Thursday, February 24, 2011

IMAN KEPADA ALLAH KESELAMATAN HIDUP MANUSIA DUNIA DAN AKHIRAT
((Disiarkan pada 26. 2. 2011)
Beriman kepada Allah adalah kemuncak kepada segala kepercayaan manusia. Beriman kepada Allah ialah percaya dengan sebenar-benar percaya yang Allah itu sebenar-benarnya ada, dan percaya bahawa di sebalik kejadian langit dan bumi ada Tuhan (yang berhak disembah) yang bernama Allah. Allah inilah yang mencipta langit dan bumi dan seluruh makluk, baik di langit dan di bumi. Allah jugalah yang mentadbir ‘alam dan semua makhluk, baik makhluk bernyawa atau makhluk tidak bernyawa. Makhluk di alam nyata atau makhluk di alam ghaib.
Makhluk bernyawa seperti manusia; haiwan berbagai jenis; segala kehidupan dalam laut; kuman berbagai jenis; tumbuh tumbuhan dan sebagainya. Makhluk yang tidak bernyawa seperti udara; air; minyak; gas; tanah; batu; logam berbagai jenis dan lain-lainnya. Makhluk-makhluk di alam ghaib seperti malaikat; iblis, syaitan; dan jin. Allah berkuasa mewujudnya serta mentadbir kesemuanya.
Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Kuasa-Nya dan ‘ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Kewujudan segala makhluk sama ada yang hidup mahupun yang tidak hidup adalah kekuasaan Allah. Tidak ada yang wujud dengan sendirinya. Makhluk-makhluk yang hidup dan yang tidak hidup yang ada di dunia seperti yang ada di perut bumi, dalam lautan, di muka bumi, di angkasa mahupun segala makhluk yang ada di alam ghaib adalah kekuasaan Allah s.w.t.
Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu sama ada yang di alam nyata mahupun di alam ghaib. Jika air lautan dijadikan tinta untuk mencatit semua ilmunya Allah sehingga air lautan itu kering sekalipun tidak dapat habis mencatatnya. Dan jika digandakan banyaknya air laut itupun juga tidak dapat mencatat. Semuanya.
Kewujudan segala makluk tersebut adalah untuk kemanfaatan manusia serta makluk lain. Antara makhluk dengan makhluk yang lain Allah wujudkan supaya menjadi pembangunan kehidupan makhluk masing-masing. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan hidup kerana ada baja di dalam tanah. Tumbuhan yang bermacam jenis itu menjadi makanan haiwan seperti kambing, sapi, dan sebagainya dan makluk haiwan itu menjadi makanan makhluk lain termasuklah manusia.
Di antara makhluk Tuhan itu, manusialah makhluk yang terindah, terbaik, dan paling sempurna. Maka itu kita membicarakan hubungan antara Tuhan dengan makhluk-Nya yang terindah, terbaik dan paling sempurna itu. Semenjak kejadian manusia dari setitik air mani kemudian sesudah empat puluh hari berubah menjadi segumpal darah; empat puluh hari kemudian berubah menjadi segumpal daging; lalu diberi kerangka tulang belulang dan urat syaraf; dan empat puluh kemudian dipompakan kepadanya roh, sehingga waktu itu kita berubah menjadi makhluk yang hidup.
Semenjak kita berupa setitik air mani sampai kita mati di dalam umur tujuh puluh atau lapan puluh atau lebih mengikut usia masing-masing yang ditentukan Allah, setiap detik dengan ta’ putusnya, kita selalu dihujani rahmat dan nikmat oleh Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan. Tidak pernah satu detik masa sekalipun kita putus dari rahmat Tuhan itu. Tuhan berikan kepada mu segala rupa keperluan hidupmu.
Allah berfirman dalam al-Qur’an Surah Ibrahim ayat 34 yang bermaksud (terjemahan): “Sekiranya kamu cuba menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak aka sanggup menghitung kerana terlalu banyak, tetapi sayang masih banyak manusia yang zalim, tidak pandai berterima kasih atas nikmat Allah itu”.
Allah bukan hanya mencipta kita, tetapi saban detik dari kehidupan kita Allah selalu menghubungi kita dengan bermacam rahmat dan nikmat. Allah ta’ pernah putus hubungannya
dengan kita.
Nikmat Tuhan yang berupakan bumi dengan segala isinya, matahari, bulan dan bintang dengan sinarannya, hawa,udara, air, buah-buahan yang menjadi kebuntuhan hidup yang amat penting, adalah sebahagian kecil dari rahmat Allah itu. Apa lagi nikmat berupa kaki, tangan, paru-paru, jantung dan semua bahagian dari badan kita, yang berupa mata, hidung, otak dan fikiran, jiwa atau roh yang menghidupkan kita, adalah nikmat yang tidak dapat dinilai dengan emas dan belian sekali pun berapa sahaja banyaknya.
Semua itu saban waktu dan ketika kita terima dan kita perolehi dari Allah yang menciptakannya, yang kita harus mengingatnya dan jangan dilupakan bagitu saja. Cobalah renungkan dan khayalkan agak sejenak, alangkah susah dan sengsara seorang manusia yang ta’ mempunyai kaki atau tangan. Kalau kita dapati satu orang manusia tidak diberi Tuhan kaki atau tangan, itu adalah sebagai contoh dan peringatan kepada semua manusia, agar manusia ingat selalu akan hebat dan pentingnya nikmat Tuhan yang bernama kaki dan tangan itu.
Tidak ada Tuhan disamping-Nya dan tidak ada sebarang kuasa di sisi-Nya melainkan kuasanya jua. Segala kuasa yang ada pada makhluk termasuk manusia, adalah anugerah-Nya belaka. Tidak ada suatu makhluk pun yang memiliki kuasa mutlak bagi dirinya. Segala-galanya tunduk dan patuh kepada kehendak Allah.
Dalam diri manusia ada bermacam organ dan setiap organ itu Allah tetapkan fungsinya dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh organ jantung mengepum darah ke seluruh anggota badan yang membawa oksigen dan berbagai jenis logam atau zat makanan sebagai zat pembangunan kehidupan manusia. Siapa yang menggerakkan jantung untuk melaksanakan tugas dalam badan? Kesemua mekanisme dalam badan manusia adalah kekuasaan Allah untuk menggerak dan menghidupkan untuk melaksanakan fungsi masing-masing..
Kekuasaan yang paling unggul Allah berikan kepada manusia ialah kehadiran roh-Nya dalam diri manusia. Kita tahu bahawa jasad yang tidak ada roh tidak wujud kehidupan. Jasad tanpa roh akan mati dan akan menjadi busuk lalu kembali menjadi tanah seperti asalnya. Guru agama mengatakan bahawa jarak antara mata yang hitam dengan yang putih, jauh lagi berbanding jauhnya Allah dengan kita. Kita berfikir untuk memahami sesuatu fenomena, Allah bekalkan kita dengan fitrah berfikir. Manusia dapat bertindak dengan menggunakan akal yang dibekalkan Allah kepada manusia.
Manusia diperingatkan supaya tidak memikirkan Dzat Allah. Tetapi manusia diwajibkan mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Iman kepada Allah adalah mengenali kekuasaan-Nya. Allah adalah Tuhan semesta ‘alam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah adalah tuan punya seluruh ‘alam. Allahlah yang memiliki seluruh ‘alam. Allahlah yang mentadbir seluruh ‘alam.
Setiap manusia wajar meningkatkan keyakinannya tentang Allah dengan merenung dan memikirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang Allah seperti berikut:
“Dengan nama Allah Yang Maha pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta ‘alam” – Surah Al-Fatiha ayat 1-2
“Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Katakanlah Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang sebanding Dia”. – Surah Al-Ikhlas: ayat 1 – 4.
“………sembahlah Allah , sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain-Nya”. Surah Al-a’raf ayat 59.
“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk melata yang ditebarkanNya keduanya dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya
apabila dikehendakiNya”. Surah Asy-Syura ayat 29.
“ Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. Surah Al-Baqarah ayat 163.
Dalam ayat Kursi Surah Al-Baqarah ayat 255 Allah Ta’ala menyatakan yang bermaksud (terjemahan): “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhlukNya), tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang dilangit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ‘ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Tinggi dan Maha Besar.”
Beriman kepada Allah keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat kerana Allah berkuasa segala segi di dunia mahupun di akhirat. Jika segala keperluan manusia masa hidup di dunia adalah pemberian Allah maka tidak ada sebab mengapa makluk manusia tidak beriman kepada Allah. Hidup di dunia adalah sebatas umur yang ditentukan oleh Allah dan akan beralih ke alam berikutnya iaitu alam barzakh dan seterusnya di alam akhirat.
Kebahagian hidup di dunia kita memerlukan pertolongan dari Allah s.w.t. Segala pertolonganNya manusia wajar bersyukur kerana tanpa pertolongan dariNya tidak ada apa yang manusia boleh buat untuk dirinya. Sebenarnya hidup ini hanya manusia meminjam dari Allah s.w.t. Persembahan kita mengolah agenda kehidupan adalah dari kekuasaan Allah. Kita memerlu kan berbagai keperluan dalam membangunkan kehidupan. Allah telah sediakan untuk manusia. Manusia hanya pelaksananya sahaja. Segala keberhasilan adalah kekuasaan dari Allah s.w.t. untuk memberinya
Dzat Allah adalah ghaib dari segala ghaib. Ianya ghaib dari fikiran manusia. Ghaib dari pandangan dan peglihatan manusia, ghaib dari pendengaran manusia, ghaib dari pancaindera manusia. Dzat Allah tidak dapat difikirkan oleh manusia bagaimana keadaanNya. Manusia tidak mempunyai daya sedikitpun untuk membayangkan tentang Dzat Allah.
Nabi Musa pernah dengan seikhlas hati meminta izin Allah kerana hendak melihat bentuk dan rupa Allah tetapi Allah hanya mempersembahkan kekuasaNya kepada Nabi Musa dengan mengarahnya melihat dari mulut goa di mana Nabi Musa berada untuk melihat ke hadapan. Dengan sekelip mata Nabi Musa melihat gunung yang berdiri tinggi di hadapannya menjadi cair. Melihat keadaan demikian Nabi Musa pun jatuh pengsan menyaksikannya.
Manusia buntu dan fikirannya kosong dari gambaran Dzat Allah. Maka wajarlah manusia mengeluh dan mengaku tidak tahu bagaimana Dzat Allah. Walaupun bagitu manusia diwajibkan mengenal Allah. Dan Allah memperkenalkan diriNya kepada manusia menerusi rasul-rasulNya.
Bagi umat di akhir zaman ini, termasuklah manusia, Allah mengutus Rasul akhir zaman iaitu Nabi Besar kita Nabi Muhammad shallallu ‘alaisallam dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya sifat Allah sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur’an dan hadith Nabi Shallallu ‘alaihi wasallam.
Untuk mengelak terjebak kepada fahaman yang salah dan sesat, maka setiap orang perlu kepada ilmu pengetahuan asas mengenai Dzat Allah. Saudara para pembaca Bicara Minda yang dikasihi, cuba buka minda saudara sekejap. Renung dan fikirlah sedalam-dalamnya akan satu ketika di mana seluruh ‘alam belum wujud lagi. Di mana manusia belum wujud lagi. Langit dan bumi belum dicipta oleh Allah. Bulan, bintang, malam dan siang belum wujud lagi, bahkan masa dan zaman belum wujud lagi. Ingatlah ketika itu hanya Allah sahaja yang wujud. Dzat Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal sahaja yang wujud ketika itu.
Beriman kepada Allah kita wajar mengetahui kekuasan Allah mewujudkan alam semesta dengan segala isinya. Sebagai makhluk Tuhan yang terindah antara makhluk ciptaan-Nya kita wajar memahami hubungan kita dengan Allah dengan segala nikmat dan rahmat-Nya. Tanggungjawab kita sebagai hambah Allah ialah melaksanakan apa yang diperintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ingat, menyekutukan Allah merupakan dosa yang paling besar dan sukar mendapat keampunan dari Allah s.w.t..

Friday, February 18, 2011

IMAN TUNJANG KESEJAHTERAAN HIDUP UMAT ISLAM DI DUNIA DAN AKHIRAT
(Disiar pada 19. 02. 2011)
Islam ditegakkan di atas dua rukun, iaitu Rukun Islam dan Rukun Iman. Rukun Iman Allah memberi jaminan bahawa orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke syurga walaupun ia melakukan dosa. Sama ada dibalas dengan neraka terlebih dahulu di atas segala dosanya sebelum dimasukan ke dalam syurga terpulanglah kepada Allah jua.
Dengan iman kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat menjadi jaminan Allah s.w.t. Hidup di dunia dengan berbagai permasalahan pembangunan jasmani dan rohani memerlukan iman yang kukuh menanganinya. Iman dapat menerima segala dugaan hidup yang difahami sebagai ujian Allah s.w.t.. Hidup di alam dunia wajar diserikan dengan kemurnian beriman agar segala kerenah-kerenah hidup dapat dirasakan sebagai satu kenikmatan.
Perjalanan hidup di muka bumi ini sentiasa ditemani dengan kebahagian dan kesengsaraan. Manusia dengan samulajadinya apabila hidupnya diserikan dengan kebahagian akan lupa tangungjawab sebagai hambah Allah dan yang amat menyedihkan ialah ia lupa bersyukur terhadap nikmat yang Allah kurniakan kepadanya.
Apabila manusia berhadapan dengan kesangsaraan dan kesulitan hidup kelemahan manusia mula timbul. Ia tidak mengingatkan berapa lamakah ia menikmati hidup bahagia. Apabila mengalami kesulitan dalam hidup segala nikmat kebahagian tersebut tidak dijadikan sebagai imbalannya kepada kesulitan tersebut.
Iman tunjang kesejahteraan hidup UMAT Islam di dunia dan akhirat membawa maksud orang yang beriman menerima apa sahaja keadaan hidup yang dialaminya kerana ia faham bahawa segala ranjau-ranjau dalam perjalanan hidup di dunia adalah ketentuan Allah s.w.t. Mengalami musibah dalam perjalanan diterimanya dengan hati yang ikhlas dan jujur diiringi dengan lafaz kesyukuran kepada Allah.
Mengalami kemuderatan kesihatan difahaminya sebagai tanda kasih sayang Allah kepadanya sebagai hambah Allah. Selain dari itu rasa kesyukuran itu dapat dirasainya kerana untuk merasa kelezatan hidup wajar kita mengalami kesulitan di samping kebahagian. Untuk merasakan kebahagian hidup kita mesti mengalami hidup kesangsaraan. Tanpa pengalaman tersebut kita tidak dapat merasakan kelezatan kebahagian itu.
Orang beriman sentiasa meletakan kelemahan itu pada diri sendiri dan bukan kepada orang lain. Ada yang lebih para lagi apabila ia mengalami kesulitan dalam hidup ia menuduh kepada Allah mengapa ia diseksa sedemikian rupa. Allah itu maha berkuasa terhadap segala-gala kejadian dalam alam kehidupan. Malah Allah dapat melihat apa yang akan berlaku masa depan.
Dalam perlaksanaan ibadat setiap individu wajar membudayakan amalan dengan mengucap “Bisimillah” ini bermakna dalam naluri kita Allah itu sentiasa bersama kita. Dalam apa keadaan sekalipun pencaturan hidup Allah mengetahuinya dan kita sebagai hambah-Nya hanya bertawakal semata.
Maka itu sebarang kesulitan dalam perlaksanaan ibadat merupakan ketentuan Allah s.w.t. walaupun keadaan apa yang menimpa kita tidak secucuk dengan kemahuan kita. Itulah ciri-ciri pembawaan seorang yang beriman kepada Allah dan itulah juga pembawaan seorang yang bergelar sebagai hambah Allah.
Hidup berdisiplin landasan kesejahteraan ummah. Disipin itu adalah cara hidup yang didukung oleh seorang yang beriman. Iman mendidiknya untuk menjaga kebersihan hidup sama ada kebersihan rohani mahu pun kebersihan jasmani. Jika dibudayakan menjaga kebersihan rohani maka dengan sendirinya kebersihan jasman akan sentiasa terpelihara.
Rohani dan Jasmani adalah dua sifat yang berbeza sama sekali. Jasmani adalah benda yang nyata dapat dilihat dan disentuh manakala rohani adalah dalam keadaan ghaib tidak dapat dilihat mahupun disentuh. Orang beriman lebih kuat melihat dengan mata hatinya keadaan rohaninya daripada jasmaninya kerana jasmani kadang-kadang tidak menunjukkan keasliannya apabila dilamun fatamorgana alam.
Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. sentiasa berhati-hati dan berdoa kepada Allah apabila beliau melihat keadaan alam pembangunan dan sering beliau mengucapkan “Ya Allah berilah aku kekuatan untuk melihat yang putih itu adalah putih dan yang hitam itu adalah hitam. Baginda tahu bahawa mata dan pemikiran manusia sentiasa diporak-porandakan oleh iblis laknatullah.
Dalam arena pembangunan rohani orang yang beriman sentiasa melihat keadaan alam kehidupan sentiasa terbuka baginya untuk membuat kebajikan. Menolong orang yang berwajib adalah ibadat. Jika kita sering menghulurkan tangan rengan memberi pertolongan kepada mereka hidup kita sentiasa dilindungi Allah. Bagitu juga orang yang mendapat pertolongan itu sentiasa mendoakan kepada kita agar dimudahkan perjalanan hidup kita.
Hidup ini menyeronokan kerana ada orang lain bersama kita. Segala keadaan alam itu kita merasa kenikmatannya kerana ada orang lain yang bersama kita. Cuba kita fikirkan bagaimana keadaan hidup ini jika kita seorang diri sahaja. Segala kebahagian dan kesusasan tidak ada makna bagi kita kerana tidak ada orang lain bersama kita. Maka itu keberadaan merekalah hidup ini mempunyai maknanya.
Segala usaha untuk membangun terpaksa kita mengharunginya kerana hendak bersaing dengan orang lain. Saingan itulah membuat hidup ini bermakna. Dalam bersaing iman sentiasa membimbing manusia agar persaingan itu biarlah seikhlas dan sejujur-jujur yang boleh. Kerana persaingan yang kotor tidak menghasilkan kemanfaatan kepada pembangunan kehidupan.
Sebagai contoh jika persaingan itu dicemari dengan budaya rasuah atau apa saja bentuk penipuan maka penghasilannya menjadi haram. Benda yang haram akan mengheret kita kepada kodosaan. Hidup bertemankan dengan kedosaan bebagai jenis akan hanya menempah hidup di neraka jahanam.
Iman membentuk insan yang solih dan solihan. Jika dunia ini dihuni oleh masyarakat yang solih maka kebimbangan mengenai kewujudan penjenayah tidak ada dalam dairy kehidupan kita. Masalah yang melanda kepada kesejahteraan ummat ialah kehadiran masyarakat yang tidak mempunyai ilmu kerohanian.
Allah s.w.t. telah tambahkan ilmu yang ada di alam dunia ini dengan turunnya wahyu yang diterima oleh para Rasulullah tetapi manusia tidak mengindahkan seruhan illahi. Manusia yang tidak beriman diberi Allah telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ilmu yang membentuk keperibadian manusia. Allah bekalkan mata tetapi tidak digunakan untuk melihat yang halal atau yang haram. Allah juga bekalkan manusia dengan otak tetapi tidak digunakan untuk memahami ajaran-ajaran illahi yang ada dalam dokumen wahyu.
Manusia hidup dengan berbagai fitrah Allah seperti akal, fikiran, jiwa, nafsu, perasaan dan sebagainya tetapi kesemuanya itu tidak dipelihara dan digunakan dengan sebaiknya dalam pembangunan ummat. Ketinggian manusia berbanding dengan makluk ciptaan Allah yang lain ialah kehadiran akal dan fikiran.
Akal menjadikan manusia unggul dalam membangunkan alam kehidupan. Akal fikiran lah yang mendekatkan kita kepada Allah s.w.t. Segala kebaikan dalam hidup akal memainkan peranannya sebagai penentu utama dalam memurnikan pembangunan. Akal fikiranlah menjadi pusat pemprosesan maklumat sebelum ia digunakan sebagai bahan pembangunan.
Iman dan akal sentiasa berdampingan dan jika akal tergelincir maka iman akan membetulkan keadaannya. Tetapi jika iman itu lemah akan diperkuatkan oleh akal maka dengan keadaan demikian maka selamatlah manusia dalam menelusuri pembangunan. Hidup harus berakal dan beriman agar junjang kesejahteraan hidup sentiasa terpelihara.

Saturday, February 12, 2011

IMAN SEORANG MUKMIN MENGENALI KUFUR DAN HARAM DALAM AJARAN ISLAM
(Disiarkan pada 12. 2. 2011)
Setiap kewujudan fenomena alam kehidupan semestinya ada pasangannya yang mem- punyai ciri-ciri agak berbeza antara satu dengan yang lain. Dari segi jantinanya ada jantan dan ada betia; ada perempuan dan ada lelaki. Dari segi fisikalnya pula, ada yang berat dan ada yang ringan; ada yang rendah dan ada yang tinggi dan dari segi sifatnya ada yang cantik dan ada yang hodoh atau buruk dan ada yang wangi dan ada yang busuk, dan sebagainya Allah s.w.t. wujudkan alam kehidupan sedemikian rupa untuk kemanfaatan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi-Nya ini.
Dalam alam kerohaniannya pun bagitu juga keadaannya. Kita mengetahui iman dan takwa; halal dan haram; kufur dan kafir dan sebagainya. Dalam kehidupan kita memerlukan ilmu pengetahuan terhadap kedua-dua alam tersebut iaitu alam jasmaninya dan juga alam kerohanian nya. Orang yang menempuhi kebahagiaan hidup, wajar mempunyai ilmu tentang keadaan kedua-dua alam tersebut.
Hidup seseorang itu wajar ditemani dengan iman yang mengenali kufur dan haram dalam menelusuri kehidupan. Mengenali fenomena tersebut bermakna ia dekat dengan Allah s.w.t. yang Maha suci dan Maha mengetahui serta berkuasa terhadap permasalahan kehidupan makluk manusia sebagai hambah-Nya. Memelihara akhlak dan tingkah laku individu dalam kehidupan akan sentiasa mendapat perlindungan Allah dari godaan iblis dan syaitan.
Mengenali amalan-amalan yang mengundang kekufuran serta menjauhi perbuatan haram merupakan ibadat kerana Allah. Apabila melaksanakan ibadat bermakna kita juga memelihara kemurniaan ukhuwah kemanusiaan. Budaya demikian akan sentiasa melahirkan perasaan kasih sayang antara sesama dalam kelangsungan hidup beragama.
Kasih sayang itu merupakan satu ikatan mesra kemanusiaan demi menjauhi segala pergeseran nilai dalam menelusuri pembangunan kehidupan. Suasana demikian akan melahirkan masyarakat penyayang yang cintakan keamanan dan kekompakan yang akan membentuk solidaritas sosial.
Iman kepada Allah dan para malaikatnya merupakan rukun Islam yang wajar difahami oleh setiap masyarakat mukmin. Hidup mulia wajar diserikan dengan iman kerana ciri itulah menjadi teras pembangunan rohani. Dengan iman hidup ini terarah kepada kebaikan dan menjauhi kekufuran dan lebih-lebih lagi amalan-amalan haram yang mengundang kedosaan.
Iman membentuk manusia mulia di sisi Allah s.w.t.. Iman juga mengarah manusia sentiasa berfikiran positif kerana ia sentiasa dekat dengan Allah s.w.t. Rajin beribadat untuk mendapat keredhaan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ibadat itu adalah tang- gugjawab umat manusia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya yang mengkufurkan atau melemahkan iman setiap insan kepada Allah.
Hidup beriman merupakan landasan setiap umat manusia mengikutinya dalam menelu- suri pembangunan kehidupan. Dengan iman seseorang itu sentiasa terpelihara daripada amalan yang mengundang kekufuran serta menjauhi perkara-perkara yang bersifat haram. Orang yang imanya sentiasa bertambah akan sentiasa dekat dengan Allah kerana ia sebagai perisai daripada terjebak kepada kekufuran.
Iman mengubah persepsi pemikiran manusia dari tunduk kepada kekalutan khurafat, mencintai perkara yang tiada asalnya dan tiada jelas, dan yang menjalani hidup cara rahib, ke arah pendekatan rasional, mencintai kebenaran, dan menjalani hidup yang seimbang dan baik di dunia ini. Iman menjelaskan perlunya bukti rasional dan kepercayaan dalam diri individu sebagai kriteria terhadap kebenaran.
Iman melihat keperluan hidup dan kehidupan harus dimurnikan dengan budaya bermasyarakat dan menghidupkan semangat setiakawan sosial, tolong menolong, tegur menegur antara satu sama lain terutama sekali dalam membentulkan misi dan visi kehidupan setiap individu itu sendiri. Peluang-peluang yang menjanjikan pembangunan harus diselenggarakan dalam disiplin yang saksama berlandaskan prinsip duduk sama rata, berdiri sama tinggi kerana segalanya itu adalah fitrah yang dibekalkan oleh yang Maha Pencipta.
Kehidupan di dunia haruslah dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah s.w.t. agar ia membetulkan halatuju pembangunan yang dimainkan oleh setiap individu. Untuk mencapai kesempurnaan dalam perlaksanaan pembangunan harus berlandaskan kepada keikhlasan dan kejujuran bagi memurnikan satu-satu agenda dalam takwim kehidupan.
Walau bagaimana pun untuk memelihara disiplin pengurusan harus kita kenal dengan budaya lima waktu yang akan membimbing manusia ke arah kesempurnaan dalam perlaksanaan nya. Orang-orang yang membudayakan lima waktu dalam hidupnya mereka sentiasa dekat dengan Allah maka itu tindakannya dalam melaksanakan pembangunan, sentiasa di landasan yang diredhai oleh Allah s.w.t.
Harus kita faham nahawa kerja-kerja menyempurnakan pembangunan merupakan ibadat maka itu harus di atas landasan yang sentiasa memelihara disiplin serta kejujuran dalam semua aspek pengurusan.
Manusia mempunyai adab yang akan mewarni kehidupannya di landasan yang diterima pakai oleh masyarakat dan mendapat jaminan keredhaan Allah s.w.t. Akal dan nafsu adalah dua fakulti dalaman manusia yang sentiasa disalahgunakan dalam memurnikan kehidupan. Tetapi dengan kehadiran iman dan takwa akan wujud jiwa yang bersih dan akal yang sentiasa memandu manusia ke arena kehidupan yang mementingkan dana pahala dari Allah s.w.t.
Manusia diwujudkan di alam ini dengan satu tujuan iaitu beribadat kepada Allah yang tumpuannya ialah memurnikan suasana kehidupan bermasyarakat dan memelihara ukhuwah kemanusiaan. Manusia diberikan Allah fitrah untuk membiak dan menanggungjawabkan amanah Allah untuk membentuk zuriatnya yang salih yang mendukung cita-cita murni dalam membina tamadun kehidupan.
Mempunyai anak yang salih merupakan satu kekayaan dalam hidup manusia di dunia ini yang akan menempah syurga di akhirat nanti. Anak yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah akan menjadi nadi pembangunan ummah kelak menjadi kunci kepada lemuliaan bermasyarakat. Model insan yang wajar dibentuk oleh setiap ibubapa ialah anak yang mempunyai ciri-ciri keperibadian mulia yang dipengaruhi oleh kehadiran iman dan takwa serta mempunyai “towering personality”.
Orang yang beriman sentiasa mengejar kebahagian dunia dan kebahagian akhirat dengan memanfaatkan ilmu yang diperolehinya. Kaya dengan ilmu yang diguna untuk kemanfaatan pembangunan manusia sejagat terutama sekali pembangunan rohani adalah merupakan satu pusaka yang menyelamatkan umat manusia di dunia dan juga di akhirat. Kekayaan dunia yang dimanfaatkan untuk kebahagian orang lain merupakan kekayaan yang sentiasa menempah dana pahala dari Allah s.w.t.
Kekayaan berbentuk material di pentas dunia tanpa dimanfaatkan sebagai landasan beribadat, dikategorikan sebagai faktor fatamorgana semata kerana harta dunia yang berupa sementara itu tidak akan menjamin kebahagian hidup di akhirat kelak kerana ia tidak mengikuti kita bersama ke alam barzakh setelah ajal menjemput nyawa. Jika kekayaan itu membentuk manusia takabur dan memandang rendah terhadap orang lain maka ia akan mengheret manusia ke lembah kehinaan kelak akan mengundang kepada kekufuran yang matlamatnya ialah neraka
jahanam.
Sebagai contoh, satu kehidupan di alam nyata, bagikan hidup seekor haiwan yang mengalami masalah dahaga yang tidak kepalang tanggung, mencari air lalu berjalan di atas jalan raya yang berturap semasa matahari memancar cahayanya ke bumi begitu panas. Haiwan itu melihat nun di sana di hujung jalan raya kelihatan takungan air! Maka tergiurlah ia kerana memikirkan masalah dahaganya akan selesai. Ia bergegas ke situ dan mendapati dirinya telah tertipu dengan bayangan air sahaja atau yang dikenali sebagai fatamorgana alam.
Begitulah keadaan disiplin pembangunan yang membentuk manusia tidak bersyukur terhadap kedatangan nikmat kehidupan dan menjadi faktor individu berkenaan merasa sombong dan takabur. Dana pahala tidak akan bersamanya di alam barzakh dan lebih-lebih lagi di alam akhirat. Dia hanya melihat kemanfaatannya di alam dunia sahaja.
Umat manusia harus sedar bahawa tanpa kekuasaan Allah, tidak ada maknanya hidup itu. Kesedaran diri harus menjadi budaya untuk mendekati Allah dan merasakan diri itu tidak ada apa yang boleh ditunjukkan kehebatannya tanpa pertolongan dari Allah. Ketakwaan kepada Allah adalah tanggungjawab semua umat manusia tidak kira di mana mereka berada atau dalam keadaan apa sekalipun, apabila kita memikirkan Allah, manusia harus akur kepada suasana perasaan sebagai hambah Allah.
Iman, kufur dan haram adalah sifat pembangunan yang saling bertentangan antara satu sama lain. Manusia hidup dengan iman melakarkan kebahagian dunia dan kebahagiaan akhirat. Iman itu satu sifat yang membentuk kesempurnaan hidup yang sentiasa memelihara semangat setiakawan demi menghidupkan ukhuwah kemanusiaan. Iman memahami bahawa hidup bahagia kerana ada orang lain bersama kita. Iman mengenali kufur dan haram kerana kedua-duanya sentiasa memusuhi keberadaan iman.
Allah sediakan iman kepada setiap umat manusia untuk disimpan dalam jiwanya tetapi keberadaan nafsu dalam diri setiap individu, iman tidak bertahan lama bersama dengan manusia. Allah tempatkan nafsu dalam hati setiap individu untuk menguji manusia sejauh mana kemam- puannya memelihara iman.
Kedua-dua element tersebut iaitu iman dan nafsu, dengan kawalan batin, adalah antara ciri-ciri terpenting yang mengekalkan martabat kemanusiaannya sebagai agen pembangunan kehidupan. Para malaikat tidak punya nafsu maka wawasan kehidupannya hanya tertumpu kepada peribadatan kepada Allah semata.
Iman dan haram sama sekali bertentangan dari segala segi. Allah cintakan hambahnya yang sentiasa memelihara keimanan kepada Allah manakala amalan yang haram mengakibatkan kemurkaan Allah kelak mengundang kedosaan yang menjauhkan manusia dari Allah s.w.t. Iman boleh mengenali perkara-perkara kufur dan haram tetapi kufur dan haram tidak mengenali iman!
Walau bagaimana pun iman, kufur dan haram adalah elemen-elemen yang boleh bersarang dalam hati manusia. Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda, “Dalam diri manusia itu ada segumpal darah atau seketul daging, jika ia baik maka selamatlah manusia tetapi jika ia tidak baik maka binasalah kemurnian manusia.” Daging yang dimaksudkan ialah hati. Hati kadangkala dikatakan raja dalam diri manusia.
Hati yang suci, tidak dicemari dengan sebarang kekotoran, sentiasa bersama dengan Allah maka itulah iman telah bersarang di dalamnya. Jika iman yang lemah atau tidak punya dalam hati maka amalan yang mengundang kekufuran telah berperanan di situ, dan yang amat bahaya sekali ialah perkara-perkara yang bersifat haram akan mengisi hati itu dengan kedosaan. Maka dalam keadaan demikian manusia telah binasa kerana mempunyai hati yang tidak baik.
Kesabaran seseorang itu menangani cabaran hidup mempunyai hikmahnya tersendiri;
sebab sabar ia adalah iman dan iman itu adalah kekuatan rohani membentingi manusia dari kekufuran dan memelihara akidah untuk sujud kepada Allah s.w.t. yang Pengasih dan Penyayang serta Penentu segala-galanya. Iman menyemai benih-benih kemanusiaan yang mengikat jiwa (hati) manusia membentuk kemuafakatan sebagai landaan hidup bertamadun.

Friday, February 4, 2011

IMAN CERMINAN IBADAT KHYUSUK
(Disiarkan pada 29. 01. 2011)
Setiap manusia mukmin biasanya mengkategorkan dirinya sebagai beriman kepada Allah s.w.t. Walaupun pada hakikatnya ibadatnya kadang-kadang tidak menunjukkan kehadiran iman dalam dirinya. Dalam erti kata lain, ibadatnya tekun sekali tetapi amalan yang mengundang kedosaan juga berjalan lancar.
Satu contoh yang amat baik, seorang ahli keluarga yang lanjut usianya tinggal dalam satu perkampungan Islam, rajin betul mendirikan solat lima waktunya tetapi pada masa yang sama rajin juga mengambil bahagian dalam mencari nasib berlandaskan aktiviti perjudian empat ekor. Adalah tidak mustahil dalam melaksanakan solat lima waktunya, kalau orang lain mungkin merasa curiga bahawa doanya juga diisi dengan meminta Allah melimpahkan rezeki dari aktiviti empat ekor tersebut!
Lebih mengaibkan lagi ialah ia menggalakkan anak-anak kandungnya untuk turut sama mencari nasib dalam perjudian empat ekor tersebut. Untuk memelihara kefahaman mengenai amalan halal atau haram ia hanya percaya kepada dirinya sendiri sahaja. Nasihat dari orang lain tidak diindahkannya.
Di pehak lain pula imannya sentiasa menurun kerana ia menaruh dendam kesumat pada seorang yang paling dekat dengannya iaitu suaminya sendiri. Berdendam pada seseorang itu biarlah bertempat atau kalau boleh dilupai sahaja segala ranjau-ranjau kehidupan mereka berdua yang telah mereka alami pada masa yang lalu malah merasa syukur kerana ia masih hidup di bawah naungan seorang suami walaupun pada pemikirannya suami itu telah membuat hidupnya bagikan seorang hambah abdi.
Kasih sayang antara sesama terutama sekali dalam keluarga wajar dijadikan teras dalam membina keluarga bahagia. Kemurnian bermasyarakat bermula dari rumah tangga. Sebagai contoh yang amat baik, Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. tidak pernah menggunakan perkataan kasat kepada keluarganya walaupun kadang-kadang isterinya Siti ‘Aisah berbuat kesilapan tidak sengaja yang tidak menyenangkan kepada Baginda.
Pernah pada suatu hari isteri tersayang Baginda telah memasak lauk tersilap membubuh garam terlalu masin. Semasa Baginda makan Siti A’isyah bertanya kepada suami tersayang bagaimana rasa masakannya? Baginda menjawab sedap! Tetapi untuk merasakan sendiri masakannya Baginda menjemput Isteri makan bersama kerana secara kebetulan pada kali itu isteri tidak makan bersama Baginda seperti mana kelazimannya. Setelah Siti A’iysah merasa masakannya ia memohon maaf kepada suaminya kerana terlalu banyak garamnya, tetapi Baginda tidak marah malahan menerima masakan isteri sebagai lezat.
Pernah Baginda mendirikan sembahyang bersama sahabat; apabila beliau sujud anaknya yang yang kecil naik di belakangnya. Maka itu Baginda sujud lama membiarkan anaknya bermain dibelakangnya sehingga puas. Apabila turun barulah Baginda berdiri. Sahabat bertanya mengapa terlalu lama sujud? Baginda menjawab dia beri peluang kepada anaknya bermain di belakangnya sehingga puas.
Keunggulan manusia berbanding dengan makluk Allah yang lain adalah kehadiran iman pada diri setiap individu. Iman adalah pegangan teguh di hati seseorang akan adanya Allah dan mematuhi segala hukumnya. Ia merupakan ketetapan, dan kekuatan batin terhadap kehadiran Zat yang Maha Berkuasa terhadap segala-galannya sama ada di alam nyata mahu pun di alam ghaib. Iman itu berkeyakinan sepenuh-penuhnya terhadap Islam dan berpegang teguh kepada ajarannya.
Orang yang beriman sentiasa mempamirkan perwatakan yang unggul dan sempurna, sabar menangani masalah merasa syukur terhadap segala kejayaannya dalam hidup. Ia meyakini bahawa segala keadaan dalam hidup adalah kekuasaan Allah menentukannya. Ia memahami kebahagian dan kesengsaraan hidup merupakan ujian Allah s.w.t.
Amal-amal ibadatnya dilaksanakan sebagai tawakkal kepada Allah. Allah berhak memberi dan mengambil balik tentang pemberian itu apabila sampai masanya. Orang yang beriman sentiasa hidup bersifat qanaah iaitu sifat memadai apa yang ada tanpa tamak dan haloba. Misalan seorang pemimpin berkata kalau rakyat saya lapar, biarlah saya orang yang pertama merasa kelaparan; dan jika rakyat saya kenyang biarlah saya yang terakhir merasa kenyang.
Iman cerminan ibadat khyusuk membawa maksud kekhyusukan pada setiap amal ibadat sentiasa mencirminkan iman individu berkenaan yang mantap dan sentiasa bertambah. Dan itu wajar kerana ibadat yang dilaksanakan adalah berupa tawakkal kepada Allah s.w.t. Khyusuk dengan penuh tumpuan, serta sebulat hati dan bersungguh-sungguh. Pemikirannya tertumpu antara ibadatnya dengan Allah dan merasa tidak ada gangguan dalam perantaraannya.
Ibadat merupakan jambatan bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Ibadat adalah matlamat utama Allah menjadikan manusia. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, maksudnya: “Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ber’ibadat kepada Ku.” Ibadat juga merupakan balasan terima kasih hamba terhadap PenciptaNya Allah.
Sebagai contoh, Siti ‘A’isyah menegur suaminya mengapa baginda beribadat di waktu malam begitu sekali sehingga bengkak kakinya dengan berkata “Bukankah segala kesalahan engkau telah diampunkan oleh Allah, baik kesalahan yang lalu mahupun yang akan datang jika ada.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam menjawab: “Aku tidak tahu adakah aku ini cukup bersyukur kepada Allah berbanding dengan ni’mat Allah yang Allah kurniakan kepadaku.”
Cuba periksa diri kita bagaimana pula. Sememangnya tidak terbalas ni’mat Allah terhadap kita. Namun begitu cukuplah kita sempurnakan apa yang difardhukan ke atas kita. Allah tidak memberati seseorang itu kecuali sekadar kemampuan dan ikhlasnya.
Ibadat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu ‘ibadat yang fardhu ‘ain dan ‘ibadat yang fardu kifayah. ‘Ibadat fardhu ‘ain adalah menuntut ilmu, sembahyang, puasa, zakat, menunaikan Haji, berbuat baik kepada kedua ibubapa, lebih-lebih lagi semasa mereka sudah tua, berjihad, berda’wah, menjaga agama (Islam), menjaga diri dan ahli keluarga dari api neraka, dan lain-lain lagi.
‘Ibadat fardhu kifayah pula ialah mendirikan mesjid (ditempat yang wajib), mengurus mayat Islam, perkhidamatan perubatan, menyediakan peralatan perang, mengadakan kilang kain bagi menutup aurat dan sembahyang, mengusahakan pertanian untuk keperluan makanan umat Islam, mengadakan institusi pembelajaran untuk orang Islam khususnya mengenai ilmu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah, penda’wah bagi menjalankan tugas rasul terhadap kumpulan orang-orang bukan Islam dan lain-lain lagi.
Memantapkan iman perlu kehadiran ilmu. Setiap individu yang ‘aqil baliqh diwajibkan menuntut ‘ilmu. Ilmu yang pertama-tama diwajibkan ialah ‘ilmu mengenai ma’riftullah. Kemudian diikuti dengan ‘ilmu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. Islam menggalakkan umatnya supaya menuntut ‘ilmu sampai tua sehingga terdaya olehnya.
Tidak ada istilah tamat belajar dalam Islam. Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasalam menganjurkan supaya menuntut ‘ilmu yang bermanfaat dan menghindari ilmu yang tidak bermanfa’at sebagaimana hadith riwayat Ibnu Najah dan Jabir yang bermaksud: “kita berlindung dengan Allah dari ‘ilmu yang tidak bermanfa’at. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam yang diriwayatkan oleh ibnu Majah dari Anas yang bermaksud: “Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim”.
Mengenai orang yang ber’ilmu pula, Allah Ta’ala befirman yang bermaksud: “…………..
diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ‘ilmu dengan beberapa darjat…” (Surah Al-Mujadala: Ayat 11)
Allah sangat-sangat suka kepada orang yang menuntut ‘ilmu. Mereka yang berada di majlis ‘ilmu mendapat pahala seperti sembahyang sunat lima ratus raka’at. Mereka yang dalam perjalanan menuntut ‘ilmu sekiranya mati, maka dihitung mati syahid. Dan banyak lagi riwayat-riwayat mengenai kelebihan menuntut ‘ilmu.
Ilmu adalah antara nilai yang tertinggi yang dibawa oleh Islam serta dibangunkan kehidupan manusia di atasnya sama ada kehidupan maknawi atau kebendaan, kehidupan Akhirat atau dunia, menjadikannya sebagai jalan keimanan dan peransang kepada amalan. Ilmu merupa kan kekuatan ibadat khuyusuk dan meneguhkan iman kepada Allah s.w.t. Dengan ilmu jiwa mendapat motivasi untuk melaksanakan ibadat khyusuk.
Al-Quran telah menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai orang-orang yang bersaksi kepada Allah dengan ketauhidan bersama para malaikat. Al-Quran telah menjadikan ilmu sebagai asas perbezaan antara manusia. Allah berfirman dalam al-Quran yang bermaksud: “Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu” (Surah al-Zumar: ayat 9).
Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah serta bertakwa kepadaNya. Maka itu mereka yang takut dan bertakwa kepada Allah adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Ibadat mereka sentiasa khyusuk dan tawadhu kerana hatinya dapat melihat keberadaan Allah di sisinya semasa beribadat. Maka itu iman merupakan cerminan ibadat khysuk setiap individu dalam melaksanakan amal-amal soleh.
Amal yang dikehendaki oleh Islam ialah “amal soleh”. Soleh merangkumi semua amal yang membawa kebaikan kepada agama dan dunia serta kepada individu dan masyarakat. Ia merangkumi ibadat dan muamalat, atau amal kehidupan dan kematian sepertimana yang diung- kapkan oleh para ulama Rahimahunullah.
Al-Quran telah menjelaskan bahawa Allah s.w.t. telah menciptakan langit dan bumi, kematian dan kehidupan serta menjadikan di atas bumi sebagai perhiasan kepadanya untuk matlamat yang jelas iaitu untuk Allah menguji manusia siapakah di antara mereka yang lebih baik amalannya, (al-Mulk:2) dan untuk Allah menguji manusia siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya, (A-Kafi:7).
Allah s.w.t. tidak mahukan amal-amal biasa atau sekadar amal baik dari manusia, sebaliknya Allah mahukan “amal yang terbaik” dari manusia. Persaingan antara manusia bukanlah antara amal jahat dan amal baik tetapi antara amal baik dengan amal yang terbaik.
Antara dorongan Rasulullah s.a.w. yang paling menarik dalam menjelaskan nilai amal ialah sebuah Hadith, yang mana Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “Apabila berlakunya kiamat sedangkan ketika itu terdapat di tangan salah seorang kamu benih kurma, jika kamu berupaya menanamnya sebelum terjadinya kiamat maka tanamlah benih itu”.
Kenapakah ia perlu menanamnya sedangkan kiamat sudah hampir berlaku. Malah sesiapapun tidak akan dapat mengambil manfaat dari tanamannya itu?! Ini membuktikan bahawa amal itu sendiri adalah dituntut dan setiap Muslim hendaklah sentiasa beramal dan produktif sehingga sampai ke tetik terakhir kehidupannya. Amal adalah ibadat dan satu kerja yang mendekatkan diri kepada Allah, sama ada manusia dapat menikmati hasilnya atau pun tidak.
Amal merupakan ibadat dan iman adalah cerminan ibadat yang khyusuk. Kepentingan dalam beramal adalah iman yang membawa kepada kekhyusukan kelak melahirkan kemahiran berfikir yang mendekatkan kita kepada Allah untuk memohon keredhaan-Nya. Segala perlak- sanaan ibadat adalah merupakan tawakkal kepada Allah yang Maha pemberi dan Maha
mengasihani. Keredhaannya adalah rahmat pada kehidupan umat manusia. Maka itu jangan jemu beramal kerana manusia dihidupkan Allah untuk beramal dan beribadat kepadaNya.