Saturday, October 26, 2013

TUJUAN JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG DALAM BERIBADAH

 (Disiarkan pada 26. 10. 2013)
Pembangunan tamadun manusia terletak kepada dua sifat fenomen kehidupan iaitu pembangu nan jangka pendik dan pembangunan jangka panjang. Kedua-dua fenomen tersebut wujud disebabkan keadaan hidup manusia adalah dalam dua unsur iaitu alam jasmani dan alam rohani. Maka itu yang dimaksudkan dengan jangka pendik  ialah pembangunan alam dunia dan jangka panjang ialah pembangunan rohani atau akhirat.
               Pada hakikatnya pembangunan kedua-dua alam, iaitu dunia dan akhirat bersandarkan kepada pembangunan rohani atau akhirat kerana tujuan hidup itu adalah kemanfaatan hidup di alam akhirat sebagai matlamat perjuangan hidup sebenar. Allah wujudkan makhluk manusia bersama dengan roh-Nya maka itu manusia mempunyai tanggungjawab utama sebagai khalifah Allah s.w.t. untuk memakmurkan alam kehidupan di alam dunia. Tanggungjawab demikian merupakan serampang dua mata. Iaitu sebagai pemakmur alam kehidupan yang bersifat jangka pendik dan yang kedua ialah memperolehi pahala dari Allah s.w.t. demi kemanfaatan pembangunan rohani, sebagai jangka panjang.
               Pembangunan kehidupan dunia disifatkan sebagai tujuan jangka pendik kerana masanya sebatas usia individu berkenaan. Walaubagaimana pun kewujudan pembangunan dunia yang bersifat amal jariah merupakan satu jenama kepada manusia demi mengekalkan hubungannya dengan aktiviti dunia setelah ia perpindah ke alam akhirat atau setelah ia meninggal dunia.
               Agama menyatakan bahawa setelah roh berpisah dengan jasadnya maka jasad itu tidak bertahan lama dan akan kembali kepada asalnya tanah dan rohnya akan meneruskan misinya untuk bertemu dengan Allah di akhirat (syurga) iaitu Zat yang menciptanya. Setelah ajal menjemput nyawa hubungan manusia dengan alam dunia telah terputus sama sekali kecuali tiga perkara iaitu mempunyai anak yang salih, amal jariah yang telah ditinggalkan, dan ilmu yang telah dimanfaatkan semasa hidup di dunia.  
               Anak yang salih memimpin masyarakat mengembangkan tauhid tentang keesahan Allah s.w.t.. Ia sentiasa mengagamakan masyarakat serta memakmurkan mesjid demi mengembangkan pembangunan rohani. Anak yang salih merupakan pengembang dan pemurni disiplin sejarah kehidupan manusia di dunia yang telah ditetapkan Allah yang dikenali sebagai khalifah-Nya. Maka usaha yang murni demikian, masyarakat akan sentiasa mengenang jasa baik bapanya  kerana membina anak di landasan ketauhidan Islam yang diredai Allah s.w.t.
               Amal jariah seperti mendirikan mesjid dan surau untuk tempat masyarakat Islam melaksanakan sembahyang berjemaah setiap kali solat lima waktu. Rumah Allah ini jua boleh dijadikan tempat bermusawara membina ukhuwah Islamiah demi membangunkan ummah. Usaha seorang anak dengan membina rumah Allah akan sentiasa mengenangkan khidmat seorang bapa yang telah memimpin anaknya menjadi pemimpin agama yang unggul.
               Memanfaatkan ilmu semasa hidup di dunia dapat direalisasikan dengan melaksanakan dakwah Islamiah melalui penulisannya. Karya yang diterbitnya amat tinggi nilainya kerana ia akan diguna orang walaupun penulisnya sudah tidak ada lagi di dunia. Penulisnya sentiasa harum namanya di kalangan pembanca yang citakan ilmu. Ilmu yang digunapakai dalam mengembangkan Islam sebagai cara hidup sentiasa mendapat santunan masyarakat dunia.     
               Maka itu segala amal ibadah yang kita laksanakan wajar bertujuan kerana Allah. Dalam erti kata lain perlaksanaan ibadah dalam menangani kehidupan wajar mendapat keredaan dari Allah s.w.t.. Maka itu kita telah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.
               Melaksanakan perintah-Nya bermaksud kita telah menjalankan khidmat sebagai khalifah Allah di muka bumi ini iaitu memakmurkan alam kehidupan. Islam adalah agama Allah yang melakarkan cara hidup yang disediakan Allah s.w.t.. Firman Allah dalam surah  Al-Maaidah ayat 5:3 yang bermaksud (terjemahan):
               “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu  nikmat-Ku dan telah Ku redai Islam itu  jadi agama mu”.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan Allah menerima wahyu dari Allah s.w.t. melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Dokumen wahyu tersebut ialah al-Quran yang mengandungi firman Allah sebanyak lebih kurang 6,666 ayat. Dokumen tersebut merupakan cara hidup manusia atau addin. Ia menjadi pegangan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup di alam dunia sebagai persediaan hidup di akhirat kelak. Dalam erti kata lain Islam (wahyu) itu adalah ciri-ciri kehidupan yang diredai Allah s.w.t..
               Firman Allah dalam al-Quran surah Ali Imran ayat 3:103 yang bermaksud (terjemahan):
               “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai-berai dan ingatlah  akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepada mu, ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan-Nya  hatimu, sehingga  kamu jadi bersaudara dengan nikmat-Nya  dan adalah kamu di atas pinggir lobang neraka lalu Allah melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Allah  menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, mudah-mudahan kamu menerima petunjuk”.
               Dalam pencaturan hidup yang berhubung dengan mu’amalah sama ada dalam hubungan perdagangan mahupun pemburuhan yang terlalu mementingkan kepada sumber rezeki, seringkali menimbulkan persengkitaan antara sesama akan tetapi apabila kita kembali berpegang teguh kepada tali Allah (agama Allah), maka kita mengetahui bahawa kerana hal yang demikianlah maka diangkatnya para utusan Allah.
               Islam bukanlah merupakan ikatan yang hanya menghimpunkan jumlah manusia sahaja tetapi juga menghimpunkan segala kebenaran yang menetapkan berbagai hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan yang Maha Pencipta  dan juga antara sesama manusia.
               Manusia tidak dapat hidup berdikari tanpa tunjang menunjang antara satu sama lain. Ukhuwah kemanusiaan amat penting dihidupkan dalam suasana bermasyarakat. Wujudnya ukhuwah kemanusiaan akan lahir perasaan kasih sayang yang akan mengikat kesetiakawanan sosial kelak membina tamadun kehidupan yang mampan.
               Istiqamah dalam menghidupkan ukhuwah kemanusian merupakan landasan pembangu nan yang sentiasa diredai Allah s.w.t.. Faktor demikianlah  akan membuahkan ibadah yang bersifat jangka panjang. Islam merupakan agama persaudaraan maka itu akan menelurkan disiplin pembangunan yang pasti menjanjikan kebahagian hidup di dunia dan juga di akhirat.
               Pembangunan yang dimurnikan dengan ciri-ciri Islam sebagai cara hidup ditegakkan dengan ibadah sembahyang. Sembahyang dari segi bahasa ialah “doa kepada kebaikan” iaitu doa untuk menghampiri diri kepada Allah; dengan memohon ampun ke atas sesuatu dosa atau mensyukuri sesuatu nikmat atau mendirikan sesuatu kewajipan ibadat. Sembahyang adalah tujuan jangka panjang kerana hasilnya adalah mendapat jaminan kebahagian hidup di akirat kelak.
               Sembahyang juga menyatakan  taat dan kehendak kepada  Allah melalui perkataan dan perbuatan. Sesungguhnya Allah mewajibkan sembahyang ke atas hamba-Nya  untuk Allah mengingatkan mereka bahawa mereka mempunyai kewajipan dan supaya mereka bergantung kepada sembahyang itu bagi meringankan apa-apa kesusahan dan bencana hidup yang mereka tempuhi. Makna sembahyang juga ialah memuji Allah yang patut dibuat oleh makhluk kepada-Nya.
 Sembahyang, bersifat tujuan jangka panjang kerana masyarakat manusia memerlukan rohani untuk mengangkat jiwa seseorang kepada suatu tingkat tertinggi, iaitu  perasaan takutkan dirinya dari terpengaruh dengan kebendaan dan kepentingan diri yang akan
membawa kepada kerosakan di bumi kelak akan menjauhkannya daripada pahala Allah s.w.t.. Sedangkan sembahyang  memberikan masyarakat  manusia kekuatan rohani yang diperlukan
untuk memperbaiki diri.
Dilihat dari sudut jiwa, apabila seseorang tidak mempunyai hubungan rohani dengan Tuhannya, maka akan lahirlah tanda liar serta mempunyai perasaan tidak puas terhadap sesuatu. Ada kemungkinan ia mengatakan bahawa tingkah laku liarnya itu disebabkan oleh dia tidak bernasib baik dalam sesuatu permainan dan dengan demikian dia akan meneruskan tindakan liarnya dengan menjadi  pemabuk.
Orang seperti itu akan menghabiskan masa hidupnya  dalam keadaan demikian dan sentiasa berada dalam keadaan keluh-kesah dan tidak tenteram. Sedangkan sembahyang membolehkan seseorang itu memohon dari Tuhannya apa jua perkara yang dikehendakinya. Ia tidak akan merasa putus asa dan sembahyang juga akan mendorongkan seseorang memohon pertolongan hanya kepada Allah sahaja. Sesungguhnya seseorang manusia yang berpegang kepada tali Allah tidak akan sekali-kali berputus asa. Dia akan tabah menghadapi apa jua masalah yang rumit ataupun mungkin merbahaya.
Seseoran yang bersembahyang dan merasa gerun apabila berhadapan dengan Allah sebanyak 5 kali sehari semalam, sudah tentu tertanam imannya kepada Allah. Oleh itu imannya kepada Allah menjadi kuat . Dia dapat menahan dirinya dari keinginan nafsu serta menjauhkan dirinya daripada kejahatan dan kemungkaran. Allah berfirman dalam surah Ankabut ayat 45 yang bermaksud (terjemahan):
“Dan dirikanla sembahyang. Sesungguhnya sembahyag itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah (sembahyang) adalah lebih besar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Dalam ayat ini Allah menyeruh umat Islam mendirikan sembahyang. Mendirikan sesuatu bermakna membuatnya dengan cara yang sempurna, iaitu  khusyuk yang sebenar kepada-Nya iaitu khusuk yang menghalang seseorang dari melakukan perkara keji dan mungkar.
Apabila sembahyang tidak merangkumi pengertian seperti ini, maka orang yang bersembahyang itu tidak boleh dikatakan mendirikan sembahyang malah ia memusnahkan nya. Oleh yang demikian sembahyang  bukanlah setakat berdiri, rukuk, sujud, dan membaca ayat-ayat sahaja yang sememangnya mudah dibuat oleh setiap orang tetapi ia mestilah turut khusyuk.
Sesungguhnya Allah memberi amaran  kepada mereka yang bersembahang dengan bentuk-bentuk yang lahir sahaja iaitu membuat gerakan dan membaca tetapi lali tentang makna ibadat. Firman Allah dalam surah  Al-Ma’un ayat 4 – 5
“Kecelakaan bagi orang-orang yang bersembahyang di mana mereka itu lalai dari sembahyangnya.”
Celakalah sungguh dan akan diseksa di dalam neraka Wail, orang yang melakukan kewajipan sembahyang lima waktu. Misalnya; meringan-ringankan, lali, cuai, sehingga luput waktunya dan tidak sempurna syarat rukunnya.
Dari sini jelaslah bahawa hubungan roh  kemanusiaan dengan Tuhannya  biarpun hanya dalam masa yang singkat pada setiap hari, merupakan keperluan-keperluan yang diingini  oleh manusia. Dengan sebab itulah Allah mewajibkan sembahyang kerana ianya tujuan jangka panjang iaitu akan diadili di akhirat kelak.  
Al-Quran menyuruh orang-orang yang beriman supaya menunaikan sembahyang. Allah berfirman dalam al-Quran  surah An-Nisa’ ayat 103 yang bermaksud (terjemahan):
“Maka dirikanlah sembahyang itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya sembahyang itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.
Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Muddaththir ayat 42 – 44 yang menceritakan
keadaan penghuni-penghuni neraka ketika mereka ditanya tentang sebab-sebab penyeksaan
mereka.
“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sembahyang, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.”
Al-Quran tidak menyatakan secara terperinci tentang cara-cara sembayang. Walau bagaimanapun ia diperincikan oleh Nabi s.a.w. kerana baginda pernah bersabda kepada sahabat-saabatnya yang bermaksud:

“Bersembahyanglah sepertimana kamu melihat aku sembayang.”

No comments:

Post a Comment