Wednesday, February 13, 2013

KASIH SAYANG MEMBINA HIDUP SEMPURNA


 (Disiarkan pada9. 2. 2013)
Wujudnya perasaan kasih sayang atau cinta antara lelaki dan perempuan dalam tamadun kehidupan manusia maka berlakulah pembiakan zuriat manusia dari dahulu hingga sekarang. Persoalannya ialah mengapakah perasaan kasih sayang atau rasa cinta itu wujud dalam hati kedua-dua lelaki dan perempuan?
Untuk memahami fenomena tersebut haruslah menyelidiki dari kejadian manusia pertama iaitu Adam dan Hawa. Para ulama antara bangsa telah berbincang mengenai fenomena berkenaan, bertempat di Universiti Al-Azhar, telah mendapat kata putus bahawa kedua-dua makhluk manusia (Adam dan Hawa) asalnya dari badan yang satu. Apabila Allah jadikan Hawa dari tulang rusuk Adam maka terkeluarlah sebahagian daripada jasad adam secara ghaib.
Maka disitulah wujudnya perasaan cinta kerana Adam ingin benar mendapat kembali bahagian yang hilang dan begitu juga keadaannya kepada Hawa ingin betul mencari asal usulnya. Kedua-dua mereka, lelaki dan perempuan, apabila bertemu jodoh bermaksud tarikan hendak mendapatkan semula dan ingin kembali kepada asal adalah yang biasa dikenali sebagai jodoh.(Ustaz Abu Hurairah - University Al-Azhar)
Perasaan kasih sayang yang ingin kita bina dalam generasi manusia ialah perasaan ukhuwah kemanusiaan. Kasih sayang ini tertanam dalam hati sanuberi setiap insan yang telah dimurnikan oleh seorang ibu yang melahirkan anak. Walaubagaimana pun perasaan kasih sayang yang ada pada anak itu sebenar dipusakai dari kedua ibubapa.
Kebahagiaan hidup seorang insan terletak kepada kehadiran kedua ibubapa. Merekalah membuntuk peribadi mulia anak hingga terbinanya perasaan kasih sayang antara ibubapa dengan anak yang akan menjadinya mengenali perasaan yang sama terhadap sesama manusia. Pengenalan kepada suasana kasih sayang dengan orang di sekelilingnya akan dimurnikan atau ditarbiahkan oleh Islam iaitu wahyu dari Zat yang Maha Pencipta maka akan membawa anak itu untuk mengenali felosofi ukhuwah kemanusiaan.
Manusia dikenali sebagai makhluk yang bersosial. Tanpa kehadiran orang lain tidak banyak yang boleh dilakukan kerana kejayaan itu sebenar akan menggamit kebahagiaan atau kasih sayang yang akan mendekatkannya kepada jiran sekeliling kelak mendidiknya untuk memahami disiplin tersebut sebagai keredhaan Allah s.w.t. Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Hidupnya seorang insan wajar mengenali perasaan kasih sayang kerana manusia  adalah makhluk bersosial maka memerlukan kehadiran orang lain. Perasaan kasih sayang perlu dalam perlaksanaan aktiviti seharian  yang membabitkan  perlaksanaan beberapa tugas  yang tertentu  bagi memenuhi tanggungjawab kepada diri dan tanggungjawab kepada manusia lain. Secara khusus, aktiviti, aktiviti seharian membabitkan dua kegiatan, iaitu aspek  ilmu dan aspek amal.
Aspek ilmu melibatkan dua kegiatan, iaitu pembinaan kefahaman  tentang perkara yang  halal dan haram menurut persepktif Islam, dan pembinaan kefahaman tentang kehidupan yang sempurna seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.w.s.. Perlu ditegaskan di sini bahawa Rasulullah adalah perlaksanan al-Quran dan penjelmaan bagi ajaran Islam.
Dalam aspek amal pula kita antara lainnya  perlu  mengamalkan  lapan jenis adab yang khusus, iaitu adab makan dan minum,, adab perkahwinan, adab berusaha dan bekerja, adab pergaulan sosial, adab mengasingkan diri, adab berjalan jauh, adab menikmati muzik, dan adab menggalakkan kebaikan serta mencegah kemungkaran.
Menyayangi sesuatu amal bererti kita rasa khusyuk melaksanakannya dengan iringan doa meminta keredaan Allah s.w.t.. Maka itu kelahiran adab pada amalan berkenaan amatlah penting. Amal tanpa diserikan dengan adab tidak melahirkan perasaan sayang pada ibadat berkenaan.
Menempuhi perkahwinan tanpa adab, sebagai contoh, akan hilang kemanisannya berumah tangga. Apabila sifat manis itu tidak ada maka kasih sayang akan dengan sendirinya lenyap dari perasaan dan musibah keruntuhan berkeluarga akan menjelang bila-bila masa.     
                Adab makan dan minum adalah sesuatu amal yang wajar dititik beratkan sifat-sifat khusyuk  dan tawadhu agar timbul rasa kasih sayang dalam ibadat makan kerana Allah. Segala yang kita makan dan minum adalah rezeki dari Allah yang pengasih dan penyayang. Kalau kita sayangkan kesihatan tubuh badan kita maka makanan yang disuapkan ke dalam mulut wajar bersifat bersih dan halal yang Allah redai maka wajar kita rasa khusyuk dan tawadhu memikirkan kebersihan makanan berkenaan.
                Adab berusaha dan berkerja memerlukan sifat kasih sayang diri terhadap ibadat berkenaan kerana tanpanya ibadat itu tidak akan sempurna dilaksanakan. Kesempurnaan dalam mengerjakan ibadat, Allah kasih dan redha kerana sifat perlaksanaan adalah ikkhlas dan jujur kerana Allah maka di situlah dapat memikirkan ganjaran pahala dari-Nya.  
                Sebagai makhluk bersosial pergaulan antara sesama memerlukan adab-adab kemanu- siaan. Antara adab-adab bersosial ialah hormat menghormati, kasih mengasihi serta saling bantu membantu antara satu dengan lain dalam segala hal muamalah. Amalan-amalan yang dilaksana kan dengan kesungguhan serta ikhlas merupakan tawakal kerana Allah.
                Tawakal merujuk penyerahan nasib diri dan nasib usaha  kita kepada Allah setelah kita berikhtiar dengan bersungguh-sungguh serta jujue untuk melaksanakan sesuatu tugas dan kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah untuk mendapat kebaikan daripada usaha yang kita telah lakukan. Semangat tawakal sebenar mengimplikasikan bahawa kita sedar  dan yakin bahawa penentuan terakhir berada pada kekuasaan Allah.
Sesungguhnya Allahlah yang menentukan kebaikan, kejayaan, dan kebahagiaan hidup manusia. Bagaimanapun, Allah menetapkan sesuatu ketentuan di atas diri manusia  dengan adil. Allah berfirman yang bermaksud (terjemahan): “Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim terhadap hamba-hamba-Nya.” (Surah Ali Imran 3:18).
                Manusia sebagai khalifah Allah perlu memelihara hubungannya dengan makhluk  lain. Perlu diingat bahawa manusia adalah lebih tinggi darjatnya dari Malaikat dan binatang. Kita diberi akal  untuk menimbang yang mana benar dan yang mana salah  atau yang mana suruhan Allah s.w.t. dan yang mana larangan-Nya serta yang mana ajakan  syitan dan larangan-Nya. Tetapi yang mendukacitakan ialah ramainya orang yang melakukan perbuatan yang boleh menghumbankan diri mereka kedalam azab dan jurang kemusnahan. (Karangan Bahasa Malaysia Sijil Persokolahan m.s. 145 Omar Brothers Pulication)
                Al-Quran melukiskan penilaian yang rendah terhadap kehidupan dunia ini. Ianya sebagai permainan,  peleseran, perhiasan dan sebagainya seperti firman Allah s.w.t. yang bermaksud (terjemahan) “Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan (peleseran), perhiasan dan bermegah–megah antara kamu  serta berbagga tentang banyak harta dan anak  seperti hujan yang tanam-tanamannya mengkagum kan para petani  kemudian tanaman  itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian dia menjadi hancur. Dan akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ke ampunan dari Allah serta keredhaan-Nya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (Al-Hadid 20)                                                                                                                                                                                                                                       
                Allah memaklumkan dengan perempumaannya mengenai hal ehwal kehidupan dunia , yang cepat menghilang: Wahai sekalian manusia, ketahuilah  oleh kamu! Sesungguhnya kehidupan di dunia ini, tidak lain  yang diagung-agungkan oleh manusia hanyalah mengadakan permainan demi permainan yang akan memenatkan orang seperti kanak-kanak yang dipenatkan  oleh permainannya.
                Dan senda gurauan yang melalaikan daripada mentaati Allah dan daripada mengingat akhirat – hanya untuk bersuka-suka sahaja.
                Dan merupakan perhiasan, yang dengannyalah orang-orang yang jahil itu menjadikan nya bermacam-macam model pakaian yang cantik-cantik, dipakai  untuk menghiasi kendraan yang bagus-bagus dan melengkapkan rumah-rumah besar yang mewah dengan beraneka rekresi yang menarik.
                Meggahkan keturunan, kebangsawanan, nama dan pangkatnya yag tinggi serta kekuasaan nya yang besar terhadap golongan lain yang kurang dan lebih  rendah daripadanya.
                Mengumpulkan harta daripada hasil yang dimurkai Allah lalu membangga-banggakan kepada hamba-hamba yang mentaati Allah dan dibelanjaankannya pula pada perkara yang dimurkai Allah.
                Inilah gambaran kehidupan dunia laksana bunga-bunga yang indah yang akan layu dan fana dan merupakan nikmat-nikmat menyenangkan yang cepat  menghilang. Telah digambarkan oleh Allah seperti air hujan yang turun dengan lebatnya menimpa bumi, akan menyuburkan tanam-tanaman menyebabkan petani merasa kagum melihatnya dan bergembira mendapatkan hasilnya. Tetapi sayang! Kemudian para petani  itu keadaannya bertukar menjadi panik apabila melihat  tanam-tanaman tersebut  berubah menjadi kering, warnanya kuning,
                Agama Islam tekah memberikan suatu  pegangan kepada manusia supaya menjaga keseimbangan antara lepentingan hidup  duniawi dengan kepentingan hidup ukhrawi. Matlamat hidupnya diarahkan kepada persiapan hidup di akhirat  di samping tidak mengabaikan dirinya untuk kemajuan dunia.
                Sikap inilah yang digambarkan oleh Allah s.w.t. sebagai sifat orang-orang mukmin di mana dia menghayati dunia  ini dengan iman, amal dan selaras dengan saranan Tuhan seperti firman-Nya  yang bermaksud (Terjemahan): “Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: ‘Apakah yang tela diturunkan  oleh Tuhan kamu?’ Mereka menjawab: ‘Allah telah menurunkan kebaikan.’ Orang-orang yang berbuat baik  di dunia ini akan mendapat pembala- san yang da sesungguhnya kampung akhirat  itu adalah lebih baik  dan itulah sebai-baik tempat bagi orang yan bertakwa.” (An-Nahl: 30)
                Cintakan dunia dicela oleh seluruh agama bahkan ianya  dikira sebagai faktor  dalam melakukan segala bentuk kejahatan. Para Al-Arifin pernah berkata  cintakan dunia itu kepala segala kejahatan. Begitu juga sebaliknya bencikan dunia kepala segala ketaatan. Setiap individu tidak harus  meletakkan  kasih kepada dunia yang boleh menghalang hubungannya dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya rasa kasih dan cinta  itu hendaklah ditumpukan kepada Allah s.w.t. dan Rasul sahaja kerana sabda Nabi s.a.w. yang bererti seseorang itu tidak akan merasa kelezatan iman kecuali dia telah kasih kepada Allah s.w.t. dan Rasul s.a.w. melebihi dari kasihnya  yang lain.
                Hidup di dunia ini penuh dengan berfoya-foya dan hiburan yang boleh melalaikan kita dari mengingati matlamat kita dijadikan itu. Allah s.w.t. sentiasa mengingatkan kita  supaya berhati-nati dalam melayari hidup di dunia ini.
                Ali bin Abi Talib pernah berpesan kepada orang ramai. “Aku takut kepada kamu dua perkara iaitu panjang angan-angan dan mengikut hawa nafsu, kerana panjang angan-angan akan melupakan akhirat dan mengikut hawa nafsu akan menghalang kamu dari kebenaran, bahawa dunia sesungguhnya akan ditinggalkan  dan akhirat akan dihadapi. Oleh itu jadilah kamu anak-anak pencinta akhirat  dan janganlah kamu jadi anak-anak pengampu dunia kerana hari itu  amal tidak  ada hisab dan esok  hisab yang tidak ada amal.” 
                Ibrahim bin Adham ketika diminta nasihat daripadanya beliau berkata, “Apabila kamu
melihat manusia sibuk dengan urusan  dunia hendaklah kamu bersibuk  dengan urusan akhirat dan jika kamu melihat mereka mengindahkan atau meghiasi tubuh zahir mereka, hiasilah batin kamu dan kiranya mereka berlumba membina bangunana-bangunan, tanaman-tanaman indah dan istana-istana, berlumbalah kamu ke kubur. Kalau mereka sibuk membicarakan tentang keaiban manusia hendaklah menyiasat keaiban dirimu dan jika mereka sibuk  untuk memberi khidmat bakti kepada makhluk hendaklah kamu pula mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. Tuhan semesta alam.”

No comments:

Post a Comment