Saturday, June 28, 2014

UKHUWAH, IBU PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PERSEPSI ISLAM

 (Disiarkan pada 28. 6. 2014)
Manusia hidup ditegakkan oleh kesepaduan umatnya. Masyarakat bersepadu membina mahligai ketamadunan hidup sebagai tunjang keluhuran perlembagaan pembangunan umat berdisiplin dan bertakwa kepada Allah S.W.T.. Penyatuan masyarakat akan membina kekuatan bersepadu kerana hidup ini tidak akan wujud tanpa kehadiran orang lain.
               Pembanguan wujud apabila ilmu itu ada disajikan. Ilmu merupakan zat pembangunan yang amat luas. Maka itu ilmu tidak dapat dikuasai semua oleh seorang kerana Allah wujudkan manusia dalam berbagai peringkat kekuatan mental yang boleh menerima ilmu dalam kadar tertentu sahaja mengikut fitrah Allah berikan kepada individu berkenaan.
Manusia yang paling tinggi kekuatan mental mentafsir ilmu Allah ialah Baginda Rasul Nabi Muhammad Shallalla Alaihi Wasallam. Diikuti oleh orang yang mempunyai ingatan yang kuat atau photographic memory yang dikenali sebagai genius. Orang yang mempunyai kekuatan mental yang luar biasa adalah anugerah Tuhan untuk memimpinnya mengenali rahsia berbagai alam yang Allah taburkan di alam dunia mahu pun di alam ghaib. 
Manusia  wajar melahirkan bibit-bibit ukhuwah demi melahirkan kehidupan yang conducive dan bertamadun. Hormat menghormati antara sesama manusia menjadi sajian dalam melahirkan masyarakat penyayang serta proaktif serta berkerjasama dalam segala perlaksanaan ibadah kerana Allah.
               Hidup bertamadun wajar diikat dengan perasaan kasih sayang antara sesama maka itu Allah bekalkan manusia dengan dokumen wahyu-Nya sebagai petunjuk cara hidup yang diredhai-Nya. Untuk membolehkan manusia menggunakan dokumen wahyu tersebut Allah sediakan Pesuruh-Nya (Rasul) untuk mentarbiahkan manusia cara-cara hidup berlandaskan Al-Qur’an atau wahyu Illahi dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Manusia diamanatkan sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan alam kehidupan, maka itu perasaan kasih sayang harus ada pada setiap individu mukmin terhadap setiap makhluk di alam ini. Kewajaran membudayakan perasaan kasih sayang terhadap makhluk lain menjadi ibadah kerana setiapnya berhak hidup demi kekuasaan Allah yang Maha Pencipta,  Maha berkuasa dan Maha Bijaksana.  Perasaan kasih sayang itu bersarang dalam hati setiap individu mukmin.
               Firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 36 yang bermaksud(terjemahan): “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawapannya.”
               Hubungan hati dengan organ tubuh lainnya, sebagaimana raja yang bertakhta di atas singgasana yang dikelilingi oleh para pengawalnya. Seluruh  pengawalnya bergerak ke atas perintahnya. Dengan kata lain, bahawa hati itu adalah sebagai reactor pengendali atau remote control sekaligus pemegang komando yang paling hadapan. Oleh itu, semua anggota badan ada dibawah kendaliannya. Di dalam hati inilah anggota badan lainnya mengambil ketela- danan, dalam ketaatan atau penyimpangan. Organ-organ tubuh lainnya selalu mengikut dan patuh dalam setiap keputusannya.
Nabi Shallallahi Alaihi Wasallam bersabda bermaksud: “Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada sepotong daging. Apabila ia baik maka baik pula seluruh tubuh, dan bila ia rosak, maka rosak pula seluruh tubuh. Ketahuilah sepotong daging itu ialah hati.”
(HR. Bukhari & Muslim)
Hati inilah raja mereka, segala perintah wajib dilaksanakan dan semua menerima segala keputusannya. Setiap perbuatan mereka tidak akan lurus dan benar sebelum ada tujuan dan niat yang dikehendakinya. Hati ibarat pemimpin dan akan diminta pertanggunjawabnya atas yang dipimpinnya.
Kerana kedudukan hati yang tinggi inilah, sehingga ia menjadi sentral perhatian para
solehah (sufi; yang menggunakan tarikat, pergi memperolehi kebenaran hakikat dan kesucian
jiwa), untuk melembutkan dan meluruskannya serta menyiasati berbagai penyakit. Mengubati penyakit hati inilah, yang merupakan ibadah paling utama bagi manusia.               
Dengan ilmu, hati akan tergerak menyantuni jiwa membina jaringan ukhuwah, kelak akan menelurkan perasaan kasih sayang yang menjadi trust dalam mewujudkan kesatuan umat mencintai Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha Pemberi terhadap segala nikmat, rahmat  dan kemanfaatan hidup. Maka itu hati yang hidup dan sihat akan sentiasa besama Allah dalam memimpin segala perlaksanaan ibadah. Maka itu hati yang hidup  akan sentiasa melihat alam kehidupan dalam prospektif ibadat.
Ada beberapa cara atau amalan untuk menghidupkan hati. Berzikir adalah merupakan ibadah batiniah yang terkadang boleh dinampakkan dalam zhahiriah, tetapi hakikat zikir adalah adanya perasaan dalam jiwa yang tetap mengingati Allah, sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Maha Agung, Maha Bijaksana dan juga Maha belas kasihan kepada hamba-hamba-Nya.
Dengan demikian zikir adalah termasuk ibadah. Para ahli sufi meletakkan zikir sebagai jalan rohaniah untuk menuju Allah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak perintah tentang zikir kepada Allah.  Firman Allah Surah Al-Azab ayat 41 yang bermaksud;
“Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.”
Orang-orang yang beriman agar mengingati Allah (zikir) sama ada dengan perantaraan hati yang sematkan dan dipusatkan ke lubuknya, mahupun dengan perantaraan lidah yang diucap dan dilafazkan dengan sebanyak-banyaknya dalam segala hal dan keadaan sekuasa dan semampu-mampunya, kerana Allah itulah Tuhan yang memberi segala nikmat dan kurnia hidup kepada mereka.                                                                                                                                                                                                               Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 198 yang bermaksud:
“Maka apabila kamu telah bertolak dari “Aarafah, bezikirlah kepada Allah di al-Ma’syar al-haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah sebagaimana yang  dihidayahkannya kepadamu...”     
Firman Allah surah Al-Rum ayat 17-19 yang bermaksud:
“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu petang dan di waktu subuh, dan baik-Nya lah segala puji di langit dan di bumi dan di  waktu tengah hari (Zuhur). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi  setelah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). 
Firman Allah surah Al-Nisa ayat 103 yang bermaksud:
“Apabila kamu telah menunaikan solat, maka ingatlah Allah pada waktu berdiri, duduk dan berbaring.”
Keterangan ayat-ayat tersebut, maka jelas sekali bahawa Allah memerintahkan agar selalu berzikir atau ingat kepada Allah S.W.T., hal itu tentunya mengandungi berbagai hikmah yang sangat besar.
Hikmah-hikmah dari zikir Allah kurniakan iaitu dijelas dalam firman-Nya  surah Al-Ra’d ayat 28 yang bermaksud:
“Seorang yang berzikir kepada Allah, maka mereka akan mendapat ketenangan batin. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud: “Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenteram, kerana mengingati Allah ingatlah, hanya dengan zikir (mengingati Allah) hati menjadi tenang.”
Apabila seseorang itu bezikir kepada Allah, maka mereka akan merasakan ketenangan dalam jiwanya. Ini adalah rahsia yang boleh disahkan bagi mereka yang berzikir. Hal ini disebabkan kerana orang yang berzikir, maka mereka akan melalikan persoalan dunia, mereka akan hanya ingat kepada Allah S.W.T. saja.    
Dengan hilangnya beban persoalan dunia, maka di situlah akan lahir perasaan yang
tenang, aman, damai dan tenteram. Sebaliknya jika manusia itu melupakan Allah S.W.T., maka mereka  akan  merasa hidup sempit dan seterusnya akan gelisah, sebagaimana firman Allah S.W.T.: “Barang siapa yang  berpaling dari-Ku (tidak mengingati Allah S.W.T.), maka mereka akan hidup dalam kesempitan.” 
Hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan penjelasan hadis Rasulullah mengenai hati menunjukkan hati manusia itu  kadangkala bersih dan juga kadang-kadang kotor.
               Agar hati kita tetap bersih, maka ia mesti dibiasakan untuk berzikir, sebagaimana sabda Baginda yang bermaksud:
               “Ubat penyakit hati itu ada lima perkara: “membaca Al-Quran, kedua solat malam (solat tahajud), ketiga beterusan zikir, keempat membiasakan berpuasa dan yang kelima bergaul dengan orang-orang soleh.”
               Apabila manusia hatinya bersih dari sifat-sifat tercela seperti hasad, marah dan sebagainya, maka orang tersebut  akan mencapai hakikat kebahagian. Sebab kebahagian adalah terkandung pada keadaan hati manusia, jika hatinya baik dan bersih, maka otomstik akan mencapai kebahagiaan.
               Bagi orang berzikir, maka Allah akan mengangkat darjatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
               “Apakah kamu mahu aku ceritakan kepada mu berkenaan amal perbuatan yang terbaik dan paling bersih dalam pandangan Allah SWT. serta orang yang tertinggi darjatnya di antara kamu, yang lebih baik dari bersedakah emas dan perak serta lebih dari memerangi musuh-musuh kamu semua dan memotong leher mereka, dan mereka juga memotong lehermu?”kemudian para sahabat bertanya: “Apakah itu wahai Rasul?” Beliau menjawab:”Zikir kepada Allah SWT.”( HR Baihaqi)
               Tiada orang yang paling merasa aman dan tenteram dalam hidup ini kecuali mereka yang selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah SWT ialah yang berzikir kepada Allah SWT.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bermaksud:
               “Ingatlah (zikirlah) kepada-Ku, nescaya Aku (ingat) kepadamu.”
               Ayat ini menyuruh kita mengingatkan Tuhan, nescaya Tuhan kelak mengingat kita, dan menyuruh kita mensyukuri-Nya, tetapi jangan sekali-kali kufur atau derhaka kepada-Nya. Suruhan zikir (mengingat Allah) disini, oleh para mufassirin dibahagikan kepada tiga bahagian:
               Pertama, mengingat Allah dengan lisan – bertasbih, tahmid dan tamjid – yakni mensucikan-Nya memuji-Nya dan menyanjung-Nya – yang merupakan bacaan-bacaan yang diucapkan oleh lisan.
               Kedua, mengingati Allah dengan hati – memikirkan kebesaran dan kekuasan Allah yang terdapat pada tanda-tanda ciptaan-Nya dan alam yang diciptakan-Nya – yang dapat difikirkan dengan mengambil contoh iktibar daripadanya.
               Ketiga, mengingati Allah  dengan anggota tubuh – dengan amalan dan kerja yang diperintahkan oleh-Nya  - seperti; sembahyang, puasa, berbuat baik, berusaha dalam segala rupa khidmat yang memerlukan kepada gerak anggota tubuh badan.
               Maka tiap-tiap manusia yang mengingati Allah dengan cara yang disebutkan  tadi, pasti Allah akan mengingat pula kepadanya. Orang yang mengingat Allah dengan mentaati-Nya, Allah akan mengingatnya dengan bantuan-Nya. Orang yang mengingat Allah pada masa lapang hidupnya dan sedang menikmati rezeki-Nya, Allah mengingatnya pada masa kesusahannya dan kemalangannya.
               Orang yang mengingat Allah dengan beriman dan mentauhaidkan-Nya, Allah akan mengingatnya dengan menjanji syurga dan keredhaan-Nya. Orang yang mengingati Allah dengan berhati ikhlas, Allah akan mengingatnya dengan kelapangannya pada waktu kesempitan. Mangingat Allah dengan sepenuh hati, dosanya akan Allah ampuni, dan mengingat Allah dengan berdoa, Allah kurniakan apa-apa yang dipinta.
               Sentiasa mengingati Allah bermaksud mencintai Allah maka itu kita merasakan kehadiran Allah dalam jiwa setiap detik hidup kita. Menghidupkan ukhuwah akan melahirkan kan kasih sayang antara sesama maka itu bibit-bibit kecintaan kepada Zat yang Maha pengasih dan Maha Penyayang akan terjelma.
               Mengingati Allah dengan sendirinya kita memelihara kebajikan rohani demi kesejahteraan hidup di akhirat kelak. Mementingkan kebajikan akhirat bermakna kebajikan dunia turut sama disajikan.

             

No comments:

Post a Comment