Friday, May 15, 2015

ISTIQAMAH DALAM BERIBADAH MERAPATKAN KEPADA KEBAIKAN

 (Disirkan pada 16. 5.. 2015)
Perlakuan manusia dalam melaksanakan pembangunan  mempunyai beberapa kategori ber- pandukan kepada kekuatan iman individu berkenaan. Ada yang perlaksanaannya sambil lewa; orang lain mempunyai kesungguhan dan keteguhan hati(istiqamah). Melaksanakan pemba- ngunan wajar memiliki ketahanan mental serta mematuhi budaya ketakalan atau istiqamah.
         Semangat yang kuat dan kukuh dan mempunyai keyakinan diri bahawa hidup ini sentiasa dihiasi dengan ibadah yang berterusan dengan disiplin yang tinggi adalah dalam kategori manusia yang sentiasa membudayakan semangat istiqamah. Semangat demikian akan sentiasa mendekatkan kita kepada kesempurnaan dalam pembangunan tamadun.
         Membaca kewujudan alam kehidupan semestinya ada ciri-ciri yang mengiklankan sikap istiqamah. Kejadian siang dan malam sebagai contoh sentiasa mengikuti disiplin istiqamah.. Masa siangnya dan waktu malamnya sentiasa silih berganti. Disiplin demikian membentuk satu pergerakan hidup setiap haiwan yang dikenali sebagai instinct atau naluri semula jadi dalam meneruskan hidup sebagai haiwan.
          Makhluk-makhluk seperti matahari, bulan dan bintang-bintang serta planet di angkasa raya sentiasa berada di tempat-tempatnya pada masa-masa tertentu menyinarkan cahaya dan tidak pernah berhenti sejak wujudnya makhluk tersebut. Inilah kekuasaan Allah yang keung- gulannya amat luar biasa.
         Dalam diri setiap manusia pula demikian keadaannya dalam sistem pergerakan organ-organ untuk mengekalkan disiplin kehidupan. Organ jantung bergerak mengepum darah ke seluruh anggota badan secara istiqamah sejak jasad bertemu dengan roh hinggalah roh berpisah dengan jasad yang dikenali sebagai mati.
         Segala fenomena tersebut mempunyai makna tersirat kepada pembangunan kehidupan. Manusia hidup dibekalkan Allah dengan berbagai fitrah untuk membantunya melaksanakan ibadah secara istiqamah. Antaranya ialah akal, akhlak, iman, kemahiran berfikir, kasih sayang, nafsu, tenaga, mata hati dan sebagainya. Apabila menggunakan fitrah-fitrah tersebut secara istiqamah maka akan menemukan kebaikan pada kehidupan itu.
               Istiqamah ertinya teguh hati, tetap pendirian. Walaupun tidak semua orang dapat bersikap istiqamah namun memeluk agama untuk mendapatkan hikmah secara mendalam sangat memerlukan sikap instiqamah ini. Keperluan terhadap sikap istiqamah ini sangat digunakan pada setiap masa, lebih-lebih lagi ketika di zaman moden ini.
               Istiqamah mengandungi  erti kemantapan, namun tidak bererti tidak bergerak untuk maju. Umpamanya semakin tinggi teknologi sesuatu kereta semakin mampu ia melaju dengan cepat tanpa goncangan. Maka  disebut kereta itu memiliki istiqamah atau kekuatan dan kemantapan. Kereta itu mantap dan tidak bergoncang bukan ketika ia berhenti namun ketika ia begerak laju.
               Begitu juga halnya dalam kehidupan di zaman moden ini, kita harus bergerak maju, namun tetap pada dasar pertama tanpa goyang. Ini dapat terujud kepada orang-orang yang betul-betul memiliki jiwa dan pengetahuan keIslaman yang mendalam. Bukan itu saja bahkan mereka tetap menjalani nilai-nilai keIslaman tersebut.
               Sebagai firman Allah S.W.T. dalam Surah Al-Jin ayat 72:16 maksudnya:
               “Dan bahawasanya, jikalau mereka tetap berjalan lurus (istiqamah) di atas jalan itu
(agama Islam) benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau
rezeki yang banyak.”
               Diwahyukan kepada Rasul Nabi Muhammad S.A.W. seandainya bangsa manusia dan bangsa jin itu tetap berjalan di atas jalan itu yakni mahu beragama Islam, pasti Allah akan meluaskan rezeki kepada mereka dan memberi minum pula kepada mereka air yang segar – dimaksudkan di sini ialah dilimpahkan kepada mereka kemewahan dunia. “Air yang segar” itulah punca kehidupan, dan dengan banyaknya air pula datanglah kemewahan. Lantaran itu ada peribahasa yang menyebutkan: “Di mana ada air  di situlah ada harta, dan mana ada harta di situ dia menjadi ujian.”   
               Begitulah gambaran istiqamah yang dituntut di zaman moden ini. Namun kenyataan pada hari ini menunjukkan banyaknya terjadi perubahan nilai istiqamah dalam diri masyarakat maju. Kebanyakannya lebih memperuntukkan hawa nafsu dan kehendak diri sendiri tanpa menghitungkan akan nilai-nilai kebenaran dalam ajaran Islam.
               Jiwa yang kosong lebih banyak dari mereka yang tidak teguh pedirian dan tidak memiliki Istiqamah. Keresahan dan kebingungan lebih banyak melada masyarakat yang mulai jauh dari nilai-nilai agama lantaran cuba mencampurkan kesucian dan kebenaran itu dengan debu kemaksiatan.
               Istiqamah berkaitan dengan kemampuan kita dalam berjuang untuk menghadapi ujian dan penderitaan. Kerana semakin tinggi nilai iman seseorang itu semakin besar pula cubaan yang harus dihadapinya. Dengan datangnya berbagai cubaan, ujian dan penderitaan itu jika jiwa seseorang menjadi kuat dan tabah
               Namun sebaliknya bagi mereka yang tidak memiliki iman yang kuat, yang mudah terpengaruh dengan suasana lingkungan, mereka akan merasa lemah dan terus tumbang apabila cubaan atau bencana datang dari Allah. Mereka mengeluh, menyalahkan orang lain bahkan menyalakan Allah S.W.T.. Keimanan seseorang itu  harus dibuktikan dengan cubaan untuk melihat sejauh mana seseorang itu mampu mempertahankan nilai kesucian iman yang dimiliki. Firman Allah Surah Al-Ankabut ayat 29:2-3 yang bermaksud:
               Adakah manusia  itu menyangka akan dibiarkan (begitu sahaja) lantaran mereka mengatakan: Kami telah beriman – tanpa mereka diuji?Sesungguhnya Kami(Allah) telah menguji  orang-orang dahulu sebelum mereka. Dan sesungguhnya Allah itu  mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia juga mengetahu para pendusta.        
               Ditinjau dari sudut sejarah semenjak manusia itu diciptakan oleh Allah S.W.T. dan semenjak diciptakan kebaikan dan keburukan, semenjak itulah antara keduanya mendapat pelawanan. Kebenaran memenangani kemungkaran, sebaliknya kemungkaran atau kebatilan itu hadir di tengah-tengah kebenaran untuk mengganggu dan mencampur adukkan keduanya. Begitulah seterusnya sampai saat ini. Antara yang benar dengan yang salah terus terjadi perlawanan, namun kenyataan yang dapat kita saksikan bahawa kebatilan itu pasti akan menerima kehancuran.  
               Beberapa cubaan juga diberikan oleh Allah S.W.T. terhadap Nabi yang telah terdahulu. Betapa besarnya cubaan dan ujian yang harus mereka terima.
                    Istiqamah dalam kehidupan Nabi Adam adalah antara contoh Allah berikan terhadap nabi yang telah mencatatkan sejarah. Setelah Adam diciptakan oleh Allah S.W.T. di dalam syurga, lalu Allah memerintahkan kepada semua Malaikat supaya sujud kepada  Adam as, maka sujudlah para semua Malaikat kecuali yang sombong dan  tergolong kafir, iaitu iblis laknatullah.
               Tinggallah Adam as. sendiri di dalam syurga. Namun Allah mengetahui bahawa Adam merasa kesepian kemudian Allah menciptakan seorang wanita bernama Hawa. Allah berfirman dalam al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2:35 yang bermaksid:
               “Hai Adam damailah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan jangan kamu  dekati
pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”
               Akhirnya Nabi Adam as. tidak lama bertahan di syurga lantaran tergoda oleh pujukan syaitan (iblis) dengan rayuannya. Dilanggarnya perintah Allah, didekati pohon khuldi yang terlarang itu, dimakannya buah pohon tersebut.  Kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga. Allah berfirman dalam al-Quran Surah Al-A’raf ayat 7:20  yang bermaksud:
               “Maka  syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka iaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarang mu dari mendekati pohon ini, melaikan supaya kamu berdua tidak menjadi melaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (Dalam syurga).
               Kemudian syaitan membujuk kepada Adam as. dan Hawa dengan bersumpah bahawa dia sesungguhnya termasuk orang-orang yang memberi nasihat:
               Allah kemudian berfirman dalam al-Quran Surah Al-A’raf ayat 7:22 yang bermaksud:
               “Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan menyeru mereka; Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.”
               Iblis terus juga memujuk dan menggoda, sehingga Adam dan Hawa dapat ditundukkan oleh tipu dayanya. Sebab keduanya menyangka Iblis benar-benar jujur, dan percaya bahawa orang yang berani bersumpah dengan nama Allah tentulah tidak berdusta. Keduanya kalah oleh tipu daya Iblis untuk menahan diri daripada memakan buah kayu di syurga. Akhirnya  Hawa telah mendahului merasa buah larangan itu dan memakannya, yang diikuti pula oleh Adam kerana melayani kemahuan isterinya yang mengajak sama memakannya.
               Pohon khuldi yang dilarang oleh Allah S.W.T.untuk mendekatinya, ada yang mengerti kan sebagaimana nama yang diberikan oleh syaitan dalam surah Thaha ayat 20:120.  Syajatratulkuldi atau pohon kekekalan, kerana menurut syaitan orang yang memakannya akan kekal tidak akan mati
                    Namun ada yang berpendapat bahawa khuldi tersebut hanya merupakan kiasan, sesungguhnya yang dimaksudkan menghampiri pohon khuldi dan memakannya adalah bahawa Adam as. dan Hawa telah melakukan hubungan kelamin ketika di syurga. Sebagai man firman Allah dalam surah al-A’raf di atas, tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah keduanya aurat-aurat mereka.
               Akhirnya oleh Allah S.W.T. Adam dan Hawa dilimparkan ke dunia, hidup sampai waktu yang ditentukan. Keduanya menyesali atas dosa yang dilakukan ketika disyurga dan memohon keampunan kepada Allah S.W.T. Kemudian Allah berfirman dalam al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2:37 yang bermaksud:
               “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”
               Kemudian Adam as. Yang ditugaskan oleh Allah S.W.T. sebagai khalifah di permukaan bumi memulai hidupnya bersama Hawa dengan berbagai cubaan dan ujian, namun Adam tetap bertakwa kepada Allah S.W.T., dan bertambah teguh istiqamahnya.
               Istiqamah dalam kehidupan Nabi Ibrahim untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan pepalsuan juga mendapat tentangan yang hebat dari kaumnya.  Kehadiran di tengah-tengah umat yang sombong dan angkuh akan perintah Allah tidak merubah sikapnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia berusaha mencari kebenaran itu.
                    Nabi Ibrahim as. Mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang dianugerahkan oleh Penciptanya yang Agung, bukan kebenaran pada patung-patung dan berhala yang disembah oleh orang-orang yang tidak mampu mengenalisa dan mengerti itu. Dia terus mencari dan mencari. Ketika malam telah menjadi gelap dia melihat bintang-bintang lalu ia berkaa; inikah  Tuhan ku? Tetapi tatkala bintang-bintang itu  tenggelam dia berkata: “Saya tidak suka kepada yang tenggelam”. Kemudian tatakala ia melihat bulan terbit dan dia berkata: “Inikah Tuhanku?”, tetapi setelah dilihatnya bulan itu menghilang dan terbenam. Kemudian dia bermohon kepada Illahi, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepada ku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.
                    Nabi Ibrahim as. terus mencari kebenaran itu, tatkala dilihatnya mata hari terbit dia berkata berkata inikah Tuhanku? kerana inilah yang lebih besar, maka tatkala mata hari itu terbenam dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sebagai suatu bukti bahawa dia telah menemukan sesuatu yang dicari Kebenaran yang hakiki itu bukan pada mata hari, tetapi kebenaran yang sesungguhnya yang mencipta benda-benada itu dan seluruh yang ada di alam raya ini.
                    Kemudian Ibrahim berkata lagi:
                    “Sesungguhnya aku menghadapkan diri ku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.” (Al-An’am: 6:79)
                    Usaha Nabi Ibrahim mencari kebenaran sehingga ia merosakkan segala patung-patung sembahan umatnya yang mengakibatnya di bakar hidup-hidup oleh pemerintah Namsud. Tetapi Allah menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api yang besar itu.. Allah berfirman maksudnya:
                    “Kami berfirman: Hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim” (Al-Anbiya: ayat 21:69).
                    Kerana kemugkaran raja Namrud terhadap Allah maka akhirnya ia, berserta pengikut nya yang ingkar itu mendapat seksaan dari Allah dengan datangnya nyamuk-nyamuk yang sangat luar biasa banyaknya dengan membawa penyakit untuk mereka. Namrud berserta pengikutnya mati dalam menanggung seksaan Allah tersebut.

                    Namun tidak sekadar itu saja,Nabi Ibrahim harus menerima cubaan yang lebih berat lagi iaitu agar mengorbankan putra yang disayanginya Ismail as. Namu kerana keimanan yang ada di lubuk hati Nabi Ibrahim as. telah kuat dan kukuh, maka perintah dan cubaan itu dengan senang hati dilaksanakannya. Allah menyintai orang-orang yang beriman maka di selamat kanNya Ismail dari perinstiwa  pengorbanan itu. Maka terlepaslah Nabi Ibrahim dari dolongan yang amat berat itu dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung di sisi Allah S.W.T.

No comments:

Post a Comment