Friday, April 28, 2017

MEMBUDAYAKAN KESUKURAN , IBADAH YANG PALING SEMPURNA

 (Disiarkan pada 28. 4. 2017)
               Hidup dengan ilmu kemestian pada setiap insan. Ilmu akan mendekatkan kita kepada Allah kelak akan membawa kita ke satu sinario untuk mengenali diri demi menuju kepada kesempurnaan  hidup bertamadun. “Kenali diri mu maka anda akan mengnali Zat Yang  Maha Pencipta.” Ini penting kerana itulah tujuan hidup di dunia ini sebenar.
               Allah mencipta manusia adalah dengan tujuan maka itu menjadi tanggungjawab setiap insan mencari kefahaman kepada tujuan tersebut agar ia menjadi pemangkin jiwa untuk mendekati serta mengenali Allah s.w.t.. Membudayakan kesyukuran dalam hidup merupakan ibadah yang paling sempurna di sisi Allah s.w.t..
               Ibadah kesyukuran sebenarnya mendekatkan kita kepada Allah kerana Allah sentiasa berhubung dengan manusia setiap detik masa dalam hidup ini, melalui rahmat dan nikmat-Nya samada di dalam diri kita sebagai pengguna mahupun di luar badan kita. Rahmat  dan nikmat Allah tidak pernah putus-putus walau sedetik masa pun sejak kita lahir hinggalah ajal menjemput nyawa. 
               Tidak ada dalam hidup ini yang  boleh perolehi tanpa kekuasaan Allah s.w.t. Segala keperluan hidup adalah ganjaran dari Allah lewat usaha bertawakal memohon keredaan-Nya. Maka itu setiap apa yang kita laksanakan dalam pembangunan kehidupan, Allah bersama kita untuk menilai ibadah berkenaan samada mematuhi kehendak pembangunan  atau sebaliknya. Maka itu wajib kita membudayakan rasa kesyukuran sebagai rasa terima kasih kepada Allah yang Maha pengasih dan Maha pemberi itu.
               Sejak kita lahir di dunia ini ribuan rahmat dan nikmat Tuhan datang dari semua penjuruh alam saban detik atau saban waktu dengan tak putusnya, sejak kita lahir sampai  kita mati. Tuhan berikan kepada kita segala rupa keperluan hidup. Firman Allah dalam Surah Ibrahim ayat 14:34 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Sekiranya kamu coba meghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan sanggup menghitung kerana terlalu banyak, tetapi sayang masih banyak manusia yang zalim, tidak  pandai berterimakasih atau bersyukur atas nikmat Allah itu.
               Allah bukan hanya menciptakan manusia, tetapi saban detik dari kehidupan kita Allah selalu menghubungi kita dengan bermacam rahmat dan nikmat. Allah tak pernah putus hubungannya dengan kita.
Nikmat Allah yang berupa bumi dengan segala isinya, matahari, bulan dan bintang dengan sinarannya, hawa, udara, air, buah-buahan yang menjadi keperluan hidup yang amat penting, adalah sebahagian kecil dari rahmat dan nikmat Allah itu.
Apa lagi nikmat yang berupa kaki, tangan, paru-paru, jantung dan semua bahagian dari badan kita, yang berupakan mata, hidung, otak dan fikiran, jiwa atau roh yang menghidupkan kita, adalah nikmat yang tidak dapat dinilai dengan emas dan perak sekalipun berapa saja banyaknya.
Semua itu saban waktu dan ketika kita terima dan kita peroleh dari Allah yang menciptakannya,  yang kita harus mengingatnya dan mensyukuri, jangan sampai dilupai begitu saja.
Coba kita renungkan dan khayalkan agak sejenak, alangkah susah dan sengsaranya seorang manusia yang tak mempunyai kaki atau tangan. Kalau kita dapat satu orang manusia tak mempunyai kaki atau tangan, itu adalah sebagai contoh dan peringatan kepada semua manusia, agar manusia ingat selalu dan bersyukur akan hebat dan pentingnya nikmat Tuhan yang bernama kaki dan tangan itu.
Coba  pada renungkan bagaimana sangsaranya manusia kalau tidak punya mata atau telinga, manusia yang buta dan tuli. Tuhan jadikan manusia ada yang buta dan tuli agar kita jadikan contoh, agar kita mengertilah faedahnya mata dan telinga, agar kita dapat merasakan hebatya nikmat Allah yang bernama mata dan dan telinga itu.
Pendek kata, tidak ada satu nikmat dan rahmat Allah yang kecil ertinya, tidak ada pemberian Allah yang rendah nilainya. Semuanya pemberian Allah mempunyai erti yang penting bagi hidup, mempunyai nilai yang amat tinggi dalam hidup manusia.
Kalau nikmat dan pemberian Allah begitu besar erti dan nilainya, maka sudah selayaknya semua manusia itu jauh lebih besar erti dan jauh lebih tinggi nilainya.
Tetapi mengapa masih ada manusia yang berakal, yang begitu tinggi memberikan erti dan penilaian terhadap nikmat dan pemberian Allah, tetapi mereka tak sedikit juga memberi nilai terhadap Tuhan yang menciptakan semua nikmat dan pemberian itu.
Manusia berakal yang semacam inilah yang dicap oleh Allah dalam ayat Al-Qur’an sebagai manusia zalim. Iaitu manusia yang ganas dan aniaya pula sebagai manusia-manusia kaffar, yang ingkar, ta’ tahu budi dan tak tahu membalasbudi, iaitu manusia yang hanya terbuka mata, telinga dan mulutnya, tetapi tertutup pintu hati dan kalbunya.
Manusia semacam ini dapat jugalah merasa sebahagian kecil kebahagian di dunia ini, tetapi tertutup baginya segala macam nikmat dan kebahagian di akhirat nanti.
Semoga Allah s.w.t. menjadikan kita semua manusia-manusia yang dapat mengingati nikmat dan pemberian Allah, yang menciptakan semua nikmat dan pemberian itu.
Begitulah Allah menghubungi kita dengan rahmat dan nikmat-Nya terus menerus dengan tidak putus-putusnya. Sekarang mari kita meninjau pula bagaimana kita manusia mengadakan hubungan atau kontak dengan Allah.
Dengan sedih dan perasaan menyesal sehebat-hebatnya harus kita akui, bahawa di samping ada manusia yang sentiasa mengadakan hubungan dengan Allah, tetapi lebih banyak manusia yang putus sama sekali hubungannya dengan Allah. Mereka lupa seratus persen terhadap Allah. Allah tidak menjadi perhatian dalam hidup mereka. Allah adalah suatu yang tak menarik dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan ada di antara manusia sampai benci dan tak suka mendengar, membaca dan memperkatakan Allah. Na’uuzu billahi min zalik. Mudah-mudahan Allah melindungi diriku dan saudara sekalian dari sifat yang demikian terhadap Allah.
Kita manusia harus dapat menginsafkan akan diri kita secara peribadi agar jangan kita terpersona dengan segala macam rahmat dan nikmat Allah saja, sehingga lupa kepada  Allah yang memberi rahmat dan nikmat itu. Bagaimana pun kita harus mendidik diri untuk selalu ingat terhadap Allah. Harus memelihara hubungan yang baik dengan Allah.
Kita jangan terpesona dengan harta kekayaan yang terdiri atas emas dan perak atau wang yang bagaimana pun banyaknya. Jangan terpesona dengan sawah ladang dan tambak yang bagaimana pun luasnya. Jangan terpesona dengan pangkat dan kedudukan yang bagaimana pun tingginya. Jangan terpesona dengan manusia-manusia ayu bagaimana pun
ayunya. Jangan terpesona dengan berbagai permainan dan tontonan.
Allah berfirman dalam Surah Al-An’am ayat 6:32 yang bermaksud: (terjemahan)
“Ta’ lain kehidupan di dunia ini, hanyalah permainan dan gurau senda, dan  seme- mangnya akhirat jugalah terlebih baik bagi mereka yang takwa. Tiadakah kamu berakal.
Maksudnya: Kesenangan dan kelazatan hidup yang dinikmati oleh manusia di dunia ini hanyalah dalam masa yang  singkat dan sedikit sahaja. Tempohnya sangat terbatas, ibarat bermain dan bergurau tentulah akan habis tempohnya, kerana dia bukanlah  kekal. Kehidupan dunia ini  diibaratkan sebagai bermain dan begurau kerana  permainan dan pergurauan itu sangat cepat habisnya dan sangat pendik waktunya. Sedang hidup di akhirat pula (di syurga) adalah terlebih baik dan lebih utama daripada hidup di dunia. Dan ini disediakan bagi orang-orang yang takwa, iaitu yang takut berbuat syirik dan maksiat. Maka hal yang seperti ini tidakkah kamu fikirkan walhal kamu ada mempunyai akal.
Carilah kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa kepada Allah. Jangan batas tertentu  dalam mendapatkan wang atau kekayaan itu, dan kalau sudah  dapat, pergunakanlah wang atau harta itu untuk hal-hal yang diperbolehkan Allah.
Jangan mendapatkan wang dan kekayaan dengan sewenangnya, dengan jalan haram, dengan jalan penipuan, korupsi, penggelapan dan sebagainya. Semua wang kekayaan yang didapat dengan cara tidak halal. Apa lagi dengan mencelakakan pihak lain, dengan jalan merugikan orang lain, adalah wang dan kekayaan yang tidak  memberi berkat, wang dan kekayaan yang bukan membawa kesenangan dan kebahagian dalam hidup, tetapi akan mem- bawa kesengsaraan dan kecelakaan dunia, juga kesangsaraan dan kecelakaan akhirat. Kalbu atau jiwa manusia itu  adalah suatu yang suci. Harta yang tidak halal tidak mungkin dapat memberi kebaikan terhadap kalbu dan jiwa kita itu.
               Harta yang ta’ halal dan harta yang didapati dengan merugikan orang lain ta’ mungkin dapat membawa kebahagian batin, tetapi hanya dapat muaskan nafsu sendiri yang pasti akan mengakibatkan kesengsaraan batin.
               Kelupaan manusia terhadap Allah, telah menjadikan wang dan harta bukan menjadi sumber kebahagiaan, tetapi akan menjadikan wang dan harta itu  sumber sebagai keseng- saraan dan kecelakaan.
               Kelupaan manusia terhadap Tuhan, meskipun akan menjadikan pangkat, kedudukan yang tinggi dan kaya raya, tetapi itu kesemuanya bukan menjadi  sumber kebahagiaan dan kesenangan, sebaliknya menjadi  sebab berbagai kegelisahan dan kesengsaraan batin.
               Bila di antara anda yang kaya dan berpangkat tinggi terasa kegelisahan, itu adalah disebabkan kerana saudara ta’ berhubungan  baik dengan Allah.
               Maka dianjurkan, kembali dan perbaikilah hubungan saudara dengan iman dan takwa kepada Allah s.w.t.
               Kalau kita biarkan semua manusia lupa kepada Tuhan, akhirnya seluruh rahmat dan nikmat akan diganti Tuhan dengan laknat dan bahaya yang akut. Kerana begitulah sunnah Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia.
               Semua harta kekayaan, semua ilmu pengetahuan, semua alat dan teknik akan dijadikan manusia menjadi sumber kecelakaan dan kesengsaraan manusia.
               Manusia selalu ingatkan terhadap Allah agar mereka takut berbuat kejahatan. Kalau manusia tidak ingatkan kepada Allah, bererti tidak ada yang mereka takut dalam hidup ini. Itulah sebabnya mereka berbuat sekehendak hatinya di muka bumi ini.
               Dunia yang kita diami ini pernah  mengalami penuh kebahagian dan kesenangan, iaitu dikala manusianya sama insaf dan sedar, sama ingat kepada Allah.
Tetapi dunia yang kita diami ini pernah pula mengalami penuh dengan kacau bilau, berbagai kerusuhan dan ketidak-amanan, iaitu manusianya sudah  sama lupa kepada Tuhan, sudah sama tidak takut dan gentar terhadap Tuhan.
Di saat sekarang ini, dunia yang kita diami ini sedang ditimpa berbagai kesulitan dan kerusuhan. Hampir segenap manusia berakal sekarang ini menghadapi kekhawaitaran dalam  hidup. Kekhawatiran ekonomi, rumah tangga, kekhawatiran nasional dan internasional.
Kekhawatiran Yang paling menakutkan ialah yang merupakan kelupaan manusia tehadap Allah. Sebab itu di saat yang bagaimana pun modernnya janganlah manusia dibiarkan lupa terhadap Allah. Dengan lain perkataan, manusia harus selalu berhubungan dengan Allah.
Firman Allah Surah Ali Imran ayat 3:112 yang bermaksud: (terjemahan)
“Mereka itu ditimpa kehinaan di mana mereka berada kecuali (Kalau berperang) dengan tali Allah (janji-Nya) dan tali manusia (perdamaian). Mereka itu kembali dengan mendapat kemurkaan daripada Allah dan mereka ditimpa kemiskinan. Yang demikian itu kerana mereka kufur dengan ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi dengan tidak berhak, yang demikian itu disebabkan mereka derhaka  dan berkeadaan melampaui batas.”
Mengikut al-Khazim: Tiadalah orang-orang Yahudi itu didapati mempunyai kerajaan yang pekasa dan ketua yang muktabar, bahkan sentiasa mendapat tekanan di mana-mana negeri.
Ayat ini menjelaskan bahawa penghinaan tersebut tidak akan lenyap selagi mereka
belum berpegang dengan tali Allah iaitu  janji-Nya yang juga janji mereka dahulu dengan Allah untuk memasuki  Islam, dan berpegang pula dengan tali perdamaian di antara mereka dengan manusia iaitu menjadi Ahli Zimmah (orang yang dilindungi dengan pembayaran jizyah).
Digunakan perkataan “tali Allah” ganti perkataan “perjanjian Allah” dalam ayat ini – kerana  tali itu kegunaannya untuk pengikat, adalah digunakan untuk pengikat perdamaian yang mendatangkan keamanan dan menghindarkan ketakutan.
“Mereka itu kembali dengan mendapat kemurkaan daripada Allah dan mereka ditimpa kemiskinan.”
Mereka akan tinggal hidup di dalam kemurkaan Allah dan ditimpa kemiskinan. Dimaksudkan kemiskinan di sini; iaitu orang-orang Yahudi itu memperlihatkan dirinya papa dan mempertunjukkan kemiskinannya walaupun dia kaya dan mewah
Semua perkara yang disebutkan tadi, ialah disebabkan kederhakaan mereka, kekeja- man mereka dan pencerobohan mereka terhadap batas-batas agama.

Orang-orang Yahudi adalah manusia yang tidak mengenangkan pemberian Allah kepada mereka. Membudayakan rasa kesyukuran terhadap nikmat dan rahmat Allah amat asing dalam kehidupan mereka. Ini disebabkan bahawa dunialah menjadi syurga bagi mereka. 

No comments:

Post a Comment