Saturday, March 26, 2016

WAWASAN PEMBANGUNAN MANUSIA MENGIKUT KACA MATA ISLAM

 (Disiarkan pada 26. 3. 2016)
Perception  atau pengertian tentang wawasan pembangunan manusia mengikut kaca mata Islam haruslah dilihat dari dua perpektif sinario. Manusia diwujudkan Allah s.w.t. dalam dua unsur iaitu jasad atau jasmani yang sifatnya nyata dan sementara, manakala roh atau rohani pula yang sifatnya ghaib dan kekal. Maka itu pembangunan kedua-dua unsur tersebut adalah penting disebabkan manusia hidup dalam kedua-dua alam iaitu alam dunia semasa  hidup di dalamnya dan alam akhirat setelah agenda kehidupan dunia selesai atau setelah mati iaitu roh berpisah dengan jasad.
Hidup di dunia adalah lanjutan daripada kehidupan di alam arwah sebelumnya, ia adalah tempat perlaksanaan perjanjian ketuhanan yang telah diikat setia di antara manusia dengan Allah s.w.t. Pengakuan suci pada roh manusia untuk mengabdikan diri semata-mata kepada Allah s.w.t. apabila lahirnya ke dunia ini.
Setiap pengakuan itu tidak dapat dikira kebenarannya tanpa diiringi dengan pengor- banan dan amal bakti. Dari itu tujuan utama kewujudan manusia di dunia ini adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan, ketauhidan ketuhanan dan pengabdiannya terhadap Allah s.w.t. di dunia ini.
Untuk melahirkan manusia yang demikian, maka perlu diuji, diduga dengan berbagai cara dan bentuk ujian baik berupa kebendaan atau sebaliknya. Firman Allah s.w.t. surah Al-Insan ayat 76:2 yang bermaksud:
“Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia daripada setitis mani yang bercampur*, yang kami mengujinya (dengan perintah dan larangan), lalu kami jadikan dia dapat mendengar lagi melihat.”
Manusia diciptakan tidak lain untuk  diuji oleh Allah dengan dibebani hukum syarak yang berupa perintah dan tegahan daripada Allah, untuk  diketahui dalam ujian itu, adakah dia mahu bersukur atau  menjadi kufur, adakah dia akan lurus perjalanannya ataupun bengkok melakukan penyelewengan?
Allah adakan untuknya alat pendengaran dan penglihatan dan membekalkan akal yang dapat membezakan, supaya dapat dia mendengar ayat-ayat Qur’an dan keterangan-keterangan yang diturunkan dari langit dan supaya dia melihat memperhatikan bukti dan dalil, wujudnya alam ini adalah menunjukkan wujudnya Tuhan pencipta lagi bijaksana.
Al-Qur’an menganggap bahawa kehidupan di dunia ini adalah medan tempat menguji seseorang manusia dan ianya juga sebagai jalan untuk mencapai kebahagian hidup di akhirat. Ujian itu sebenar adalah pembangunan jasmani dan rohani manusia. Setiap ujian merupakan tapak-tapak pembangunan jasmani. Pembanguan jasmani wujud disebabkan kehadiran budaya bersosial kerana manusia hidup bersosial dan bermasyarakat.
Satu faktor menonjol dalam kehidupan di zaman moden ini ialah mengamali kejutan budaya yang dibawa oleh sains dan teknogi. Pembangunan jasmani menempah dan memperkasakan keterampilan dalam bidang pengiklanan kecantikan raut wajah dan kemolek kan tubuh badan lebih dimanfaatkan daripada persembahan akhlak yang memelihara darjat kemanusiaan.
Menutup aurat tidak lagi dijadikan sebagai tanggungjawab manusia memelihara sahsia kemanusiaannya. Meremehkan kemurnian beragama yang diturunkan Allah s.w.t. kepada Rasul-Rasul yang menjadi pesuruh Allah akan menempah kemurkaan Allah yang Maha Berkuasa dan Maha Bijaksana itu.
Allah s.w.t. menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian baik dari segi bentuk
Badannya atau pun dari sudut darjatnya dan lebih berkedudukan daripada makhluk-makhluk lain. Firman Allah s.w.t.  surah Al-Mukmin ayat 40:64 yang bermaksud:
“Allah membentuk rupa paras kamu dengan rupa yang indah dan cantik.”
Malangnya ramai manusia merekabentukkan kulitnya dengan memasang tatu. Ini
bermaksud mereka tidak bersyukur rupa wajahnya yang dihadiahkan Allah dan menokoh tambah supaya kelihatan cantik daripada rekaan Allah s.w.t. Orang yang berbuat demikian tidak ada kehormatan dan kesyukuran kepada nikmat dan rahmat Allah s.w.t. berikan kepada manusia.
Pembangunan jasmani wajar berlandaskan kepada kerukunan bermasyarakat yang digarisbawahkan oleh agama Islam. Allah s.w.t. telah melengkapkan manusia dengan panduan hidup yang sempurna seperti mana yang termaktub dalam dokumen wahyu-Nya.
Islam  adalah agama ilmu; Al-Qur’an al Karim adalah kitab ilmu dan ayat yang pertama diturunkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. ialah berkenaan dengan ilmu iaitu: “Baca”; Bacalah dengan nama Tuhan mu yang telah menciptakan”. (Al-Alaq:1). Membaca adalah pintu keilmuan sementara al-Qur’an merupakan kitab yang menjadikan ilmu sebagai asas perbezaan antara manusia.
Orang-orang yang berilmu sebagai orang-orang yang bersaksi kepada Allah dengan ketauhidan bersama malaikat. Orang –orang yang berilmu adalah mereka yang  paling takut kepada Allah serta bertakwa kepada-Nya.
Firman Allah dalam surah Fathir ayat 35:28 yang bermaksud:
“......Sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu.”
Al-Qur’an al Karim adalah kitab teragung yang membangunkan “mentaliti ilmiah”. Kitab ini menolak segala perkara khurafat. Al-Qur’an juga menolak keraguan dan hawa nafsu dalam konteks perbahasan hakikat akidah yang berdasarkan kepada keyakinan. Al-Qur’an menganggap analisa itu  sebagai kewajipan, berfikir itu sebagai ibadah, mencari hakikat itu sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
Adalah menjadi kewajipan ke atas setiap Muslim dan Muslimah untuk menuntut ilmu terutama sekali ilmu fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. Ilmu Fardhu ‘ain ialah ilmu yang mesti dipelajari oleh setiap muslim untuk memahami agamanya dari segi akidah, Ibadah, akhlak serta urusan keduniaannya sehingga ia dapat menyara kehidupannya, keluarganya dan menyumbang ke arah keperluan umatnya.
Rasulullah s.a.w. meninggalkan pesan bahawa menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat. A long life learning. Baginda berseru kepada manusia untuk menuntut ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahad. Dalam erti kata lain, tidak ada persarahan dalam menuntu ilmu. Walaupun perkhidmatan kita dengan kerajaan telah berakhir tetapi menuntut ilmu untuk diri sendiri  tidak ada pencennya.
Para ulama’ dunia seperti Ahmed Deedat telah terlanta di tempat tidurnya kerana diserang penyakit lumpuh selama lebih kurang sepuluh tahun tetapi soal ilmu beliau tidak pernah berhenti menerokainya. Dakwanya masih berjalan walaupun anggota badannya tidak bermayah lagi untuk bergerak. Beliau  hanya menggunakan matanya untuk menjawab apabila dikemuka persoalan mengenai kemuskilan tentang agama Islam.
Baginda  Rasul Nabi Muhammad s.a.w.  juga demikian sifatnya. Di ambang kewafatan nya beliau masih boleh ke masjid untuk memberi ceramah kepada para jemaah. Belaku satu peristiwa kepada baginda semasa sakitnya di puncak ketenantnya. Beliau menasihat anaknya Fatimah supaya jangan melayani sebarang tetamu datang ke rumah kerana beliau tidak larat lagi melayaninya.
Tiba waktu subuh, bilal melaungkan azan di masjid Nabawi. Setelah selesai azan para jemaah di masjid melaksankan solat subuh koblia. Selesai solat sunat, para jemaah menungguh kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. Ditungguh tidak datang diutus bilal hendak ke rumah Rasul s.a.w. hendak menjemputnya untuk mengimami solat Subuh. Fatimah, menasihati bilal bahawa ayahnya tidak mampu ke mesjid kerana beliau sakit. Baginda  rasul menasihati bilal supaya meminta Saidina Abu Bakar menjadi Imam.
               Bilal kembali ke masjid dan memberi tahu pada jemaah bahawa Rasul tidak dapat
mengimami solat subuh kerana beliau sakit dan meminta Saidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Abu Bakar tidak setuju kerana Rasulullah s.a.w. masih ada. Oleh yang demikian seluruh jemaah di masjid menangais dan solat belum bermula lagi.
               Tangisan mereka didengar oleh Rasulullah s.a.w. kemudian baginda bertanya kepada anaknya Fatimah untuk melihat apa yang berlaku di masjid. Fatimah pergi ke masjid untuk mengetahui apa yang berlaku.
Dia kembali melaporkan bahawa mereka menangis kerana baginda tidak dapat mengimami solat. Bilal diutus datang ke rumah Rasulullah s.a.w. lagi dan memimpin Rasulullah s.a.w. ke masjid dalam keadaan sakit.
               Baginda mengimami solat Subuh dengan menggunakan surah yang pendek-pendek kerana baginda sakit. Selesai solat Subuh baginda berpidato sekejap sahaja  di hadapan      para jemaah
               “Tuan-tuan dan saudara sekalian, lama sudah kita bergaul tetapi sedikit betul masa kita gunakan untuk bersama-sama. Badanku ini tidak tahan lagi  bersama dengan tuan-tuan. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf kepada tuan-tuan sekiranya ada yang saya telah lakukan  yang menyakiti hati tuan-tuan. Jika sekiranya ada, saya persilakan tuan-tuan untuk menuntut balas sekarang.”  
               Tiba-tiba  seorang pemuda bangkit seraya berkata: “Saya ya Rasulullah.” Pemuda itu namanya Sahwat. Paras mukanya hitam leggam.
               Rasulullah s.a.w. berkata: “Ya Sahwat apa itu.”
Sahwat dengan muka yang sedih berkata: “Pada suatu peperangan Rasulullah s.a.w menunggang unta. Rasulullah s.a.w. tidak tahu bahawa saya berjalan di belakang unta itu. Apabila Rasulullah s.a.w.  merotan unta, saya terkena rotannya.”
               “Jadi macam mana sekarang.” Jawab Rasulullah s.a.w.
               Sahwat berkata: “Saya menuntut balas.” Para jemaah sedih dan terpegun mendengar permintaan Sahwat. Sudah tahu Rasulullah s.a.w. dalam keadaan sakit tenat ia menuntut balas pula. Begitulah keluhan para jemaah di pagi yang sedih itu.
               Rasulullah s.a.w. berkata: “Baiklah Sahwat”. Baginda memerintahkan Saidina Ali mencari rotan. Setelah mendapatnya Saidina Ali berkata kepada Sahwat: “Biar saya sahaja kau tuntut, Sahwat!”
               Rasulullah s.a.w. berkata: “Biarkan dia. Saya pecut dia maka dia balas saya.”
               Sahwat mengambil rotan itu dari Saidina Ali kemudian berdiri melihat Rasulullah s.a.w. tidak bergerak.
               Rasulullah s.a.w. berkata: “Apa lagi Sahwat, pukullah saya.”
               Sahwat berkata: “ Semasa saya kena pukul, saya tidak ada baju. Maka itu bukalah juga baju tuan supaya adil.” Kemudian Rasulullah s.a.w. menanggalkan jubahnya lalu kelihatanlah tubuh badan Rasulullah s.a.w. yang mulia itu.
               Apabila Sahwat melihat kulit tubuh badan Rasulullah s.a.w. lalu membuang rotan itu dan berlari pergi memeluk dan mencium tubuh badan Rasulullah s.a.w. seerat-eratnya.
                    Rasulullah s.a.w. merasa hairan seraya berkata: “Apakah ertinya ini Sahwat?”
                    Dengan lenangan air mata, Sahwat berkata: “Saya tahu bahawa sudah hampir masanya tuan berpisah dengan kami. Tentunya di akhirat nanti tempat tuan pasti di dalam syurga tetapi kami ini belum tentu dapat bersama dengan tuan. Oleh itu saya ingin betul menyentuh tubuh badan tuan yang mulia ini. Kalau tidak mengakali tentu saya tidak dapat mencium tubuh badan tuan yang mulia ini.”
                    Lalu Rasulullah s.a.w. berkata kepada  para jemaah: “Lihatlah penghuni syurga ini  kerana Sahwat cinta betul kepada saya, maka pasti dialah menjadi ahli syurga.”
                    Adalah menjadi  keyakinan kepada umat  Nabi Muhammad s.a.w. bahawa mereka yang telah menyentuh kulit badan Rasulullah s.a.w. akan dijanjikan tempat di syurga kerana kecintaannya kepada Rasulullah s.a.w. satu-satunya kekasih Allah s.w.t. kepada makhluk ciptaan-Nya.
                    Lihatlah amalan Rasulullah s.a.w. dalam menimba ilmu serta menyebarkan kepada umatnya, di ambang kewafatannya pun masih melaksanakan ibadah sehingga beliau dipapah ke masjid untuk mengimami solat Subuh. Memberi peluang kepada para jemaah untuk menuntut balas mengenai salah lakunya baginda merupakan satu ibadat yang paling mulia ditinggalkan kepada umatnya.
Ilmu fardhu kifayah melengkapkan manusia tentang ilmu keduniaan seperti Ilmu perubatan; kejuteraan dan lain-lain cabang ilmu seperti ketukangan yang amat diperlukan dalam pembangunan manusia. Kita hidup kita memerlukan ulama, pakar dan ahli-ahli teknik dalam setiap bidang, yang akan menampung keperluan kehidupan semasa. Jika semuanya ini dapat memurnikan kewajipan maka tamadun Islam berdiri di atas landasan yang kukuh tiangnya yang menyepadukan antara ilmu dan keimanan.
Nilai kemanusiaan yang berlandaskan kepada ibadah adalah antara yang terpenting dalam pembangunan jasmani. Tegur menegur merupakan ibadah kerana ia membina masyarakat yang  berketerampilan dari segi akhlaknya. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Adz-Dzariyat ayat 51:56, yang bermaksud:
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manus ia melainkan supaya mereka beribadat kepada Ku.”
Ukhuwah dan kasih sayang adalah antara nilai kemanusiaan yang dianjurkan oleh Islam. Manusia wajar hidup di dalam sebuah masyarakat yang sayang menyayangi, mempunyai perhubungan yang erat dan saling bantu membantu. Dengan adanya ciri-ciri nilai kemanusiaan tersebut dalam pembangunan rohani, pembangunan jasmani akan dengan sendirinya terbela.

*Maksudnya: bercampur antara benih lelaki dengan perempuan.

No comments:

Post a Comment