Sunday, December 30, 2012

KETAKWAAN MEMBANGUN PERADABAN MASYARAKAT MUKMIN


 (Disiarkan pada 29. 12. 2012)
Secara kasar, takwa merujuk kesedaran mengenai kehadiran  dan kekuasaan Allah di sepanjang masa. Prinsip takwa pula merujuk satu gagasan mertritokrasi yang menyeluruh, yang merang kumi aspek keimanan, keilmuan, kerohanian, kebendaan, akhlak, dan amalan yang soleh.
                Menurut Islam, kalbu menjadi bercahaya apabila manusia sentiasa berzikir kepada Allah. Konsep berzikir merujuk proses merenung sesuatu dengan tujuan mengingatinya. Konsep ini menggambarkan hubungan yang akrab antara insan dengan Pencipta (Syed Muhamad Dawilah, 1993). Amalan berzikir secara berterusan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi, takwa berfungsi sebagai paksi bagi perlaksanaan zikir yang berterusan. Zikir pula merupakan satu mekanisme utama bagi memperolehi ilham daripada Allah. Melalui ilaham, manusia memperoleh ilmu kerohanian dan hikmah daripada Allah.                
Takwa ertinya ialah telah menjalankan semua yang diperintahkan  oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Takwa ertinya menyesuaikan diri dalam hidup ini dengan kehendak dan keredhaan Allah. Takwa bererti berhati-hati dalam segala gerak-gerik, tidak  tunduk  dalam hidup. Gerak-gerik dan tindak tanduk  hidup itu tidak hanya semahunya saja, tetapi disesuaikan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.
                Kalau ada manusia yang sudah yakin dan iman terhadap Allah tetapi berlaku semau-maunya di dalam hidup, tidak peduli perintah dan larangan Allah, tidak kenal halal atau haram, maka inilah manusia yang terpedaya, atau tertipu di dalam hidup ini, tertipu atau terpedaya oleh kehidupan dunia.
                Firman Allah Surah Luqman ayat 33 yang bermaksud (terjemahan): “Sesungguhnya janji Tuhan itu benar, maka janganlah kamu tertipu  oleh kehidupan di dunia ini, dan jangan kamu sampai tertipu oleh tipuan apa saja terhadap Tuhanmu.”
                Orang yang iman dan takwa terhadap Tuhan, Tuhan bukan hanya memuji, tetapi menjanjikan beberapa janji yang besar: Firman Allah Surah Al-A’raaf ayat 96 yang bermaksud (terjemahan) “Sekiranya penduduk dari satu negeri (negara) beriman dan takwa, niscaya akan Kami curahka kepada mereka berkat (kurnia) dari langit dan dari bumi, tetapi mereka mendustakan, maka Kami turunkan siksaan sebagai akibat perbuatan-perbuatan mereka sendiri.”
                Rasa iman dan takwa bukan hanya diperlukan untuk mendapatkan syurga di alam akhirat nanti, tetapi keperluan pula untuk mencapai kebahagian, keselamatan dan ketenteraman hidup di dunia fana ini.
                Manusia yang sebenarnya kaya dan keluaran sekolah tinggi, yang ta’ dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, hendaklah mulai sedar dan berfikir, kenapa dengan kekayaan yang berlimpah dan pengetahuan yang melangit tingginya ini, saya ta’ sanggup menciptakan rumah tangga yang aman dan tenteram, rumah tangga yang gembira dan bahagia? Mengapa mudah betul berlaku perselisihan faham antara saya dan isteri  atau antara anak-anak, antara saya dan mentua atau tetangga dan teman-teman.
                Bagi saudara yang mengalami nasib demikian, jangan bersusah payah mencari sebab dan musabab, jangan terlalu lekas menyalahkan  isteri, anak, mertua dan sebagainya, tetapi coba menyalakan diri sendiri. Kalau kesalahan diri sendiri pun tidak diketahui pula, maka segala  kerumitan ini adalah siksaan dari Tuhan, lantaran saudara tidak cukup iman dan takwa terhadap Allah s.w.t. Saudara terlalu banyak menerima nikmat dan berkat dari Allah, tetapi selalu lupa atau menentang terhadap Tuhan.
                Begitu juga saudara lainnya yang merasakan diri pintar dan kuat, merasakan diri gagah
dan pekasa, diri cantik dan rupawan tetapi gagal dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi, baik kesulitan rumah tangga, jawatan, kesulitan bangsa atau negara, kesulitan dunia atau antarabangsa, janganlah lekas menimpakan kesalahan kepada orang lain, tetapi carilah kesalahan diri sendiri. Dan kalau tak terdapat kesalahan peribadi, sedari pulalah, itu siksaan Tuhan, siksaan  yang diturunkan Tuhan kerana lupanya manusia kepada Tuhan. Ubatnya yang termujarab ialah lekas tobat dan minta ampun, perdalamkan iman dan ketakwaan terhadap Allah.
                Firman Allah surah At-Thalaaq ayat 2 dan 3 yang bermaksud (terjemahan): “Barangsiapa yang takwa dan berbakti terhadap Allah, nescaya Allah tunjukkan kepadanya jalan keluar (way out), dan Allah akan berikan dia kurnia atau rezeki dengan jalan yang dia tidak sangka.”
                Jadi jalan keluar dan penyelesaian yang membawa kejernihan fikiran dan urusan akan dapat dicapai oleh manusia yang benar-benar beriman dan takwa. Bukan hanya jalan keluar  atau penyelesaian, tetapi malah Allah akan berikan kepadanya rezeki atau kurniaan yang tidak tersangka.
                Perkataan takwa terbitnya dari tiga huruf iaitu:  ta’, kof, dan wau. Ta’ adalah asas kepada perkataan tawadhuk atau rendah diri; kof dari perkataan kenaah atau merasa cukup apa  yang ada;  dan wau dari perkataan warak atau tidak subahat, lebih-lebih lagi koropsi atau rasuah. Ketiga-tiga perkataan tersebut adalah ciri-ciri seorang yang mempunyai sifat ketakwaan kepada Allah s.w.t.
                Apakah itu yang dikatakan tawadhuk? Tawadhuk ialah “Manusia berpendapat bahawa ia berasal dari tanah, seluruh manusia bersamaan pada asalnya dan ta’ ada kelebihan yang satu atas yang lain melainkan dengan takwa”.
                Apabila pendapat seperti yang tersebut di atas ini telah memberi bekas dan kesan pada seseorang, maka dengan otomatis iapun merendahkan sayapnya serta hilanglah ujub dan takab- burnya dan berjalanlah ia di atas bumi ini dengan tiada bongkak, terjauh dari sombong dan angkuh.
                Sabda Nabi s.a.w. “Hendaklah mereka berhenti dari bermegah-megah dengan orang-orang tua  mereka yang telah meninggal, hanyasanya (yang dimegah-megah) itu sepotong orang dari orang-orang jahanam, atau biarlah mereka menjadi lebih sangat hina di sisi Allah dari binatang kumbang yang mengambil tahi dengan hidungnya. Bahawasanya Allah telah menghilangkan dari kamu perasaan jahiliyah dan bermegah-megah dengan orang-orang tua. Hanyasanya manusia itu mukmin yang takwa atau fasiq yang celaka, manusia itu semuanya anak Adam, dan Adam (dijadikan dari tanah). (HR Abu Daud, At Tirmidzi – Majmu’ah Ahadiets Naah)
                Dengan sabda Nabi ini, nyatalah kepada kita bahawa di antara tawadhuk ialah tiada membangga-banggakan diri dengan kerana keturunan baik dan dengan kerana berpangkat, berpengetahuan tinggi, berharta dan berkepandaian.
                Untuk mewujudkan tawadhu yang hakiki, para manusia harus merenungi: “Dari mana dan ke mana?” Hendaklah ia menginsafi, bahawa ia dari tanah, kemudian menjadi setitis air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi seketul daging, kemudian menjadi tubuh yang beku, kemudian diberi roh, kemudian lahir hidup ke dunia.
                Sesudah melalui bertahap-tahap hidup, ia pun menghadapi mati, tubuhna hancur berserak-serak, menjadi makanan ulat dan kembali suku-suku  anggotanya kepada asalnya masing-masing. Walhasil, dari nuthfah yang hanyir menuju kepada bangkai yang dijijiki. Ini sebab pertama yang menghasilkan tawadhuk.              
                Agama menghendaki tawadhuk, bukan tadzallul bukan merasa hina diri ta’ berani mengangkatkan kepala, menyisih-nyisih diri ke tepi masyarakat. Maka tawadhuk yang dikehendaki agama, menghasilkan berbagai rupa faedah untuk diri masyarakat.
                Orang yang tawadhuk dicintai orang, kerana ramah-tamahnya, kerana halus budinya,
kerana lemah-lembutnya, tidak sombong dan bongkak.         
                Jika orang yang bertawadhuk itu, orang yang berilmu, maka dengan tawadhuknya, dapatlah bertambah ilmu-ilmunya, lantaran dia tidak merasa rendah menanya atau mengambil faedah dari orang yang rendah kedudukan daripadanya dan tidak enggan menerima yang hak dari siapa saja. Jika ia orang hartawan, dengan sifat tawadhuknya, dapatlah ia menggauli fakir miskin.
                Dengan pergaulan itu, timbullah rasa sayang, rasa rahmat dan bergeloralah semangat memberi pertolongan. Hartawan yang tawadhuk tidak menyukai kebesaran yang palsu, kebesaran khayalan. Jika ia seorang yang berkedudukan tinggi tawadhuknya memberi pengertian yang benar kepada kedudukannya. Kedudukan yang tidak dipergunakan untuk kemashlahatan masyarakat  dan anggota-anggotanya, tidak ada ertinya. Pembesar yang sombong, tidak dirapati manusia. Kemegahannya hanyalah buat dia sendiri. Masyarakat tidak mengecap apa-apa dari kemegahannya.
                Cuma saja kita peringatkan: hendaklah pembesar-pembesar itu berhati-hati, jangan sampai ketawadhukkannya menyebabkan kurang dihormati, kurang disegani, kurang dipedulikan aturan-aturan yang dijalankan.
                Sabda Nabi saw. “Kebahagian itu untuk orang-orang tawadhuk di bukan tempat menghinakan dirinya, membelanjakan harta-harta yang dikumpul di bukan  maksiat, merahmati orang-orang yang hina dan miskin dan menggauli orang-orang yang baik dan berilmu tinggi”. (HR Bukhari Jami ‘ Shaghiri).
                Dalam perkataan takwa kita mempunyai suku kata “kof” dari perkataan qanaah yang bermaksud menerima dengan cukup. Qanaah itu mengandungi lima perkara:
1.        Menerima dengan rela akan apa yang ada.
2.        Memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas, dan berusaha.
3.        Menerima dengan sabar akan ketentuan Tuhan
4.        Bertawakal kepada Tuhan.
5.        Tidak tertarik oleh tipu daya dunia.
Itulah yang dinamai Qanaah, dan itulah kekayaan yang sebenarnya.
                Rasulullah s.a.w. berabda: “Bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, kekayaan ialah kekayaan jiwa.” Rasulullah s.a.w. bersabda juga yang bermaksud: “Qanaah itu adalah harta yang ta akan hilang dan pura (simpanan) yang tidak akan lenyap.” HR: Thabrani dari Jabir)
                Orang yang mempunyai sifat qanaah telah memagar hartanya sekadar apa yang dalam tangannya dan tidak menjelar fikirannya kepada yang lain.
Barang siapa yang telah beroleh rezeki, dan telah dapat yang akan dimakan sesuap pagi sesuap petang, hendaklah tenangkan hati, jangan merasa  ragu dan sepi. Tuan tidak dilarang bekerja mencari penghasilan, tidak  disuruh berpangku tangan dan malas lantaran harta telah ada, kerana yang demikian bukan qanaah, yang demikian adalah kemalasan. Bekerjalah, kerana manusia dikirim ke dunia untuk bekerja, tetapi tenangkan hati, yakinlah bahawa di dalam pekerjaan itu ada kalah dan menang. Jadi tuan bekerja lantaran memandang harta yang telah ada belum mencukupi, tetapi bekerja lantaran orang hidup tak boleh mengganggur
Qanaah, adalah tiang kekayaan yang sejati. Gelisah adalah memiskinan yang sebenarnya. Tidak dapat disamakan lurah dengan bukit, tenang dengan gelisah, kesusahan dan kesukaan, kemenangan dan kekalahan, putus asa dan cita-cita. Tak dapat disamakan orang yang berjaya dengan orang yang muflis. Keadaan-keadaan yang terpuji itu terletak pada qanaah, dan semua yang tercela itu terletak pada gelisah.
‘Wau’ terbitan dari perkataan warak yang bermaksud taat dan patuh  kepada perintah Allah; tidak melakukan yang dilarang oleh agama Islam; sentiasa mengerjakan perintah Tuhan. Ia terpelihara baik yang subahat lebih-lebih lagi yang haram. Tidak sama sekali mendekati amalan korupsi atau corruption.
Murnikan hidup anda di dunia yang fana ini dengan ketakwaan kepada Allah s.w.t. demi membangunkan peradaban manusia sebagai khalifah Allah s.w.t.. Allah akan perkenankan ganjaran-Nya yang tidak terhitung banyaknya. Insallah!

No comments:

Post a Comment