Saturday, December 21, 2013

NABI MUHAMMAD S.A.W. MENJADI RAHMAT BAGI SELURUH ALAM

(Disiarkan pada 21.12.2013)
Meninjau sejarah perkembangan manusia yang hidup di alam dunia wajar berlandaskan keperi badian yang dipunyai oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. sejak remajanya hinggalah ke usia dewasa. Masa remajanya masyarakat Quraisy menggelar beliau  sebagai al-amin iaitu orang yang boleh dipercayai kerana kejujuran serta keikhlasnnya dalam segala perihal disiplin pembangunan kehidupan manusia.
               Agama Islam memandang keperibadian seseorang secara utuh, termasuk aktiviti-aktiviti ibadah ritual mahupun sosial. Menurut Al- Ghazali, karakter manusia itu mempunyai dua tahap:
1.      Hampir menyerupai karakter makhluk-makhluk yang lain, hanya saja perbedaannya terletak pada motivasi dan faktor pendorong lainnya.
2.      Karakter manusia yang tertinggi itu hampir menyentuh dimensi ketuhanan dan karakter malaikat, itu boleh  dicapai dengan kemahuan yang keras menguasai akal fikiran.
Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. sejak kecil hidupnya dibuai dengan penderita- an, dukacita dan sentiasa dilamun kesukaran yang bertalu-talu. Lahir sahaja baginda, ia sudah menjadi anak yatim kerana ayahnya meninggal dunia semasa usianya enam bulan dalam perut ibunya.
Meningkat usia enam tahun yang sepatutnya menerima didikan kasih sayang dari seorang ibu tunggal, ibunya pula balik ke rahmat Allah. Maka baginda manjadi anak yatim piatu di bawah asuhan seorang nenek yang sudah lanjut usianya yang bernama Pa’ Man Abu Talip.
Meningkat usia tujuh tahun seharusnya baginda pergi ke sekolah seperti anak-anak masyarakat Quraisy lain untuk mengilmukan diri; tetapi baginda mendidik dirinya dengan mengambalakan kambing kepunyaan masyarakat Quraisy. Ia berkhidmat mengambalakan kambing untuk mendapat sesuap makanan untuk meneruskan hidupnya. Maka disitulah beliau membina karakternya yang tinggi.
Sejak kecil (remaja) baginda tidak pernah mendekati amalan-amalan kepercayaan suku kaumnya (Quraisy) termasklah pacinya sendiri, yang membina tuhan  mereka sendiri meng- ikut kedudukan kehidupan masing-masing. Mereka yang kaya membuat tuhannya dari pada emas dibentuk seperti manusia kemudian disembah; yang sederhana kaya membuat tuhannya daripada perak dibentuk seperti manusia kemudian disembah.
Mereka yang miskin membuat tuhannya daripada kayu jati, manakala yang miskin tegar mengadun tepung terigu untuk membuat  tuhannya. Dan apabila perut mereka rasa lapar dilihat tuhannya. Kata mereka, “tuhan, kami sudah sembah engkau; sekarang perut kami rasa lampar, kami meminta tolong pada kamu. Jika tidak setuju katakan tidak setuju; tetapi jika setuju diam sahaja”.
Tuahnnya diam sahaja maka mulalah mereka mengambil tangannya kemudian bahagian kaki seterusnya badannya. Sehina-hina manusia tiada yang memakan tuhannya sendiri, tetapi masyarakat Quraisy yang dikategorikan sebagai masyarakat jahiliah memakan tuhannya sendiri.
Maka itu baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. tidak sama sekali mendekati keper- cayaan mereka dan sering mengasingkan diri, menyepi di tempat-tempat yang sunyi di mana tidak ada orang di situ. Ia sering beristikaf di gua hira; hendak memikirkan  tentang makna kehidupan yang sebenar. Akhirnya beliau menerima wahyu Illahi dari langit dan itulah dukumen yang diturunkan Allah kepada baginda yang dikenali sebagai agama “Islam.”  
Dalam Al-Quran karakter manusia itu mempunyai berbagai dimensi dan berkembang seiring dengan perkembangan jiwa manusia menuju tahap yang lebih tinggi. Maka tujuan  agama Islam adalah meluruskan karakter manusia; iaitu dengan memberikan motivasi terhadap keperibadiannya dan menawarkan prinsip-prinsip yang jelas demi kebaikan manusia di dunia dan di akhirat dan untuk memelihara kebaikan, ketenteraman dan keamanan masya-
rakat secara umum.
Islam merupakan cara hidup (addin) yang dipertanggungjawabkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. untuk mentarbiahkan kepada seluruh umat manusia di alam dunia ini. Islam adalah agama Allah seperti firmanNya dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud (terjemahan):
“Pada hari ini telah Ku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah Aku ridhai Islam itu untuk agama bagi kamu.”
Dengan turunnya ayat ini, nyatalah kepada kita bahawa agama Islam telah sempurna, berisikan perkara-perkara yang fardu dan sunat, ada batas-batas hukuman, diterangkan perkara-perkara yang halal dan haram. Syriatnya berkekalan hingga hari kiamat. Dengan sempurnanya Islam, menjadilah ia suatu nikmat dari Allah; dan satu Rahmat yang Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. bawa kepada umatnya serta seluruh alam.
Agama Islam telah diredai oleh Allah. Sehingga siapa yang menghendaki agama lain dari Islam, tidaklah Allah terima agamanya, dan rugilah ia di akhirat. Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. telah dipilih Allah untuk memperbaiki akhlak manusia dengan berladaskan akidah Islam ke seluruh alam maka baginda di gelar rahmat bagi sekalian alam.
Mengikut sejarah nabi-nabi dan para rasul, sebanyak 25 orang rasul, kebanyakan mereka apabila umatnya mengingkari akidah Islam yang dibawanya, mereka memohon pertolongan Allah agar ditimpakan azab kepada mereka. Tetapi baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. tidak berbuat demikian hanya memohon kepada Illahi untuk membuka hati umatnya  agar dapat melihat kebenaran Islam sebagai cara hidup.
Nabi Nuh as. dengan sedaya upayanya memimpin umatnya untuk beriman kepada Islam tetapi yang berbuat demikan hanya gulungan yang kurang berada sahaja. Ia berdakwa selama sembilan ratus tahun dan yang berjaya dibawa kepada akidah Islam hanya sembilan orang sahaja yang kesemuanya dari golongan petani. 
Nabi Nuh akhirnya berputus asa untuk mentarbiahkan umatnya termasuklah anaknya sendiri yang degil tidak mengikuti risalahnya, maka ia memohon kepada Allah agar menurunkan Azab-Nya di atas kaumnya yang berkepala batu. Maka berlakulah banjir seluruh alam menenggalamkan manusia yang ingkar ajarannya
Begitu juga Nabi Hud as. apabila kaum Aadnya mengingkari ajarannya azab turun. Kaumnya ditimpa kemarau yang berpanjangan dan kemudian diikuti oleh angin taufan yang dahsyat dan kencang disertai bunyi gemuruh yang mencemaskan yang telah merosakkan bangunan-bangunan rumah dari dasarnya membawa berterbangan semua perabut dan milik harta benda melimpar jauh serta kesemua binatang-bintang ternakan.
Keadaan kaumnya menjadi panik mencari  perlindungan. Suami tidak tahu di mana isteri berada dan ibu juga kehilangan anak-anaknya, sedang rumah-rumah mereka menjadi sama rata dengan tanah. Bencana angin taufan itu berlangsung selama lapan hari tujuh malam, sehingga sempat menyapu bersih kaum Aad yang bongkak itu dan menamatkan riwayatnya dalam keadaan yang menyedihkan itu untuk menjadi pengajaran dan ibara bagi umat-umat yang akan datang.
Adapun Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman, telah mendapat perlindungan Allah dari bencana yang menimpa kaumnya itu dan tetap berada dalam keadaan selamat, aman dan tenang seraya melihat keadaan kaumnya yang kacau bilau mendengar gemuruhnya angin dan bunyi pohon-pohon dan bangunan-bangunan yang berjatuhan serta  teriakan dan tangisan orang yang meminta pertolongan dan mohon perlindungan.
Kisah Nabi Hud diceritakan oleh 68 ayat dalam 10 surah, di antaranya  surah Hud, ayat 50 hingga 60.
Kedegilan kaum Nabi Saleh juga sama tidak mengikuti ajarannya untuk beriman kepada Allah. Unta Nabi saleh di bunuh oleh kaum Tsamud. Selepas itu diancam pula hendak membunuh Nabi Saleh tetapi di malam waktu mereka datang ke tempat Nabi Saleh bagi melaksanakan rancanan jahat mereka, di malam yang gelap gulita dan sunyi-senyap ber- jatuhan di atas kepala mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya dan ketika itu juga  merebahkan mereka di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa.
Nabi Saleh memberi tiga hari kepada kaumnya bagi memberi kesempatan, agar mereka sedar akan dosanya dan bertubat meminta ampun serta beriman kepada Nabi Saleh
dan kepada risalahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya, tempoh tiga hari itu, bahkan menjadi bahan ejekan kepada Nabi Saleh yang ditentangnya untuk mempercepatkan datangnya azab itu dan tidak usah ditangguhkan tiga hari.
Azab Allah  yang menimpa ke atas kaum Tsamud akan terdahulu dengan tanda-tanda, iaitu pada pagi hari pertama, bila mereka terbangun dari tudurnya akan menemui wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam ada  pada hari ketiga  dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih.
Kisah Nabi Saleh dalam Al-Quran di ceritakan oleh 72 ayat dalam  11 surah, antaranya surah Al-A’raf ayat 73 sehingga ayat 79
Meniti sejarah kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. sejak kecil hinggalah menjadi Rasul beliau telah mengalami hidup yang amat susah. Allah menguji ketabahan hati beliau sehingga berjaya menangani semua ujian tersebut dengan ikhlas dan jujur. Baginda tidak mendapat didikan yang sempurna dari bangku sekolah disebabkan keadaan hidupnya yang sentiasa diselimuti derita dan penderitaan. Tetapi baginda mendapat didikan langsung dari Allah dengan berbekalkan akidah Islam yang diterimanya dari langit iaitu al-Quran nul Karim.
Berbekalkan ilmu tauhid baginda berjaya “memanusiakan manusia” terutama sekali di zaman jahiliah di mana manusia dipimpin oleh iblis laknatullah. Kepimpinan yang amat menyesatkan akhlak manusia itu, sehingga tingkah laku mereka menyerupai haiwan. Antaranya ialah mereka berkeyakinan bahawa kelahiran anak perempuan akan membawa keruntuhan moral keluarga dan mesti dibunuh dengan menguburkannya hidup-hidup!
Dilihat dari unsur kejadiannya yang bersifat material, manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Manusia  akan merasakan kenyataan ini jika mencoba membaca dirinya sejak awal mula ia diciptakan dari air mani, hidup dalam kandungan, kemudian lahir menjadi seorang bayi yang lemah yang membuntuhkan pertolongan orang lain dan tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya. Pada saat itu  ia merasa lemah dan memerlukan bantuan orang lain  dalam memenuhi semua kebuntuhanya, sampai menjelang masa dewasa.
Memasukui masa dewasa ia terkadang merasa sedemikian juga; iaitu  mengalami kesulitan, sakit, keputusasaan dan kegagalan, lalu nampak semakin tua. Dan kelemahan manusia itu akan semakin bertambah jika umurnya bertambah tua renta. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54 yang bermaksud (terjemahan):
“Allah, Dialah  yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat; kemudian Dia menjadikan (kamu)sesudah kuat itu  lemah (kembali) dan beruban. Dan Dia menciptakan apa yang di- kehendakiNya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”
Orang mukmin sentiasa berupaya untuk melawan kelemahan ini dengan kekuatan yang diperolehi dari sumber aslinya. Manusia itu sangat lemah di mata Allah, untuk itu  maka dengan percaya kepada-Nya adalah merupakan kekuatan yang tidak terkalahkan dalam menaklukkan kelemahan tadi. Dalam rangka itu  ia harus sentiasa berkontak langsung, memohon pertolongan, bersandar dan bertawakal kepada Allah. Dan menjadikan iman sebagai landasan fikiran, kemahuan dan motivasinya, sehingga jiwanya tidak akan mengalami
 kelemahan dan tidak  akan tenggalam dalam pergaulan hawa nafsu.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. amat sungguh melihat umatnya tidak terpedaya oleh hawa nafsu lantaran imannya memimpin diri dalam hidup sebagai hamba Allah. Rasul cinta dan bela umatnya dari dunia hingga akhirat. Di ambang kewafatannya pun sempat  beliau mengingatkan umatnya dengan berkata: “Asolat-asolat; ita’unisa-ita’unis; umati-umati.” Maksudnya lebih kurang: solat peliharalah solat; wanita lindungilah wanita; umatku-umatku, kemudian baginda menghembuskan nafasnya yang terakhir!

               Nanti di akhirat, sudah berada di syurga Baginda Rasul seperti orang yang bingung, sehingga Allah menegurnya: “Kenapa Muhammad, surga-Ku tidak enak?” Enak ya Allah tetapi saya memikirkan umatku. Saya berada di syurga dengan segala fasiliti yang canggih tetapi bagaimana umatku? Allah bertanya apa mahunya Muhammad! Baginda Rasul meminta kebenaran, ingin kembali ke bumi untuk melihat umatnya. Tetapi Allah memberi jaminan bahawa umat Muhammad semuanya selamat. Setelah Allah memberi jaminan maka Baginda Rasul senanglah hatinya.

No comments:

Post a Comment