Friday, September 18, 2015

TANGAN KANAN DAN TANGAN KIRI

 (Disiarkan pada 19. 09. 2015)
Pepatah Melayu banyak menggunakan bahagian badan manusia sebagai satu tamsil atau iktibar dalam menelusuri kehidupan. Ia terbahagi kepada dua kategori iaitu kategori yang baik (membangun) dan kedua kategori yang kurang atau tidak baik (memuderatkan). Antaranya seperti ringan tangan untuk membantu; telinga nipis; berat perut ringan tulang; hati malaikat; tangan kanan dan tangan kiri; keras kepala; kaki judi, gaduh, kuda; kuku besi; mata duitan; hati batu dan sebagainya. Semua ini ditamsilkan kepada akhlak individu dalam menangani pembagunan kehidupan..
Antara maknanya ialah ringan tangan untuk membantu adalah kepada orang yang suka membantu terutama sekali kepada orang yang memerlukan bantuan. Telinga nipis  bermaksud orang yang mudah malu atau mudah memahami sesuatu pembangunan. Berat perut ringan tulang ditamsilkan kepada orang yang rajin berusaha. Hati malaikat adalah orang yang berhati mulia tidak suka menyakiti hati orang lain, kerana Allah. Tangan kanan dan tangan kiri ditamsilkan sebagai pembantu khas  yang setia berkhidmat atau melaksanakan amanah.
Keras kepala ditamsilkan kepada orang yang sukar mengikuti nasihat. Hati batu adalah orang yang tidak berkompromi tentang hal-hal pembangunan serta nasihat cara hidup sepertimana  yang dikehendaki oleh Islam. Kaki judi adalah orang yang budaya hidupnya sentiasa di meja judi. Ia suka aktiviti dalam pertaruhan untuk meraikan pendapatan atau keuntungan yang haram. Kaki gaduh adalah orang yang suka mencari hal yang melahirkan pergaduhan dan permusuhan. Kaki kuda ditamsilkan kepada orang yang suka bertaruh atau perjudian dalam lumba lari kuda. Kuku besi adalah satu pemerintahan ala kominis. Mata duitan ditamsilkan kepada orang yang ingin kaya dengan apa cara sekali pun.
Dalam mewujudkan masyarakat bahagia dan sentiasa berkerja sama antara satu sama lain kita memerlukan manusia dalam kategori pertama yang baik. Manusia hidup di dunia untuk melaksanakan pembangunan. Agama Islam memperincikan cara hidup dalam ketegori pertama. Kedatangan agama di tengah-tengah  masyarakat manusia ialah hendak memperbaiki akhlak serta cara hidup yang Allah SWT. redai.  
Tangan kanan dan tangan kiri dalam erti kata sebenar, kehadirannya sebagai anggota badan sering melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan.  Budaya kerja keduanya ialah saling bantu membantu dalam melaksanakan khidmatnya kepada kehidupan manusia. Tidak pernah ingkar perintah, malah apakata hati yang disarankan  oleh otak keduanya seia sekata tidak pernah mementingkan diri walaupun dari segi kemampuan melaksanakan tugas, tangan kanan menunjukkan lebih menyerlah berbanding tangan kiri.
Kalau tangan kirinya mengalami kecederasan, tangan kanan pasti membantu untuk merawatnya. Begitu juga sebaliknya, jika tangan kanan itu mengalami kemuderatan, tangan kiri setia membantu dan mengurus apa yang perlu untuk menolong memulih dan memperbaiki masalah yang di alami oleh tangan kanan itu.
Begitu juga dalam bidang pembersihan, walaupun tangan kiri itu tugasnya adalah dalam bidang pembersihan selepas urusan ke tandas tetapi tangan kanan pasti membersih tangan kiri dengan menggunakan detergent atau bahan pencuci seperti sabun dan sebagainya. Apabila kuku jari tangan kiri itu panjang tangan kanan sentiasa melaksanakan khidmatnya untuk menolong memotongnya dan begitulah sebaliknya tangan kiri menjaga kebajikan tangan kanan.
Falsafah hidup keduanya mengamalkan berat sama dipikul ringan sama dijinjing.  Benda yang berat dilaksanakan secara bersama begitu juga dengan kerja-kerja yang ringan kedua belah tangan sentiasa berkerjasama. Samada orang yang kidal atau sebaliknya kerjasama kedua tangan mesti menjalankan amanahnya.
Allah berfirman dalam al-Qur’an surah  Al-Infitar ayat 82:7 yang bermaksud:
“(Allah) Dia telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan
menjadikan  (susunan tubuh) seimbang.”
Allah mengadakan engkau daripada tiada kepada ada, lalu menyempurnakan kejadian mu yang bertubuh cukup lengkap dan dibekali pula dengan pancaindera, khasnya pendenga- ran dan penglihatan. Dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang tidak ada sebahagian ang- gotamu yang terlalu panjang atau pendek. Sebaliknya berbentuk cantik, sederhana, boleh diluruskan, dibengkokkan dan dilenturkan dengan mudahnya.
Peranan kedua belah tangan dalam menjalankan amanah Allah diserasikan dengan tahap potensi tulin. Setiap pergerakan badan dalam melaksanakan ibadah, kedua belah tangan besedia menjalankan amanah dalam pembangunan kehidupan. Setiap manusia  mempunyai potensi kekuatan semula jadi (fitrah) untuk bertumbuh dan berkembang menjadi insan yang
mulia. Potensi kekuatan semula jadi  ini dikenali sebagai intelek bahan.
Menurut Naquib (1990), intelek bahan merupakan intelek yang mengandungi bahan
tulin yang tidak mempunyai  sebarang bentuk, tetapi dapat menerima pelbagai bentuk keinte- lektualan mengikut  keupayaan terpendam yang ada padanya. Keupayaan terpendam ini berbeza antara satu individu dengan individu yang lain.
               Intelek bahan yang mengandungi potensi tulin diberi kepada setiap individu sebagai amanah dan intelek  itu harus dihakikikan atau dikembangkan sesuai dengan petunjuk Allah adalah dianggap sebagai ibadah. Tujuan penciptaan potensi tulin benar-benar dapat dicapai dengan wujudnya usaha bagi memperkembangkan potensi tersebut ke tahap yang sewajarnya. Seterusnya ini akan menggerakkan manusia melaksanakan tugas selaku hamba Allah atau khalifah Allah dengan sebaik mungkin.    
               Seluruh isi alam termasuk daya intelek yang ada pada diri manusia adalah milik Allah. Allah berfirman Surah al-Maidah ayat 5:17 yang bermaksud:
               “........Allah itulah memiliki langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Diciptakan-Nya apa yang dikehendaki-nya, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu.”
               Allah mendakwakan diri-Nya itu Tuhan ada mempunyai dalil dan bukti, iaitu kerajaan langit dan bumi dengan segala isi yang ada pada keduanya, semuanya itu adalah kepunyaan Allah SWT.
               Janganlah kamu terkeliru memikirkan kejadian Isa itu sehingga kamu mendakwakan nya sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Isa adalah makhluk Allah yang dijadikan-Nya tidak mengikuti kebiasaan, dan dia telah melakukan berbagai-bagai perbuatan yang ajaib yang tidak pernah dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi Allah bersifat kaya lagi berkuasa yang mana langit dan bumi ini adalah hak milik-Nya sebagai bukti yang Dia boleh berbuat sesuatu mengikut apa yang
dikehendaki-Nya.           
               Bagaimana pun, Islam mengakui hak manusia untuk memiliki daya intelek, tetapi konsep pemikiran itu hanya sebagai perlanjutan daripada pemilikan mutlak Allah. Daya intelek merupakan nikmat yang diberi oleh Allah kepada manusia sebagai amanah. Manusia disuruh menggunakan amanah itu untuk beribadah kepada Allah.
               Ibadah dalam pengertian yang luas merupakan mekanisme bagi mencapai kebahagian hidup di dunia dan di akhirat. Menurut ajaran Islam, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat,  sekiranya mereka  berjaya menghadapi ujian Allah.
               Allah berfirman Surah al-Ankabut ayat 29:2 – 3 yang bermaksud
               “Adakah manusia itu menyangka akan dibiarkan (begitu saja) lantaran mereka mengatakan: Kami telah beriman – tanpa mereka diuji.”
               “Sesungguhnya Kami (Allah) telah menguji orang-orang dahulu sebelum mereka. Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia juga mengetahui para pendusta.”    
                Meskipun ayat ini berbentuk pertanyaan, tetapi mengandung erti kepastian. Iaitu  Allah memastikan, adakah sahabat-sahabatmu ya Muhamad dari golongan orang-orang yang telah diselamatkan dari penganiyaan kaum musrikin bahawa mereka itu akan Kami (Allah) biarkan begitu sahaja tanpa mendapat ujian atau menerima cubaan lantaran mereka berkata: Kami sudah beriman kepadamu dan percaya kepada pengajaran dan hukum-hukum yang engkau bawakan dari sisi Allah?
Jawapannya: Tidak sekali-kali tidak! Kami (Allah) pasti akan menguji mereka dengan bermacam-macam ujian dan cubaan yang sangat berat. Umpamanya seperti berhijrah kepada rasul ke Medinah dan berjihad, yakni memerangi musuh pada jalan Allah, mengekang kehendak hawa nafsu. Dan berbagai ujian lagi yang boleh menyebabkan hilangnya nyawa,  hilangnya harta kekayaan dan juga hasil pertanian.
Kerana tujuan mengadakan ujian yang demikian itu ialah, untuk menampakkan kelebihan orang yang ikhlas dari yang munafik, dan membezakan di antara orang yang memahami agama serta berpegang teguh kepadanya dengan  yang tidak berpendirian atau yang mudah terumbang-ambing ke sana kemari tidak tentu arah dan tujuannya. Maka masing-masing pihak yang bertentangan itu, akan diberikan hukuman dan balasan mengikuti kadar amalannya.
               Dalam ayat ketiga surah yang sama, Allah menceritakan tentang kesusahan-kesusahan yang pernah dialami oleh para rasul pada zaman dahulu bersama pengikut-pengikut mereka. Para rasul itu telah pun menghadapi ujian-ujian yang berat. Dan pengikut-pengikut mereka juga telah mengalami berbagai-bagai penderitaan dan kesusahan. Tetapi mereka telah menerimanya dengan cukup sabar dan hati yang tabah.
               Umpamanya kaum Bani Israil mereka telah diuji dengan kekejaman Firaun yang sangat ganas. Berbagai-bagai seksaan dan malapetaka ditimpakan olehnya kepada mereka. Begitu juga pengikut-pengikut Nabi Isa (a.s.) yang telah beriman kepadanya. Mereka telah menderita bermacam-macam bala yang ditimpakan  kepada mereka oleh golongan orang yang mendustakan  Nabi Isa yang melakukan kejahatan dan kezaliman kepada orang-orang yang beriman.
               Dalam peperangan Uhud seorang pemuda bernama Musab bin Omar ra.bertugas memegang bendera angkatan perang muslim dan bertempur dengan sangat dahsyat . Selama bertempur tangan kanannya terpotong. Bendera terjatuh ke tanah kemudian ia mengambilnya dengan tangan kiri. Ia memegang bendera dengan  tangan kiri dan meneruskan perjuagan menentang kemarahan musuh. Kemudian tangan kirinya juga dipotong oleh musuh.
Bendera jatuh ke tanah  kali keduanya. Ia berlutut dan menjepit bendera angkatan perang muslim dengan dada dan dagunya. Ia syahid dalam kondisi seperti ini. Kerana Musab r.a. sangat merip dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kafir mengumumkan bahawa Nabi SAW. telah terbunuh. Ini melemahkan semangat orang-orang beriman.     
Begitulah satu keadaan yang menunjukkan bagaimana kesetiaan tangan kanan dan tangan kiri itu memegang amanah yang dipertanggungjawabkan kepadanya oleh badan semasa menghadapi situasi yang begitu sengit sekali, sehingga nyawa menjadi taruhan sekali pun. Iman yang mantab dan tidak goyah kepada sebarang penindasan kepada Islam, kedua belah tangan tetap melaksanakan amanah yang unggul.
               Selain mejalankan amanah, tangan juga merupakan anggota badan yang dapat melakarkan sifat hati manusia yang berpandangan kompleks seperti dapat melakarkan satu alam atau landskap atau satu pemandangan  semula jadi mengenai alam kehidupan. Tangan boleh melakarkan satu pemandangan berbentuk lukisan yang melahirkan satu perasaan bahawa alam ini serasi dengan jiwa manusia.
               Khidmat tangan kepada manusia serba boleh mengikut kehendak iman dan ketakwaan hati kepada Allah SWT. Ia boleh menjalankan khidmat  yang berbentuk pembangunan jasmani mahupun pembangunan rohani. Olahan tangan manusialah yang melahirkan berbagai bentuk pembangunan di alam kehidupan.
               Walaubagaimana pun tangan juga boleh melakukan khidmat kepada manusia yang berbentuk negatif seperti merosakkan harta benda serta melahirkan sesuatu yang menyun-
sangkan pembangunan. Panjang tangan ditamsilkan kepada orang yang suka mengambil harta orang lain tanpa izin. Ia kurang berkhidmat untuk dirinya dan hanya mengharapkan rezeki orang lain untuk meneruskan hidupnya di bumi ini.
               Pengetahuan agama amat penting dalam menelusuri kehidupan di dunia. Agama mendidik manusia bagaimana berdikari dan membantu diri agar tidak menyusahkan orang lain demi kelangsungan hidupnya di alam ini.
               Allah bekalkan manusia dengan berbagai fitrah hidup termasuklah melengkapkan setiap insan dengan akal dan otak untuk kemahiran berfikir. Allah juga bekalkan ilmu untuk membolehkan manusia memahami teka teki kehidupan. Ilmu dunia dan juga ilmu ukhrowi sebagai kekuatannya menangani hidup di alam dunia untuk mengumpul dana pahala sebagai teman hidupnya apabila beralih kehidupan di akhirat sebagai distinasi mutlak di mana manusia berjumpa dengan Zat yang mewujdukan manusia  serta segala makhluk yang ada di permukaan bumi.

               Segala fitrah Allah bekalkan kepada manusia wajar difahami dan pergunakan dalam hidup agar kita dapat meneruskan khidmat kita sebagai khalifah Allah. Hidup ini Allah sediakan dengan dua fenomena yang kemanfaatannya kepada kehidupan bertentangan antara satu sama lain seperti pembangunan yang bersifat positif dan pembangunan yang bersif negatif. Maka itu sebagai manusia yang berakal jalankan khidmat yang sesuai dengan fitrah kehidupan yang Allah sediakan. Dengan iman dan takwa kepada Allah manusia diberi Allah jaminan keselamatan, kebahagian dunia dan akhirat. Insya Allah!

No comments:

Post a Comment