Tuesday, August 10, 2010

ISTIQAMAH DALAM PENDIDIKAN (Disiarkan pada 31. 07. 2010)

Amal-amal kebaikan sama ada dari aspek hubungan manusia dengan Allah ataupun hubungan manusia sesama manusia adalah penting kerana ia melahirkan kesejahteraan dan kebahagian hidup semasa di dunia mahu pun akhirat. Ramai di kalangan kita yang coba untuk menghiaskan diri dengan amal-amal tersebut tetapi kebanyakannya akan terhenti di tengah jalan kecuali bagi mereka yang mendapat rahmat daripada Allah S.W.T.
Berterusan dalam melakukan amalan yang baik itulah dinamakan istiqamah. Amalan sedikit yang dilakukan secara berterusan lebih baik daripada amalan yang dilakukan dengan banyak tetapi tidak berterusan. Seorang ulama pernah bekata yang bermaksud: “Sebaik-baik amalan ialah yang dilakukan secara berkekalan walau pun sedikit.”
Sudah menjadi pegangan para sufi bahawa istiqamah adalah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan diri seseorang semasa didunia dan juga di akhirat. Mereka kekal dengan jalan lurus dan berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Allah S.W.T. berfirman yang bermaksud:
“Sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus maka hendaklah kamu mengikutinya dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain kerana-jalan-jalan tersebut boleh memecahbelahkan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian adalah perintah Allah kepada semua kamu bertaqwa.” Sirah An-An’am : 153.
Istiqamah dengan amalan baik dapat mengangkat martabat dan kedudukan manusia ke puncak kesempurnaan serta menyelematkan manusia dari kejahatan moral. Islam memberi bimbingan kepada manusia dari kejahatan moral. Islam memberi bimbingan kepada manusia agar beristiqamah, teguh pendirian dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Melalui istiqamah seseorang memperolehi keuntungan yang sangat besar di akhirat kelak.
Repetion needs perfect membawa maksud lebih kurang istiqamah mendekati kesempurnaan. Setiap ibadah atau perlakuan kerja amal itu jika dilaksanakan secara istiqamah menjadi mudah untuk mendapatkan penghasilannya. Budaya istiqamah dalam pendidikan wajar menjadi amalan oleh setiap individu kerana ia adalah cara yang terbaik untuk membangunan dan membuat perubahan pada diri sendiri.
Belajar adalah satu proses yang berterusan mengikut usia individu. Manusia berubah usianya mengikut keadaan masa yang bergerak yang dimainkan oleh matahari. Setiap hari masa bergerak usia manusia meningkat kepada satu keadaan yang memerlukan sesuatu faktor kehidupan untuk mengisi keadaan sesuai dengan perubahan itu.
Masa itu bergerak secara istiqamah. Masa berubah akibat bumi mengelilingi mata hari secara istiqamah dari Timur ke Barat. Semua makluk Allah yang bersifat hidup akan berubah keadaan fisikalnya mengikut peredaran masa secara istiqamah. Maka itu wajar setiap individu mempunyai tanggungjawab membuat pengisian kepada masa yang baru dalam hidupnya. Dalam erti kata lain setiap individu wajar membangun untuk menyesuaikan dengan keadaan masa yang bergerak.
Satu peristiwa berlaku kepada seorang remaja yang kerjanya suka mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin. Dalam erti kata lain pemuda itu budayanya suka mencuri apa sahaja benda yang menarik hatinya. Dalam hukum Islam sesiapa yang didapati mencuri hukumannya ialah dipotong tangan atau dalam bahasa Arabnya hukuman hudud.
Hukuman itu wajar dilaksanakan kerana ia tidak tahu bagaimana menggunakan tangan yang dibekalkan oleh Allah untuk mengurus kehidupannya. Jika kita tidak pandai menggunakan nya maka adalah lebih baik dikembalikan sahaja kepada yang Maha Berkuasa yang memberi tangan itu. Tanggugjawab dalam memanfaatkan fitrah yang Allah bekalkan merupakan satu ibadah yang wajar diselenggarakan kerana Allah. Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab tidak akan membuahkan apa-apa manfaat kepada kehidupan.
Pemuda berkenaan telah didapati mencuri dan ditangkap untuk dihukum dipotong tangannya di atas pantas yang disaksikan oleh khalayak ramai. Setelah peristiwa itu berlau sekian lama dan bekas tangan pemuda yang dipotong itu pun sudah sembuh, ia melakukan lagi amalan yang sama. Apabila kedapatan ia ditangkap dan dihukum potong tangannya yang kedua.
Setelah peristiwa yang kedua berlalu buat seketika sehingga pekas yang dipotong itu pulih, pemudah itu melakukan lagi amalan yang terkutuk itu. Pemuda itu lalu ditangkap dan akan menerima hukuman yang sama tetapi kali ini ia tidak mempunyai tangan lagi kerana kedua-duanya telah dipotong. Walau bagaimanapun ia mesti menerima hukuman ‘potong’.
Jika amalannya semasa mempunyai kedua belah tangan ialah mencuri maka setelah mempunyai satu tangan lebih mendesak lagi hatinya untuk mencuri. Kemudian jika kedua-dua tangan itu sudah hilang dipotong apakah yang akan jadi pada pemuda itu untuk menyarah hidupnya?
Amat luar biasa sekali, dengan mempunyai kedua belah tanganya kudung pemuda itu masih tidak sedarkan diri. Ia didapati lagi melakukan budaya mencuri kemudian ditangkap. Kali ini tidak ada tangan lagi yang hendak dipotong sebagai hukumnya. Walaubagaimanapun pengadilan tetap dijalankan kerana telah melakukan amalan yang terkutuk itu. Pengadilan telah dibuat dengan menjalankan hukuman lehirnya dipotong. Ini bermaksud hukuman bunuh.
Hukuman dijalankan di tempat yang sama sejak dari mula lagi ia menjalankan hukuman potong. Tetapi sebelum dipotong lehirnya tiba-tiba seorang ahli sufi naik ke pentas dan mencium pipi pemuda yang bakal dihukum bunuh itu. Orang ramai pun terpegun melihat gelagat yang dipersembahkan oleh seorang ulama sufi berkenaan. Remaja yang bakal dihukum bunuh itu adalah penjenaya tetapi ulama sufi itu malah merasa kasihan dengan mencium pipinya. Orang ramaipun kaku melihat kejadian itu.
Setelah mencium pipi remaja yang akan dipotong lehirnya itu ulama sufi berkenaan lalu berdiri menghadap orang ramai seraya berkata, “Saya mencium pipi remaja itu bukan kerana kesihan padanya kerana sekejap lagi ia akan dipotong lehirnya tetapi aku mencium pipinya kerana kagum dengan perbuatannya yang dilakukan secara istiqamah.”
Perlakuan yang dilaksanakan secara istiqamah adalah satu budaya yang amat digalakkan kepada setiap individu. Disiplin istiqamah dalam melaksanakan pembangunan manusia menggun dang kejayaan yang mendapat keredhaan Allah S.W.T.. Setiap ibadah yang diaksanakan secara istiqamah pasti mendapat ganjaran setimpal dengan amalannya.
Istiqamah dalam pendidikan wajar menjadi amalan bagi setiap individu sama ada di pihak guru mahupun di pihak pelajar. Guru memberi ilmu kepada murid dan murid menerima dengan kefahaman serta mengamalnya dalam bentuk penulisan untuk mengembangkan ilmu berkenaan Pengajaran yang bersistem akan membuahkan disiplin pembelajaran yang mudah difahami. Ia memudahkan para pelajar mengikuti perkembangan pelajaran jika guru persembahkan penga- jarannya secara istiqamah.
Jika disiplin pengajaran disampaikan mengikut urutan pemahaman yang memudahkan maka mataranti pembelajaran akan pasti memberi kemudahan dalam pemahaman pelajar mengenai agenda yang disampaikan. Jika kefahaman berlaku dalam mengikuti aktiviti pembela- jaran maka ia akan menggamit keseronokan pelajar untuk berpatisipasi dalam percambahan fikiran mengola perbincangan satu-satu isu pembelajaran.
Budaya istiqamah membentuk disiplin suka belajar. Apabila suasana suka belajar itu timbul maka sepertiga dari kejayaan pengajaran telah berlaku. Tetapi harus dijaga, dikukuhkan dan disuburkan suasana suka belajar itu dengan aktiviti pembelajaran yang menyeronokan. Membazir masa yang tidak ada manfaatnya wajar dielakkan dari diri anda. Pergunakan masa sebaik mungkin dengan setiasa sibuk dengan aktiviti yang mendatangkan kebaikan.
Amalan yang sedikit tetapi budayakan istiqamah membuahkan kejayaan. Menyediakan rancangan kerja seminggu lebih awal memberi peluang untuk membuat pembetulan di mana-mana wajar yang dilakukan. Kerja yang tersusun rapi dan mempunyai system mengundang keseronokan berkerja. Setiap amalan itu jika dilaksanakan sebagai routine (rutin)atau amalan harian akan memudahkan cara. Kerja yang berat jika dilaksanakan secara sedikit demi sedikit akan menjadi ringan.
Pelajar yang membudayakan belajar secara istiqamah akan menggunakan masa sepenuh nya dengan baik dan teratur. Kerja yang kecil dan senang jika dilakukan serta merta akan memudah cara tetapi jika kerja yang sedikit itu ditangguh sehingga ia menjadi banyak maka disitulah berlakunya masalah hendak mengbiriskannya.
Hendak seribu daya ta’ hendak seribu dalih. Belajar dengan cara bersungguh-sungguh dan berterusan akan membuahkan kejayaan. Tetapi jika alasan demi alasan yang mengawal budaya kerja pasti akan menemui kegagalan kerana kerja yang sedikit sudah menjadi banyak dan masa pun tidak mengizinkan lagi.
Penulis buku budayakan disiplin istiqamah dalam perlaksanaan kerja-kerja penulisannya. Setiap hari menjadi kemestian baginya untuk menyambung penulisannya walaupun mengambil masa hanya beberapa minit sahaja atau membuat ayat dua atau tiga sekali pun untuk menyambung pemikiran yang belum selesai itu. Amalan harian tersebut semestinya dilaksanakan mengikut peredaran masa. Hari ini semestinya tidak sama pada hari esok dan hari esok tentu sekali berbeza keadaanya berbanding masa lusa dan sebagainya.
Teknik melaksanakan ibadah dengan mengikuti budaya istiqamah sentiasa mengundang kejayaan kerana ia merengankan cara perlaksanaannya. Allah lebih suka kerja amal yang dilakukan secara istiqamah daripada budaya kerja yang bersungguh-sungguh tetapi mengguna kan semangat hangat-hangat tahi ayam. Kesungguhnya mendadak tetapi selepas itu menjadi sejuk dan tidak ada daya juangnya lagi.
Beristiqamah di dalam agama Allah tanpa merasa bosan dan jemu adalah sifat orang-orang plhan iaitu orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan memiliki akhlak yang luhur, bahkan nilai istiqamah dalam mengerjakan tuntutan agama itu lebih baik daripada banyak beribadah tetapi hanya sesekali sahaja.
Maka itu dapat kita faham orang-orang yang istiqamah ialah mereka yang selalu berada di atas landasan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan secara terus menerus walaupun terpaksa merintasi sifat-sifat malas, bosan dan sebagainya yang menghalang dirinya dari beristiqamah dengan sesuatu amalan yang baik.
Didikanlah hati anda untuk melaksanakan amalan yang baik secara istiqamah kerana dengan berbuat demikian akan mendekatkan anda kepada kesempurnaan hidup berdisiplin. Disiplinkan hidup anda kepada amalan-amalan yang bersifat mulia dengan sesama manusia lebih-lebih lagi hubungan anda dengan Allah S.W.T. dan laksanakan secara istiqamah kerana itulah menjadi bunga dalam taman jiwa anda sebagai manusia yang bertakwah.

No comments:

Post a Comment