Friday, April 10, 2015

ISTIQAMAH MELANCARKAN KESEMPURNAAN IBADAH KEPADA ALLAH

 (Disiarkan pada 11. 4. 2015)
               Kejadian alam semesta ini seperti pergerakan bumi mengelilingi matahari mengakibat kan wujudnya siang dan malam. Mata hari menyinarkan cahayanya ke bumi untuk membantu makhluk-makhluk yang hidup mencari makanan; termasuklam manusia untuk melaksanakan pembangunan; serta  tumbuh-tumbuhan membantu proses fotosyntesisi. Bulan yang menyinar kan cahayanya yang lunak di waktu malam, ombak di laut mengalun dan memukul ke pantai menandakan pergerakan udara, burung-burung dan segala haiwan keluar berkeliaran di waktu siang mencari makanan untuk meneruskan hidup. Fenomena alam sedemikian rupa berjalan secara istiqamah. Demikianlah kekuasaan Allah yang mencipta alam kehidupan.
               Setiap pergerakan kehidupan itu mempunyai disiplin tersendiri dan itulah yang difahami sebagai istiqamah atau ketakalan alam kehidupan. Pergerakan secara istiqamah itu diatur oleh masa yang bergerak mengikut putaran alam yang diwujudkan oleh Allah S.W.T.. Tidak ada yang bakal bergerak tanpa kekuasaan Allah atau teknologi Zat yang Maha Pencipta.
               Allah membentuk alam kehidupan lengkap dengan disiplin ketakalan. Setiap fenomena alam kehidupan itu harus dijadikan iktibar dalam pembangunan seperti mana Allah berfirman supaya membaca alam yang tercipta oleh Allah dan juga alam yang terusap oleh-Nya supaya dijadikan satu disilin mengolah ibadah pembangunan.
               Sebagai contoh, Allah S.W.T. membentuk mekanisme dalam jasmani manusia sedemikian canggih yang semuanya mempunyai disiplin istiqamah. Pergerakan jantung mengepum darah ke seluruh anggota badan sentiasa dalam disiplin istiqamah bermuala pada usia bayi mencapai 120 hari dalam rahim ibu, kemudian lahir ke dunia menjadi bayi yang memerlukan kasih sayang seorang ibu. Kemudian anak itu membesar hinggalah usia tua semuanya mekanisme dalam badan sentiasa bergerak secara istiqamah. Ia hanya berhenti apabila datangnya kematian sebagai penghujung kehidupan di dunia.
Budaya intiqamah dalam melaksanakan ibadah sentiasa menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Allah sentiasa meredhai amal ibadah yang kiblatnya kepada kesempurnaan   ibadah hasil dari budaya istiqamah. Amalan istiqamah membentuk disiplin individu sentiasa memelihara kasih sayang dengan Allah serta mentaati ibadah yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Manusia melakukan sesuatu dalam hidup ini sama ada kebaikan ataupun keburukan adalah disebabkan oleh dorongan dari dalam atau pengaruh dari luar. Jika ia melakukan cara hidup yang bersifat kebaikan secara istiqamah akan mengubah hidupnya serasi dengan pembangunan masyarakat yang diinginkan, tetapi jika ia melakukan sesuatu yang bersifat keburukan secara istiqamah maka ia menjadi duri dalam pembangunan masyarakat.
Antara tujuan agama yang terpenting ialah mengawasi manusia dari melakukan kejahatan dan cara pengawasannya ialah dengan memberi amaran, menyatakan tentang bahaya dan menyeruh manusia supaya menurut rencana yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi langkah “pemulihan” (al-Islah) adalah menjadi sebab paling utama ke arah peningkatan akhlak, memperbaiki keadaan manusia serta memperkenalkan kebahagian di kalangan manusia itu.
Jika manusia tidak mempunyai keinginan hendak meneguhkan pendirian (Istiqamah) maka ia akan lemah untuk menerima kebaikan dan sesuatu objektif yang hendak dicapainya akan mudah terjerumus ke dalam dosa. Dengan sebab itu kita dapati Islam sangat mementingkan istiqamah dan menyuruh manusia supaya mempunyai sifat itu. Cara yang digunakan adalah menarik dan memberi kesan. Ini kerana suruhan atau ajakan itu disertakan dengan janji pahala di dunia dan di akhirat.
Allah berfirman dalam Surah Fusilat ayat 41:30-31 yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka meneguhkan pendiran mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan (memperolehi) syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperolehi apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) didalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.
Orang-orang yang beriman itu sifatnya selalu berikrar dengan mengucapkan (Tuhan kami ialah Allah). Jelasnya mereka mengaku bertuhankan Allah dan mengesahkan-Nya – tiada menyekutukan-Nya dengan yang lain. Apabila ikrar itu mereka ucapkan, kemudian dengan serta merta mereka beristiqomah yakni menetapkan pendirian mereka dengan berdiri tegap di atas keimanan, mereka tidak berganjak walau setapak untuk meninggalkan keimanan, termasuk di sini segala perkara ibadat dan iktikad, mereka memegangnya teguh-teguh’
Kata Abu Bakar as-Siddiq: Istiqamah itu ialah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dalam hubungan ini  ada beberapa Hadis, yang diriwayat dari Sufyan bin  Abdullah at-Thaqofi: Ada seorang lelaki bertanya: Ya Rasulullah! Perintahkanlah kepada saya suatu kewajipan di dalam Islam, tak akan saya tanyakan kepada seseorang yang selepas tuan.
Sabda Baginda: (Katakanlah: Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka berpendidiran tetap). Tanya saya lagi: Apakah yang patut saya pelihara? Baginda pun mengisyaratkan kepada lidahnya. Yakni berpesan supaya memelihara lidah.
Beristiqamah itu, ialah sentiasa berlaku taat di dalam iktikad, perkataan dan perbuatan. Keteguhan dalam melaksanakan perbuatan kebaikan akan membuahkan kegembiraan di sisi Allah S.W.T.. Maka itu manusia mukmin dianjurkan oleh Islam agar membudayakan semangat istiqamah dalam melaksanakan ibadah kerana Allah.
Kemudian Allah berikan kegembiraan yang paling besar dari segala kegembiraan – yang maksudnya: Kamilah Tuhan yang menjadi pelindung. Yakni menolong, untuk membantu kamu dalam urusan keduniaan. Kami tunjukkan kamu perkara yang hak dan kebenaran. Kami pimpin kamu ke arah yang mendatangkan keuntungan dan kebaikan dalam urusan keduniaan. Dan Kami bakal bersama kamu pula di akhirat. Kami turunkan rasa aman
dan tenteram semasa kamu gelisah. Kami turunkan rasa aman dan tenteram semasa kamu gelisah., keseorangan dan kesunyiaan di dalam kubur. Begitu pula semasa ditiupkan serunai sangkakala, semasa dibangkitkan dari kubur, semasa menyebarang titian (as-Sirotol Mustaqim) dan semasa Kami menghantar kamu masuk ke dalam syurga Jannatun Na’im.
Allah juga menjanjikan kepada mereka dengan firman-Nya dalam Surah Al-Ahqaf ayat 46:13 yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah
maka tidak ada kukuatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berdukacita”.
Orang-orang mukmin iaitu yang melengkapkan pendirinya dengan keimanan, mentauhidkan Allah dan istiqomah yakni berpendirian tetap di dalam menjalankan syariat Allah – tidak mencampur syirik dan tidak menyalahi perintah dan tegahan Allah, maka Allah jauhkan mereka dari rasa takut melihat kegemparan kiamat di akhirat, dan tidak merasakan sedih dan berduka atas apa yang ditinggalkan di dunia. Malahan mereka bakal menjadi penghuni syurga, yang akan kekal hidup di sana. Itulah balasan dari amal salih yang  telah mereka kerjakan di dunia dahulu.
Ayat ini memberi jaminan yang mereka tidak perlu takut kepada seksaan pada Hari Kiamat. Pada hari itu mereka tidak akan berdukacita terhadap apa yang telah mereka lakukan.
Seorang lelaki telah datang kepada baginda: “Berilah nasihat kepada saya wahai Rasulullah”, maka Rasulullah menjawab dengan satu ayat yang pendik lagi menarik:
“Katakanlah, saya beriman dengan Allah kemudian saya istiqamah”.  
Memperbaiki jiwa atau islah-annafs adalah sesuai dengan makna istiqamah, kerana jika seseorang itu sentiasa berada dalam kejahatan ia akan mengakibatkan keburukan kepada seseorang atau kepada masyarakat. Dengan sebab itu Allah menjanjikan kepada orang yang memperbaiki dirinya dengan janji mendapat keredhaan dan keampunan. Firman Allah dalam Surah Al-Ma’idah ayat 5:39 yang bermaksud:
“Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Membersih jiwa juga selari dengan istiqamah. Pengertian membersih jiwa ialah
mensucikan diri dari kekotoran, menjauhkan dari kekurangan, meletakkan jiwa pada tempatnya yang bernilai tinggi hanya semata-mata melalui angan-angan, tetapi sebaliknya hendaklah melalui latihan jiwa. Sesungguhnya al-Quran memberi galakan supaya membersih jiwa dengan menjanjikan kejayaan kepada orang-orang yang berbuat demikian. Firman Allah Surah Al’A’laa ayat 87:14 yang bermaksud
               “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan”
               Orang yang beruntung dengan mendapat kejayaan ialah orang yang telah dapat membersihkan jiwanya dari kekufuran dengan adanya iman serta tulus ikhlas di dalam segala amalannya, yang semata-mata  dipersembahkan kepada Allah. Dan dia mengingati nama Allah yang Maha Agung, lalu didirikannya ibadat sembahyang dengan khusyuk kerana mematuhi perintah-Nya.
               Dan firman Allah lagi dalam Surah As-Syams ayat 91:9 yang bermaksud:
               “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”.
Para Muffassirin mengatakan; Allah bersumpah dengan menyebutkan tujuh macam makhluk iaitu matahari, bulan, siang,, malam, langit, bumi dan jiwa manusia, untuk menunjukkan keagungan kudrat-Nya dan ketunggalan-Nya sebagai Tuhan. Disamping itu ditunjukkan-Nya besar faedah yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk itu untuk kepentingan hidup manusia. Adapun makhluk-makhluk tersebut pasti ada yang mencipta, mentadbikan peredaran dan perjalanannya sama ada bergerak mahupun berhenti.
Semuanya ini untuk menarik akal manusia supaya memikirkan keagungan Allah
S.W.T.. Sumpah-Nya ini bertujuan untuk menguatkan bahawa sesungguhnya manusia akan beruntung kalau dia dapat mensucikan jiwanya dengan mentaati Allah dari dicemari oleh perbuatan maksiat dan dosa.
Firman Allah dalam Surah Fatir ayat 35:18 yang bermaksud:
               “Dan barang siapa yang membersihkan diri mereka sesungguhnya ia membersihkan diri untuk kebaikan dirinya sendiri dan kepada Allahlah kembali(mu)”.
               Barang siapa berusaha untuk menjadikan hatinya dan kepercayaannya bersih dari pengaruh syirik dan kekotoran jiwa, begitu juga menjadikan dirinya bersih dari dosa dan maksiat, maka keuntungannya akan kembali kepada dirinya sendiri bukan orang lain. Manusia diperingatkan agar jangan lupa tujuan hidupnya agar tidak membuang-buang masa pada yang tidak berfaedah.
               Istiqamah, membersihkan dan memperbaiki jiwa merupakan sifat-sifat yang membuka harapan kepada orang-orang yang banyak membuat dosa untuk mereka menukarkan cara hidup yang lebih baik. Sifat-sifat ini juga dapat menghapuskan sifat putus asa yang tidak berfaedah itu.
               Ajaran-ajaran ini adalah merangkumi semua penemuan ilmu jiwa moden yang menga takan bahawa kita tidak mudah mencapai keperibadin yang berjaya atau menjadi makhluk yang bernilai tinggi hanya semata-mata melalui angan-angan; tetapi sebaliknya hendaklah melalui latihan jiwa.          
               Istikamah dalam memikirkan pembangunan yang conducive serta diikuti dengan amalan yang teguh merupakan satu ibadah yang mudah mendapat keredaan Allah S.W.T.. Hidup ini adalah perjuangan kerana Allah menjadikan manusia sentiasa dalam perjuangan mengharungi hidup bersusah payah.
Firman Allah dalam Surah Al-Balad ayat 90:4 yang bermaksud:
               “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dalam kehidupan bersusah payah.”   
               Setelah berturut-turut mengemukan tiga macam sumpah peringatan, (1) Mekkah sebagai kota terpenting tempat Ka’bah berdiri, (2) Muhammad yang begitu berat dan mulia tugsnya berdiam di Makkah itu, namun darahnya dipandang halal saja oleh kaumnya, (3) bersumpah lagi demi pentingnya, kedudukan seorang ayah dan pentingnya pula anak-anak yang diturunkannya, masuklah Tuhan kepada yang dimaksudnya, memperingkatkan bahawa Dia telah menciptakan manusia tidak terlepas daripada susah-payah. Susah-payah itulah
bahagian yang tidak berpisah dari hidup itu. 
               Berkata al-Yaman: ‘Tak ada Allah menciptakan makhluk yang telah banyak susah- payah dalam hidup ini, melebihi Anak Adam, padahal dia adalah makhluk yang paling lemah. pula”. Sejarah hidup manusia sejak dari dalam rahim ibu dari lahir, hingga besar remaja dan hingga tua bangka adalah penuh dengan perjuangan-perjuangan melawan berbagai-bagai cabaran, halangan, godaan, malapetka, bencana, penyakit dan maut. Inilah bentuk kehidupan yang telah ditakdir oleh Allah S.W.T. supaya diharungi oleh manusia.
Termidzi menyimpulkan usia habis dalam kepayahan itu dalam mengatakan dua patah kata. “Susah-payah, tidak

memperhatikan apa yang perlu, menghabiskan masa pada yang tidak perlu.”    

No comments:

Post a Comment