Sunday, January 18, 2015

SAYA MESTI BERUBAH

 (Disiarkan pada 17. 1. 2015)
Masa berjalan pantas secara istiqamah memberi ingatan kepada manusia mukmin untuk membuat perjanjian kepada diri sendiri demi menangani masa bergerak agar masa itu tidak berlalu tanpa apa-apa perubahan pada ibadah kita. Dan ini wajar kerana usia kita semakin meningkat menuju ke alam tua. Jika tidak ada perubahan pada kehidupan itu bermakna masa telah menguasai diri anda.
               Berbuatlah sesuatu sebagai barometer mengenai ibadah kita sama ada perubahan telah berlaku atau sebaliknya. Manusia menangani hidup bukan setakat mencari sesuap nasi sahaja tetapi memimpin diri menjadi agen perubahan kepada pembangunan kehidupan keseluruhan nya. Allah telah mengamanahkan manusia sebagai khalifah-Nya untuk pemakmur alam kehidupan di dunia ini.
               Pemakmur alam kehidupan mempunyai dua kategori iaitu kepada kemakmuran kehidupan berbagai makhluk Allah  dan kedua ialah menggunakan segala makhluk sama ada yang hidup atau yang tidak sebagai aset pembangunan. Perubahan utama yang kita perlukan ialah melengkapkan diri kita  dengan ilmu pengetahuan sebagai catalyst atau pemangkin   dalam mewujudkan pembangunan.
Dalam pembangunan manusia sebagai pemain dalam sinario kekhalifahan di dunia, Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. telah meninggalkan pesanan (Hadis) yang berbunyi tuntutilah ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahad. Setiap manusia wajar menterjemah kan ungkapan tersebut ke dalam diri sendiri kerana ia menjadi tanggungjawab setiap individu mukmin untuk mengilmukan diri sebagai kekuatannya mengolah ibadah kepada Allah.
Walaubagaimana pun konotasi tersebut dipandang sepi oleh masyarakat masa kini terutama sekali gulungan  usia emas. Dengan pada itu juga ia sering berlaku kepada ramai orang yang telah bersarah dalam kerajaan tidak faham makna persyarahan sebenar. Seorang kakitangan kerajaan yang telah bersara wajib mempunyai pendapat bahawa persaraan bermakna bukan berhenti berfikir mengenai perubahan tetang pembangunan. Kita bersara hanya dari khidmat sebagai kakitangan kerajaan.  Tanggungjawab sebagai khalifah Allah wajar diteruskan hingga ajal menjemput nyawa.
Konotasi pembangunan terbahagi kepada beberapa kategori yang setiap manusia wajar memahaminya. Pembangunan jasmani (dunia), dan pembangunan rohani (akhirat) adalah antara dua kategori yang terbesar dan terpenting untuk diterokai. Jika kita dapat membuat perubahan pada satu  unit dalam kategori tertentu harus kita merasa syukur kerana kita telah sekurang-kurangnya  menyumbang satu jenis perubahan kepada pembangunan.
Walaubagaimana pun membuat perubahan kepada pembangunan rohani (akhirat) mendahului segala-galanya, kerana dengan berbuat demikian pembangunan jasmani (dunia) akan dengan sendirinya ikut terbela. Disiplin Pembangunan rohani(akhirat) merangkumi ciri-ciri pembangunan jasmani (dunia).
Rasulullah s.a.w. bersabda untuk menuntut ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahad jelas memberi  ingatan kepada manusia bahawa mengilmukan diri tidak ada pensennya. Ilmu yang dituntut sentiasa menggairahkan individu berkenaan bahawa semakin “kita tahu semakin kita tidak tahu!” Konotasi tersebut memberi gambaran bahawa semakin banyak ilmu  yang kita perolehi semakin banyak lagi ilmu Allah yang belum diketahui.
Apalah makna setitis air yang membasahi jari kita jika menculupkannya ke dalam laut. Itulah yang ditamsilkan  sebagai ilmu yang kita perolehi di dunia, berbanding dengan ilmunya Allah seperti lautan yang tidak bertepi itu. Maka itu semakin banyak ilmu yang kita perolehi maka semakin banyak lagi ilmu yang belum dapat diketahui.
Melahirkan perubahan kepada diri kita wajar terlebih dahulu menambahkan ilmu yang sudah sedia ada. Ilmu itu sahaja menjadi pemangkin dalam melahirkan perubahan. Falsafah perubahan itu bukan hanya tertumpu kepada diri sendiri sebagai pemain dalam membuat perubahan tetapi yang amat penting sekali ialah membuat perubahan kepada orang lain yang memerlukannya.
Setiap manusia  dibekalkan Allah dengan dua kekuatan yang dikenali sebagai fitrah Allah untuk  diguna membuat perubahan. Pertama otak untuk berfikir mengola pembangunan 
dan keduanya ialah kekuatan fisikal atau tenaga jasmani untuk membuat aktiviti ibadah yang akan menghasilkan perubahan kepada sesuatu agenda kehidupan.
               Tenaga atau kekuatan diri itu mempunyai had-had tertentu yang apabila masanya tiba ia tidak mampu lagi  membuat perubahan. Walau bagaimanapun satu tenaga pada diri manusia itu jika dilatih dan sentiasa dikhilapkan akan dapat meneruskan ativiti untuk membuat perubahan walaupun di usia lanjutnya. Potensi intelek atau tenaga mental dan kemahiran fikiran adalah antara fitrah Allah yang sentiasa bersama manusia walaupun usia telah mencapai masa magrib.
               Kategori potensi inteleklah yang dapat meneruskan ibadah menuntut ilmu hingga ke liang lahad. Melatih keadaan fisikal kita mempunyai had-had tertentu, tetapi melatih potensi intelek kita dapat meneruskan ibadah walaupun kemampuan jasmani itu sudah kurang bersama dengan kita lagi.
               Menuntut ilmu dapat dilakukan dalam dua cara. Ilmu Allah yang ada di alam kehidu- pan ada dua iaitu ilmu yang terucap oleh Allah seperti al-Quranul Karim dan yang ke dua ialah ilmu yang tercipta oleh Allah S.W.T. iaitu alam ini.    
Al-Quran merupakan ilmu yang tercatit atau telah didokumentasikan yang boleh kita baca untuk meningkatkan atau membuat perubahan kepada ilmu yang telah sedia ada pada diri kita sendiri. Dengan cara yang serupa kita boleh membuat perubahan melalui pembacaan buku-buku yang di dapati di pasaran. Membaca buku merupakan ibadah kepada pembangu- nan rohani.
Di usia emas itu masih membolehkan kita menggunakan potensi intelek untuk membuat perubahan pada kehidupan dengan cara menulis dan membuat buku. Ibadah serupa ini amat bermanfaat kepada pembangunan rohani sebab apabila buku yang kita siap menulus itu berada di pasaran maka apabila orang membelinya  akan dapat membuat perubahan pada dirinya sendiri setelah membaca buku berkenaan.
Menulis buku merupakan pusaka yang tiada tanding taranya kepada pembangunan manusia kerana buku boleh disamapikan kepada generasi demi generasi walau pun penulis itu jasadnya sudah kembali menjadi tanah. Walaubagaimana pun roh kita akan mendapat ganjaran pahala dari buku yang telah kita usahakan semasa hidup di dunia.
Kelahiran buku yang kita tulis merupakan satu perubahan kepada kehidupan itu kerana ia menandakan bahawa satu usaha yang telah dilaksanakan membuahkan kejayaan sebagai satu dokumen kepada generasi pelapis. Dokumen tersebut  adalah satu penambahan maklumat (ilmu) kepada pembangunan manusia keseluruhannya.
Ilmu maklumat dalam buku tersebut menjadi agen pembaharuan ilmu kepada orang lain yang membacanya. Itulah sebabnya semakin kita membaca semakin banyak perkara yang baru kita ketahui yang bermanfaat kepada pembangunan kehidupan. Begitulah falsafah hidup seorang insan, hendak membuat perubahan pada diri sendiri.
Manusia hidup bermasyarakat maka wajar setiap individu melahirkan sesuatu perubahan pada dirinya kerana dengan berbuat demikian ia telah menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Dengan adanya sumbangan ilmu kepada orang lain maka ia menjadi pemangkin atau catalyst kepada jiwa individu berkenaan untuk ingin partisipasi dalam membuat perubahan pada dirinya dan juga kepada masyarakat.
Seorang pendidik sentiasa merancang pengajaran dan pembelajarannya sebelum ia masuk ke dalam kelas untuk mengajar murid-muridnya. Falsafah dalam teknik pengajarannya ialah “saya mesti membuat perubahan” kepada murid-murid saya supaya mereka berjaya memahami ilmu yang baru kelak dapat membuat satu pembaharuan kepada kehidupan mereka sebagai pelajar yang taat kepada menuntut ilmu pengetahuan.
Sebagai satu barometer untuk mengenapasti perubahan telah berlaku kepada setiap
murid, seorang guru akan mengadakan ujian bulanan mengenai ilmu yang baru selesai dipekenalakan kepada mereka. Keputusan dari ujian tersebut akan menjadi ukuran sama ada
perlu dibuat ulangan atau sebaliknya pelajarana yang telah diajar. Mungkin jika ulangan diperlukan, maka adalah menjadi tanggungjawab seorang guru untuk mengubahsui teknik penyampain yang lebih mudah difahami serta dapat memberi tindak balas yang positif kepada gurunya.
               Dalam soal pembelajaran murid seharusnya setiap individu mencapai tahap kefahaman kepada ilmu yang baru dipelajari kerana untuk mengerti sahaja belum pasti perubahan itu telah berlaku kepada unsaha murid  menimba ilmu. Kata-kata punjangga menggambarkan bahawa “Apabila saya dengar  saya ingat; dan apabila saya lihat  saya mengerti dan apabila saya buat saya faham.”
               Kototasi “faham” merupakan satu disiplin pembelajaran yang telah sempurna diterjemahkan satu-satu ilmu ke dalam diri individu. Saidina Aisyah setelah diajukan pertanyaan oleh para sahabat mengenai akhlaq Rasul Shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata “Akhlaq Baginda ialah Al-Qur’an.” Ini bermakna bahawa akhlaq Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bagikan isi Al-Quran itu telah diterjemahkan ke dalam diri Baginda.
               Dalam erti kata lain ilmu tertentu itu telah menjadi sebahagian daripada diri anda. Ia telah mengubah keadaan hidup anda kepada yang lebih baik dan menyerlah. Kalau anda telah membuat perubahan pada diri anda bermakna hidup anda  lebih domonen berbanding kehidupan yang telah lalu.
               Setiap individu mukmin masing-masing melaksanakkan ibadah kerana Allah. Dalam suasana perlaksanaan ibadah tersebut, kekhyusukan serta rasa tawadhu pada diri individu tidak sama mengikut tahap kekuatan iman masing-masing. Kita tahu bahawa sesiapa melaksanakan ibadah secara khyusuk dan tawadhu  kepada  Allah akan mendapat ganjaran pahala setimpal dengan tahap kekhyusukannya masing-masing.
               Dalam falsafah ibadah kepada Allah setiap jemaah cuba mencapai tahap perubahan dalam diri kita. Itulah misi yang hendak dicapai oleh setiap ahli jemaah dalam solat berjemaah. Tetapi apakah petanda yang kita telah mencapai kekhyusukan dalam solat berjemaah? Orang khyusuk mendirikan solat tidak merasakan bahawa dia menyertai solat berjemaah kerana khyusuk mengingati Allah S.W.T. sahaja.
               Sayidina Ali pernah meminta tolong dipecakan bisulnya yang berada di bahagian belakang semasa khyusuk mendiri sembahyang kerana mengikut beliau masa sembahyanglah ia tidak merasa kesakitan. Segala pemikiran, perasaan, serta deria lainnya tertumpu hanya kepada Allah semasa mendirikan solat. Inilah satu-satunya contoh bagaimanakah perasaan khyusuk itu ada ada diri anda semasa solat.
               Membuat perubahan pada diri sendiri bukan hanya tertumpu kepada kejayaam muamalah semata tetapi perubahan itu harus juga berubah mengenai akhlak diri sendiri. Segala perubahan yang diingini seharusnya kepada kebaikan dan bukan kepada kemuderatan atau kebodohan. Perubahan demikian bukan perubahan pebangunan  tetapi peruahan kepada keruntuhan akhlak serta disiplin individu berkenaan.
               Dalam diri seorang insan ada beberapa  fitrah Allah bekalkan untuk memandu insan menangani kehidupan. Fitrah yang amat berguna kepada  pembangunan ialah fitrah akal dan juga fitrah nafsu. Nafsu terbahagi kepada beberapa kategori, seperti nafsu pembangunan, nafsu kemalaikatan dan nafsu kehaiwanan,

               Sebagai pemimpin diri, akal merupakan rasul dalam diri seseorang itu. Tetapi akal semata jika tidak dibantu oleh fitrah lain seperti pembangunan dan kemalaikatan, perubahan pada pembangunan sukar dijelmakan. Para Malaikat bukan makhluk Allah yang membangun kerana mereka tidak ada nafsu. Maka itu Allah tidak diamanahkan para malaikat sebagai khalifah-Nya di bumi ini walaupun dari segi ibadah kepada Allah malaikatlah yang paling rajin, jujur dan ikhlas melaksanakannya. Oleh kerana manusia mempunyai akal dan nafsu pembangunan tidak ada sebab mengapa manusia tidak boleh membuat perubahan dalam hidupnya di dunia sebagai pusaka umat-umat mukmin di alam dunia.

No comments:

Post a Comment