Wednesday, August 14, 2013

HIKMAH DALAM PEMBANGUNAN TAMADUN

 (Diarkan pada 10. 8. 2013)
Setiap makhluk memerlukan perubahan dalam hidupnya. Perubahan yang diperlukan sesuai dengan keadaan hidup masing-masing. Manusia sebagai khalifah Allah menangani perubahan itu lewat ilmunya yang ada pada dirinya maka itu ilmu adalah factor keutamaan dalam pembangunan kehidupan sesuai dengan keadaan semasa. Maka itu wujudlah pembangunan akibat dari ilmu yang dimanfaatkan yang ada pada setiap individu sebagai pemain.
               Adanya pembangunan akan melahirkan berbagai keperluan baru dalam hidup bertama- dun. Mulai dari pembaharuan sistem kehidupan yang serba caggih hinggalah kepada cara manusia berfikir untuk memperbaiki keadaan kehidupan yang sesuai dengan arus perubahan keperluan hidup yang bersifat moden.
               Hidup ini merupakan perjuangan maka itu setiap ibadah yang dilaksanakan merupakan pengorbanan kerana Allah. Allah telah turunkan wahyu-Nya pertama menyeruh manusia  untuk membaca keadaan alam yang dihidang oleh Allah s.w.t. Allah bekalkan manusia dengan akal dan kemahiran berfikir untuk dimanfaatakan dalam membuat perubahan dalam hidup sesuai dengan keperluan semasa.
               Pembangunan manusia adalah dalam dua kategori iaitu pembangunan jasmani dan juga pembangunan rohani. Kedua-dua unsur tersebut merupakan agenda utama manusia dalam menangani kehidupan di alam dunia. Ini penting kerana perjalanan hidup manusia melalui berbagai alam sebelum sampai ke distinasi mutlak iaitu alam akhirat untuk bertemu dengan Zat yang Maha Esa yang mewujudkan makhluk manusia sebagai hamba Allah.
               Pembangunan manusia bermula dari alam rahim di mana jasad ditemukan dengan roh ciptaan Allah maka jadilah seorang insan atau bayi yang berperasaan dan berkemahuan. Semasa dalam alam rahim Allah bentukkan berbagai organ sebagai fasiliti hidup untuk menengani pembangunan. Antara organ-organnya ialah otak, jantung, paru-paru. anggota badan seperti tangan dan kaki, mata dan telinga. Selain dari fasiliti tersebut Allah juga bekalkan fasiliti yang berbentuk ghaib seperti hati, jiwa. perasaan dan akal.
               Akal berfungsi sebagai rasul dalam diri seorang mukmin dengan syarat kehadirian iman kepada Allah s.w.t.. Iman dan akal melahirkan ketakwaan kepada zat yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi segala keperluan manusia dalam hidup. Fasiliti inilah yang memainkan peranan sebagai perisai dalam segala godaan hidup yang matlamatnya adalah untuk menodai kesucian fasiliti yang ada pada setiap insan.
               Segala fasiliti tersebut adalah berbentuk suci tanpa apa kecacatan. Maka itu terpulanglah kepada ibubapa untuk mencorakkannya. Inilah yang difahami sebagai pembangunan insan dalam rahim ibu. Mencorakan fasiliti bayi dalam rahim ibu berkiblat kepada disiplin amal ibadah kedua suami isteri. Segala amal ibadah yang dilaksanakan oleh kedua pasangan suami isteri menjadi penentu kepada akhlaq bayi dalam kandungan selama sembilan bulan sepuluh hari sebelum ia lahir ke dunia untuk meneruskan kehidupan di alam dunia.
               Pembangunan insan dalam rahim ibu merupakan agenda utama yang perlu dijaga oleh kedua suami isteri dalam membentuk rumah tangga salehin dan saleha. Hikmah pembangunan insan yang masih dalam rahim ibu meliputi alam sejagat di mana anak itu menjadi pemain utama termasuklah alam akhirat sebagai distinasi mutlak setiap makhluk Allah yang mukmin.
               Semasa anak itu masih dalam alam rahim, ibu bapa harus mendidiknya amal-amal ibadah
yang kiblatnya kepada kecintaan kepada Allah s.w.t. sebagai pencipta  alam kehidupan. Antara amalan yang berunsur ibadah kerana  Allah adalah seperti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, seperti mana firman Allah dalam al-Quran yang bermaksud: “Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya menembah Aku….Manusia diwujudkan oleh Allah s.w.t. dengan satu tujuan iaitu beribadah kepada-Nya.” (Az-Zariyat ayat (51) 56.
               Medidik anak semasa dalam alam rahim sebenar ialah membentuk aklaq serta hatinya sentiasa mencintai Allah. Hati yang terbentuk dengan amal ibadah yang suci akan sentiasa mencintai agamanya iaitu agama Allah setelah lahir di alam dunia kelak. Hati yang suci akan sentiasa memaparkan  akal yang mulia dalam menangani segala kerenah hidup dalam pembangu- nan dunia demi kemanfaatan kehidupan akhirat nanti.
               Kita memerlukan sifat manusia sedemikian rupa sebagai pemain dalam arena pembangu- nan dunia agar agenda yang disediakan oleh kerajaan dapat diselenggarakan dengan tulus ikhlas  dan jujur serta sempurna dari segala segi perlaksanaannya. Pemain sedemikianlah yang dikatakan “The right man at the right job, the right man at the right place.” Segala perlaksanaan pembangunan tidak ada kepincangannya. Segala urusannya dalam hidup adalah semata-mata kerana Allah.
               Setiap wujudnya pembangunan, maka lahirlah sesuatu pemikiran yang baru kerana manusia mempunyai kepekaan untuk berbuat sesuatu yang baru demi memperbaiki keadaan yang sudah sedia ada. Ahli felosofi mengatakan bahawa manusia dikategorikan sebagai thinking animal. Pemikiran manusia sentiasa berkembang memikirkan sesuatu demi menambah baik apa yang sudah sedia wujud yang dikenali sebagai paradigm shift.
               Setiap manusia seharusnyalah menggunakan kepekaannya berfikir kerana menuntut ilmu merupakan sepanjang hayat. Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. menyarankan bahawa menuntut ilmu mula dari buaian hingga  ke liang lahad (Hadis shahih). Dengan ilmu dapat kita membina tamadun manusia sesuai dengan fitrahnya.
Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. telah mengubah nasib bangsanya iaitu bangsa quraisy dari masyarakat yang jahil tidak mengenali Tuhan yang sebenar. Mereka menyembah berhala yang direka mereka sendiri yang amat menyesatkan, menjadi masyarakat yang amat patuh kepada agama Allah iaitu Islam.
Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan Allah kepada manusia untuk dianuti dan yakini kerana Islam memimpin manusia cara hidup yang diredai Allah s.w.t. Allah befirman yang bermaksud: …… “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat-Ku dan telah-Ku redai Islam itu jadi agama bagi mu.” (al-Maaidah ayat (5) 3.
Nikmat Allah yang ditaburkan-Nya di alam kehidupan ini tidak terkira banyaknya. Nikmat-nikmat tersebut merupakan arus pembangunan yang manusia wajar dikecapi. Antara nikmat yang wajar manusia merasakannya ialah ukhuwah kemanusiaan. Dalam menelusuri pembangunan ia menghidangkan satu kefahaman mengenai tamadun kehidupan yang memfokas kan kepada hubungan kemanusiaan. Hidup ini menyeronokkan kerana ada orang lain bersama kita. Tidak ada yang dapat kita laksanakan sendiri tanpa penyertaan orang lain.
Pembangunan minda memainkan peranan dalam membentuk sahsiah manusia. Berbagai fakulti yang dibekalkan oleh Allah kepada manusia wajar ditemukan dengan rasa syukur kepada Allah kelak akan memelihara fitrah tersebut sebagai kekuatan dalam menangani pembangunan kehidupan. Antaranya ialah kemahiran berfikir, akal, iman dan takwah kerana mensyukuri fitrah tersebut bermakna menggunakannya sebagai kekuatan membina tamadun yang diredai Allah
s.w.t.
Mengenai soal-soal perkembangan perikemanusiaan nampak nyata kesempurnaan Islam sebab dia memberikan kebebasan berfikir. Fikirlah bagaimana cara dan langkah yang harus engkau tempuh dalam lapangan hidup, berpedoman kepada agama yang telah sempurna itu.  
Islam mengakui adanya Evolusi hidup manusia. Tersebut dengan jelas di dalam Surah Nuh ayat 14. Yang bermaksud (terjemahan): “Sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu tingkat demi tingkat.”
Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahawa keadaan hidup manusia adalah selalu berubah, tingkat demi tingkat. Pertumbuhan peribadi seseorang itu mengalami tingkat demi tingkat, sejak dalam kandungan ibu, sampai lahir dan menjadi tua dan mati. Terdapat pengaruh lingkungan, pendidikan, pengetahuan, sampai mati, sampai jadi tanah kembali.
Bangsa demi bangsa pun melalui tingkat demi tingkat, manusia sendiri dalam keseluru- hannya, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini pun melalui tingkat demi tingkat, sehingga disebut orang Zaman Tembaga, Zaman Besi, dan Zaman Mesin sampailah kepada Zaman Atom sekarang ini. Maka kesedaran fikiran pun dipengaruhi oleh perkembangan itu.
Kalau dahulunya manusia menghantar berita kepada orang lain denggunakan seekor  burung kemudian bertukar menjadi kiriman  yang dilakukan orang dengan bantuan mesin seperti telegraph dan telefon dan sekarang ini melalui computer dan internet. Hikmah di belakang pembangunan demikian adalah manusia semakin dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Pemikiran manusia semakin canggih dan cepat menangani masa.  
Pembangunan merupakan satu bentuk perubahan menangani keadaan kehidupan yang lebih sophisticated menokohtambahkan keadaan yang sudah sedia ada. Hikmah di sebalik pembangunan itu adalah menunjukkan bahawa tamadun kehidupan manusia telah berubah. Perubahan itu menunjukkan bahawa manusia telah menggunakan kemahiran berfikir dengan bantuan akal sebagai rasul dalam diri setiap individu muslim.
Allah telah berfirman dalam wahyu-Nya pertama yang diterima oleh manusia (Muhammad) melalui Malaikat Jibril supaya menueruh manusia membaca. Membaca kalam Allah yang terucap iaitu al-Quran nul Karim dan yang tercipta oleh Allah iaitu alam ini dengan segala isinya. Apakah kemanfaatannya kepada kehidupan dan memperbaiki apa yang sudah sedia ada. 
Pembangunan di zaman atom ini adalah dikenali sebagai sains dan teknologi. Sebenarnya ilmu sains dan teknologi telah wujud sejak dahulu lagi hanya ilmu itu belum dinamakan sebagai sains dan teknologi. Allah s.w.a. telah mencipta langit dan bumi serta planet-planet lainnya lewat ilmu sains dan teknologi. Begitu juga system dalam jasmani manusia termasuklah anatominya begitu teratur dengan fungsinya masing-masing yang melahirkan kehidupan seorang insan.
Di zaman sains dan teknologi ini lewat ilmu biologinya manusia memahami berbagai system dalam badan manusia yang mewujudkan kehidupan. Sebagai contoh, satu molekul darah dalam badan manusia hanya mampu hidup selama limabelas hari sahaja dan harus ditukar yang baru. Menukargantikan darah dalam badan manusia, ahli sains tidak mengetahuinya bagimana ia berlaku tetapi Islam memahaminya sebagai kuasa mutlak Allah s.w.t..
Maka itu bebagai system pembangunan tamadun manusia sudah sedia ada tetapi belum dapat diterokai oleh manusia maka itu agenda pembangunan masa kini masih banyak yang terpendam belum dapat diterokai manusia di zaman sains dan teknolongi ini.
Pembangunan rohani seharusnya didahulukan sebelum pembangunan jasmani dapat dilaksanakan, kerana segala kepincangan dalam pembangunan jasmani dapat diatasi jika

keutamaan diberi kepada pembangunan rohani. Analogi yang biasa kita gunakan seperti: Kalau kita tanam padi tanpa diundang rumput turut sama tumbuh, tetapi jika kita tanam rumput jangan mimpi padi akan turut tumbuh sama! Maksudnya jika dipelihara pebangunan akhirat  dunia dengan sendirinya akan turut sama terbela tetapi jika pembangunan dunia semata yang kita utamakan maka dunia akhirat tidak akan turut sama membangunan.

No comments:

Post a Comment