Saturday, March 22, 2014

FATAMORGANA ALAM MENGIKUT PERSPEKTIF TAUHID

 (Disiarkan pada 22. 3. 2014)
Baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan beribadah kerana Allah, sering berdoa kepada-Nya untuk meminta kekuatan diri memahami keaslian sesuatu fenomena alam dengan berkata: “Ya Allah berilah aku kekuatan untuk melihat yang putih itu adalah putih dan yang hitam itu adalah hitam.” (Hadith sahih).
Pemikiran manusia kadang-kadang bercelaru dengan keadaan alam sekeliling yang akan membolehkan penglihatan manusia menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenar atau aslinya. Pada kebiasaan, kecelaruan berlaku disebabkan peranan iblis untuk memporak porandakan amal ibadah manusia.
Kewujudan fatamorgana alam merupakan satu tamsil atau kias bahasa yang perlu difahami sebagai analogi hidup yang membawa kepada kepekaaan sosial untuk berfikir mentafsirkan mengenai keadaan alam. Allah itu Maha Kaya. Setiap yang dicipta-Nya di alam ini mempunyai makna dan tujuan sama ada secara langsung atau dalam kadaan tersirat.
Jelmaan fatamorgana alam menguji pemikiran manusia untuk jangan mudah terpedaya dengan sesuatu keadaan alam yang belum ada kepastian  kewujudannya. Pepatah Melayu mengatakan  “mendengar guruh di langit air di tempayan dicurahkan”. Pada lazimnya apabila kita mendengar guruh di langit ia menandakan hujan akan turun. Maka dengan kepercayaan itu masyarakat kampung mengosongkan air yang ada di tempayannya. Itu kalau hujan betul akan turun tetapi jika tidak maka air yang sedikit dalam tempayan telah hilang dibuang.
Mengambil satu kewujudan alam yang memaparkan fenomena fatamorgana alam iaitu semasa kita melihat nun di sana di atas jalan raya yang berturap, di saat matahari memancar- kan cahaya ke bumi dengan teriknya. Mata kita melihat seolah-olah ada takungan air atau kolam yang sedang bergerak bagikan golombang air yang ditiup sang bayu. Kejadian demikian sebenar adalah disebabkan wap yang panas dipantul oleh permukaan tanah yang berturap, ke udara memberi isyarat kepada otak kita seolah-olah ada kehadiran air di situ.
Dalam kefahaman yang menjurus kepada ilmu tauhid, ia mendidik kita bahawa alam nyata boleh bertukar kepada alam ghaib yang dimainkan oleh mata hari. Air dalam permukaan bumi menjadi cair atau wap apabila dipantul oleh cahaya yang panas terik dan menghilang ke udara.
Allah yang maha berkuasa membentuk alam sedemikian rupa di mana satu makhluk boleh membentuk makhluk lainnya menjadi keadaannya sama sekali berbeza dari asalnya. Inilah satu petunjuk kepada manusia bahawa setiap ibadah yang kita laksanakan akan menghasilkan sesuatu yang ada kemanfaatanya kepada pembangunan yang baru. Dalam erti kata lain, ibadah yang menghubung antara dunia nyata dengan dunia akhirat melahirkan sesuatu yang bermanfaat kepada alam rohani.
Setiap ibadah yang kita laksanakan sewajarnya menghasilkan kemanfaatan pembangu- nan rohani dengan izin Allah. Ibadah itu merupakan amal yang akan menghasilkan ilmu yang baru. Kedua-dua fenomena, ilmu dan amal, semestinya seiring untuk mendapatkan hasilnya. Kalau ilmu tanpa amal bagikan manusia yang lumpuh, begitu jugalah amal tanpa ilmu bagikan orang yang buta.
Fatamorgana dalam diri manusia sering berlaku tanpa disedari kehadirannya. Apabila kita hendak melaksanakan sesuatu ibadah semestinya didahului dengan kalimah bismillah untuk mendapatkan keredhaan Allah kepada satu pemikiran yang khusyuk dalam urusan memetakan strategi ibadah yang akan dilaksanakan.
Amat penting dalam setiap disiplin ibadah ialah amal maka itu mengatur persediaan wajar disusuli dengan amal. Kehadiran ilmu tanpa amal tidak ada kemanfaatannya kepada pembangunan. Dan jika pemetaan stratigi sesuatu ibadah itu tidak disusuli dengan amal maka ia dikategorikan sebagai fatamorgana ibadah semata. Pepatah bahasa Inggeris mengatakan “Building castle in the air” yang bermaksud lebih kurang membina istana di udara.
Satu cerita Melayu mengatakan “angan-angan Mat Jinin”. Ibadahnya ialah memanjat pokok kelapa untuk mendapatkan buah sebagai aset pembangunannya. Sebelum sampai ke atas pokok kelapa untuk memutik buahnya, sambil tangan bergayut pada pelapah daunnya ia berfikir: “Jika saya jual buah kelapa ini saya akan memperolehi pendapatan yang lumayan. Apabila penghasilan  buah kelapa sudah menjadi banyak saya akan menjadi kaya.” 
“Kekayaan itu akan menjadikan saya orang yang terkenal. Maka itu saya akan membina rumah besar kemudian mendirikan rumah tangga dengan seorang perempuan yang cantik. Isteriku akan ku peluk seeratnya.......” sambil melepaskan tangan yang berpegang pada pelapah daun kelapa, lalu ia jatuh ke tanah!
Pembangunan yang dikategorikan sebagai fatamorgana dalam mindanya tidak membawa apa-apa perubahan kepada kehidupannya malah apa yang berlaku ialah kemudera- tan atau mungkin ajal akan menjemputnya. Ilmunya untuk menjadi seorang yang terkenal sudah ada tetapi amal sahaja yang belum sampai.
Fatamorgana alam hanya berlaku di dunia tetapi alam akhirat tidak serupa. Maka pembangunan dunia semestinya diserasikan dengan pembangunan akhirat atau dalam perkataan lain pembangunan jasmani wajar seiring dengan pembangunan rohani. Memelihara kebajikan rohani adalah lebih bermanfaat kepada kehidupan berbanding dengan memelihara kebajikan jasmani semata.
Maka itu adalah wajar memahami falsafah pembangunan kehidupan yang berbunyi: “Kalau tanam padi rumput tumbuh sama tetapi kalau tanam rumput padi tidak ikut tumbuh!” Padi dianalogikan sebagai rohani  dan rumput sebagai jasmani. Kedua-duanya penting tetapi pokok pembangunan manusia ialah rohaninya kerana roh itu akan hidup dan bertemu dengan Zat yang Maha Pencipta tetapi jasmani akan mati dan akan kembali kepada asalnya tanah.    
Setiap ibadah itu semestinya didahului dengan kemahiran berfikir apa yang bakal dilaksanakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ibadah berfikir harus ditemani dengan akal sebagai rasul dalam diri seorang insan. Akallah yang memimpin ibadah sese- orang mukmin agar dapat melihat jalan yang sesuai untuk mendatangkan manfaat.
Berfikir di situ masih dalam suasana kefahaman sebagai fatamorgana ibadah maka khadiran akal yang disuruh oleh roh dan malaikat serta semagat juang akan merealisasikan kewujudan apa dalam minda sebagai produknya. Dalam segala fenomena perlaksanaan ibadah untuk mewujudkan pembangunan, wajar diserikan dengan redha Allah s.w.t. kerana Dia sahajalah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup ini.
Manusia sememangnya diwujudkan sebagai makhluk yang lemah. Kefasiqan makhluk iblis atau syaitan untuk memporak-porandakan ibadah manusia menambahkan lagi kelemahan manusia menelesuri pembangunan kehidupan. Satu cara utama untuk melawan dan memerangi syaitan adalah dengan bercakap ikhlas dan zikir kepada Allah s.w.t.
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Allah Yang Maha perkasa lagi Maha pemurah berfirman: “Lailahillah (tiada Tuhan selain Allah) adalah bentengKu. Barang siapa mengucapkannya, maka dia masuk dalam benteng-Ku, dan barang siapa yang masuk ke dalam benteng-Ku, bermakna dia telah selamat dari Azab-Ku”.
Dengan demikian syaitan merupakan penyebab turunnya azab, jika seorang hamba telah mengucapkan kalimah ini dan diiringi dengan melakukan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, nescaya syaitan akan menjauhi daripadanya, sehingga dia selamat dari fitnahnya, seperti selamat musuh di medan peperangan.
Bismillah juga melindungi diri dari syaitan, sebagaimana yang diriwayat dari Nabi s.a.w.. Saat beliau mendengar seseorang berkata: “Celaka engkau syaitan”, maka Nabi s.a.w. bersabda: “Jangan seperti itu, kerana sesungguhnya syaitan yang terkutuk semakin membesar dan berkata: “Dengan kekuasaan aku akan mengalahkanmu.” Tetapi ucapkanlah “Bisimillah”,
kerana itu akan mengecilkan syaitan.”
               Allah Azza Wajalla telah menyebutkan hamba-hamba yang telah diuji dengan firman-Nya yang berbunyi (terjemahan): “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.” (Al-A’raf: 201)
               Dengan demikian, Allah telah memberi tahu bahawa hati yang sentiasa berzikir kepada-Nya akan hilang darinya penutup, kegelapan dan kelalaian. Zikir akan menyingkap tabir kesusahan dan kesulitan. Kerana zikir adalah kunci bagi takwa dan wara’.
               Di dalam hati manusia terdapat enam gejolak, iaitu gejolak nafsu, gejolak syaitan, gejolak roh, gejolak malaikat, gejolak akal dan gejolak keyakinan. Gejolak nafsu sentiasa menyuruh untuk memenuhi syahwat dan mengikuti hawa nafsu. Gejolak syaitan menyuruh pada kufur, syirik dan risau dan mengencam Allah serta menyuruh kepada segala susuatu yang mengarah kepada kesesatan dan kebinasaan. Gojolak itu tercela dan keduanya merupakan keburukan.
               Sedangkan gejolak roh dan malaikat sentiasa menyuruh kepada  kebenaran dan ketaatan kepada Allah serta memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kedua-dua gejolak itu merupakan hal terpuji. Gejolak akal, kadang menyuruh mengerjakan apa yang diperintah kan syaitan dan nafsu, dan kadang menyuruh mengerjakan apa yang diperintahkan roh dan malaikat. Itulah merupakan hikmah dari Allah, supaya manusia boleh masuk ke dalam kebaikan atau keburukan dengan penilaian akalnya. Kedua pilihan itu akan melahirkan  pahala dan seksaan.
               Allah menjadikan tubuh ini sebagai tempat berlakunya hukum-hukumNya sekaligus tempat untuk memperlakukan kehendakNya. Dan Dia telah menjadikan akal sebagai alat pembeza dari kebenaran dan kejahatan. Dan dari keduanya itu akan dapat menjadikan datangnya pahala dan dosa, bergantung terhadap apa yang ditentukan.
               Gejolak keyakinan merupakan roh keimanan dan sumber ilmu. Gejolak ini bersumber dari Allah dan bersifat khusus dengan berbagai keistimewaan. Gejolak ini dimiliki oleh para wali yang benar-benar bertakwa dan para syuhada. Mereka inilah orang-orang yang dicintai, diharapkan, dan dipilih oleh Allah. Ibadah mereka berbalik dari zahiriyah menuju batiniah. Mereka menjalankan ibadah wajib dan ibadah sunat. Mereka yang sentiasa dibawa pengawa- san  Allah. Dia akan melindungi zahiriyah mereka.
               Minyingkap rahsia fatamorgana alam yang dilahirkan oleh fenomema cahaya dari makhluk matahari, mendidik kita tentang ilmu yang mendatangkan cahaya pada kehidupan itu kerana Allah. Ia menyedarkan kita tentang amalan-amalan yang mampu memberikan nurani (cahaya) kepada hati, iaitu tasbih, zikir, mendirikan solat, membayar zakat, dan takut pada hari kiamat.
Allah berfirman yang menerangkan tentang anugerah yang akan diberikan kepada mereka, yang bermakud (terjemahan): “Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan supaya  Allah menambahkan kurniaNya kepada mereka. Dan memberikan rezeki kepada siapa yang mereka kehendakiNya tanpa batas.” (An-Nur: 38)
Membicarakan tentang ayat misykat di atas, bertujuan agar kita mengetahui hubung- kait antara perlaksanaan syriat dengan cahaya dan (Nurani) kalbu. Dan agar kita tahu bahawa perlaksanaan syariat (ajaran Allah) memiliki saluran dan pengaruh kepada hati. Begitu pula seluruh bentuk amal soleh merupakan jambatan dari nurani, dan agar kita tahu bahawa ada beberapa amalan-amalan tersendiri yang mampu menjembatani dan menyalurkan kita pada
tingkatan yang tinggi dan tertinggi.
               Maka orang yang berhasrat ingin menjadikan kalbunya bercahaya terang, namun mereka tidak memiliki wirid-wirid atau amalan-amalan seperti yang disebutkan di atas, bereri dia tidak mendatangi rumah dari pintu-pintunya yang benar.

               Allah mensyariatkan kewajipan yang bermacam-macam kepada seorang muslim. Oleh kerana itu, Dia menuntut amal perbuatan yang banyak kerana hati manusia memerlukan ragam saluran yang banyak. Jadi setiap amal perbuatan dengan niat yang benar berpengaruh pada kalbu, sedangkan kebaikan hati dipenuhi menerusi saluran amal perbuatan.

No comments:

Post a Comment