Saturday, December 8, 2012

PENYAKIT JIWA MENDIDIK KITA TENTANG UJIAN HIDUP

 (Disiarkan pada 1. 12. 2012)
Keadaan alam semula jadi sentiasa mengalami perubahan dari semasa ke semasa terutaam sekali di kawasan-kawasan yang jauh dari khatulistiwa (equator) atau garis lintang bumi. Di kawasan-kawasan bahagian kutub utara dan kutub  selatan, bumi mempunyai empat musim iaitu musim panas (summer),  musim sejuk (winter), musim luruh atau gugur (autumn), dan musim bunga (spring)
                Begitu juga jiwa manusia, akan mengalami berbagai perubahan dan pengaruh. Ada yang penuh kedamaian, tenang dan bahagia, namun ada juga yang gelisah dan tidak tentu arah. Ramai orang yang tidak tahu apa sebabnya mereka gelisah dan tidak tenang. Mereka merasakan jiwa yang hampa dan kosong, meskipun sebenarnya mereka memiliki harta yang banyak.
                Fisikal atau jasmani manusia juga sentiasa mengalami perubahan seperti tidak sihat atau sakit, mengalami berbagai penyakit yang memuderatkan prestasi ibadah, tenaga menjadi kendur dan tidak bermayah apabila usia meningkat warga emas dan sebagainya. Jika fisikal memiliki
berbagai macam pemyakit maka jiwapun demikian pula.
Firman Allah yang bermaksud: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan supaya mentaati kebenaran dan saling nasihat-menasihati supaya menjalankan kesabaran.” (Al-Ashr: 1-3)
                Mereka yang rugi adalah mereka yang memiliki jiwa yang kosong, selalu ditimpa keresahan dan kebimbangan. Mencari kebahagiaan hidup dengan menuruti kehendak hawa nafsi belaka, mengikuti arus zaman yang semakin lari dari kebenaran. Kebenaran yang diagungkan  bukanlah kebenaran menurut konsep Allah s.w.t.. Namun kebenaran menurut pemikiran mereka sahaja, yang direka sesuai dengan kehendak nafsu dan selera mereka sendiri.
                Kerana tidak memiliki kefahaman tentang agama serta tidak menjalankan ajaran Islam, menyebabkan  orang tidak dapat menolong mententeramkan hatinya sendiri. Sebab ilmu penge- tahuan lebih banyak hanya mengisi fikiran tetapi tidak menolong tentang ketenangan perasaan dan jiwa.
                Penyakit-penyakit kejiwaan atau penyakit rohani hanya akan menimbulkan keresahan, kebimbangan, kesunyiaan, kosong hati, rendah diri, putus asa dan sebagainya. Ini terjadi umumnya pada mereka yang telah  banyak melakukan berbagai kesalahan dan dosa besar. Sehingga dengan sendirinya, hari demi hari keresahan itu bersarang di dalam jiwa.
                Orang yang mempunyai penyakit jiwa atau penyakit rohani tidak mampu mengetahui bahawa ia mempunyai masalah peribadi tersebut tetapi orang lain mengetahuinya bahawa masalah itu menginap pada dirinya. Sebagai contoh, merasa sombong; ia tidak tahu bahawa dia mempunyai pembawaan diri yang bersifat sombong, maka ia tidak sedar perwatakannya terhadap orang lain adalah bersifat tanpa ukhuwah kemanusiaan.
                Penyakit jiwa berbeza dengan penyakit jasmani. Penyakit jiwa atau penyakit rohani, orang yang lebih tahu tetapi orang yang mempunyai penyakit tersebut tidak mengetahuinya.  Penyakit jasmani ini kita yang lebih maklum daripada orang lain. Mengambil contoh yang paling ringan sahaja, mengalami penyakit bisul di bahagian anggota badan seperti peha. Orang tidak tahu bahawa kita ada masalah peribadi dalam jasmani kita. Sambil bergurau kawan kita memukul bahagian yang mempunyai bisul. Kita akan melenting kesakitan dan marah terhadap guruwan kawan kita.
Penyakit jiwa itu antara lain ialah sifat buruk dan merosak dalam batin manusia dan mengganggu kebahagiaan; ia merupakan  sikap mintal yang buruk, merosak dan menghalangi peribadi daripada memperoleh keredhaan Allah s.w.t. dan; ia juga merupakan sifat dan sikap di dalam jiwa yang tidak diredhai oleh Allah s.w.t. dan sikap mental yang mendorong peribadi melakukan perbuatan buruk  dan dilarang oleh agama.
                Banyak lagi sebab-sebab seseorang itu dapat dihinggapi penyakit jiwa seperti dengki, hasad, nifak, cemas, pengecut, pemalas, dukacita, lemah, bakhil, sombong, zalim dan lain-lain lagi. Semuanya itu merupakan gejala-gejala penyakit jiwa yang boleh terjadi pada setiap manusia.
                Di dalam Al-Quran banyak yang diterangkan tentang gejala-gejala penyakit jiwa itu. Salah satu di antara penyakit jiwa itu ialah lemah dalam menganalisa kebenaran. Hati mereka tertutup oleh kabus dosa, sehingga tidak dapat melihat kebenaran yang ditujuk oleh Allah.
                Firman Allah s.w.t. yang bermaksud (terjemahan): “Dan adapun orang-orang yang berpenyaki  di dalam hati  mereka (hanyalah) menambahkan kekotoran bersama kekotoran mereka (yang sedia ada), dan mereka mati dalam keadaan kufur.”  (Al-Taubah: 125.)
Bagi mereka yang sedang dihinggapi penyakit  ragu-ragu, syak dan kufur  dengan Allah, maka setiap surah  al-Quran diturunkan akan menambahkan lagi kotornya jiwa mereka yang pada mulanya telah  sedia ada diselaputi oleh kekotoran sehingga  menjadi tebal – tidak mungkin dapat dibersihkan lagi – akhirnya  matilah mereka berkeadaan kufur.
Kemudian Allah memperjelaskan lagi dalam firman-Nya yang bermaksud (terjemahan): “Mengapa mereka tidak mengembara di muka bumi (supaya dengan melihat kesan-kesannya) dapatlah hati mereka memahami atau telinga mereka mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi hati yang ada di dalam dada itulah yang buta.” (Al-Hj: 46)
 Allah menganjurkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan keterangan-keterangan Allah  dan mengingkari kekuasaan-Nya. Mereka dianjurkan, bukankah baik  kalau mereka mengembara ke luar negeri? Untuk melihat kesan-kesan dan bekasnya, bahawa pendu- duknya pada masa yang silam dibinasakan, seperti kaum ‘Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut dan juga kaum Nabi Syu’aib.
Dapatlah hendaknya mereka melihat dengan mata kepala mereka dan mendengar dengan telinga mereka mengenai sejarah negeri tersebut serta khabar beritanya. Begitu pula hendaklah 
mereka memikirkannya dan mengambil contoh teladan daripadanya, agar mereka mengetahui apa yang telah menimpa umat tersebut, dapat dijadikan pengajaran, lalu bertaubat kepada Tuhan, dan memikirkan buktinya yang telah  terpapar di dalam sejarah.
Orang yang telah dihinggapi penyajit kejiwaan ini, tidak senang melihat orang lain senang. Mereka berburuk sangka. Suka curiga dan memfitnah orang lain. Sebagaimana firman Allah s,w,t.  yang bermaksud (terjemahan): “Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: “Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya.” (Al-Ahzab: 12)
Segala macam penyakit kejiwaan itu hanya membuat seseorang menjadi tidak sihat. Penyakit  jiwa itu datang dari diri sendiri, dan jika dibiarkan akan merosakkan diri kita sendiri. Pada asasnya manusia adalah makhluk yang lemah, selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Manusia selalu ditipu oleh hawa nafsunya sendiri dan syaitan-syaitan, yang menjadi manusia hina di sisi Tuhannya.
Ingatlah pesan Allah s.w.t. maksudnya: “Dan syaitan  mengganggu dengan sesuatu gangguan, maka mohonlah  perlindngan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah  Maha Mendengar  lagi Maha Mengetahui.”  (Fussilaat: 36)
Allah mengingatkan, kalau syaitan memalingkan hatimu  dari mematuhi syariat Allah yang menyuruh  menolak keburukan itu dengan  kebaikan, hendaklah berlindung  dengan Allah dari tipudayanya, bahkan teruskan niatmu yang baik itu dan jangan menurut kemahuan syaitan.
Kesihatan jiwa atau mental itu juga merupakan kemampuan terhadap diri individu dalam merasakan setiap kebahagiaan, kekuatan diri dan memahami akan erti harga diri. Seorang yang
dapat menghubung-kaitkan fungsi jiwa mereka dengan sesuatu yang positif dan kebaikan adalah orang yang berusaha agar dirinya dan jiwanya tetap dalam keadaan sihat.
                Jika seseorang dalam keadaan terganggu jiwanya, selalunya akan mempengaruh terhadap perasaan, fikiran, kelakuan dan kesihatan fisikal. Prasaannya akan merasa cemas, takut, iri, dengki, sedih tanpa alasan yang dapat diterima, marah terhadap sesuatu yang remeh temeh, selalu dalam kebimbangan, perasaan tertekan, putus asa, acuh ta’ acuh dan lain-lain
Jika jiwa atau mental seseorang terganggu, kemampuan berfikir menjadi berkurang, tidak dapat memusatkan perhatian, menjadi orang yang mudah pelupa, serta tidak dapat meneruskan usaha yang telah direncanakan. Begitu juga akan  berpengaruh kepada sifat-sifat yang negatif.
seperti nakal, pendusta, pengganggu dan penganiaya orang lain, menyinggung perasaan orang lain dan sebagainya.           
Gangguan jiwa juga dapat menyebabkan terjejasnya  kesihatan fisikal, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Jiwa seseorang yang tidak sihat, membuat  dirinya menjadi tidak terurus, tidak menghiraukan aturan kehidupan yang sempurna, akhirnya berbagai penyakit akan datang menimpa.
Penyakit jiwa seperti putus asa, kecewa, dengki, bakhil, cinta dunia dan sebagainya itu, meskipun tidak nampak oleh mata, namun kita tidak dapat menafikan bahawa jumlah orang yang sakit jiwa itu lebih ramai  dibandingkan dengan jumlah orang yang sakit fisikal. Mungkin saja setiap kita sekarang ini sedang mengalami sakit kejiwaan.
Mereka yang diserang sakit kejiwaan, adalah mereka yang lupa akan tujuan hidup mereka di dunia yang fana. Kebanyakan kita berlagak dan sombong seakan-akan hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Pada hal tanggungjawab kita sangat berat sekali. Sebagaimana firman Allah s.w.t. maksudnya (terjemahan):
“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 21)
Tuhan menyeruh dengan menggunakan perkataan: “Wahai manusia”, iaitu seruan kepada manusia yang mukalaf yakni yang sudah sewajarnya dibebani  dengan tuntutan-tuntutan dan tanggugjawab-tanggungjawab sebagai sifat sifatnya makhluk dengan khaliknya, atau sebagai sifatnya hamba dengan Tuhannya.
Jika jiwa ingin tetap sihat, hadapilah  suatu pekerjaan itu dengan tenang, sebab apabila suatu pekerjaan dikerjakan dengan tergesa-gesa, maka semakin lama pekerjaan itu dapat disiapkan. Jika kita inginkan matlamat dari pekerjaan kita itu dengan hasil yang baik, teruskanlah  dengan cara yang baik  sehingga  sampai apa yang dicita-citakan. Jadilah seperti pohon pisang, pantang mati sebelum berbuah.
Umat Islam pada abad moden ini bagaikan suci dalam debu. Ertinya kesucian dan kebenaran yang ada di dalam Islam sedikit demi sedikit mulai ditutupi dengan kemungkaran, debu kezaliman, debu kebodohan, keimanan, kekufuran, kemusyrikan, dan kefasikan. Sehingga kebenaran Islam mulai dihilangkan oleh umat Islam itu sendiri, dengan corak kehidupan dan aturan yang dibuatnya sendiri yang lari dari tuntutan Islam.
Semuanya terjadi lantaran di antara umat  Islam tidak mahu mempelajari akan ajaran Islam secara benar dan menyeluruh. Mempelajari  Islam tidak lebih hanya ingin memenuhi keperluan tertentu saja. Islam yang dimiliki hanya bersifat keturunan atau hanya sekadar pengakuan. Islam dipelajari tatkala seseorang ingin nikah dan sebagainya., asalkan ada manfaat terhadap diri sendiri bukan merupakan tanggungjawab. Begitu sempit pengertian Islam, kalau hanya digunakan untuk keperluan tertentu saja. Padahal Islam mengandungi nilai-nilai yang  luas mencakupi segala aspek kehidupan manusia.

No comments:

Post a Comment