Sunday, November 4, 2012

KEGAGALAN MERUPAKAN KEJAYAAN YANG TERTUNDA

 (Disiarkan pada 3. 11. 2012)
Fenomena kehidupan  sentiasa berhadapan dengan dua faktor pembangunan iaitu kejayaan dan kegagalan. Kejayaan merupakan faktor kehidupan yang positif manakalah kegagalan pula satu keadaan yang bersifat negatif. Kedua-dua fenomena tersebut mempunyai ciri-ciri yang tersendiri, tetapi keberadaannya dalam hidup sentiasa menghiasi ibadah kita kerana Allah.
                Allah s.w.t. mewujudkan keadaan demikian untuk menguji manusia sejauh mana kekua- tan dan ketabahan hatinya menghadapai kehidupan yang serbah mencabar itu. Walaubagaimana pun kedua-dua keadaan pembangunan merupakan ujian. Menempuhi kejayaan atau kegagalan dalam melaksanakan ibadah kerana Allah pasti manusia berhadapan dengan ujian Allah s.w.t.
                Manusia apabila berhadapan dengan kegagalan pasti dua faktor yang mendorongnya untuk bertindak sebagai akibat ibadah yang tidak sempurna itu. Pertama ialah kegagalan itu mempengaruhi semangat juangnya menjadi kendur dan tidak berwawasan untuk melakar kejayaan hidup. Dalam keadaan demikian pemikiran yang negatif sentiasa berlegar di ruang pemikirannya kelak akan membawanya mengenali kegagalan.
                Tumpuan kefahamannya mengenai ibadah berkenaan semata-mata adalah dalam cakere- wala alam kehidupan dunia semata. Jika ia memikirkan keadaan demikian bermakna yang menempuhi dua kegagalan sebagai pemain dalam pembangunan. Pertama ialah mengkufuri amanah yang dipertanggungjawabkan Allah kepadanya sebagai pemain dalam memakmurkan pembangunan manusia dan kedua ialah kegagalannya melaksanakan amanah Allah s.w.t..
                Allah bekalkan segala fasiliti hidup untuk  dimanfaatkan dalam melaksanakan pemba- ngunan tetapi ia mengkufuri nikmat mempunyai fasiliti tersebut. Fasiliti seperti kemahiran berfikir, mempunyai akal. semangat juang atau nafsu untuk melakar pembangunan diri, melaksanakan amanah yang dipertanggugjawabkan sebagai khalifah Allah, dan sebagainya. Mengkufuri nikmat-nikmat  Allah yang diamanahkan kepadanya akan menempah kedosaan yang akan menempatkannya di neraka jahanam.
                Setiap insan wajar memahami tujuan hidup di alam dunia.  Mengapa Allah wujudkan manusia sebagai khalifah-Nya di alam dunia? Apakah matlamat hidup manusia sebagai hamba Allah?  Untuk apa pembangunan itu kepada kehidupan? Allah s.w.t. menyeruh manusia supaya membaca kalam alam yang tercipta oleh Allah dan kalam Allah yang terucap oleh-Nya, iaitu al-Quranul Karim untuk tujuan apa? Apakah sumbangan kita sebagai rasa kesyukuran terhadap berbagai nikmat hidup yang Allah berikan? Semua persoalan tersebut memerlukan jawapan yang jujur dan ikhlas untuk memahami diri sebagai manusia.
                Untuk memahami tujuan manusia dihidupkan, kita perlu merenung kejadian diri kita sendiri. Di antara seluruh makhluk yang diciptakan Tuhan, manusialah makhluk yang tersem- purna, terindah, terbaik  dan terhormat sekalipun manusia bukan makhluk yang terbesar, terberat atau tertinggi. Firman Allah dalam surah Al-Tiin ayat 4 yang bermaksud (terjemahan): 
           “Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sebaik-baik kejadian.”
                Bumi dan matahari, bulan dan bintang, sekalipun besar, tinggi dan kokoh kuat, tetapi terdiri daripada benda mati, tidak ada perasaan dan kecekapan. Begitu juga binatang dan tumbuhan, sekalipun jauh lebih besar dan kuat daripada manusia, tetapi tak dapat berbuat apa-apa kerana tidak ada akal dan fikiran padanya.
                Adapun manusia, adalah makhluk termoden, mempunyai susunan tuguh yang lebih sempurna, mempunyai akal dan pemikiran, sehingga dengan akal dan fikiran itu, manusia hidup mempunyai kebudayaan dan peradaban, semakin maju dan maju, tidak ada penghujung kepada kemajuannya. Manusia sentiasa menerokai alam kehidupan serta memperbaharui keadaan hidup yang sedia ada.
                Manusia yang hidup 20 abad yang silam akan lain sekali dengan kehidupan manusia dalam abad ke-21 sekarang ini. Dan pasti lebih lagi manusia yang hidup 20 abad yang akan datang. Manusia selalu maju dan berubah.      
                Tidak ada suatu makhluk lain di dunia ini yang dapat melebihi manusia. Dengan kepandaian dan ilmu pengetahuan yang ada pada manusia, ia dapat menguasai daratan dan lautan dengan segala isinya, bahkan dapat menguasai udara atau sebahagian dari ruang angkasa.
                Sebab itu memikirkan kejadian manusia atau kejadian diri kita sendiri, adalah satu pemikiran yang besar dan amat berbekas terhadap fikiran manusia. Sebab itu  dalam berbagai ayat Al-Quran kita manusia dituntut benar oleh Tuhan untuk memikirkan kejadian manusia atau diri kita sendiri.
                Firman Allah Surah  Ath-Thaariq ayat 5 yang bermaksud (terjemahan): “Hendaklah manusia fikirkan, dari apa dia dijadikan.”
                Manusia yang mempunyai hati yang keras, yang sentiasa mengenali faktor kegagalan dalam hidup,  kalau mahulah dia sering memikirkan kejadian dirinya sendiri, tentu hatinya yang keras, serta sombong dan jahat, akan berkurang kesombongan dan kejahatannya. Rasa kesyukuran terhadap nikmat hidup akan timbul yang akan membuatnya menjadi pemain yang berwibawa dan sentiasa bersemangat untuk memakmurkan pembangunan kehidupan.
                Mengapa Allah wujudkan manusia sebagai khalifah-Nya? Diajarnya di dalam agama Islam bahawa Tuhan memerintahkan agar umat-Nya (manusia) selalu  menyembah dan menjun- jung Tuhan.
                Allah s.w.t. itu adalah Zat Yang Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Suci dan Maha Terpuji, jauh dari segala sifat kekurangan, jauh dari segala kecacatan. Dialah asal pemulaan dari segala dan Dialah kesudahan dari segala yang ada. Hual Awaalu wal Akhiru. Manusia adalah jenis makhluk yang penuh kelemahan dan kekurangan. Manusia dicipta oleh Allah,  Segala sesuatunya tentang manusia dan lainnya bergantung  atas kesayangan dan kekurangan dan kemurahan Allah. Jadi kalau manusia menyembah Allah, memuja dan memuji Allah adalah hal yang wajar.
                Allahlah hanya yang layak dipuji dan disembah. Kita manusia penuh dengan cacat dan kelemahan jika dibanding dengan Zat  Tuhan. Kita adalah makhluk yang rendah dan hina dina, sudah sepantasnya kita menghormati dan menyembah terhadap Allah yang menciptakan segala nya, yang Maha Agung dan Maha Suci itu. Maka Al-Quranul Kariem, menyatakan manusia diciptakan Tuhan adalah dengan tujuan agar manusia menyembah Allah.
                Firman Allah yang bermaksud (terjemahan): “Tidaklah Aku jadikan Jin dan Manusia, melainkan adalah untuk menyembah kepadaku”(Surah Az-Zaariyat ayat (51) 56. Tujuan manusia dihidupkan di dunia ini adalah dua. Pertama ialah sebagai hamba Allah  dan Wajib sujud menyembah dan memuji-Nya. Dan kedua memelihara hubungan sesama manusia yang diikat dengan perasaan kasih sayang dan seterusnya memelihara hubungan manusia dengan Allah.
                Manusia diberi keistemewaan oleh Allah dengan adanya fakulti akal dan fikiran maka  itu dapat membezakan di antara yang baik dengan yang buruk. Akal dan fikiran itu sentiasa berteman dengan hati sebagai raja dalam diri manusia. Sentuhan hati dalam hubungan sesama insan akan melahirkan kasih sayang yang menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia itu sendiri.
                Matlamat hidup manusia di sisi Allah ialah melaksanakan pekerjaan yang mulia kerana Allah. Manusia hidup di dunia ini dapat melakukan beratus bahkan beribu pekerjaan yang baik, dan dapat pula melakukan beratus  bahkan beribu macam pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Di antara pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dapat kita lakukan itu, yang paling mulia atau yang paling tinggi pada sisi Allah s.w.t. ialah menyeru manusia untuk beriman dengan Allah serta
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik (amal saleh).
                Pekerjaan manusia yang menyeru kepada beriman dan beramal saleh kepada Allah dapat keselamatan dan kebahagiaan dunia dan juga akhirat nanti. Menyeru manusia untuk beriman dan beramal saleh bererti  mencabut dan menghindarkan manusia dari jurang  kesengsaraan dunia dan jurang kesangsaraan akhirat.
                Maka itu  para Rasul seluruhnya dan para sahabat menumpahkan segala waktu dan umur mereka, semua tenaga, fikiran dan harta mereka untuk menyeru manusia kepada Allah dan beramal saleh. Sekalipun diancam dengan beraneka ragam ancaman, mereka takkan mundur selangkah pun dari pekerjaan yang paling mulia itu. Mereka lakukan pekerjaan itu tanpa mengharapkan upah dari siapa pun, kecuali ganjaran pahala dari Allah semata.
                Dalam melaksanakan pekerjaan yang mulia itu mereka tidak kenal kegagalan. Menem- puhi kejayaan, mereka bersyukur dan menjadikannya sebagai pemangkin untuk terus mengukuh- kan amal saleh serta meningkatkan keimanan kepada Allah s.w.t. Apabila kejayaan tidak menyebalahi amal ibadah mereka, semangat juangnya semakin kuat serta merasa syukur kerana telah menempuhi ujian Allah s.w.t.
                Menempuhi kejayaan adalah lebih berat untuk disajikan dalam pembangunan diri berbanding dengan kegagalan kerana apabila manusia berjaya dalam usahanya memperbaiki  keadaan hidupnya, akan lahir kelemahan manusia yang ingin dipuji dan disanjung. Ia merasa sombong dan memencilkan diri dari orang yang memerlukan pertolongan. Maka itu ia lupa bahawa kejayaan itu adalah pemberian Allah s.w.t. Ia mengkufuri nikmat Allah yang berjaya diperolehinya.
                Kegagalan dan kejayaan yang kita temui dalam melaksanakan amal ibadah harus kita bersyukur kerana mungkin giliran kita belum sampai  untuk diberi kejayaan, maka Allah s.w.t. telah menguji kesabaran kita untuk menangani kegagalan
                Walaubagaimana pun jangan kesabaran itu disalagunakan. Sebagai contoh seorang datang tanpa apa-apa alasan tiba-tba memukul kepala kita dan kita berdiam sahaja. Apabila ditanya  orang mengapa tidak bertindak, kita mengatakan, “Saya lagi sabar!”
                Kesabaran semacam ini adalah salah pasang! Kesabaran harus diiringi dengan keikhlasan dan kemahiran berfikir. Kita hanya bersabar dan besyukur apabila ujian itu datang daripada Allah s.w.t. Kalau difikirkan  secara mendalam bahawa kegagalan itu merupakan satu kesyu- kuran kerana individu  berkenaan berpeluang mengenali dirinya lebih khyusuk lagi. Dengan kegagalan yang menimpa kepada usaha kita akan membawa kita mengingati Allah s.w.t.
                Jestru itu merasa lebih insaf terhadap kegagalan tersebut dan membawa kita untuk mengenali  kelemahan  yang ada pada diri kita. Dari perception demikian kehormatan  kepada orang yang telah berjaya pasti menjadi barometer untuknya lebih gigih lagi berusaha. Kemam- puan manusia hendak menangani kehidupan hanya setakat bertawakal semata, ketentuan kepada penghasilan adalah prerogative Allah s.w.t.Tetapi apa yang sentiasa menjadi masalah mengenai fenomena ini ialah tidak semua manusia memahami keadaan demikian.
                Hidup  adalah perjuangan, dan kejayaan atau kegagalan dalam berjuang wajar ditangani dengan hati yang sabar dan ikhlas kerana segala usaha yang kita laksanakan adalah berupa tawakal kerana Allah. Tujuan hidup ini ialah mengumpul pahala sebanyak mungkin demi kesejahteraan hidup di akhirat kelak. Insyallah!

No comments:

Post a Comment