Friday, September 16, 2011

KASIH SAYANG ANTARA MAKHLUK MURNIKAN IBADAH MENGIKUT PANDANGAN ISLAM

(Disiarkan pada 17. 9. 2011)
Segala kejadian yang ada di alam dunia samada yang hidup atau tidak mahupun di alam ghaib adalah makhluk Allah S.W.T. Allah yang menciptanya dengan tujuan yang telah ditetap kan kepada setiap makhluk berkenaan sebagai fitrah. Manusia adalah makhluk Allah yang tertinggi antara makhluk-makhluk Allah ciptakan di alam ini. Kehadiran fitrah akal dan kemahiran berfikir pada makhluk manusia maka Allah amanahkan kepadanya tanggungjawab sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini.
Setiap makhluk yang hidup Allah bekalkan dengan fitrah kasih sayang. Ia adalah naluri dalaman yang membina hubungan rapat dengan makhluk lain dalam menelusuri kehidupan. Fitrah kasih sayanglah menjadi benting bagi setiap kehidupan itu menjauhi pergesaran nilai yang akan melahirkan persengkitaan antara sesama makhluk.
Kalimah “Bismillahirahmanirrahim”bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat penyayang itu sebagai fitrah yang diberi kepada setiap jenis makhluk yang bersifat hidup demi keutuhan hidup membiak. Walaubagaimanapun tiap jenis haiwan itu ditentukan oleh Allah disiplin kejadiannya mengikut kesesuaian alam di mana haiwan itu membiak.
Ada haiwan yang membiak dengan kelahiran anaknya langsung menyerupai ibunya dan ada yang melalui proses bertelur kemudian menetas. Haiwan yang dikategorikan sebagai insect atau serangga mempunyai proses yang agak kompleks, lebih daripada satu peringkat kejadian seperti halnya dengan lalat, nyamuk, kupu-kupu dan sebagainya.
Makhluk yang dikategorikan sebagai warm blooded atau berdarah panas jelas menunjuk kan fitrah kasih sayang kepada anaknya. Ibunya menjaga kebajikan dan keselamatan anaknya sehingga ia boleh mencari makanannya sendiri. Makhluk-makhluk yang membiak melalui proses bertelur, fitrah kasih sayangnya tidak begitu jelas. Haiwan yang menjaga telurnya hingga menetas dengan memanaskannya melalui cara mengaram menunjukkan fitrah kasih sayang kepada anaknya ada apabila sudah menetas.
Manusia sebagai khalifah Allah diamanahkan untuk menanamkan perasaan kasih sayang bukan sahaja kepada anaknya sendiri tetapi kepada makhluk Allah yang lain. Makhluk manusia hidup bersosial maka itu perasaan kasih sayang menjadi teras dalam menangani kehidupan. Budaya kasih sayanglah yang menguatkan hubungan antara sesama kelak melahirkan masyarakat penyayang.
Dengan suasana demikian maka timbullah budaya tolong menolong dalam segala hal pembangunan kehidupan. Kasih sayang kepada makhluk lain seperti yang hidup di sekelilingnya juga wajar diamalkan kerana haiwan tersebut menjadi aset kepada pembangunan tamadun manusia. Di samping membantu meningkatkan ekonomi, tidak kurang juga makhluk tersebut memberi ikhtibar kepada kehidupan mengenai budaya kerja seperti yang ditunjukkan oleh seekor semut.
Kasih sayang seekor haiwan seperti seekor sapi tenusu kepada manusia dapat difahami melalui kesediaannya merelakan susunya diperah setiap hari untuk meningkatkan aset pemba- ngunan manusia maka itu tanggungjawab menjaga kesihatannya menjadi keutamaan. Begitu juga halnya kepada haiwan lain seperti ayam yang sentiasa mengeluarkan telurnya untuk manusia.
Manusia menangani hidupnya dengan kehadiran ilmu pengetahuan yang akan membina naluri kasih sayang kepada makhluk lain yang hidup di alam sekelilignya. Naluri demikian menimbulkan keimanan bahawa setiap makhluk itu adalah ciptaan Allah S.W.T. dan wajar dijaga kebajikannya.
Dalam pembangunan manusia diperuntukkan satu jabatan khas untuk memelihara dan menjaga kehidupan haiwan yang mempunyai aset kepada pembangunan kehidupan seperti sapi, kambing, ayam, burung dan sebagainya. Kasih sayang manusia kepada haiwan tersebut dapat dilihat dari cara ia dijaga kesihatan dan pemakanannya agar tidak dicemari oleh bahan-bahan yang memuderatka kesihatan haiwan tersebut.
Dalam sejarah kehidupan para nabi dan rasul sememangnya mereka menjadi pengembala kambing semasa usia mudanya. Ini menunjukkan bahawa hubungan manusia dengan haiwan berkenaan amat rapat. Apabila haiwan itu membiak ia menjaga kesihatan anaknya dengan membekalkannya dengan susu sehingga umurnya mula memakan rumput.
Dari disiplin yang ditunjukkan oleh seekor kambing dalam menjaga kebajikan anaknya akan melahirkan satu perasaan kasih sayang manusia kepada Pencipta haiwan tersebut. Maka itu menjadi ikhtibar kepada kehidupan manusia bahawa haiwan sahaja yang hanya menggunakan nalurnya dapat menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya.
Jika kita melihat alam tumbuh-tumbuhan terutama sekali pokok buah-buahan seolah-olah
ia juga mempunyai perasaan kasih sayang kepada manusia. Sepohon mangga sebagai contoh, ia tumbuh subur dengan mengambil zat pemakanannya yang berbentuk uria atau baja dalam perut bumi dan diprosesnya menjadi makanannya untuk membesar dengan bantuan cahaya matahari dan karbondioksida dan mengelurkan gas oksigen demi kemanfaatan manusia hidup di alam ini.
Apabila bunga itu menjadi buah ia akan mengandungi gula apabila masak untuk keman- faatan kepada manusia. Buah boleh memproses gula dalam buahnya dengan kekuasaan Allah agar manusia mengambil ikhtiba darinya. Allah itu sayang kepada manusia dengan membekal kan buah yang manis yang akan menseimbangkan makanan untuk kesihatan kepada manusia.
Satu tanda kasih sayang sepohon kayu atau sepohon bunga tunjukkkan kepada manusia ialah apabila ia mengeluarkan bunga yang semerbak bau wanginya yang menambakan keindahan alam sekelilingnya. Ia menyerikan dan menyamankan perasaan pada mata memandang. Di samping itu bunga mengeluarkan warna yang indah untuk menarik perhatian serangga dan burung-burung tempua datang melawat bunga untuk menghisap madunya.
Kasih sayang antara sesama manusia diwajibkan dalam siar Islam demi menguatkan hubungan ukhuwah kemanusiaan. Mengucap dua kalimah syahadah telah membuka pintu kasih sayang yang diredhai Allah S.W.T. yang sentiasa pengasih dan penyayang. Allah itu pengasih kepada segala hambahnya tidak kira Islam atau tidak; tetapi Ia penyayang hanya pada hambah nya yang mukmin dan telah mengucap dua kalimah syahadah dengan hati yang ikhlas sahaja.
Dengan terbukanya pintu kasih sayang maka kefahaman diri di sisi Allah menjadi pedoman untuk menangani hidup bermasyarakat. Di antara faktor-faktor hidup yang wajar difahami ialah setiap individu yang sayangkan dirinya, keutamaan haruslah ditumpukan kepada amalan hidup yang membawa kepada keselamatan dirinya samada di dunia lebih-lebih lagi di akhirat kelak.
Mempunyai kasih sayang kepada diri tentu sekali membawa kita melihat kepada dua dimensi hidup iaitu jasmani dan rohaninya. Kasih sayang kepada diri sendiri memfokuskan kepada keselamatan diri samada dari segi jasmani mahupun kerohaniannya. Memelihara kedua alam ini jelas akan mendekatkan kita kepada keesahan Tuhan dan kelak membawa kita mensyukuri segala nikmat hidup yang dihamparkan oleh Allah S.W.T. kepada hambahnya.
Keselamatan jasmani adalah dari segi menjaga kesihatan dan kebersihannya. Segala makanan yang dimasukan ke dalam badan akan dihadamkan dan menjadi zat untuk membesar. Bahagian organ seperti otak, hati, dan sebagainya memerlukan makanan yang bersih untuk membesar. Bersih dari pencemaran makanan dan halal untuk dimakan. Halal dalam erti kata tidak memuderatkan badan atau memabukkan dan halal dari hak-hak kemanfaatan diri.
Makanan yang diperolehi dengan cara yang tidak halal (dicuri) atau diambil dari kepuyaan orang lain tanpa izin adalah antara makanan yang haram. Begitu juga dari soal kewangan, punca dari mana ia diperolehi perlu bebas dari perkara haram seperti judi, perta- rungan dalam semua bentuk dan loteri atau empat ekor, kesemuanya ini dikategorikan sebagai punca yang haram.
Bila otak terbentuk dari bahan yang haram maka manusia itu sentiasa berfikiran serong dan cenderung membuat kerja-kerja yang tidak mendatangkan kemanfaatan hidup. Oleh yang demikian apabila kita sayangkan diri kita, keutamaan harus diberi kepada keselamatan pemben- tukan jasmani kita.
Keselamatan rohani berkait rapat dengan akhlak manusia. Hidup bermasyarakat seperti membudayakan suasana tolong menolong, hormat menghormati sesama insan dan sentiasa menanamkan rasa syukur terhadap segala nikmat Allah yang kita perolehi. Mencintai Allah S.W.T. bermakna kita wajib mengerjakan ibadah memuji Allah serta menunaikan semua rukun Islam dan rukum iman. Dengan segala ibadah tersebut yang dilaksanakan membawa rasa kasih kepada diri sendiri.
Mensyukuri nikmat hidup Allah berikan kepada manusia wajar diimbali dengan melak- sanakan amal-amal kebajikan serta menjauhi segala larangan-Nya dan melaksanakan segala perintah-Nya. Ringan tangan menghulurkan bantuan kepada mereka yang berwajib dibantu terutama sekali akan memudahkan urusan kita dalam menangani hidup di dunia.
Satu usaha yang amat dialu-alukan dalam membina tamadun kehidupan ialah mengilmu kan agama kepada anak-anak generasi pelapis. Membina umat dengan ilmu tauhid akan membentuk individu dengan akhlaq yang mulia kelak akan mendekatkannya kepada Zat yang Maha Agung, Allah. Insan yang mempunyai penampilan di atas landasan yang diredhali Allah S.W.T. akan menjadi pemain yang berwibawa dalam membina masyarakat penyayang.
Menyayangi orang lain termasuklah segala makhluk Allah merupakan ibadah kerana Allah. Memurnikan ukhuwah kemanusia sebenar adalah membina benteng kemasyarakatan yang akan mewujudkan solidaritas sosial kelak melahirkan perasaan kasih sayang antara sesama manusia kerana Allah. Lahirnya perasaan kasih sayang antara umat akan mengelakkan pergesi- ran nilai yang sentiasa mengerohkan hubungan sesama dalam membina tamadun kehidupan.
Budaya kasih sayang telah Allah ikhtibarkan kepada manusia dengan wujudnya kerjasama yang rapat antara jari-jari manusia yang dipimpin atau diketuai oleh ibu jari. Kesemua jari manusia, mulai dari ibujari sebagai pemimpin, dibantu oleh jari telunjuk, jari hantu, jari manis dan jari kelengkeng, maka manusia dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan sempurna. Jika ada satu di antara lima jari tangan yang sakit maka keselasaan memegang benda atau melaksanakan ibadah akan tergugat.
Ini menunjukkan bahawa hubungan atau kasih sayang antara lima jari manusia itu amat kuat dan memerlukan kehadiran semua jari jika kesempurnaan perlaksanaan ibadah diperlukan. Begitulah halnya kepada kerjasama dalam membina tamadun kehidupan, kita memerlukan kasih sayang dari semua lapisan masyarakat sebagai nadi pengurusan dalam pembangunan umat.
Kerjasama yang erat yang dilaksanakan oleh jari-jari dalam melaksanakan ibadah menun- jukkan satu ektibar kasih sayang yang wajar difahami dalam menangani kehidupan. Apabila ada di antara jari-jari yang tercedra atau luka maka jari-jari yang lain akan membantunya untuk merawat dengan menggunakan obat. Keadaan demikian tidak perlu ada undangan. Kebajikan jari-jari sentiasa dijaga antara sesama jari.
Demikianlah budaya kasih sayang yang wajar ada dalam setiap yang bernama hidup
antara sesama makhluk Allah S.W.T. Budaya demikian sebenar adalah dibekalkan oleh Allah S.W.T. yang Maha Pencipta dan Maha Bijaksana.

No comments:

Post a Comment