Wednesday, November 7, 2012

KEJAYAAN MEMBENTUK KITA LEBIH TAWADHU'

 (Disiarkan pada 10. 11. 2012)
Allah bekalkan manusia dengan berbagai fitrah yang menjadikan kita sebagai makhluk yang terunggul antara makhluk-makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini. Dengan kehadiran ilmu disajikan dengan hati yang mulia manusia dipilih Allah s.w.t. sebagai khalifahnya. Walaubagai mana pun mengkufuri ilmu serta hati yang suci yang ada padanya, manusia kadang-kadang jatuh martabat kemanusiaannya jauh lebih rendah daripada haiwan yang melata. Tetapi jika dimanfaatakan segala nikmat hidup Allah bekalkan maka manusia lebih mulia daripada malaikat.
                Kejayaan  merupakan satu sifat pembangunan yang setiap insan inginkan dalam menelu- suri kehidupan di alam dunia. Kehidupan yang berjaya menekankan kepentingan kepada keman- faatan hidup dalam kedua-dua unsur manusia ia itu rohani dan jasmani, atau duniawi  dan ukhrowi.
Memperolehi kejayaan semestinya dengan ilmu. Baginda Rasul  Nabi Muhammad s.a.w. telah berjaya  mentarbiahkan masyarakat jahiliah dan seterusnya kepada masyarakat dunia dengan ilmu Allah s.w.t. yang diterimanya dari langit melalui Malaikat Jibril. Baginda Rasul telah menerima ilmu dari Zat yang Maha Agung kemudian dimanfaatkannya untuk membina tamadun manusia.
Sifat manusia yang berilmu membentuk jiwanya lebih tawadhu’ dalam segala hal pembangunan. Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai pembawaan diri yang amat digeruni oleh masyrakat dunia sama ada masa dahulu mahupun zaman sains dan teknologi ini. Kehormatan Baginda kepada semua lapisan masyarakat amat tinggi sekali. Bermula dengan keluarga Baginda sendiri, kemudian kepada masyaakat umum dan seterusnya kepada kumpulan elit, Baginda Rasul telah menunjukkan kepentingan kepada kebajikan mereka lebih daripada kebajikan diri beliau sendiri.
Memelihara ukhuwah kemanusiaan tidak kira kawan mahupun musuh, Baginda telah berjaya menembusi dinding perbezaan antara kekufuran dengan kebaikan dan dapat mentarbiahkan masyarakat yang bersifat keras hati sekali pun. Hati Baginda dalam urusan memperbetulkan akhlaq manusia sentiasa tabah dan rendah diri demi memperbaiki keadaan hidup yang serbah mencabar.
Baginda adalah seorang yang ummi, tidak pernah menjejajaki kaki ke sekolah untuk menuntut ilmu. Tetapi apabila baginda dipilih sebagai Rasul oleh Allah dan menerima ilmu tauhid  yang diturunkan dari langit melalui Malaikat Jibril beliau telah membentuk  diri sebagai insan yang tawadhu’, atau rendah diri terhadap ilmu yang telah diturunkan kepada Baginda.
Sifat tawadhu’nya merangkumi seluruh alam kehidupan terutama sekali hubungan dengan sesama manusia  serta berbagai haiwan dan makhluk Allah yang lain. Beliau lebih mementingkan kebajikan orang lain daripada dirinya sendiri. Pernah Allah menawarkan bulan kepada Baginda tetapi menolaknya kerana mementingkan amanah yang dipertanggungjawab kepadanya untuk membentuk akhlak manusia sejagat. 
Pepatah mengatakan: “Semakin saya tahu semakin saya tidak tahu,” membawa makna bahawa semakin banyak ilmu diperolehi semakin banyak lagi ilmu yang belum diketahui atau belum dikuasai. Ambil analogi lain seperti apabila kita culupkan jari kita ke dalam laut kemudian angkat; air yang membasahi jari, itulah ilmu  yang mungkin kita telah menguasai, tetapi ilmu yang belum dapat diketahui atau dikuasai ialah seperti air lautan yang tidak bertepi itu.
Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. semakin bertambah ilmu akidahnya semakin tinggi rasa tawadhu’ dalam hati beliau. Rasa rendah diri sentiasa menemani Baginda dalam menelusuri pembangunan kehidupan. Merasa tawadhu’ atau rendah diri merupakan fakulti kesabaran menangani sesuatu isu.
Antara kesabaran Baginda ialah hendak mentarbiahkan masyarakat musrikin ke landasan hidup yang diredhai Allah s.w.t. Mentarbiahkan akidah Islam ke dalam jiwa  masyarakat  Quraisy adalah seolah-olah seperti memasukkan seekor untah ke lobang jarum. Ia amat sukar tetapi dengan izin dan kekuasaan Allah s.w.t. tidak ada yang mustahil. Walaubagaimana pun Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. telah mengharungi kehidupan yang amat getir  dan kesusahan akibat perjuangannya untuk membetulkan persepsi manusia jahiliah ke jalan agama Allah atau Islam.
Baginda bersabar apabila  diludahi semasa ke masjid memimpin jemaah melaksanakan solat Zohor. Giliran orang yang meludahi beliau jatuh sakit Nabi adalah orang yang pertama menziarahinya serta membawa buah tangan hendak diberi kepada orang berkenaan. Mulia betul hati Baginda!
Dalam mempertahankan akidah Islam Rasul  adalah orang di hadapan menentang musuh Islam. Berlaku satu masa setelah Baginda rihat di bawah pohon kurma kerana letih berperang dengan penentang Islam; tiba-tiba ia didatangi oleh seorang musuh Islam dengan pedang yang terhunus hendak sedia menenetak lehir Baginda.
Ia dikejutkan dengan pertanyaan “Siapa yang akan menolong engkau jika pedang itu menghabiskan riwayat mu?” Dengan kalimah: “Allah yang menolong saya!”, maka pedang itu terasa panas seperti barah api lalu terlepas dari tangan musuh Islam itu. Diambil Rasul pedang itu kemudian diajuhkan kepada musuh itu dan limparkan kembali  pertanyaan yang sama.  Musuh itu mengatakan bahawa tiada yang menolongnya dikecuali jika Rasul sendiri mengampuni nya. Rasul bersabar dan mengampuni orang itu.
Peristiwa lain yang menunjukkan kesabaran Rasul menangani musuh ialah semasa berhijrah  ke Medina Al-Mukaramah. Baginda Nabi sedang berjalan bersama Abu Bakar  melalui  padang pasir. Seorang jejaka Quraisy bernama Surokoh menyahut cabaran pemimpinnya Abu Jahal untuk mendapatkan Muhammad yang sedang berhijrah ke Medina,  hidup atau mati dengan ganjaran seratus ekor untah!
Apabila kelihatan Baginda berjalan bersama Abu Bakar, Surokoh pecut kudanya lalu menghunus pedangnya untuk bersedia membunuh Nabi. Jarak sepuluh meter dari Baginda  tiba-tiba kaki kudanya termasuk lobang lalu terjatuh dan Surokoh terhumban dan jatuh persis di kaki Nabi. Baginda Nabi tahu dari Malaikat Jibril bahawa Surokoh berniat membunuh beliau. Baginda bangunkan Surokoh serta mengambil pedangnya yang terbuang lalu berkata “Kalau menunggang kuda hati-hati.” Surokoh kembali dengan hati yang kagum mengetahu kesabaran Muhammad. Mengikut sejarahnya Surokoh mendapat hidayah dari Allah s.w.t. dan masuk Islam.
Setiap kejayaan itu ditemui dengan kehadiran ilmu. Ilmu adalah fitrah Allah yang membentuk manusia tawadhu’. Ia terbahagi kepada dua komponen, iaitu ilmu syariyyah dan ilmu keduniaan. Ilmu syriyyah adalah ilmu agama atau ulum-al-din. Ilmu keduniaan mempunyai dua komonen kecil ia itu ilmu kemanusiaan atau ulum-al-insaniyyah dan ilmu sains atau ulum-al-tabbiya.
Penguasaan yang lengkap serta seimbang dalam ketiga-tiga komponen ilmu tersebut membolehkan manusia menjayakan matriks perhubungan di antara manusia dengan Allah s.w.t., di antara manusia dengan manusia dan di antara manusia dengan alam. Ilmu itu adalah pem- bangunan manusia, ia menjadi prasyarat ke arah menjayakan cita-cita membangun sebuah negera, bangsa yang maju, berwibawa dan cemerlang
Ilmu agama bersifat abadi dan sesuai dengan segala zaman. Mengikut Profesor Syed Mohd Naquib Al-Attas, “Islam is for ever modern”. Ini bermakna Islam bersifat “futuristic”. Ia mempunyai dinamika yang membolehkan pengikutnya menggarap dan menangani kehidupan yang sentiasa berkembang dan berubah.
Pendidikan agama yang lengkap bukan sahaja melihat duniawi dan ukhrowi dalam satu
jalinan padu tetapi unsur-unsur yang tetap dan yang berubah dapat diadun dalam satu acuan yang harmonis. Keunikan ini memberikan muslim keseimbangan justru dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ukhrowi dan duniawi serta rohani dan jasmani. 
                Ilmu kemanusiaan atau ulum-al-insaniyyah diperolehi melalui pengalaman dan intuisi. Ilmu ini terbahagi kepada dua jenis iaitu pertama, fenomena (yang nyata dan bersifat ghaib), dan kedua, kejiwaan. Fenomen yang bersifat nyata iaitu  ilmu tentang  dunia kebendaan seperti fenomana alam semula jadi. Fenomena yang ghaib seperti fenomen sejarah, fenomena perkauman, dan sebagainya
                Ilmu kejiwaan pula ialah ilmu yang bersangkut paut dengan hakikat kejiwaan seperti  soal ketuhanan dan kerohanian. Ilmu ini dianggap jenis ilmu yang paling tinggi dan mulia berbanding ilmu-ilmu yang lain, iaitu bergantung kepada intuisi.
                Ilmu sains atau ulum-al-tabiyah menjurus kepada segala isi bumi termasuklah haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Matematik juga di bawah kumpulan sains yang mana setiap individu wajib mempelajari dan menterjemahkan dalam hidup. Ilmu sains dan matematik saling lengkap melengkapi. Tanpa keilmuan di antara kedua-dua fenomena, seseorang itu tidak akan dapat memahami dirinya sebagai khalifah Allah untuk memakmur alam kehidupan sekelilingnya.
                Misi perjuangan dalam hidup adalah untuk memperolehi kejayaan kelak menempah pahala yang menemani kita di alam akhirat. Dengan ilmu yang dimanfaatkan kita memperolehi kejayaan. Kejayaan merupakan nikmat hidup yang dikurniakan Allah kepada setiap pemain dan pembangunan kehidupan.
                Perogative atau hak Allah yang mengurniakan kejayaan kepada kita sebagai imbalan kepada ibadah yang sempurna dilaksanakan semestnya diterima dengan hati yang syukur dan tawadhu’ dan bukan dijadikan sebagai faktor untuk menyobongkan diri serta memahaminya sebagai hak mutlak peribadinya.
                Memperolehi kejayaan semestinya ada hubungan dengan kejiwaan manusia kerana ia melahirkan satu perasaan yang menumbilkan faktor bahagia maka itu hakikatnya ialah hubungan manusia sebagai hamba Allah dengan Zat Yang Maha Pemurah dan Pengasih. Maka itu wajar merasakan tawadhu’ serta rendah diri kerana Allah s.w.t.  
                Membudayakan sifat mementingkan diri yang diwarnai oleh rasa sombong terhadap kejayaan yang ada pada diri bukan sesuai untuk manusia kerana kita adalah dicipta oleh Allah s.w.t. dengan tujuan supaya menyembah, menghormati dan merasa syukur kepada Allah yang mewujudkan segala yang ada di alam kehidupan.
Nikmat yang amat besar Allah berikan kepada hamba-Nya ialah nikmat hidup dengan segala nikmat-nikmat yang ada pada kehidupan itu. Jika tidak ada rasa kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah berikan setiap saat dan waktu dalam menangani hidup maka anda telah menempah kehidupan di neraka jahanam setelah selesai agenda dunia berakhir.  
Sejarah telah mendidik manusia mengenai makhluk Allah yang merasa sombong dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah berikan kepadanya. Makhluk iblis pada mulanya hidup senang dan bahagia di syurga Allah dengan segala fasiliti kehidupan tanpa susah dan kepayahan untuk mendapatkannya. Akibat mementingkan diri dan merasa diri lebih mulia berbanding makhluk Allah yang lain (manusia) maka Allah keluarkan iblis dari syurga-Nya dan diberi kehidupan di lembah kehinaan.
Maka kejayaan dan kemuliaan yang dapat diperolehi dalam perjuangann hidup harus
membentuk manusia dengan sifat tawadhu’ dan rendah diri sebagai rasa kesyukuran terhadap pemberian Allah s.w.t.

No comments:

Post a Comment