Saturday, February 8, 2014

TANAM PADI, RUMPUT TUMBUH SAMA, TETAPI TANAM RUMPUT PADI TIDAK IKUT TUMBUH!.

  (Disiarkan pada 8. 2. 2014)
Fenomena alam kehidupan sentiasa menguji kepekaan manusia berfikir menangani ibadah yang dilaksanakan, kerana hidup ini sedemikian wajah alam pembangunannya. Tidak ada yang mudah dalam mewujudkan pembangunan kerana Allah bentukkan alam kehidupan dalam keadaan sedemikian rupa,  yang semuanya berpasangan. 
               Firman Allah surah Az-Zariat ayat 49 yangbermaksud (terjemahan): “Dan segala apa yang  kami ciptakan ada pasangan-pasangannya, mudah-mudahan kamu beringat”.
               Segala sesuatu  yang berada di alam ini dijadikan oleh Allah keadaannya berpasang-pasangan atau ada lawannya sepertinya: lelaki pasangannya perempuan, langit pasangannya bumi, matahari pasangannya rembulan, tanah rata kawannya pergunungan, musim sejuk lawanya musim panas, manis lawannya masam, cahaya terang lawannya suasan gelap dan sebagainya yang dapat kita saksikan.
               Fenomena lain juga dapat kita saksikan berpasangan seperti susah dan senang, baik dan buruk, cantik dan hodoh, berat dan ringan, cepat dan perlahan, kecil dan besar dan dalam dan cetik dan sebagainya adalah fenomena alam kehidupan yang terpaksa ditangani oleh setiap insan dalam melaksanakan ibadah kerana Allah. Kesudahan destinasi manusia di alam kehidupan juga Allah s.w.t. sediakan dua tempat. Tempat yang baik dan sempurna bernama syurga dan tempat yang tidak baik dan menyeksakan benama neraka.
               Allah wujudkan alam kehidupan  mempunyi tamsil kepada pembangunan kehidupan di alam dunia. Allah tidak wujudkan sesuatu makhluk tanpa tujuan dan kemanafaatannya kepada kehidupan maka itu manusia wajar mencari dan menemukan tujuan berkenaan untuk diterjemahkan kepada pembangunan kehidupan.
Menanam padi ditamsilkan  sebagai satu ibadah bagi memenuhi keperluan hidup di alam dunia kelak akan meneruskan perjalanan hidup di alam akhirat sebagai distinasi mutlak setiap insan. Padi diperlukan sebagai makanan asas kepada manusia untuk hidup dan bertenaga melaksanakan ibadah kerana Allah sebelum (roh) beralih kehidupan di alam barzakh untuk penantian datangnya hari kebangkitan sebelum menuju ke alam akhirat.  
Manakala menanam rumput ditamsilkan sebagai ibadah dunia semata untuk memenuhi keperluan hidup makhluk lainnya seperti haiwan yang menjadi aset dalam pembangunan manusia. Rumput juga ditamsilkan sebagai ujian bagi manusia melaksanakan ibadah kerana jika rumput dibiarkan tumbuh bersama padi maka pertumbahan padi akan terbantut kerana segala makanan dalam tanah diperlukan oleh rumput juga yang ingin hidup bersama.
Kedua-dua makhluk, padi dan rumput, kehidupanya agak berbeza  antara satu sama lain. Padi, jika tidak diusahakan oleh manusia untuk menanmnya tidak akan tumbuh, manakala rumput tidak perlu ditanam ia akan tumbuh dengan sendirinya. Di mana sahaja terdapat lapangan tanah, rumput akan tumbuh dikecuali di padang pasir dan di atas batu yang tidak ada tanah di situ. Walau di dalam air sekalipun rumput tumbuh seperti yang terdapat di tepi-tepi laut dan juga di sungai-sungai.
Kehadiran rumputlah membuat hidup ini sentiasa diuji oleh Allah untuk melihat semangat makhluk manusia melaksanakan ibadah untuk kelangsungan hidup berwawasan. Disebalik kewujudan rumput dalam kehidupan, ia juga memaksa manusia untuk memahami falsafah kehidupannya mengapa Allah wujudkan makhluk rumput dalam kehidupan manusia.
Risalah pertama yang diturunkan Allah dari langit yang diterima oleh manusia (Muhammad) melalui Malaikat Jibril ialah “baca”. Allah memerintahkan manusia untuk membaca alam kehidupan demi mengenali dirinya kelak mendekatkannya kepada kekuasaan Allah s.w.t. yang mewujudkan alam ini bersama dengan segala makhluk lainnya yang hidup di dalamnya.
Perintah membaca oleh Allah kepada manusia mempunyai makna yang luas. Membaca alam kehidupan menjadi agenda utama bagi manusia sebagai khalifah Allah untuk memakmurkannya. Dalam kehidupan ini Allah wujudkan dua dokumen penting bagi manusia untuk membacanya demi kelangsungan hidup bertamadun.
Dokumen pertama ialah membaca ilmu Allah yang terucap oleh-Nya, iaitu al-Quranul Karim yang diterima oleh manusia (Muhammad) melalui Malaikat Jibril. Dokumen kedua ialah membaca alam ini dengan segala isinya termasuklah makhluk-makhluk yang hidup mahupun yang tidak hidup.
Makhluk yang tidak hidup termasuklah air berbagai jenis seperti air minum, hujan, air laut, petrol, dan kemia. Udara yang mengandungi berbagai jenis gas seperti oksijen, karbon dioksida, hyadrogen, helium. Logam bermacam jenis seperti intan belian, emas, tembaga, perak, besi. Batu yang bermacam kategori seperti yang besar, kelikir dan halus seperti pasir,  tanah yang mengandungi bermacam-macam elemen yang ada kemanfaatan kepada kehidupan makhluk yang ada dibumi ini seperti rumput, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Haiwan berbagai jenis juga yang hidup dalam tanah seperti cacing, kuman dan sebagainya.
Makhluk yang hidup seperti manusia, binatang atau haiwan berbagai jenis termasuklah jenis herbivorous, Omnivorous atau omnivor, carnivorous atau karnivor (maging). Ikan bermacam jenis yang hidup di dalam air sungai  dan laut dan sebagainya semuanya ini adalah bahasa alam yang wajar dibaca dan difahami oleh manusia.
Mengambil ikhtibar kehidupan rumput ia mempunyai falsafah yang sesuai kepada pembangunan manusia. Pepatah pujangga mengatakan: Hiduplah seperti rumput yang tidak mempunyai resiko yang tinggi dari ditiup angin kencang tetapi bersedialah dipijak-pijak manusia serta haiwan yang lalu lalang dan menerima najis yang dibuang oleh haiwan tersebut.
Jika mahu hidup sebagai seorang kaya atau orang kenamaan dipersilakan tetapi bersedialah menerima resikonya seperti  hidupnya sepohon pokok yang tinggi melangit tetapi resikonya amat tinggi apabila tumbang ditiup angin kencang. Pepatah Melayu mengatakan “besar periuk besar keraknya” memberi erti hidup seorang kaya semestnya banyak juga tanggungan dan resikonya.
Dalam mewujudkan pembangunan kita juga akan mengalami berbagai sesiko yang menyulitkan perjalanan hidup. Ini disebabkan manusia sentiasa dicuragi oleh iblis dalam perlaksanaan berbagai ibadah kerana Allah. Dengan pada itu juga Allah akan sentiasa menguji kesabaran serta ketabaan hati manusia sebelum mendapat keredhaan Allah s.w.t..
Hidup di dunia sememangnya sentiasa diselimuti dengan kesukaran apabila kita melakanakan agenda pembangunan. Selain dari melaksnakan agenda kehidupan, manusia juga sentiasa berhadapan dengan kedatangan derita yang tidak diundang memudertakan perlaksanaan ibadahnya. Antaranya ialah keadaan  badan yang kurang sihat dan bertenaga kerana sakit. Kita merujuk kepada pakar perubatan tetapi kita perlu wang untuk mendapatkan obat yang diperlukan. Untuk mendapatkan wang amat sukar bagi sesetengah orang dan kadang-kadang kesulitannya seperti memasukkan unta ke dalam lobang jarum.
Orang yang berkeluarga mempunyai tangungan resiko yang amat berat untuk melaksanakan pembangunan keluarga terutama sekali kepada mereka yang mempunyai ramai anak. Mereka perlu biayaan persekolahannya yang besar disamping menjaga kesihatan mereka termasuklah menyediakan makanan serta kainbaju mereka.
Sebenarnya, di sebalik falsafah yang dibayangkan dalam konotasi: “jika kita tanam padi rumput tumbuh sama; tetapi jika kita tanam rumput mustahi padi akan tumuh sama,”  mempunyai makna yang lebil sofistikated dan menyeluruh mengenai alam kehidupan. Agenda tersebut  memfokoskan kepada perlaksanaan ibadah di alam kehidupan manusia sebagai pemakmur alam untuk mendapatkan imbalan kepada kemanfaatan hidup di akhirat kelak.
Hidup beragama (Islam) menjadi kewajiban pada setiap insan sebagai pemain dalam kelangsungan hidup di alam dunia sebelum beralih kepada kehidupan di alam akhirat kelak sebagai distinasi mutlak yang disediakan oleh Allah Suhanahu Wa Tallah. Kehidupan dunia- lah yang menjadi medan pertempuran manusia mengejar kehidupan yang bersifat bahagia dan menyenangkan.
Walau bagaimana pun pemberatan ibadah kepada alam akhirat akan dengan sendirinya dunia terbela. Tetapi jika dunia diberi keutamaan berbanding akhirat maka kepincangan hidup akan berlaku kerana dana pahala untuk akhirat tidak akan menjelma. Di situlah pembangunan rohani tidak mendapat apa-apa dari segi kebajikannya.
Bilamana manusia melalaikan tugasnya di atas bumi ini, nescahaya Allah s.w.t. akan menurunkan kepadanya azab yang pedih. Sebaliknya apabila mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggugjawabnya itu dengan sempurna, nescaya Allah s.w.t.  penganugerahan yang utama dan mulia.
Allah s.w.t. menjadikan manusia sebagai makhluk yang teristemewa dan mulia berbanding dengan makhluk yang lain. Firman Allah yang bermaksud (terjemahan):
“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan manusia dan Kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan, serta Kami berikan mereka rezeki daripada  barang yang baik-baik serta Kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan dengan sebenar-benar kelebihan.” (Al-Isra’: 70)
Di permulaan ayat ini Allah menyebut tentang  kemuliaan manusia dan di akhir ayat tentang kelebihan yang dikurniakan kepada manusia. Maksud  kemuliaan di sini, iaitu  Allah menjadikan  manusia lebih mulia daripada  haiwan kerana diberi akal, boleh bertutur kata, pandai menulis, dan melukis serta bagus pula rupa dan bentuk  tubuh badannya.
Dan maksud kelebihan pula, iaitu  Allah menjadikan manusia berkelebihan  kerana dengan  akal dan kefahamannya dapatlah dia memperbaiki kepercayaan atau iktikadnya dengan betul serta memperbaiki budi pekertinya menjadi mulia. Kelebihan ini hanyalah dikira daripada kalangan orang-orang mukmin sahaja, sedang orang kafir tidak dikira ada kemuliaannya disisi Allah s.w.t..
Penganugerahan akal kepada manusia adalah suatu hadiah yang paling berharga sekali dan tidak dapat dinilai, tanpa akal manusia tidak dapat menjalankan tugas sebagai khalifah Allah s.w.t. dan manusia adalah sama dengan binatang
Dengan akal manusia dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan tugas sebagai hamba Allah s.w.t.. Akal juga merupakan alat bagi seseorang manusia  untuk dapat menilai sesuatu dan meggunakannya untuk manfaat umum. Segala rahsia yang selama ini terpendam dan tersembunyi dapat dibongkar oleh  manusia. Inilah dia hikmah Allah  s.w.t. menjadi  seluruh makhluk ini tidak sia-sia.
Untuk mengetahuinya manusia perlulah mengkaji dan menyelidik, akan tersingkaplah rahsia-rahsia tersebut. Inilah dia peranan akal yang menemukan sesuatu itu dengan hakikat kejadianya, manusia akan kagum terhadap hikmah dan kebijaksanaan ciptaan Allah Subhanahu wa Tallah.
Allah bekalkan manusia dua rasul; iaitu rasul yang diutus-Nya dan rasul dalam diri seseorang iaitu akal. Allah s.w.t. menyarankan kepada manusia supaya menggunakan akal ini  mengikut landasan yang telah digariskan olehNya. Firman Allah s.w.t. surah An-Nahl ayat 78 yang bermaksud (terjemahan):
“Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu sedangkan kamu tidak mengetahui sesuatu. Lalu Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati (akal) supaya kamu bersyukur.”
Allah s.w.t. seringkali menggesa supaya manusia menggunakan akalnya. Akal yang digunakan tidak mengikut aturan yang sepatutnya atau tidak menggunakan akal yang diberikan itu adalah suatu kesalahan yang besar dan dapat menjauhkan dirinya ke jurang kebinasaan. Apa yang sepatutunya,  akal haruslah diarahkan untuk mengkaji dan menilai kekuasaan Allah s.w.t. bagi menguatkan lagi akidah tauhid dan keimanan kepada Allah s.w.t.
Alam Haiwan dan burung menyerupa alam manusia. Allah berfirman surah Al-An’am ayat 38 yang bermaksud (terjemahan): “Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan binatang yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat (seperti) kamu”.
Dalam ayat ini Allah menggambarkan kumpulan haiwan dan burung sebagai umat. Ia menyerupai kita dari segi mempunyai akal untuk mentadbir sesuatu. Ini adalah hakikat saintifik yang diiktiraf oleh ilmu sains. Sesungguhnnya kumpulan haiwan mempunyai hubungan kemasyarakatan yang erat. Ada di antara kumpulan tersebut  hidup dalam sistem pemerintahan beraja yang mempunyai undang-undang tetap, sepertimana semut, lebah dan lain-lain.

Hakikat yang dinyatakan oleh al-Quran ini tidak ragu-ragu lagi menjadi salah satu mukjizat al-Quran. Hakikat ini diakui oleh sains hanya setelah dibuat kajian mendalam pada binatang-binatan dan burung-burung.

No comments:

Post a Comment