Friday, May 16, 2014

IBADAH DUNIA WAJAR SERASIKAN DENGAN AKHIRAT

 T(Disiarkan pada 17. 5. 2014)
Kehidupan dunia adalah buat sementara waktu sahaja maka akhiratlah yang kekal abadi. Oleh sebab perjalanan hidup itu dari dunia menuju ke akhirat maka semestinya setiap amal ibadah  menangani kehidupan dunia sewajarnya serasi dengan khidupan akhirat nanti. Tanpa kesera- siannya akan mengundang kecelakaan diri yang akan membuka pintu neraka  menanti kedata- ngan kita.
               Hidup di dunia merupakan ibadah kerana Allah. Segala amal perbuatan atau aktiviti dalam memurnikan kehidupan dikategorikan sebagai ibadah dalam menangani hidup di dunia. Walau bagaimanapun usaha demikian merupakan tawakal kepada Allah demi mendapatkan redha serta pahala sebagai tikit untuk hidup ke dunia akhirat (syurga).
               Pahala dari Allah s.w.t. amat penting dalam kehidupan ini demi kebajikan rohani kita. Ibadah adalah dalam dua kategori iaitu kemanfaatan kepada kebajikan jasmani dan kemanfa- atan kepada kebajikan rohani kita. Jasmani dalam kehidupan akan berubah menjadi tua dan akan mengalami mati apabila ia berpisah dengan roh, manakala rohani tidak mengalami keadaan demikian. Rohani kita kekal hingga bertemu semula dengan jasad setelah berlakunya hari kiamat besar-besaran kelak akan menemui Allah, azzawajallah selaku penciptanya.
               Jasmani asalnya dari tanah dan akan kembali kepada asalnya setelah selesai agenda kehidupan dunia tetapi unsur rohani adalah asalnya kepunyaan Allah dan akan kekal sehingga bertemu dengan Zat yang Maha Pencipta di akhirat nanti. Maka itu adalah wajar ibadah dunia ada kesarasiannya dengan kehidupan akhirat demi kemanfaatan rohani untuk bertemu dengan Allah.
               Segala aktiviti dunia  yang dikategorikan sebagai ibadah tidak semudanya difikirkan perlaksanaannya tanpa keredaan Allah s.w.t. kerana makhluk syaitan dan iblis sentiasa menanti peluang untuk memporak-poadakan ibadah kita. Iman seseorang juga tidak ada jaminan boleh bertahan lama apabila iblis sudah menjalankan usahanya hendak menyesatkan atau mengelincirkan manusia dari landasan yang diredhai Allah.
               Kelemahan makhluk manusia dalam menangani pembangunan kehidupan sering berpunca lepada kelemahan manusia sendiri sebagai pemain dalam mengolah ibadah. Tabiat melupkan Allah menjadi penghalang kepada kemanfaatan hidup beriman. Apabila ibadah itu telah melupakan Allah maka tidak ada arah tuju usaha kita selain dari melayani peranan iblis dan syaitan. Maka ibadah dunia tidak ada kesarasian  dengan dunia akhirat.
               Keutamaan amal ibadah dalam aktiviti pembangunan di dunia ialah hubungan manusia dengan Tuhan. Kelupaan manusia terhadap Tuhan telah menjadikan wang dan harta bukan menjadi sumber kebahagian, tetapi akan menjadikan sumber berbagai kesengsaraan dan kecelakaan.
Segala amal ibadah atau activiti kehidupan dunia sewajarnyalah dimurnikan dengan kalimah “Bisimillahirahmanirahim”; untuk mendapat berkat atau izin dari Allah agar kita dibekalkan dengan hidayah dan petujuk serta dijauhi dari godaan syaitan dan iblis. Dengan cara demikian hubungan manusia dengan Tuhan sentiasa terpelihara. Dalam eri kata lain ibadah yang kita laksanakan diserasikan dengan akhirat (Tuhan).
Amal Ibadah yang telah berjaya dilaksanakan menuntut kita untuk mengucapkan “Alhamdulillah” kerana segala puji Allah sewajarnya ada kerana tidak ada kewujudan sesuatu tanpa kekuasaan Allah s.w.t. Kita mohon restu dari Allah dan kita imbali dengan rasa syukur sebagai ucapan  terima kasih kepada pemberianNya.
Manusia berfikir dalam menterjemahkan amalan kepada pembangunan kehidupan, kita gunakan otak sebagai fitrah Allah berikan kepada kita. Ilmu yang disajikan dalam melaksanakan ibadah kita rasa terhutang budi kepada Allah kerana ilmu itu Allah yang punya dan kita hanya sebagai alat dengan menggunakan segala fitrah Allah yang ada dalam diri manusia itu. Maka itu wajarkah kita mengucap “Bismillahirahmanirahim” kepada setiap kali melaksanakan ibadah kita dan mengimbali dengan kalimah “Alhamdulillah” apabila kita selesai melaksanakan ibadah berkenaan.
Ini wajar kerana jika menjadi amalan dalam hidup akan Allah sentiasa merestui ibadah kita kelak akan menghadiahkan pahala yang merupakan makanan kepada rohani kita. Maka itu hubungan manusia dengan Allah sentiasa terpelihara maka itu Allah sentiasa tidak melupai hambah-Nya yang sentiasa mengingati-Nya.
Kelupaan manusia terhadap Tuhan, meskipun akan menjadikan pangkat, kedudukan yang tinggi dan kaya raya, tetapi itu  kesemuanya bukan menjadi sumber kebahagian dan kesenangan, sebaliknya menjadi sebab berbagai kegelisahan dan kesangsaraan batin. Manusia wajar sedar bahawa segala kejayaan yang diperolehi adalah pemberian Tuhan kerana tidak ada yang datang dengan sendirinya.
               Bila di antara pembaca yang kaya dan berpangkat tinggi terasa kegelisahan, itu adalah disebabkan kerana saudara ta’ berhubung baik dengan Allah. Kalau kita biarkan semua manusia lupa kepada Tuhan, akhirnya seluruh rahmat dan nikmat akan diganti Tuhan dengan laknat dan bahaya yang menakutkan. Begitulah Sunnah Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia.
               Nikmat mempunyai mata sebagai contoh, manusia tidak tahu betapa pentingnya mempunyai mata dan dapat melihat alam ini. Hidup dengan nikmat mata atau penglihatan merupakan punca segala kebuasan, kemaksiatan, keganasan dan kelupaan manusia kepada Allah.
Melihat keindahan alam serta dengan segala isinya tidak tergerk hati untuk mensyukurinya jauh dari merasa syukur kepada Allah yang Maha pencipta alam itu. Indah dan cantiknya sekuntum bunga ros dengan semerbak bau wanginya, tetapi lebih indah lagi yang pencipta bunga ros. Secantik rupa seorang gadis dengan senyuman yang menyerikan si lesung pipitnya tetapi jangan terpegun kerana penciptanya adalah lebih cantik dan lebih mulia berbanding dengan makhluk yang dicipta-Nya.
Tetapi jika Allah tarik balik nikmat mempunyai mata maka dengan sendirinya segala amal perbuatan yang menyongsangkan kemurnian hidup akan dapat ditinggalkan dengan sendirinya. Mereka yang  hidup tanpa mata akan sentiasa mengingatkan Allah malah sentiasa memuji-Nya atas segala ciptaan-Nya yang tidak terkira banyaknya.
               Semua harta kekayaan, ilmu pengetahuan, alat dan teknik akan dijadikan manusia sumber kecelakaan dan kesengsaraan dalam hidup. Manusia perlu selalu diingatkan terhadap Tuhan agar mereka takut berbuat kejahatan. Kalau manusia tidak diingatkan kepada Tuhan, bererti tidak ada yang mereka takut dalam hidup ini. Itulah sebabnya mereka berbuat sekehendak hatinya di muka bumi ini.
               Dunia yang kita diami ini pernah mengalami penuh kebahagian dan kesenangan, iaitu dikala manusianya sama insaf dan sedar, sama ingat kepada Allah. Tetapi dunia yang kita diami ini pernah mengalami penuh dengan kacau bilau, berbagai kerusuhan dan  ketidak-amanan, iaitu  dikala manusianya sudah sama lupa kepada Tuhan, sudah sama tidak takut dan gentar terhadap-Nya.
               Di zaman moden ini manusia disibukkan dengan berbagai kesibukan dunia meng- akibatkan manusia yang berakal pun turut sama menghadapi kekuwatiran dalam hidup seperti ekonomi, rumah tangga, di peringkat nasional dan intenasional. Soal bagai manapunpun modennya janganlah manusia dibiarkan lupa terhadap Tuhan. Dengan lain perkataan, manusia harus selalu berhubungan dengan Tuhan.
               Firman Allah Surah Ali Imran ayat 112 yang bermaksud (terjemahan): “Ditimpa kepada mereka kehinaan (kesengsaraan kekhawatiran) di mana saja mereka berada, kecuali
kalau mereka berpegang  (berhubungan) dengan tali Allah dan (hubungan) manusia.”
               Ayat ini menjelaskan bahawa penghinaan tersebut tidak  akan lenyap selagi mereka belum berpegang dengan tali Allah iaitu janji-Nya yang juga janji mereka dahulu dengan Allah untuk memasuki Islam, dan berpegang pula dengan tali perdamaian di antara mereka dengan manusia iaitu menjadi Ahli Zimmah (orang yang dilindungi dengan pembayaran jizyah). Jizyah adalah ufti yang dibayar oleh  orang (negara) yang bukan Islam kepada raja (negara) Islam yang menakluknya.
               Firman Allah Surah Al-Hasyar ayat 19 yang bermaksud (terjemahan): “Jangan kamu seperti orang  yang lupa terhadap Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka, sehingga mereka menjadi orang Fasiq (jahat).”
               Kelupaan kepada Allah menyebabkan manusia menjadi hina, rendah melarat dan menjadi jahat. Mengingatkan manusia terhadap Tuhan, bererti melenyapkan kehinaan, kemalaratan dan kejahatan.
               Menurut tafsir  dari Ibnu Katsir: “Janganlah  kamu lupa mengingat  kepada Allah, atau zikir. Kerana bila kamu  telah lupa mengingat Allah, Allah pun akan membuat lupa apa-apa yang patut dikerjakan untuk kepentingan dirimu sendiri, yang akan membawa bagimu di akhir kelak kemudian hari.
               Ibnu Qayyim menulis tentang tafsir  ayat ini dalam kitabnya “Darus Sa’ada” (Negeri Bahagia) mentafsirkan bahawa barang siapa yang lupa kepada Tuhannya, Tuhan akan mem- buatnya lupa kepada dirinya sendiri, sehingga  dia tidak mengenal lagi siapa sebenarnya dirinya dan apa yang perlu untuk kebahagaian dirinya. Bahkan dia pun akan dibuat  lupa apa jalan hidup yang akan ditempuhinya untuk kebahagian dirinya sendiri baik untuk kehidupan dunia sekarang atau kehidupan akhirat kelak, sehingga dia hidup dalam kekosongan  dan hampa, sama saja dengan binatang  ternak yang dihalau-halau.
               Ibadah dunia wajar diserasikan dengan akhirat membawa maksud menyeruh manusia ke jalan Allah dan mengerjakan kebajikan. Menyeru manusia ke jalan Allah itu lebih baik, lebih penting dan lebih mulia berbanding memberi makan dan pakian fakir miskin yang hidup melarat dan terlantar.
               Sebabnya ialah kerana menurut ajaran Allah dan kepercayaan serta keyakinan para Nabi dan Rasul bahawa kehidupan di dunia sekarang ini adalah satu kehidupan yang amat pendek waktunya dan amat kecil nilai dan ertinya. Satu kehidupan yang berjangka waktu kira-kira 60 atau 70 tahun, atau lebih atau kurang.
               Sesudah kehidupan di dunia yang amat terbatas, akan ada kehidupan akhirat yang ta’ terbatas jangka waktunya, satu kehidupan yang maha luas, maha besar dan maha penting, dan maha hebat sekali.
               Bila kita menolong manusia yang fakir dan miskin dengan makanan dan pakaian, atau kita menyelamatkan jiwa mereka dari bahaya banjir atau tenggelam, atau lain-lain pertolongan dan pekerjaan, itu semua bererti menolong mereka atau menyelamatkan mereka dalam kehidupan yang amat kecil ini, bererti satu pekerjaan atau pertolongan yang kecil pula.
               Tetapi bila menyeru mereka untuk beriman dengan Allah dan melakukan perbuatan yang baik di dalam hidup di dunia ini, itu bererti yang kita menyelamatkan mereka dalam kehidupan akhirat yang ta’ terbatas jangka waktu dan maha luas sekali.
               Allah dan para Rasul, begitu juga orang-orang yang beriman yang yakin tanpa ragu-raguan tentang khidupan di akhirat itu, merasa beruntung sekali bila berhasil dapat membawa seorang manusia sehingga beriman kepada Allah  dan melakukan kebajikan. Bererti  yang sudah berhasil dapat membebaskan orang itu dari azab siksa  akhirat yang ta’ terbatas jangka waktunya.
               Berdasarkan hal-hal yang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas berkata kepada Ali bin Abi Thalib: “Jika Allah dapat memasukkan petunjuk pada seseorang dengan perantaraan engkau, maka itu adalah lebih baik dan lebih berharga daripada seluruh  harta kekayaan yang ada di atas dunia ini.”
               Dengan harta kekayaan berapa saja banyaknya, kita hanya dapat menolong dan menyelamatkan seorang dalam kebuntuhan hidup di dunia ini saja.
               Beberapa banyaknya  orang-orang beriman yang beribadat dan salih, tetapi isteri dan anak-anaknya sendiri tetap liar ta’ kenal Tuhan, agama, bahkan mengejek dan menentang  terhadap Allah dan agama-Nya.

               Kerana itu, kepada semua Rasul-rasul dan orang-orang yang akan bekerja menyeru mansia ke jalan Allah, Allah memberikan pedoman-pedoman (cara) bekerja tertentu, yang kalau cara-cara itu kita penuhi dan jalankan dalam menyeru manusia kepada Allah, insya Allah akan berhasillah apa yang kita cita tuju itu. 

No comments:

Post a Comment