Saturday, March 12, 2016

HIDUP MULIA TIDAK SUNYI DENGAN UJIAN ALLAH S.W.T.

HIDUP MULIA TIDAK SUNYI DENGAN UJIAN ALLAH S.W.T.
(Disiarkan pada 12. 3.2016)
               Apakah yang ditakrifkan dengan hidup mulia? Hidup mulia mengikut pengertian orang-orang kafir berbeza dengan kefahaman masyarakat mukmin. Orang kafir memandang kehidupan mulia itu hanya berdasarkan pembangunan dunia semata maka pemberatan agenda kehidupan hanya bersifat duniawi yang boleh dilihat dan dirasai. Tetapi ia berbeza dengan masyarakat Islam yang mementingkan kebajikan rohaninya (akhirat)  lebih diutamakan berbanding kebajikan jasmani. Dalam pandangan ilmu tauhid lebih mengutamakan kebajikan akhirat  berbanding kebajikan duniawi.
               Adakah hidup mulia itu serupa dengan hidup bahagia? Hidup mulia menitik beratkan kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t. manakala hidup bahagia pemberatannya  kepada kehidupan kebendaan yang hanya tertumpu kepada dunia. Dalam pandangan kaca mata Islam, hidup mulia itu ada kaitan dengan kehidupan akhirat iaitu kebajikan rohaninya diutamakan berbanding kebajikan jasmaninya.
               Mengikut kamus bahasa Melayu oleh Arbak Othman yang diterbitkan oleh Fajar Bakti edisi ke dua, mulia bererti terhormat. Tinggi mutunya; tinggi nilainya. Al-Quran adalah kitab suci yang mulia di sisi Allah. Manusia yang mempunyai akhlak yang paling mulia ialah Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. sehingga beliau digelar  Al-Amin (orang yang paling jujur dan paling mulia) oleh semua lapisan masyarakat.
               Allah sendiri memuji  baginda tentang keluruhan akhlaknya. Beliau dicaci maki, dicedra, dibaling batu sehingga mandi darah, diludahi oleh umatnya yang memusuhinya akibat kegigihannya melaksanakan dakwah Islamiah tetapi ia menerima semua itu dengan hati yang mulia kerana mengikut baginda perbuatan mereka itu adalah disebabkan mereka tidak faham antara salah atau tidak. Namun jika mereka faham, mereka tidak akan berbuat demikian.
               Baginda tidak pernah menjejaki kakinya di sekolah untuk menuntut ilmu tetapi kemuliaan akhlaknya penuh dengan ilmu pembangunan berlandaskan dunia dan akhirat. Allah s.w.t. memilih baginda untuk menerima wahyu Illahi dan semua ilmu yang diterimanya dari Allah melalui Malaikat Jibril, diterjemahkannya kedalam diri baginda. Sehingga Baginda disifatkan sebagai walking al-Qur’an.
               Kemuliaan akhlak baginda dalam menyebarkan Islam; memperkenalkan agama Islam itu sebagai addin atau cara hidup yang sebenar, baginda sentiasa diselimuti dengan ujian yang bertalu-talu. Dan kadang kala beliau menghadapi rintangan yang amat perit yang hampir meragut  nyawa beliau. Namun ujian begitu berat sekali tidak sedikitpun ia mundur ke belakang.
               Para Nabi dan Rasul yang hidupnya mulia di sisi Allah s.w.t. kerana memperjuangkan akidah Islam sentiasa berhadapan dengan ujian yang amat berat. Nabi Sulaiman a.s. juga adalah seorang Rasul yang ditentang habis-habisan oleh kaumnya yang berhati batu. Mereka tidak mempercayai ajakan Nabi Sulaiman untuk meninggalkan sembahan patung mereka dan beriman kepada Allah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Beliau menghadapi ujian yang paling getir iaitu di bakar hidup-hidup di atas ungunan api yang menjulang tinggi. Namun nabi Sulaiman, Allah selamatkannya dengan memerintahkan makhluk api supaya menjadi sejuk buat Sulaiman.
               Setelah Nabi Sulaiman terselamat dari unggun api yang menjulang tinggi itu, umatnya tidak menggunakan akal mereka untuk memikirkan mengapa Nabi Sulaiman terselamat dari api itu. Akal mereka hanya mempercayai sesuatu yang nyata tetapi tidak mempercyai sesuatu yang bersifat ghaib.
               Sepertimana dimaklumi bahawasanya kemuliaan akal itu  adalah dari segi ia menjadi sumber keluarnya ilmu dan hikmah. Jiwa (roh) manusia merupakan sumber bagi ilmu dan hikmah, dan keduanya telah tertanam di dalamnya dengan pasti sejak awal mula ia diciptakan;  sebagaimana adanya api di dalam batu, air di dalam bumi dan bibit pohon kurma dalam biji kurma. Namun begitu untuk mencapai keduanya tadi, harus berusaha secara nyata sebagai mana harus berusaha menggali perigi untuk mengali sumber air.
               Sebagaimana air itu ada juga yang mengalir tanpa dikerjakan oleh manusia, ada yang tersimpan dalam tanpa memerlukan dikerjakan oleh manusia, ada yang tersimpan dalam tanpa memerlukan untuk digali dan hanya diusahakan dengan sedikit kepayahan, maka begitu pula dalam jiwa manusia. Ilmu itu ada dicapai tanpa melalui pelajaran manusia sebagai mana yang berlaku ke atas para Nabi Alaihimusalam, kerana ilmu-ilmu mereka itu  lahir datang dari golongan malaikat yang luhur tanpa perantaraan manusia.
               Ada pula ilmu untuk memperolehinya memelukan masa yang lama iaitu sebagaimana keadaan orang awam, apatah lagi orang-orang yang bodoh, yang usia mereka telah tua, mereka tetap berada dalam kelalaian dan kebodohan, kerana sewaktu kecilnya mereka tidak belajar.
               Ada lagi yang memperolehinya cukup dengan usaha sedikit dan masa  relatif pendek seperti keadaan anak-anak yang cerdas akalnya. Tentang adanya ilmu yang telah tertanam di dalam jiwa manusia, Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-A’raaf ayat 7:172 yang bermaksud:
               “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman)”Bukankah
aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi.”
               Allah memberitahukan Rasul-Nya Muhammad s.a.w. tentang persetiaan anak-anak Adam seluruhnya terhadap keesaan Allah. Iaitu suatu ikrar yang semula jadi semenjak mereka diciptakan Tuhan (dalam punggung atau tulang sulbi) bahawa mereka adalah dijadikan mengikut fitrah Islam, berikrar mengakui adanya Tuhan yang menciptakan mereka serta beriman dengan-Nya dan hanya kepada Allah sahajalah mereka mengabdikan diri. Persetiaan itu berbunyi yang bermaksud: “Bukankan Aku Tuhan Kamu?” ertinya: “Bahkan! Kami mempersakikan.”
               Ibnu Kathir dalam mentafsirkan ayat 172 ini  telah mengatakan “Allah taala memberitahukan bahawa Dianya telah mengelurkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, yang mana masing-masing ada memberi pengakuan bahawa Allah itulah Tuhan mereka dan tiada Tuhan selain Dia, sebagaimana Allah telah menciptakan mereka terbentuk dengan keadaan yang demikiam.” Kerana Allah telah berfirman surah ar-Rum ayat 30:30 yang bermaksud:
               “Luruskanlah muka engkau menghadap agama Islam serta cenderung kepadanya, iaitu (agama) ciptaan Allah yang manusia dijadikan-Nya bersesuaian dengannya, tiadalah ciptaan Allah itu akan berubah.”
               Dalam Hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh  Abu Hurairah (r.a.) katanya:
               Bersabda Rasulullah (s.a.w.): “Tiap-tiap bayi dilahirkan secara fitrah (bersih dan bersesuaian dengan Islam), hanya ibubapanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.”
               Kita mengambil kesan dari keterangan-keterangan di atas, bahawa manusia itu dicipta kan Allah dalam bentuk yang bersesuaian dengan agama Islam. Kerana dasar watak manusia itu tercipta untuk mengakui keesaan Allah sedang ciptaan tersebut tidak akan berubah-ubah. Akan tetapi  kerana manusia terdedah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyimpang dari agama Islam seperti pengaruh Yahudi, Nasrani atau Majusi, kemudian tunduk kepada pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan menjadi jauhlah ia dari agama tersebut.
               Pada hal jika ia mempergunakan akal dan fikirannya yang sihat akhirnya akan sampailah  ia kembali kepada Islam.
               Selanjutnya Allah menyatakan: “Supaya tiada kamu katakan pada hari kiamat nanti bahawa Kami terlenah dalam perkara ini.
               Allah telah mengatakan dalil-dalil dan bukti-bukti tentang adanya Allah dan keesaan-Nya yang diterima oleh akal yang sihat. Maka janganlah pula kamu di akhirat nanti berdalih dengan mengatakan yang kamu tidak teringat kepada dalil dan bukti-bukti itu semasa kamu menyekutukan Allah.
               Ada pandangan pujangga mengatakan bahawa “Semakin saya tahu semakin saya tidak tahu !” Ia bermaksud semakin banyak ilmu yang dikuasainya semakin banyak lagi ilmu yang belum diketahuinya. Ilmu Allah di alam ini ditamsilkan seperti menculupkan jari kita  ke dalam air laut kemudian tarik. Air laut yang membasahi jari kita ibarat ilmu yang kita perolehi tetapi ilmu Allah bagikan air lautan yang tidak bertepi itu.
               Demikinlah juga mengenai iman dan takwa kepada Allah s.w.t.. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semestinya wajar dipertingkatkan demi hari agar hubungan  kita dengan Allah sentiasa besama dalam jiwa kita. Dengan ibadat demikian rupa keutamaan kepada pembangunan akhirat lebih diutamakan berbanding ibadat duniawi.
               Orang yang sentiasa bersama Allah dalam jiwanya setiap detik masa dalam hidup akan melahirkan suasana kehidupan yang mulia. Hidup mulia akan sentiasa Allah s.w.t. hidangkan berbagai ujian kerana dengan ujianlah kemuliaan itu dapat dipelihara. Ujian itu Allah sentiasa tujukan kepada emosi seseoang. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
               “Tidak beriman seseorang kamu sehingga kamu menguasai nafsu (emosi) mu menurut
apa yang aku perintahkan dengannya.”  
               Rasulullah s.a.w. pernah  menjelaskan bahawa setiap orang, manusia itu tidak  akan bergerak di akhirat nanti sehingga ditanya empat perkara mengenai dirinya seabagaimana sabdanya, Ertinya:
“Tidak bergerak kedua kaki seseorang manusia itu di hari kiamat (akhirat) sehingga  selesai ditanya empat perkara iaitu:
1. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan.
2. Tentang masa mudanya (remaja) untuk apa dipergunakannya.
3. Tentang hartanya, dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakanya.
4. Tentang ilmunya, kemana dan untuk apa dibuatkannya.
                                                                                                                      (Riwayat Tirmidzi)
               Masa muda adalah masa yang paling penting sekali untuk menentukan hari depan kita, sama ada untuk menjadi seorang yang mulia, pemimpin negara, ahli akademik yang berjaya, ahli koprat yang berjiwa besar dan dermawan atau sebaliknya. Ahli penyair Arab pernah berkata:
               “Jika pemuda itu mencapai umur dua puluhan belum juga mencapai kemegahan, nescaya tiada kemegahan lagi baginya.”
               Penyair yang lain berkata:
               “Andainya engkau tidak meraih kemuliaan di hari-hari mudamu, maka engkau tidak akan meraihnya di saat usia tuamu.”
               Itulah saat yang paling berharga dalam usiamu, rebutlah peluang itu, jangan biarkan ianya berlalu dengan sia-sia.
               Remaja adalah aset penting sesebuah negara,jika golongan remaja dan belia ini terjebak dalam sesuatu kes sosial (gejala sosial) akan terencatlah proses pembinaan negara, kerana mereka merupakan tunjang dan pelapis kepada kepimpinan negara.
               Oleh kerana pentingnya peranan yang dimainkan oleh para remaja di dalam membentuk sesuatu wawasan dan negara, maka kita  dapati banyak penekanan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadith-hadith nabawi yang menceritakan tentang remaja dan belia. Umpamanya cerita Ahshabul Kahfi dan tujuh golongan manusia yang diberi penghormatan oleh Allah s.w.t. di hari akhirat di bawah bayangan Arsy dan lain-lain lagi adalah antara remaja dan belia-belia yang kental imannya kepada Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w. berabda yang bermaksud:
               “Tuhanmu kagum terhadap seseorang remaja yang tidak terjeremus di dalam kenakala kaum remajanya.”.
               Remaja Islam adalah remaja yang mempunyai prinsip hidup yang jelas, iman yang kukuh, perilaku yang terpuji, cara hidup yang betul menurut Al-Qur’an dan tidak mudah terikut-ikut dengan budaya yang tidak  jelas di sekitarannya, kerana mereka sedar bahawa hidup ini adalah sekejap sahaja. Masa muda hanya sekali dalam hidup, saat inilah yang akan menentuka masa tuanya nanti, modiul hidupnya adalah Islam.
               Allah s.w.t. tidak akan menerima cara hidup selain dari Islam, rugilah mereka di dunia dan akhirat jika ada pilihan lain selain Islam. Orang yang kafir walaupun nampak smart, bergaya, menarik dari segi pakaian, percakapan dan gaya hidup, tetapi mereka adalah kosong umpama sebatang kayu kering yang disandarkan untuk dijadikan kayu seperti yang di gambarkan oleh Allah s.w.t. di dalam Al-Qur’an surah Al-Munafiqun ayat 63:4 yang bermaksud:
               “Apabila kamu melihat mereka, tubuhnya menarik hati kamu, bila mereka bercakap kamu tertarik dengan perkataannya. Mereka adalah upama kayu yang tersandar, mereka menganggap setiap suara kuat ditujukan kepadanya. Mereka itu musuh, sebab itu  berwaspa- dalah terhadap mereka, semoga Allah binsakan mereka dari rahmatnya.”

               Apakah keistemewaan yang ada pada kayu tersebut? Sudah tentu orang yang terpikat kepadanya adalah orang yang bodoh, tidak mempunyai pemikiran yang waras, kerana mereka adalah kayu api neraka. Kayu yang kering tadi bila-bila masa sahaja akan terbakar.

No comments:

Post a Comment