Saturday, December 12, 2015

BELAJAR DARI KELEMAHAN ORANG MERUPAKAN IBADAT

BELAJAR DARI KELEMAHAN ORANG MERUPAKAN IBADAT
(Disiarkan pada 12. 12. 2015)
Budaya bermayarakat banyak yang boleh kita pelajari lewat kelemahan mereka dalam menangani agenda pembangunan kehidupan. Malah firman Allah pertama diturunkan kepada manusia  ialah memerintahkan manusia supaya “baca”. Hidup ini harus kita lengkapi dengan ilmu pengetahuan melalui pembacaan terhadap kejadian-kejadian alam kehidupan termasuk lah juga alam yang terucap oleh Allah SWT iaitu dokumen wahyu-Nya, Al-Qur’an nul Karim.
Membaca alam kehidupan adalah dalam kategori  dokumen yang tercipta oleh Allah. Alam manusia mempunyai banyak ikhtibar yang kita boleh pelajari lewat ibadat yang mereka laksanakan. Manusia  adalah makhluk yang dicipta Allah dalam keadaan lemah. Firman Allah surah Al-Ahzab ayat 33:72 yang bermaksud:
“Sesungguhnya Kami (Allah) telah memberikan amanat (tanggungjawab) itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan takut kepadanya, dan manusia pula mahu memikulnya. Sesungguhnya dia adalah aniaya lagi tersangat jahilnya.”
Mengapakah manusia yang  ada mempunyai persediaan untuk menerima bebanan itu setengahnya telah mengabaikannya. Hal ini tidak lain kerana pada diri manusia itu terdapat naluri atau pembawaan suka marah yang mengakibatkan ia berlaku aniaya dan zalim. Begitu juga ingin menuntut kemahuan nafsu syahwat yang mengakibatkan ia jahil untuk mengambil tahu dan memperhatikan terhadap kesudahan sesuatu perkara.
Oleh itu Allah bebankan kewajipan-kewajipan agama kepadanya, maka bebanan-bebanan itulah yang menjadi pengekang dari mengikuti berterus-terusan kehendak nalurinya yang tidak terbatas.
Firman Allah lagi dalam surah An-Nisa’ ayat 4:28 yang bermaksud:
“Allah ingin memberikan kamu  keringanan, kerana manusia itu dijadikan bersifat lemah.”
Allah tidak memberatkan kamu, kerana Allah tidak mengadakan sesuatu yang mem- beratkan di dalam agama. Bahkan hukum-hukum  yang telah ditetapkan-Nya itu merupakan suatu keringanan dan kemudahan jua untuk mengamalkannya.
Tetapi manusia  dijadikan oleh Tuhan bertabiat dan bersifat lemah. Kerana kelemahan nyalah maka ia kurang sabar menghadapi perempuan yang sewaktu-waktu mudah saja hendak mempersuntingnya dan menjadikan mangsanya. Dan kerana lemahnya jualah maka itu tidak kuat menahan desakan syahwatnya yang setiap saat mencari kepuasannya.
Dan kerana kebijaksanaan Allah jualah maka Allah tidak  mengadakan sesuatu yang memberatkan seseorang di dalam agama. Bahkan semua ketetapan-Nya  mempunyai ukuran yang selaras dengan tenaga dan kemampuan seseorang untuk menjalankannya, sehingga tidak ada jalan bagi seseorang untuk berdali atau cuba menolak.
Satu penyakit dalam suasana bermasyrakat ialah kehadiran penyakit rohani. Penyakit ini merupakan kelemahan nurani dalaman manusia. Kehadirannya sukar diketahui oleh orang yang mengalaminya tetapi yang boleh mengetahui ialah orang lain. Maka itu wajar kita pelajari mengenai masalah individu tertentu dan harus dijadikan ikhtibar diri untuk berhati-hati supaya penyakit berkenaan tidak menginap dalam diri kita sendiri.
Pengalaman demikian akan mendidik kita lebih berhati-hati terhadap kelemahan orang lain kerana semua keadaan fenomena alam kehidupan akan kita alami jika kita  gagal untuk meminta perlindungan dari Allah SWT. Setiap ibadat yang kita laksanakan wajar kita mengu- capkan “Bismilla hirahma nirahim” terlebih dahulu untuk mendapat perlindungan dari Allah.
Maka dengan itu juga baginda Rasul Nabi Muhammad saw. sering berdoa bilamana baginda melaksanakan ibadat tertentu dengan berkata: “Ya Allah berilah aku kekuatan untuk melihat yang putih itu adalah putih dan yang hitam itu adalah hitam.(Hadith sahih)
Maka dengan itu juga harus kita mengucapkan “innalilahi wa innalilahi rajiun”; sebaik sahaja kita menyaksikan atau mendengar berlakunya gejala atau musibah yang
menimpa kepada orang lain.
Kalimah ini ialah sebahagian daripada surah Al-Baqarah ayat 2:156 yang bermaksud:
“Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah (malapetaka) mereka berkata
Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.”
Inilah frasanya yang umat Islam bacakan apabila seorang dilanda oleh malapetaka dalam hidup dan biasanya dibaca apabila menerima khabar kematian seorang. Ia dapat juga dibacakan di mana-mana keadaan melibatkan mana-mana jenis risiko. Frasa ini biasa diterje- mahkan: “Sesungguhnya kita milik Tuhan dan kepada Tuhan jualah kita kembali.”
Umat Islam mempercayai bahawa Allah adalah Esa yang memberikan dan Dia jualah yang mengambil. Dia menguji umat manusia. Oleh itu, umat Islam menyerah diri kepada  Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan untuk apa-apa yang mereka terima. Pada masa yang sama, mereka  bersabar dan menyebut ungkapan ini dalam waktu kacau-bilau dan mala petaka.
Kalimah ini mudah mengatakannya, terutama saat kita ditimpa musibah. Dan semestinya tidak hanya kematian, tetapi musibah sekecil apa pun, meski pun hanya terkena duri atau tertendang akar nengka di jalan. Namun demikian, ucapan itu mungkin hanya sebatas ucapan di lisan saja, tetapi mungkin sulit bagi kita menunjukkan bahawa kita telah mengaplikasikan ayat ini.
Apa hanya itu hakikat dari ayat inna lillahi wa inalillahi rojiun? Masih banyak makna
yang bisa digali atau dikaji dan banyak erti yang bisa timbul dari ayat ini. Hakikatnya luas kalau kita mahu lebih memahaminya.
Kalau kita perhatikan secara sungguh-sungguh semua yang ada di dunia ini datangnya dari Allah. Apa yang kita miliki sekarang ini datangnya tidak lain dari Allah. Semua yang telah kita terima selama ini adalah dari Allah. Apakah itu rezeki, anugerah, duit, jabatan, kepandaian, ilmu, perhiasan, baju, motor, rumah, mobil(bagi orang yang punya mobil), anak, isteri, susah, senang, sakit, sehat, rasa sayang dan cinta kita kepada seseorang dan lain-lain datangnya dari Allah, baik secara langsung mahupun tidak langsung.
Nah, sekarang kalau di antara milik kita seperti tersebut di atas diambil oleh yang punya? (Allah)...bagaimana?
Jawabnya: Yah diikhlaskan.  Yang minta, Allah  berhak mengambil atau meminta apa saja kita miliki, kerana
semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah.
Apabila ada saudara kita, menginginkan sesuatu barang yang kita miliki, maka sebaik nya kita  berikan kepadanya. Bila kita ingin memberi sarung atau baju kepada  sesama kita, tentu kita pilih yang  paling baik (atau baru) bukan yang bekas kita pakai walaupun masih kelihatan bagus.
Selain itu banyak pesan dari para ustaz dan ulama bahawa dalam rezeki yang kita dapatkan, ada hak dari sebahagian rezeki itu untuk kita bagikan kepada orang lain. Jadi hak itu  harus  diberi kepada sesama kita yang berhak.
Namun apa yang biasanya terjadi? Kita sangat susah untuk berderma, berinfaq atau sedekah. Kita merasa apa yang diraih itu adalah berkat usaha sendiri, berkat kehebatan kita sendiri. Jadi kita “berhak sombong” dan berhak memakainya untuk apa sahaja sekali pun itu untuk  kepentingan diri sendiri.
Ada teman yang sangat ringan meminjamkan barang peribadi kepada teman-teman nya, tanpa pandang bulu siapa teman yang meminjamnya itu. Bahkan jika diselidik si peminjam, “Benar nih boleh aku pinjam...? Ia bertanya kalau hilang atau rusak bagaimana..? Dia biasanya hanya menimpali, “Aku percaya kamu kok... Kalaupun hilang itu bererti Allah
tidak memberi kepercayaan padaku untuk memilikinya...”
               Terhadap teman yang seperti ini, kita dan teman-teman lain malah jadi segan. Malah jadi lebih menghargai dan berhati-hati (memegang teguh kepercayaan yang diberikan olehnya). Pemikiran kita sedemikian kerana kita yakin bahawa dia adalah salah satu  insan yang disayang oleh Allah, kerana telah meneladani sifat pengasih dan penyayang-Nya (Ar Rahman dan Ar Rahim).
               Namun terkadang kita menjadi sangat sulit untuk berbagi. Tetangga yang mahu pinjam
kendaraan barang sekali sahaja sangat berat memenuhinya, bahkan sekalipun ketika keperluan menghantar berobat isterinya. Apa lagi berbagi dalam hal rezeki. Misalnya membantu “memberi makan” tetangga yang susah makan saja tak sudi, padahal kita tahu tetangga  kita itu sangat kesulitan walaupun itu hanya untuk makan sehari-hari.
Di lain pihak, di rumah kita malah justru bergelimangan makanan, lauk pauk tersaji beraneka ragam, begitupun buah, dan itupun banyak sisa-sisa makanan di pinggan yang tidak  habis termakan dan akhirnya dibuang di tempat sampah.
Kita bermasyarakat akan mendidik kita lebih diwasa dalam segala hal ibadat kita kerana banyak yang kita pelajari dalam suasana ukhuwah kemanusiaan. Ilmu yang kita perolehi dari memperhatikan kelemahan orang lain menjadi pengalaman kita untuk cuba sedaya upaya mengilakkan ia berlaku kepada diri kita. Ahli pujangga mengatakan bahawa “Pengalaman merupakan guru yang paling bijaksana.”
Mengambil iktibar dari peristiwa yang telah berlaku akan memberi kefahaman diri yang lebih dominan. Segala peristiwa  yang telah kita alami merupakan teguran Allah SWT. kepada mereka yang beriman. Dan sebagai musibah kepada orang yang tidak meyakininya sebagai kekuasaan yang Maha Pencipta.
Dokumen wahyu yang Allah turunkan kepada manusia, penuh dengan iktibar yang wajib setiap umat manusia menjadikannya sebagai landasan dan pedoman hidup agar manusia
tidak terpedaya dengan elemen-elemen yang bersifat fatamorgana.
               Hidup berakidah menunjukkan satu disiplin pembangunan yang sentiasa berlandaskan kepada peraturan hidup serta kesempurnaan bermasyarakat kerana Allah SWT. Hidup yang mempunyai disiplin adalah satu keadaan yang sentiasa dikawal oleh peraturan dan undang-undang awam untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menegakkan kebenaran yang diredhai Allah SWT. Agama Islam sentiasa menunjukkan jalan yang benar, lurus dan mengesakan keagungan Allah yang menciptakan alam kehidupan.
               Allah bekalkan manusia dengan akal dan kemahiran berfikir sebagai kekuatan untuk mengolah disiplin kehidupan. Tidak cukup dengan itu manusia dilengkapkan lagi dengan berbagai ilmu pembangunan seperti mana yang termaktub dalam dokumen wahyu Illahi yang diterima oleh para Rasul dalam perantaraan malaikat Jibril.
               Al-Qur’an adalah kitab suci Allah, dokumen agung untuk mentarbiahkan manusia cara hidup atau disiplin kehidupan yang diredhai Allah SWT. Kitab suci ini mengandungi ajaran Allah yang wajar dipatuhi oleh manusia berserta dengan segala larangan-larangan Allah yang mesti dijauhi oleh manusia. Firman Allah surah Ali Imran ayat 3:103 yang bermaksud:
               “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepada mu, ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan-Nya hati kamu, sehingga kamu menjadi bersaudara dengan nikmat-Nya dan adalah kamu di atas pinggir lobang neraka lalu Allah melepaskan kamu  daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya ke pada mu, mudah-mudahan kamu menerima petunjuk.”
               Berpeganglah kamu dengan kitab Allah dan dengan perjanjian antara kamu dengan Allah kerana setiap manusia dahulunya telah pun menyaksikan adanya Allah dan berjanji untuk bersetia dengan-Nya. Juga dimaksudkan menyeru supaya kamu bersatu padu  di antara satu dengan yang lain dengan penuh kemesraan pada mentaati Allah dan Rasul-Nya.
               Tali Allah di sini ialah agama-Nya yang menuju ke jalan yang lurus. Dan dilarang kamu bercerai-berai, yakni jangan berselisih di antara kamu sesama Islam kelak membawa ke jalan yang sebaliknya iaitu jalan yang ditegah oleh  Allah.
Di antara jalan-jalan perselisihan dan perpecahan ialah menubuhkan perkumpulan-
perkumpulan  atau parti-parti yang berdasarkan semangat berpuak-puak dan berpihak-pihak  dan semangat taassubkan bangsa – masing-masing  memandang sukunya atau bangsanya lebih daripada yang lain – dan masing-masing hendak mengalahkan lawannya seperti yang dibayangkan oleh Tuhan terhadp kalangan suku Aus dan suku Khazraj mahupun yang banyak kita saksikan berlaku di kalangan kita pada masa ini. Jalan-jalan yang membawa perpecahan tersebut hendaklah dijauhi.
Apakah yang ada pada diri kita dalam membentuk masyarakat? Keberadaan kita sebagai ahli masyarakat akan melahirkan ukhuwah kemanusiaan yang dibalut dengan fitrah kasih sayang sebagai ikatan melahirkan masyarakat madani. Budaya kekompakan bersosial akan melahirkan suasana give ada take dalam kelangsungan hidup bermasyarakat.
Walaubagaimana pun kelangsungan hidup bermasyarakat merupakan tawakkal kepada Allah kerana tidak ada yang manusia boleh laksanakan tanpa pertolongan dari Allah. Maka itu budaya bermasyarakat adalah agenda sedar menyedari dalam kehidupan. Kelemahan orang lain boleh berlaku kepada diri kita sendiri maka itu harus ibadat kita itu adalah tawakal 

kepada Allah yang berhak memberikan kejayaan yang kita inginkan.  

No comments:

Post a Comment