Saturday, August 9, 2014

TAKWA NADI KESEMPURNAAN IBADAH KEPADA ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 9. 8. 2014)
Takwa ialah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Falsafah takwa ialah menyesuaikan diri dalam hidup ini dengan kehendak dan kereadaan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Takwa bererti berhati-hati dalam segala geak-gerik, tidak hanya semuanya saja, tetapi disesuaikan dengan ajaran Allah dan rasulnya.
               Kalau ada manusia yang sudah yakin dan iman terhadap Allah tetapi berlaku semau-maunya di dalam hidup, tidak perduli perintah perintah dan larangan Allah, tidak kenal halal dan haram, maka itulah manusia yang terpedaya, atau tertipu di dalam hidup ini,  tertipu atau terpedaya oleh kehidupan dunia.
               Firman Allah Surah Luqman ayat 33 yan bermaksud:
               “Hai sekalian manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu dan takutlah (kedatangan) hari di mana seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan tidak juga seorang anak dapat menolong bapanya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan pula – dengan sebab Allah kasihan – kamu tertipu oleh syaitan yang amat penipu.”
               Setelah Allah membentangkan dahlil keesaan-Nya dengan berbagai-bagai contoh dan misalan, maka diseru-Nya pula manusia itu supaya bertakwa kepada-Nya sebagai nasihat dan mengingatkan mereka tentang kedatangan hari kiamat, di mana Allah akan mengadakan pengadilan untuk menghukum hamba-hamba-Nya. Lebih-lebih lagi peringatan itu ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy daripada kaum Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga lainnya.
               Allah menyuruh supaya takut kepada kemurkaan Allah dan jangan sampai ditimpa kemurkaan-Nya, kerana pada hari kiamat nanti tidak seorang pun dapat menolong orang lain semasa dijatui hukum dan diseksa. Umpamanya bapa, dia tidak dapat lagi menolong anaknya, begitu pula si anak juga tidak dapat menolong bapanya. Kerana urusan menghukum di tangan Allah, dan tidak berguna di sisi Allah apa jua jenis pertolongan yang biasanya diberikan di dunia dahulu.
               Sebaliknya tidak ada yang dapat menolong hanyalah satu sahaja, iaitu amalan yang salih yang telah dipersembahkan oleh seseorang di dalam kehidupan di dunia dahulu. Kemudian Allah menguatkan suruhannya dengan menyebutkan Sesungguhnya janji Allah adalah benar.
               Kedatangan hari akhirat atau kiamat itu benar, kerana Allah telah menjanjikannya. Allah tidak sekali-kali memungkiri janji.
               Setelah itu Allah mengingatkan supaya awas dan berhati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh dua perkara iaitu (1) kehidupan dunia dan (2) Dan jangan pula – dengan sebab Allah kasihan – kamu tertipu oleh syaitan yang amat penipu.
               Kalau penduduk negeri semuanya beriman dengan Allah dan rasulnya serta mentaati apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, dan bertakwa yakni menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya, tidak berbuat  syirik dan berbuat bencana di muka bumi ini, Allah akan buka pintu keberakatan dari langit dan bumi.
               Mendapat Berakat dan Rizqi dari Allah adalah sesuatu yang setiap mukmin mengingini dalam hidupnya. Firman Allah Surah Al-A’raaf ayat  96 yang bererti:
               “Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Kami (Allah) bukakan pintu keberakatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan juga , lalu Kami seksa mereka disebabkan perbuatan yang mereka usahakan”.
               Yang dimaksudkan keberakatan dari langit ialah turunnya hujan, dan keberakatan dari bumi ialah tumbuhnya tanam-tanaman dan buah-buahan. Termasuklah keberakatan tersebut segala macam nikmat  dan rezeki, begitu  pula segala perkara yang menyebabkan wujudnya kesejahteraan dan keamanan di atas bumi.  Dan erti berkat ialah adanya kebaikan yang ditetapkan Tuhan di dalam sesuatu.
               Kesimpulannya ialah kalau mereka beriman dan bertakwa, nescaya Allah mewahkan hidup mereka dan memudahkan dengan segala macam keberkatan, sebagai ganti dari  azab dan melapetaka yang setengahnya diturunkan dari langit dan setengahnya  pula ditimbulkan dari bumi.
               Adalah menjadi dasar yang diakui oleh Al-Qur’an, bahawa adanya keimanan yang sejati dan adanya agama yang benar, akan menyebabkan pula adanya kebahagiaan di dunia. Kebahagian di dunia itulah yang dinikmati oleh orang-orang  yang mahu beriman. Dan di antara yang turut sama menikmati kebahagiaan dalam segi kebendaan sahaja ialah orang-orang yang mahu beriman.  
Di antara yang turut sama menikmati kebahagian dalam tiga segi kebendaan sahaja ialah orang-orang kufur, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah al-An’am ayat 44 berbunyi:
“Setelah mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu.
               Sebenarnya pintu segala sesuatu (peluang-peluang) yang dibukakan kepada orang-orang yang kufur  itu tak lain hanyalah merupakan  ujian Tuhan dalam kehidupan mereka. Kesan ujian tersebut, kiranya tidak menambahkan  syukur, malahan  derhaka kepada Tuhan, akibatnya nikmat yang mereka terima bertukar menjadi musibah dan keberakatan bertukar menjadi malapetaka.                                
               Lain halnya dengan orang-orang yang beriman, maka pintu segala sesuatu atau peluang-peluang yang baik  kalau dibukakan kepada mereka kesannya adalah baik, kerana akan menambahkan  pula kesyukuran  mereka kepada Allah. Dan ini akan mereka terima di dunia dan pahala di akhirat.
               “Tetapi mereka mendustakan juga, lalu Kami seksa disebabkan perbuatan yang mereka lakukan”.
               Yakni, Allah membukan pintu keberakatan dari langit dan bumi, serta memberikan peluang yang baik kepada mereka, tujuannya supaya mereka itu beriman. Akan tetapi mereka tidak juga mahu beriman, malahan mereka mendustakan para rasul. Itulah sebabanya mereka ditimpa malapetaka disebabkan kejahatan dan kezaliman yang mereka lakukan.
               Rezeki dan jalan keluar bagi orang-orang yang iman dan taqwa dapat juga disaksikan dalam firmanAllah surah At-Thalaaq ayat 2 dan 3, yang bererti:
               “Sesiapa yang takwa (Taat) terhadap Allah, nescaya Allah tunjukkan kepadanya jalan keluar (dari kesulitan) dan Allah akan beri ia rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka.”
               Allah sentiasa menunjuk  kan jalan keluar dari berbagai kesulitan dan bahaya dari hamba-Nya yang bernama manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa, patuh menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam hidupnya. Dalam erti kata lain barang siapa yang takutkan Allah dengan memelihara hukum-hukum-Nya nescaya Allah akan memberi kepadanya jalan keluar dan susah menjadi senang, dan kesempatan hidup menjadi lapang dan dikurniakan rezeki dari arah yang tidak terlintas dalam hatinya. Sedikitpun dia tidak mengetahui dari mana datangnya.
               Para mufassirin: Ayat-ayat ini ditujukan kepada umum. Pernah diturunkan untuk di tujukan kepada “Auf  bin  Malik al-Asyja’i yang anaknya telah ditawan oleh kaum musyrikin, lalu mendatangi  Rasulullah shallallahu alaihi wasalam dan mengadukan kepadanya akan kesusahan dan berkata: Sesungguhnya musuh telah menawan anak saya, menyebabkan ibunya berkeluh kesah. Maka apakah yang patut tuan hamba perintahkan kepada saya?
               Nabi shallallahu alaihi wasalam menjawab:
               “Bertakwalah  engkau kepada Allah dan bersabarlah, saya perintahkan kepadamu dan juga iserimu supaya memperbanyakkan bacaan “Lahaula wala quataillabillah” (tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah).
               Maka ‘Auf bersama isterinya mengamalkan bacaan itu. Pada suatu hari sedang dia
berada di dalam rumahnya tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh anaknya, ia membawa 100 ekor unta kepunyaan musuh ketika musuh telah terlalai tentang kehilangannya, lalu unta-unta pun dibawanya pulang.
               Beberapa kejadian-kejadian di mana Tuhan menunjukkan jalan keluar dari berbagai kesulitan dan bahaya dari manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa. Di antara kejadian yang tercantum dalam Al-Qur’an ialah kejadian atas Maryam, Nabi Isa Al-Masih dan Nabi Musa alaihi salam.                  
               Diterangkan dalam al-Qur’an bahawa Mariam sejak dikandung ibunya, sudah dinazar kan oleh ibunya untuk jadi abdi Tuhan. Sejak masih kecil ketika Maryam di bawah asuhan Nabi Zakaria, Maryam benar-benar menjadi sorang manusia yang istemewa berbeza sekali dengan manusia lain yang hidup di zaman itu.
Orang yang hidup ketika itu seakan-akan serigala lapar, yang hari-hari berebut benda, tetapi Maryam tak sedikit pun perhatiannya terhadap benda itu. Dia mengurung dirinya saban hari untuk semata-mata beribadat menyembah Allah. Makan dan minum pun seakan-akan dilupakannya, tidak dihiraukan sedikit juga.
Kerana manusia itu hidup harus  minum dan makan, sedang Maryam tak menghirau kan minum dan makan, maka Allah mengirimkan makanan buat Maryam saban hari dengan perantaraan Malaikat. Saban hari, dengan tak diketahui dari mana datangnya dan siapa yang membawanya, makanan itu tersedia di hadapan Maryam.
Bukan hanya sekali dua kali, tetapi terus menerus selama Maryam iktikaf di tempat peribadatannya. Dan makanan yang dikirimkan Tuhan itu bukan saja satu makanan, tetapi bermacam-macam. Kadang-kadang berupa buah-buahan, kadang berupa daging dan lain sebagainya. Bahkan menurut satu hadis pernah didatangkan kepada Maryam buah-buahan musim dingin di ketika musim panas dan sebaliknya.  
Tiap kali Nabi Zakariah masuk mendapatkan Maryam, Nabi Zakaria melihat sendiri makanan tersebut. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam:
“Hai Maryam, dari mana makanan itu  datangnya?” Maryam menjawab: Makanan itu dari Allah kerana memberi rezeki terhadap siapa yang Ia kehendaki dengan  tak disangka-sangka.”Al-Quran Al-Imran (keluarga Imran) ayat 37: yang bererti:
“Tiap hari  tatkala Zakaria datang menjumpai Maryam dimihrab, dia dapati ada makanan di dekat Maryam, maka ia bertanya: Hai Maryam dari manakah  engkau dapati itu? Maryam menjawab: Itu (makanan) adalah dari Allah, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang Ia kehendaki dengan tidak terkira.”
Lama kemudian, tatkala Maryam menjadi hamil sekalipun tak pernah disentuh oleh laki-laki, dan mengasingkan diri jauh kerana malu. Akhirnya dia melahirkan kandungannya itu di satu tempat yang amat terpencil, di mana tak ada manusia yang dapat  menolong, tidak ada air untuk diminum dan tidak ada makanan untuk dimakannya.
Dalam keadaan lelah payah setelah bersalin, ditambah perasaan khawatir akan diketahui orang  ramai, ditambah dengan  perasaan lapar dan dahaga yang memuncak itu, Maryam berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Dan berserah diri kepada Allah ini adalah satu petanda Iman yang sempurna.
Di saat yang amat kritis itu, tiba-tiba Maryam mendengar suara dari dekat  yang amat terang sekali: “Janganlah engkau sedih, didekatmu sudah dijadikan Tuhan sebuah anak sungai yang kecil dengan airnya yang jernih. Dan gocangkanlah batang kurma tempat engkau bersandar itu, nescaya akan berjatuhan buahnya yang masak. Makanlah dan minumlah, dan senangkan hati dan tenangkanlah  jiwamu.”Al-Qur’an Surah Maryam ayat 24, 25, dan 26.
Begitulah caranya Tuhan telah memberi minuman dan makanan kepada Maryam di tempat di mana tidak ada minuman dan makanan. Hati maryam ditenangkan Tuhan, dikala dia susah dan sedih memuncak akibat dia melahirkan bayi tanpa bapa, iaitu bayi yang bernama Isa Al-Masihi. Beginilah caranya Tuhan memberi jalan keluar bagi hamba-Nya yang iman dari kesulitan dan begini Tuhan memberi rezeki yang tidak tersangka-sangka itu. 

No comments:

Post a Comment