Tuesday, September 24, 2013

TUJUAN HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH

(Disiarkan pada 21. 9. 2913)
Hubungan utama antara manusia dengan Allah menurut Al-Quran adalah berasaskan keimanan kepada Allah, kasihkannya dan bersyukur kepada ni’mat-Nya yang tidak terhingga. Tetapi di samping ini ada tujuan-tujuan lain yang dikehendaki oleh Al-Quran iaitu mendidik jiwa manusia, mencapai kebahagian jiwa dan mengubati penyakit jiwa.
                Bersyukur terhadap nikmat Allah merupakan penghulu kepada kebahagian hidup di dunia. Manusia wajib bersyukur kepada penciptanya. Jika mereka tidak berbuat demikian ini bermakna mengerjakan perkara mungkar yang sangat keji. Tidakkah kita lihat  bahawa kita tidak menyetujui seseorang yang dibuat baik kepadanya tetapi dibalas dengan keburukan.
                Maka itu apakah halnya dengan seorang yang tidak bersyukur dengan Allah sedangkan Allah yang memberi semua nikmat kepadanya. Kita tidak boleh menghampirkan diri kepada Allah tanpa bersyukur. Ini ditunjukkan dalam berbagai ayat seperti dalam surat An-Nahlu:78, Allah berfirman yang beraksud(terjemahan):
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.”
Firman Allah lagi dalam surat Al-Jathiah: 12 – 13 yang bermaksud (terjemahan):
“Allah yang menghamparkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat belayar padanya dengan izin-Nya. Dan supaya kamu dapat mencari sebahagian kurnia-Nya dan mudah-mudahan  kamu bersyukur.”
Tetapi manusia yang menikmati kuruniaan Allah tidak pula bersyukur. Firman Allah dalam surat Yunus: 60 yang bermaksud (terjemahan):
“Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai kurnia (yang dilimparkan) bagi manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri(Nya).”
Faedah syukur tidak dikembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak mendapat  apa-apa faedah daripada orang-orang yang bersyukur dan tidak pula Dia mendapat mudharat dari ke ingkaran orang-orang yang degil. Faedah syukur akan kembali kepada orang yang bersyukur itu sendiri. Ia membersihkan jiwa dan memperdekatkan seseorang kepada Allah. Ia memimpin seseorang itu untuk membelanjakan nikmat harta yang didapatinya ke jalan yang betul. Dengan sebab itu Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 12 yang bermaksud (terjemahan):
“Dan sesiapa yang bersyukur (kepada Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
Mengkufuri nikmat boleh merosakkan seseorang, sebab itu akan manjadikan seseorang itu tidak mempedulikan nikmat Allah, merosakkannya dan tidak membelanjakan nya ke jalan yang betul yang direncana oleh Allah. Oleh yang demikian ia dibenci oleh Allah dan jauh daripada  mendapat rahmat Allah.
Allah menceritakan dalam Al-Quran surat An-Nahlu:112 mengenai sesuatu bangsa akibat ia tidak mensyukuri nikmat Allah sebaliknya ia mengkufuri nikmat Allah yang bermaksud (terjemahan):
“ Allah telah  membuat sesuatu perempumaan (dengan) sebuah negeri yang dahulu nya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dan segenap tempat, tetap (penduduk)nya mengingkari  nikmat Allah; kerana itu Allah merasakan kepada mereka , kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.”
Jadi syukur merupakan asas kebahagiaan bangsa. Menjauhi diri dari bersyukur hanya mendatangkan kecelakaan dan kebinasaan. Alangkah baiknya jika manusia mengtahui apa itu syukur dan beramal dengannya supaya mereka mendapat kebahagiaan.  
Hubungan utama antara manusia dengan Allah menurut Al-Quran adalah berasaskan keimanan kepada Allah. Beriman kepada Allah ialah asas kehidupan rohani. Ia juga menjadi punca kepada semua ketenangan serta menjadi sumber kepada semua kebahagiaan. Iman itu tidak hanya setakat beriman bahawa ada Tuhan yang menguasai alam, tetapi dengan mengetahui kesucian Allah, kebesaran-Nya  dan melahirkan kesan keimanan ini dengan perbuatan-perbuatan yang lahir.     
                Beriman kepada Allah  membebaskan seseorang daripada belenggu kebendaan. Dia tidak tunduk kepada nafsu dan tidak mempedulikan  faedah dan bahaya yang khas. Seseorang itu beriman akan berusaha untuk dirinya, untuk bangsanya dan umat manusia seluruhnya. Jadi setiap apa yang berlaku  kepada orang itu  sama ada amalan kebajikan dan pengorbanannya adalah kerana imannya dengan Allah.  
                Hakikat ini disokong oleh pengalaman-pengalaman manusia secara umum. Pada setiap kerajaan dan setiap masa terdapat manusia yang mengorbankan dirinya untuk kebajikan dan kebahagian manusia seluruhnya. Pengorbanan ini dibuat lantaran keimanan kepada Allah yang mendorongnya berbuat demikian.
                Hakikat  iman seperti ini diakui oleh Al-Quran. Sebab itu kita lihat tidak ada ayat  Al-Quran  yang menyebut : “mereka yang beriman” melainkan disertakan dengan “dan beramal soleh". Ini menunjukkan bahawa keimanan wajib disertakan dengan amal soleh di mana amal soleh ini sebenarnya adalah buah dari keimanan itu.
                Beriman kepada Allah dan amal soleh melahirkan keredhaan Allah  dan diberi ganjaran di akhirat. Contoh untuk demikian ialah terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menyebut kan seperti beberapa ayat dalam surat Al-Kahfi: 30 yang
bermaksud (terjemahan):
                “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.”
                “Dan sampailah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahawa bagi mereka disediakan syurga,”
                “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah Kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.”
                Iman menjadi penghalang kepada seseorang dari melakukan maksiat. Sebab apa jua yang dilakukan oleh manusia dan apa jua  yang lahir darinya adalah bergantung kepada akidahnya. Dengan sebab inilah Rasulullah, bersabda yang bermaksud:
                “Tidak berzina seseorang penzina sedang semasa dia melakukan zina itu dia mukmin, tidak mencuri seorang pencuri sedang semasa mencuri itu ia mukmin dan tidak minum arak orang peminum sedang semasa itu ia mukmin” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)     
                Ini kerana iman yang sempurna menegah seorang mukmin melakukan apa yang bercanggah dengan keimanannya iaitu meninggalkan apa yang dilarang. Beriman kepada Allah akan menerangkan kegelapan hidup kita itu. Dalam saat  kegagalan, seseorang mukmin akan mengingati bahawa dia mempunyai tempat untuk meminta tolong iaitu Allah s.w.t., Jadi, tidak ada sebab baginya untuk berputus asa. Hatinya menjadi tenang dan peristiwa malang yang dialaminya akan dianggap sebahagian perkara kecil sahaja. Allah memberitahu orang-orang mukmin bahawa Allah sentiasa menolong mereka.
                Firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11 yang bermaksud (terjemahan): “Dan sesiapa yang beriman dengan Allah maka Allah sentiasa memberi pertunjuk atau memimpin hatinya.“
Firman-Nya lagi: dalam surah Al-Hajj ayat 54 yang bermaksud (terjemahan): “Dan sesungguhnya Allah adalah pemimpin orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.”
Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257 yang bermaksud (terjemahan): “Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).”
Iman yang desertakan dengan amal soleh adalah menjadi jalan untuk mendapat nikmat
Dunia. Firman Allah dalam surah An-Nahlu ayat 97 yang bermaksud (terjemahan): “Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik lelaki mahu pun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
                Oleh yang demikian manusia dalam kehidupan ini berada di tengah-tengah gelombang dukacita dan kesusahan. Sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menjadikan-Nya sebagai tempat memohon pertolongan  ketika susah maka dia adalah menjadi manusia yang paling malang dalam hidupnya. Hal ini berlainan dengan orang mukmin yang dengan iman nya, dia dapat hidup dengan baik seperti yang dinyatakan oleh Al-Quran.
                Kasih sayang antara hamba dengan Tuhan terbahagi kepada dua iaitu kasih sayang hamba  kepada Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba. Mukmin yang sebenar dapat mengetahui kecantikan dan keagongan Allah. Ia dapat merasakan kebaikan Tuhan. Jiga dapat mengetahui secara yakin bahawa Allahlah  yang memberi nikmat kepadanya. Pengetahuan yang seperti ini memberi kesan kepadanya dan menyebabkan  dia kasihkan Allah. Hatinya akan sentiasa teringatkan Allah dan dia akan melakukan perbuatan yang semuanya ditunjukkan kepada Allah. Ia merasa lazat, merasa lapang mentaati Allah.
                Kasih seseorang kepada Allah merupakan keimanan sebenarnya. Iman yang sebenar bukanlah hanya mengetahui, tetapi iman yang kasihkan Allah dan kasih itu memberi  kesan pula kepada jiwa. Kesan kasih ini  akan lahir dalam semua perkataan, perbuatan dan tingkalakunya. Apapun keimanan yang tidak lebih daripada hanya menyerah dan mengaku dihati sahaja tetapi tidak melahirkan  kesannya dalam perbuatan maka ia bukanlah keimanan yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hamba-Nya. Firman Allah yang bermaksud (terjemahan):
                Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga mu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad pada jalan-Nya maka tungguhlah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya, Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang yang fasik.”   (At-Taubah:24
                Dalam ayat ini Allah mengumpulkan semua sifat keinginan kepada benda, kesukaan serta lain-lain kelemahan manusia lalu diletakkan-Nya  di satu pihak, dan di pihak lain Allah meletakan sifat kasihkan Allah, kasihkan Rasul dan kasihkan jihad pada jalan Allah. Mana-mana jiwa yang melepaskan diri dari keseronokan demikian dan cenderung kepada Allah dan Rasul-Nya, maka  itulah jiwa yang diredhai oleh Islam.
                Kasih sayang Allah kepada hamba-Nya tidak dinyatakan oleh Al-Quran kecuali mereka yang membuat pengorbanan yang meliputi kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat manusia. Ianya tidak pula menafikan  kasih itu  kecuali kepada  orang yang bersifat  buruk yang mengakbitakan manusia lain sering ditimpa bahaya dan kerosakan.
                Ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya ialah ayat-ayat yang menyanjung sifat-sifat akhlak yang mulia kerana orang yang mempunyai sifat-sifat itu akan dikasihi oleh Allah.  Antara ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah seperti berikut:    
                Al-Ma’idah ayat 42 yang bermaksud (terjemahan): “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu)di antara mereka  dengan adil, sesungguh nya Allah menyukai orang-orang yang adil”                 
                Ali Imran ayat 76 yang bermaksud (terjemahan): “Sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertakwah,  maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”
                Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud (terjemahan): “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”
                An-Nisa ayat 36 yang bermaksud (terjemahan): “Allah tidak suka orang yang sombong  lagi membangkan diri.”
                Al-Anfal: 58 yang bermaksud (terjemahaan): “Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berkhianat.”   

No comments:

Post a Comment