Sunday, April 7, 2013

TAWAKAL KERANA S.W.T.


 (Disiarkan pada 6. 4. 2013)
Berserah diri sepenuhnya kepada Allah s.w.t. dalam sesuatu kesusahan, merupakan ibadah yang terpuji. Tidak menggantung sebarang harapan kepada makhluk. Sifat itu adalah sifat  orang yang beriman. Di dalam Qanaah iaitu satu sifat rendah diri menerima ketentuan Allah s.w.t., tersimpullah tawakal, iaitu menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Tuhan Semesta alam. Dia yang kuat dan kuasa, kita lemah dan ta’ terdaya.
                Dalam menelusuri kehidupan, tidaklah keluar dari garis tawakal jika kita berusaha menghindarkan diri dari kemalaratan, baik yang menimpa diri atau harta benda, anak turunan dan sebagainya. Yang mengenai diri sendiri, tidaklah bernama tawakal kalau kita tidur sahaja di bawah pohon kayu yang lebat buahnya, seperti pohon durian. Kerana kalau buah itu jatuh digoyang angin, kita ditimpanya, itu adalah sebab kesia-siaan kita.
                Tawakal bukan merujuk perbuatan menyerah untung nasib diri kepada Allah degan tidak perlu berusaha dan berikhtiar. Sebaliknya, tawakal membabitkan dua proses yang saling berkait, iaitu penyerahan nasib diri kepada Allah dari satu sudut, dan penggunaan seluruh tenaga fisikal, mental, dan rohani untuk mengubah keadaan diri sendiri dari sudut  yang lain.
                Bagi pelajar sekolah, proses mengenal diri membabitkan beberapa unsur yang berkait dengan aktiviti pembelajaran. Proses ini memerlukan tiga konsep asas yang berkait dengan nasib diri iaitu ikhtiar, takdir dan tawakal. Untuk mendapatkan reda Allah, kita kena ikhtiar dan tawakal bagi mendapatkan pemberian atau anugerah Allah s.w.t. (takdir). Tanpanya sukar mendapat anugerah dari Zat yang Maha Berkuasa.
                Kita berusaha dahulu barulah bertawakal. Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. bersama Abu Bakar berjalan kaki di padang pasir dalam usaha hendak berhijrah ke Medina kemudian mereka bersembunyi di dalam goa untuk mengelakkan didapati oleh masyarakat Qurais yang mengejar mereka. Samasa orang-orang Qurais sampai di situ Abu Bakar mengelatar ketakutan kalau-kalau mereka mengetahui bahawa Baginda berdua Abu Bakar berada di goa. Tetapi Baginda Rasul berkata kepada Abu Bakar: “Jangan takut Allah ada bersama kita”.
                Ibadah yang kita laksanakan demi pembangunan merupakan tawakal kerana hanya Allah sahaja yang berkuasa terhadap hamba-Nya untuk sebarang penghasilannya. Firman Allah surah At Taubah: 129 yang bermaksud (terjemahan):
“Jika sekiranya mereka berpaling maka katakanlah: Cukuplah Allah sahaja menjaga saya, tiada Tuhan melainkan dia. Kepada-Nya saya berserah diri (tawakal), dan Dialah Tuhan yang empunya Arasy lagi Maha Besar.”
Sekiranya orang-orang munafik dan orang-orang kafir berpaling, iaitu enggan untuk beriman dengan Allah dan rasul-Nya dan mereka itu terus bersikap menentangmu (Muhammad) maka katakanlah kepada mereka” Cukuplah Allah menjaga saya. Yakni: Memadailah Allah sahaja yang akan menolong saya untuk mengalahkan kamu. Tidak ada Tuhan melainkanDia, kepada-Nya saya berserah (tawakal). Yakni: Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melaikan Allah, dan saya tidak sekali-kali akan berserah kepada selain Allah.
Dan Nabi Muhammad s.a.w. benar-benar membuktikan dengan tawakal seperti yang telah diperintahkan itu. Kerana itulah baginda disebut di dalam kitab Taurat dan kitab yang lain dengan mutawakkil tawakkil (orang yang bertawakal). Mengapa tidak? Tawakal adalah sebuah cabang dari tauhid dan makrifat, sedang baginda adalah pemuka dari orang-orang yang bertauhid dan pemimpin orang-orang yang bertauhid dan pemimpin orang-orang yang makrifat.
Tawakal tidak bertentangan dengan langkah melaksanakan asbab seperti yang kadang-kadang disalah ertikan orang. Tetapi melaksanakan asbab pun suatu  hal yang diperintahkan juga. Pernah seorang A’rabi berkata kepada Nabi Muhammad s.a.w., “Adakah aku harus menambatkan untaku atau aku membiarkannya dan aku bertawakal.” Baginda menjawab: “Tambatkanlah dia dan tawakallah.” Nabi Muhammad s.a.w. besabda:
“Hendaklah kamu tawakal kepada Allah dengan sepenuh tawakal pada-Nya, tentu Dia akan memberi rezeki padamu sebagaimana Dia telah  memberi rezeki burung-burung. Pagi-pagi
Dia berangkat dengan perut kosong dan pulang dengan perut kenyang.”
                Di dalam sebuah hadis disebutkan, “Siapa yang merasa gembira bila menjadi orang yang terkaya, hendaklah dia lebih percaya dengan apa yang ada pada Allah daripada apa yang ada di tangannya.”
                Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159 yang bermaksud (terjemahan): “ Maka dengan rahmat Allah menjadi lembutlah hati engkau kepada mereka (ya Muhammad). Dan sekiranya engkau seorang yang kasar laku dan kasar hati, nescaya larilah mereka dari sisimu. Oleh sebab itu maafkanlah kesalahan mereka, minta ampunkanlah dosa mereka, dan ber- mesyuaratlah engkau dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila engkau telah berazam (melaksanakan cita-cita) berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beserah diri kepada-Nya.”
                Jika keputusan telah dibuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu racangan atau kerja, yang sama juga dengan keputusan-keputusan yang telah diambil di dalam sesuatu  persidangan atau mesyuarat, maka tawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada-Nya iaitu sesudah bersiap dengan segala persediaan dan keperluan untuk mencapai apa yang dicita-citakannya itu – apa yang dikatakan hendaklah dikotakan. Janganlah berserah hanya bersandar dengan kekuatan sendiri sahaja dengan tidak pula mengharapkan bantuan dan pertolongan Allah, sebab kalau  gagal akan timbul penyesalan yang tidak  terhingga kerana telah kehilangan pendirian.
                Allah menyeru supaya meminta tolong kepada-Nya dan bersandar kepada-Nya – jangan kepada yang lain – kerana Allah telah menyatakan di akhir ayat, “Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berserah diri kepada-Nya.”
                Dari Umar bin al-Khattab, katanya, berkat Rasulullah s.a.w. maksudnya: Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya diberikan-Nya kamu rezeki seperti memberi rezeki burung, pergi pagi berperut kosong dan kembali petang berperut kenyang. 
                Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, “Seandainya kamu berserah diri kepada Allah dengan sebetul-betul berserah diri kepada-Nya, tentu dia berankat  pagi dalam keadaan kempis perut nya dan pulang pada petang hari dalam keadaan penuh perutnya.”
                Nabi Muhammad s.a.w., bersabda, “Sesiapa yang selalu menghadap kepada Allah azza wa jalla, maka Allah s.w.t. mencukupinya dalam segala perongkosannya dan memberinya rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka dan sesiapa yang selalu menghadap kepada dunia, maka Allah akan menyerahkannya kepada dunia itu.”
                Dan diriwayatkan, sesungguhnya ketika Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim a.s. pada saat dilempar dengan menjaniq (alat pelempar), “Adakah suatu hajat bagimu?” Ibrahim menjawab, “Adapun kepada mu tidak.” Kerana memenuhi  pada ucapannya, “Yang mencukupiku adalah Allah dan sebaik-baik bertawakal adalah kepada Allah.” Sebab Ibrahim memang mengatakan hal itu ketika ditangkap untuk dilempar. Maka Allah menurunkan firman-Nya:
                “Dan juga  (lembaran-lembaran) Ibrahim yang selalu meyempurnakan janji.”   (An-Najm: 37
                Dalam segala usaha membuat perubahan pada kehidupan itu kejayaan pasti dapat
dipeolehi jika usaha itu berserah atau bertawakal kepada Allah s.w.t. yang Maha pemberi dan Maha mengasihani itu. Maka itu berusaha dan bertawakal kepada Allah wajib untuk membuat perubahan pada kehidupan seiring dengan pebangunan tamadun kehidupan.
                Allah berfirman surah  Al-Maaidah ayat 5:3 yang bermaksud (terjemahan) “……..Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat Ku dan telah Ku redai Islam itu jadi agama bagimu.”
                Dengan sempurnanya Islam, menjadilah ia suatu nikmat dari Allah. Islam adalah addin atau cara hidup di alam dunia. Nikmat Allah di mana-mana di permukaan bumi sama ada di lautan, di perut bumi mahupun  di angkasa. Untuk mendapatkan nikmat Allah itu kita kena usaha serta berserah dan bertawakal kepada Allah s.w.t., kerana Dia sahaja mempunyai prerogatif untuk memberi kejayaan.
                Kejayaan tidak akan menjelma tanpa usaha dan usaha itu tidak akan bermanfaat  tanpa tawakal. Oleh itu usaha dan tawakal akan membuahkan hasil yang diredai Allah berupa kejayaan dalam melaksanakan sesuatu ibadah kerana Allah. Dalam erti kata lain kejayaan adalah hasil usaha dari tawakal kepada Allah dalam menangani peradaban kehidupan.
                Semua yang bebentuk hidup mempunyai usaha tersendiri demi kebuntuhan kehidupan masing-masing. Pergerakan dan tawakal merupakan usaha untuk mengubah keadaan hidup daripada yang biasa kepada yang lebih menyerlah. Maka itu akal memainkan peranan dalam menentukan perubahan atau pembangunan.
                Hidup ini adalah satu perjuangan dan perjuangan itu merupakan pengorbanan. Berkorban kerana Allah demi keutuhan pembangunan jasmani dan juga rohani. Usaha manusia adalah berserah kepada Allah berupa tawakal untuk melaksanakan berbagai-bagai tugas dan tanggung jawab sama ada kepada diri sendiri, keluarga, orang lain, mahupun kepada makhluk haiwan serta tumbuh-tumbuhan.
                Manusia dengan segala fasiliti yang dibekalkan Allah seperti akal fikiran, iman dan takwa, semangat juang, kasih sayang, ukhuwah kemanusiaan, dan sebagainya telah Allah melantiknya sebagai pemamurkan alam kehidupan atau sebagai khalifah Allah s.w.t.. Maka itu dengan menggunakan faliti tersebut manusia melaksanakan tugas  atau beribadah berserah kepada Tuhan atau untuk tawakal kepada Allah demi mendapatkan keredaan-Nya.
                Dalam melaksanakan ibadah kerana Allah pasti manusia mengalami berbagai-bagai ranjau dalam perjalanan hidup yang perlu ditangai bersama dan bertawakal kepada Zat yang Maha Berkuasa untuk mendapakan kesempurnaan dalam ibadahnya demi kemanfaatan makhluk lainnya yang hidup bersama di alam ini.   
                Kita merasa berjaya dalam hidup ini dan masyarakat sekelilingnya pun mengesahkan kejayaan itu tetapi jiwa kita tidak dapat mengesahkannya kerana hasil usaha kita itu tidak berupa tawakal. Setiap penghasilan dari usaha yang dilaksanakan harus dilihat dari sudut usaha bertawakal agar ia dapat melahirkan satu perasaan kesyukuran kepada kejayaan.            

No comments:

Post a Comment