Saturday, June 7, 2014

MURNIKAN PEMBANGUNAN DENGAN IMAN DAN TAKWA KEPADA ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 7. 6. 2014)
Orang yang beriman sentiasa mengingati Allah S.W.T. dan menginsafi segala kelemahannya serta merasa syukur terhadap nikmat dan rahmat Allah dalam hidup. Melihat alam kehidupan dengan segala isinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan hati kepada kekuasaan Allah yang begitu memberi kenikmatan yang tidak terkira banyaknya.
               Bangun sahaja dari tidur  setelah melakukan sembahyang sunat tahajud dan bersedia ke masjid menyahut seruhan azan berkumandang di angkasa memanggil dengan kalimah  “Solat itu lebih penting dari tidur” atau “asolatu kairuh minanaum”, sebagai mukadimah memulakan hari yang baru dengan segala hidangan Allah yang sentiasa tidak putus-putus itu.
               Kita bernafas dengan udara yang bersih sebagai hidangan Allah kepada semua makhluk-Nya, menyegarkan perasaan di hati dan menimbulkan tenaga untuk bersedia melak- sanakan ibadah berupa pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara sebagai satu pembaharuan kepada hidup bertamadun.
               Kita hidup di alam nyata mempunyai tanggungjawab yang wajar dilaksanakan sebagai pemakmur alam kehidupan yang terbahagi kepada dua unsur iaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Ketahuilah bahawa pancaindera manusia hanya mampu menjangkau alam  yang nyata yang wajar menjadi tanggungjawab sebagai amal ibadah dalam pembangunan jasmani.
               Ketahuilah saudara-saudara, bahawa pancaindera dan akal atau fikiran yang ada pada kita manusia, hanya sanggup menjangkau beberapa pengetahuan yang sedikit dan rendah sekali. Firman Allah Al-Qur’an surah Bani Israil ayat 85 yang bermaksud:
“Dan tidaklah diberikan kepada mu ilmu pengetahuan kecuali sedikit sahaja.” 
Di sebalik alam benda yang merupakan binatang-binatang dan planit-planit dengan segala isinya, ada lagi alam yang lebih luas, yang bukan terdiri dari benda. Ia tidak dapat dicapai oleh pancaindera, yang dinamakan alam Gaib, sebagai imbangan dari alam nyata iaitu, alam benda.
Alam Ghaib jauh lebih luas dan lebih hebat dari alam benda yang nyata ini. Sungguh hebat  alam malakut dan alam akhirat ini. Sayang kita tidak dapat menangkapnya  sekarang. Di antara alam ghaib  ialah alam roh yang ada dalam diri  kita masing-masing. Roh itulah yang menyebabkan kita hidup, berperasaan, berpengetahuan, dan berkesedaran.
Bila roh keluar dari jasad kita  akan menjadi busuk dan hancur, kerana roh itu menyebabkan kita hidup. Roh itu tidak mengalami mati, ia kekal dan abadi. Sebab itu memang ada hidup sesudah mati, iaitu hidupnya roh-roh manusia tanpa tubuh. Inilah yang dinamai alam barzah. Alam barzah bererti alam perbatasan antara alam hidup dunia sekarang ini dengan hidup akhirat nanti.
Hidup di dunia dipengaruhi oleh matahari, bintang-bintang dan palanit-pelanit, maka itu seluruh keadaan dan kehidupan di dunia ini selalu mengalami perubahan-perubahan. Nanti akan terjadi perubahan begitu rupa, sehingga tidak mungkin akan ada lagi hidup di dunia ini. Semua yang bernama hidup (bernyawa) akan mati. Kematian yang total inilah yang dinamakan kiamat iaitu berakhirnya segala hidup di dunia ini.
Maka itu kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara yang amat pendek jangka waktunya, sedang kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang tidak terbatas jangka waktunya, iaitu satu macam kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya.
Firman Allah, dalam Al-Qur’an surah Al-Ankabuut ayat 64 yang bererti: “Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali, mainan dan permainan sahaja, sedang kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, sekiranya mereka (manusia) mengetahui atau menginsafi.”
Dunia ini adalah merupakan tempat senda gurau dan bermain-main sahaja serta
menjadi  tempat untuk mencari kesenangan bagi orang-orang yang  menyekutukan Tuhan.
Dunia ini adalah sangat terbatas tempohnya, dan keadaannya yang ada ini tidak pula kekal. Sedangkan kampung akhirat itulah sebenar-benar tempat kediaman dan kehidupan yang kekal. Kalaulah hal ini diketahui oleh orang-orang yang syirik dan yang menyekutukan Allah, tentulah mereka tidak mahu mengutamakan kehidupan di dunia ini dan mementingkannya kerana cepat sekali hilangnya, dan lambat laun akan ditinggalkan juga.
               Bertakwa kepada Allah mempunyai tiga ciri-ciri yang membentuk manusia untuk merendah diri sabagai hamba Allah. Tidak ada ciptaan Allah di atas bumi ini yang berhak untuk merasa sombong melainkan Allah sendiri kerana Dialah mewujudkan segala-galanya untuk kemanfaatan segala bentuk kehidupan dalam alam ini.
               Perkataan takwa terbitnya dari tiga huruf iaitu “ ta’ ”,  “Qaf”  dan “Wau” dan masing-masing membawa makna yang  tersendiri. Ta’ dari perkataan tawadhu yang membawa makna rendah diri, tidak mahu dipuji dan tidak angkoh dan tidak sombong dan mempunyai sikap ketahanan mental. Pemimpin yang berwibawa adalah golongan manusia yang mempunyai pembawaan diri yang bersifat tawadhu
               Syadina Abu Bakar setelah dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin mereka berkata: “Saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin tuan-tuan. Kalau saya benar bantu saya tetapi kalau saya lari dari kebenaran tegur saya..”
Inilah contoh orang yang bersikap tawadhu. Dia tidak meloncat sombong  setelah dipilih, malah kalau boleh dia monolak perlantikan itu tetapi oleh kerana kecintaannya kepada  rakyat yang inginkan kepimpinan yang berwibawa maka ia menerima dengan penuh harapan agar rakyat berganding bahu membantunya. Ia dengan hati yang ikhlas dan terbuka bersedia menerima kritikan dari rakyat yang dipimpinnya.
“Qaf”, terbit dari perkataan Qanaah yang membawa maksud merasa cukup dengan apa yang ada. Dia faham bahawa pemberian Tuhan itu adalah memadai baginya setimpal dengan perlaksanaan ibadahnya. Ia tidak tamak dan haloba. Misalan, seorang pemimpin berkata: “Kalau rakyat saya lapar biarlah saya jadi orang yang pertama merasa kelaparan. Tetapi kalau rakyat saya merasa kenyang biarlah saya jadi orang yang terkhir merasa kenyang.”
Orang yang mempunyai sifat qanaah telah memagar hartanya sekadar apa yang dalam tangannya dan tidak menjalar fikirannya kepada yang lain. Qanaah adalah  modal yang paling teguh untuk menghadapi penghidupan, menimbulkan kesungguhan hidup yang betul-betul (energy) mencari rezeki. Jangan takut dan gentar, jangan ragu-ragu dan syak, mantapkan fikiran, teguhkan hati, bertawakal kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan-Nya, serta tidak merasa kesal jika ada keinginan
yang tidak berhasil, atau yang dicari tidak dapat.  
Dan huruf “wau” terbitan dari perkataan takwa membawa maksud terpelihara baik subahat lebih-lebih lagi yang haram. Tidak sama sekali mendekati rasuah. Amalan rasuah menjadi amalan kebiasaan orang terutama sekali dalam mendapatkan “tender” atau sebut haraga untuk melaksanakan sesuatu projek pembangunan.  
Tahukah anda bahawa budaya rasuah merupakan bibit-bibit kemaksiatan dalam hidup yang mengundang manusia ke jalan yang diharam oleh Allah s.w.t. Segala penghasilan dari budaya rasuah menjadi pusaka turun temurun keluarga yang membudayakannya. Keuntungan dunia yang diperolehinya menjadi tikit masuk ke neraka jahanam.                                                          
               Manusia melaksanakan ibadah sembahyang membentuk hidup berdisiplin. Dalam mengerjakan sembayang atau berkomunikasi dengan Allah, bahagian badan kita yang amat penting dalam hidup manusia ialah bahagian kepala di mana letaknya otak untuk berfikir dan memahami hidup sebagai hamba Allah.
               Tetapi apabila kita sujud kepada Allah kepala kita letakkan sama rendah dengan telapak kaki –Allahuakbar! menunjukan bahawa manusia sujud menandakan kerendahan diri di hadapan Allah S.WT.. Dalam mengolah aktiviti kehidupan, umat Islam harus memimpin diri supaya sentiasa menjaga diri jangan sampai hilang pedoman dan membelakangi Allah yang berkuasa terhadap segala-galanya dalam hidup ini.
               Tiada yang dibanggakan oleh manusia dalam hidup ini kerana segalanya yang ada pada diri manusia itu adalah kepunyaan Allah demi kemanfaatan kepada kehidupan manusia. Setiap detik masa berlalu rahmat Allah sentiasa bersama kita. Kita hidup, kita tidur, kita bernafas, kita melihat dan kita berfikir adalah semuanya fitrah dari Allah s.w.t. Manusia hanya menumpang untuk meneruskan hidup di dunia ini.
Kita hidup kerana adanya roh kepunyaan Allah. Kita tidur kerana Allah beri badan kita rehat untuk bersedia melaksanakan ibadah pada esok harinya. Kita bernafas dengan udara yang bersih kepunyaan Allah. Udara itu masuk dalam jasad melalui rongga hidung dan kita menggunakan organ paru-paru kepunyaan Allah. Udara yang mengandungi oksijen kepunyaan Allah digunakan sebagai tenaga kita untuk terus hidup. Maka itu kewajaran untuk tidak melupai Allah menjadi pangkal kepada segala aktiviti kehidupan.
Melaksanakan aktiviti tersebut wajarlah dihiasi dengan iman dan takwa kepada Allah yang akan menjemput jiwa mensyukuri nikmat dan rahmat Allah yang tidak ternilai pentingnya kepada kita sebagai hamba Allah.
Allah namakan dirinya Al-Rahman dan Al-Rahim ertinya  Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan adalah zat yang penuh dengan kasih dan sayang terhadap makhluk-Nya. Segala yang kelihatan dan didengar tanpa kecualinya adalah rahmat Allah. Bumi dengan segala isinya, matahari dengan cahayanya yang memancar, bulan dengan sinarnya yang lunak, bintang dengan sinarnya yang berkedip-kedip, semua itu  adalah rahmat atas kasih sayang Allah. Itulah rahmat Allah yang kelihatan.
Ada rahmat Allah yang ta’ dapat  kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Perasaan enak dan nyaman ketika kita makan dan minum, perasaan enak atau nyaman ketika kita melihat pandangan yang indah adalah rahmat Allah yang jauh lebih  tinggi dari benda yang kelihatan. Apa lagi rahmat Allah yang berupakan cinta kasih terhadap anak isteri dan keluarga kita atau terhadap manusia umumnya, adalah rahmat Tuhan yang jauh lebih  tinggi lagi dari rahmat pertama dan kedua tadi.          
Cobalah bayangkan apa rasanya dan apa ertinya hidup kalau tidak ada rasa cinta dan kasih terhadap anak dan isteri, tehadap manusia dan keluarga. Firman Allah Surah Al-Ruum ayat 21 yang bermaksud:
“Sebahagian dari tanda (rahmat) Allah, bahawa Allah telah menjadikan bagimu isteri agar kamu dapat bersenang-senang dengan mereka dan Allah timbulkan antara kamu dan isteri kamu rasa cinta dan kasih sayang. Dan dalam hal ini terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang dapat berfikir.”
Firman Allah Surah Al-Qashash ayat 73 yang bermaksud:
“Dan sebahagian dari rahmat Allah, ialah bahawa Allah telah menjadikan siang dan malam untuk kamu, agar kamu dapat berhenti melepaskan lelah dan supaya kamu dapat mencari kurniaan Allah. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah.”
Rahmat Allah yang berupakan malam dan siang, bukanlah rahmat yang kecil, tetapi adalah rahmat yang maha besar dan penting. Dalam ayat 71 Surah Al-Qashash Allah berfirman yang bererti:
“Tanyalah  kepada manusia ini Muhammad, bagaimanakah dan apakah yang akan terjadi sekiranya Allah hanya menjadikan malam terus menerus sampai hari kiamat.”
Bila Allah menjadikan malam terus-menerus, maka semua manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan akan mati dan musnah seluruhnya, kerana tidak ada makhluk yang dapat hidup dengan tidak mendapat cahaya atau sinar matahari, maka keadaan hawa akan menjadi dingin sedingin-dinginnya, jauh di bawah kosong darjah sehingga manusia ta’ ada sanggup menahannya,  darah akan kaku dan beku, jantung dan paru-paru  ta’ dapat bergerak sehingga
manusia pasti mati dalam beberapa hari sahaja.
               Begitu juga keadaan jika Allah menjadikan siang terus menerus maka seluruh manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan akan mati dan musnah pula, kerana bila siang terus menerus, ertinya manusia dan seluruh makhluk yang hidup di permukaan bumi ini akan disiram dengan sinar matahari terus menerus dan ta’ hentinya, sehingga manusia dan semua makhluk lain ta’ sanggup menangungnya sehingga semua harus  mati dan musnah, semuanya harus terbakar menjadi abu.

No comments:

Post a Comment