Sunday, July 13, 2014

MANFAATKAN MASA TANDA KESYUKURAN ANUGERAH ALLAH SWT

 (Disiarkan pada 12. 07. 2014)
Masa merupakan waktu yang Allah peruntukkan kepada makhluk-makhluk-Nya yang hidup di alam dunia ini. Sebagai contoh, “Sungguhpun saya belum dilahirkan pada masa Jepun tetapi saya dapat merasakan penderitaan manusia melalui pembacaan”. Ia juga merupakan satu ketika yang diguna untuk membuat sesuatu dalam hidup. Misalnya, “Walaupun dia tidak ada masa tetapi dia masih dapat melayan tetamunya”.   
               Faktor masa menguji manusia  bagaimana ia menfaatkannya agar ia tidak berlalu tanpa sesuatu yang berlaku yang memberi kemanfaatan kepada manusia itu sendiri. Maka itu menggunakan masa sebaik mungkin sebenarnya ialah kita  mensyukuri pemberian masa kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.                                                                                         
Pergunakan masa sebelum ia berlalu kerana masa tidak menungguh sesiapa pun. Ia berjalan tanpa henti, masa memberi manfaat kepada semua kehidupan makhluk di alam dunia ini. Baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihis Wasallam memberi ingatan kepada umatnya supaya manfaatkan yang lima sebelum yang lima datang.
Memanfaatkan yang lima sebelum yang lima datang membawa maksud menggunakan masa semaksimum yang boleh sebelum datangnya sesuatu masa yang tidak memberi manfaat kepada kehidupan. Konotasi sebelum memberi indication atau petunjuk kepada masa antara keberadaan sesuatu sebelum datangnya sesuatu yang bertentangan dengannya. 
Kesemua lima perkara yang dimanfaatkan sebelum yang lima perkara yang lain datang memberi isyarat bahawa penggunaan masa itu menjadi keutamaan dalam senario melahirkan pembangunan umat. Buat yang lima sebelum yang lima datang memberi satu peringatan yang amat jelas kepada manusia bahawa setiap detik masa berlalu usia manusia telah berkurangan. Maka tugas sebagai pemakmur alam kehidupan di muka bumi ini wajar ada keserasiannya.
Perubahan pada diri manusia(usia), harus diselaraskan dengan perubahan pembangu- nan kerana fitrah manusia sentiasa inginkan sesuatu yang baru. Perubahan yang wajar ada pada seseorang itu ialah mengenai ilmu pengetahuan sebagai zat pembangunan. Baginda Rasul Nabi Muhammad Shalallahu alaihis wasallam menyarankan kepada umatnya bahawa menuntut ilmu adalah sepanjang hayat. A long life learning.(Hadith sahih)
Dalan menuntut ilmu  kita perlukan faktor masa. Memanfaatkan masa untuk menuntut ilmu merupakan satu ibadat yang menunjukkan kita merasa syukur kerana mempunyai masa untuk mencari ilmu kerana orang berilmu Allah lebih suka berbanding dengan orang yang tidak punya ilmu.
Hidup di dunia adalah satu kesempatan. Maka itu Baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu alaihis wasallam menyarankan supaya pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin dan jangan sekali-kali membazirkan hidup ini tanpa berbuat apa-apa demi kebajikan diri, keluarga, agama dan negara.   
Memanfaatkan masa adalah tanda kesyukurun kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Syukur ialah melahirkan rasa terima kasih atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Yang Maha pemurah kepada kita. Allah kurniakan masa dalam hidup ini maka itu kita dapat melakasanakan segala agenda kehidupan dengan tenang dan selesa. Masa merupakan nikmat hidup yang tidak ternilai  keberadaannya.
               Bersyukur kepada Allah kerana Allah telah mengurniakan nikmat masa kepada kita. Kalaulah  seorang sahabat memberikan satu hadiah kepada kita, maka kita wajar berterima kasih kepadanya kerana pemberian tersebut. Lebih-lebih lagi tehadap Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah mengurniakan nikmat masa kepada kita.
               Firman Allah surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud(terjemahan):
               “Sesungguhnya jika kamu bersyukur sudah pasti Kami akan tambah (nikmat) kepada mu. Dan jika kamu mengingkari (nikmatku) maka sesungguhnya azabKu  amat pedih.”
               Imam Ghazali menyatakan bahawa nikmat adalah setiap kebaikan yang dapat dirasakan kelezatannya dalam kesenangan hidup. Tetapi nikmat yang sebenar ialah kesenangan dan kebahagian hidup di akhirat kelak.
               Nikmat adanya masa Allah berikan pada setiap hamba-Nya wajar diimbali dengan kesyukuran kerana kita dapat melaksanakan ibadat kerana Allah dengan sempurna yang menghasilkan pahala demi kebahagian hidup di akhirat nanti. Segala amal ibadat memerlukan masa untuk menyempurnakan dalam hidup ini.
Masa hidupmu sesungguhnya yang amat sesuai bagimu melaksanakan ibadat; jangan kosongkan hidup ini tanpa apa-apa amal ibadat kerana selagi masa itu  ada, berkhidmatlah kepada Allah demi kemanfaatan hidup  bahagia di alam akhirat nanti.
               Melalui ajaran Islam Allah Subhanahu wa Ta’ala mengarahkan penganutnya agar pergunakan masa untuk berlumba-lumba di dalam menuntut ilmu untuk menambahkan pengetahuan kerana tanpa pengetahan yang jelas manusia tidak akan berjaya dunia dan akhirat. Ilmu pengetahuanlah yang menjadi zat pembangunan manusia untuk merai kebahagian dunia dan akhirat.
               Ilumu pengetahuan merupakan jambatan utama untuk mengetahui dan mengenali perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara buruk. Melalui pengetahuan kita dapat mengetahui suruhan dan larangan Allah sama ada kita patut mengerjakannya atau meninggalkannya. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka akan dilapangkan dadanya dan dimurnikan kefahaman tentang agama. Allah berfirman yang bermaksud (terjemahan):
               “Allah menguniakan hikmah (ilmu) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang dikurniakan hikmah sesungguhnya dia telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang menyedari hakikat ini melainkan mereka yang mempunyai hati (akal). (Al-Baqarah: 269)
               Hikmat atau ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, yang kamudiannya dapat pula diamalkan merupakan zat pembangunan. Barang siapa mendapat ilmu yang berguna itu, sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Kebajikan itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan di akhirat kelak yang kekal abadi.
               Orang yang dapat mempertimbangkan dengan akalnya akan hukum-hukum  Allah yang berupa suruhan dan yang berupa tegahan, itulah yang akan mendapat peingatan, keinsafan dan kesedaran.     
               Menangguhkan usaha melaksanakan agenda manusia untuk memurnikan dirinya seperti menimba ilmu pengetahuan samada ilmu farhu Ain mahupun fardhu Kifayah semasa umur persekolahan akan mengalami kemuskilan nanti dalam menelusuri kehidupan kerana tidak ada lagi masa sebaik mungkin seperti keadaannya semasa muda.   
               Menimba ilmu pengetahuan biarlah semasa mudanya kerana pemikiran itu masih tertumpu kepada keyakinan diri untuk menyelami alam pembangunan. Berbanding dengan usia tua agak ingatan sudah menurun. Disamping itu juga usia tua  pemikiranya sentiasa bercelaru dengan permasalahan pembangunn keluarga yang memerlukan khidmatnya.
               Masa mudamu harus ditangani sebaik mungkin. Landasan-landasan pemikiran yang membina harus seirama dengan  kehendak agama Islam agar ia tidak terpesong ke lembah kehinaan dari kaca mata iman. Menangani kelemahan diri harus  menjadi perjuangan setiap insan untuk mengelakan diri dari terheret ke pengadilan Kadi Rabul Jalil di padang mashyar nanti.
               Masa muda mu, arus ujian hidup sentiasa deras mengoda keimanan diri tetapi dengan kekuatan ibadah kita kepada yang Maha Berkuasa akan dibekalkan-Nya dengan satu kekuatan iman yang tidak muda diganggu-gugat oleh kerenah-kerenah hidup yang menyonsangkan keperibadian manusia hidup bertamadun.
Alamilah kesusahan dalam hidup kerana faktor itulah menjadikan kita lebih dewasa dalam alam pemikiran menangani dugaan. Setiap perbuatan yang baik itu sentiasa menerima ujian terlebih dahulu sebelum hasilnya dapat dituai. Allah itu Maha Adil dan Saksama kepada hamba-Nya. Bertaubatlah  sebelum terlambat kerana usia tidak mengenal sesiapa pun. Maut akan datang bila-bila masa sahaja oleh itu peliharalah kebajikan mu dan hiasilah dirimu dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Hidup ialah masa antara kita lahirkan dari perut ibu sampai kita mati dimasukkan ke dalam liang kubur (lahad). Lamanya masa hidup itu tidak sama, ada yang pendek dan ada yang panjang, tetapi rata-rata atau kebanyakan adalah antara 60 dan 70 tahun lamanya.
Berbagai-bagai keadaan manusia dalam masa hidupnya itu. Ada orang yang dilahirkan dari keluarga  yang kaya, dari mulai lahir sampai matinya dalam keadaan senang, bahagia, tidak mengalami kesusahan, kesulitan apa-apa. Ada pula dilahirkan dari keluarga yang miskin, hidupnya ditimpa kesulitan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan, tak pernah senang dan tenang, madi peluh dan berkuah air mata, membanting tulang dan memeras otot, akhirnya mati dimasukkan  ke liang kubur dengan tidak meninggalkan apa-apa bagi anak dan isteri yang ditinggalkan.
Ada yang hidup memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, hidup terpandang dan ternama, dengan kekuasaan besar dan dihormati. Tetapi ada pula yang tidak punya ilmu apa-apa selain pengalaman-pengalaman yang diberikan alam kepadanya, tidak terkenal dan tak dikenal selain oleh sanak keluarga dan orang kampungannya saja.
Satu perkara besar yang harus kita ingat dan sedar dalam meninjau berbagai-bagai keadaan hidup dan kehidupan manusia itu, satu perkara besar  yang harus kita fikirkan dan pelajari sedalam-dalamnya, ialah bahawa semua manusia yang hidup itu, di anggap oleh Allah dalam keadaan merugi, baik ia dalam keadaan kaya raya, apalagi yang dalam keadaan susah, melarat dan miskin; baik dalam keadaan pintar, berkuasa dan ternama, apa lagi keadaan bodoh, tidak punya kesusuahan apa-apa dan tak dikenal.
Firman Allah surah Al-Asri ayat 1 – 3 yang bermaksud(terjemahan): “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, dan beramal salih, dan orang-orang berwasiat-wasiat tentang yang hak, dan berwasiat-wasiat tentang sabar.”
Semua manusia siapa sahaja, dianggap Allah hidupnya merugikan kecuali 4 macam
Manusia: 
Pertama, yang hidupnya memiliki kesedaran tertinggi yang dinamakan “iman” iaitu orang yang yakin, bahawa di balik alam angkasa raya yang besar dan luas ini, ada “Zat” yang maha besar dan maha kuasa, yang menciptakan dan mengendalikan alam ini seluruhnya. Dan di sana di balik alam kehidupan yang nyata sekarang ini, ada lagi alam kehidupan yang lebih besar dan indah iaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi bagi setiap manusia. Siapa saja manusia  yang meninggalkan dunia ini tanpa keimanan terhadap Allah dan kehidupan akhirat itu akan terkejut menemui suatu alam yang tak dikenalinya, iaitu api neraka.
Kedua, manusia yang hidupnya di samping untuk mencari makan dan minum, pula mengerjakan kebaikan (amal salih). Orang yang meninggalakan dunia ini tanpa amal salih, tanpa kebaikan, adalah orang yang amat merugikan, sebab kehidupan di alam akhirat itu tidak ditentukan oleh harta kekayaan atau pengetahuan dan pangkat, tetapi ditentukan oleh amal salihnya. Sebab itu dipergunakanlah kehidupan yang tidak lama di dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sebanyak-banyaknya.
Ketiga, manusia yang hidupnya dipergunakan untuk menyampaikan dan menerangkan hak atau kebenaran, untuk mempertahankan dan membela yang hak atau kebenaran. Kebenaran atau atau hak itu  banyak sekali macam atau ragamnya. Semua harus kita bela, sekali pun dari mana saja asal dan datangnya. Tetapi ketahuilah, bahawa segala induk kebenaran yang berasal dari Sumber Kebenaran iaitu Allah, yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad Shallahu alaihi Wasallam dengan perantaraan Jibril. Ia itu Kitab Suci Al-Qur’an dan ajarannya yang bernama agama Islam.
Mengajarkan dan menyampaikan kebenaran yang berupakan wahyu-wahyu Allah yang bernama Al-Qur’an kepada sesiapa saja, membela dan mempertahankan dengan segala kemempuan yang ada, adalah perbuatan terpenting dalam hidup. Tanpa ini di dunia ini hidupnya menjadi satu kehidupan yang merugi, penhidupan yang hampa belaka.
Keempat manusia yang menggunakan hidupnya untuk menyampaikan nasihat dan wasiat kepada orang lain tentang kesabaran. Kesabaran yang dimaksudkan ialah ketetapan hati di dalam memegang ajaran Allah yang benar itu, jangan sampai dapat digoyangkan oleh  apa dan siapa saja.
Mempergunakan hidup yang pendik ini di dunia untuk menyampaikan nasihat atau ajaran agama  manusia tetap menjalankan segala perintah Allah yang merupakan ibadat-ibadat: Solat, zakat, puasa,tolong menolong dan lain-lain dan tetap di atas keimanan atas apa yang diajarkan Allah dengan perantaraan Kitab Suci-Nya Al-Qur’an. 

No comments:

Post a Comment