nya menjadikan makhluk dari bangsa jin dan manusia, tidak ada maksud yang lain, kecuali untuk memberi tugas kepada mereka supaya menyembah Allah dengan mengabdikan diri kepada-Nya dan mengesakan-Nya – bukan supaya mereka mencari kepentingan hidup di dunia dan bertungkus lumus untuknya.
Mengabdikan diri kepada Allah wajar dengan iman dan takwa. Iman itu merupakan kekuatan naluri manusia untuk meyakini bahawa Allah s.w.t. adalah penguasa terhadap kewujudan segala makhluk di alam kehidupan sama ada yang hidup atau sebaliknya.
Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 49:15 yang bermaksud: (terjemahan)
“Orang-orang yang beriman itu ialah yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, kemudian itu tidak ada ragu-ragunya lagi, dan mereka berjihad dengan harta benda dan diri mereka sendiri pada jalan Allah. Itulah orang-orang yang benar pengakuannya.”
Kaum Mukminin yang benar-benar beriman itu hanyalah mereka yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut:
1. Percaya kepada Allah dan rasul-Nya.
2. Tidak terdapat dalam hati mereka perasaan ragu-ragu dan syakwasangka, tidak
    bergoncang imannya, bahkan tetap teguh di dalam satu keadaan.
3. Berjihad, iaitu berjuang pada jalan Allah dan mencari keredaan-Nya, dengan
    membelanjakaa hartanya yang disayanginya dan mengorbankan nyawa yang
    dikasihinya.
Mereka itulah orang-orang yang tulin imannya, dan benar kalau  menuturkan kata “Kami telah beriman.” Bukanlah seperti  sikap kaum Badui Arab yang diceritakan telah menukarkan kata “Kami telah beriman” hanya di mulut sahaja, kerana mereka masuk Islam disebabkan takutkan pedang, supaya selamat kehormatan darah dan nyawa mereka serta terpelihara kekayaan mereka – bukan demikian tokoh orang yang tulin imannya.
Firman Allah dalam Al-Qur’an surah  Al-An-Anfal ayat 8:2-4 yang bermaksud; (terjemahaan)
“Sesungguhnya orang mukmin (yang sejati) itu ialah yang  apabila disebut orang nama Allah gemetar hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman mereka, dan bertawakal mereka kepada Tuhan. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menafkahkan rezeki yang Kami berikan. Itulah mukmin yang sejati.”
Setelah Allah menyuruh hamba-hamba-Nya supaya patuh kepada Allah dan rasul jika benar-benar mereka beriman, maka dijelaskan-Nya pula bahawa orang-orang yang dikatakan beriman hanyalah yang terhimpun pada diri mereka 5 macam sifat:
1. Apabila disebut nama Allah, hati mereka penuh ketakutan, iaitu sentiasa berhati
lembut dan lunak tidak berani menentang kebesaran Allah, apalagi menderhakai-Nya sehingga setiap ia teringat ia gementar.
               2. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (keterangan-keterangan Allah) dari al-Qur’an nescaya bertambahlah keimanan mereka. Jelasnya bertambah teguh dan kuat, terutama jika  yang dibacakan itu  sesuatu ayat yang baru maka akan bertambah pula dengan keimanan yang baru.
               Yang dikatakan keimanan itu ialah suatu kumpulan tiga sarangkai, iaitu  mempercayai dengan hati, berikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota badan. Sebagaimana iman seseorang itu dapat bertambah, maka ia juga akan menjadi susut. Kerana mengikut kata Umar bin Aziz, iman itu ada wajib-wajibnya, syarat-syarat, peraturan-peraturan dan sunat-sunatnya, sesiapa menyempurnakannya  sempurnalah imannya dan siapa tidak  menyempurnakannya tidak sempurna imannya.
               3. Kepada Tuhan mereka berserah. Yakni mereka serahkan semua utusan mereka kepada Allah semata-mata dan tidak mengharap kepada  yang lain. Kerana orang-orang yang yakin kepada janji dan ancaman-ancaman Allah, mereka pasti berserah kepada-Nya. Maka ketika ketiga-tiga sifat yang disebutkan di atas, iaitu hati penuh ketakutan, iman bertambah semasa dengar bacaan ayat Quran dan berserah kepada Allah adalah merupakan amalan hati. Dan dua sifat yang  akan disebutkan ini pula adalah merupakan amalan tubuh badan.
               4. Mereka tetap mengerjakan sembahyang. Iaitu menunaikannya tepat pada waktunya dengan cukup syarat rukunya termasuk sunat-sunatnya, yang  dijiwai pula dengan rasa khusyuk dan tawaduk semasa merayu Tuhannya, memikirkan dan  merenungkan ayat-ayat Quran yang dibacamya. Mereka dengan demikian dapatlah dirasakan kelezatan dari hasil sembahyang yang mereka kerjakan, sehingga semahyang itu benar-benar menjadikan penahan dan penghalang dari  perbuatan keji dan yang mungkar.
               5. Mereka membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Allah kurniakan. Seperti berzakat, memberi nafkah yang wajib atau sunat dan sebagainya kepada orang-orang yang ditanggungnya dan orang-orang yang berhajat kepada bantuannya – dibelanjakan harta itu semata-mata ke arah mentaati Allah.
               Maka orang-orang yang disebutkan sifatnya tadi ialah orang-orang Mumin yang sebenaranya sebagai firman Allah:
“Itulah orang-orang Mukmin yang sejati.”
Ayat ini merupakan pujian Allah kepada mereka yang berkenaan kerana berjaya mencapai sifat-sifat yang terpuji. Dan di samping itu mereka akan mendapat pula kehormatan yang tinggi, keampunan dari kesalahan dan rezeki yang disediakan di syurga, iaitu suatu jaminan Allah kepada mereka di belakang hari  - sebagaiman firman-Nya:
“Mereka itu mendapat darjat (kehormatan) di sisi Tuhan mereka, dan mendapat keampunan serta rezeki yang berharga.”
Tersebut di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa seketika Rasulullah s.a.w. memberikan pengajaran Islam kepada utusan kaum Abdul Qais, baginda berkata:
“Saya suruh kamu sekalian beriman kepada Allah. Tahukah kamu bagaimana iman kepada Allah itu? Iman pada Allah ialah mengucapkan Syahadat, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh-Nya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat dan menyisihkan seperlima dari harta rampasan perang untuk dimasukkan kepada kes negeri (Baitulmal)”!
Di dalam hadis ini nyata maksud perkataan setengah ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, bahawa tiap-tiap orang yang beriman itu adalah Islam, tetapi tidaklah tiap-tiap orang Islam itu beriman.
Jelas pula bahawa erti iman dengan erti Islam jauh perbezaannya. Islam adalah bekas dari keimanan. Dalam Quran sentiasa disebut orang yang beriman dan beramal soleh, amal  
soleh itulah Islam.
               Pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Saidina Umar bin Khattab, bahawa seketika Jibril datang merupakan dirinya sebagai seorang lelaki, dia bertanya kepada Nabi S.A.W.
               “Apakah Islam?”
               Jawab Nabi: “Islam ialah enkau ucapkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh-Nya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadhan, naik haji kalau kuasa.”
               “Apakah ihsan?”
               “Ihsan ialah bahawa engkau beribadat kepada Allah seakan-akan engkau melihat Dia. Walaupun engkau tidak melihat Dia, namun Dia tetap melihat engkau.”
               Terang dan nyata kita lihat dari hadis ini bahawa uratnya ialah  iman, pohonnya Islam, dan disiram terus supaya subur dengan ihsan. Mengapa  kita katakan iman ialah uratnya? Memang kerana tidaklah orang suka mengerjakan amal, iaitu Islam kalau hatinya sendiri belum percaya. Maka tidak diterima Allah amal orang yang munafik, sebab hatinya sendiri tidak percaya, meskipun dia sembahyang.
                    Maka supaya iman itu boleh subur dalam hati, hendaklah bersihkan hati dari sifat-sifa takabur, hasad dan mencari kemegahan.
                    Takbur adalah sifat Firaun yang tidak mahu menerima agama yang dibawa Nabi Musa, sebab dipandangnya Musa itu hanya seorang anak yang masih muda yang bertahun-tahun lamanya menumpang di dalam rumahnya. Takbur itu pula yang menyebabkan ramai orang yang tidak mahu percaya kepada seruan Nabi Nuh, tidak mengikuti kepercayaan Tauhid,  sebab dipandangnya Nabi Nuh itu orang yang tidak terkenal dan dari kalangan orang yang  biasa saja, pengikut-pengikutnya pun orang yang tiada harga.
                    Jika takbur menghalangi Firaun, hasad menghalangi iblis percaya kepada Adam. Masa seorang yang dijadikan daripada tanah hendak melebihi orang yang terjadi daripada api. Masa orang yang baru dijadikan akan disembah oleh orang yang sekian lama menjadi penghulu malaikat lantaran tunduknya kepada Tuhan? Maka hasad itu menghabiskan amalan sebagaimana api menghabiskan kayu kering.
                    Kemegahan, kegilaan kepada pangkat yang sedang dipikul itu pula menghalang Raja Heraclius akan beriman kepada Nabi Muhammad. Dia sudah tahu kebaikan Islam di hadapan orang-orang besar dan rakyatnya, mundur hatinya akan mempercayai Muhammad, pada hal dia telah mendapat bukti yang cukup bahawa Muhammad itu benar Nabi yang ditungguh-tungguh di akhir zaman.
                    Firaun, Iblis dan Heraclius itu bukan kekurangan penyelidikan dan pengetahuan. Mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi keingkaran itu sentiasa terbit kerana hawa nafsu.
                    Demikian pula orang  Yahudi di zaman Rasulullah S.A.W.. Sebelum Muhammad diutus, mereka telah membaca di dalam Taurat, bahawa dia akan datang. Mereka kenal sebagaimana kenal akan anaknya sendiri. Tetapi setelah dia datang mereka kafir dan menolak, lantaran hawa nafsu juga. Malah orang Nasrani berani mengubah kitab suci.
                    Semata-mata dengan pengetahuan saja, belum tentu orang akan beroleh keselamatan. Hendaklah ilmu menimbulkan percaya,  percaya menimbulkan cinta, tidak diikat oleh dengki yang dihambat oleh takabur atau hasad atau kemegahan sebagai perkataan Ibnu Ruslan yang bermaksud: (terjemahan)
                    “Orang yang alim kalau tidak  mengamalkan ilmunya, adalah akan diazab sebelum orang yang menyembah berhala.”
                    Untuk menjaga jangan sampai pengetahuan tidak  diikuti oleh cinta, yang dihambat oleh takabur, hasad, atau kemegahan itu. Rasulullah menunjukan suatu doa dengan yang bermaksud: (terjemahan)
                    “Ya Tuhanku, bahawasanya aku berlindung pada Engkau dari hati yang tiada khusyuk, dan dari  Doa yang tiada didengarkan Tuhan dan dari nafsu yang tidak mahu kenyang-kenyannya, dan dari ilmu yang tiada dimanfaat!”
                    Disuruhnya juga memohonkan: yang bermaksud: (terjemahan)
“Ya Tuhanku, bukakanlah pendengaran hatiku kepada ingatan akan Engaku dan beri reziki lah aku dengan taat kepada Engkau dan taat kepada Rasul Engkau dan mengamalkannya sepanjang yang disebut di dalam kitab Engkau.”
                    Orang yang sudah percaya dan yakin atau iman terhadap Tuhan, bila dia tidak bertakwa atau taat, tidak beribadat menyembah terhadap Allah, maka sudah semajarnya pula manusia itu dikatakan durhaka atau berdosa terhadap Tuhan. Takwa ertinya menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Ia menyesuaikan diri dalam hidup ini dengan kehendak dan keredaan Allah. Orang yang bertakwa akan berhati-hati dalam segala gerak-geri, tidak-tanduk dalam hidup yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.
                    Firman Allah surah Luqman ayat 31:33 yang bermaksud: (terjemahan)
“Hai sekalian manusia! Bertakwalah kamu dan takutlah (kedatangan) hari di mana seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan tidak juga seorang anak dapat menolong bapanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia, jangan pula – dengan sebab Allah kasihan – kamu tertipu oleh syaitan yang amat penipu.
                    Allah menyeruh manusia supaya bertakwa kepada-Nya sebagai nasihat dan mengingatkan mereka tentang kedatangan hari kiamat, di mana Allah akan mengadakan pengadilan untuk  menghukum hamba-hamba-Nya. Lebih-lebih lagi peringatan itu ditunjukan kepada orang-orang kafir Quraisy daripada kaum Nabi Muhammad s.a.w. dan juga lainnya.
                    Allah menyuruh, supaya takut kepada kemurkaan Allah dan jangan sampai ditimpa kemurkaan-Nya, kerana pada hari kiamat nanti tidak  seorang pun dapat menolong orang lain semasa dijatuhi hukum dan diseksa. Umpamanya bapa, dia tidak dapat lagi menolong anaknya, begitu juga pula  si anak tidak dapat menolong bapanya. Kerana urusan menghukum adalah kuasa Allah.

                    Sebaliknya tidak ada yang dapat menolong hanyalah  satu sahaja, iaitu amalan yang salih yang telah dipersembakan oleh seseorang di dalam kehidupannya di dunia dahulu. Janji Allah adalah benar.

Friday, March 17, 2017

SEMPURNANYA IMAN DAN TAKWA MULIAKAN IBADAH KERANAN ALLAH

 (Disiarkan pada17. 3. 2017)
               Tauhid dalam Islam tidak mempunyai keraguan. Tauhid itu keluar dari hati dan diikuti dengan semua sifat mulia. Kalimat tauhid menanamkan kepercayaan kepada orang yang mengatakannya, bahawa tidak  ada yang disembah, tidak ada yang menghidup, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki dan tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah s.w.t..
               Orang-orang mukmin juga dapat mengambil faedah dari tauhid iaitu bersifat dengan berani dan tidak takut mati; sebab yang memiliki mati hanya Allah sahaja. Adanya sifat ini akan mengangkat diri ke darjat kemuliaan. Ia sanggup mati syahid pada jalan Allah. Firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 3:145 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melaikan dengan izin Allah. (Allah menetap kan) ketetapan yang tertentu waktunya.”
               Kematian seorang adalah mengikut qada dan qadar serta ketentuan yang telah menjadi suratan nasibnya yang telah dijanjikan oleh Allah – caranya iaitu Allah utus Malakul Maut untuk mencabut nyawa seseorang, sehingga tidak seseorang pun mati  kecuali dengan keizi-nanNya.       
               Allah telah memberikan tuntunan hidup bagi kita berupa agama Islam, sebagai pedoman yang sempurna, kerana di dalamnya terkandung hukum dan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan urusan dunia dan akhirat. Dalam definasi  kita jumpa tentang agama, iaitu:
“Agama ialah tuntunan Illahi untuk segenap orang yang berotak waras untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.”
Memang dengan akal kita dapat membedakan baik dan buruk, perintah dan cegah, sehingga bagi manusialah Allah mengamanatkan Agama. Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 2:132 yang bermaksdu: (terjemahan)
“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya’qub. (Ibrahim berkata): Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.”
Sebagai pertanggungan-jawab, maka hendaklah  kita menyerahkan hidup-mati, ibadat dan pekerjaan kita hanya kerana mengharapkan redha Allah semata-mata.
Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-An’am ayat 6:162 – 163 yang bermaksdu; (terjemahan)
“Katakanlah: “Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).”
Dengan demikian semua amal perbuatan yang kita lakukan adalah benar-benar merupa kan pancaran cahaya Iman; dari sanalah terbentuknya akhlaqul kalimah dan laku perbuatan terpuji/amal saleh.
Kepada merekalah Allah akan memberikan kebahagian dunia dan tempat yang baik kelak di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra’d ayat 13:29 yang bermaksud: (terjemahan)
“Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.”
Ayat ini merupakan penegasan janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh yakni perbuatan yang baik adalah meliputi tindak laku peribadi dan pergaulan bermasyarakat.Tegasnya seorang Mukmin harus bersikap dan berbuat baik terhadap diri sendiri dan masyarakat sekitar.
Terhadap diri sendiri ia harus memelihara perangai dan tata hidup sesuai tuntunan Allah; terhadap masyarakat sekitar iapun harus berbuat dan bergaul dengan sikap terpuji.
Manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah; kepada merekalah Allah menunjukkan jalan yang benar, iaitu agama Islam.  
               Akan tetapi kerana keterbatasan sifat manusia banyak di antara mereka tersesat perjalanan hidupnya, gugur oleh pujuk rayu syaitan.
               Syaitan sentiasa berusaha agar manusia ingkar kepada Allah iaitu dengan memperlihat kan dan menjanjikan kemanisan hidup duniawi, sehingga tidak sedikit manusia terlena dan akhirnya terlepas sama sekali dari tuntunan Allah.
               Oleh sebab itulah Allah memberikan beban kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar. Allah berfirman dalam Al-Qu’an surah Ali Imran ayat 3:110 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.”
               Jelasnya bahawa umat  Islam adalah semulia-mulia umat bagi pandangan Allah dan ciri mereka ialah sentasa melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar. Dari itu, sebagai Mu’min kita wajib melaksanakan amar ma’ruf dan nahyi mungkar sebagai bukti ketaatan dan keimanan kepada Allah, iaitu dengan melakukan amal saleh dan membendung diri dari tingkah tercela.
               Dengan demikian samapilah kita kepada satu kesimpulan bahawasanya dari iman yang benar akan terpancar akhlaq yang baik, dari akhlaq yang baik terwujudlah perbuatan yang saleh, termasuk di dalamnya kesediaan beramar ma’ruf dan nahyi mungkar.
               Kunci iman ialah ibadat. Benar tidaknya ibadat seseorang sangat berpengaruh terhadap benarnya iman; dengan kata lain iman yang tidak terpelihara maka ibadatnyapun tidak teratur.
Kelahiran manusia di dunia merupakan lanjutan daripada kewujudannya di alam  arwah dahulu sebagai tempat ujian kepada manusia akan sejauh manakah keimanannya kepada Allah s.w.t. dan sumpah setia sebelumnya. Allah wujudkan jin dan manusia adalah untuk beribadat dan berbakti kepadanya.
               Firman Allah s.w.t. surah Adz-Dzariat ayat 51:56-58 yang bermaksud (terjemahan)
               “Dan Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah Aku. Aku tidak sekali-kali menghendaki rezeki sedikitpun daripada mereka dan Aku tidak kehendaki mereka memberi makan kepada-Ku, sesungguhnya Allah s.w.t. Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuasaan yang sangat teguh.”
               Allah menjelaskan bahawa tujuan-Nya menjadikan makhluk dari bangsa jin dan manusia tidak ada maksud yang lain, kecuali untuk memberi tugas kepada mereka supaya menyembah Allah dengan mengabdikan diri kepada-Nya dan menegaskanNya - bukan   supaya mereka mencari kepentingan hidup di dunia dan bertungkus-lumus untuknya.
               Menyembah Allah s.w.t. bererti memusatkan penyembahan kepadanya semata-mata dengan cara menjalani dan mengatur seluruh aspek kehidupan dunia ini secara zahir dan batin adalah sesuai dengan kehendak Illahi, baik secara perseorangan dalam hubunganna  terhadap sesama manusia.
               Dalam erti kata lain bahawa semua kegiatan seseorang hamba Allah sama ada yang berupa ibadat terhadap Illahi atau pun yang berupa muamalat terhadap sesama manusia, semuanya itu hendaklah dilakukan dalam rangka persembahannya kepada Allah s.w.t. dengan niat hendak mencapai keredhaan Allah semata-mata. Inilah tujuan hakiki dari hidup ini iaitu keredhaan Allah s.w.t., keredhaan Illahi yang memungkin tercapainya hidup yang sebenar-benarnya.
               Hidup yang lebih tinggi mutunya dari hidup yang duniawi, hidup yang bermaksud kebendaan sebagai kelanjutan hidup ini iaitu hidup di alam akhirat yang puncak kebahagiaa nya terletak dalam pertemuan dengan Khalik. Inilah erti  menyembah Allah s.w.t. sebagai tujuan hidup.
               Di samping itu  manusia semuanya telah bersumpah dan  berjanji kepada Allah s.w.t.
serta mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang perlu disembah dan Dialah yang mengatur seluruh makhluk ini.
               Perjuangan yang sebenarnya ialah perjuangan untuk menuju ke pangkuan Allah s.w.t. iaitu  ke mercu perjumpaannya dengan membawa bermacam-macam wadah perjuangan untuk dipersembahkan kepadanya. Segala hasil perjuangan mereka ini akan dapat dilihat sama ada baik atau buruk.
               Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Insyiqaq ayat 84:6 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah berkerja keras sampai menemui Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya
               Ayat ini menceritakan bahawa manusia di dunia ini baik disedari atau tidak adalah dalam rangka perjalanan menuju kepada Tuhan dan walau bagaimanapun dia pasti akan menemui Tuhan-Nya untuk menerima pembalasan dari perbuatannya sama ada baik atau buruk.
               Allah s.w.t. dengan jelas telah relah menegaskan kepada manusia bahawa hidup di dunia ini pasti menghadapi berbagai rintangan, cubaan dan dugaan yang hebat sebelum manusia dapat berjumpa dengan-Nya demi menilai perjuangan manusia tersebut. Ini selaras dengan saranan Tuhan yang menjelaskan dunia ini adalah medan perjuangan hidup manusia bagi mencari kurniaan Allah s.w.t. sebelum manusia diketemukan dengan Tuhannya.
               Dalam menempuh  gelombang perjuangan hidup ini manusia menghadapi keadaan iaitu berjaya atau gagal. Setiap kejayaan itu pula melahirkan dua suasana di mana membuatkan dia bersyukur kepada Allah s.w.t. di atas limpah kurnianya atau sebaliknya menimbulkan perasaan takbur dan lupa daratan.
               Begitu juga dengan kegagalan yang dihadapi oleh manusia akan mencetuskan dua keadaan pula iaitu sama ada dia putus asa atau frustasi terhadap perjuangannya atau sebaliknya dia lebih meningkat lagi usahanya untuk  melancarkan perjuangan baru berdasar kan pengalaman-pengalaman mereka dari perjuangan yang telah lalu.
               Tidak salah kalau diibaratkan manusia terhadap Tuhan seperti anak dengan bapa atau kuli dengan manager dan lebih dekat lagi  sebagai hamba dengan tuannya. Bahkan lebih dari itu. Allah s.w.t. merangkap sebagai tuan telah memberi kursus dan latihan- latihan untuk melengkap hambanya dengan ilmu ekonomi atau perniagaan.
               Setelah tammat kursus dan lulus dalam latihan tersebut, maka tuan yang berasa bertanggungjawab hambanya ingin menguji sejauh manakah  kemahiran, kepatuhan dan kemampuan hambanya dalam mengendalikan hidup di dalam perniagaan lalu diberikan wang sebagai modal untuk perniagaan tersebut serta diberi ingatan bahawa tempat yang akan dilalui oleh hambanya itu penuh dengan tipu daya yang menggoda dan boleh memesongkan matlamat seseorang itu, serta walau apa  terjadi, dia pasti akan bertemu dengan tuannya nanti.
               Andainya dia tidak  begitu berkeyakinan terhadap matlamat perjuangannya dan lupa akan pesanan dan perjanjian tersebut akan tersungkurlah ke jurang kehancuran dan kehinaan. Tetapi kiranya mereka betul-betul faham terhadap perjuangan hidupnya dan ingat kepada matlamat kedatangannya itu serta dia akan bertemu kembali dengan tuannya untuk melaporkan hasil-hasil perniagaan tersebut di hadapan Rabbul Alamin, maka dia akan kembali dengan penuh ketenangan dan kerelaan lantaran berjaya dalam perniagaan tersebut.
               Begitulah dengan perjuangan manusia dalam menempuhi alunan gelombang hidup ini, kiranya dia orang yang beriman nescaya dia tidak akan mengenal gagal dalam erti kata menghadapi perjuangan hidup. Masa yang diizinkan kepadanya dipenuhi dengan berbuat bakti kepada Allah s.w.t. dan berjasa kepada masyarakat. Apa yang diharapkan ialah untuk cepat-cepat bertemu dan melapor perjuangan itu kapada Tuhan.
Sekalian manusia di dunia ini dianggap oleh Allah s.w.t. sebagai orang-orang yang
rugi kecuali orang-orang yang beriman dan melakkukan amal saleh juga nasihat menasihati
antara satu sama lain di samping sabar menghadapi perjuangan hidup. Firman Allah dalam
Al-Qur’an surah Al-Ash ayat 103:1-3 yang bermakssud: (terjemahan)
                    “Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan nasihat menasihati tentang sesuatu yang benar dan  nasihat-menasihati agar bersabar.”
                    Peringatan Allah ini  adalah sebagai penawar hati dalam menghadapi perjuangan hidup yang hebat ini serta untuk menjadi panduan kepada manusia bagi melancarkan perjuangan nya. Bahawa masalah yang akan menentukan kejayaan dan kegagalan sesuatu perjuangan itu, sebab itu Tuhan bersumpah demi masa untuk menarik perhatian manusia yang telah dilalui supaya menggunakan masa yang begitu berharga bagi membantu perjuangan hidupnya.
                    Hendaklah masa itu tidak dibiarkan berlalu dengan begitu sahaja tanpa diisi dengan sesuatu yang berguna, apa lagi kalau diisi dengan kejahatan dan perbuatan yang keji. Di samping itu dalam menghadapi perjuangan yang sengit ini seringkali manusia berputus asa  atau sesak nafas untuk meneruskan perjuangannya. Maka manusia perlu kepada ketabahan hati, keunggulan semangat, nasihat-menasihati di antara satu sama lain. Dengan adanya kerjasama yang erat ini akan mudahlah manusia mengadapi perjuangan hidupnya.

                    Maka itu sempurnanya iman dan takwa kepada Zat yang Maha Pencipta, muliakan ibadah kerana Allah. Walaubagaimana pun dalam pembangunan muamalat setiap individu semestinya menghiasi diri dengan ilmu pengetahuan yang membimbingnya ke jalan yang diredhaan Allah s.w.t. Allah lebih suka hamba-Nya yang berilmu daripada yang tidak punya ilmu, kerana ilmulah membetulkan persepsi manusia dalam menangani kehidupan sebagai khalifah Allah s.w.t. di dunia ini. 

Wednesday, March 1, 2017

ILMU MENZAHIRKAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH

 (Disiarkan pad 3. 3. 2017)
               Kebahagian itu satu bentuk kehidupan yang setiap insan menginginkannya. Walau bagaimana pun untuk mendapatkan kebahagian hidup sama ada di dunia mahupun di akhirat semestinya dengan ilmu. Allah wujudkan manusia dengan membekalkan segala ilmu terutama sekali ilmu akidah. Pada diri setip insan Allah bekalkan  dengan berbagai fitrah sebagai kekuatan manusia untuk menangani pembangunan kehidupan.
               Manusia dibekalkan dengan akal dan fikiran; bersamanya ialah nafsu untuk naluri membangun. Hidupnya seorang insan wajar ada wawasannya demi memartabatkan agenda pembangunan tamadun. Walaubagaimana pun seorang insan menjadi pewaris tamadun semestinya dengan ilmu. Ilmu merupakan zat memanusiakan manusia agar dia dapat memertabatkan pembangunan sesuai dengan keredhaan Allah S.W.T.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. menerima ilmu wahyu dari Allah S.W.T.  melalui Malaikat Jibril untuk memanusiakan masyarakat Jahiliah, Quraisy yang telah tergelincir dari landasan hidup manusia yang bertamadun. Perjuangan Baginda Rasul untuk memartabatkan masyarakat Quraisy ialah mendidik dan memakmurkan pembangunan tamadun manusia.
               Nabi Muhammad S.A.W. meningkatkan kudrat kewanitaan yang telah diselewingkan oleh umatnya, Quraisy bahawa wanita dikategorikan sebagai masyrakat yang tidak membawa pembangunan kepada kehidupan dan dipercayai sebagai pembawa keruntuhan kepada pembangunan tamadun manusia.
               Di ambang kewafatan Baginda pun sempat meninggalakan tiga perkara untuk umat manusia memeliharanya dalam perjuangan pembangunan kehidupan sebagai manusia yang bertamadun. Baginda bersabda: “Asolat-asolat, Itakunisa-itakunisa, umati-umati.” Yang bermaksud solat peliharalah sembahyang; wanita peliharalah kaum wanita; umatku cintailah  umat manusia.
               Amanat sebagai khalifah Allah, baginda Rasul S.A.W. memberi tiga keutamaan dalam melaksanakan ibadat kepada Allah iaitu mendirikan solat, menghormati wanita dan melahirkan kasih sayang antara sesama manusia. Dilihat dari ketiga-tiga ibadat ini kesemuanya  merupakan nadi pembangunan umat manusia sejagat.
               Dalam semua perlaksanaan amal ibadat keutamaan wajar diberi kepada perlaksanaan solat terutama sekali solat lima waktu dalam sehari semalam, iaitu Subuh, Zohor, Asar, Magrib, dan Isak. Perlaksanaan kelima-lima solat adalah wajib pada setiap mukmin. Sebenarnya solat yang diperintahkan Allah untuk umat manusia mukmin pada mulanya ialah sebanyak 50  kali.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. semasa  Isra’ Miraj, iaitu perjumpan Baginda dengan Allah di Sidrantul Muntaha untuk menerima perintah solat, pada asalnya ialah 50 kali sehari se malam tetapi dikurangkan kepada 5 kali sehari semalam tetapi nilainya adalah serupa dengan 50 kali solat. Pengurangannya  adalah atas cadangan Nabi Adam a.s. kerana umat Baginda difikirkan sukar melaksanakannya.
               Solat itu merupakan satu amanat Allah untuk dipertanggungjawabkan kepada manusia untuk menyembah Allah dan menunjukkan kecintaannya kepada Zat yang Maha pengasih dan Maha Penyayang itu. Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Az-Zariyat ayat 51:56 yang bermaksud; (terjemahan)
               “Tidaklah Aku (Allah) menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Aku........Manusia diwujudkan oleh Allah S.W.T. dengan satu tujuan iaitu beribadat kepada-Nya.”
               Mereka kurang memahami tanggungjawab seorang mukmin maka amanat kekhlifahan di dunia ini tidak dijadikan agenda hidup. Tanggugjawab memanusiakan agama dianggap sebagai pinggiran dan agama itu tidak digunakan sebagai cara hidup. Agama itu tidak lebih
daripada hiasan dan jenama diri manusia semata. Apabila mendengar azan memanggil untuk mendirikan solat kerana Allah, dikumandangkan di angkasa hatinya tidak berdebar dan tergerak untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai khalifah Allah.
               Kesedaran manusia tentang kewujudannya sebagai  makhluk dengan segala hidayah serta fitrah yang dibekalkan oleh Allah S.W.T. kepadanya masih belum timbul kerana dibuai oleh berbagai aktiviti dunia yang pada pandangannya lebih bermanfaat daripada membuang masa untuk mendirikan solat kerana Allah.
               Manusia harus sedar bahawa Allah berikan kita hidup 24 jam sehari semalam. Segala nikmat  dalam hidup Allah bekalkan tanpa henti. Tetapi mengapakan manusia mengabaikan tanggungjawab mendirikan solat.
               Perlaksanaan solat setiap Fardhu, kita ambillah yang paling minimal memakan masa lima minit saja. Dalam lima waktu fardhu sembahyang hanya kita memerlukan masa hanya 25 minit saja dalam sehari suntuk. Tetapi Allah beri kita hidup dengan segala nikmat fasiliti kehidupan selama 24 jam sehari suntuk, maka patutkah tanggungjawab mendirikan solat itu diabikan?  
               Fahamilah bahawa nikmat Allah yang amat berharga kepada manusia ialah nikmat diberi hidup. Manusia hidup di dunia dengan segala nikmat-nikmat yang lain. Antara nikmat-nikmat yang membolehkan manusia menelusuri hidup dengan mudah dan sempurna ialah mempunyai deria. Lima deria yang Allah bekalkan kepada manusia yang membolehkannya mewujudkan pembangunan ialah melihat, mendengar, merasa, menghidu dan sentuhan.
               Dengan penglihatan  manusia dapat menyelenggara segala aktiviti kehidupan. Dapat memahami segala bentuk pembangunan sama ada yang baik atau buruk, bermanfaat kepada kehidupan atau tidak; dapat mengenali berbagai bentuk benda seperti persegi atau bulat; panjang atau lebar nipis atau tebal dan sebagainya. Dengan mata kita dapat melihat berbagai jenis warna yang ada dalam kehidupan. Dengan warna dapat memahami sesuatu fenomena kehidupan sama ada cerah, pudar, gerlap, merah,, putih dan sebagainya.
               Deria pendengaran juga antara yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bayi yang baru lahir  amat memerlukan deria pendengaran kerana tanpa deria tersebut anak itu akan hidup menjadi bisu. Ia tidak mendengar kata-kata atau bahasa yang diucapkan oleh ibunya maka tidak dapat melatih diri untuk bercakap.
               Kita berkemunikasi dengan menggunakan telinga untuk mendengar kod bahasa yang diucapkan daripada orang tertentu. Maka timbullah persefahaman antara satu dengan orang lain. Melalu pendengaran kia bole memahami logat bahasa orang lain sama ada ia marah atau sebaliknya.
               Deria merasa juga antara yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan deria merasa kita boleh menangani berbagai rasa makanan sama ada manis, pahit, masam, kelat dan sebagainya. Deria rasa amat berguna dalam urusan pemakanan. Melalui deria ini kita mema- hami bahawa tumbuh-tumbuhan juga boleh memproses makanannya dan dapat mengelurkan rasa manis seperti gula dalam buahnya terutama sekali apabila buahnya masak.
               Deria rasa dapat kita gunakan dalam keadaan nyata iaitu yang bersentuhan dengan jasad kita seperti lidah. Tetapi deria rasa juga hadir kepada perasaan hati yang walaupun ia dalam keadaan ghaib tetapi hati yang merasakannya seperti rasa cinta kepada seorang wanita yang cantik dan molek. Inilah deria yang menzahirkan kesempurna hidup manusia sebagai khalifah Allah S.W.T.
               Rasa enaknya dalam hati dibuai dengan kegembiraan yang lahir dari keadaan hidup yang sentiasa ditemani oleh orang lain. Adanya perasaan ukhuwah dan kasih sayang dalam bermasyarakat akan melahirkan tamadun, kelak mendekatkan kita kepada kecintaan Allah S.W.T.
               Deria menghidu juga tidak kurang pentingnya kepada kehidupan. Dengan adanya fitrah tersebut kita boleh mengesan kehadiran sesuatu benda yang kurang sihat seperti busuk dan sebagainya. Fitrah ini Allah bekalkan kepada manusia agar dapat membersikan kawasan tempat tinggal supaya sebarang pencemaran udara tidak berlaku
               Makhluk haiwan seperti anjing mempunyai kekuatan deria  menghidu sehingga dapat mengenali mangsanya seperti binatang buas terutama sekali di hutan belantara. Di negara-negara di dunia menggunakan makhluk anjing untuk mengesan benda-benda haram yang dilarang oleh kerajaan seperti dadah iaitu ubat-ubatan yang merosakakn atau membinasakan orang yang menggunkannya.
               Deria yang kelima ialah sentuhan. Fitrah ini amat berguna kepada semua makhluk yang hidup. Dengan deria sentuhan dapat kita mengelakkan sebarang benda yang akan mengakibatkan kecederaan pada badan kita. Benda-benda yang panas adalah antara fenomena yang akan mengakibatkan kecederaan jika kita tidak mengelakkan apabila tersentuh badan kita.
               Dengan berbagai nikmat hidup termasuklah lima deria dalam badan manusia, maka wajib kita bersyukur kepada Allah S.W.T..? Setiap detik masa  segala fitrah dalam hidup kita sentiasa berfungsi membantu manusia untuk kelangsungan hidup. Jantung yang sentiasa bergerak mengepum darah ke seluruh badan untuk membawa oxigen dan juga mengeluarkan  makanan yang tidak berguna lagi. Begitu juga bahagian usus sentiasa bergerak menghadam kan makanan agar ia menjadi  zat makanan untuk membangun.
               Mengikut pandangan Dr. Aliffudin yang berniaga sebuah kelinik kesihatan di Keningau, beliau mengatakan bahawa satu mulikul darah dalam badang manusia itu hanya menjadi aktif menjalankan aktivitinya selama 15 hari sahaja dan selepas itu menjadi tidak aktif dan mesti ditukar ganti dengan darah yang baru. Siapa yang menukargantikannya? Yang bertanggugjawab tentang proses menukar darah dalam badan manusia ialah yang mencipta kan manusia.
               Alangkah  rumitnya ibadah ini, ilmu Sains dan Teknologi pun belum sampai ke peringkat bagaimana  berlakunya dalam sistem badan manusia. Ilmunya Allah amat luar biasa sekali. Tuhan Maha mengetahui apa yang akan berlaku. Antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu amat jauh perbezaannya. Allah suka orang berilmu kerana mereka mengenali apa yang wajib diamanahkan dan apa ang dilarang Allah.
               Allah S.W.T. menjadikan manusia sebagai makhluk yang teristimewa dan mulia berbanding dengan makhluk yang lain. Firman Allah  surah Al-Isra’ ayat 17:70 yang bermak- sud: (terjemahan)
               “Sesungguhnya Kami (Allah) telah memulikan anak-anak Adam. Dan Kami angkat mereka di daratan dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki daripada jenis yang baik-baik, serta Kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang telah  Kami ciptakan sebanyak-banyak  kelebian.”
               Manusia itu dimulia dengan sebab dibekalkan: Akal, dipandaikan bertutur kata, tahu memilih di antara yang baik dengan yang buruk, tahu menulis dan melukis, seterusnya dikur- niakan dengan kefahaman.
                Atau kemuliaan itu dengan mempunyai urat wajahnya yang cantik dan bentuk badannya molek. Atau kerana dapat menguasai apa yang ada di bumi dan menggunakannya untuk masalahat hidup manusia itu sendiri atau dengan memberikan kepandaian untuk mentadbirkan urusan mereka dengan baik.
               Allah kurniakan kepada mereka bermacam-macam kenderaan yang boleh mengangkut mereka di darat dan di laut dan di udara seperti: Unta, kuda, keldai dan lain-lain daripada jenis binatang. Juga daripada berjenis-jenis kendraan yang berjentra seperti kereta, kapal laut dnn kapal terbang.
               Makanan dan minuman yang sedap lagi lazat sama ada daripada tumbuh-tumbuhan mahupun haiwan. Di antara yang baik lagi sedap rasanya, ialah yang sudah dimasak dan dirempahi pula, atau yang masak di pokoknya boleh dimakan begitu sahaja.
               Manusia itu Allah jadikan melebihi daripada makhluk yang lain tentang kemuliaannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka menyembah Allah – jangan menyekutukan-Nya dengan menyembah yang lain.
               Penganugerahan akal kepada manusia adalah suatu hadiah yang paling berharga sekali dan tidak dapat dinilai, tanpa akal manusia tidak dapat menjalankan tugas sebagai khalifah Allah S.W.T. dan manusia sama dengan binatang.
               Dengan ilmu dan akal manusia dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan tugasnya sebagai hamba Allah S.W.T. Akal juga merupakan rasul dalam diri setiap individu mukmin. Manusia dapat menilai sesuatu itu dan menggunakannya untuk manfaat umum.
               Orang yang berilmu dan mengunakan ilmu untuk kepentingan pembangunan manusia adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang hidup. Cintanya kepada ilmu mem- bentuk dirinya sebagai manusia yang bertanggungjawab untuk membuat perubahan kepada masyarakat agar lebih peka untuk memahami peranannya sebagai  khalifah Allah.

               Kita hidup harus berpegang kepada satu ideologi bahawa dengan kehadiran ilmu dalam diri seorang insan memberikan satu tanggungjawab untuk membudayakan pemikiran yang proaktif. Dengan amalan demikian kehadiran ilmu dalam diri insan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan manusia.