Friday, May 5, 2017

FENOMENA SYUKUR, KESEDARAN KEPADA KELEMAHAN DIRI

 (Disiarkan pada 5.5 2017)
Hidup di dunia ini kita tidak keseorangan samada di alam ghaib mahu pun di alam nyata. Di alam nyata kita bermasyarakat dan berkasih sayang antara sesama manusia demi melahirkan suasana ukhuwah kemanusiaan. Fenomen bermasyarakat mendidik kita saling hormat menghormati, tolong menolong dan membina hubungan kemanusiaan kelak  melahir- kan suasana kesepaduan yang berprinsipkan hidup satu haluan dan sehaluan.
Di alam ghaib pula kita bersama dengan Allah s.w.t. yang membimbing kita dalam melaksanakan pembangunan rohani atau spiritual, lewat hidayah atau ilham yang diberi kepada pemikiran kita. Maka di situlah kita merasa kesedaran kepada kelemahan diri kita sebagai hamba Allah maka itu wajar diimbali dengan rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah s.w.t.
Orang-orang yang jalan pemikirannya benar, sehingga tindak perbuatannya benar dan baik, orang itu dikatakan mendapat hidayat (petunjuk) dari Allah. Sedang orang yang jalan pemikirannya salah, sehingga tindak dan perbuatannya salah dan jahat, bererti tidak  menda- pat hidayat (petunjuk) dari Allah, tetapi mendapat petunjuk atau pengaruh dari syaitan atau iblis.
Dengan keterangan yang ringkas ini, dapatlah kita mengetahui betapa tinggi nilai petunjuk atau hidayat dari Allah itu. Nikmat pemberian Allah yang paling penting, yang paling tinggi nilainya, yang diberikan Allah kepada kita manusia, bukanlah nikmat  atau pemberian yang berupa makanan atau minuman, harta kekayaan atau pangkat yang tinggi, bukan berupakan benda-benda, tetapi adalah nikmat atau pemberian yang berupakan hidayat dan petunjuk.
Sebab itu, hidayat atau petunjuk dari Allah inilah yang harus selalu kita cari dalam hidup kita di dunia ini, di samping kita mencari harta kekayaan atau pangkat. Apa erti kekayaan atau pangkat kalau hidup kita tersesat, hidup kita bergelumang dengan kesesatan dan kejahatan.
Kerana itu Rasulullah s.a.w. dan orang beriman setiap saat dari kehidupan mereka selalu bermunajat dan memohon kepada  Allah, agar Allah memberikan petunjuk-petunjuk-Nya, dan agar jangan membelokkan hati  mereka dari petunjuk-petunjuk Allah itu. Mereka tidak takut kehilangan harta dan jiwa, tetapi takut bila kehilangan hidayat Allah.
Do’a mereka ialah:
“Rabbana la tuzigh qulubana ba’da izh haditana, wa hablana min landunka rahmatin innaka antal wahab.”
Maksudnya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau belokkan hati kami sesudah Engkau  beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisiMu kerana hanya Engkau yang suka memberi.”
Do’a tersebut menunjukkan, bahawa kita bila sudah merasa mendapat petunjuk dari Allah, kita harus selalu berdo’a agar hati kita jangan sampai membelok dari petunjuk Allah itu, kerana tidak sedikit manusia yang sebenarnya sudah mendapat petunjuk dari Allah tetapi hatinya lalu membelok dari hidayat itu.
Sering kali Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. meminta petunjuk kepada Allah sebelum Baginda melaksanakan sesuatu ibadah dengan mengatakan:  “Ya Allah berilah  aku kekuatan untuk melihat yang hitam itu adalah hitam dan yang putih itu  adalah putih.” Doa ini mengelakkan pemandangan dan hati kita diselubungi oleh fatamorgana alam.
Setiap orang Islam diwajibkan oleh Allah untuk memohon minta petunjuk 17 kali dalam sehari, iaitu dalam tiap-tiap rakaat solat yang berbunyi:
Ihdina sh shirathal l mustaqim, shiratal la zhina an’am ta ‘alaihim, ghairil magdhuubi ‘alaihim wala dh dhallin.
Yang ertinya: Ya Allah tunjukilah kami jalan yang benar, iaitu jalan yang sudah
ditempuhi oleh orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, jangan jalan orang-orang yang dimarahi, tidak pula jalan orang-orang yang sesat.”
Kita boleh juga berdo’a minta kaya, pangkat yang tinggi atau lain-lain pemintaan-permintaan yang kecil, yang tidak penting. Sebab itu do’a untuk itu semua, tidak  payah terus menerus, cukup diucapkan sekali-sekali saja. Tetapi do’a meminta hidayat atau petunjuk, adalah permintaan yang amat besar dan penting, sebab dia bukan saja akan membawa keberuntungan di dunia, tetapi akan membawa kebahagian yang kekal abadi di alam akirat nanti.
Al-Qur’an atau agama Islam yang kita anut ini adalah ajaran semua Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang pernah diutus Allah ke permukaan bumi ini. Iaitu ajaran Nabi-nabi, dan Rasul-rasul baik Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Qur’an atau tidak.
Dalam sejarah perjuangan pada Nabi dan Rasul, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan bahawa orang Badwi yang hidupnya sederhana sekali, dengan bertani dan berternak, dan kebanyakan mereka masih buta huruf, begitu juga  golongan fakir miskin yang saban saat menderita, lebih gampang mendapatkan hidayat Allah daripada golongan lainnya.
Dan yang paling sukar dan sulit mendapatkan hidayat Allah menurut pengalaman para Nabi dan Rasul ialah golongan-golongan manusia yang hidupnya kaya raya, senang dan mewah, golongan-golongan yang mempunyai kedudukan tinggi-tinggi. Sebab kebanyakan manusia yang kaya raya dan berkedudukan itu, menerima atau menolak satu ajaran bukan semata-mata berdasarkan salah atau benarnya ajaran itu, melainkan lebih banyak mendasar kan penerimaan dan penolakan mereka kepada untung atau rugi semata.
Suatu ajaran sekali pun benar tidak akan mereka terima bila dengan penerimaan itu akan membawa kerugian bagi mereka. Sebalikannya, satu ajaran yang nyata sekali buruk dan salahnya, akan mereka terima, bila terbukti dapat keuntungan bagi mereka.
Dalam hal ini dikecualikan beberapa orang kaya raya atau berkedudukan tinggi yang memang berjiwa suci dan murni. Mereka tetap menerima kebenaran sekalipun akan membawa kerugian bagi harta dan kedudukan mereka. Bahkan tidak sedikit terdapat dalam sejarah dunia, orang sampai mengorbankan semua harta kekayaan dan kedudukannya yang tinggi, untuk menerima suatu ajaran yang benar. Mereka dengan gampang sekali dapat menerima hidayat Allah dan mempertahankan hidayat Allah itu dengan segala harta kekayaan dan  kekuasaan  yang ada di tangan mereka.
Allah bekalkan kita dengan berbagai fitrah seperti kekuatan mental, kemahiran berfikir, kesempurnaan akal, merasa kesesuaian dalam jiwa, merenung dan  mentafsir akibatnya pada satu-satu fenomena pembangunan rohani, demi kesesuaian dalam batin kita. Islam menggalakkan kita untuk menggunakan semua fitrah tersebut demi mengasingkan kita dari amalan mengkufuri nikmat dan rahmat Allah s.w.t. Ini wajar kerana Islam itu adalah cara hidup yang mesti  diterjemahkan dalam
jiwa kita sebagai pengguna.  
Di alam nyata kita memerlukan pembangunan jasmani sebagai agenda utama membina tamadun kehidupan yang mampan. Untuk merealisasikan agenda ini berjalan di landasan yang mendapat keredaan Allah s.w.t. kita memerlukan kekuatan ilmu sebagai acuan dalam merancang pembangunan.
Perancangan untuk hidup di dunia baik dalam jangka pendik mahupun jangka panjang atau sana ada soal-soal material atau pun spritual, ahli falsafah Islam Ibnu Sina dalam buku nya:  “Al-Siasah”menyebutkan bahawa perbezaan manusia dengan segala binatang lain ialah manusia  berfikir untuk  hari esoknya. Selain daripada keperluan hidupnya  untuk hari ini, dia juga memikirkan untuk  esoknya dan hari-hari selanjutnya di samping memerlukan rumah-rumah kediaman dan juga memerlukan bangunan perniagaan.   
Pemikiran ini bukan sahaja mengenai keperluan jasmaninya tetapi juga meliputi keperluan untuk hari esoknya iaitu keperluan rohani dan pemikiran inilah yang namakan nazara yang mempunyai lanjutan daripada kata Nazariah yang bererti teori. Ini adalah tujuan
demi untuk menyusun rencana yang mana manusia harus mempunyai teori.
Perancangan untuk hidup di akhirat, kebanyakan mufassirin (ahli tafsir) mentafsikan “hari esok” dan “hari akhirat” seperti mana dijelaskan oleh Abdullah Yusof “Hereafter.” (Dalam The Holy Quran 1527)
Termasuk dalam kata ini sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: (terjemahan)
“Buatlah perhitungan ke atas dirimu sebelum kamu dihitung (di akhirat).”
Begitu juga kata-kata Saidina Omar bin Al-Khatab: “Buatlah perhitungan terhadap dirimu tentang amal yang kamu kerjakan dan lakukanlah nilai (timbangannya) sebelum kamu dinilai nanti di akhirat).” Kedua-dua perancangan ini hendaklah dilakukan oleh setiap muslim iaitu perancangan hidup di dunia dan perancangan untuk hidup di akhirat.
Berpandukan kenyataan di atas jelaslah  kepada kita bahawa hidup di dunia ini manusia harus mengharungi berbagai ujian dan cobaan, makin besar kedudukan hidup kita besar pula ujian  yang terpaksa ditempuhinya. Ini kerana Allah ingin meyakinkan amalan seseorang dan kebenaran tauhid kepadanya sejak  dari kecil  hingga akhir hayat adalah penuh dengan percubaan dan ujian.
Setiap manusia harus menghadapi alunan hidup yang bergelora ini dengan perlahan-lahan, program dan rencana-rencana tertentu agar hidup ini akan melahirkan kebahagian hidup di dunia dan di akhirat. Kebahagian hidup yang akan kita perolehi itu nanti akan meng- gamit kesyukuran kepada Allah atas karunia-Nya yang tidak putus-putus itu. 
Setiap mukmin tidak akan melepaskan berlalunya sesuatu masa itu kecuali sentiasa dalam beribadat kepada Allah s.w.t. kerana masa adalah penting kepada manusia bagi menen- tukan nasibnya untuk hidup di dunia seperti menumpukan sepenuh masa bagi menyudahkan sesuatu ibadah di samping berusaha dan tekun dalam bidang-bidang tertentu atau pun untuk kesenangan di akhirat dengan menentukan masa dalam zikir dan sentiasa mengingati Allah s.w.t. di mana mereka berada.
Kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, dapat disaksikan dalam al-Qur’an yang menyatakan bahawa  ayat-ayat yang menjunjung sifat-sifat akhlak yang  mulia kerana orang yang mempunyai sifat-sifat itu akan dikasihi Allah. Firman-Nya  dalam Surah al-Ma’idah ayat 5:42 yang bermaksud: (terjemahan)  
“Dan jika kamu memutuskan mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang adil.”      
Jika  engkau mahu menjadi pengadil, maka jadilah seorang hakim yang benar-benar adil dan jujur, kerana Tuhan menyukai orang-orang yang berlaku adil – sebagaimana yang dinyatakan di akhir ayat tersebut. 
Firman Allah Surah  Ali Imran ayat 3:76 yang bermaksud: (terjemahan)
“Sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”
Dua macam janji dalam ayat ini: 1. Janji kepada sesama manusia yang merupakan sebarang perjanjian atau amanat yang dipertaruhkan. 2.  Janji kepada Allah Taala; iaitu perkara yang mesti ditunaikan oleh orang mukmin – kepada Allah – dengan mengikuti perintah-Nya dan mengamalkan syariat yang disampaikan oleh Rasul-Nya.  
Firman Allah yang menunjukkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 2:222 yang bermaksud: (terjemahan)
“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyuakai orang-orang yang menyucikan diri.”
Allah tidak akan mengasihi orang-orang yang mempunai sifat-sifat yang menjadi punca kesengsaraan manusia. Sepertimana firman-Nya dalam Surah Al-Qasas ayat 28:77 yang bermaksud: (terjemahan)
“Janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerosakan.”
Firman-Nya  dalam Surah Ali Imran ayat 3:57 yanng bermaksud: (terjemahan)
“Dan Allah tidak  menyukai orang-orang yang zalim”.
Surah Al-Baqarah ayat 2:190 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak  suka orang-orang yang 
melampau batas.”
Jadi, kasih sayang Allah kepada manusia menjadi punca kepada kebahagian seseorang, sebab kasih sayang itu diakui dengan pengawasan, pertolongan dan perlindungan Allah kepada orang tersebut. Sebaliknya kemarahan Allah kepada manusia menjadi sebab kepada sengsaranya manusia. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah dengan sabdanya yang bermaksud: (tejemahan)
“Apabila Allah kasihkan seseorang Dia memanggil Jibril  dan berkata kepadanya ’Aku kasihkan si anu maka hendaklah kamu kasihannya’, maka Jibril pun kasih orang-orang itu dan Jibril menyeru penduduk-penduduk langit dengan katanya; “Sesungguhnya Allah kasihkan si anu, maka hendaklah kamu semua kasihkannya”, maka ahli langit pun kasihkan dia. Kemudian diletakkan baginya penerimaan dibumi. Apabila Allah membenci seseorang maka Dia memanggil Jibril dan berkata kepadanya. ‘Aku benci si anu maka hendaklah kamu bencikan dia’, maka Jibril pun membenci orang itu, kemudian menyeru ahli langit, ‘sesungguhnya Allah bencikan si anu maka hendaklah kamu semua bencikan dia’. Kemudian diletakkan

baginya kemarahan di bumi.”  (Riwayat Muslim)    

No comments:

Post a Comment