Sunday, July 13, 2014

KASIH SAYANG MEMBINA TAMADUN

 (Disiarkan pada 5. 7. 2014)
Unsur utama bagi persaudaraan ini ialah perasaan kasih sayang. Peringkat kasih sayang yang paling rendah ialah bersihnya hati dari perasaan hasad dengki, kebencian, iri hati dan punca-punca yang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran.
Suasana permusuhan dan kebencian sebenarnya adalah suasana yang buruk lagi busuk. Ketika itu syaitan akan menawarkan barang dagangannya seperti prasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, menceritakan keaiban orang lain, mengadu domba, berdusta, mencaci dan melaknat sehingga menyebabkan seorang saudara  sanggup membunuh antara satu sama lain. Inilah bahaya yang diingatkan oleh Rasulullah saw. Serta dianggap Baginda sebagai sisa-sisa Jahiliyyah. SabdaRasulullah saw.
“Janganlah kamu menjadi kafir setelahku, iaitu dengan memukul leher antara satu sama lain” (HR Muslim bil.(1811).
Oleh sebab itu, memperbaiki hubungan persaudaraan adalah termasuk di dalam ibadah yang  paling mulia. Firman Allah swt. Surah Al-Hujerat ayat 10 yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara kerana itu berdamailah antara kedua saudara kamu dan bertaqwalah kepada Allah semoga kamu akan mendapat rahmatNya”.
Allah menjelaskan, bukan dikatakan orang-orang yang beriman kalau tidak mengaku bersaudara sesama mereka, iaitu  saudara seagama yang terjalin oleh ikatan iman. Oleh itu  tidak patut orang yang mengaku dirinya “Mukmin” yakni beriman kalau dia masih  menyimpan rasa permusuhan terhadap sesama Mukmin, atau masih bersengkita, bertelagah apalagi berperang dan berbunuh-bunuhan.
Ayat ini juga menetapkan, bahawa ukhuwah Islamiah yakni persaudaraan di dalam Islam itu lebih kuat hubungannya daripada persaudaraan senasab (keturunan). Malahan persaudaraan seketurunan itu tak ada ertinya tanpa mempunyai hubungan ukhuwah Islamiah.
Firman Allah swt Surah Al-Nisa ayat 114 yang bermaksud:
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecualilah bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberikan kepadanya pahala yang besar.”
Allah mencela perbuatan orang-orang yang suka membanyakkan berbisik-bisik sesama mereka. Kerana perbuatan berbisik-bisik itu dapat menimbulkan persangkaan yang tidak baik. Terutamanya jika isi kata-kata yang dibisik-bisikkan itu mengandungi tujuan buruk atau pakatan jahat. Sebenarnya berbisik-bisik itu tidak perlu sekiranya tidak merupakan rahsia yang takut diketahui orang.
Berbisik-bisik untuk merancangkan suatu kerjasama yang baik dan bertujuan mulia tidak pula dilarang. Bahkan kadang-kadang perlu sesuatu kerjasama yang baik itu  dirahsiakan yang hanya baik atau sesuai diperkatakan dengan jalan berbisik-bisik sahaja supaya tidak diketahui orang, kerana jika diketahui orang mungkin rancangan itu akan gagal di tengah jalan atau merosakkan rancangan tersebut.
Peringkat yang lebih tinggi dari “bersih sanuberi dari segala kedengkian dan kebencian” ialah  peringkat yang digambarkan oleh sebuah Hadith sahih yang bermaksid: “Tidak beriman seseorang dari  kamu sehinggalah ia mengsihi saudaranya sepertimana ia mengasihi dirinya sendiri” Al-Tabaqat: 415/8 dan A’lam al-Nubala: 278-279/2
Ia juga bererti membenci segala sesuatu yang menimpa saudaranya sepertimana ia membencinya jika  menimpanya.
Jika ia suka menikmati kemakmuran hidup, ia suka orang lain juga menikmati kemakmuran hidup.
Jika ia suka rumah tangga yang rukun damai ia juga suka rumah tangga orang lain rukun dan damai.
Jika ia sukakan anaknya menjadi pandai, ia juga suka anak-anak orang lain menjadi pandai.
Jika ia tidak sukakan seseorang menyebutkan keburukannya di khalayak ramai, ia juga tidak suka pekara tersebut berlaku kepada orang lain.Ia mengaggap saudara-saudaranya sepertimana dirinya sendiri dalam semua perkara sama ada yang disukai atau dibencinya. 
Peringkat yang lebih tinggi dari yang sebelum ini ialah peringkat itsar ialah menda- hulukan kepentingan saudaranya lebih dari kepentingannya sendiri dalam semua perkara yang disukainya. Ia sanggup berlapar dan berdahaga semata-mata untuk mengenyangkan saudara nya, ia sanggup berjaga malam semata-mata untuk menidurkan saudaranya, ia sanggup mengerah tenagga semata-mata untuk merehatkan saudaranya dan ia sanggup menadah dadanya  kepada peluru semata-mata untuk menyelamatkan saudaranya.
Al-Quran al-Karim telah memaparkan kepada kita gambaran yang murni tentang masyarakat Islam di Medinah. Terserlah di dalam masyarakat tersebut nilai-nilai mengutama kan orang lain dan pengorbanan tanpa kikir dan bakhil. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud (terjemahan):
“Dan orang-orang yang menetap di Medina dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tidak menaruh keinginan apa-apa di dalam hati mereka terhadap apa yang mereka berikan, dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) lebih dari diri mereka. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan). Dan sesiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (al-Hasyr: 9)
Gambaran yang lain boleh kita dapati di dalam hadith Rasulullah s.a.w. sepertimana yang telah diriwayatkan oleh  Al-Bukhari:
Pada suatu hari  Sa’ad Ibn al-Rabi’ telah menawarkan kepada Abdul Rahman Ibn ‘Auf untuk memberikan separuh dari hartanya, salah sebuah rumahnya dan salah seorang dari isterinya yang akan diceraikannya sebelum diserahkannya. Kata Abdul Rahman Ibn Auf kepada Sa’ad Ibn al-Rabi’: “Semoga Allah memberaktimu dan keluargamu, semoga Allah memberkati rumahmu dan semoga Allah memberkati hartamu. Adapun aku adalah seorang peniaga, tunjukkan kepadaku di mana pasar.”
Gambaran mengutamakan orang lain dan dibalas dengan penjagaan kehormatan diri yang sangat mulia seperti ini aneh dan amat sukar untuk kita ketemui seumpamanya di zaman ini. Kedua mereka telah menampilkan contoh ideal ciri-ciri masyarakat Islam yang telah dibangunkan oleh Rasulullah s.a.w. di Medinah, yang  sentiasa kita idam-idamkan
seumpamanya, sebagai  teladan yang paling  tinggi untuk pembinaan masyarakat.
               Islam amat prihatin agar tersebarnya perasaan kasih sayang dan persaudaraan di kalangan umat manusia keseluruhannya tanpa dipisahkan  antara mereka oleh perbezaan keturunan, warna kulit, bahasa mahupun  iklim. Islam juga mahukannya berlaku di kalangan pelbagai status manusia, agar tiada ruang perbelahan atau iri hati sekalipun mereka berbeza dari segi kekayaan dan kedudukan kerana Allah telah melebihkan antara satu sama lain di dalam kurnian rezeki.
               Islam juga mahukan berlaku di antara para pemerintah dengan yang diperintah agar tiada tempat untuk kesombongan para pemerintah terhadap yang diperintah kerana pemerintah adalah wakil atau orang upahan umat. Juga tiada tempat orang yang diperintah untuk membenci terhadap pemimpin selagimana tidak melanggar hak mereka dan menunaikan kewajipannya dengan sempurna. Di dalam sebuah Hadith ada menyebutkan:
               “Sebaik-baik pemimpin kamu ialah orang-orang yang kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu” (Diriwayat oleh Ahmad: 271/5, 371/6, dan Abu Daud, jil.3, bil. (2729).
               Di samping itu, Islam juga mengharamkan semua bentuk kerosakan akhlak dan kejahatan sosial yang boleh mengakibatkan lenyapnya perasaan kasih sayang dan kemesraan antara manusia. Oleh kerana itu, kita dapat melihat bagaimana setelah menyatakan bahawa orang-orang yang beriman itu bersaudara, al-Quran telah menyusulinya dengan larangan terhadap sebilangan perkara buruk yang boleh menggugat serta meruntuhkan persaudaraan.
               Antaranya ialah menghina, mencela, memanggil dengan gelaran yang tidak menye- nangkan, mencari kesalahan orang lain, mencari keaiban orang lain, buruk sangka, dan menceritakan keburukan orang lain semasa ketiadaannya.
               Firman Allah s.w.t. dala Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 – 12, yang bermaksud (terjemahan):
               “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mencela satu kaum yang lain, boleh jadi mereka yang dicela itu lebih baik dari yang mencela dan janganlah para wanita mencela para wanita lain, boleh jadi wanita-wanita itu lebih baik dari wanita-wanita yang mencela, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk-buruk. Seburuk-buruk panggilan itu ialah yang buruk sesudah beriman dan barang siapa yang tidak  bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.
“Wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak buruk sangka, sesungguhnya sebahagian dari buruk sangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kamu memakan danging saudaranya yang sudah mati. Maka sudah tentulah kamu merasa jijik terhadapnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.
Allah mendidik kaum mukminin supaya memelihara hak sesama mereka, iaitu tidak boleh sekumpulan mereka mengejek kepada sekumpulan yang lain atau orang perseorangan. Kerana boleh jadi pihak yang diejek itu lebih baik di sisi Allah – disebakan hatinya bersih dari penyakit batin dari pihak yang mengejek-ejek itu.
Begitu pula dilarang kaum wanita mengejek-ejek sesama wanita sejenisnya, kerana boleh jadi pihak yang diejek itu lebih baik dan mulia disisi Allah dari yang mengejek. Larangan mengejek-ejek itu  bukan hanya ditujukan kepada kaum lelaki, malahan lebih dikuatkan lagi jangan dilakukan oleh kaum wanita, kerana yang lebih banyak berbuat demikian itu terdapat di kalangan kaum wanita.
Janganlah kamu mencaci sesama kamu dengan menyingkapkan keburukan orang lain sedangkan diri sendiri mempunyai keburukan yang lebih, supaya jangan dikata  seperti
peribahasa: “Kuman disebarang laut nampak, gajah dipelupuk mata tak nampak.”
               Jangan pula panggil memanggil dengan gelaran yang buruk seperti memanggil saudaranya sesama muslim: Hai munafik, atau kepada orang yang telah Islam: Hai Yahudi, hai Nasrani!

               Allah melarang orang-orang yang beriman, jangalah mereka membuat prasangka yang buruk yang selalu banyak dengan tohmah dan khianat, kepada sesama manusia, apa lagi kepada keluarga dan orang Mukmin. Berjaga-jagalah agar manusia tidak terburu nafsu membuat sangkaan buruk tentang sesuatu kepada seseorang secara sembarangan. Kerana sebahagian dari prasagka itu ada mengandungi dosa, menyebabkan orang yang melakukannya diseksa.

No comments:

Post a Comment